Sa asud: Esileht

Prindi

Valga linna ajaloolise linnakeskuse kvartali detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

21.10.2015

Valga linna ajaloolise linnakeskuse kvartali detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Valga Linnavalitsuse 21.10.2015. a istungil kiideti heaks Valga linna ajaloolise linnakeskuse kvartali detailplaneeringu eskiislahendus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Valga Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti Arhitektide Liit koostöös korraldatud ideekonkursi „Valga keskväljaku arhitektuurivõistlus" võidutöö „TOOTEM" (autorid Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping) alusel ajaloolise linnakeskuse kvartali maakasutuse põhimõtete ja kruntide ehitusõiguse määramine, mis omakorda loob aluse hästi toimivale ja atraktiivsele linnaruumile.

Koostatav detailplaneering on kooskõlas Valga linna üldplaneeringuga ja ei sisalda selle muutmise ettepanekut. Valga linna üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarve planeeringualal segahoonestusmaa, see tähendab maa-alal on valdavalt elamud ja ärihooned. Kvartalit ümbritseb transpordimaa juhtotstarbega maa.

Planeeringualasse on hõlmatud Valga linna ajalooline kvartal (8. kvartal), mis jääb Riia, Raja, Sepa ja Kesk tänava vahelisele alale. Planeeringualale jäävad järgmised kinnistud: Kesk tn 13, Kesk tn 15, Kesk tn 17, Kesk tn 19, Kesk tn 21, Raja tn 2, Raja tn 2a, Raja tn 4, Raja tn 4a, Raja tn 6, Riia tn 3, Riia tn 3a, Riia tn 5, Riia tn 7, Riia tn 7 Riia tn 9, Riia tn 9a, Sepa tn 2, Sepa tn 4, Sepa tn 4a, Sepa tn 4b, Sepa tn 6 ja Riia tänav T3. Planeeringualasse on arvatud ka kvartaliga piirnevad tänavad, et koostatav ruumilahendus saaks olema terviklik. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,9 ha.

Planeeringuga kavandatakse kvartalit läbiv jalgratta- ja jalgtee, mis saab olema osa jalakäijate alast Valga ja Valka kirikute vahel. Kvartali keskmesse rajatakse linnaväljak. Linnaväljaku projekteeritud lahendus peab pakkuma ruumi kasutajale mugavaid võimalusi liikumiseks, kokkusaamiseks, puhkamiseks ja meelelahutuseks. Ümber linnaväljaku on planeeritud ärilise otstarbega hoonete maad: kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa, väikeettevõtluse hoonete ja -tootmishoonete maa, majutushoonete maa. Kvartali lõunakülg on vastand aktiivsele linnaruumile. Sinna on planeeritud roheala ja väljakule suunavad juurdepääsuteed. Planeeringualal asuvate korterelamute krundid on kavandatud privaatsema sisehoovi rajamise võimalusega. Roheala ja korterelamu krundi piirile on võimalik rajada korterelamut teenindav kõrvalhoone. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta kvartalit ümbritsevate tänavate liiklus rahulikumaks ja ohutumaks. Raja tänava ja Sepa tänava piirkonda on planeeritud mootorsõidukite parkimisplatsid. Avalikult kasutatavate alade projekteerimisel tuleb lähtuda universaalse disaini põhimõtetest.

Eskiislahenduse avaliku väljapaneku kestvus on 2 nädalat kuni 13.11.2015. a. Eskiislahendus on avalikustatud Valga linna kodulehel ja Valga Linnavalitsuse 1. korruse stendil. Planeeringu avalik arutelu toimub 03.11.2015. a kell 17.30 Valga raekoja saalis (Kesk tn 11).

Link planeeringule

Lisainfo:

  • Valga Linnavalitsuse maanõunik Lenna Hingla, tel 766 9950; 520 1140

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?