Sa asud: Esileht    Valga Linna Leht    Koostöö

Prindi

Koostöö

Sõprussidemed ja koostöö kaksiklinna vahel ulatub kaugele minevikku, varieerudes intensiivsuse ja  valdkondade poolest erinevatel ajaprioodidel. Esmane koostööleping Valga ja Valka linnade vahel sõlmiti 1995.a. detsembris, mille allkirjastasid Valga linnapea Meelis Atonen ja Valka linnapea Inta Laganovska. Koostöövaldkondadeks: linnajuhtimine, linnamajandus, keskkond, turism, üldplaneering.

2006.aasta jaanuaris liitus Valka linn rahvusvahelise koostöövõrgustikuga, kuhu nüüdseks kuulub 8 linna erinevatest EL riikidest, sh.Valga. Prioriteetseteks koostöövaldkondadeks noorsootöö, haridus, linnajuhtimine ja ettevõtlus.

Tänaseks toimub koostöö Valga ja Valka vahel pea kõigis linna arengut puudutavates valdkondades, nagu linnajuhtimine ja -majandus, haridus, kultuur, sport, turism, päästeteenistus, linna üldplaneering, ühiseid jõupingutsi tehakse aktiivsema meditsiinialase koostöö edendamiseks.

Kahe piirilnnalinna terviklikuks arendamiseks on koostöös ellu viidud, teostamisel ja jätkuvalt kavandamisel mitmed Euroopa Liidu programmide poolt toetatud projektid.

EL Interreg   III A programmi projekti „Valga-Valka: 1 linna 2 riiki" raames asutati 2005.aastal kahe linna vahelise koostöö koordineerimiseks Valga-Valka ühissekretariaat , kus 2010. aasta oktoobrini töötasid 1 Valga ja 1 Valka linnavalitsuse töötaja.

Valga-Valka koostöölepingu leiad SIIT

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?