Sa asud: Esileht    Külalisele    Ajalugu

Prindi

Ajalugu

Linna esmamainimine Liivimaa ordu dokumentides on pärit aastast 1266 seoses maapäevade korraldamisega, linna nimeks oli tollal Walk.

1584. a 11. juunil andis Poola kuningas Stefan Bathory Valgale asutamiskirja ja Riia linnaõiguse – seda päeva peetakse linna sünnipäevaks.

1626 läks Valga rootslaste valdusesse, 1710. aasta Põhjasõja käigus aga Venemaa valdustesse.

1783 loodi Katariina II ukaasiga Balti provintsidele uus halduskord – moodustati Liivimaa kubermangu Valga kreis ja linnast sai kreisilinn ehk maakonnakeskus.

1903. aastaks oli Valgast saanud tähtis raudteede sõlmpunkt. Siinset raudteejaama läbisid laiarööpmelised Pihkva-Valga-Riia ja Valga-Tartu raudteed ning kitsarööpmelised Valga-Ruhja-Pärnu ning Valga-Mõniste-Gulbene raudteed.

Pärast Eesti ja Läti iseseisvumist sai linna kuuluvus kahe riigi vaheliseks tüliõunaks ning vaidlust asus lahendama rahvusvaheline komisjon Briti koloneli Tallentsi juhtimisel. Tallents tegi saalomonliku otsuse jagada linn kahe riigi vahel (legendi järgi olevat ta käega või mõõgaga kaardil linna pooleks löönud) ja nii sündiski 1920. aastal kaksiklinn Valga/Valka.

Pärast Eesti ja Läti taasiseseisvumist 1990 aastate alguses,  lõppes ka Nõukogude Liidu ajal harjumuspäraseks saanud vaba liikumine linnas, see asendus formaalsete ja tülikate piiriületusprotseduuridega, kuid õnneks ei kestnud see aeg kuigi kaua. 21. detsembrist 2007 ühinesid mõlemad riigid Schengeni viisaruumiga ning see taastas vaba liikumise linnas. Kuid teadmiseks – tegu on ikkagi kahe riigiga ning seetõttu tuleb isikut tõendavat dokumenti alati kaasas kanda, seda enam, et kaksiklinnas ei pruugi tänavatel liikudes piiriületust tähelegi panna.

Schengeni viisaruumi saabumine mõjus positiivselt mitte üksnes inimeste liikumisvabadusele, vaid ka linnale tervikuna. Kuigi linn jääb kaksiklinnaks, on see nüüd ühtsem ja rohkem koostööd tegev, avanenud on soodsamad võimalused nii majanduse, kultuuri kui ka turismi elavdamiseks ja arendamiseks, sest kaksiklinnal on oma rahvusvahelist staatust arvestades ainulaadne eripära ja maine. Ja muidugi ei tohi unustada ka ühisvaluuta euro kasutuselevõttu, see muutis linna tervikuna veelgi ühtsemaks ning Valga/Valka elanikele ja külalistele ka rahaga seotud küsimused lihtsamaks, enam pole vaja mõelda, et millises kaupluses milline valuuta kehtib. Omaaegset ranget piiristrateegiat linnas meenutab aga linna keskel asuv piiripunkt, see on muutunud populaarseks turismimagnetiks, mille juures armastatakse endast pilti teha.

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?