Valga uudised http://www.valgalv.ee/et/Uudised en-us Valga uudisedhttp://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6448VALGA VALLA UUS KODULEHT 2018-01-30<h1>Hea veebilehe k&uuml;lastaja!&nbsp;<br /><br /></h1> <h1>Valga linna, &Otilde;ru valla, T&otilde;lliste valla, Taheva valla ja Karula valla &uuml;hinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsus&uuml;ksus &ndash; Valga vald. &Uuml;hinemisj&auml;rgselt on Valga vallal&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">uus koduleht</span>&nbsp;<a href="http://valgavald.kovtp.ee/"><strong>http://valgavald.kovtp.ee</strong></a><strong>,</strong>&nbsp;mis&nbsp;t&auml;ieneb jooksvalt ja hakkab t&auml;ielikult toimima l&auml;hikuude jooksul.</h1> <h1>Kui te ei leia uue valla veebilehek&uuml;ljelt vajalikku infot, palume seda otsida endise omavalitsuse kodulehtedelt:</h1> <h2><strong><a href="http://www.valga.ee/">Valga linn</a></strong>&nbsp;/&nbsp;<strong><a href="http://www.taheva.ee/">Taheva vald</a></strong>&nbsp;/&nbsp;<strong><a href="http://www.oruvv.ee/">&Otilde;ru vald</a></strong>&nbsp;/&nbsp;<strong><a href="http://www.karula.kovtp.ee/">Karula vald</a></strong>&nbsp;/&nbsp;<strong><a href="http://www.tolliste.ee/">T&otilde;lliste vald</a></strong></h2>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6447PAJU LAHINGU JA VALGA VABASTAMISE 99. AASTAPÄEVA KAVA2018-01-30<p class="MsoNormal"><strong><strong>&nbsp;Kell 09.30</strong>&nbsp;</strong>kogunemine Valga Jaani kiriku P&otilde;hja Poegade m&auml;lestustahvli juures<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Valga vallavanema hr Margus Lepiku s&otilde;nav&otilde;tt<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ajalooline &uuml;levaade Valga vabastamisest (major Meelis Kivi)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; P&auml;rgade ja lillekimpude asetamine</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><strong>Kell 10.15</strong></strong>&nbsp;M&auml;lestustseremoonia Paju monumendi juures Valga vallas&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eesti Vabariigi h&uuml;mn<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Paju lahingu l&uuml;hikokkuv&otilde;te (hr Olev Teder, J. Kuperjanovi Seltsi esimees)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;V&auml;lijumalateenistus (Kuperjanovi jalav&auml;epataljoni kaplan)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Valga vallavanema Margus Lepiku s&otilde;nav&otilde;tt<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kuperjanovi jalav&auml;epataljoni &uuml;lema kol-ltn Toomas T&otilde;niste s&otilde;nav&otilde;tt<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;P&auml;rgade asetamine</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><strong>Kell 11.15</strong>&nbsp;</strong>M&auml;lestustseremoonia P&otilde;hja poegade m&auml;lestuskivi juures Paju m&otilde;isas&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ajalooline &uuml;levaade (major Meelis Kivi)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;S&otilde;nav&otilde;tud<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;P&auml;rgade asetamine</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span>NB! Bussiga saab s&otilde;ita m&auml;lestustseremooniale Paju monumendi juurde. Buss v&auml;ljub Valga Jaani kiriku parklast kell 9.30</span></strong></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6434Valga Väärikate Ülikool2018-01-19http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6433Valga vallas vahetub korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja 2018-01-19<p><strong>AS Eesti Keskkonnateenused teostab Valga vallas korraldatud j&auml;&auml;tmevedu kuni 31.jaanuar 2018. Alates 1. veebruarist 2018 hakkab Valga valla territooriumil teostama korraldatud j&auml;&auml;tmevedu AS Ragn-Sells.</strong></p> <p>Korraldatud j&auml;&auml;tmeveoga on h&otilde;lmatud j&auml;rgmised j&auml;&auml;tmeliigid: segaolmej&auml;&auml;tmed (j&auml;&auml;tmekood 200301), biolagunevad k&ouml;&ouml;gi- ja s&ouml;&ouml;klaj&auml;&auml;tmed (j&auml;&auml;tmekood 200108), paberi - ja kartongij&auml;&auml;tmed (j&auml;&auml;tmekood 200101).</p> <ul> <li>T&auml;psem info korraldatud j&auml;&auml;tmeveo tingimuste kohta on leitav <a href="http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2018/01/kojv_valgamaa.pdf">AS Ragn-Sellsi kodulehek&uuml;ljelt</a></li> <li>Uue hinnakirjaga on v&otilde;imalik tutvuda samuti <a href="http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2018/01/hinnakiri_valgamaa.pdf">AS Ragn-Sellsi kodulehek&uuml;ljel </a></li> </ul> <p>Valga linnas on avatud ka AS Ragn-Sellsi klienditeeninduspunkt aadressil Kesk tn 11, Valga Turismiinfokeskuse ruumides 02.01- 31.01.2018 (E-P kell 10.00 - 16.00) ja alates 01.02.2018 &uuml;ks kord n&auml;dalas esmasp&auml;eviti 10.00 - 16.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6432XVIII Valga Rahvusvaheline Klaveriansamblite Festival toimub 9. ja 10. veebruaril2018-01-17<p><strong>Klaveriansamblite festival eesm&auml;rgiks on populariseerida ansamblim&auml;ngu, pakkuda noortele ansamblistidele esinemiskogemust, ergutada leidma ja kohapeal vahetama uut repertuaari ning jagada metoodilisi n&otilde;uandeid.</strong></p> <p>XVIII rahvusvahelisele klaveriansamblite festivalile oodatakse osa v&otilde;tma muusikakoolide &otilde;pilasi (4-, 6- ja 8 k&auml;el) olenemata vanusest. Esinejaid hindab ž&uuml;rii, kuhu kuuluvad eesti tunnustatud klaveriduod ja l&auml;ti klaveri&otilde;petaja.</p> <p><strong>Festivalist</strong></p> <ul> <li>Esitada tuleb kaks erineva iseloomuga pala, soovitav &uuml;ks pala kuni 20. sajandi helilooja loomingust. Oodatud on ka eesti heliloojate teosed. </li> <li>Kava pikkus kuni 10 minutit.</li> <li>Festivali raames ei toimu konkurssi, kuid parimaid ansambleid premeeritakse.</li> </ul> <p>Registreerimisleht tuleb saata hiljemalt 22. jaanuariks 2018 aadressil: Valga Muusikakool, Kesk tn 22, 68203 Valga</p> <p><strong>Lisainfo:</strong></p> <ul> <li> Lenel Rand 5663 0272, Tiia Parmo 5860 5080</li> </ul> <p><strong>Ajakava</strong></p> <ul> <li>09.02 - saabumine, registreerimine, saaliproovid</li> <li>10.02 - saabumine, registreerimine, saaliproovid (kuni 10.45) <ul> <li>kell 11.00 festivali avamine, ansamblite esinemine</li> <li>kell 13.30 l&otilde;una</li> <li>kell 15.00 ansamblite esinemine</li> <li>kell 19.00 kontsert</li> <li>kell 20.00 vestlusring &otilde;petajatele, t&auml;helepanekuid ž&uuml;riiliikmetelt</li> </ul> </li> </ul> <p><strong>NB! </strong>Osalustasu 10&euro; ansambli kohta palume tasuda &uuml;lekandega - Valga Linnavalitsuse a/a nr EE491010202000577004 SEB</p> <p>Festivalitoimkond majutamist ei korralda. <a href="http://www.valgamuusikakool.ee/uldinfo/klaveriansamblite-festival/">Reglement, registreerimisleht ja info majutuse kohta avaldatud siin.</a></p> <p>Valga Muusikakool</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6427Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?2018-01-15<p><strong>Omniva korrastab kirjakastide v&otilde;rgustikku, et paigutada kirjakastid n&auml;htavatesse ja k&auml;idavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade v&auml;ljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.</strong></p> <p>Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades &uuml;ldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused v&otilde;ivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kirjakastide v&otilde;rgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal l&auml;bi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste n&auml;ha eelk&otilde;ige kohtades, kus nad niikuinii k&auml;ivad &ndash; poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille j&auml;rgi kasutavad inimesed k&auml;idavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui v&auml;hemk&auml;idavas kohas asuv kirjakast on elu- v&otilde;i t&ouml;&ouml;kohale l&auml;hemal.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 31.jaanuarini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja k&uuml;la t&auml;pne nimi ning v&otilde;imalikult t&auml;pne asukohakirjeldus.</p> <p>Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, l&auml;htudes eeldusest, et igal juhul j&auml;&auml;ksid kirjakastid elu- ja t&ouml;&ouml;kohtadest m&otilde;istlikusse kaugusesse.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettev&otilde;tetele/asutustele posti k&auml;tte toimetatakse, &uuml;mberkorraldus ei puuduta.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/UserFiles/.files/Kirjakastid- Valga vald.pdf">Kirjakastide praegused asukohad</a></p> <div></div>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6419Valga vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Hargla Maakultuurimaja juhataja2018-01-11<p><strong>Valga Vallavalitsus v&otilde;tab konkursi korras t&ouml;&ouml;le Hargla Maakultuurimaja juhataja, kelle &uuml;lesanne on tagada Taheva piirkonnas, Taheva Maakultuurimaja tulemuslik t&ouml;&ouml;, vastutada maakultuurimaja &uuml;ldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihip&auml;rase ning otstarbeka kasutamise eest.</strong></p> <p>Aadress: Hargla k&uuml;la, Valga vald, 68014 Valga maakond.</p> <p><strong>N&otilde;udmised kandidaadile </strong></p> <ul> <li> k&otilde;rgharidus</li> <li> suur huvi valdkonna vastu</li> <li> t&ouml;&ouml;kogemus kultuuri alal</li> <li> hea suhtlemis- ja v&auml;ljendusoskus</li> <li> suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia</li> <li> loomingulisus</li> <li> iseseisev m&otilde;tlemine, otsustus- ja vastutusv&otilde;ime</li> <li> avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine</li> <li> kogemus projektide kirjutamisel v&otilde;i juhtimisel konkreetsete n&auml;idete p&otilde;hjal</li> </ul> <p><strong>Omalt poolt pakume</strong></p> <ul> <li> p&otilde;nevat ja vaheldusrikast t&ouml;&ouml;d arenevas omavalitsuses</li> <li> v&auml;ga h&auml;id eneseteostusv&otilde;imalusi valdkonna arendamisel</li> <li> mitmekesiseid kogemusi ja arenguv&otilde;imalusi</li> <li> eneset&auml;iendamise v&otilde;imalusi</li> <li> konkurentsiv&otilde;imelist t&ouml;&ouml;tasu</li> </ul> <p><strong>Kasuks tuleb</strong></p> <ul> <li> juhtimiskogemuse olemasolu</li> <li> v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus</li> </ul> <p>Kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, CV, tingimuste t&auml;itmist t&otilde;endavad dokumendid v&otilde;i nende &auml;rakirjad ning essee Hargla Maakultuurimaja arendustegevuse eesm&auml;rkide ja loodetavate tulemustega.</p> <p>Dokumentide esitamise t&auml;htaeg 25. jaanuar 2018. Dokumendid edastada Valga Vallavalitsusele aadressil <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee ">valgalv@valgalv.ee </a>v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga.</p> <p>Lisainfo: asevallavanem Kalmer Sarv, tel +372 5354 4688</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6410Kutsume esitama kandidaate auhinnale „Valga aastaring"!2018-01-04<p>M&auml;rkamatult on m&ouml;&ouml;dunud aasta 2017 ja k&auml;tte on j&otilde;udnud aeg m&ouml;&ouml;dunule tagasi vaadata. Tahame tunnustada ja kiita inimesi, kes on panustanud oma aega ja teadmisi kodulinna h&uuml;vanguks ning kelle tegevus on olnud t&auml;nuv&auml;&auml;rne ja inspireeriv.</p> <p>Valga Vallavalitsus kutsub esitama Valga linna auhinna &bdquo;Valga aastaring" kandidaate - isikuid, organisatsioone ja ettev&otilde;tteid, kelle tegevus on j&auml;tnud toeka j&auml;lje 2017. aastasse ning on m&otilde;jutanud oluliselt Valga linna arengut.</p> <p><a href="/UserFiles/avaldused/Taotlus auhinna kandidaadi esitamiseks.doc">Taotluse vorm</a> auhinna kandidaadi esitamiseks</p> <p>Taotlused tunnustamiseks palume esitada Valga Vallavalitsusele (valgalv@valgalv.ee v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga) hiljemalt 15. jaanuariks 2018.</p> <p>Auhinnad antakse &uuml;le 22. veebruaril toimuval EV 100. aastap&auml;eva kontsertaktusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6403Valga vallavalitsus võttis kasutusele uue dokumendiregistri2018-01-03<p><strong>Alates 2018. aastast on Valga Vallavalitsuse dokumendid uues elektroonilises dokumendiregistris, mis asub aadressil: <a href="https://atp.amphora.ee/valgavv">https://atp.amphora.ee/valgavv</a></strong></p> <ul> </ul> <p>Valga Vallavalitsus alustas ametiasutusena tegevust 1. jaanuarist 2018. Karula Vallavalitsus, Taheva Vallavalitsus, T&otilde;lliste Vallavalitsus ja &Otilde;ru Vallavalitsus ning Valga Linnavalitsus l&otilde;petasid tegevuse ametiasutustena 31. detsembril 2017. <br /><span style="text-decoration: underline;">&Uuml;hinenud omavalitsuste senised dokumendiregistrid asuvad aadressidel:</span></p> <ul> <li><strong><a href="http://webdk.valgalv.ee/?page=pub_list_dynobj&amp;desktop=10016&amp;tid=12147">Valga Linnavalitsus</a></strong> (http://webdk.valgalv.ee/?page=pub_list_dynobj&amp;desktop=10016&amp;tid=12147)</li> <li><a href="http://atp.valgamaa.ee/?id=505&amp;a_id=4&amp;t_id=1"><strong>Karula Vallavalitsu</strong>s</a> (http://atp.valgamaa.ee/?id=505&amp;a_id=4&amp;t_id=1)</li> <li><strong><a href="http://atp.valgamaa.ee/?id=505&amp;a_id=9&amp;t_id=1">Taheva Vallavalitsus</a></strong> (http://atp.valgamaa.ee/?id=505&amp;a_id=9&amp;t_id=1)</li> <li><strong><a href="http://avalik.amphora.ee/oruvv/documents.aspx?org=402&amp;unit=-1">&Otilde;ru Vallavalitsus</a></strong> (http://avalik.amphora.ee/oruvv/documents.aspx?org=402&amp;unit=-1)</li> <li><strong><a href="http://avalik.amphora.ee/tollistevv/index.aspx?org=399&amp;unit=2">T&otilde;lliste Vallavalitsus</a></strong> (http://avalik.amphora.ee/tollistevv/index.aspx?org=399&amp;unit=2)</li> </ul> <p>Valga Vallavalitsus</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6402Riigilõivud seoses perekonnaseisutoimingutega2018-01-03<p><strong>Valga Vallavalitsuse, nagu ka teiste maakonnakeskuste (edaspidi MK KOV) &uuml;lesandeks on uuest aastast perekonnaseisutoimingutega seotud riigil&otilde;ivude kogumine ja kontrollimine. </strong>Juhend riigil&otilde;ivude kogumise, tagastamise ning aruandluse kohta kinnitatakse siseministri k&auml;skkirjaga, kuid kuna seda saab teha alles p&auml;rast perekonnaseisutoimingute seaduse j&otilde;ustumist, avaldame esmase info riigil&otilde;ivu v&otilde;tmise ettevalmistamiseks.</p> <p><strong>Kontonumber ja viitenumbrid</strong></p> <p>Riigil&otilde;iv hakkab laekuma riigieelarvesse, selleks avatud e-riigikassa kontole. Siseministeerium koost&ouml;&ouml;s Riigi Tugiteenuste Keskusega (edaspidi RTK) tegeleb riigil&otilde;ivu laekumist puudutavate k&uuml;simuste korraldamisega.</p> <p>K&otilde;igil maakonnakeskuste kohalikel omavalitsustel on sama kontonumber, kuid erinev viitenumber.</p> <p>Makse saaja on Rahandusministeerium j&auml;rgmistes pankades:</p> <ul> <li>SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)</li> <li>Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)</li> <li>Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)</li> <li>Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)</li> </ul> <p>Viienumbrid on j&auml;rgmised:</p> <ul> <li>Valga vald - 10294002000147</li> <li>Haapsalu linn - 10294002000079</li> <li>Hiiumaa vald - 10294002000040</li> <li>J&otilde;hvi vald - 10294002000024</li> <li>J&otilde;geva vald - 10294002000053</li> <li>Narva linn - 10294002000037</li> <li>Paide linn - 10294002000066</li> <li>P&otilde;lva vald - 10294002000095</li> <li>P&auml;rnu linn - 10294002000105</li> <li>Rakvere linn - 10294002000082</li> <li>Rapla vald - 10294002000118</li> <li>Saaremaa vald - 10294002000121</li> <li>Tallinna linn - 10294002000011</li> <li>Tartu linn - 10294002000134</li> <li>Viljandi linn - 10294002000150</li> <li>V&otilde;ru linn - 10294002000163</li> </ul> <p><strong>Ligip&auml;&auml;su taotlemine e-riigikassale</strong></p> <p>Selleks, et saada vaataja&otilde;igusi e-riigikassa kontole ja kontrollida riigil&otilde;ivu laekumist on MK KOV-idel vaja esitada allkirjastatud taotlus Siseministeeriumi e-posti aadressile kontohaldus@siseministeerium.ee. Taotlus on manuses <a href="/UserFiles/File/Lisa 1 - E-riigikassa kasutaja&otilde;iguse taotlus.doc">lisas 1</a>.</p> <p><strong>Sularahas riigil&otilde;ivu vastuv&otilde;tmine</strong></p> <p>Kuna MK KOV hakkab riigil&otilde;ivu v&otilde;tma vastu ka sularahas, siis peab teil olema v&otilde;imalus v&otilde;etud riigil&otilde;ivu inkasseerida. Riigil&otilde;ivu v&otilde;tja viib sularaha panka e-riigikassa arvelduskontole hiljemalt kuu viimasel t&ouml;&ouml;p&auml;eval v&otilde;i hiljemalt laekumisele j&auml;rgneval t&ouml;&ouml;p&auml;eval, kui see &uuml;letab kassalimiiti (3500 eurot).</p> <p>&Uuml;ldjuhul viiakse sularaha pangakontorisse. Sularaha sissemaksmisel on pangas vaja esitada kontokaart. Kontokaardi saamiseks saatke hiljemalt 10. jaanuariks 2018 vabas vormis taotlus e-posti aadressile simfinantsinfo@rtk.ee (mitu ja millise panga kontokaarti on tarvis). Kontokaart ei ole isikustatud, neil on peal vaid pangakonto number ja viitenumber. RTK saadab tellitud kontokaardid postiga MK KOV-dele hiljemalt jaanuarikuu l&otilde;puks.</p> <p><strong>Deebetkaardi taotlemine</strong></p> <p>Kui MK KOV-i territooriumil puudub sularahatoimingutega tegelev pangakontor ja sularaha sissemaksed peab tegema sularahaautomaati, tuleb teil esitada taotlus deebetkaardi saamiseks. Meile teadaolevalt tuleb sissemaksete tegemiseks kasutada sularahaautomaate Saaremaa vallal, V&otilde;ru linnal, J&otilde;geva vallal ja Haapsalu linnal.</p> <p>Deebetkaardi taotlemiseks tuleb esitada MK KOV-i juhi digiallkirjaga vormikohane deebetkaardi taotlus (vorm Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigikassa/e-riigikassa). Taotluse palume saata digitaalallkirjaga e-posti aadressile info@siseministeerium.ee. Taotluses t&auml;itke &auml;ra kolm lahtrit: kaardi valdaja nimi, isikukood ning kaardi v&auml;ljastamise koht. Kaardi v&auml;ljastamise kohale lisage ka m&auml;rkus, et kaarti kasutatakse ainult sularaha sissemaksete tegemiseks.</p> <p><strong>Maavalitsustest &uuml;letulevad riigil&otilde;ivud</strong></p> <p>Oleme palunud maavalitsustel teile &uuml;le anda pooleli olevate perekonnas&uuml;ndmuste toimikud ning seda koos riigil&otilde;ivu laekumist puudutava informatsiooniga. Raha &uuml;lekandumist ei toimu ja kui teil tekib vajadus kontrollida varasemat riigil&otilde;ivu laekumist, kirjutage aadressile monika.savi@siseministeerium.ee, kes saab kontrollida maavalitsusele laekunud riigil&otilde;ive.</p> <p><strong>Vale viitenumbriga laekunud riigil&otilde;ivud</strong></p> <p>Kui riigil&otilde;ivu tasunud isik on eksinud riigil&otilde;ivu tasumisel MK KOV-i individuaalse viitenumbriga ning kandnud summa teise MK KOVi viitenumbrile, siis kontrollib toimingut tegev MK KOV laekumise olemasolu teisel viitenumbril ning selle olemasolu korral teostab toimingu.</p> <p><strong>Selgitusteta laekumised</strong></p> <p>Kui e-riigikassa konto v&otilde;i maksekorralduse selgituse alusel ei ole v&otilde;imalik konkreetset kohalikku omavalitsust v&otilde;i laekumise liiki tuvastada, saadab RTK kohalikele omavalitsustele kaks korda kuus vastavasisulise e-kirja ning vastuse saabumisel lisatakse laekumine Siseministeeriumi e-riigikassa kontole.</p> <p><strong>Riigil&otilde;ivu tagastamine</strong></p> <p>Riigil&otilde;ivu tasunud isikul on &otilde;igus esitada riigil&otilde;ivu v&otilde;tnud MK KOV-ile (varasemalt maavalitsusele) taotlus (<a href="/UserFiles/File/Lisa 2_Taotlus riigil&otilde;ivu tagastamiseks_2018.doc">lisa 2</a>) riigil&otilde;ivu tagastamiseks. MK KOV kontrollib tagastamise asjaolusid (sh laekumise olemasolu, vajadusel kasutada maavalitsustest &uuml;letulevate riigil&otilde;ivude osas nimetatud kontakti) ja vormistab otsuse. Kui riigil&otilde;iv tuleb riigil&otilde;ivu tasunud isikule tagastada, esitab MK KOV selle RTK-le v&auml;ljamaksmiseks. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile simfinantsinfo@rtk.ee.<br />Tagastatavast summast v&otilde;ib maha arvata taotluse l&auml;bivaatamisega kaasnenud menetluskulu. Kui menetluskulu t&auml;pset suurust ei ole v&otilde;imalik kindlaks m&auml;&auml;rata, arvatakse riigil&otilde;ivu tagastamisel menetluskuluna maha 25 protsenti toimingu eest ette n&auml;htud riigil&otilde;ivust.</p> <p><strong>Aruandlus</strong></p> <p>Riigil&otilde;ivude igakuise laekumise aruandluse korra ja vormi saadame edaspidi k&auml;skkirjaga kinnitatud juhendi osana.</p> <p><strong>Lisainfo:</strong></p> <ul> <li>Enel Pungas <br />Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja<br />Tel 612 5163 / 5023161</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6395Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 eelnõu avalikustamine2017-12-29<p>Valminud on Valga valla &uuml;hisveev&auml;rgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 eeln&otilde;u, mille koostamise peamiseks eesm&auml;rgiks on anda raamistik &uuml;hisveev&auml;rgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Haldusreformi tulemusel liitusid Valga linn, Karula vald, Taheva vald, T&otilde;lliste vald ja &Otilde;ru vald &uuml;heks Valga vallaks. Arendamise kavas kirjeldatakse Valga valla &uuml;hisveev&auml;rgi ja -kanalisatsiooni objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid. Arendamise kava l&auml;htepunktideks on eelnevate valdade &uuml;hisveev&auml;rgi ja -kanalisatsiooni arengukavad.</p> <p>Valga valla &uuml;hisveev&auml;rgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eeln&otilde;uga on v&otilde;imalik tutvuda <a href="/UserFiles/Jaatmemajandus/Valga valla &Uuml;VKA_eeln&otilde;u.pdf"><strong>siin</strong></a>.</p> <p>Iga&uuml;hel on &otilde;igus avaliku v&auml;ljapaneku kestel esitada Valga Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i paberkandjal allkirjastatuna Valga vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Puiestee tn 8, 68203 Valga. Ootame Teie ettepanekuid eeln&otilde;ule kuni 12.01.2018.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6394Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vabadele töökohtadele2017-12-29<p><strong>Valga Vallavalitsus kuulutab v&auml;lja konkursi vabadele t&ouml;&ouml;kohtadele:</strong></p> <ul> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/T&ouml;&ouml;kuulutused/Taheva, Karula tenindusk sekret&auml;ri t&ouml;&ouml;k.doc">Karula ja Taheva piirkonna teeninduskeskuste sekret&auml;rid</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/T&ouml;&ouml;kuulutused/Piirkondlikud_hooldusspetsialistid-1.doc">Karula piirkonna, Taheva piirkonna ja T&otilde;lliste piirkonna hooldusspetsialistid</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/Metsandusspetsialist.doc">Metsandusspetsialist</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/eestkoste_spetsialist.doc">Sotsiaalt&ouml;&ouml; eestkoste spetsialist</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/liiklus-_ja_teedespetsialist.doc">Liiklus- ja teedespetsialist</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/kommunikatsiooni_juht.doc">Kommunikatsioonijuht</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/Meediaspetsialist.doc">Meediaspetsialist</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/T&ouml;&ouml;kuulutused/Lastekaitsespetsialisti t&ouml;&ouml;kuulutus.doc">Lastekaitsespetsialist</a></li> <li><a href="/UserFiles/AMETIJUHENDID/T&ouml;&ouml;kuulutused/haridusspetsialist_ kuulutus.doc">Haridusspetsialist</a></li> </ul> <p><strong>T&ouml;&ouml; asukoht</strong>: Valga vald<br /><strong>T&ouml;&ouml;le asumise aeg</strong>: esimesel v&otilde;imalusel<br /><strong>T&ouml;&ouml;aeg</strong>: t&auml;iskohaga</p> <p>Sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri saata Valga Vallavalitsusele hiljemalt 17. jaanuaril 2018.</p> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6378Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga valla välisprojektide- ja arenguteenistuse koosseisu kogukonna- ja koostööprojektide spetsialisti2017-12-23<!--[endif] --> <p>Valga Linnavalitsus v&otilde;tab konkursi korras t&ouml;&ouml;le Valga valla v&auml;lisprojektide- ja arenguteenistuse koosseisu kogukonna- ja koost&ouml;&ouml;projektide spetsialisti</p> <p>Ametikoha p&otilde;hieesm&auml;rgiks on kogukonda toetavate meetmete rakendamise koordineerimine (n&auml;iteks LEADER ja kohaliku omaalgatuse programm), koost&ouml;&ouml;projektides (INTERREG ja teised rahvusvahelised rahastus programmid projektidele), Euroopa Liidu alane teavitust&ouml;&ouml; (n&auml;iteks Europe Direct) osalemise ja rakendamise koordineerimine ning nendes valdkondades projektide algatamine ja teostamise korraldamine.</p> <p>Pakutav palk vastab teenistuja II palgatasemele.</p> <p><strong>N&otilde;udmised kandidaadile:</strong></p> <ul> <li><strong>Haridus</strong> - k&otilde;rgharidus v&otilde;i selle omandamine ja sellele lisanduv ametialane eneset&auml;iendamine;</li> <li><strong>Varasem t&ouml;&ouml;kogemus</strong> - eelnev t&ouml;&ouml;kogemus projektit&ouml;&ouml; valdkonnas v&auml;hemalt 5 aastat.</li> </ul> <p><strong>Teadmised: </strong></p> <ul> <li>teadmised kogukonna- ja koost&ouml;&ouml;projektide, lepingu&otilde;iguse ja riigihangete alastest &otilde;igusaktidest ja nende rakendamise oskus;</li> <li>teadmised erinevatest rahastamisprogrammidest ja nende taotlustingimustest ning anal&uuml;&uuml;simise oskus;</li> <li>avaliku halduse organisatsiooni ja haldus&otilde;igust reguleerivate &otilde;igusaktide tundmine ja rakendamise oskus;</li> <li>kohaliku omavalitsuse korraldust ja &uuml;lesandeid reguleerivate &otilde;igusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;</li> <li>&uuml;ldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja &otilde;iguss&uuml;steemist;</li> <li>teadmised kogukonna ja arendust&ouml;&ouml;ga seotud koost&ouml;&ouml;organisatsioonide tegevusvaldkondade kohta;</li> <li>oskus t&ouml;&ouml;tada meeskonnas ja v&otilde;rgustikus;</li> <li>v&auml;ga hea arvuti kasutamise oskus, t&ouml;&ouml;ks vajalike arvutiprogrammide tundmine, &uuml;levaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse infos&uuml;steemidest, raamatupidamise &uuml;ldn&otilde;uetest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus.</li> </ul> <p><strong>Keeleoskus: </strong></p> <ul> <li>k&otilde;rgtasemel eesti keel;</li> <li>v&otilde;&otilde;rkeelena inglise ja vene keel kesktasemel suhtlemisoskusega koos erialase s&otilde;navara teadmise ja kasutamisega.</li> </ul> <p>Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega n&otilde;uete t&auml;itmist t&otilde;endavad dokumendid v&otilde;i nende &auml;rakirjad.</p> <p>T&auml;ist&ouml;&ouml;kohaga t&ouml;&ouml;koht</p> <p><strong>T&ouml;&ouml;koha asukoht:</strong> Valga linn</p> <p><strong>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</strong> esimesel v&otilde;imalusel kokkuleppel.</p> <p>Dokumentide esitamise t&auml;htaeg 05.01.2018. Dokumendid edastada Valga Vallavalitsusele aadressil <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga.</p> <p><strong>Lisainfo: </strong></p> <ul> <li>asevallavanem Viktor M&auml;gi, tel 512 9829, e.post: <a href="mailto: viktor.magi@valgalv.ee">viktor.magi@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="L-->&lt;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6377Schengeni 10. aastapäeva sündmusel Valgas osaleb kõrgem diplomaatiline esindus2017-12-20<p>Neljap&auml;eval, 21. detsembril toimub kaksiklinnas Valgas ja Valkas Eesti-L&auml;ti piiril Schengeni viisaruumiga &uuml;hinemise 10. aastap&auml;eva t&auml;histamine. Valgas on visiidil k&otilde;rgem diplomaatiline esindus: Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja L&auml;ti Vabariigi president Raimonds Vējonis, Eesti suursaadik L&auml;tis T&otilde;nis Nirk ja L&auml;ti suursaadik Eestis Raimonds Jansons, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Paavo Palk ja L&auml;ti esindaja Mārtiņ&scaron; Zemītis.</p> <p>President Kaljulaid ja Eesti suursaadik L&auml;tis T&otilde;nis Nirk kohtuvad Valga vallavolikogu liikmete ja vallajuhtidega Valga G&uuml;mnaasiumis ning k&uuml;lastavad AS Valga Haiglat. P&auml;rastl&otilde;unal suundutakse koos L&auml;ti president Raimonds Vejonise ja L&auml;ti suursaadik Eestis Raimonds Jansonsiga Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusesse.</p> <p>Rahvaga kohtutakse Valga-Valka piiril Riia ja Raja t&auml;nava ristumiskohas toimuval Schengeni 10. aastap&auml;eva t&auml;histaval &uuml;ritusel. S&otilde;na v&otilde;tavad Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, L&auml;ti Vabariigi president Raimonds Vējonis, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Paavo Palk, Euroopa Komisjoni L&auml;ti esindaja Mārtiņ&scaron; Zemītis, Valka kihelkonna duuma esimees Vents Armands Krauklis ja Valga vallavanem Margus Lepik.</p> <p>Euroopa Liidu Schengeni ruum laienes Eestile 21. detsembril 2007. Selle leppe alusel kaotati kontroll Eesti ja L&auml;ti piiril ning liikumine Valgast Valkasse muutus sama lihtsaks nagu tavaline t&auml;nava&uuml;letus.</p> <p>&bdquo;Schengeniga saabunud vaba piiri&uuml;letus on andnud peale Eesti ja L&auml;ti taasiseseisvumist uue t&otilde;uke kaksiklinnade Valga ja Valka koost&ouml;&ouml;le. &Uuml;hiselt korraldame kultuuri- ja spordi&uuml;ritusi, oleme ellu viinud ja meil on t&ouml;&ouml;s mitmeid projekte, koos edendame ka piirkonna ettev&otilde;tlust," &uuml;tles Valga vallavanem Margus Lepik.</p> <p>Aastap&auml;eva &uuml;ritused algasid Valgas 14. detsembril, kui k&otilde;igil huvilistel oli v&otilde;imalus Raja t&auml;naval uudistada v&auml;lin&auml;itust &bdquo;Piiriga ja piiritu Valga-Valka", et meenutada ajalooliste fotodega Valga ja Valka vahel olnud piiri ning k&auml;ia Valga kinos vaatamas temaatilisi filme.</p> <p>Schengeni aastap&auml;eval, 21. detsembril viiakse Valga koolide &otilde;pilastele l&auml;bi Euroopa Liidu teemaline viktoriin ning Raja ja Rigas t&auml;navate ristumiskohas toimub pidulik aastap&auml;eva t&auml;histamine kontsert-programmiga.</p> <p>Kontserdil esinevad Piirilinna Bigb&auml;nd, segakoor R&otilde;&otilde;m, Valka G&uuml;mnaasiumi noortekoor, Valga ja Valka noored, Valga v&auml;ikesed ja suured rahvatantsijad, tantsukooli JJ-Street tantsijad ja Valga muusikakooli solistid ning folklooriansambel Naburgi. P&auml;evajuht on Valka Kunstikooli eestikeelse &otilde;ppeosakonna juhataja J&uuml;ri Freimanis.</p> <p>Suurel ekraanil n&auml;idatakse videoklippe piirilugudest ja dokumentaalfilmi &bdquo;Koht, kust algab riik- Valka jagunemine". &Uuml;llatuseks on v&auml;ike ilutulestik. K&otilde;igile osalejatele jagatakse &scaron;okolaadiga piiri&uuml;letuspass ja k&uuml;lma ilma peletamiseks pakutakse sooja suppi ning teed.</p> <p><em><span style="text-decoration: underline;">Shengeni 10. aastap&auml;eva kava Raja ja Rigas t&auml;navate ristumiskohas, endise II piiripunkti juures:</span></em></p> <ul> <li><em><strong>kell 13.30</strong> kultuuriprogramm. Esinevad Piirilinna Bigb&auml;nd, dirigent Jos&eacute; Antonio Page Ramirez, segakoor R&otilde;&otilde;m, dirigent Sirje P&auml;ss, Valka G&uuml;mnaasiumi noortekoor, dirigent Inese Niklaviča, Valga ja Valka noored, Valga v&auml;ikesed ja suured rahvatantsijad, tantsukooli JJ-Street tantsijad ja Valga muusikakooli solistid Ariete Saar ja Evald Raidma ning folklooriansambel Naburgi.<br />Euroopa Liidu, Eesti ja L&auml;ti Vabariigi h&uuml;mnid esitab Piirilinna Bigb&auml;nd, dirigent Jos&eacute; Antonio Page Ramirez, segakoor R&otilde;&otilde;m dirigent Sirje P&auml;ss ja Valka G&uuml;mnaasiumi noortekoor, dirigent Inese Niklaviča.</em></li> <li><em><strong>kell 14.00</strong> s&otilde;nav&otilde;tud:<br />Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid;<br />L&auml;ti Vabariigi president Raimonds Vējonis;<br />Euroopa Komisjoni Eesti esindaja;<br />Euroopa Komisjoni L&auml;ti esindaja;<br />Valka kihelkonna duuma esimees Vents Armands Krauklis;<br />Valga vallavanem Margus Lepik</em></li> </ul> <p><em>&bull; J&auml;tkub kultuuriprogramm. Suurel ekraanil klipid piirilugudest ja dokumentaalfilm &bdquo;Koht, kust algab riik - Valka jagunemine". Folklooriansambel Naburgi ja Piirilinna Bigb&auml;nd.</em></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6376Tähelepanu! Muudatused liikluskorralduses 21. detsembril Riia ja Raja tänaval2017-12-19<p><strong>Neljap&auml;eval, 21. detsembril on kella 12-16ni Riia ja Raja t&auml;naval seoses Schengeni 10. aastap&auml;eva &uuml;ritusega muudetud liikluskorraldust.</strong></p> <p>Liiklusele suletakse Valgas Raja t&auml;nav l&otilde;igus Viljandi t&auml;navast Riia t&auml;navani ning Valkas (L&auml;tis) Riia t&auml;nav (Rigas iela). Ajutiselt avatakse autoliiklusele Raja t&auml;naval&otilde;ik Riia ja Sepa t&auml;nava vahelisel alal, et tagada ligip&auml;&auml;s kaubanduskeskuste Selver ja Rimi parklatesse. Raja t&auml;nava s&otilde;iduautode parkimistaskus parkimine keelatud!</p> <p>Palun j&auml;lgida liiklust reguleerivaid ajutisi liiklusm&auml;rke.</p> <p>Lisainfot k&uuml;sida Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja Arno Upruse telefonil 766 9930 v&otilde;i 5341 6395.</p> <p>Valga Linnavalitsus</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6362Avalik suuline enampakkumine2017-12-13<p><strong>Valga Linnavalitsus m&uuml;&uuml;b 29. detsembril 2017 kell 11 linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel Kinnistu Kolde tn 9, Valga linn (sihtotstarve elamumaa pindala 462 m2) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot.</strong></p> <p>Avaldused oksjonist osav&otilde;tuks ja muud n&otilde;utavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 28. detsembriks 2017 kell 16.00.<br /><br />Oksjonist lubatakse osa v&otilde;tma ainult neid isikuid, kelle osav&otilde;tutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 28.12.2017.<br /><br />Lisainfo: <br />Mario Pinka, tel 766 9950; 5309 3826<br /><a href="mailto: mario.pinka@valgalv.ee">mario.pinka@valgalv.ee</a></p> <h2><br /></h2>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6359Schengeni 10. aastapäeval külastavad Valgat kahe riigi presidendid2017-12-08<p><strong>21. detsembril m&ouml;&ouml;dub 10 aastat Schengeni leppe allkirjastamisest, mis tagas vaba liikumise Valga ja Valka kodanike vahel. Selle leppe alusel kaotati kontroll Eesti ja L&auml;ti piiril ning liikumine Valgast Valkasse muutus sama lihtsaks nagu tavaline t&auml;nava&uuml;letus.</strong></p> <p>Aastap&auml;eva puhul meenutatakse ajalooliste fotodega Eesti-L&auml;ti piiri Valga ja Valka vahel. 14.-21. detsembrini saab Raja t&auml;naval uudistada v&auml;lin&auml;itust &bdquo;Piiriga ja piiritu Valga-Valka".</p> <p>Lisaks on k&otilde;igil huvilistel p&otilde;hjust minna kinno, et vaadata temaatilisi filme. Valga kinos &bdquo;S&auml;de" kultuuri- ja huvialakeskuses linastuvad 15., 17. ja 18. detsembril dokumentaalfilmid "14 k&auml;&auml;net", &bdquo;Euroeufooria" ja &bdquo;Seneca p&auml;ev" ning m&auml;ngufilm &bdquo;Eestlanna Pariisis". Filmide seansid on k&otilde;igile tasuta!<br />Schengeni aastap&auml;eval, 21. detsembril viiakse koolides l&auml;bi Euroopa Liidu teemaline viktoriin ning Raja ja Rigas t&auml;navate ristumiskohas toimub pidulik aastap&auml;eva t&auml;histamine.</p> <p>Sellel p&auml;eval on kaksiklinna auk&uuml;lalisteks Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja L&auml;ti Vabariigi president Raimonds Vējonis ning Eesti ja L&auml;ti suursaatkonna ning Euroopa Komisjonide esindajad.</p> <p>Kontsert-programmi on lavastanud teatri Must Kast lavastaja Lennart Peep. Esinevad Piirilinna Bigb&auml;nd, dirigent Jos&eacute; Antonio Page Ramirez, segakoor R&otilde;&otilde;m, dirigent Sirje P&auml;ss, Valka G&uuml;mnaasiumi noortekoor, dirigent Inese Niklaviča, Valga ja Valka noored, Valga v&auml;ikesed ja suured rahvatantsijad, tantsukooli JJ-Street tantsijad ja Valga muusikakooli solistid ning folklooriansambel Naburgi. P&auml;evajuht on Juris Freimanis.</p> <p>Suurel ekraanil klipid piirilugudest ja dokumentaalfilm &bdquo;Koht, kust algab riik&nbsp;- Valka jagunemine". &Uuml;llatuseks v&auml;ike ilutulestik. K&otilde;igile osalejatele jagatakse &scaron;okolaadiga piiri&uuml;letuspass ja k&uuml;lma peletamiseks soe supp ning tee.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6358Raja ja Riia tänav on ajutiselt liiklusele suletud2017-12-07<p><strong>Seoses Valga vanalinna keskv&auml;ljaku ehitusega on liikluskorraldus muutunud Raja ja Riia t&auml;naval: alates esmasp&auml;evast, 11. detsembrist 2017 kuni 10. jaanuarini 2018 on suletud Raja t&auml;nav l&otilde;igul Riia-Raja ristmikust kuni Sepa-Raja ristmikuni. J&auml;tkuvalt on suletud Riia t&auml;nav. </strong></p> <p>Kaubanduskeskuste Selveri ja Rimi parklatesse p&auml;&auml;seb Viljandi maantee ja Tartu t&auml;nava ning Rigas iela (Riia tn, L&auml;ti) kaudu. Lasteaed Walko ja S&otilde;pruse tn 1 ja 1a elanikud p&auml;&auml;sevad oma territooriumile suundudes parklast kaubanduskeskuse Selver tagant S&otilde;pruse t&auml;navale.</p> <p>Liikluskorralduse muudatusega seotud skeemid (<a href="/UserFiles/Liiklusskeem/Riia-Raja ristmik.pdf">Riia-Raja ristmik</a>; <a href="/UserFiles/Liiklusskeem/Raja tn sulgemine.pdf">Raja t&auml;nava sulgemine</a>; <a href="/UserFiles/Liiklusskeem/Riia tn sulgemine.pdf">Riia t&auml;nava sulgemine</a>).</p> <p>Palume liiklejatel, samuti jalak&auml;ijatel, j&auml;rgida ajutisi liiklusm&auml;rke ja arvestada, et piirangute t&otilde;ttu on liiklus piirkonnas h&auml;iritud ning seet&otilde;ttu tuleks varuda rohkem aega.</p> <p>T&auml;helepanuks bussiga liiklejatele - linnaliini bussid ei l&auml;bi Pudrum&auml;e, Muusikakooli ja Raja&nbsp; peatust. L&auml;him bussipeatus on Raekoja peatus. Palume j&auml;lgida korrigeeritud s&otilde;iduplaane peatustes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6350Atria Eesti AS abiga valmib Valga linnapargis laste mänguväljak2017-12-05<p><strong>M&ouml;&ouml;dunud n&auml;dalal algasid linnapargis uue m&auml;nguv&auml;ljaku ehitust&ouml;&ouml;d. Juba varasemalt m&auml;nguv&auml;ljakuna kasutusel olnud platsile spordihalli k&otilde;rval on kerkinud erinevate atraktsioonidega lastele toredat ajaveetmist v&otilde;imaldav koht. </strong></p> <p>V&auml;ljaku valmimine on olnud v&otilde;imalik t&auml;nu Valgas tegutsevale ettev&otilde;ttele Atria Eesti AS. Ettev&otilde;te on ka varasemalt silma paistnud kohaliku elu elavdamisega aidates kaasa erinevate &uuml;rituste toimumisele ning kohaliku spordi edendajana ollakse suureks toeks korvpalliklubi Valga Maks &amp; Moorits tegemistele.</p> <p>Valga vallavanem Margus Lepik: &bdquo;M&auml;nguv&auml;ljakust on Valgas palju puudust tuntud ning t&uuml;hi plats linnapargis oli sobiv koht, kuhu rajada Valga lastele turvaline ja m&otilde;nus olemine. See, et Atria Eesti oli valmis v&auml;ljaku rajamist toetama, on v&auml;ga t&auml;nuv&auml;&auml;rne ning hea n&auml;ide sellest, kuidas kohalik ettev&otilde;te saab valgalasi r&otilde;&otilde;mustada toetades lastele heaolule suunatud ettev&otilde;tmist. Atria panus on aidanud muuta linna lastele paremaks kasvamise kohaks ning see on oluline eesm&auml;rk Valga arengus. Atria Eesti auks nimetame uue koha Maks &amp; Moorits m&auml;nguv&auml;ljakuks".</p> <p>T&auml;naseks on atraktsioonide ehitust&ouml;&ouml;d valmis. Laste kasutada on mitmek&uuml;lgne m&auml;ngulinnak lium&auml;e ja erinevate ronimisredelitega, karussell, lium&auml;ega auto ning kiigeplats, mille planeerimisel on arvestatud ka k&otilde;ige v&auml;iksematega. L&auml;hiajal lisanduvad platsile uued pingid ning t&auml;iendav valgus. Kevadel, kui saabub v&auml;ljaku peamine kasutamise aeg, kaetakse pinnas mult&scaron;ikihiga, et tagada kasutusmugavus ja pinnase vastupanu vihmahoogudele. Loodame, et k&otilde;ik kasutajad suhtuvad uude m&auml;nguv&auml;ljakusse hoolivalt, et see pakuks r&otilde;&otilde;mu pikaks ajaks.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Triin&nbsp; Roo<br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6341 Eesti.ee keskkonnas saab maksuvabastuse arvestamist kontrollida2017-12-04<p><strong>Alates 1. detsembrist saavad pension&auml;rid ning h&uuml;vitise saajad eesti.ee portaalist j&auml;rele vaadata, kas sotsiaalkindlustusamet arvestab nendele pensioni v&otilde;i h&uuml;vitise maksmisel tulumaksuvabastusega.</strong></p> <p>Kui h&uuml;vitise saajal v&otilde;i t&ouml;&ouml;taval pension&auml;ril on avaldus esitamata v&otilde;i on soov seda muuta, saab seda teha sealsamas - eesti.ee - kodanikule - toetused ja sotsiaalabi - tulumaksuvabastuse taotlemine. Avalduse v&otilde;ib saata ka e-kirja (<a href="mailto: tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee">tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee</a>) v&otilde;i posti (Endla 8, Tallinn, 15092) teel. Lisaks saab oma avalduse tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse &uuml;le Eesti.</p> <p>Kui inimene soovib, et maksuvaba tulu hakataks arvestama j&auml;rgmisest kuust, tuleb avaldus esitada enne 20. kuup&auml;eva. P&auml;rast 20. kuup&auml;eva esitatud avaldused v&otilde;etakse arvesse &uuml;lej&auml;rgmisest kuust.</p> <p>Sotsiaalkindlustusamet saadab sel ja j&auml;rgmisel n&auml;dalal ka pensioni- ja h&uuml;vitise saajatele teated maksuvaba tulu arvestamise kohta. Teated saadetakse neile, kellel 2017. aastal t&ouml;&ouml;tasu sotsiaalkindlustusameti andmetel ei ole ja kellele amet paneb automaatselt maksuvabastuse ise peale. Lisaks saavad teated need inimesed, kelle pension v&otilde;i h&uuml;vitis &uuml;letab 2100 eurot kuus.</p> <p>Need pension&auml;rid, kes ei ole 2017. aastal t&ouml;&ouml;tanud, avaldust maksuvabastuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Nendel arvestab amet ise maksuvabastust lubatud m&auml;&auml;ras.</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li><a href="http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018">Sotsiaalkindlustusamet</a></li> <li>Tel 661 0551 v&otilde;i e-posti aadressilt <a href="mailto: tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee">tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6339Muudatused bussiliikluses seoses ehitustöödega Riia tänaval 2017-12-01<p>Seoses taristuehitust&ouml;&ouml;dega Riia t&auml;naval:</p> <ul> <li>Linnaliin nr 1 - j&auml;&auml;vad &auml;ra Muusikakooli ja Raja peatused, buss ootab Raekoja peatuses aja parajaks.</li> <li>Linnaliin nr 2 - j&auml;&auml;b &auml;ra Pagari peatus, buss s&otilde;idab l&auml;bi Peebu pargi.</li> </ul> <p>T&otilde;rva poole v&auml;ljuvad bussid v&otilde;tavad inimesi peale Valga Muuseumi vastast Otmari eest, sest bussid Muusikakooli peatust ei l&auml;bi, vaid <br />suunduvad m&ouml;&ouml;da P&auml;rna pst ja Tartu t&auml;navat Viljandi t&auml;navasse. Pudrum&auml;e peatus j&auml;&auml;b vahele.</p> <p>Planeeritud ehitust&ouml;&ouml;d l&otilde;pevad 2017. aasta l&otilde;pus.</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Arno Uprus<br />Valga LV LHA juhataja<br />766 9930, 5341 6395</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6335Valga valla sümboolika kujundamisel saavad sõna sekka öelda ka noored 2017-11-24<p><strong>Valga Linnavalitsuse ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla &uuml;hinemise teel moodustunud Valga vald otsib konkursiga vallale ametlikku s&uuml;mboolikat - vappi ja lippu. </strong></p> <p>Kuni 15. detsembri kella 10ni oodatakse heraldikan&otilde;uetele vastavaid vapi ja lipu s&uuml;mbolikakavandeid. Konkursil saavad kaasa l&uuml;&uuml;a ka noored - nimelt hinnatakse konkursit&ouml;id kahes vanusegrupis: lapsed kuni 18. aastased ja t&auml;iskasvanud.</p> <p>Valga vallavanem Margus Lepiku s&otilde;nul soovib Valga vald v&otilde;imalikult palju innustada noori kaasa m&otilde;tlema oma valla tegemistes: &bdquo;S&uuml;mboolika konkursil kuulutasime v&auml;lja eraldi kategooria noortele ja lastele, kuna soovime et uus vald oleks neile koduks ja noorte ideed pakuvad kindlasti v&auml;rsket ja omap&auml;rast l&auml;henemist."</p> <p>Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaotatakse vastavalt komisjoni otsusele m&otilde;lema kategooria esimese kolme koha vahel.</p> <p>Konkursi tingimused: <a href="http://www.valga.ee/et/Uudised&amp;nID=6322">http://www.valga.ee/et/Uudised&amp;nID=6322</a></p> <p>NB! Tutvu ka <a href="https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded">heraldikan&otilde;uetega</a></p> <p><br />Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6334Valga Kaugõppegümnaasium võtab konkursi korras tööle sekretär-õppekoordinaatori ja majandusjuhataja2017-11-24<p><strong>Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasium v&otilde;tab alates 8. jaanuarist 2018 t&ouml;&ouml;le sekret&auml;r-&otilde;ppekoordinaatori ja 0,75 ametikohaga majandusjuhataja. M&otilde;lemale t&ouml;&ouml;kohale kuulutatakse v&auml;lja konkurss.<br /></strong></p> <ul> <li>Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi sekret&auml;r-&otilde;ppekoordinaatori peamisteks t&ouml;&ouml;&uuml;lesanneteks on igap&auml;evase asjaajamise korraldamine, s.h dokumendihaldus, personalit&ouml;&ouml; ning &otilde;ppe-kasvatust&ouml;&ouml; korraldamine. Kasuks tuleb lihtsam raamatupidamise t&ouml;&ouml; oskus. T&auml;psemad t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded lepitakse kokku t&ouml;&ouml;lepingu s&otilde;lmimisel.<br /><br />Sobivalt kandidaadilt eeldame k&otilde;rgharidust, eelnevat t&ouml;&ouml;kogemust sekret&auml;rina ( soovitatavalt koolis ), ettekujutust &otilde;ppe-kasvatustegevusest koolis v&otilde;i kiiret &otilde;piv&otilde;imet ning v&auml;ga head arvuti kasutamise oskust. Lisaks eesti keele oskusele k&otilde;nes ja kirjas on t&ouml;&ouml;s vajalik ka vene keele oskus v&auml;hemalt suhtlustasemel.</li> <li>Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi majandusjuhataja (0,75 ametikohaga) peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded on j&auml;rgmised: <ul> <li>vastutab hoonete, ruumide ja inventari s&auml;ilitamise ning heaperemeheliku kasutamise ja alatise korrasoleku eest;</li> <li>organiseerib inventari ja ruumide &otilde;igeaegset remonti;</li> <li>organiseerib alluvate t&ouml;&ouml;d (majandusjuhatajale allub tehniline personal);</li> <li>on kursis t&ouml;&ouml;ks vajaliku seadusandlusega (nt t&ouml;&ouml;ohutus ja -tervishoid);</li> <li>viib l&auml;bi riskianal&uuml;&uuml;si;</li> <li>organiseerib valve;</li> <li>esindab kooli p&auml;devuse piires.<br /><br />Sobivalt kandidaadilt eeldame eelnevat t&ouml;&ouml;kogemust, seadusandluse tundmist v&otilde;i kiiret &otilde;piv&otilde;imet, eesti keele oskust k&otilde;rgtasemel ning v&auml;ga head arvuti kasutamise oskust. </li> </ul> </li> </ul> <p>Dokumendid kandideerimiseks- CV, haridustt&otilde;endava diplomi koopia, motivatsioonikiri ja avaldus esitada e-posti aadressil: <a href="mailto: airi.magi@vkog.edu.ee">airi.magi@vkog.edu.ee</a> v&otilde;i tuua paberkandjal Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumisse hiljemalt 21.12.2017.</p> <p>Kontaktisik: Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktor Airi M&auml;gi, tel 5300 8292</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6323Jõulupuu jõudis Valga kesklinna2017-11-21<p><strong>J&otilde;ulukuusk j&otilde;udis Valga kesklinna oma valla valdustelt. T&auml;navune j&otilde;ulupuu oli erakordselt suur ja raske, kasvukohas hinnati puu k&otilde;rguseks 24 meetrit ja t&uuml;ve l&auml;bim&otilde;&otilde;duks 98 cm ning vanuseks ligikaudu 80 aastat. K&auml;nnust lahti saagimisel oli puu raskuseks 6,4 tonni.</strong></p> <p>Endisel Vilaski lennuv&auml;ljal kasvanud kuusepuud nimetas Valga linnavalitsuse haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre veatuks: &bdquo;Lagedal kasvanud kuuse head kasvutingimused peegeldusid ka aastaringide laiuses. K&auml;birohke puu on kahara ja korrap&auml;rase v&otilde;raga ning seekord saime hakkama ilma t&auml;iendavate okste lisamiseta." Kuna me ei saa tehnilistel p&otilde;hjustel lubada endale nii k&otilde;rget ja laia puud, j&auml;i linnaruumi kaunistama 20 meetri k&otilde;rgune kaunis j&otilde;ulupuu, lisas Vaigre.</p> <p>Kohe-kohe alustatakse linnas j&otilde;ulukaunistuste paigaldamist. J&otilde;ulutuled pannakse p&otilde;lema esimesel advendil, 3. detsembril kell 16.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6322Valga vald kuulutas välja sümboolikakonkursi2017-11-21<p>Valga Linnavalitsuse ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla &uuml;hinemise teel moodustunud Valga vald kuulutab v&auml;lja konkursi vallale s&uuml;mboolika leidmiseks.<br />Avaliku konkursi &bdquo;Valga valla s&uuml;mboolika konkurss" eesm&auml;rk on leida Valga vallale ametlik s&uuml;mboolika - vapp ja lipp / vapi ja lipu s&uuml;mbolikavandid.</p> <p>Konkursit&ouml;id saab esitada 15. novembrist kuni 2017. aasta 15. detsembri kella 10ni.</p> <h3>Valga valla s&uuml;mboolika konkursi tingimused</h3> <p>1. KONKURSI EESM&Auml;RGID</p> <ul> <li>1.1. Konkursi eesm&auml;rgiks on leida Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valdade &uuml;hinemise teel moodustunud Valga valla ametlik s&uuml;mboolika - vapp ja lipp.</li> </ul> <p>2. KONKURSI TINGIMUSED</p> <ul> <li>2.1. Konkursi korraldajateks on Valga Vallavalitsus.</li> <li>2.2. Konkurss on avalik, osav&otilde;tumaksuta ja &uuml;heetapiline.</li> <li>2.3. Konkurss kuulutatakse v&auml;lja veebilehel <a href="www.valga.ee">www.valga.ee</a>, infot levitatakse muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.</li> <li>2.4. Konkurss toimub eesti keeles.</li> <li>2.5. Konkursil v&otilde;ib osaleda nii f&uuml;&uuml;silise kui juriidilise isikuna. Osaleja v&otilde;ib esitada mitu konkursit&ouml;&ouml;d.</li> <li>2.6. Konkursil ei v&otilde;i osaleda komisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud.</li> </ul> <p>3. KONKURSIT&Ouml;&Ouml;</p> <ul> <li>3.1. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.</li> <li>3.2. Esitatav s&uuml;mboolika peab vastama heraldika reeglitele, vt <a href="https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded">https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded</a>.</li> </ul> <p>4. KONKURSIT&Ouml;&Ouml; ESITAMINE</p> <ul> <li>4.1. Konkursit&ouml;&ouml; tuleb esitada hiljemalt 15.12.2017 hiljemalt kell 10.00.</li> <li>4.2. Konkursit&ouml;&ouml; tuleb tuua v&otilde;i saata posti teel Valga Linnavalitsusse, aadressile Puiestee tn 8, Valga linn. &Uuml;mbrikule lisada m&auml;rks&otilde;na &bdquo;Valga valla s&uuml;mboolika konkurss" ning t&ouml;&ouml; autori vanusegrupp (laps v&otilde;i t&auml;iskasvanu).</li> <li>4.3. Saabunud materjalid registreeritakse Valga Linnavalitsuse kantseleis ning &uuml;mbrikule m&auml;rgitakse saabumise kuup&auml;ev ja kellaaeg.</li> <li>4.4. Konkursil osalemine on anon&uuml;&uuml;mne. Konkursit&ouml;&ouml; materjalid tuleb posti teel saates esitada kinnises &uuml;mbrikus, mille sees on lisaks teine kinnine &uuml;mbrik konkursil osaleja andmete kohta. Konkursi materjalid ja &uuml;mbrikud varustada m&auml;rks&otilde;naga, millega osaleja esineb konkursil. &Uuml;mbrik osaleja andmetega avatakse hindamiskomisjoni poolt p&auml;rast konkursi tulemuste kinnitamist.</li> <li>4.5. Konkursit&ouml;&ouml; tuleb esitada A4 formaadis paberil (vapi- ja lipukavand eraldi lehel)</li> <li>4.6. Konkursit&ouml;&ouml; peab sisaldama v&auml;hemalt j&auml;rgmisi elemente: <ul> <li>vapi ja lipu kavand v&auml;rvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);</li> <li>kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu s&uuml;mboolse t&auml;henduse kohta ning piirkonna erip&auml;raga arvestamise kohta (kuni &uuml;ks A4 lehek&uuml;lg);</li> <li>konkursit&ouml;&ouml; v&otilde;ib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale s&uuml;mboolika kasutusv&otilde;imaluste n&auml;itlikustamiseks.</li> </ul> </li> </ul> <p>5. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE</p> <ul> <li>5.1. K&otilde;ik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse omavalitsuse veebilehel ja sotsiaalmeedias.</li> <li>5.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab Valga valla komisjon.</li> <li>5.3. Komisjonil on &otilde;igus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel h&auml;&auml;le&otilde;igust. Eksperdil on &otilde;igus osa v&otilde;tta hindamiskomisjoni n&otilde;upidamistest.</li> <li>5.4. K&otilde;ik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid 10 punkti s&uuml;steemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida (see t&auml;hendab, et k&otilde;rgeima hinnangu v&otilde;ivad saada lipu ja vapi kavandid erinevatelt esitajatelt).</li> <li>5.5. Hindamine toimub kahes grupis: <ul> <li>1) lapsed kuni 18 eluaastat;</li> <li>2) t&auml;iskasvanud.</li> </ul> </li> <li>5.6. Komisjon esitab v&auml;lja valitud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Vastavad kavandid esitatakse Valga Vallavolikogule konkursi tulemuste kinnitamiseks.</li> <li>5.7. Konkursi tulemused koos v&otilde;itjate nimedega avaldatakse omavalitsuste teabekandjatel p&auml;rast konkursi tulemuste selgumist.</li> <li>5.8. Hindamiskomisjonil on &otilde;igus sobivate vapi- ja lipukavandi puudumisel esitada ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks.</li> <li>5.9. Konkursit&ouml;&ouml;de hindamise kriteeriumid: <ul> <li>vastavus konkursi tingimustele ja heraldika p&otilde;him&otilde;tetele;</li> <li>t&ouml;&ouml;l kujutatu s&uuml;mboolse t&auml;henduse m&otilde;istetavus ja p&otilde;hjendatus;</li> <li>originaalsus.</li> </ul> </li> </ul> <p>6. AUHINNAFOND</p> <ul> <li>6.1. Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele allj&auml;rgnevalt: <ul> <li>1) lapsed kuni 18 eluaastani: <ul> <li>I koht 350 eurot;</li> <li>II koht 100 eurot;</li> <li>III koht 50 eurot;</li> </ul> </li> <li>2) t&auml;iskasvanud: <ul> <li>I koht 1500 eurot;</li> <li>II koht 750 eurot;</li> <li>III koht 250 eurot. </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega, mille kulu kannab korraldaja.</p> <ul> <li>6.2. Komisjon v&otilde;ib auhinnafondi eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi luhtunuks tunnistada ja j&auml;tta auhinnad v&auml;lja andmata.</li> <li>6.3. Auhinnad makstakse v&auml;lja hiljemalt kolme kuu jooksul peale konkursi v&otilde;itja avalikustamist ning s&uuml;mboolika autori&otilde;igusi ja kasutamist puudutava lepingu s&otilde;lmimist.</li> </ul> <p>7. KONKURSILE J&Auml;RGNEV TEGEVUS</p> <ul> <li>7.1. Konkursit&ouml;id autorile ei tagastata.</li> <li>7.2. Konkursi korraldajal on &otilde;igus avalikustada konkursile esitatud t&ouml;&ouml; sisu, n&auml;idates &auml;ra t&ouml;&ouml; autori nime. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittev&otilde;idut&ouml;&ouml; juures, peab ta sellest m&auml;rgus&otilde;naga kinnises &uuml;mbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures s&otilde;naselgelt teada andma.</li> <li>7.3. Konkursi v&otilde;itnud t&ouml;&ouml; omand ja autori varalised &otilde;igused l&auml;hevad t&auml;ies mahus konkursikorraldajale &uuml;le t&auml;htajatult konkursi tulemuste v&auml;ljakuulutamise hetkest. Konkursi v&otilde;itnud autoriga s&otilde;lmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul konkursi tulemuste avalikustamisest. Lepingus s&auml;testatakse t&ouml;&ouml; tehnilised tingimused.</li> <li>7.4. Autori&otilde;iguse tasu sisaldub auhinnafondis.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6321Jõulupuu teekonnal on liiklus häiritud2017-11-20<p><strong>Teisip&auml;eval, 21. novembril tuuakse Valga linna j&otilde;ulukuusk. Seoses sellega on J&otilde;hvi - Tartu - Valga maanteel alates 215. kilomeetrist ning Valga linnas Tartu t&auml;naval, P&auml;rna pst, Neulandi t&auml;naval nigńg J.Kuperjanovi ja Kesk t&auml;navatel orienteeruvalt kella 10 - 16ni liiklus h&auml;iritud. Palume v&otilde;imalusel Valga linnas nende t&auml;navate &auml;&auml;rde autosid mitte parkida.</strong></p> <p>Vabandame v&otilde;imalike ebameeldivuste p&auml;rast.</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre telefonil 5647 9265</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6320Valga - Valka kaksiklinna keskuse arendamise tööprojekti tutvustamine2017-11-20<p><strong>Kaksiklinna Valga-Valka arendamise projekti eesm&auml;rgiks on &uuml;hendada Valga ning Valka linnad, et kujuneks &uuml;htne kesklinna piirkond ja jalak&auml;ijate t&auml;nav, mis toetaks piiri&uuml;lest liikumist ning looks &uuml;hist linnaruumi. Projekti k&auml;igus uuendatakse ja arendatakse &uuml;hist avalikku ruumi, h&otilde;lmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalak&auml;ijate (S&otilde;pruse/Raina) t&auml;navat Valga-Valka linnades. Projekti tulemusel valmib hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ja k&uuml;lastajatele. </strong></p> <p>Ettevalmistused projekti &bdquo;Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine" ellu viimiseks algasid juba 2016. aastal kui korraldati rahvusvaheline arhitektuuriv&otilde;istlus atraktiivseima lahenduse leidmiseks. Arhitektuuriv&otilde;istluse v&otilde;itis t&ouml;&ouml; pealkirjaga &bdquo;Cross-Border Strands", mille autoriks on Hispaania arhitektid firmast &bdquo;In Project Studio Barcelona S.C.P".</p> <p>Valka-Valga kaksiklinna keskuse arendamise projekti peapartner Valka kihelkonnaduuma ja Eesti Vabariigi Rahandusministeerium Eesti-L&auml;ti programmi korraldusasutusena allkirjastasid INTERREG Eesti-L&auml;ti piiri&uuml;lese koost&ouml;&ouml; programmi 2014-2020 rahastuslepingu projekti &bdquo;Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (rr. Est-Lat 51)" finantseerimiseks. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 3,5 mln, millest 85% eurot rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond INTERREG Eesti-L&auml;ti programmist. Projekt viiakse ellu kahe omavalitsuse Valka Kihelkonna Duuma ja Valga vallavalitsuse koost&ouml;&ouml;s. Valka projekti eelarve on ligi 1,78 miljonit eurot ning Valga eelarve 1,7 miljonit eurot. Valga vallavalitsuse omaosalus projektis on 262 713 eurot.</p> <p>15. novembril 2017. aastal toimus Valga Raekojas partnerite, projekteerijate ning arhitektide t&ouml;&ouml;koosolek, mille k&auml;igus tutvustati ehitusprojekti eskiislahendust ning arutati ehitusprojekti tehnilisi &uuml;ksikasju. Ehitusprojekt valmib k&auml;esoleva aasta l&otilde;puks, misj&auml;rel hakatakse tegema ettevalmistusi ehitust&ouml;&ouml;de alustamiseks.</p> <p>Pildil arhitektuuriv&otilde;istluse v&otilde;idut&ouml;&ouml; kavand, vaade jalak&auml;ijate t&auml;navale<strong><br /></strong></p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Anni Teetsmann<br />Valga LV keskkonna vanemspetsialist<br />Tel: + 372 5860 1328<br />E-post: <a href="mailto: anni.teetsmann@valgalv.ee">anni.teetsmann@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6316Valga raudteejaamas võetakse rong vastu puhkpillihelide saatel2017-11-17<p><strong>Valgas t&auml;histatakse esimese Tartu-Valga vahelise rongiliikluse alguse 130. aastap&auml;eva. Ajaloolise s&uuml;ndmuse puhul v&otilde;etakse puhkpillihelide ja rahva tervitustega vastu Tartu-Valga reisirong ja korraldatakse jaamahoones kontsert. Valga Linnavalitsuse ja Eesti Liinirongid ASi toel korraldab rahvaliku &uuml;rituse MT&Uuml; Segakoor R&otilde;&otilde;m. </strong></p> <p>Laup&auml;eval, 18. novembril kell 18.31 saabub Tartust Eesti Liinirongid ASi (Elron) reisirong, mida tervitab Saku puhkpilliorkester ja Valga vallavolikogu esimees K&uuml;lliki Siilak. Peale tervitusi on k&otilde;igil huvilistel v&otilde;imalik tutvuda rongi ja vedurijuhi kabiiniga ning saada &uuml;levaade rongiliikluse ajaloost. Jaamahoones algaval kontserdil esinevad Valga piirilinna Bigband, Saku puhkpilliorkester ja Segakoor R&otilde;&otilde;m.</p> <p>Raudtee ehitamisest Eestimaal on ajaloolise &uuml;levaate teinud valgalane Arved Duvin oma raamatus "Lugusid raudteedest Eestimaal", mis anti v&auml;lja 10 aastat tagasi Valga rongiliikluse avamise 120. aastap&auml;eva puhul.</p> <p>Selle raamatu andmetel j&otilde;udis 1887. aasta 7. novembril Tartust Valka 60 vaguniga esimene rong rahvahulga r&otilde;&otilde;muh&otilde;isete saatel. Tartu ja Valga vahel tegutses kolm jaama: Elva, Puka ja Sangaste. Samas on selles raamatus ka kirjas, et 13. jaanuarist 1888 lubas Riia Raudteevalitsus Tartu-Valga vahel alustada kaubaveoga. Kuna vahejaamades selleks ajaks vajalikud hooned puudusid, siis sai kaupa vastu v&otilde;tta ja v&auml;lja anda ainult Tartu ja Valga jaamades. Sama aasta 27. jaanuarist hakkas liikuma iga p&auml;ev &uuml;ks rong Tartust Valka ja Valgast Tartusse, kus v&otilde;imaldati ka reisijatel s&otilde;ita. Kuna reisivagunid veel puudusid, toimus s&otilde;it kaubavagunites. S&otilde;it Tartust Valka kestis umbes 7 tundi ja pea aasta hiljem (25. september 1888) s&otilde;itis esimene rong 12 tunniga Tartust Riiga.</p> <p>Rongid ja rongiliiklus on aegade jooksul j&otilde;udsalt arenenud, mugavad ja kiired rongid s&otilde;idavad n&uuml;&uuml;d Valgast Tartusse vaid &uuml;le tunni ja Tallinnasse v&auml;hem kui kolme ja poole tunniga.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6314Valgas antakse infotunnis tasuta õigusabi2017-11-16<p><strong>Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus &Otilde;igusteenuste B&uuml;roo (&Otilde;TB) kutsub teisip&auml;eval, 21. novembril kell 12 Valga linna ja maakonna erivajadustega inimeste &uuml;hingute esindajaid, erivajadustega inimesi v&otilde;i nende hooldajaid ja pereliikmeid ning teisi &otilde;igusabiinfost huvitatud kodanikke infotundi "Tasuta &otilde;igusn&otilde;u Valgamaalastele"</strong></p> <ul> <li><strong>&sect;</strong> &Otilde;igusn&otilde;ustajad tutvustavad tasuta &otilde;igusabi valdkondi, p&auml;evakajalisemaid teemasid puuetega inimeste &otilde;igusabis ja teemaderingi, millega tasub kindlasti juristi poole p&ouml;&ouml;rduda (pereasjad, eluase, v&otilde;lad, t&auml;iteasjad, toetused jms).</li> <li><strong>&sect;</strong> &Uuml;hises vestlusringis arutame, kuidas tasuta &otilde;igusn&otilde;u infot paremini Helmest Otep&auml;&auml;ni ja P&otilde;dralast Tahevani viia.</li> <li><strong>&sect;</strong> Erivajadustega (keskmine, s&uuml;gav, raske puue) isikutel on v&otilde;imalus kohapeal saada &otilde;igusn&otilde;u. <span style="text-decoration: underline;">Oma soovist palume v&otilde;imalusel eelnevalt teada anda &Otilde;TB telefonil 5385 0005.</span></li> <li><strong>&sect;</strong> Teabetund toimub Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Kungla tn 15, Valgas. <br />Osalemise teate eest on &Otilde;TB ette t&auml;nulik!</li> </ul> <p>Olete lahkesti oodatud ja palutud informatsiooni jagama!</p> <p>Infotunni "Tasuta &otilde;igusn&otilde;u Valgamaalastele" toetajad:</p> <ul> <li>EV Justiitsministeerium</li> <li>Hasartm&auml;ngumaksu N&otilde;ukogu</li> </ul> <p>Lisainfo: Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Tauno Asuja, tel 661 6614; 5886 0700</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6305Ootame meenutusi põnevatest piirilugudest2017-11-08<p><em>Rohkem kui 10 aastat tagasi otsustas Valga piiri&auml;&auml;rse Walko lasteaia kasvandik &uuml;hel kenal kevadp&auml;eval v&otilde;tta jalast oma p&uuml;ksid ning lennutada need &uuml;le aia L&auml;timaale. Ei j&auml;&auml;nud kasvatajal muud &uuml;le, kui suunduda passi j&auml;rgi, et suure ringiga l&auml;bi piiripunkti piirivalvurile oma riiki sisenemise p&otilde;hjuseid selgitada ning p&otilde;&otilde;saste vahele p&uuml;kste j&auml;rgi ronida.</em></p> <p>T&auml;navu 21. detsembril saab t&auml;is 10 aastat p&auml;evast, mil Schengeni leppe alusel kaotati kontroll Eesti ja L&auml;ti piiril ning liikumine Valgast Valkasse muutus sama lihtsaks nagu tavaline t&auml;nava&uuml;letus. Kaksiklinna elanike jaoks on p&otilde;nev teada ja meenutada tollaseid tundeid ning m&otilde;elda, kuidas on avatud piirid elu m&otilde;jutanud. Kui ka Sinule meenub m&otilde;ni humoorikas v&otilde;i ebatavaline lugu 10 aasta tagusest piiri&uuml;letusest, siis palume, et jagaksid seda ka teistega. Parimatest piirilugudest valmib huvitav video, mis j&auml;&auml;b k&otilde;igi piirilinlaste m&auml;lestusi hoidma.</p> <p>Lugusid ootame enne 20. novembrit e-postiaadressile <a href="mailto: hele.heletaht@valgalv.ee">hele.heletaht@valgalv.ee</a> v&otilde;i Valga Linnavalitsus Puiestee tn 8 Valga koos kontaktandmetega. Lugude jagajad saavad kingituseks unikaalsed Schengeni 10. aastap&auml;eva s&uuml;mboolikaga meened.</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6304Valgas toimuval ajalookonverentsil on fookuses kaksiklinna kultuuripärand2017-11-07<p><strong>Selleaastane Valga ajalookonverents on p&uuml;hendatud Valga ja Valka linna ning l&auml;hi&uuml;mbruskonna arheoloogilisele ja arhitektuursele p&auml;randile.</strong></p> <p>Valga ja Valka linn on rikkad oma arhitektuurse p&auml;randi poolest. K&otilde;ige enam on kaksiklinn Valga-Valka tuntud oma juugendarhitektuuri poolest. V&auml;ga t&auml;helepanuv&auml;&auml;rne on ka meie &uuml;hise linna puitarhitektuur. &bdquo;Paljud puumajad on aga kahjuks v&auml;ga halvas seisus ja nii on konverentsi &uuml;heks peamiseks arutlusteemaks see, mida nendega peale hakata," t&otilde;des Valga muuseumi teadur-varahoidja Priit Riemann ning teatas, et lisaks antakse konverentsil&nbsp; &uuml;levaade ka meie kaksiklinnas ja selle &uuml;mbruses aset leidnud arheoloogilistest kaevamistest.</p> <p>Kolmandat korda korraldatav Eesti-L&auml;ti ajalookonverents &bdquo;Varjatud ja avalik kultuurip&auml;rand Valgas/Valkas ja l&auml;hikonnas" toimub Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses 8. novembril algusega kell 10. Konverentsi modereerib Valga Muuseumi direktor Pikne Kama. Konverentsi korraldab Valga Muuseum koost&ouml;&ouml;s L&auml;ti-Eesti Instituudi ja Valga Linnavalitsusega. S&uuml;ndmust rahastavad Hasartm&auml;ngumaksu N&otilde;ukogu ja Valga Linnavalitsus. <br />Ajalookonverents on suunatud nii kohalikule kogukonnale, kodu-uurijatele, &otilde;pilastele, &uuml;li&otilde;pilastele - k&otilde;igile, kes tunnevad huvi Eesti ja L&auml;ti ajaloo vastu. Esinevad tunnustatud lektorid nii Eesti kui L&auml;ti &uuml;likoolidest ja muuseumitest.</p> <p>Konverentsi t&ouml;&ouml;keelteks on eesti ja l&auml;ti keel, korraldatud on s&uuml;nkroont&otilde;lge. Konverentsil osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakava:</p> <ul> <li>kell 09.30-10.00 Kogunemine ja registreerimine. Kohv</li> <li>kell 10.00-10.05 Avas&otilde;nad, tervitus Valga vallavanemalt;</li> <li>kell 10.05-10.45 Martin Malve (Tartu &Uuml;likooli doktorant) &bdquo;Matmispaikade arheoloogilised uuringud Valgas ja Valgamaal";</li> <li>kell 10.45-11.25 Mg.hist. llze Mālkalniete (L&auml;ti rahvuslik ajaloomuuseum) "Ērģeme keskaegne ordulinnus - minevik, olevik, tulevik"</li> <li>kell 11.25-12.05 Aare Olander (O&Uuml; Grow Audit, juhatuse liige) &bdquo;Valga linna kadunud vaated"</li> <li>kell 12.05-12.20 Uku Freiberg, Hades Prans (L&uuml;llem&auml;e P&otilde;hikooli &otilde;pilased) &bdquo;Kuidas me ajaloolist metsavenna punkrit taastasime" Juhendajad: Rolf Saarna (L&uuml;llem&auml;e P&otilde;hikooli &otilde;petaja), Kaido Kama</li> <li>kell 12.20-13.05 L&otilde;una</li> <li>kell 13.05-13.45 Oliver Orro (Eesti Kunstiakadeemia teadur) "Valga puitelamute t&uuml;&uuml;pidest ja erip&auml;radest";</li> <li>kell 13.45-14.25 Ligita Drubiņa (Valka Koduloomuuseumi teadur) "Valka: Lugaži v&auml;ljak, Lugaži evangeelne luterlik kirik";</li> <li>kell 14.25-15.00 Diskussioon &bdquo;Mis edasi ehk mida teha meie rikkaliku kultuurip&auml;randiga Valgas/Valkas?" Diskussioonil osalevad Valga ja Valka kohalike omavalitsuste esindajad, muinsuskaitse esindajad, konverentsil osalenud lektorid;</li> <li>kell 15.30-16.30 Huvilistele (eelregistreerimisega) linnaekskursioon Oliver Orro juhtimisel: "Muinsuskaitsja pilguga Valgas". Kogunemiskoht: endine Ramsi veski hoone (Tartu mnt 2, Valga). </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6291Valga vallavanemaks valiti senine maavanem Margus Lepik2017-11-04<p><strong>Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla liitumisel loodud Valga valda hakkab juhtima senine Valga maavanem Margus Lepik. Uus vallavalitsus on seitsmeliikmeline: vallavanem, neli asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. </strong></p> <p>Ettev&otilde;tluses, omavalitsuses kui riigiametis t&ouml;&ouml;tanud Reformierakonda kuuluva Margus Lepiku poolt h&auml;&auml;letas 22 vallavolikogu liiget, vastu oli 3 ja rikutud sedeleid 1. Margus Lepik on Valga linnavolikogu liige olnud aastatel 1996 -1999 ja linnapea aastatel 1999 - 2007 ning maavanem 2010 - 2017.</p> <p>Margus Lepik esitas volikogule ametisse nimetamiseks vallavalitsuse uue struktuuri. Vallamajandust hakkab juhtima endine linnavalitsuse aselinnapea Enno Kase ja haridust &Otilde;ru vallavolikogu esimees Kalmer Sarv, kes kuuluvad Reformierakonda. Keskerakonda kuuluvad sotsiaalvaldkonna asevallavanem J&uuml;ri Konrad ning arengu- ja planeeringute asevallavanem Viktor M&auml;gi. Lisaks kinnitati kaks vallavalitsuse liiget: Mati Kikkas ja Arno Uprus.</p> <p>Vallavanemale m&auml;&auml;ras volikogui 3000- eurose kuupalga, asevallavanematele 2600 eurot kuus ning linnavalitsuse liikmedl saavad 200 eurot kuus.</p> <p>Valga Vallavolikogu t&ouml;&ouml; korraldamiseks moodustati kuus alatist komisjoni:</p> <ul> <li><strong>Arengu- ja majanduskomisjon</strong><br />Esimees Ilmar T&otilde;lner, liikmed: Mart Vanags, Hans Heinj&auml;rv, Alari M&auml;gi ja Karina Demutskaja</li> <li><strong>Rahanduskomisjon</strong><br />Esimees Vilju Arna, liikmed: Leida Pettai, Ruth J&uuml;rgens, Valentina Melehhova ja Ivar Unt</li> <li><strong>Sotsiaalkomisjon</strong><br />Esimees K&uuml;lli Laugesaar, liikmed: Feliks R&otilde;ivassepp, Gleb Sljusart&scaron;uk, Hille Volberg, K&auml;tlyn Podiradt ja Teresa Sale</li> <li><strong>Kultuuri-, spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml;komisjon</strong><br />Esimees Ester Karuse, liikmed: Meelis Kivi, Arne N&otilde;mmik, Ene Kaas ja &Uuml;lle Juht</li> <li><strong>Hariduskomisjon</strong><br />Esimees: Lauri Drubin&scaron;, liikmed: Maila Rajamets, Igor Jallai, Julia Belova ja Siiri Reiljan</li> <li><strong>Korrakaitsekomisjon</strong><br />Esimees Marek K&auml;is, liikmed: Kalev Luts, Ester Karuse, Uno Kaskpeit, Oleg Vahrin ja Ants Tiisler</li> </ul> <p>Revisjonikomisjon kinnitatakse j&auml;rgmisel vallavolikogu istungil.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6290Muudatused AS Eesti Keskkonnateenused Valgamaa klienditeeninduse töökorralduses2017-11-03<p><strong>Alates 6. novembrist muutub AS Eesti Keskkonnateenused Valgamaa klienditeeninduse t&ouml;&ouml;korraldus. Aadressil Transpordi tn 1 asuv Valga klienditeenindus kolib aadressile V&otilde;ru tn 109c, Valga. </strong></p> <p>Klienditeenindus vastab klientide k&otilde;nedele ja kirjadele t&ouml;&ouml;p&auml;evadel E-R kella 9.00-17.00-ni (infotelefon 435 5025 ja e-post <a href="mailto: valga@keskkonnateenused.ee">valga@keskkonnateenused.ee</a>). V&auml;ljaspool t&ouml;&ouml;aega suunatakse k&otilde;ned automaatvastajale ja v&otilde;etakse teate j&auml;tnud klientidega &uuml;hendust.</p> <p>Konteinerite tagastamine ja v&auml;ljastamine ning arvete tasumisega seotud tehingute puhul palume p&ouml;&ouml;rduda Valgas V&otilde;ru t&auml;nav 109c teisip&auml;evast kuni reedeni kell 10.00-17.00.</p> <p>Teenuse osutamise "Valgamaal korraldatud j&auml;&auml;tmeveoks kontsessiooni andmise lepingu" t&auml;itmist j&auml;tkatakse kuni 31. jaanuarini 2018.</p> <p>Siret Rebane<br />Eesti Keskkonnateenused AS L&auml;&auml;ne regiooni teenindusjuht</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6288Valga aukodanik Laine Mänd tähistas 90. sünnipäeva2017-10-31<p><strong>Valga linnapea Kalev H&auml;rk k&auml;is t&auml;na, 31. oktoobril &otilde;nnitlemas 90. s&uuml;nnip&auml;eva t&auml;histanud Valga linna aukodanik Laine M&auml;ndi. </strong></p> <p>Laine M&auml;nd on tuntud Valga haiglas arst - anestesioloog, keda v&otilde;ib pidada &uuml;heks esimeseks selle eriala rajajaks nii Valgas kui ka Eestis. Valga haiglas on ta arstina t&ouml;&ouml;tanud 40 aastat, alustas 1960. aastal oma tegevust narkoosiarsti ja nina-k&otilde;rva- kurguarstina. 2010. aastal tunnustati Laine M&auml;ndi Valga linna v&auml;&auml;rikama tiitliga - Valga aukodanik.</p> <p>Laine M&auml;nd on olnud sage k&uuml;laline erinevatel kultuuri&uuml;ritustel, ikka v&otilde;is teda m&auml;rgata kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaalis publiku hulgas etendust nautimas v&otilde;i muusikat kuulamas. Vaatamata k&otilde;rgele eale leidis ta tahet ja aega osa v&otilde;tta ka Valga V&auml;&auml;rikate &uuml;likooli tegemistest.</p> <p>Vestluses linnapeaga meenutati t&auml;nase t&auml;htp&auml;evalise pikaajalist t&ouml;&ouml;d arstina. Linnapea k&uuml;sis juubilari k&auml;est, et kas Lainel on olnud soove, mida haigla t&ouml;&ouml;s v&otilde;i linnas tervikuna paremaks muuta, siis vastas juubilar, et on olnud elus liialt tagasihoidlik ja lubas olla julgem oma soovide v&auml;lja&uuml;tlemisel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6284Valga Vallavolikogu hakkab juhtima Külliki Siilak2017-10-27<p><strong>T&auml;nasel istungil valiti Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla liitumisel loodud 27-liikmelise Valga vallavolikogu esimeheks Eesti Keskerakonda kuuluv K&uuml;lliki Siilak. Aseesimeesteks valiti koalitsioonierakondade esindajad - Keskerakonda kuuluv Allain Karuse ja Reformierakonda kuuluv Andres Illak. Lisaks kuulati &auml;ra linnavalitsuse ja vallavalitsuste liikmete volikogule esitatud lahkumispalved. </strong></p> <p>Elva haiglas naistearstina t&ouml;&ouml;tav K&uuml;lliki Siilak on kuulunud Valga Linnavolikogusse alates 1992. aastast. Aastatel 2009-2013 oli Siilak volikogu esimees ja kolmel volikogu perioodil 2002-2005, 2005-2009 ning 2013-2017 volikogu aseesimees.</p> <p>Valga vallavolikogu esimees K&uuml;lliki Siilak s&otilde;nas, et pole m&otilde;tet lahterdada ennast maa- ja linnaelanikuks. 27-st volikogu liikmest 10 on maapiirkonnast, see on arendav ja positiivne. Edasi tuleb minna koost&ouml;&ouml;s vallaelanike heaks. Poliitika on kompromisside koht, volikogus on palju juhte ja kunst on see kuidas neid suuri isiksusi liita, et ei oleks minu ja sisu elanikud, vaid meie elanikud.</p> <p>Valga vallavolikogu valimised v&otilde;itis &uuml;lekaalukalt Eesti Keskerakond saades volikogusse 12 esindajat, j&auml;rgnesid Eesti Reformierakond 7 kohaga ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 kohaga. Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond said kumbki &uuml;he koha.</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Vallavolikogu">Valga vallavolikogu liikmed</a></p> <p>J&auml;rgmise vallavolikogu istungi toimumise ajaks on planeeritud 3. november, et valida uue vallavalitsuse liikmed ja vallavanem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6276Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus sai uue lavatehnika2017-10-26<p><strong>Novembris oma tegutsemise 50. aastap&auml;eva t&auml;histav Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus sai s&uuml;nnip&auml;evaks toreda kingituse, kultuuritemplis kaasajastati lava ja valgustehnika ning osteti uus helipult. </strong></p> <p>Projekti &bdquo;Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse lavas&uuml;steemide kaasajastamine" elluviimine toimus terve oktoobrikuu jooksul ning seega oli m&otilde;nev&otilde;rra h&auml;iritud &uuml;rituste korraldamine kultuurimaja teatrisaalis. Lavas&uuml;steemide kaasajastamise projekt sai toetuse regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 80 000 eurot, Valga Linnavalitsuse poolt kaeti projekti omaosalus ja kaasfinantseering 30 000 euro ulatuses.</p> <p>Projektiga loodi v&otilde;imalus &uuml;rituste s&auml;&auml;stlikumaks korraldamiseks l&auml;bi lavas&uuml;steemide uuendamise ning nutikamaks tegemise. Projektijuht Margo Metsoja selgitas: &bdquo;Projekti k&auml;igus uuendati valgussildu, lavakardinate s&uuml;steeme ning seel&auml;bi loodi v&otilde;imalus s&auml;&auml;stlikumaks lava kujundamiseks ning kaunistamiseks. Lisaks lihviti ja v&auml;rviti lavap&otilde;rand tumedaks, et kasutatavad valgusefektid paremini esile tuleksid."</p> <p>Kaasaegne valgussilla konstruktsioon v&otilde;imaldab mugavat, kiiret ja paindlikku seadmete &uuml;mbert&otilde;stmist iga s&uuml;ndmuse erineva valguslahenduse jaoks. Lisaks t&ouml;&ouml;tavad uued valgussillad elektrimootorite abil, mis v&otilde;imaldab neid kiiresti &uuml;les-alla lasta. Uued valguskujundusseadmed on keskkonnas&otilde;bralikumad, tarbivad v&auml;hem elektrit, purunevad harvemini ning neile on sisse ehitatud &uuml;le miljoni v&auml;rvi, mida saab valida valguspuldist ilma lisakuluta.</p> <p>Modernsed valguskujundusseadmed on v&auml;iksema jooksva kuluga kui praegused olemasolevad seadmed. Uus elektrimootoriga ajam v&otilde;imaldab eesriiet avada lavalt ja ka režiist ilma, et laval peab selleks olema eraldi inimene. Projektoritega saab teha f&uuml;&uuml;siliste dekoratsioonide alternatiivina videomappingut: kuvada animatsioone, kujundeid, logosid, fotosid, erinevaid temaatilisi detaile jms. Lisaks saab projektoritega kujundust s&uuml;ndmuse keskel vahetada, mis muudab s&uuml;ndmused mitmekesisemaks.</p> <p>J&auml;rgmiseks investeeringuvajaduseks on kultuuri- ja huvialakeskuses olemasoleva helitehnika uuendamine. Linnavalitsus tegigi selleks esimese sammu ja kinkis eelolevaks pidup&auml;evaks 11 000 eurot uue helipuldi soetamiseks.</p> <p>Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktori &Uuml;lle Juhi s&otilde;nul toimub majas igap&auml;evaselt v&auml;ga aktiivne tegevus ning kaasajastatud lavas&uuml;steemidest saavad kasu k&otilde;ik k&uuml;lastajad ning &uuml;rituste korraldajad. &bdquo;K&otilde;ik on oodatud k&uuml;lla n&uuml;&uuml;d juba kaasajastatud teatrisaali, et osaleda 4. novembril kultuuri- ja huvialakeskuse 50. aastap&auml;eva t&auml;histamisel," s&otilde;nas Juht.</p> <p><strong>Aastap&auml;eva kava:</strong></p> <ul> <li><strong>kell 15.30 </strong>Kontsert "V&auml;ikesest saab suur". Tasuta</li> <li><strong>kell 17.00</strong> Foorum "Vaatame hetkeks tagasi ja suuname pilgu edasi"<br />Jagame t&auml;nu ja torti. S&uuml;ndmust veab Tambet Tuisk. Kutsetega</li> <li><strong>kell 20.00</strong> Kontsert ansamblilt La Phoenix ja sellele j&auml;rgneb pidu ansambliga The Swingers. Solistid Birgit ja Tanja. Kaastegev tantsutrupp Modus. Pilet 10 &euro;. </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6277Registreeriti 27-liikmeline Valga Vallavolikogu2017-10-23<p>P&uuml;hap&auml;eval, 15. oktoobril toimusid Eestis kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla elanikud valisid &uuml;hinenud Valga vallale volikogu liikmeid. 16. oktoobril kontrollis &uuml;hinenud omavalitsuse valimiskomisjon h&auml;&auml;letussedelid &uuml;le ja registreeris 21. oktoobril 27-liikmelise Valga vallavolikogu koosseisu ja asendusliikmete j&auml;rjekorra. Vallavolikogu uue koosseisu ja tema liikmete volitused algavad 22. oktoobrist.</p> <p>Valimiskomisjoni esimehe Anastasija Kikkase s&otilde;nul registreeritakse kaebuste puudumisel vallavolikogu liikmed valimiskomisjoni koosolekul p&auml;rast Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuste esitamise t&auml;htaja m&ouml;&ouml;dumist. &bdquo;Seaduse kohaselt loetakse valimistulemused v&auml;ljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad valitud volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele j&auml;rgneval p&auml;eval," selgitas Anastasija Kikkas.</p> <p><strong>Valga Vallavolikogu moodustus j&auml;rgmiselt: </strong></p> <ul> <li>Eesti Keskerakond sai 2790 h&auml;&auml;lega 12 mandaati ja volikogusse kuuluvad Allain Karuse<strong> </strong>(1089 h&auml;&auml;lt), Ester Karuse (197 h&auml;&auml;lt),<strong> </strong>K&uuml;lliki Siilak<strong> </strong>(167 h&auml;&auml;lt), K&uuml;lli Laugesaar (117 h&auml;&auml;lt), Vilju Arna<strong> </strong>(95 h&auml;&auml;lt), Alar N&auml;&auml;me (92 h&auml;&auml;lt), J&uuml;ri Konrad (91 h&auml;&auml;lt), Viktor M&auml;gi<strong> </strong>(90 h&auml;&auml;lt), Ilmar T&otilde;lner (88 h&auml;&auml;lt), Siiri Reiljan (75 h&auml;&auml;lt), Ants Tiisler (72 h&auml;&auml;lt) ja Igor Jallai<strong> </strong>(68 h&auml;&auml;lt).</li> <li>Eesti Reformierakond kogus 1823 h&auml;&auml;lt ja sai 7 mandaati ning volikogusse kuuluvad Margus Lepik (309 h&auml;&auml;lt), Enno Kase (191 h&auml;&auml;lt), Kalmer Sarv (159 h&auml;&auml;lt), Mart Vanags (90 h&auml;&auml;lt), Lauri Drubin&scaron; (83 h&auml;&auml;lt), Andres Illak (80 h&auml;&auml;lt) ja Marek K&auml;is (55 h&auml;&auml;lt).</li> <li>Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai 1395 h&auml;&auml;lega 6 mandaati. Volikogusse kuuluvad Kalev H&auml;rk (293 h&auml;&auml;lt), Jelena Jallai (117 h&auml;&auml;lt), Rein Randver (117 h&auml;&auml;lt), Kaupo Kutsar (116 h&auml;&auml;lt), Teresa Sale (88 h&auml;&auml;lt) ja Vladimir Baranov<strong> </strong>(84 h&auml;&auml;lt).</li> <li>Erakond Isamaa ja Res Publica Liit sai 434 h&auml;&auml;lega &uuml;he mandaadi ja volikogusse kuulub Monika Rogenbaum (189 h&auml;&auml;lt).</li> <li>Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 375 h&auml;&auml;lega samuti &uuml;he mandaadi ja volikogu liikme koha sai Uno Kaskpeit (175 h&auml;&auml;lega).</li> </ul> <p>Valimisliit VALGA.ELUOLU.EE 207 h&auml;&auml;lega mandaati ei saanud ja &uuml;ksikkandidaate seekord valimistel ei osalenud. <br />Valga valla valimiskomisjon kutsub uue volikogu istungi kokku 27.10.2017.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6253Valga Pedeli poolsaarel on märk maha pandud tulevikuks2017-10-12<p><strong>Valga Linnavalitsusel on plaanis muuta Pedeli poolsaar linnaelanikele ja k&uuml;lalistele veelgi meeldivaks ajaviitmis- ja kokkusaamiskohaks, kus korraldatakse ka vaba&otilde;hukontserte ja peetakse piknikke. </strong><br /> <br />Looduskauni Pedeli poolsaare aktsendiks olnud paviljon on plaanis uuendada, selleni viiva tee &auml;&auml;res oleva pingirea alused sillutada ja l&auml;hedusse rajatakse istutusala. Alustuseks istutavad linnajuhid poolsaare tippu sel reedel kolm ilu&otilde;unapuud. <br /> <br />Puhkeala pingialused vajavad tugevdamist maakividega, rannamaja k&otilde;rval asuvate pinkide puhul &otilde;nnestus t&ouml;&ouml; h&auml;sti. Samad alused tehakse ka linnarahva seas popiks saanud kiik-pinkidele. Kolmap&auml;eval tulid linnavalitsusele appi kive paigaldama Swedbanki t&ouml;&ouml;tajad haljastaja Kristi P&otilde;ldvee juhendamisel.<br /> <br />Valga Linnavalitsuse 2013-2017 tegevusperioodi t&auml;histamiseks otsustati istutada ilu&otilde;unapuud &bdquo;Professor August Vaga". Tegemist on Eestis aretatud ilu&otilde;unapuudega, millele on antud nimi tuntud botaaniku ja Tartu &Uuml;likooli &otilde;pej&otilde;u professor August Vaga j&auml;rgi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6242Valga-Valka peegel - mini-kunstifestival Valgas2017-10-07<p><strong>Piiri olemasolu v&otilde;i kadumise t&otilde;ttu keskuskoha ja &auml;&auml;reala nimetuse vahel pendeldavaid linnu pole palju ning Eesti kontekstis on Valga ainukordne. Eesti Kunstiakadeemia urbanistika ja sisearhitektuuri magistrandid uurisid s&uuml;gissemestri stuudioaines ajaloolise Walki linnaruumi kujunemist ja kahaneva linna elu kvaliteete</strong>.</p> <p>Riigikordade muutumises on piirilinnastaatuses Valga elanike arv kord t&otilde;usnud, kord langenud - v&otilde;rdluses &uuml;lej&auml;&auml;nud Eesti linnadega on areng olnud mingitel perioodidel &uuml;lem&auml;&auml;ra intensiivne, millele on j&auml;rgnenud omakorda depressioon. Kunstiakadeemia stuudio p&uuml;hendub sellele, kuidas taoline rahvaarvu k&otilde;ikumine ning t&auml;nase prognoosi j&auml;rgi j&auml;tkuv kahanemine linnaruumiliselt v&auml;ljendub. Miks on Valga vanalinn justkui bakteriaalse m&ouml;llu t&otilde;ttu n&auml;ssu l&auml;inud suuh&uuml;gieeni kurb n&auml;ide, kui ometi peaks just see linnaosa olema v&auml;ikelinna visiitkaardiks? Mis saab lagunevate majade materjalist? Kas linn on veel linn, kui ta metsa kasvanud on? Kuidas toimivad kapitalistlikud ettev&otilde;tluspraktikad linna prognoositava kahanemise kontekstis ning millised neist s&otilde;ltuvad otseselt piirist ja erinevate rahvusriikide taustas&uuml;steemidest? Ning kust jookseb piir valga- ja valkakate vahel igap&auml;evaelu toimetusi silmas pidades?</p> <p>Need on vaid m&otilde;ned k&uuml;simused, millega kunstiakadeemia tudengid viimase kuu jooksul tegelenud on ning millega nad sel p&uuml;hap&auml;eval, 8. oktoobril, ka Valga-Valka avalikkuse ette astuvad. Vahetus linnaruumis leiab aset omalaadne mini-kunstifestival, kus n&auml;itamisele-kogemisele tuleb nendest teemadest viis erinevat peegeldust.</p> <p>Juhendajad: Keiti Kljavin, Andra Aaloe</p> <p>T&auml;name: Jiri Tintera ja Valga Linnavalitsus, Tanel Rander, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital, SA Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsiooni teemapark, Sineli kohvik</p> <p>PROGRAMM p&uuml;hap&auml;eval, 8. oktoobril kell 11-15</p> <ul> <li>"EKA GRUPI WALK3000"<br />Investeerimisstrateegia, poliitilis-ideoloogiline lugemik, h&uuml;poteetiline taristu-alane unistuste maastik, spekulatiivne &uuml;hetaolisuste v&auml;ljan&auml;itus Valga raudteejaamas, Jaama 12 / P kell 11-15.<br />Meie uurime seda, kuidas EKA GRUPP - v&auml;ljam&otilde;eldud rahvusvaheline linnaarenduse-alane konsultatsioonib&uuml;roo, mis sooviks luua h&auml;id tingimusi nii investoritele kui kogukonnale - tegeleb meile antud uurimusteema "Piir kui aktiivne tegur linnaruumis ning selle funktsioonid, praktikad ja majanduslikud v&auml;ljendused eile, t&auml;na ja homme" k&auml;sitlemisega.</li> <li>"Kvaliteetide loend"<br />Installatsioon aadressil Vabaduse 17a / P kell 11-15.<br />Valga elanike arv on aastaid kahanenud ning seet&otilde;ttu on t&auml;nane linnakude &uuml;pris auklik - hooned on t&uuml;hjad ja lagunevad. Kuidas saaks lagunemist majanduslikuks j&otilde;uks p&ouml;&ouml;rata? Kas Valgast v&otilde;iks saada Eesti vanamaterjali pealinn? "Kvaliteetide loend" uurib Vabaduse 17a varemete n&auml;itel, mis on vana maja tellise ja m&ouml;rdi rahaline v&auml;&auml;rtus, kui lisaks f&uuml;&uuml;silisele materjalile arvesse v&otilde;tta ka muid v&auml;&auml;rtustuss&uuml;steeme.</li> <li>"Valga hinge&otilde;hk"<br />Koomiksikampaania Valga vanalinnas. P&uuml;sivalt.<br />Satiiriline koomiks "Valga hinge&otilde;hk" r&auml;&auml;gib metafoore kasutades puudulikust suuh&uuml;gieenist ja selle v&otilde;imalikest tagaj&auml;rgedest. Loo eesm&auml;rk on tutvustada arhitektuurip&auml;randi s&auml;ilitamisest tulenevat erinevate osapoolte vahelist konflikti ja selle p&otilde;hiargumente.</li> <li>"J&auml;&auml;tis/Saldējums"<br />Sekkumine Valga-Valka S&otilde;pruse t&auml;nava piiripunktis / P kell 11-15.<br />"Kus mujal v&otilde;iksime seista &uuml;ks jalg &uuml;hes riigis, "j&auml;&auml;tis" vasakus k&auml;es, ning teine jalg teises riigis, "saldējums" paremas k&auml;es?" (valgalv.ee)<br />&Uuml;ks linn, kaks (v&otilde;i enam) keelt. "J&auml;&auml;tis/Saldējums" on avalik platvorm linnas&otilde;nastiku ellu kutsumiseks l&auml;bi sekkumise ja osaluse Valga-Valka piiri&uuml;letusel. Linnakodanikke m&otilde;lemalt poolt piiri kutsutakse jagama kaksiklinnas levinud igap&auml;evaseid s&otilde;nu ning neid avalikus ruumis n&auml;htavaks tegema. L&auml;bi sellise tegevuse &uuml;ritame h&auml;gustada keelebarj&auml;&auml;rist tingitud piiri, mis on t&auml;na &uuml;ks selgemaid eraldajaid Valga ja Valka vahel.</li> <li>"Tagasi tulevikku"<br />Interaktiivne installatsioon aadressil Kesk 18 (avatud nii laup&auml;eval kui p&uuml;hap&auml;eval, 7. ja 8. okt kell 11-15)<br />K&otilde;ik teised linnad muutuvad n&otilde;nda kiiresti ning ka Valga tahab areneda, hoolimata sellest, et rahvaarvu kahanemine seab sellele ette teatavad piirid. Meie tegeleme kohalike elanike tulevikulootuste ja kohalike rahvaesindajate visioonide reflekteerimisega, vaatame, mil m&auml;&auml;ral ja kas nad &uuml;htivad, et uurida, kas looduse kaasabil v&otilde;iks Valgast saada linnaliste kvaliteetide &uuml;mberm&otilde;ttestamise lipulaev?</li> </ul> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-3-DSC_0758.JPG');" src="/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-2-DSC_0758.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-3-DSC_0757.JPG');" src="/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-2-DSC_0757.JPG" alt="" /></p> <p class="img-left">&nbsp;</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-3-DSC_0774.JPG');" src="/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-2-DSC_0774.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-3-DSC_0761.JPG');" src="/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-2-DSC_0761.JPG" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:<br />Andra Aaloe<br />Tel. +372 642 0071<br />E-post: <a href="mailto: arhitektuur@artun.ee">arhitektuur@artun.ee </a></p> <p>Eesti Kunstiakadeemia</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6241Valgas tunnustati õpetajate päeval hea töö eest kauaaegseid pedagooge2017-10-06<p><strong>Eile, 5. oktoobril toimus Valga haridusrahvale kultuuri- ja huvialakeskuses pidulik kontsert-aktus, kus tunnustati &uuml;leriigilise aasta &otilde;petaja nominente ja kauaaegseid haridusasutuste pedagooge.</strong></p> <p>Linnavolikogu esimees Ivar Unt tervitas heade soovidega linna haridusrahvast ja linnapea Kalev H&auml;rk t&auml;nas &otilde;petajaid vastutusrikka t&ouml;&ouml; eest ning andis linnavalitsuse nimel &uuml;le t&auml;nu ja meened kahele Aasta &Otilde;petaja nominendile ja &uuml;heksale staažikale &otilde;petajale, kes on &otilde;petajaametit pidanud 50, 45 ja 40 aastat.</p> <p>Paljude kandidaatide seast valiti t&auml;navu kaks Valga &otilde;petajat &uuml;leriigilise Aasta &Otilde;petaja &bdquo;Eestimaa &otilde;pib ja t&auml;nab" nominentideks: Valga G&uuml;mnaasiumist <strong>Hille-Made Varul</strong> aasta klassijuhataja kategoorias ja Valga P&otilde;hikoolist <strong>Tiivi R&uuml;&uuml;tel </strong>aasta aine&otilde;petaja kategoorias.</p> <ul> <li>50. t&ouml;&ouml;juubel<br /><strong>Tiiu Kallion</strong>, Valga P&otilde;hikooli &otilde;petaja<br /><strong>Lenel Rand</strong>, Valga Muusikakooli &otilde;petaja</li> <li>45. t&ouml;&ouml;juubel<br /><strong>Tiiu P&uuml;ss</strong>, Valga P&otilde;hikooli &otilde;ppealajuhataja<br /><strong>Sirje P&auml;ss</strong>, Valga Muusikakooli &otilde;petaja<br /><strong>Helle Minski</strong>, Valga Muusikakooli &otilde;petaja<br /><strong>Vladimir Minski</strong>, Valga Muusikakooli &otilde;petaja<br /><strong>Anna Gutovskaja</strong>, Valga Priimetsa Kooli &otilde;petaja</li> <li>40. t&ouml;&ouml;juubel<br /><strong>Milvi Bettler</strong>, Lasteaia Kaseke &otilde;petaja<br /><strong>Merike Pauskar</strong>, Valga Muusikakooli &otilde;petaja</li> </ul> <p>&Otilde;petajatele esines noor ja s&auml;rtsakas Birgit koos oma b&auml;ndiga, pannes saalit&auml;ie rahvast kaasa laulma. P&auml;rast kontserti j&auml;tkus koosviibimine kohvi- ja tordilauas.</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0802.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0802.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0817.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0817.JPG" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0797.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0797.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0835.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0835.JPG" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0818.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0818.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0825.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0825.JPG" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0822.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0822.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0827.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0827.JPG" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0834.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0834.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Haridus/__thumb_-3-DSC_0831.JPG');" src="/UserFiles/Haridus/__thumb_-2-DSC_0831.JPG" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6240Valgas alustati uue keskväljaku ja Valga-Valka vahelise jalakäijate promenaadi ehitust2017-10-05<p><strong>T&auml;na algasid Valgas EV100 projekti &bdquo;Hea avalik ruum" raames kavandatud uue linnakeskuse ehitust&ouml;&ouml;d, mille k&auml;igus luuakse Valga ajaloolisse vanalinna uus keskv&auml;ljak, alustatakse Valga ja Valka kesklinnu &uuml;hendava jalak&auml;ijate promenaadi esimese osa rajamisega ning korrastatakse Riia t&auml;navat. Valga vanalinna keskv&auml;ljak on plaanis valmis saada Valga linna s&uuml;nnip&auml;evaks 11. juuniks 2018. J&auml;rgmisel aastal alustatakse &uuml;lej&auml;&auml;nud osa ehitamist Valga-Valka jalak&auml;ijate promenaadist ja Eesti-L&auml;ti piirile luuakse uus park. </strong></p> <p>T&auml;na toimus Valga uue keskv&auml;ljaku esinduslikuks linnaruumiks ehitamise alguse t&auml;histamine.&nbsp; <strong><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Pildigalerii/keskvaljaku-ehitamise-alguse-tahistamine">Vaata pildigaleriid siin.</a></strong><br /><strong><a href="https://www.dropbox.com/s/i6effnx6xja771y/Valga%20vanalinna%20video.mp4?dl=0">Valga uue linnakeskuse animatsioon.</a></strong></p> <p>&bdquo;Valga vanalinna keskv&auml;ljak saab j&auml;rgmiseks suveks linna uueks tuiksooneks. Mahaj&auml;etud nurgatagune muutub hubaseks ja esinduslikuks kvartaliks, kuhu saab tulla k&uuml;lastama v&auml;ike&auml;risid, kuulama kontserte, lapsega m&auml;ngima v&otilde;i lihtsalt jalutama," kinnitas Valga linnapea Kalev H&auml;rk t&auml;na toimunud nurgakivi asetamise tseremoonial. &bdquo;Sellega teeb Valga linn j&otilde;ulisi samme linnas&uuml;dame taaselustamiseks, mis on oluline elanikkonna kahanemisega kaasnevate probleemide leevendamiseks. Projektiga muudetakse Valga kesklinn nii ettev&otilde;tjatele kui elanikele atraktiivsemaks, mitmetes ettev&otilde;tjates on juba tekkinud huvi &uuml;mberkaudsete kinnistute arendamiseks."</p> <p>EV100 &bdquo;Hea avalik ruum" programmijuht Kalle Vellevoog m&auml;rkis, et Valga puhul on tegemist juba kolmanda EV100 Hea Avalik Ruum programmis osalenud linnaga, mille keskosa uuendamine on j&otilde;udnud ehituse j&auml;rku. Valga projekti teeb eriliseks selle rahvusvaheline iseloom. Nimelt &uuml;hendab Valga keskosa uus lahendus &uuml;htseks tervikuks Valga ja Valka linnas&uuml;damed, sidudes &uuml;he jalak&auml;igupromenaadiga kahe riigi kaks linna. Rahvusvaheline on ka arhitektuuriv&otilde;istluse v&otilde;itnud arhitektide seltskond - itaalia arhitektid koost&ouml;&ouml;s eesti kolleegidega.</p> <p>Ehitust&ouml;&ouml;deks on &uuml;hendatud kaks erinevat projekti, mille k&auml;igus valmivad linna keskv&auml;ljak, vaba&otilde;hu&uuml;ritusi teenindav avalik hoone ning renoveeritakse Riia t&auml;nav. Samuti on plaanis renoveerida v&auml;ljakuga piirnev Riia t&auml;nav ja osa Raja t&auml;navast. Ehitust&ouml;id teostab Lemmink&auml;inen Eesti AS.</p> <p>Valga vanalinna keskv&auml;ljaku rajamise projekti kogumaksumuseks on 2,13 miljonit eurot, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi &bdquo;Piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise meetmete" abil 1,5 miljoni euroga ning 0,63 miljonit eurot on Valga linna omaosalus. Valga-Valka jalak&auml;ijate promenaadi ja Eesti-L&auml;ti piiril oleva pargi rajamist toetatakse Eesti-L&auml;ti programmist kolme miljoni euroga ja kaksiklinna Valga-Valka eelarvest poole miljoni euroga.</p> <p>Valga linnakeskuse rekonstrueerimisele andis t&otilde;uke EV100 arhitektuuriprogramm "Hea avalik ruum", mille raames korraldati ala parima lahenduse leidmiseks avalik arhitektuurikonkurss. Selle v&otilde;itis ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga &bdquo;Tootem", mille autorid on Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping Itaalia arhitektuurib&uuml;roost FRANCHI ASSOCIATI.</p> <p>EV100 arhitektuuriprogrammi &laquo;Hea avalik ruum&raquo; eesm&auml;rk on uuendada Eesti Vabariigi 100. s&uuml;nnip&auml;evaks 15 Eesti linna ja asula keskosad. Vaata ka www.ev100.ee/et/ev100-arhitektuuriprogramm.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Kalev H&auml;rk, Valga linnapea<br />502 7786; <a href="mailto: kalev.hark@valgalv.ee">kalev.hark@valgalv.ee</a></p> <p>Kalle Vellevoog<br />EAL, ž&uuml;rii liige, EV100 "Hea avalik ruum" programmijuht<br /><a href="mailto: kalle@jvr.ee">kalle@jvr.ee</a>; 506 7586</p> <p>Toomas Kiho, EV100 juhtr&uuml;hma esimees<br />E-post: <a href="mailto: toomas@ev100.ee">toomas@ev100.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6237Muudatused liikluskorralduses 7. oktoobril Valga kesklinnas2017-10-04<p><strong>Muutunud on liikluskorraldus ja &uuml;histranspordi marsruut Valga linnas laup&auml;eval, 7. oktoobril Liivimaa Mihklilaada toimumise ajal. </strong></p> <p>Liikluskorraldus:</p> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Parkimine on keelatud</span> Kesk t&auml;naval reedel, 6. oktoobri kella 10.00st ja Aia t&auml;naval 7. oktoobril kell 05.00-18.00ni.</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Liiklusele suletakse</span><br />7. oktoobril kell 03.00-18.00 Vabaduse t&auml;naval alates Aia t&auml;navast kuni Kesk t&auml;navani ja Kesk t&auml;nava m&otilde;lemal suunal kuni Neulandi t&auml;navani (P&auml;rna pst ei saa Kesk tn keerata).<br />6. oktoobril kell 17.00 kuni 7. oktoobril kella 18.00ni Valga muuseumi ja arhiivi hoov Vabaduse tn 8a ning kultuuri- ja huvialakeskuse parkla Kesk tn 1 ja Vabaduse tn 2/4 parkla. Seoses &otilde;htuse peoga j&auml;&auml;b Vabaduse tn 2/4 parkla suletuks kella 24.00ni.</li> <li>L&auml;himad parkimisv&otilde;imalused: &Auml;rikeskuse esine parkla, Vabaduse tn 11; Kaubanduskeskuse Rimi parkla, Riia tn 18; Kaubanduskeskuse Selver parkla, Raja tn 5; Siili keskuse parkla, J. Kuperjanovi tn 3; vanalinna keskv&auml;ljak (8. kvartal), Riia tn 9.</li> </ul> <p>Liikluskorralduse k&uuml;simustes p&ouml;&ouml;rduda: Andres Radsin, Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti v&auml;lit&ouml;&ouml;de juht, tel 5750 3313.</p> <p>Muudatused &uuml;histranspordi marsruutides:</p> <ul> <li>AS Atko Bussiliinide liinil nr 1 - JAAMA - TURU - (vahele j&auml;&auml;b STAADIONI peatus) - s&otilde;idab m&ouml;&ouml;da Aia ja Puiestee t&auml;navat peatusse MUUSIKAKOOLI - RAJA - (vahele j&auml;&auml;b RAEKOJA peatus), sest buss s&otilde;idab m&ouml;&ouml;da Sepa ja Laia t&auml;navat, ajutine peatus TURU, edasi j&auml;tkab vanal marsruudil JAAMA peatus jne. Tambre poolt tagasi s&otilde;ites peatused ALLIKA - VALGE KOOL - (vahele j&auml;&auml;vad peatused MUUSIKAKOOL ja PUDRUM&Auml;E), sest buss s&otilde;idab Siili keskuse kaudu m&ouml;&ouml;da P&auml;rna puiesteed Tartu maanteele, sealt edasi Viljandi maanteele, kust j&auml;tkab tavap&auml;rast marsruuti.</li> <li>AS Atko Bussiliinide liinil nr 2 - Alustab R&Uuml;KKELI - TARTU mnt - RAJA - (vahele j&auml;&auml;b RAEKOJA peatus), sest buss s&otilde;idab Sepa t&auml;navalt Laiale t&auml;navale ja edasi V&otilde;ru t&auml;navale.<br />Tagasi tulles m&ouml;&ouml;da V&otilde;ru t&auml;navat on peatus TURU - (vahele j&auml;&auml;b STAADIONI peatus), sest buss s&otilde;idab Aia t&auml;navalt m&ouml;&ouml;da Puiestee t&auml;navat peatusse MUUSIKAKOOLI - RAJA - (vahele j&auml;&auml;vad peatused RAEKOJA ja VALGE KOOL), sest buss s&otilde;idab Sepa t&auml;navalt tagasi Laiale t&auml;navale ning suundub edasi Vabaduse - Kungla - Allika t&auml;navalt J.Kuperjanovi t&auml;navale ja sealt edasi tavap&auml;rasel marsruudil.</li> </ul> <p>Lisainformatsioon: &uuml;histranspordi k&uuml;simustes Toomas Turgani tel 5305 2180.</p> <p>Ohutut liiklemist!</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6230Üldplaneeringuga on koostamisel Valga asumite kaart2017-09-27<p>T&auml;navune suvi oli vaatamata kehvale ilmale s&uuml;ndmusterohke. Tavaliste spordi- ja kultuuri&uuml;rituste k&otilde;rval toimub iga aastaga j&auml;rjest rohkem erinevate kohvikute, avatud talude, avatud &otilde;ue, &otilde;una&otilde;ue- ja aiam&uuml;&uuml;gip&auml;evi. Nende &uuml;rituste erip&auml;ra seisneb sellest, et neid korraldavad kohalikud inimesed endale ise, seega tekivad need kogukonna eestvedamisel. Kogukondade roll Eestis j&auml;tkab kasvamist ja me kuuleme neist j&auml;rjest enam. Aktiivsete inimeste ja kogukondade eestvedamisel asutatakse tihti erinevaid seltse, n&auml;iteks Telliskivi v&otilde;i Supilinna selts, kes seisavad kohalike huvide eest.</p> <p>Tavaliselt moodustavad kogukonna just l&auml;hestikku elavad inimesed (naabruskond). Kogukond peab olema paraja suurusega - &uuml;he pere raames v&otilde;i terve linna territooriumil elavate inimeste kohta me ei saa &ouml;elda kogukond. Kogukonna tekkimise eelduseks on kohaliku identiteedi olemasolu, see miski, mis inimesi &uuml;hendab. Kohalik identiteet p&otilde;hineb kahel asjaolul, nimel ja piiridel. Meil on vaja teada, mis on selle koha nimi, kus me elame, ja kus see koht algab ja l&otilde;peb.</p> <p>Valga linnavalitus on koostamas uut &uuml;ldplaneeringut, mille abil p&uuml;&uuml;takse suunata Valga linnaruumi arengut aastani 2030. Tahaksime, et kohalikel inimestel oleks suurem roll linna arengus, eesk&auml;tt just oma naabruskonnas. Soovime, et kogukonnad seisaksid rohkem oma huvide eest ning osaleksid aktiivsemalt linna arengu protsessis.</p> <p>Valga linna ajalooline ruumiline areng on keeruline. 19. sajandi l&otilde;pul kasvas linn kiiresti, aastal 1920 oli jagatud pooleks, 1925. aastaks oli linnaga liidetud Purak&uuml;la. Teise maailmas&otilde;ja ajal sai linn tugevasti kannatada ning n&otilde;ukogude ajal lisandus palju uusi hooneid. Selle tulemusena on Valga linna eri osades v&auml;ga erinev hoonestus. Kesklinna majad ja neid &uuml;mbritsev linnaruum (t&auml;navad) n&auml;evad v&auml;lja teistmoodi kui Linnapargi &uuml;mbruse v&otilde;i &uuml;le raudtee asuv piirkond. Vaatamata sellele ei ole Valga territooriumi ametlikult kuidagi jaotatud. Kohalikel on veel meeles m&otilde;ned vanad asumite nimed, n&auml;iteks Purak&uuml;la, Kapstam&otilde;isa, Pilpak&uuml;la, ja m&otilde;ned eraldatud asumid eristatakse praegugi nime j&auml;rgi, nagu n&auml;iteks Tambre, Toogipalu ja Priimetsa. Vaatamata sellele ei oska enamik Valga linna inimestest nimetada, et millises linnaosas tema kodu t&auml;pselt asub.</p> <p>Selleks, et seda muuta ja v&otilde;imaldada kohaliku identiteedi tekkimist, koostasime uue &uuml;ldplaneeringu raames ka perspektiivsete Valga asumite kaardi. Selle v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamisel oleme l&auml;htunud peamiselt kahest aspektist: ajaloolisest identiteedist ja hoonestuse t&uuml;&uuml;bist. Igale asumile oli vaja leida sobiv nimi ja m&auml;&auml;rata piirid. M&otilde;ned nimed leidsime vanadest allikatest, m&otilde;ned oli vaja juurde m&otilde;elda, v&otilde;ttes arvesse piirkonna iseloomu. Piirid panime paika sedasi, et antud asumi piirides oleks hoonestus v&otilde;imalikult &uuml;hetaoline ja teistest asumitest eristatav.</p> <p>Asumite v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamisel proovisime kaasata v&otilde;imalikult palju inimesi, kes oleksid n&otilde;us meiega kaasa m&otilde;tlema. M&ouml;&ouml;dunud kevadel paigaldasime ka linna erinevatesse kohtadesse, n&auml;iteks Rimi, Selver, Siili keskus, raamatukogu, kultuuri- ja huvialakeskus, ka asumite kaardi, kus oli kaks nimeta asumit. Selle tulemusena saime linna elanikult pakkumise, et &uuml;he nimeta asumi nimetus v&otilde;iks olla Piirim&auml;e. Mille oleme juba ka kasutusse v&otilde;tnud. <br />Valga linna asumite kaarti on aja jooksul t&auml;iendatud ning nimed on leidnud k&otilde;ik asumid. Meil on hea meel teatada, et n&uuml;&uuml;dseks on asumite esmane kaart valmis ja tuleme sellega taaskord inimeste ette, et saada tehtud t&ouml;&ouml;le tagasisidet.</p> <p>Otsige v&auml;lja lisatud kaardil oma kodukoht ning vaadake mis asumis ta asub. Kas olete rahul asumite piiritlusega? Kas nimi on Teie arvates sobiv? Selleks v&otilde;tke linnavalitsusega &uuml;hendust keskkonnaspetsialisti e-posti aadressil <a href="mailto: anni.teetsmann@valgalv.ee">anni.teetsmann@valgalv.ee</a> v&otilde;i facebooki lehel &bdquo;Valga linn" ning avaldage arvamust. <br />Kui kellelgi tuleb veel h&auml;id ettepanekuid seoses asumitega oleme valmis neid kaaluma ning viima vajaduse ning hea p&otilde;hjenduse korral ka muudatusi sisse.</p> <p>Jiri Tintera<br />Valga linnaarhitekt</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6229Liivimaa töömess Valka-Valga 20172017-09-27<p>T&ouml;&ouml;tukassa eestvedamisel toimub igal aastal septembri viimasel n&auml;dalal Valgas Eesti ja L&auml;ti t&ouml;&ouml;otsijatele ja t&ouml;&ouml;andjatele Liivimaa t&ouml;&ouml;mess. Sellel aastal korraldatakse L&auml;ti Riikliku T&ouml;&ouml;h&otilde;iveagentuuri, Eesti T&ouml;&ouml;tukassa, Valka Kihelkonnaduuma ja Valga Linnavalitsuse poolt elluviidava "INTERREG Estonia-Latvia" programmist rahastatud projekti "Piiri&uuml;lese t&ouml;&ouml;turu integratsiooni ja t&ouml;&ouml;h&otilde;ive edendamine" raames &uuml;his&uuml;ritus &bdquo;Liivimaa t&ouml;&ouml;mess Valka - Valga 2017".</p> <p>Liivimaa t&ouml;&ouml;mess toimub 28. septembril alates kella 10st Valka Kultuurimajas (Valka, E.Dārziņa tn 8).</p> <ul> <li>T&ouml;&ouml;v&otilde;imalused L&auml;tis, Eestis ja mujal Euroopas</li> <li>T&ouml;&ouml;pakkumised ettev&otilde;tjatelt</li> <li>T&ouml;&ouml;h&otilde;iveagentuuri teenuste tutvustamine</li> <li>Info ettev&otilde;tluse kohta ja t&ouml;&ouml;alaste suhete k&uuml;simustes vastavad T&ouml;&ouml;h&otilde;iveagentuuri partnerid</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;messil osalemine on tasuta - tule ja v&otilde;ta osa!</p> <p>Lisainfo tel +371 647 23871; +371 647 23007<br /><a href="www.nva.gov.lv">www.nva.gov.lv</a></p> <p>T&ouml;&ouml;messil osalevad j&auml;rgmised ettev&otilde;tted:</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} --><!--[endif] --></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>T&ouml;&ouml;andja &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kodulehe aadress &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Vabade t&ouml;&ouml;kohtade arv &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ametinimetus</strong></span><br /><strong>A. Karuse AS </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.akaruse.ee/">www.akaruse.ee</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; rahvusvaheliste vedude autojuht, kallurijuht<br /><strong>Antsla Inno AS </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.pohjanmaan.fi/">www.pohjanmaan.fi&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; polsterdaja, puiduoskonna pingit&ouml;&ouml;line<br /><strong>Balti Puumasin O&Uuml;</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; raiet&ouml;&ouml;line, maaparanduse t&ouml;&ouml;taja<br /><strong>Cristella VT O&Uuml; </strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.cristella.ee/">www.cristella.ee</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; pakendaja, pagar<br /><strong>EHA Metalli- ja Puidutooted T&Uuml;</strong> <a href="http://www.ert.ee/">www.ert.ee</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; keevitaja, treial-freesija, CNC t&ouml;&ouml;pingi operaator, konstruktor<br /><strong>Enics Eesti AS</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://enics.com/">www.enics.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; elektroonikaseadmete koostaja<br /><strong>Gomab O&Uuml;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.gomab.ee/">www.gomab.ee</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; montaažitisler, pakkija, viimistleja, transpordit&ouml;&ouml;taja, pakendimaterjalide ettevalmistaja <br /><strong>Hummuli Agro O&Uuml;</strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; mehaanik, l&uuml;psja, &ouml;&ouml;karjak, &ouml;&ouml;karjaku asendaja, farmijuhataja<br /><strong>N&otilde;o Lihat&ouml;&ouml;stus AS </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; www.lihavyrst.ee &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; pakendaja, laot&ouml;&ouml;taja<br /><strong>Sanwood AS </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; www.sanwood.ee&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; puurpingi operaator, toolide monteerija<br /><strong>Trives O&Uuml; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://trives.ee/">www.trives.ee</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; tootmist&ouml;&ouml;taja</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Darba devējs &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Vakanču skaits &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Vakanču nosaukums</strong></span><br /><strong>SIA "efn Nord" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Montāžas speciālisti <br /><strong>SIA "Artex Latvia" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meistars, Projekta asistents, &Scaron;uvējas, Tehnologs<br /><strong>z/s "Olgas muiža" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mehanizators, Lauksaimniecības strādnieks<br /><strong>SIA "Elēģija Vīle" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &Scaron;uvējas<br /><strong>SIA "VTU Valmiera" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Autobusa vadītājs<br /><strong>SIA "Valkas būvnieks" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Būvstrādnieki<br /><strong>SIA "Buts" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Pedagogs<br /><strong>VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Māsas palīgs<br /><strong>SIA "K" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autoatslēdznieks, Auto kapsētas strādnieks<br /><strong>AC "Valmieras stikla &scaron;ķiedra" </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Ražo&scaron;anas strādnieki<br /><strong>Valkas novada dome &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Ekskavatora vadītājs, Sociālais darbinieks, Sociālais aprūpētājs, pedagogi</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language: LV;">&nbsp;</span></strong></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6219Valga linna Vabaduse tn 13 ja E.Enno tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine2017-09-20<p>Valga Linnavalitsuse 06.09.2017 a korraldusega nr 168 algatati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,1 ha. Planeeringu koostamise eesm&auml;rk on ideekavandi &bdquo;&Uuml;KS JA &Uuml;KS" elluviimiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitus&otilde;iguste m&auml;&auml;ramine.</p> <p>Ajavahemikul 2017. a maist kuni juulini korraldati arhitektuuriv&otilde;istlus Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks. 6. septembril 2017. a Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 166 kinnitati v&otilde;istluse tulemused. V&otilde;itjaks kinnitati ideekavand m&auml;rks&otilde;naga "&Uuml;KS JA &Uuml;KS" (autorid Rita Laudere, Karlis Lauders, Vadis Linde, Harijs Vucens, Betia Balode, Anna Liva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva).</p> <p>L&auml;htuvalt planeerimisseaduse &sect; 140 l&otilde;ikest 8 muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. aprilli 2003. a otsusega nr 15 kehtestatud Valga linna Vabaduse tn 17 detailplaneering.</p> <p>Valga Linnavalitsuse korraldusega, detailplaneeringu l&auml;hteseisukohtadega ning ideekavandiga on v&otilde;imalik tutvuda Valga Linnavalitsuse II korrusel kabinet 202 (Puiestee tn 8, Valga).</p> <p>Mario Pinka <br />Valga Linnavalitsus, maan&otilde;unik<br />Tel 766 9950; 5309 3826<br />e-post: <a href="mailto: mario.pinka@valgalv.ee">mario.pinka@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6218Valga Avatud Noortekeskus on nüüdsest avatud ka nädalavahetustel2017-09-19<p><strong>Alates septembrist oodatakse Valga Avatud Noortekeskusesse (ANK) seitsmel p&auml;eval n&auml;dalas. Esmasp&auml;evast reedeni on maja avatud kell 14-20, laup&auml;eval kell 12-18 ja p&uuml;hap&auml;eval kell 14-18. </strong></p> <p>Noortekeskuse teisel korrusel on olemas t&auml;ielikult toimiv ja sisustatud b&auml;ndi- ja stuudioruumid, kus saab muusikat harjutamas ja salvestamas k&auml;ia. Septembri jooksul saabub noortele kasutamiseks vajalik fotostuudio inventar ning j&auml;rgmisel kuul avatakse ametlikult fotostuudio.</p> <p>Oleme saanud n&uuml;&uuml;d ka uue kodulehe, mis asub aadressil <a href="www.valgaank.ee">www.valgaank.ee</a>. Kodulehe kaudu saad hoida silma peal majas toimuvatel &uuml;ritustel ning broneerida s&uuml;nnip&auml;eva korraldamiseks ruumid meie teisel korrusel.</p> <p>Kohtume noortekas J. Kuperjanovi tn 9!</p> <p>Valga ANKi pere</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6207Kuni oktoobrikuu lõpuni on Võru tänava 2,5 km pikkune lõik liiklusele suletud2017-09-15<p>Seoses Valga V&otilde;ru t&auml;nava ehitust&ouml;&ouml;dega on ajavahemikul 18.09.2017-30.10.2017 liiklus ajutiselt suletud ning &uuml;mbersuunatud. Piirang kehtib V&otilde;ru tn 107 kuni Valga linna piirini (liikluseks suletud l&otilde;igu kogupikkus 2,5 km).</p> <p>Ajutiselt on liikus &uuml;mber suunatud Kuperjanovi t&auml;nava ja Kaagj&auml;rvelt l&auml;bi mineva Londi-Raavitsa tee kaudu.</p> <p>L&auml;bis&otilde;it lubatud liinibussidel, operatiivs&otilde;idukitel, kohalikel elanikel Valga Linnavalitsuse linnahooldusametist v&auml;ljastatud loa alusel.</p> <p>L&auml;bip&auml;&auml;sukaartite saamiseks v&otilde;tta &uuml;hendust Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja Arno Upruse telefonil 5341 6395.</p> <p>Palun j&auml;lgida liikluskorraldusm&auml;rke.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6205Valga saab valgemaks2017-09-13<p><strong>Valgas on vanad t&auml;navavalgustuslambid uute ja valgemate vastu v&auml;lja vahetatud, n&uuml;&uuml;d alustatakse valgustatud piirkondade laiendamisega avalikult kasutatavatel aladel, kus praegu veel valgustust ei ole. </strong></p> <p>AS Valga Vesi on l&auml;bi viinud riigihanke ja s&otilde;lminud lepingu osa&uuml;hinguga Kagu Elekter Valga linna t&auml;navavalgustuse edasiseks ehitamiseks t&auml;navatele, kus praegu veel valgustust ei ole. Ehitust&ouml;&ouml;dega alustatakse juba sellel n&auml;dalal.</p> <p>&bdquo;K&auml;esoleval aastal on Valga linna eelarves eraldatud uue t&auml;navalgustuse rajamiseks 240 tuhat eurot. AS Valga Vesi valgustustaristu omaniku ja haldajana on tellinud vajalikud liitumispunktid ja l&auml;bi viinud riigihanke valgustuse ehitaja leidmiseks. Varasema europrojekti tingimused v&otilde;imaldasid meil rekonstrueerida vaid olemasolevaid valgusteid. Kahjuks j&auml;id mitmed pimedad piirkonnad endiselt valgustuseta. Samas andsid kaasaegsed LED-valgustid olulise kokkuhoiu elektrikuludelt ja 2016. aasta l&otilde;pul ehitasime kokkuhoitud vahendite arvelt juurde valgustuse Kesva, M&ouml;&ouml;bli ja Tolli t&auml;navatele," &uuml;tles AS Valga Vesi juhatuse liige J&uuml;ri Teder.</p> <p>Valga vee-ettev&otilde;tte juhi J&uuml;ri Tederi s&otilde;nul on linna poolt eraldatud vahenditega v&otilde;imalik juurde ehitada ligi 200 valguspunkti. &bdquo;L&auml;bi viidud riigihankes k&uuml;sisime hinda t&auml;iendavatele valgustitele endise leivatehase, Laatsi, V&auml;ike-Laatsi piirkondadesse ja Tambre paisj&auml;rve poolsele alale. Lisaks v&auml;ikesed t&auml;iendused linna eri paigus, kokku 148 valgustit. Hetkel peame l&auml;bir&auml;&auml;kimisi, et koos Valga-Hargla k&otilde;rgepingeliini rekonstrueerimisega saaks veel ehitada 50 valgustit Valga-Suurek&otilde;rtsi teele," selgitas olukorda Teder, &bdquo;p&uuml;&uuml;ame endiselt olukorra poole, kus kogu tiheasustus oleks kaetud &uuml;htlase valgustusega, see on vajalik nii liiklusohutuse, kui inimeste turvalisuse seisukohast."<br /> <br />T&auml;iendav info: AS Valga Vesi juhatuse liige, J&uuml;ri Teder, tel 515 0615</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6204Allkirjastati Valga kesklinna koolihoone ja spordihoone projekteerimisleping2017-09-13<p><strong>Valga linnapea Kalev H&auml;rk allkirjastas t&auml;na Vabaduse t&auml;nav 13 koolihoone ja E. Enno t&auml;nav 15 spordihoone projekteerimislepingu ettev&otilde;ttega SIA Lauder Architects. Projekti orienteeruv valmimisaeg on j&auml;rgmise aasta kevadel, uued hooned v&otilde;etakse kasutusele 1. septembril 2019.</strong></p> <p>Hoonete asukoht Valga kesklinnas tagab &otilde;ppehoone ja spordihoone ning neid &uuml;mbritseva linnaruumi h&auml;sti- ning koostoimimise. Linnapea Kalev H&auml;rk s&otilde;nas: &bdquo;Oluliste investeeringute puhul tuleb vaadata linna tervikuna, kool saab uue hubase ja n&uuml;&uuml;disaegse &otilde;ppehoone ning samal ajal toob see tagasi elu Valga kesklinna piirkonda."</p> <p>Valga Priimetsa koolile vajalik &otilde;ppehoone rekonstrueeritakse Vabaduse t&auml;nav 13 olemasoleva koolihoone laiendamisega ning uus spordihoone valmib E. Enno t&auml;nav 15 olemasoleva staadionihoone juurdeehitisena.</p> <p>Kooli renoveerimist n&uuml;&uuml;disaegse &otilde;pikeskkonnaga kooliks rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme &bdquo;Kooliv&otilde;rgu korrastamine" tegevusest &bdquo;Kooliv&otilde;rgu korrastamise k&auml;igus toimuv j&auml;tkusuutlike koolide kaasajastamine". Projekti kogumaksumus on 3 924 700 eurot, millest toetus on 85% projekti abik&otilde;lblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 3 335 995 eurot. Omafinantseering on v&auml;hemalt 15% projekti abik&otilde;lblikest kuludest, rahalises mahus v&auml;hemalt 588 705 eurot.</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/ehitus planeerimine/DSC_0526.JPG" alt="" width="590" height="394" /></p> <p class="img-left">&nbsp;</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/ehitus planeerimine/DSC_0527.JPG" alt="" width="590" height="393" /><br />Vaade Vabaduse ja Kungla t&auml;nava nurgalt</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/ftp_avalik/Masterplan/Yks%20ja%20yks/%c3%9cks%20ja%20%c3%bcks%20graphic%20material.pdf">Ideekavandi graafilised materjalid</a></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6202Valga linn kutsub taas väärikaid õppijaid teadmisi omandama2017-09-12<p><strong>Valgas alustab 22. septembril kell 11.30 Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse ovaalsaalis uut &otilde;ppeaastat Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likool. V&auml;&auml;rikaid tervitab ja peab avak&otilde;ne linnapea Kalev H&auml;rk, millele j&auml;rgneb koolitus turvalisuse teemadel.</strong></p> <p>Esimeses loengus k&auml;sitletakse tuleohutuse teemasid, h&auml;id soovitusi ja praktilisi n&otilde;uandeid annab P&auml;&auml;steameti L&otilde;una p&auml;&auml;stekeskuse ennetust&ouml;&ouml; b&uuml;roo vanemspetsialist Merle Liba.</p> <p>V&auml;&auml;rikate &uuml;likooli on oodatud k&otilde;ik, kes soovivad uusi teadmisi ja kel vanust 60+ . Ootame meie endiseid kui ka uusi &otilde;ppijaid, registreerimine kohapeal.</p> <p>Aktiivne kuulaja, kes v&otilde;tab osa 75% loengutest, saab kevadisel l&otilde;puaktusel Tartu &Uuml;likooli tunnistuse.</p> <p>&bdquo;V&auml;&auml;rikate &uuml;likoolis osalemise tingimuseks ei ole k&otilde;rgharidus, vaid eelk&otilde;ige huvi teadmiste ja eneset&auml;iendamise vastu. Loengutes k&auml;sitletakse huvipakkuvaid teemasid, n&auml;iteks: ohutus, tervis, loodus, keskkond, poliitika, suhted, ettev&otilde;tlus, seadusandlus ja ps&uuml;hholoogia," &uuml;tles Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli projekti eestvedaja Valga linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning lisas, et v&otilde;imalusel korraldatakse ka eesm&auml;rgip&auml;raseid v&auml;ljas&otilde;ite.</p> <p>V&auml;&auml;rikate &uuml;likool tegutseb Valgas 2015. aastast. Igal aastal on &otilde;ppijaid lisandunud: alustati 70 huvilisega, eelmisel &otilde;ppeaastal oli juba &uuml;le 90 osaleja.</p> <p>Lisainfo: Valga linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6201Linnavalitsus pakub tööd raamatupidajale2017-09-12<p>Valga Linnavalitsus pakub t&ouml;&ouml;d raamatupidajale, kelle peamisteks t&ouml;&ouml;&uuml;lesanneteks on palgaarvestus, lasteaialaste kulude arvestus, dokumentide t&ouml;&ouml;tlemine ning teiste raamatupidamise igap&auml;evatoimingute teostamine.</p> <p>N&otilde;udmised kandidaadile:</p> <ul> <li>v&auml;hemalt keskharidus</li> <li>l&auml;bitud raamatupidamisalane t&auml;iendkoolitus v&otilde;i t&ouml;&ouml;tamise kogemus raamatupidajana (palgategijana)</li> <li>valdab k&otilde;rgtasemel eesti keelt nii k&otilde;nes kui ka kirjas</li> </ul> <p>Kasuks tuleb varasem t&ouml;&ouml;tamine raamatupidajana avaliku sektori asutuses ja raamatupidamisprogrammi P-Men tundmine</p> <p>Omalt poolt pakume konkurentsiv&otilde;imelist t&ouml;&ouml;tasu, kaasaegset ja motiveeritud meeskonda</p> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg: esimesel v&otilde;imalusel</p> <p>Elulookirjeldus ja muud soovitud dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele hiljemalt 18. septembriks e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee v&otilde;i Puiestee tn 8 Valga 68203.</p> <p>Lisainfo: rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp 766 9920</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6200Ujulakompleks on suvepuhkuselt tagasi ning külastajatele taas avatud2017-09-11<p>11. septembrist on Valga P&otilde;hikoolis asuv ujulakompleks k&uuml;lastajatele taas avatud ning k&otilde;ik on oodatud nautima sealseid sportimis- ja l&otilde;&otilde;gastumisv&otilde;imalusi. Ujulas on kolme rajaga 25-meetrine bassein, lastebassein, leili- ja aurusaun ning mullivann, milles on hea m&otilde;nuleda nii t&auml;iskasvanul kui ka pere v&auml;iksematel liikmetel.</p> <p>Lisaks tavap&auml;rastele aegadele on 11. septembrist kuni 27. oktoobrini ujula avatud hommikuti teisip&auml;evast reedeni kella 7-13ni.</p> <p>J&auml;tkuvalt on ujulakompleks avatud esmasp&auml;eviti ja kolmap&auml;eviti kella 18-22ni ning koos sauna kasutamise v&otilde;imalusega teisip&auml;eviti kella 20-22ni ja p&uuml;hap&auml;eviti kella 11-19ni. Kollektiividele on ajad broneeritud teisip&auml;eviti kell 16.30-19.50, neljap&auml;eviti kell 16.30-21 ja reedeti kell 15.30-20.</p> <p>Ujula hinnakiri (teenus ja teenuse &uuml;he tunni hind)<br />Ujula</p> <ul> <li>kuni 7-aastane laps - tasuta</li> <li>&otilde;pilane, &uuml;li&otilde;pilane, pension&auml;r - 2 eurot</li> <li>tavapilet - 3 eurot</li> <li>perepilet (ema, isa, kuni 3 last) - 8 eurot</li> <li>grupihind tavapilet - 60 eurot</li> <li>grupihind sooduspilet - 40 eurot </li> </ul> <p>Ujula + saun</p> <ul> <li>kuni 7-aastane laps - tasuta</li> <li>&otilde;pilane, &uuml;li&otilde;pilane, pension&auml;r - 4 eurot</li> <li>tavapilet - 5 eurot</li> <li>perepilet (ema, isa, kuni 3 last) - 12 eurot</li> <li>grupihind tavapilet - 80 eurot</li> <li>grupihind sooduspilet - 60 eurot</li> </ul> <p>Kuupilet</p> <ul> <li>tavapilet 35 eurot</li> <li>sooduspilet (&otilde;pilane, &uuml;li&otilde;pilane, pension&auml;r) 25 eurot</li> </ul> <p>Perepilet kehtib kuni kahele t&auml;iskasvanule ja kuni kolmele alla 16- aastasele lapsele. <br />Grupi suurus on maksimaalselt 30 inimest. Sooduspileti hind kehtib &otilde;pilaste, pension&auml;ride v&otilde;i puuetega inimeste gruppidele.</p> <p>Ootame k&otilde;iki veem&otilde;nusid nautima Valga P&otilde;hikooli ujulakompleksi aadressil Kungla tn 16, Valga</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6184Valga vanalinna keskväljaku ehitamiseks on leping sõlmitud2017-09-08<p><strong>Valga linnavalitsus allkirjastas n&auml;dala alguses Valga vanalinna keskv&auml;ljaku ehituslepingu parimaks tunnistatud pakkujaga Lemmink&auml;inen Eesti AS. Ehitust&ouml;&ouml;de k&auml;igus valmib linna keskv&auml;ljak, vaba&otilde;hu &uuml;ritusi teenindav avalik hoone ja renoveeritakse Riia t&auml;nav. Lepingu kohaselt on oodata vanalinna keskv&auml;ljaku avamist j&auml;rgmise aasta linna s&uuml;nnip&auml;evaks. Esimene ehituskoosolek toimub 13. septembril. </strong></p> <p>Linnavalitsus kuulutas projekti &bdquo;Valga vanalinna (8. kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" raames v&auml;lja riigihanke &bdquo;Valga vanalinna keskv&auml;ljaku, avaliku hoone ja Riia t&auml;nava ehitamine ja rekonstrueerimine", kus nelja pakkuja seast parimaks osutus Lemmink&auml;inen Eesti AS. Ehitust&ouml;&ouml;de maksumuseks on 2,13 miljonit eurot ning lepingu kehtivus 9 kuud alates allkirjastamisest.</p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rk s&otilde;nas, et Valga vanalinna keskv&auml;ljaku ehitamine on oluline etapp Valga kesklinna elama ja s&auml;rama panemisel. Vaba&otilde;hu kontsertide korraldamiseks kohandatud esinduslik ja samas hubane m&auml;nguv&auml;ljakuga kvartal on ettev&otilde;tjates juba tekitanud huvi &uuml;mberkaudsete kinnistute arendamiseks.</p> <p>Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi &bdquo;Piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise meede" abil 1,5 miljoni euroga ning 0,63 miljonit eurot on Valga linna omaosalus. V&auml;ljakuga piirnev Raja t&auml;nav ja kirikust kirikuni kulgev S&otilde;pruse/Raina t&auml;nav on kavas rekonstrueerida Valga-Valka kesklinna arendamise projektist samuti 2018. aasta jooksul.</p> <p>Eesti Arhitektide Liidul on plaanis EV100 Hea avalik ruum programmi korraldajana paigaldada k&otilde;ikidele projekti raames valmivatele v&auml;ljakutele EV100 s&uuml;mboolikaga t&auml;his - plaat. Valga vanalinna keskv&auml;ljakule nurgakivi paigaldamine leiab aset septembri l&otilde;pus.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rk, 502 7768<br />Valga arenguameti juhataja Aira Varblane, 5750 3525</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6183Valga valla valimiskomisjon registreeris volikogu kandidaadid2017-09-06<p>Valga valla valimiskomisjon l&otilde;petas eile, 5. septembri &otilde;htul kohaliku omavalitsuse volikogusse kandideerimisavalduste vastuv&otilde;tmise. Komisjonile esitati viie erakonna ja &uuml;he valimisliidu n&otilde;uetekohaselt vormistatud avaldused, &uuml;kski &uuml;ksikkandidaat avaldust ei esitanud.</p> <p>2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerivad Valga valla volikogusse erakonnad ja valimisliit j&auml;rgmiselt:</p> <ul> <li>Eesti Keskerakond 38 kandidaati;</li> <li>Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8 kandidaati;</li> <li>Eesti Reformierakond 49 kandidaati;</li> <li>Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 13 kandidaati;</li> <li>Sotsiaaldemokraatlik Erakond 27 kandidaati;</li> <li>Valimisliit VALGA.ELUOLU.EE 5 kandidaati.</li> </ul> <p>Kandidaatide registreerimiseks esitamine algas 16. augustil ja l&otilde;ppes 5. septembril kell 18.00.</p> <p>Valga valla valimiskomisjoni esimees Anastasija Kikkas selgitas: &bdquo;Valimiskomisjon v&otilde;ttis kandideerimisavaldused vastu ja kontrollib nende n&otilde;uetekohasust, vigade parandamine kandideerijate dokumentides on lubatud kuni 7. septembri kella 18ni. L&otilde;plikult registreerime n&otilde;uetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid 10. septembriks, peale mida selgitame liisu heitmisega numbrite andmise j&auml;rjekorra erakondade ja valimisliidu vahel."<br />&bdquo;Siiski v&otilde;ib veel liikmete arv erakondade ja valimisliidu nimekirjas muutuda, sest kolme p&auml;eva jooksul p&auml;rast kandidaatide registreerimist v&otilde;ib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse," lisas komisjoni esimees Kikkas.</p> <p>15. septembril, 30 p&auml;eva enne valimisp&auml;eva koostab Siseministeerium valijate nimekirjad ja korraldab k&uuml;mne p&auml;eva jooksul valijakaardi koostamise ja valijale saatmise.</p> <p>Tulevane Valga vallavolikogu on 27-liikmeline, kuhu kandideerivad h&auml;&auml;le&otilde;iguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 10. septembriks 18-aastaseks ja kelle p&uuml;siv elukoht rahvastikuregistri andmetel asub 1. augusti 2017 andmetel Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla &uuml;hinemisel moodustuva Valga valla territooriumil.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6182Valga Kaugõppegümnaasium kuulutab välja konkursi informaatikaõpetaja ametikohale2017-09-06<p><strong>Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasium kuulutab v&auml;lja konkursi informaatika&otilde;petaja ametikohale. T&ouml;&ouml;le asumise aeg alates 20. septembrist 2017. </strong></p> <p><strong></strong>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</p> <ul> <li>informaatika tundide andmine p&otilde;hikooli III kooliastmes ja g&uuml;mnaasiumis riikliku &otilde;ppekava alusel;</li> <li>&otilde;ppeprotsessi juhtimine ja planeerimine;</li> <li>&otilde;ppeprotsessi anal&uuml;&uuml;simine, hindamine ja tagasisidestamine;</li> <li>&otilde;pilaste juhendamine, arengu toetamine ja motiveerimine.</li> </ul> <p>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised:</p> <ul> <li>erialane haridus;</li> <li>v&auml;ga hea eesti keele oskus;</li> <li>soov t&ouml;&ouml;tada noortega;</li> <li>avatus uuendustele ning soov panustada loovate ideedega kooli arengusse;</li> <li>v&auml;ga hea suhtlemisoskus, meeskonnat&ouml;&ouml; oskus ja koost&ouml;&ouml;valmidus;</li> <li>p&uuml;hendumus;</li> <li>j&auml;rjekindlus, p&uuml;sivus, t&auml;psus.</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li>koolis t&ouml;&ouml;tamise kogemus;</li> <li>vene keele oskus.</li> </ul> <p>Meie pakume:</p> <ul> <li>kaasaegset t&ouml;&ouml;keskkonda ning arenguv&otilde;imalust;</li> <li>head ja t&ouml;&ouml;kat kollektiivi.</li> </ul> <p>Kandideerimiseks tuleb esitada:</p> <ul> <li>avaldus kandideerimissooviga;</li> <li>elulookirjeldus;</li> <li>motivatsioonikiri;</li> <li>haridust t&otilde;endavate dokumentide koopiad</li> </ul> <p>Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15.09.2017, saates need aadressile Uus 35, Valga 68205 v&otilde;i <a href="mailto: airi.magi@vkog.edu.ee">airi.magi@vkog.edu.ee</a></p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktor Airi M&auml;gi e-posti aadressil: <a href="mailto: airi.magi@vkog.edu.ee">airi.magi@vkog.edu.ee</a> v&otilde;i telefonil 515 9620</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6179Valga linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialisti ametikohal alustas tööd Triin Roo2017-08-31<p><strong>Sellest n&auml;dalast alustas Valga linnavalitsuses ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialistina t&ouml;&ouml;d valgalane Triin Roo. </strong></p> <p>Ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialisti peamisteks t&ouml;&ouml;&uuml;lesanneteks on Valga linna ettev&otilde;tluskeskkonna mitmek&uuml;lgse arengu strateegiline planeerimine ja t&auml;ideviimise korraldamine ning avaliku, era- ja mittetulundusliku sektoriga koost&ouml;&ouml; korraldamine ning linna ettev&otilde;tluskeskkonna arendamise ja linna turundusega seotud k&uuml;simuste koordineerimine, koost&ouml;&ouml;v&otilde;rgustike loomine ja nende t&ouml;&ouml; korraldamine.</p> <p>&bdquo;M&auml;rkasin selle ametikoha t&ouml;&ouml;kuulutust juba eelmise konkursi korral, kuid sel ajal p&uuml;hendusin t&auml;ielikult perele. Kui avanes uus v&otilde;imalus kandideerida samale kohale, ei tulnud mul kaua m&otilde;elda - tundsin algusest peale, et tahan panustada Valga linna ja ettev&otilde;tluse arengusse," s&otilde;nas v&auml;rskelt ametisse nimetatud Triin Roo.</p> <p>Arenguameti juhataja s&otilde;nul on Triin aktiivne suhtleja ja h&auml;sti kursis Valgas ettev&otilde;tluskeskkonnas toimuvaga. Samuti on tal projektijuhtimise kogemus, mis on &auml;&auml;rmiselt oluline antud ametikohal t&ouml;&ouml;tamisel.</p> <p>Enne linnavalitsusse asumist t&ouml;&ouml;tas Roo viimati Atria Eesti AS personalijuhina ning varasemalt on ametis olnud MT&Uuml; Paju Pansionaadid sotsiaalt&ouml;&ouml;tajana ja Valga Maavalitsuses haigekassa konsultandina.</p> <p>Triin Roo on &otilde;ppinud Tartu &Uuml;likoolis sotsioloogia, sotsiaalt&ouml;&ouml; ja sotsiaalpoliitika erialal ning t&auml;iendanud ennast &uuml;likooli P&auml;rnu kolledži ettev&otilde;tluse ja projektijuhtimise suunal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6178Valga Lasteaed Kaseke vajab muusikaõpetajat2017-08-30<p>Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi muusika&otilde;petaja ametikohale. Lasteaed v&otilde;tab &otilde;petaja t&ouml;&ouml;le vastavalt v&otilde;imalusele ja kokkuleppele 0,5 kuni 1,0 ametikohta t&ouml;&ouml;le asumisega esimesel v&otilde;imalusel.</p> <p>Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsioonin&otilde;uetele vastavust t&otilde;endavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 11.09.2017 aadressil Kase tn 6, 68203 VALGA v&otilde;i <a href="mailto: maila.rajamets@kaseke.valga.ee">maila.rajamets@kaseke.valga.ee</a><br />Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 5885 9756</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6172Valga hariduskonverentsi ettekandeid saab järelvaadata2017-08-30<p>Valga linnavalitsus korraldas 24. augustil hariduskonverentsi, mille l&auml;bivaks teemaks oli kaasav haridus ja erinevate vajadustega &otilde;pilaste &otilde;petamine.<br />Siit leiab Valga hariduskonverentsil esinenute ettekanded:</p> <ul> <li><a href="/UserFiles/Haridus/Valga hariduskonverents kivirand.pptx"><strong>&bdquo;HEV &otilde;pilaste &otilde;pe ja kaasav haridus"</strong> </a>- Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeeriumi &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik</li> <li><strong><a href="/UserFiles/Haridus/Maine ja t&auml;hendus_Hiiepuu.pdf">&bdquo;Maine ja t&auml;hendus"</a> </strong>- Aive Hiiepuu, Eesti Suhtekorraldajate Liidu president, PR Concept kommunikatsiooniekspert juht</li> <li><strong><a href="/UserFiles/Haridus/T&auml;nased ja homsed fookused &otilde;ppimise toetamises.pptx">"T&auml;nased ja homsed fookused &otilde;ppimise toetamises"</a></strong> - ps&uuml;hholoog Grete Arro, Tallinna &Uuml;likooli teadur</li> <li><strong><a href="/UserFiles/Haridus/A.Adamson Valga konverents 24.08.17 .pptx">&bdquo;Kompetentsimudelid praktikas"</a></strong> - Aivo Adamson, Versobank AS juhatuse esimees</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6167Valgas tunnustati 2017. aasta kaunimate koduaedade loojaid2017-08-27<p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 27. augustil tunnustati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Eesti kaunis kodu 2017 konkursi v&otilde;itjaid. Auhinnad andis &uuml;le Vabariigi President Kersti Kaljulaid.</strong></p> <p>&Uuml;ritust avas Piirilinna Bigb&auml;nd l&uuml;hikontserdiga, sellele j&auml;rgnesid maavanema ning Vabariigi Presidendi s&otilde;nav&otilde;tud ning autasude jagamine. Sellel aastal oli &uuml;ritusele kutsutud 67 konkursi v&otilde;itjat. Lisaks kauneimatele kodudele osutusid tiitli v&auml;&auml;riliseks ka energias&auml;&auml;stlikuimad kodud, kauneimad vallad, kortermajad, tervisespordirajatised ning parim t&ouml;&ouml;stusmaastik ja muinsuskaitseobjekt.</p> <p>Valga linna kauneimat kodu esindasid Rena Arikaineni ja Meris S&uuml;sta kodu (pildil). Valgamaalt said autasustatud ka perekond Silma kodu T&otilde;rvas ning perekond K&otilde;ivu kodu Sihva k&uuml;las.</p> <p>Valga Linnavalitsus &otilde;nnitleb tiitli saajaid.</p> <p>Lisainfo: Valga linnavalitsuse haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre tel 766 9935; 5647 9265</p> <p><br />Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti praktikant</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6166Valga hariduskonverents andis ainet mõtlemiseks ja aruteludeks2017-08-25<p><strong>Valga Linnavalitsus korraldas seitsmenda Valga hariduskonverentsi, mis keskendus praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele, et toetada &otilde;petajate teadmisi ning anda v&auml;&auml;riline sissejuhatus uuele algavale &otilde;ppeaastale.</strong></p> <p>Uuendusena toimus konverents kaheosalisena, kus p&auml;eva alguses toimus liikumis&otilde;petajate l&uuml;hiseminar. Teema osutus huvipakkuvaks ja osalejad said teada liikumis&otilde;petuse uutest suundadest ning muutustest kehtivas ainekavas.</p> <p>Konverentsip&auml;eva avak&otilde;nes &uuml;tles Valga linnapea Kalev H&auml;rk: &bdquo;Sotsiaalselt pingelised ajad n&otilde;uavad &otilde;petajatelt lisaks pedagoogilisele t&ouml;&ouml;le ka juhtimisv&otilde;tete rakendamist - kaasamist, eestvedamist, motiveerimist." Linnapea lisas, et konverentsil julgustati &otilde;petajaid ja koolijuhte kasutama &otilde;ppet&ouml;&ouml;s kaasaegseid meetodeid laste ja &otilde;pilaste v&otilde;imetekohaseks arendamiseks.</p> <p>Aastate jooksul on Valga hariduskonverents kogunud populaarsust, lisaks maakonnarahvale oli osalejaid nii Tartumaalt kui pealinnast. Konverentsi eestvedaja, Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi s&otilde;nul osales eilsel Valga hariduskonverentsil kokku 371 huvilist.</p> <p>Konverentsi teemad l&auml;ksid kuulajatele korda ja andsid enne &otilde;ppeaasta algust pedagoogidele m&otilde;tlemisainet.</p> <p>Konverentsi eestvedaja Anneli Rantsi s&otilde;nas: &bdquo;Selle aasta konverentsi l&auml;bivaks teemaks oli kaasav haridus ning antud teemal ettekandjad ja arutlejad t&otilde;desid, et t&auml;nap&auml;eval peab &otilde;petaja klassis toime tulema k&otilde;ikide erinevate vajadustega &otilde;pilastega. Erilist l&auml;henemist vajavad nii n&otilde;rgemad kui tugevamad &otilde;pilased ja k&otilde;igil lastel on &otilde;igus saada vajalikku tuge kohe, kui nad seda vajavad. Hea on t&otilde;deda, et Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri s&otilde;nul suunab riik edaspidi lisaraha hariduss&uuml;steemi, et koolidel oleks v&otilde;imalik palgata tugispetsialiste kaasava hariduse t&otilde;husamaks elluviimiseks."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6163Valga hariduskonverents toimub juba homme2017-08-23<p><strong>Valga Linnavalitsus ootab k&otilde;iki huvilisi osalema Valga hariduskonverentsile. Seekord keskendub konverents praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele, mis toetavad &otilde;petajate teadmisi ning aitavad neil kursis olla haridusuuenduslike suundadega. </strong></p> <p>Hariduskonverents toimub 24. augustil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Kesk tn 1. P&auml;ev algab kell 9 l&uuml;hiseminariga liikumis&otilde;petuse uutest suundadest ning j&auml;tkub konverentsi p&otilde;hikavaga kell 10.30.</p> <p>Uue kooliaasta eel on &otilde;petajaskonnal v&otilde;imalus otse allikast teada saada, mida Haridus-ja Teadusministeeriumis kavandatakse ja millised on sealsed ootused, prioriteedid 2017/2018 kooliaastale. Kuidas hakkavad m&otilde;jutama igap&auml;evast koolielu muutunud ja muutuvad haridusseadusandlikud aktid. Konverentsil esinevad Haridus-ja Teadusministeeriumist asekantsler Mart Laidmets ja &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik Tiina Kivirand.</p> <p>&Uuml;hises arutelus kaasava hariduse teemal osalevad haridusministeeriumist Mart Laidmets, Tiina Kivirand, SA Eesti Lastefondist juhataja Sirje Grossmann-Loot ning Valga P&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov.</p> <p>Konverentsi pealel&otilde;unases osas esinevad Eesti Suhtekorraldajate Liidu president ja PR Concept kommunikatsiooniekspert/juht Aive Hiiepuu, kes r&auml;&auml;gib mainest ja selle kujundamisest. Tallinna &Uuml;likoolist teadur, ps&uuml;hholoog Grete Arro r&auml;&auml;gib, kuidas toetada &otilde;ppimist, Versobank AS juhatuse esimees Aivo Adamson, keda paljud tunnevad kui endist Maanteeameti juhti, teeb v&auml;rvika ettekande kompetentsimudelite kasutamisest praktikas.</p> <p>Konverentsi eestvedaja on Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kelle s&otilde;nul t&otilde;otab konverentsi p&auml;ev tulla huvitav ja &uuml;htlasi annab see v&otilde;imaluse haridusrahval enne kooliaasta algust kokku saada ning omavahel kogemusi ja teadmisi vahetada.</p> <p>Konverentsi kava:<br />&bull; kell 9.00-10.25 l&uuml;hiseminar liikumis&otilde;petuse uutest suundadest - Maret Pihu, T&Uuml; sporditeaduste instituudi kehalise kasvatuse didaktika lektor ja Helen Link - Eesti Ujumisliit <br />&bull; kell 10.00-10.30 registreerumine p&otilde;hikonverentsile<br />&bull; kell 10.30-10.35 Konverentsi avamine, tervitus Margus Lepikult - Valga maavanem<br />&bull; kell 10.40-10.50 Avak&otilde;ne, Kalev H&auml;rk - Valga linnapea<br />&bull; kell 10.55-11.30 &bdquo;Mida uut on HTM-s, suunad ja sihid", Mart Laidmets HTM asekantsler<br />&bull; kell 11.35-12.15 &bdquo;HEV &otilde;pilaste &otilde;pe ja kaasav haridus", HTM &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik Tiina Kivirand<br />&bull; kell 12.20 -12.50 Arutelu kaasava hariduse teemal, vestlusringis on Mart Laidmets ja Tiina Kivirand HTM-st, Sirje Grossmann-Loot Eesti Lastefondist ning Hannely Luik-Stogov Valga P&otilde;hikoolist<br />&bull; kell 12.55-13.45 L&Otilde;UNA<br />&bull; kell 13.45-14.25 &bdquo;T&auml;hendus ja maine", Eesti Suhtekorraldajate Liidu president, PR Concept kommunikatsiooniekspert, juht Aive Hiiepuu<br />&bull; kell 14.30-.15.05 "T&auml;nased ja homsed fookused &otilde;ppimise toetamises" Tallinna &Uuml;likooli teadur, ps&uuml;hholoog Grete Arro<br />&bull; kell 15.10.-15.50 &bdquo;Kompetentsimudelid praktikas", Aivo Adamson - Versobank AS juhatuse esimees<br />&bull; kell 15.55-16.15 Konverentsi l&otilde;petamine</p> <p>P&auml;eva juhib M&auml;rt Treier.</p> <p>Konverentsip&auml;eval tutvustavad ja m&uuml;&uuml;vad uusi raamatuid ning &otilde;ppekirjandust kirjastused Koolibri ja Atleks.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6162Linnaliinibuss sõidab ajutiselt kuni Laatsi peatuseni2017-08-23<p><strong>V&otilde;ru t&auml;nava remondit&ouml;&ouml;de t&otilde;ttu on ajutiselt Valga linnaliinibussi number 2 l&otilde;pp-peatuseks Laatsi bussipeatus. Buss ei s&otilde;ida Aiamaa, Toogi ja Palu peatustesse, kuhu varasemalt sai graafikuj&auml;rgselt kaheksal korral p&auml;evas s&otilde;ita. </strong></p> <p>S&otilde;iduaegades muudatusi ei tule, sest liinibuss seisab vajaliku aja Laatsi peatuses. Jalak&auml;ijatel ja ratturitel on v&otilde;imalus kasutada uut k&otilde;rvalolevat kergliiklusteed.<strong> </strong></p> <p>Teet&ouml;&ouml;de ja teeolude paranemisel taastatakse pikem bussiring.</p> <p>Vabandame v&otilde;imalike tekkivate ebamugavuste p&auml;rast.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6160Ootame lapsi Valka kunstikooli eestikeelsetesse õpperühmadesse!2017-08-21<p><strong>Kaksiklinn Valga-Valka kutsub &otilde;pilasi vanuses 8-13 aastat &otilde;ppima Valka Kunstikooli: ettevalmistuskursustele alates 8 eluaastastest ja esimesele kursusele alates 9 eluaastast. </strong></p> <p>&Otilde;ppet&ouml;&ouml; toimub kunstikoolis 2-3 korda n&auml;dalas pealel&otilde;unasel ajal. Koolis &otilde;petatakse joonistamist, maalimist, kompositsiooni, kunstiajalugu ja t&ouml;&ouml;d erinevate materjalidega (puu, savi jne). Kunstikoolis &otilde;pitakse riikliku &otilde;ppekava alusel ja viie aastase &otilde;ppekava t&auml;ismahus l&otilde;petajatele v&auml;ljastatakse kooli l&otilde;putunnistus.</p> <p>Avalduste vastuv&otilde;tt toimub t&ouml;&ouml;p&auml;evadel kell 9-12 ja 13-17 Valka Kunstikoolis, aadressil Beverīnas 5, Valka, L&auml;ti. Kaasa v&otilde;tta koopia lapse s&uuml;nnitunnistusest.<br />&Otilde;ppeaasta avaaktus toimub kunstikoolis 31. augustil kell 14.</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>kooli eestikeelse &otilde;ppeosakonna juhataja J&uuml;ri Freimani telefonil +372 5306 8941 v&otilde;i e-posti aadressil: <a href="mailto: jurifreiman@gmail.com">jurifreiman@gmail.com</a></li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6159Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava eelnõu2017-08-21<p><strong>Valminud on Valgamaa omavalitsuste &uuml;hine j&auml;&auml;tmekava aastateks 2017 - 2025 eeln&otilde;u. J&auml;&auml;tmekava eeln&otilde;uga on k&otilde;igil soovijatel v&otilde;imalik tutvuda alates 18.08.2017 kuni 15.09.2017<a href="/UserFiles/Jaatmemajandus/Valgamaa j&auml;&auml;tmekava 2017-2025_eeln&otilde;u.pdf"> siin</a> v&otilde;i Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel). </strong></p> <p>Kirjalikke ettepanekuid ja vastuv&auml;iteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu aadressile: Kesk tn 11, Valga 68203 v&otilde;i e-posti teel: valgamaa@valgamaa.ee.</p> <p>J&auml;&auml;tmekava arutamiseks toimub avalik istung 15.09.2017.a kell 15.00 Valga Raekojas, Kesk 11, Valga.</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6158Valga linn tõstab lasteaiaõpetajate töötasu2017-08-18<p><strong>Valga linnavalitsus esitas volikogule eeln&otilde;u, millega tagatakse palgat&otilde;us lasteaia&otilde;petajatele ja lisaraha huvitegevuse mitmekesistamiseks. </strong></p> <p>Valga linn peab oluliseks &otilde;petajate t&ouml;&ouml;d nii koolis kui lasteaias. 2017. aasta alguses kehtestati Valgas uued palgam&auml;&auml;rad pedagoogidele, kus k&otilde;rgharidusega lasteaia&otilde;petajate t&ouml;&ouml;tasu alamm&auml;&auml;r &uuml;hes kuus t&auml;ist&ouml;&ouml;ajaga t&ouml;&ouml;tamise korral on 900-1000 eurot olenevalt omistatud ametij&auml;rgust. Kesk- ja keskeriharidusega lasteaia &otilde;petajate alamm&auml;&auml;r j&auml;i 15 protsenti madalamaks kui k&otilde;rgharidusega &otilde;petajatel, s.t 770 eurot. &Uuml;ldhariduskoolide &otilde;petajate t&ouml;&ouml;tasu alamm&auml;&auml;r on 1000 eurot ja alates 1. septembrist on see 1050 eurot. Alates 1. septembrist soovime kesk- ja keskeriharidusega lasteaia &otilde;petajatele maksta 840 eurot kuus.</p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rk &uuml;tles: &bdquo;Lasteaia&otilde;petajate raske t&ouml;&ouml; v&auml;&auml;rib v&auml;&auml;rikat t&ouml;&ouml;tasu ja Valga linnavalitsus on esitanud volikogule eeln&otilde;u, millega palgat&otilde;us neile tagatakse. Lisaks sellele suuname lisaraha huvitegevusse, sest meie linna aktiivsed noored soovivad mitmek&uuml;lgsemaid tegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Seda me neile r&otilde;&otilde;muga ka pakume," lisas linnapea H&auml;rk.</p> <p>2017. aasta lisaeelarvesse on planeeritud huvitegevuse toetamiseks 66 467 eurot. Raha kasutatakse huvihariduse mitmekesistamiseks, uute &otilde;pematerjalide ja vajaliku inventari soetamiseks. V&auml;lja on t&ouml;&ouml;tatud konkreetne tegevuskava toetussumma kasutamiseks. Valga muusikakoolis on plaanis avada uued erialad: t&scaron;ello, fagott ja helitehnoloogia, soetatakse uusi pille ja palgatakse juurde uusi juhendajaid. Ka kultuuri- ja huvialakeskuses ning noortekeskuses avatakse uusi huviringe, et noored ja lapsed leiaksid sihip&auml;rase vabaajategevuse. Noored on avaldanud soovi foto-, b&auml;ndi- ja ekstreemspordiringi avamiseks.</p> <p>Lisaks eelnevale on v&otilde;imalik k&otilde;ikidel mittetulundus&uuml;hingutel, kes tegelevad v&otilde;i plaanivad tegeleda noortega, sel s&uuml;gisel taotleda linnavalitsuse huvitegevuse fondist toetust uute huvitegevuse v&otilde;imaluste pakkumiseks v&otilde;i olemasolevate huviringide arendamiseks.</p> <p>Valga linna lisaeelarvega jagatakse haridusvaldkonnas ligi sada tuhat eurot:</p> <ul> <li>&uuml;ldhariduskoolide &otilde;petajate t&auml;iendavateks palgavahenditeks 21 136 eurot;</li> <li>lasteaia&otilde;petajate t&auml;iendavateks palgavahenditeks 11 831 eurot;</li> <li>huvikoolide toetuseks 66 467 eurot.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6157Valga Priimetsa Kool vajab õppealajuhatajat2017-08-17<p><strong>Valga Priimetsa Kool v&otilde;tab konkursi korras t&ouml;&ouml;le t&auml;ist&ouml;&ouml;ajaga &otilde;ppealajuhataja. Dokumendid esitada hiljemalt 25. augustiks kooli direktorile.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">T&ouml;&ouml; kirjeldus </span></p> <ul> <li>&Otilde;ppe- ja kasvatust&ouml;&ouml; korraldamine p&otilde;hikoolis. &Otilde;ppealajuhataja allub kooli direktorile.<br />T&ouml;&ouml;le asumine aeg hiljemalt 30. augustist 2017.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">&Otilde;ppealajuhatajale esitatavad n&otilde;uded on:</span></p> <ul> <li>vastavus &otilde;ppealajuhataja kvalifikatsiooni n&otilde;uetele;</li> <li>varasem t&ouml;&ouml;kogemus haridusasutuses;</li> <li>oskus kujundada turvalist &otilde;pikeskkonda ja arendada &otilde;ppekava, aidata kaasa &otilde;ppijate ning &otilde;petajate &uuml;ksteist toetavate t&ouml;&ouml;suhete kujunemisele;</li> <li>suhtlus- ja enesev&auml;ljendusoskus, vene-, eesti- ja inglise keele oskus</li> <li>oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia v&otilde;imalusi;</li> <li>valmidus esindada ennast, juhtkonda ja &otilde;ppeasutust;</li> <li>valmidus meeskonnat&ouml;&ouml;ks ja edasiseks professionaalseks arenguks;</li> <li>kooli v&auml;&auml;rtushinnanguid toetav - avatud, loov, hooliv ja vastutustundlik.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Kool pakub: </span></p> <ul> <li>kaasaegset t&ouml;&ouml;keskkonda, h&auml;id kolleege, toetavat juhtimist, eneseteostust, arengu- ja koolitusv&otilde;imalusi.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Lisainfo:</span></p> <ul> <li>Marina Krotova,<strong>&nbsp;</strong>Valga Priimetsa Kool, e-post: <a href="mailto: marina@vpmk.edu.ee">marina@vpmk.edu.ee</a><strong> <br /></strong>J.Kuperjanovi tn 99, Valga</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6156Hõissa pulmad - pärimuspidu „Eesti pulm" toimub sellel pühapäeval Valga kesklinnas!2017-08-17<p><strong>Eesti Pulma ettevalmistused kulmineeruvad 20. augustil Valgas S&auml;de pargis, kus 19. sajandi Hargla kihelkonna kommete j&auml;rgi abielluvad Kristjan ja P&auml;ivi-P&auml;&auml;su.</strong></p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rk kinnitas, et tegemist on t&otilde;epoolest p&auml;ris pulmaga ning noorpaari abielu saab kinnitatud. &bdquo;P&auml;rimuspidu &bdquo;Eesti pulm" on meie rahva pidu ja Valga linn koos noorpaari ja muuseumiga ootavad rohket osav&otilde;ttu, toredaid ja aktiivseid k&uuml;lalisi juba sel p&uuml;hap&auml;eval toimuvale peole. Loodan, et esmakordselt korraldatud p&auml;rimuspulmast kasvab v&auml;lja traditsiooniline s&uuml;ndmus ja meil on v&otilde;imalik ka edaspidi kaasa elada rahvarohketele ja traditsioone ning ajalugu edasikandvatele s&uuml;ndmustele," lisas linnapea H&auml;rk.</p> <p>Pulmapidu algab kell 11 tervituss&otilde;nadega, peale mida saabub peiu suguv&otilde;sa neiu koju, milleks on kujundatud S&auml;de park. Seal tuleb peigmehel tunda &auml;ra &otilde;ige pruut ja lunastada veimevakk. Edasi toimub tegevus peiu kodus, kus leiab aset p&otilde;lletamine ja tanutamine ning veimede jagamine. Pulmarituaale saadab ehe regilaul ja pillim&auml;ng. K&otilde;ik k&uuml;lalised on oodatud kaasa laulma, tantsima ja osalema traditsioonilistes m&auml;ngudes. Pulmarituaalide vahepeal esinevad Otova Yo ja Untsakad.</p> <p>Lisaks on avatud laadaala, kus m&uuml;&uuml;akse k&auml;sit&ouml;&ouml;d ja talusaadusi, ja lasteala, kus saab kaasa l&uuml;&uuml;a rahvalikes m&auml;ngudes, meisterdada ja teha tutvust taluloomadega.</p> <p>Pidu saab teoks Valga Muuseumi ja Valga Linnavalitsuse tihedas koost&ouml;&ouml;s ning t&auml;nu abilistele. K&otilde;ik k&uuml;lalised on oodatud osalema p&auml;rimuspulmas, piletid on m&uuml;&uuml;gil kohapeal.</p> <p>Rohkem infot &uuml;rituse kohta: http://pulm.valgamuuseum.ee/</p> <p>Lisainfo &uuml;rituse korraldajatelt:</p> <ul> <li>Merili Madissoo, Valga Muuseum, <a href="mailto: merili@valgamuuseum.ee">merili@valgamuuseum.ee</a>, +732 7668864</li> <li>Marju Rebane, Valga Muuseum, <a href="mailto: merili@valgamuuseum.ee">marju@valgamuuseum.ee</a>, +732 55900379 </li> </ul> <p>Kosjavideo: https://www.youtube.com/watch?v=zDOf5nSV0lU</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6155Valga Kaugõppegümnaasiumi uueks juhiks saab Airi Mägi2017-08-16<p><strong>Valga Linnavalitsuse konkursikomisjon valis kuuest kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktori ametikohale kandideerinust uueks juhiks senise Valga Priimetsa kooli &otilde;ppealajuhataja Airi M&auml;gi. Konkursikomisjon tegi linnapeale ettepaneku s&otilde;lmida Airi M&auml;giga t&ouml;&ouml;leping 23. augustist. </strong></p> <p>Komisjoni aseesimehe Anneli Rantsi s&otilde;nul h&auml;&auml;letas viieliikmeline konkursikomisjon&nbsp;&uuml;ksmeelselt Airi M&auml;gi poolt, sest tema tulevikuvaade kooli arengust oli parim. &bdquo;Airi M&auml;gi omab kindlat visiooni kooli arengust, on pikaajaliselt t&ouml;&ouml;tanud hariduses, hoidnud ennast pidevalt kursis koolielu uuendustega ning omab t&ouml;&ouml;kogemust &otilde;ppealajuhatajana, mis on talle andnud oskuse organisatsiooni arendada ning seda juhtida."</p> <p>Airi M&auml;gi on l&otilde;petanud E. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi (Tallinna &Uuml;likool) algklasside &otilde;petajana ja on ennast t&auml;iendanud Tartu &Uuml;likooli haridusasutuste juhtide koolitusel ning &otilde;ppealajuhatajate t&auml;iendkoolitusel. Ta on t&ouml;&ouml;tanud Valga Priimetsa koolis alates 1995. aastast, algselt s&uuml;va&otilde;ppega eesti keele ja keelek&uuml;mblusklassi &otilde;petajana ning hiljem samas koolis &otilde;ppealajuhatajana ning keelek&uuml;mblus- ja hariduslike erivajadustega &otilde;pilaste &otilde;ppe koordinaatorina. 1966. aastal s&uuml;ndinud Airi on t&auml;iskasvanud poja ema ning elanud ja t&ouml;&ouml;tanud Valgas juba ligi kolmek&uuml;mne aasta ringis.</p> <p>Konkursikomisjoni liikmed:</p> <ul> <li>Esimees Lauri Drubin&scaron; (Valga aselinnapea)</li> <li>Aseesimees Anneli Rants (Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja)</li> <li>Liikmed: Anastasija Kikkas (Valga LV jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes), Valdeko Nielson (Valga kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi hoolekogu esimees), Marika Svaigsne (Valga kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi t&ouml;&ouml;tajate esindaja)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6154Valga hariduskonverents toimub juba nädala pärast2017-08-15<p>Traditsiooniline hariduskonverents toimub Valgas n&auml;dal aega enne &otilde;ppeaasta algust. Konverents keskendub praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele ning &otilde;petajaskonnal on v&otilde;imalus otse allikast teada saada, millised on ootused ja prioriteedid uuele algavale kooliaastale, kuidas hakkavad m&otilde;jutama igap&auml;evast hariduselu muutunud ja muutuvad haridusseadusandlikud &otilde;igusaktid.</p> <p>Neljap&auml;eval, 24. augustil toimuv Valga hariduskonverents on t&auml;navu kaheosaline: liikumis&otilde;petajate l&uuml;hiseminar viiakse l&auml;bi kell 9-10.25 kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis ning avamine ja p&otilde;hiettekanded teatrisaalis kell 10.30-16.15.</p> <p>Konverentsile on oodatud k&otilde;ik Valga linna ja maakonna pedagoogid ning teised huvilised. Osalemiseks palume registreerida konverentsile aadressil <a href="mailto: hariduskonverents@valgalv.ee">hariduskonverents@valgalv.ee</a> kuni 22. augustini 2017. Vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka need, kes on unustanud &otilde;igeaegselt registreeruda.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakava</p> <ul> <li>kell 9.00-10.25 l&uuml;hiseminar liikumis&otilde;petuse uutest suundadest - Maret Pihu, T&Uuml; sporditeaduste instituudi kehalise kasvatuse didaktika lektor ja Helen Link - Eesti Ujumisliit</li> <li>kell 10.00-10.30 registreerumine p&otilde;hikonverentsile</li> <li>kell 10.30-10.35 konverentsi avamine, tervitus Margus Lepikult - Valga maavanem</li> <li>kell 10.40-10.50 avak&otilde;ne, Kalev H&auml;rk - Valga linnapea</li> <li>kell 10.55-11.30 &bdquo;Mida uut on HTM-s, suunad ja sihid" , Mart Laidmets HTM asekantsler</li> <li>kell 11.35-12.15 &bdquo;HEV &otilde;pilaste &otilde;pe ja kaasav haridus", HTM &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik Tiina Kivirand</li> <li>kell 12.20 -12.50 arutelu kaasava hariduse teemal, vestlusringis on Mart Laidmets ja Tiina Kivirand HTM-st, Sirje Grossmann-Loot Eesti Lastefondist</li> <li>kell 12.55-13.45 l&otilde;una (tasuta)</li> <li>kell 13.45-14.25 &bdquo;T&auml;hendus ja maine", Eesti Suhtekorraldajate Liidu president, PR Concept kommunikatsiooniekspert, juht Aive Hiiepuu</li> <li>kell 14.30-.15.05 Tallinna &Uuml;likooli teadur, ps&uuml;hholoog Grete Arro - ettekande pealkiri t&auml;psustub</li> <li>kell 15.10.-15.50 &bdquo;Kompetentsimudelid praktikas", Aivo Adamson- Versobank AS juhatuse esimees</li> <li>kell 15.55-16.15 konverentsi l&otilde;petamine</li> </ul> <p>P&auml;eva juhib M&auml;rt Treier. Konverentsip&auml;eval tutvustavad ja m&uuml;&uuml;vad uusi raamatuid ning &otilde;ppekirjandust kirjastused Koolibri ja Atleks.<br />Lisainfo:</p> <ul> <li>Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 5151759, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6145Lennumasinad vallutavad Valga taeva2017-08-11<p><strong>N&auml;dalavahetusel Valgas peetavatel Valga lennup&auml;evadel &bdquo;Open Cup 2017" on v&otilde;istlustules kolme riigi sportlased, kes v&otilde;istlevad paraplaanide ehk tiibvarjude t&auml;psusmaandumises. Sobiva ilma korral ootab pealtvaatajaid ees kahep&auml;evane kaasahaarav lennuv&otilde;istlus ning p&otilde;nev vigurlennu show. Huvilistel on j&auml;lgimist nii Pedeli j&otilde;e Pika t&auml;nava poolsel alal kui ka selle kohal olevas &otilde;huruumis.</strong></p> <p>K&otilde;iki lennus&otilde;pru oodatakse v&otilde;istlusi j&auml;lgima 12. ja 13. augustil alates kella 9st ning osa saama meelelahutuslikust &otilde;huballoonide vahel toimuvast slaaloms&otilde;idust &otilde;htul kella 20st. V&otilde;istluste p&otilde;hip&auml;ev on laup&auml;ev, sobiva ilma korral j&auml;tkuvad v&otilde;istlused ja toimub autasustamine p&uuml;hap&auml;eva ennel&otilde;unasel ajal.</p> <p>Osalema on oodata kuni 15 v&otilde;istlejat, lisaks Eestile ka kahest v&auml;lisriigist. Valga lahtistel karikav&otilde;istlustel osalevad iga riigi piloodid ja v&otilde;istkonnad, arvestus on individuaalne ja v&otilde;istkondlik.</p> <p>Lennup&auml;evade korraldaja on O&Uuml; Aerosport ja Eesti esimene paraplaani piloot Sergei Usanov.</p> <p>Kava:</p> <ul> <li>11. augustil <ul> <li>kell 19-19.30 proovilennud Valga Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res (Pika t&auml;nava poolses osas)</li> </ul> </li> <li>12. augustil <ul> <li>kell 9 lennup&auml;evade avamine Valga Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res (Pika t&auml;nava poolses osas, rannaala vastas)</li> <li>kell 10-20 v&otilde;istluslennud</li> <li>kell 20 meelelahutusprogramm</li> </ul> </li> <li>13. augustil <ul> <li>kell 8.30-13 v&otilde;istluslennud</li> <li>kell 16 autasustamine</li> </ul> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6143Elroni Ida- ja Kagusuuna sõiduplaan alates 16.08.20172017-08-10<p><strong>Tulenevalt Tapa-Tartu raudteel&otilde;igu remontt&ouml;&ouml;dest on alates 16.08 kuni 31.08 olulisi muudatusi Tallinn-Tartu, J&otilde;geva-Tartu, Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Narva, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula-Piusa rongide s&otilde;iduplaanides. </strong></p> <p>Osa Tallinn-Tartu liini reise on teisip&auml;eviti, neljap&auml;eviti ja laup&auml;eviti asendatud bussidega Tapa-Tartu v&otilde;i Tapa-Rakke l&otilde;igul. Seejuures ei ole alati v&otilde;imalik s&otilde;ita otse Tallinnast l&auml;bi Tartu Valga suunas ega vastupidi. Samuti ei ole Tartus alati v&otilde;imalik &uuml;mberistumine Tallinn-Tartu reisilt Koidula rongile ega vastupidi. Tavap&auml;rased otse&uuml;hendused ja &uuml;mberistumisv&otilde;imalused ei toimi juhtudel, kus reisid on asendatud osaliselt bussidega.</p> <p>Alates 16.08 kehtima hakkav s&otilde;iduplaan on valdavas osas sama, mis kehtis ka selle aasta mai- ja juunikuus. S&otilde;iduplaanid on avaldatud Elroni kodulehel:</p> <ul> <li><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Idasuund-EKRP-31.08.pdf">Idasuund (E, K, R, P) </a></li> <li><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Idasuund-TNL-31.08-uus.pdf">Idasuund (T, N, L)</a> </li> <li><strong><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Valga-Tartu-16.-31.08.pdf">Tartu-Valga</a></strong> </li> <li><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Tartu-Koidula-16.-31.08.pdf">Tartu-Koidula-Piusa</a> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ronnie Kongo<br /> AS Eesti Liinirongid m&uuml;&uuml;gi- ja arendusjuht <br />tel +372 673 7413; mob +372 5567 1656<br />e-post: <a href="mailto: Ronnie.Kongo@elron.ee">Ronnie.Kongo@elron.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6141Järgmine Eesti linnade ja alevite kokkutulek toimub Valgas2017-08-09<p>N&auml;dalavahetusel J&otilde;gevamaal toimunud Eesti linnade ja alevite kokkutulekult tuli Valga Linnavalitsuse esindus tagasi &uuml;ldv&otilde;iduga. Eesti Linnade Liidu liikmete kokkutulek olid viimast korda sellisel kujul enne haldusreformi. V&otilde;itjana on Valga linnal au korraldada 2018. aasta kokkutulek ja v&otilde;&otilde;rustada omavalitsus&uuml;ksusi haldusreformi j&auml;rgsel ajal esimestena.</p> <p>Suvep&auml;evadest v&otilde;ttis osa 22 kohalikku omavalitsust, kes lisaks omavahelistele aruteludele v&otilde;istlesid ka sportlikel ja m&otilde;tlemist n&otilde;udvatel aladel. Valga linnavalitsuse hea meeskonnat&ouml;&ouml; t&otilde;i &uuml;ldv&otilde;idu. ELL liikmete kokkutulekuid on peetud 1994. aastast ja Valga linnavalitsus on neid korraldanud ka &uuml;hel korral varem.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6140Selgunud on Valga Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkursi võitja2017-08-07<p><strong>Reedel, 4. augustil autasustas Valga linnapea Kalev H&auml;rk Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valga Vabaduse tn 13 koolimaja ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkursi v&otilde;itjaid. V&otilde;idut&ouml;&ouml;ks ja &uuml;htlasi 8000 euro suuruse preemia v&auml;&auml;riliseks pidas ž&uuml;rii L&auml;ti osa&uuml;hingu (SIA) Lauder Architects ideekavandit, mille autoriteks olid Rita Laudere, Karlis Lauders, Vadis Linde, Harijs Vucens, Betia Balode, Anna Liva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva.</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p class="img-left"><strong></strong></p> <p class="img-left"><strong><strong><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-3-DSC_0360.JPG');" src="/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-2-DSC_0360.JPG" alt="" /> </strong><strong><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-3-DSC_0349.JPG');" src="/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-2-DSC_0349.JPG" alt="" /></strong><strong> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-3-DSC_0345.JPG');" src="/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-2-DSC_0345.JPG" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-3-DSC_0377.JPG');" src="/UserFiles/ehitus planeerimine/__thumb_-2-DSC_0377.JPG" alt="" /></strong></strong></p> <p><strong><strong></strong></strong></p> <p>Valga Linnavalitsuse poolt v&auml;lja kuulutatud Vabaduse tn 13 koolimaja ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkursile esitati kokku seitse t&ouml;&ouml;d. Konkursi tulemusena auhinnati kolme parimat t&ouml;&ouml;d ning anti v&auml;lja ergutuspreemia.</p> <ul> <li><strong>I preemia</strong> (8000 eurot), ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga &bdquo;&Uuml;KS JA &Uuml;KS": Lauder Architects SIA - Rita Laudere, Karlis Lauders, Vadis Linde, Harijs Vucens, Betia Balode, Anna Liva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva</li> <li><strong>II preemia</strong> (6000 eurot), ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga "CENTRAL CAMPUS: In Project Studio Barcelona S. C. P - Jordi Safont-Tria, Anna Gutierrez Merin, Alvaro Cuellar</li> <li><strong>III preemia</strong> (4000 eurot), ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga SIPSIK: Tempt O&Uuml; - Taavi Kuningas, Diana Taalfelt, Mihkel Urmet, &Uuml;lle Maiste</li> <li><strong>Ergutuspreemia</strong> (2000 eurot), ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga &Ouml;KOTON: O&Uuml; arhitekt 11 - Joanna Kordemets, Helina Maalt, Annika Laidroo, Timo Titma, Sander Aas, Tanel Breede, Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Sulev Nurme </li> </ul> <p>V&otilde;istlust&ouml;&ouml;de link: <a href="http://www.valgalv.ee/ftp_avalik/Masterplan/">http://www.valgalv.ee/ftp_avalik/Masterplan/</a></p> <p>Lisainformatsioon: Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, tel +372 5683 1218</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong><br /></strong></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6137Linna külastas Belgia suursaadik2017-08-03<p><strong>Valga linna k&uuml;lastas Belgia suursaadik Philippe Beke.</strong></p> <p>3. augusti p&auml;rastl&otilde;unal saabus Belgia suursaadik Valka, et tutvuda piirilinnaga ning siinse olukorraga. K&uuml;laliste seas oli ka Br&uuml;sseli kaunite kunstide keskuse BOZAR tegevjuht Paul Dujardin abikaasaga. Valga poolt v&otilde;&otilde;rustas k&uuml;lalisi linnapea eemalviibimise t&otilde;ttu tema ajutine kohuset&auml;itja Meeli Tuubel ning volikogu esimees Ivar Unt. &Uuml;hise laua taga jagati muljeid Belgiast-Eestist ning tutvustati l&auml;hemalt linna olukorda, arenguprogrammi ja ELi toel teostatavaid projekte.</p> <p>K&uuml;lalised tegid rings&otilde;itu Valgas ja Valkas, misj&auml;rel vahetati t&auml;nusoove ning j&auml;tkati s&otilde;itu juba V&otilde;ru suunas.&nbsp;</p> <p>Robert Derevski<br />Avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843<br />robert.derevski@valgalv.ee</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6136Valgas toimus kaksiklinnade sõpruskohtumine2017-08-03<p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Euroopa Liidu Kodanike Euroopa S&otilde;pruslinnade meetme raames toimus 26. kuni 30. juulini kaksiklinnade s&otilde;pruskohtumine Valgas.</strong></p> <p><strong></strong>K&auml;esoleval kohtumisel oli programmi teemaks &bdquo;Sotsiaalsed ja poliitilised revolutsioonid 1917. aastal, impeeriumide lagunemine ja selle m&otilde;ju Euroopa poliitilisele olukorrale" ning &bdquo;Rooma leping 1957 ja Euroopa Majandus&uuml;henduse algus, olukord hetkel ja tulevikus". S&otilde;pruskohtumine leidis sel korral aset Valgas ning t&otilde;i kokku 54 osalejat kuuest erinevast linnast: Durbuy, Kobylnica, Kościelisko, Orimattila, Valga ja Valka. Tegemist on Eesti, Soome, Belgia, L&auml;ti ning Poola linnadega.</p> <p>Nelja p&auml;ev jooksul avanes osalejatel v&otilde;imalus tutvuda l&auml;hemalt Valga linnaga, &otilde;ppida Euroopa Liidu ajalugu, osaleda p&otilde;nevates m&auml;ngudes, kuulata temaatilisi ettekandeid ning k&uuml;lastada Tartu linna. Lisaks k&otilde;igele osalesid k&uuml;lalised Baltikumi suurimal militaarajaloo festivalil MilFest ning kogesid s&uuml;ndmusi, mis samuti moodustavad osa Euroopa ajaloost.</p> <p>Kaksiklinnade kohtumisi viiakse j&auml;rjepidevalt l&auml;bi aastast 2001. Projekti laiemaks eesm&auml;rgiks on t&otilde;sta teadlikkust teistest kultuuridest, &uuml;hisest ajaloost ja v&auml;&auml;rtustest l&auml;bi pikaajalise rahvusvahelise koost&ouml;&ouml;. Viimati avanes Valgal v&otilde;imalus v&otilde;&otilde;rustada kaksiklinnade kohtumist 2007. aastal ning j&auml;rgmine kohtumine toimub juba Soomes Orimattila linnas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pildid</strong></p> <p><img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0117.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0134.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0200.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0159.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0209.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0203.JPG" alt="" /><img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0367.JPG" alt="" />&nbsp;<img class="ico" src="/UserFiles/__thumb_-2-DSC_0377.JPG" alt="" /></p> <p>Robert Derevski<br />Avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843<br />robert.derevski@valgalv.ee</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6135Valga Vabaduse 13 koolihoone ja E. Enno 15 spordihoone arhitektuurivõistluse võitja väljakuulutamine2017-08-01<p>Valga Linnavalitsuse korraldatud Vabaduse tn 13 koolimaja ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkurss on l&otilde;ppenud ja ž&uuml;rii on oma otsuse teinud. Konkursile laekunud seitsmest t&ouml;&ouml;st on v&auml;lja valitud neli parimat, kelle vahel jagatakse 20 000 euro suurune auhinnafond j&auml;rgmiselt:&nbsp;8000 eurot - konkursi v&otilde;itja; 6000 eurot - konkursi II koht; 4000 eurot - konkursi III koht; 2000 eurot - ergutuspreemia.</p> <p><strong>V&otilde;istluse preemiad saavad t&auml;hestikulises j&auml;rjekorras j&auml;rgmiste t&ouml;&ouml;de autorid:</strong></p> <ul> <li>CENTRAL CAMPUS</li> <li>SIPSIK</li> <li>&Ouml;KOTRON</li> <li>&Uuml;KS JA &Uuml;KS</li> </ul> <p>Nimekaartide pidulik avamine toimub reedel, 4. augustil, kell 12 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse fuajees, Kesk tn 1, Valga<br />Oodatud on k&otilde;ik preemiasaanud t&ouml;&ouml;de autorid ja teised osalejad ning huvilised.</p> <p><strong>Inglise keeles</strong></p> <p>Announcement of results of the architectural design competition of the Vabaduse 13 school building and E. Enno 15 sports hall in Valga <br />Jury of the architectural design competition of the Vabaduse 13 school building and E. Enno 15 sports hall in Valga have made its decision.</p> <p><strong>Following works will be works awarded (in alphabetical order): </strong></p> <ul> <li>CENTRAL CAMPUS</li> <li>SIPSIK</li> <li>&Ouml;KOTRON</li> <li>&Uuml;KS JA &Uuml;KS</li> </ul> <p>Name cards opening ceremony and announcement of the winner will be held on 4th August 2017 at 12:00 in Valga Cultural centre, Kesk Street 1.</p> <p>Lisainformatsioon:</p> <ul> <li>Jiri Tintera, Valga&nbsp;linnaarhitekt<br />+372 5683 1218;<a href="mailto: jiri.tintera@valgalv.ee"> jiri.tintera@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6132Valga kultuurikeskuses avati arhitektuurikonkursi tööde näitus2017-07-31<p class="m7424783296597566181gmail-msolistparagraph"><strong>17. juulil saabus Vabaduse tn 13 koolimaja ja E. Enno tn 15 spordihoone arhitektuurikonkursi t&auml;htaeg.&nbsp;</strong></p> <p class="m7424783296597566181gmail-msolistparagraph"><span>Kokku laekus arhitektuurikonkursile 7 t&ouml;&ouml;d. Iga meeskond p&uuml;&uuml;dis&nbsp;leida parimat viisi, kuidas rajada antud asukohta toimiv spordihoone ning laiendada Vabaduse tn 13 olevat kooli leides v&otilde;imalus kahe k&otilde;rvuti seisva ehitise omavaheliseks toimimiseks.&nbsp;Osav&otilde;tjaid leidus nii m&otilde;nestki riigist ning kaugeim v&otilde;istlust&ouml;&ouml; saabus linnavalitsusse Hispaaniast.<br /> <br /> N&auml;itus on &uuml;les seatud Valga kultuurikeskuse fuajees, kus saab p&otilde;hjalikku &uuml;levaadet k&otilde;ikidest pakutud lahendustest.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Konkursi kuulutas v&auml;lja Valga Linnavalitsus koost&ouml;&ouml;s Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) 16. mail 2017. Konkursi v&otilde;itjad avalikustatakse selle n&auml;dala reedel, 4. augustil.</span></p> <p class="m7424783296597566181gmail-msolistparagraph">&nbsp;</p> <p class="m7424783296597566181gmail-msolistparagraph">Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6131Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi liikumisõpetaja ametikohale2017-07-31<p><strong>Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi liikumis&otilde;petaja ametikohale.</strong></p> <p>Kandidaadilt ootame:<br /><br />&bull; lasteaia liikumis&otilde;petaja kvalifikatsiooni<br />&bull; v&auml;ga head suhtlemisoskust<br />&bull; s&otilde;bralikkust ja r&otilde;&otilde;msameelsust<br />&bull; valmisolekut meeskonnat&ouml;&ouml;ks<br />&bull; soovi panustada lasteaia arengusse ja traditsioonidesse</p> <p>Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsioonin&otilde;uetele vastavust t&otilde;endavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 15.08.2017 aadressil Lai 6a, 68203 Valga v&otilde;i buratino@buratino.edu.ee</p> <p>Kontaktisikud: Merle Kaar ja Maike Allik<br />Telefon: 53454971; 5279688</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6128Valga linna külastas Ungari suursaadik2017-07-28<p><strong>28. juulil&nbsp;saabus Valga linna Ungari suursaadik Vince Szalay-Bobrovniczky delegatsiooniga. </strong></p> <p><strong></strong>K&uuml;lalisi v&otilde;ttis vastu Valga linnapea Kalev H&auml;rk, kellega koos asetati leinap&auml;rjad Ungari s&otilde;javangide kalmistule Priimetsas ning Poola kuninga Stefan Bathory m&auml;lestusm&auml;rgile. Sellele j&auml;rgnes ringk&auml;ik Valga kesklinnas ning &uuml;hine l&otilde;una. Linnapea ning suursaadik vahetasid m&otilde;tteid Ungari-Eesti vahelisest koost&ouml;&ouml;st ja regionaalpoliitilisest olukorrast Valgas.&nbsp;</p> <p>Suursaadiku visiit kestis ligikaudu 2 tundi, mille j&auml;rel v&otilde;eti teekond Viljandi poole.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Robert Derevski<br />Avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6126Valga Turismiinfokeskuses sai võimalikuks jalgratta laenutusteenus2017-07-21<p><strong>20. juulil sai Valga Turismiinfokeskus uued jalgrattad, mis v&otilde;imaldab n&uuml;&uuml;dsest ratta laenutusteenust k&otilde;igile, kes soovivad uudistada Valga ja Valka linna ning selle &uuml;mbrust kahel rattal.</strong></p> <p>Antud sisseost sai v&otilde;imalikuks maikuus toimunud Heategevuslikul Piirilaadal kogutud m&uuml;&uuml;gitulust. Nii Valga kui ka Valka linnad on pikalt arutanud rattalaenutusv&otilde;imalust turismiinfokeskustes ning n&uuml;&uuml;dsest on m&otilde;lemas linnas taoline rendiv&otilde;imalus olemas. Heategevusliku laada tulust soetati Valga turismiinfokeskusele 15 linnarattast, lisaks kiivrid, rattalukud ning lastetoolid pakiraamile.</p> <p>Neli uut maastikujalgratast sai endale Valga Avatud Noortekeskus.</p> <p>T&auml;name kauplust Valga Maraton rataste ja vajalike tarvikute v&otilde;imaldamise eest.</p> <p>Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843<br /><span>robert.derevski@valgalv.ee</span></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6125Valga-Valka Helen Triatlon toob kaasa muudatusi liikluses2017-07-19<p><strong><strong>Valga linna ning MT&Uuml; TriSmile'i koost&ouml;&ouml;s toimub juba mitmendat aastat&nbsp;Valga-Valka Helen Triatlon.</strong><span>&nbsp;Kavas on erinevad v&otilde;istlused harrastajatele ning ol&uuml;mpiadistantsiga triatloniv&otilde;istlus, mis on &uuml;htlasi ka Baltimaade Meistriv&otilde;istlus. Tegemist on sportliku suur&uuml;ritusega, mille raames s&auml;testatakse linnas teatud liikluspiirangud.&nbsp;</span></strong></p> <p class="img-left">Spordi&uuml;rituse edukaks l&auml;biviimiseks suletakse Valga linnas j&auml;rgmised teel&otilde;igud: Pikk tn (Tartu t&auml;navast T&ouml;&ouml;stuse t&auml;navani), Transpordi tn (Tartu t&auml;navast Viljandi maanteeni) ning Tartu tn (Pikk t&auml;navast Transpordi t&auml;navani). Tartu t&auml;naval toimub liiklus reguleerijate abil. Maanteedest suletakse Valga-Uulu maantee (1,4-10,3 kilomeetritel), seega T&otilde;rva poolt tulijad peavad sooritama &uuml;mbers&otilde;itu J&otilde;hvi-Tartu-Valga maanteele Sooru-Piiri tee kaudu. Viljandi maantee piiripunkti on liikluspiirangute kehtimisel v&otilde;imalik &uuml;letada s&otilde;ites Tartu-Viljandi maantee kaudu.&nbsp;</p> <p class="img-left">Liinibussidele on &uuml;rituse ajal l&auml;bip&auml;&auml;s tagatud.</p> <p class="img-left">Antud liikluskorraldus kehtib 22. juulil kell 14.00-18.00 ning 23. juulil kell 10.00-15.00.</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/__thumb_-3-Valga triatlon-page-001.jpg');" src="/UserFiles/__thumb_-2-Valga triatlon-page-001.jpg" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" style="cursor: pointer;" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/__thumb_-3-Valga triatlon-page-002.jpg');" src="/UserFiles/__thumb_-2-Valga triatlon-page-002.jpg" alt="" /></p> <p class="img-left"><img class="ico" style="cursor: pointer;" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-3-Valga triatlon-page-003.jpg');" src="/UserFiles/1 linn 2 riiki/__thumb_-2-Valga triatlon-page-003.jpg" alt="" /></p> <p>Triatloni puudutav &uuml;ldinfo ning ajakava on <a href="http://valgatriatlon.trismile.ee/et/ajakava/" target="_blank">saadaval siin.</a>&nbsp;V&otilde;imalike liikluskorraldusi puudutavatele k&uuml;simuste korral v&otilde;imalik p&ouml;&ouml;rduda Ain-Alar Juhansoni poole, tel: 53338272.</p> <p>Valga Linnavalitsus kutsub k&otilde;iki Valga-Valka Helen Triatloni osalejatele kaasa elama ning vabandab v&otilde;imalike ebamugavuste p&auml;rast.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843<br />robert.derevski@valgalv.ee</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6123Optilise sidekaabli arendusprojekt „Internet koju“ toob kiire andmeside võimekuse soovijateni2017-07-18<p class="MsoNormal"><strong><span>Valgamaal, P&otilde;lvamaal, Tartumaal, ja V&otilde;rumaal on MT&Uuml; Eesti Andmesidev&otilde;rk eestvedamisel k&auml;ivitumas projekt &ldquo;Internet koju&rdquo;, millega planeeritakse &uuml;hendada veel seni &uuml;hendamata eramud ja &auml;rihooned kaasaegse fiiberoptilise sidekaabli v&otilde;rguga.</span></strong></p> <p>Projekti eesm&auml;rgiks on luua elanikele ja ettev&otilde;tetele v&otilde;imalus kasutada kaasaegseid kiireid ja stabiilseid digiteenuseid (internet, nutika kodu lahendused, digitelevisioon, valvelahendused jm). Selle lahutamatuks osaks on aga kaasaegne optiline andmesidekaabel.</p> <p>Valgamaa territooriumil asuvad elamud ja ettev&otilde;tted (sh Valga linnas) plaanitakse &uuml;hendada kuni 90% ulatuses. Siinkohal on oluline saavutada suurt liitujate arvu, et tekiks v&otilde;imalus &uuml;hendada rohkem ka hajaasustuses elavaid tarbijaid.</p> <p>Teadmiseks:</p> <ul> <li>Projekti k&auml;igus rajatakse fiiberoptiline &uuml;hendus soovijatele koju v&otilde;i t&ouml;&ouml;kohta</li> <li>V&otilde;rguga liitumise tasu &uuml;he maja kohta l&auml;heb plaani kohaselt maksma vaid 150 eurot (kortermaja puhul 150 eurot trepikoja kohta)</li> <li>Projektiga saavad liituda soovijad nii maal kui ka linnas, kui majas puudub optilise kaabli &uuml;hendus</li> <li>Eesm&auml;rgiks on varustada elanikke tulevikukindla, kiire ja stabiilse interneti&uuml;hendust v&otilde;imaldava andmesidekanaliga</li> <li>Projekti arendaja on MT&Uuml; Eesti Andmesidev&otilde;rk, teenust hakkavad osutama konkurentsitingimustes Eesti sideettev&otilde;tted</li> <li>Projekti edukus s&otilde;ltub otseselt sellest, kui palju liitumissoovi avaldajaid tekib seisuga 31.08.2017</li> </ul> <p>Soovi korral saada koju v&otilde;i t&ouml;&ouml;kohta maksimaalselt 150 euro eest optilist sidekaablit tuleb esitada oma liitumissoov lehel <a href="http://www.internetkoju.ee/" target="_blank">www.internetkoju.ee</a> enne 31.08.2017. Registreerimine pole siduv ja v&otilde;imalikku liitumistasu k&uuml;sitakse alles p&auml;rast t&auml;iendava kirjaliku kinnituse saamist ning &uuml;henduse valmisehitamist.</p> <p>Projekti elluviija Eesti Andmesidev&otilde;rk MT&Uuml; on organisatsioon, mis tegeleb sidev&otilde;rkude arendamisega maal ja linnade eramajade piirkonnas. K&uuml;simuste korral v&otilde;imalik &uuml;hendust v&otilde;tta Eesti Andmesidev&otilde;rk MT&Uuml;-ga (info@eestiandmeside.ee, +372 6 225 237) v&otilde;i Valga linnavalitsuse IT arendusjuhi Toomas Paiga toomas.pai@valgalv.ee.</p> <p>Lisainfo pressiteatena <a href="/UserFiles/Pressiteade - MT&Uuml; Eesti Andmesidev&otilde;rk.pdf">on leitav siit</a> ja organisatsiooni koduleht <a href="http://eestiandmeside.ee/asutus" target="_blank">http://eestiandmeside.ee/asutus</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Toomas Pai<br />Valga Linnavalitsuse IT arendusjuht<br />5878 9621 / toomas.pai@valgalv.ee</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6121Valga vanalinna ehituse algus viibib2017-07-12<p class="MsoNormal"><strong>Riigihangete eba&otilde;nnestumise t&otilde;ttu on osutunud v&otilde;imatuks alustada vanalinna rekonstrueerimist&ouml;id selle suve l&otilde;pus.</strong></p> <p class="MsoNormal">&Uuml;heks oluliseks projektiks, mis on saanud rahastuse piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise meetmest on &bdquo;Valga vanalinna (8. kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks". Projekti elluviimiseks on panustatud juba kaks aastat ning k&auml;esoleva aasta suve alguses oli Linnavalitsusel kavas alustada ehitust&ouml;&ouml;dega.</p> <p class="MsoNormal">Kahjuks ei l&auml;inud k&otilde;ik plaanip&auml;raselt. Vanalinna rekonstrueerimiseks on l&auml;bi viidud kaks riigihanget ning m&otilde;lemad eba&otilde;nnestusid. Esimese hanke v&otilde;itnud ettev&otilde;tja loobus t&ouml;&ouml;dest enne lepingu s&otilde;lmimist ning teise hanke l&auml;biviimisel olid tehtud m&auml;rkused rahastaja poolt, mille t&otilde;ttu pidi Valga Linnavalitsus hanke t&uuml;histama. N&uuml;&uuml;dseks on linn v&auml;lja kuulutamas riigihanget kolmandat korda lootuses leida ehitaja augusti l&otilde;puks. Eduka hankekonkursi ning soodsate ilmatingimuste korral talvel v&otilde;ivad vanalinna rekonstrueerimist&ouml;&ouml;d l&otilde;ppeda juba j&auml;rgmise aasta suveks.</p> <p class="MsoNormal">Samas on r&otilde;&otilde;m teatada, et hoone aadressil Riia 5 sai omale hiljuti uue katuse. K&auml;esoleval aastal soovime t&auml;nu Muinsuskaitseametist saadud toetusele ja t&auml;iendavale rahastusele linna eelarvest alustada ka hoone fassaadi remontt&ouml;&ouml;dega.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Aira Varblane<br />Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja<br />766 9964 / 5750 3525</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6118Valga võitis 42. Eesti linnade suvemängud2017-07-10<p><strong>8.-9. juulil toimunud&nbsp;42. Eesti linnade suvem&auml;ngudel oli oma grupi edukaim Valga linn, teisel kohal Rakvere ning kolmandal J&otilde;hvi.</strong></p> <p>Kokkuv&otilde;ttes oli suvem&auml;ngudel esindatud 20 linna, neist 9 jagunes kategooriasse &uuml;le 10 000 elanikuga linnad ning 11 linna esindajad v&otilde;istlesid alla 10 000 elanikuga linnade seas. Teises kategoorias oli v&otilde;idukas T&uuml;ri, millele j&auml;rgnesid P&otilde;lva ja K&auml;rdla. Ka &uuml;ldtabelis saavutas T&uuml;ri 1. koha, teisele kohale j&auml;i P&otilde;lva ning kolmandale Valga.</p> <p>K&uuml;mnest alast olid Valga meeskonnad k&otilde;ige edukamad kergej&otilde;ustikus ja petankis. &Uuml;ldarvestuses saavutati neis vastavalt esimene ja teine koht.</p> <p>&Otilde;nnitleme Valga linna tublisid sportlasi heade tulemuste puhul ning t&auml;name k&otilde;iki osalejaid ja korraldajaid meeldiva &uuml;rituse eest. J&auml;rgmised suvem&auml;ngud toimuvad juba aasta p&auml;rast Haapsalus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>42. Eesti linnade suvem&auml;ngude korraldajaks oli Eestimaa Spordiliit J&otilde;ud koost&ouml;&ouml;s Valga Linnavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.&nbsp;</p> <p><a href="http://www.joud.ee/est/g79s4120" target="_blank">Pildigaleriid ja suvem&auml;ngude tulemused saadaval siin.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, praktikant<br />7669902 / 56620843</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6115Saabumas on arhitektuurikonkursi tähtaeg2017-07-10<p><strong>Valga linn otsib&nbsp;parimat&nbsp;arhitektuurset lahendust, kuidas kujundada Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 staadionihoone selle &uuml;mbrusega.</strong></p> <p>Konkursi eesm&auml;rgiks on leida parim viis, kuidas rajada antud asukohta toimiv spordihoone olemasoleva staadionihoone juurdeehitisena, laiendada Vabaduse tn 13 olevat kooli leides v&otilde;imalus antud hoonete omavaheliseks toimimiseks. Tegemist on rahvusvahelise konkursiga, mida kuulutas v&auml;lja Valga Linnavalitsus koost&ouml;&ouml;s Eesti Arhitektide Liiduga (EAL) 16. mail 2017. Konkursi registreerimise ning v&otilde;istlust&ouml;&ouml;de esitamise t&auml;htaeg on 17. juulil 2017, t&ouml;&ouml;keelteks eesti v&otilde;i inglise keel.</p> <p>Parimatele t&ouml;&ouml;dele eraldatud auhinnafondiks on 20 000 eurot.</p> <p>T&auml;psem info saadaval <a href="http://www.valgalv.ee/et/Uudised&amp;nID=6053" target="_blank">klikkides sellel lingil.</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6109Valgas toimuvad nädalavahetusel 42. Eesti linnade suvemängud2017-07-04<p><strong>Igaastased Eesti linnade suvem&auml;ngud leiavad sellel aastal aset Valga linnas, mida korraldab Eesti Spordiliit J&otilde;ud koost&ouml;&ouml;s Valgamaa Spordiliidu ja Valga Linnavalitsusega</strong>.</p> <p>Nii laup&auml;eval kui ka p&uuml;hap&auml;eval on v&otilde;imalik j&auml;lgida erinevaid v&otilde;istlusi, milles astuvad &uuml;les arvukad meeskonnad erinevatest Eesti linnadest. V&otilde;istlustulle minnakse mitmetes spordialades, n&auml;iteks rattakross, jahilaskmine, kergej&otilde;ustik, v&otilde;rkpall, m&auml;lum&auml;ng orienteerumine ja muud. Omavahel v&otilde;istlevad linnad kahes kategoorias: linnad kuni 10 000 elanikuga ning linnad, mis &uuml;letavad selle piiri.</p> <p>&Uuml;rituse info ja ajakava on saadaval <a href="http://www.joud.ee/est/g78s4095" target="_blank">Eestimaa Spordiliidu J&otilde;ud kodulehel</a>&nbsp;ning &uuml;rituse plakatil.</p> <p>Ka Valga on oma spordimeeskonnad v&auml;lja pannud, seega kutsume k&otilde;iki valgalasi &uuml;ritusest osa v&otilde;tma ning sportlastele aktiivselt kaasa elama.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Parkimisinfo linna k&uuml;lalistele:</p> <p>1) Valga staadioni &uuml;mbrus</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/__thumb_-3-Staadioni parkimine-page-001 (1).jpg');" src="/UserFiles/__thumb_-2-Staadioni parkimine-page-001 (1).jpg" alt="" /></p> <p>2) Valga Priimetsa kooli &uuml;mbrus</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/__thumb_-3-priimetsa kooli parkimine-page-001 (1).jpg');" src="/UserFiles/__thumb_-2-priimetsa kooli parkimine-page-001 (1).jpg" alt="" /></p> <p>Robert Derevski<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, praktikant<br />+766 9902 / +372 5662 0843</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6106Võru tänava kergliiklustee Toogi elamuteni sai valmis2017-07-03<p class="MsoNormal"><span><strong>30. juunil l&otilde;ppes EASi poolt kergliiklusteede toetusmeetmest rahastatud projekt &bdquo;Valga linnas kergliiklustee rajamine Toogipalu kalmistuni&ldquo;. </strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span>Projekti raames oli algselt kavas rajada 2,1 kilomeetrit kergliiklusteed V&otilde;ru t&auml;nava ja L&otilde;una t&auml;nava ristist kuni Toogipalu kalmistuni ning need t&ouml;&ouml;d teostati eelmisel suvel AS VALMAP GRUPP poolt. Algselt planeeritud eelarvest j&auml;i aga osa vahendeid kasutamata ning selle tulemusena taotleti 2016. aasta s&uuml;gisel projektimuudatusega v&otilde;imalus rajada t&auml;iendavalt 0,7 kilomeetrit kergliiklusteed Toogipalu kalmistust kuni Toogi elamuteni. Otsus kiideti heaks ning t&ouml;&ouml;de teostajaks sellel teel&otilde;igul sai RoadWest O&Uuml;. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Kogu projekt kestis kokku pea kolm aastat alates eeltaotluse esitamisest 2014. aasta oktoobris ning t&ouml;&ouml;de t&auml;htajalise l&otilde;petamisega 30. juunil 2017. aastal. Antud info on &uuml;leval ka vastaval tahvlil Laatsi bussipeatuse l&auml;heduses. On r&otilde;&otilde;m t&otilde;deda, et valminud kergliiklustee on aktiivses kasutuses nii sportimiseks kui ka liiklemiseks kalmistule, mis varasemalt halbade teeolude t&otilde;ttu oli k&auml;ijatele liiklusohtlik. </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Kokkuv&otilde;ttes l&auml;ks terve projekt maksma 524&nbsp;000 eurot, millest kergliiklusteede toetusmeetmest eraldati 400&nbsp;000 eurot ja &uuml;lej&auml;&auml;nud summa oli omafinantseering linna eelarvest.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>T&auml;navu suvel algavad peagi V&otilde;ru t&auml;naval ehitust&ouml;&ouml;d ning n&uuml;&uuml;d juba s&otilde;idutee remondiga.<br /><br /><br /><br /></span><span>Aira Varblane,</span><br /><span>Valga linnavalitsuse arenguameti juhataja</span><br /><span>+372 766 9964 / +372 5750 3525</span></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6105Valgas hakkab tegutsema rehabilitatsiooniteenuse osutaja2017-07-03<p class="MsoNormal"><strong>Valgas on alates juulikuust taas v&otilde;imalik saada sotsiaalse ja t&ouml;&ouml;alase rehabilitatsiooni teenuseid nii lastele kui t&auml;iskasvanutele.</strong></p> <p class="MsoNormal">Tartus tegutsev Tarbatu Tervisepark laiendas oma tegevust Valga linna ja hakkab koos oma meeskonnaga osutama rehabilitatsiooniteenuseid Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas, Kungla 15.&nbsp;Teenuste hulgas on olemas f&uuml;sioteraapia ja tegevusteraapia, sotsiaal-, v&otilde;la-, ps&uuml;hholoogiline ja eripedagoogiline n&otilde;ustamine, samuti kogemusn&otilde;ustamine. Rehabilitatsiooniteenuseid saavad osalise t&ouml;&ouml;v&otilde;imega t&ouml;&ouml;ealised taotleda T&ouml;&ouml;tukassa kaudu ning puuduva t&ouml;&ouml;v&otilde;imega t&auml;isealised, puudega lapsed ja pensioniealised isikud Sotsiaalkindlustusameti kaudu.</p> <p class="MsoNormal"><span>&bdquo;Rehabilitatsiooniteenuste k&auml;ttesaadavus Valgas katkes paar aastat tagasi, mist&otilde;ttu on valgalased pidanud teenuste j&auml;rele pidanud s&otilde;itma Otep&auml;&auml;le ja Tartusse. On hea meel, et Tarbatu Tervisepargil j&auml;tkus sotsiaalses m&otilde;&otilde;tes ettev&otilde;tlikkust hakata oma spetsialistidega Valga linna s&otilde;itma, et seda t&uuml;himikku t&auml;ita,&ldquo; m&auml;rkis sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel.</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Tarbatu Tervisepargi tegevjuhi Kadri Pilli s&otilde;nul hakkavad nende meeskonnaliikmed esialgu kahel korral kuus reedeti Valga linnas teenuseid osutama. &bdquo;Osad spetsialistidest on juba praegu Valgast, kuid ootame meile t&ouml;&ouml;le ka teisi tublisid kohapealseid spetsialiste,&ldquo; innustas tegevjuht. Riigi poolt finantseeritavate rehabilitatsiooniteenuste k&otilde;rval ollakse valmis pakkuma ka tasulisi teenuseid nagu massaaž, toitumisn&otilde;ustamine ja spetsialistide olemasolul uusi v&auml;lja arendama. &bdquo;Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks palume praegu s&otilde;ita Tartusse, asume raudteejaama k&otilde;rval ja arvestame igati s&otilde;idugraafikutega,&ldquo; r&auml;&auml;kis Kadri Pill esialgsetest plaanidest. Tegevjuht kinnitas, et teenusevajajate huvi suurenemise korral avarduvad ka v&otilde;imalused tulla rehabilitatsiooniplaanide koostamiseks kogu meeskonnaga korraga Valka. </span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p><span>Teenuste kohta saab info kodulehelt <a href="http://www.tervisepark.ee">tervisepark.ee</a> ja registreerida meiliaadressil <a href="mailto:info@tervisepark.ee">info@tervisepark.ee</a> v&otilde;i telefonil 53 420&nbsp;760.</span></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6104Eesti kõige lõunapoolsema linna laulu-tantsupeolised saabuvad Valgast 2017-06-30<p><strong>Valga linnast s&otilde;itis XII noorte laulu- ja tantsupeole "Mina j&auml;&auml;n" 206-liikmeline osalejaskond. Linnavalitsus kinkis k&otilde;ikidele osalejatele spetsiaalselt laulu- ja tantsupeoks kujundatud r&auml;tid ja rinnam&auml;rgid. Nendel on kujutatud k&otilde;rgustesse lendavat valget logolindu toetamaks k&otilde;rgetasemelist esinejaskonda.</strong></p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rk avaldas r&otilde;&otilde;mu, et niiv&otilde;rd suur arv osalejaid Valgast teele asus. "Olen uhke, et nii palju lauljaid, tantsijaid ja pillim&auml;ngijaid meie &uuml;hisest suurest ja t&auml;htsast peost osa v&otilde;tavad."</p> <p>T&auml;navusel peol osaleb Valga linnast 21-liikmeline Liivimaa Noorteorkester ja 11 kollektiivi: 3 p&otilde;hikooli tantsur&uuml;hma, 2 kultuuri- ja huvialakeskuse tantsu- ja v&otilde;imlejater&uuml;hm ning 3 p&otilde;hikooli ja 1 g&uuml;mnaasiumi koor ning muusikakooli rahvamuusikaansambel. Kokku on lauljaid-pillim&auml;ngijaid 126 ning tantsijaid 80. Peolistega on kaasas 21 juhendajat.</p> <p>Kui tantsijatel on seljataga juba mitu head proovip&auml;eva, siis lauljad said Valgast Tallinnasse saadetud alles t&auml;na. Vaatamata vihmasele ilmale olid lauljad t&auml;is energiat ning nende n&auml;gudel s&auml;ras lai naeratus.</p> <p>Kutsume k&otilde;iki Valga lastele aktiivselt kaasa elama ja nende k&auml;ek&auml;iku j&auml;lgima. Valga linnavalitsus avaldab jooksvalt uudiseid ja pilte oma Facebooki lehek&uuml;ljel Valga linn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6097Muudatused Elroni rongide sõiduplaanides2017-06-28<p>Tulenevalt Tapa-Tartu raudteel&otilde;igu remontt&ouml;&ouml;dest on alates 04.07 kuni 15.08 olulisi muudatusi Tallinn-Tartu, J&otilde;geva-Tartu, Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Narva, Tartu-Valga ja Tartu-Koidula-Piusa rongide s&otilde;iduplaanides. Osa Tallinn-Tartu liini reise on teisip&auml;eviti, neljap&auml;eviti ja laup&auml;eviti (erandina ka kolmap&auml;eval 05.07) asendatud bussidega V&auml;geva-Tartu v&otilde;i J&otilde;geva-Tartu l&otilde;igul. Seejuures ei ole alati v&otilde;imalik s&otilde;ita otse Tallinnast l&auml;bi Tartu Valga suunas ega vastupidi. Samuti ei ole Tartus alati v&otilde;imalik &uuml;mberistumine Tallinn-Tartu reisilt Koidula rongile ega vastupidi. Tavap&auml;rased otse&uuml;hendused ja &uuml;mberistumisv&otilde;imalused ei toimi juhtudel, kus reisid on asendatud osaliselt bussidega.</p> <p><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Valga-Tartu-3.07-15.08.pdf">Tartu-Valga liini s&otilde;iduplaan 04.07-15.08</a><br /><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Tartu-Koidula-4.07-15.08.pdf">Tartu-Koidula-Piusa liini s&otilde;iduplaan 04.07-15.08</a></p> <p><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/Idasuund-4.-juulil.pdf">Idasuuna s&otilde;iduplaan 04.07</a><br /><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/05/Idasuund-5.-juulil.pdf">Idasuuna s&otilde;iduplaan 05.07</a><br /><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/08/EKRP-7.07-15.08.pdf">Idasuuna s&otilde;iduplaan 06.07-15.08</a><br /><a href="http://elron.ee/wp-content/uploads/2016/05/TNL-6.07-15.08.pdf">Idasuuna s&otilde;iduplaan 06.07-15.08</a> TNL</p> <p><br />Ronnie Kongo<br />AS Eesti Liinirongid m&uuml;&uuml;gi- ja arendusjuht <br />Tel +372 673 7413 / mob +372 5567 1656<br />e-post: <a href="mailto: Ronnie.Kongo@elron.ee">Ronnie.Kongo@elron.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6096Konkurss kaugõppegümnaasiumi direktori ametikohale2017-06-27<p>Valga Linnavalitsus v&otilde;tab konkursi korras t&ouml;&ouml;le Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi ( Uus tn 35, VALGA) direktori,<br />kelle &uuml;lesanne on tagada kooli tulemuslik t&ouml;&ouml;, vastutada kooli &uuml;ldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihip&auml;rase ja otstarbeka kasutamise eest.<br />N&otilde;udmised kandidaadile:</p> <ul> <li>magistrikraad v&otilde;i sellele vastav kvalifikatsioon;</li> <li>juhtimisp&auml;devus organisatsiooni arengu juhtimise, &otilde;pikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;</li> <li>v&auml;hemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;</li> <li>eesti keele oskus k&otilde;rgtasemel ning v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus suhtlustasandil;;</li> <li>vastutustunne, korrektsus ja t&auml;psus;</li> <li>koost&ouml;&ouml;oskus ja v&auml;ga hea suhtlemisoskus;</li> <li>&otilde;pi- ja otsustusv&otilde;imelisus, anal&uuml;&uuml;simis- ja planeerimisv&otilde;imelisus.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</p> <ul> <li>esimesel v&otilde;imalusel kokkuleppel, kuid hiljemalt 1. septembrist 2017 </li> </ul> <p>Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega n&otilde;uete t&auml;itmist t&otilde;endavad dokumendid v&otilde;i nende &auml;rakirjad ning essee Valga Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi arendustegevuse eesm&auml;rkide ja loodetavate tulemustega.</p> <p>Dokumentide esitamise t&auml;htaeg 24. juuli 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga.</p> <p><strong>Lisainfo:</strong><br />haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759, e.post: <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6094Valga linnapea jagas hõbelusikad uutele linnakodanikele2017-06-26<p>P&uuml;hap&auml;eval, 25. juunil toimus Valga linnapea Kalev H&auml;rki vastuv&otilde;tt uutele linnakodanikele ja nende vanematele. Valga raekoja saalis toimuvale vastuv&otilde;tule oli kutsutud 2017. aasta jaanuaris, veebruaris, m&auml;rtsis ja aprillis s&uuml;ndinud pisikesed valgalased koos oma vanematega, kellele kingiti Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad. Seekord sai kutse 14 poissi ja 17 t&uuml;drukut.</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul oli meeldiv t&otilde;deda, et jaanip&auml;eva j&auml;rgselt tuli kohale palju kutsutuid. Oma k&otilde;nes s&otilde;nas linnapea, et nende kodudes on alati soe ja hea olla: &bdquo;teie kodudes on n&uuml;&uuml;d k&otilde;ik p&auml;evad p&auml;ikeselised, eredad ja meeldej&auml;&auml;vad".</p> <p>Vestlusringis lapsevanematega arutati Valga noortepoliitikat ning olukorda ja v&otilde;imalusi laste kasvatamiseks. K&uuml;lalised olid huvitatud linnavalitsuse tulevikuplaanidest selles valdkonnas. Linnapea s&otilde;nul on n&uuml;&uuml;dseks valminud m&auml;nguv&auml;ljakud lasteaedades ning planeeritud on luua avalikus linnaruumis olev m&auml;nguv&auml;ljak, mis valmib Valga ajaloolisse linnakeskusesse.</p> <p>Maikuus on Valga elanike arv suurenenud 22 elaniku v&otilde;rra s.h 17 neist Eesti kodanikud.</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Pildigalerii/Vastuvott-pisikestele-linnaelanikele-ja-nende-vanematele">Pildigalerii vastuv&otilde;tust. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga LV avalike suhete spetsialist<br />766 9902 / 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6091Maakaitsepäeva tähistatakse Valga vabadussõja ausamba juures2017-06-22<p><strong>V&otilde;idup&uuml;hal, 23. juunil toimub traditsiooniliselt maakaitsep&auml;ev, sellel aastal t&auml;histatakse Valgamaa maakaitsep&auml;eva Valgas vabaduss&otilde;ja ausamba juures ja linnapargis. </strong></p> <p>Maakaitsep&auml;eval on kavas<strong> </strong>Pille Lahesoo koerte treeninggrupi esinemine, kaitse- ja p&auml;&auml;stetehnika esitlused. V&auml;ljas on Valga Militaarteemapark, L&otilde;una P&auml;&auml;stekeskuse Valga komando, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Punane Rist Valgamaa Selts, Kaitseliidu Valgamaa malev ja Kaitsev&auml;gi, Naiskodukaitse Valga ringkond, Kodut&uuml;tarde Valgamaa ringkond, Noorte Kotkaste Valga malev, Kaitseressursside Amet.</p> <p>Maakaitsep&auml;evale alustatakse kell 14, p&auml;eva juhib Valdeko Nielson. Meeleolu loob Valga Piirilinna Bigband ja s&otilde;durisuppi pakub naiskodukaitse. V&otilde;idutule &uuml;leandmise tseremoonia toimub Valga vabaduss&otilde;ja ausamba juures, kus on kavas v&auml;lijumalateenistus, erinevad s&otilde;nav&otilde;tud, lillede ja p&auml;rgade asetamine ning Vabariigi Presidendi l&auml;kitatud v&otilde;idutule pidulik vastuv&otilde;tmine ja jagamine maakonna omavalitsustele.</p> <p>Hommikul s&uuml;&uuml;datakse k&uuml;&uuml;nlad ja asetatakse p&auml;rjad Valgas Metsa t&auml;nava kalmistul asuva vabaduss&otilde;ja m&auml;lestusm&auml;rgi juurde, Valga vabaduss&otilde;ja ausamba ja Jaani kiriku seinal asuva P&otilde;hja Poegade m&auml;lestustahvli juurde.</p> <p>V&otilde;idutuli j&otilde;uab Valga linna Rakverest, kus toimub sellel aastal v&otilde;idup&uuml;ha paraad - vabariigi president l&auml;kitab v&otilde;idutule maakondadesse Kaitseliidu noortejuhtide Sigrit S&auml;inase ja Hannes Vanatoa kaudu. Valgas jagatakse v&otilde;idutuli omavalitsusjuhtidele, kes viivad selle oma linna v&otilde;i valda. V&otilde;idutulest saavad alguse kogu maakonna jaanituled.</p> <p><strong>T&auml;helepanu </strong>- 23. juunil, seoses maakaitsep&auml;evaga, on J. Kuperjanovi t&auml;nav kell 12.30 - 16.00ni liiklemiseks suletud J&otilde;e t&auml;navast kuni Peetri t&auml;navani ning Rahu t&auml;nav J. Kuperjanovi t&auml;navast kuni Hotell Metsise parklani. Samuti on nimetatud alale keelatud autode parkimine. &Uuml;mbers&otilde;it toimub Metsa t&auml;nava kaudu.</p> <p><strong><a href="/UserFiles/Liiklusskeem/Liiklusskeem.pdf">Vaata liiklusskeemi siit</a></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p class="img-left"><strong><img src="/UserFiles/Kultuur/Maakaitsep&auml;ev 2017.jpg" alt="" width="552" height="782" /></strong></p> <p><strong> <br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6090Valgas avati hauakivi Johannes Mandrele 2017-06-22<p><strong>Eile m&ouml;&ouml;dus 77 aastat Tallinnas Raua t&auml;naval toimunud lahingust Sidepataljoni ajateenijate ja punaarmee vahel. Staabi- ja sidepataljon korraldas Valgas Tartu t&auml;nava kalmistul piduliku m&auml;lestustseremoonia ning paigaldas lahingus langenud sidepataljoni reamees Johannes Mandrele Kaitsev&auml;e hauakivi.</strong></p> <p>M&auml;lestustseremoonial seisis auvalves staabi- ja sidepataljon ning hingepalve pidas vanemkaplan major Aivar Sarapik. Hauakivi avas staabi- ja sidepataljoni &uuml;lem kolonelleitnant Ren&eacute; Innos, kes andis &uuml;levaate 1940. aasta juunis aset leidnud lahingut. Kaitsetahtest ja oluliste v&auml;&auml;rtuste hoidmisest k&otilde;neles m&auml;lestushetkel linnapea Kalev H&auml;rk ning asetas valgalaste nimel langenu hauale m&auml;lestusp&auml;rja.</p> <p>Lahingu aastap&auml;eval toimunud s&uuml;ndmusest v&otilde;tsid osa Valga maavalitsuse, linnavalitsuse, kaitseliidu ning isamaalise kasvatuse p&uuml;siekspositsiooni ja muuseumi esindajad. Kohale olid tulnud ka hukkunu sugulased ja teised huvilised.</p> <p>Hauakivi p&uuml;stitamise eestvedajaks oli staabi- ja sidepataljoni kaplan leitnant Peeter Paenurm, kelle s&otilde;nul tasuti Johannes Mandre hauakivi avamisega auv&otilde;lg meeste ees, kes juhindusid neil segastel aegadel oma s&otilde;durivandest ja kaitsesid relvaga Eesti au.</p> <p>Johannes Mandre s&uuml;ndis 27.06.1918 Valgas. L&uuml;hikeseks j&auml;&auml;nud ajateenistust alustas ta Tallinnas sidepataljonis 2. oktoobril 1939. aastal teenides 1. sidekompaniis, alates 1. juunist 1940 aga 3. sidekompaniis telegraafi r&uuml;hmas. Seoses punaarmee lisav&auml;gede toomisega Eestisse juunis 1940 t&otilde;steti sidepataljon oma kasarmutest v&auml;lja ja paigutati Tallinna 21. Algkooli majja Raua t&auml;naval, kus 21. juuni hilis&otilde;htul langes ka reamees Mandre.</p> <p>Raua t&auml;nava lahing oli ainus lahing II maailmas&otilde;ja jooksul, millest eesti mehed v&otilde;tsid osa Eesti Kaitsev&auml;e mundris ja lipu all. Seoses Raua t&auml;nava lahinguga ei saa me ka &ouml;elda, et andsime 1940. aastal oma iseseisvuse &auml;ra ilma &uuml;hegi pauguta. <br />&Uuml;ks kahest t&auml;naseni elus olevast Raua t&auml;nava lahingus osalenud veteranist - Eduard Meemann, 98 - elab Valgas.</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Pildid 2017/DSC_0016(3).JPG" alt="" width="550" height="367" /></p> <p class="img-left"><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Pildigalerii/Johannes-Mandre"><strong>Vaata rohkem pilte</strong></a></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />7669902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6089Reedel ja laupäeval lehvivad Eesti lipud2017-06-22<p>Reedel, 23. juunil on v&otilde;idup&uuml;ha puhul Eestis lipup&auml;ev ja kuna jaani&ouml;&ouml;l lippe ei langetata, lehvivad lipud ka jaanip&auml;eval laup&auml;eval. 23. juunil heisatakse Eesti lipud k&otilde;ikidele elu-, &auml;ri- ja b&uuml;roohoonetele.</p> <p>V&otilde;idup&uuml;hal t&auml;histatakse Eesti v&auml;gede p&ouml;&ouml;rdelist v&otilde;itu Landeswehri &uuml;le ja V&otilde;nnu vabastamist sakslaste k&auml;est 23. juunil 1919. aastal. Jaanip&auml;ev on suvine p&ouml;&ouml;rip&auml;ev.</p> <p>Lipup&auml;eval palume ehtida teie asutuste asukoha hooned lippudega, see t&auml;hendab, et heisake Eesti lipud teie k&otilde;ikide asutuste k&otilde;ikidesse t&uuml;hjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse. Lipud heisatakse 23. juunil p&auml;ikeset&otilde;usul v&otilde;i hiljemalt kell 8.00 ja langetatakse 24. juunil kell 22.00. Kui lippu ei langetata, tuleb see pimedal ajal valgustada.</p> <p>Lisaks selgitame lipu kasutamisega seonduvat pimedal ajal: nimelt on lipp visuaalne infokandja, mille eesm&auml;rgip&auml;rase kasutamise eelduseks on lipu n&auml;htavus (laiemalt, ka &auml;ratuntavus). Ongi &uuml;leilmne tava, et lipud heisatakse p&auml;evavalguse ajaks ning p&auml;ikeseloojangul lipud langetatakse. Pimedas lehviv lipp ei ole ju n&auml;htav! Juhul kui soovitakse j&auml;tta lipp lehvima ka pimedaks ajaks, tuleb lipp valgustada. Lipuvalgustus ei pea ole ilmtingimata spetsiaalne, st kui t&auml;nava &uuml;ldvalgustus valgustab lippu selliselt, et selle v&auml;rvitoonid on h&auml;sti tuvastatavad, siis piisabki t&auml;nava &uuml;ldvalgusest lipu valgustamisel. Kui aga valgusviht ei ulatu lipuni v&otilde;i &uuml;ldvalgustus ei taga lipul olevate v&auml;rvitoonide selget eristamist, tuleb lipp valgustada spetsiaalse valgusallikaga. Lipu valgustamine ongi k&otilde;ige aktuaalsem ja samas oluline asutustele, kes on heisanud lipu(d) alaliselt v&otilde;i pikaks perioodiks (n&auml;iteks koolid). <br />K&uuml;simuste tekkimisel v&otilde;tke palun &uuml;hendust Riigikantseleiga.</p> <p>Gert Uiboaed<br />Riigikantselei s&uuml;mboolikan&otilde;unik<br />693 5683; 5326 8866</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6088Valga linn võitis Valgamaa Suvemängud2017-06-20<p><strong>Juunikuus toimus erinevates v&otilde;istluspaikades Valgamaa Suvem&auml;ngud. &Uuml;htekokku toimusid v&otilde;istlused k&uuml;mnel v&otilde;istlusalal. Valga linn v&otilde;ttis v&otilde;idu T&otilde;rva ja Sangaste ees 96 punktiga. Linnade arvestuses kogus T&otilde;rva 94 ja Otep&auml;&auml; 35 punkti ning valdadest Sangaste 83, Helme 71 ja Hummuli 39 punkti.<br /></strong></p> <p>Valga linn v&otilde;itis v&otilde;istkondliku esikoha kergej&otilde;ustikus ning t&auml;navakorvpallis ja &otilde;hup&uuml;ssist laskmisest. Teine koht saavutati jalgpallis, maastikujalgrattas&otilde;idus ning rannavolles. Kolmas koht saavutati kalap&uuml;&uuml;gis.</p> <p>J&auml;rgmine suurem m&otilde;&otilde;duv&otilde;tt omavalitsuste vahel toimub juba 8. ja 9 juuli, kui Valgas toimub Eesti Linnade Suvem&auml;ngud.</p> <p>Valgamaa Suvem&auml;ngude t&auml;psemaid tulemusi on v&otilde;imalik vaadata Valgamaa Spordiliidu kodulehelt <a href="www.valgamaasl.ee">www.valgamaasl.ee.</a></p> <p>Karl Kirt<br />Valga LV spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist<br />5919 4744; karl.kirt@valgalv.ee</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6084Avalike pakendikonteinerite reostamisest2017-06-19<p><strong>Valga linnas V&otilde;ru ja Narva tn ristmikul asuvad MT&Uuml; Eesti Taaskasutusorganisatsioonile (ETO) kuuluvad avalikud pakendikonteinerid, kuhu on v&otilde;imalik linna elanikel tuua oma eelnevalt sorteeritud paberi/papi, segapakendi ning klaaspakendi j&auml;&auml;tmeid. Kahjuks on antud pakendikogumise kohast saanud &bdquo;heade" kodanike t&otilde;ttu taaskord linna avalikku ruumi reostav pr&uuml;gila. </strong></p> <p>Inimesed toovad pidevalt antud konteineritesse ja vahetusse l&auml;hedusse erinevaid j&auml;&auml;tmeid, mis sinna ei kuulu ning reostavad &uuml;mbruskonda. Toodud on nii olmej&auml;&auml;tmeid, vanu k&uuml;lmikuid, m&ouml;&ouml;blit ja muid j&auml;&auml;tmeid. Tegemist on kohaga, kuhu pidevalt tuuakse olmej&auml;&auml;tmeid ning muud pr&uuml;gi. Enamus sellisest kraamist nagu n&auml;iteks: kodutehnika, vanam&ouml;&ouml;bel saab j&auml;&auml;tmejaamas (V&otilde;ru tn 109c) &auml;ra anda tasuta. Enamuste pakendikonteinerite juurde on paigutatud koost&ouml;&ouml;s ETOga infotahvlid, kus on kirjas j&auml;&auml;tmejaama asukoht, lahtioleku ajad ning j&auml;&auml;tmeliigid, mida saab tasuta &auml;ra anda. Kogu selle kraami, mis pakendikonteinerisse ei sobi, ning olmepr&uuml;gi likvideerimise eest peab Valga linn laskma maksumaksja raha eest &auml;ra koristada ning see ei ole odav.</p> <p>Kahjuks on v&auml;ga keeruline tuvastada inimesi, kes toovad avalikesse konteineritesse sobimatut pr&uuml;gi, kuid tuleb j&auml;tkata nende inimeste otsimist ning alustada trahvimist seni, kuni reostamine l&otilde;peb. Valga linna j&auml;&auml;tmehoolduseeskirja rikkumise eest on v&otilde;imalik teha rahatrahvi eraisikule kuni 800 eurot ning juriidilisele isikule kuni 20 000 eurot. Suulistest hoiatustest ning info jagamisest kahjuks lihtsalt ei piisa. L&auml;hip&auml;evil saab t&ouml;&ouml;korda ka V&otilde;ru t&auml;navale paigaldatud statsionaarne videokaamera, mis loodetavasti aitab pr&uuml;gistajaid tuvastada. Juhul kui keegi teab kedagi v&otilde;i on n&auml;inud kedagi avalikke pakendikonteinereid reostamas ning omab selle kohta ka t&otilde;endeid palume &uuml;hendust v&otilde;tta Valga linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanniga (tel, 5860 1328 v&otilde;i e-post: <a href="mailto: anni.teetsmann@valgalv.ee">anni.teetsmann@valgalv.ee</a>).</p> <p>Tuletaksin siinkohal veelkord meelde, et avalikesse pakendikonteineritesse sobivad j&auml;rgmist liiki pakendid:</p> <ul> <li>Paberi ja papi konteiner (sinine)- Konteinerisse sobivad paberi ning papi j&auml;&auml;tmeid (nt: pappkastid/karbid, j&otilde;upaber, puhtad paberpakendid, ajalehed, raamatud paberkotid jms)</li> <li>Klaaspakendi konteiner (roheline)- Konteinerisse sobivad v&auml;rvitust ning v&auml;rvilisest klaasist pudelid/purgid ja muu puhas klaaspakend. Kui klaaspakendi konteinerit eraldi ei ole, tuleb klaaspakend panna segapakendi konteinerisse</li> <li>Segapakendi konteiner (kollane)- Segapakendi konteinerisse sobivad plastpakend (nt: jogurtitopsid, v&otilde;ikarbid, ket&scaron;upipudelid jms). Samuti plastikn&otilde;ud/karbid ning metallpakend (nt. toidu ja joogipakendi metallkaaned, korgi konservikarbid.</li> </ul> <p>T&auml;psemat info j&auml;&auml;tmemajanduse kohta leiate keskkonnainfo rubriigist.</p> <p>Anni Teetsmann<br />Keskkonna vanemspetsialist<br />Valga linnavalitsus<br />Tel. 766 9913; 5860 1328<br />E-post: anni.teetsmann@valgalv.ee</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6080Valgas toimus esmakordselt ratta Ööorienteerumine2017-06-10<p><strong>8. juuni hilis&otilde;htul toimus kaksiklinna Valga-Valka festivali raames Valga Ratta &Ouml;&ouml;orienteeerumine, millest v&otilde;ttis osa 26 v&otilde;istkonda - 24 v&otilde;istkonda Eestist ja 2 v&otilde;istkonda L&auml;tist. Seiklusliku rattav&otilde;istluse v&otilde;itis 40 punkti kogunud Triorio koosseisus Kristiina Saaron, Margo Saaron ja Meelis Oja.</strong></p> <p>Teisele kohale tuli v&otilde;istkond Blitzkrieg, kes kogus 38 punkti. V&otilde;istkonnas olid Lauri Lomp ja Markus P&otilde;ld. Kolmandale kohale oli tihe rebimine: kolm v&otilde;istkonda kogusid v&otilde;rdselt 32 punkti ning j&otilde;udsid fini&scaron;isse sama ajaga. Kolmas koht m&auml;&auml;rati enam erinevaid punkte l&auml;binud v&otilde;istkonnale, kelleks oli "Oi Jumal, see on keeruline!" koosseisus Dea Margus ja Sven Udras.</p> <p>V&otilde;istluse korraldas Valga Linnavalitsus, toetasid Valga Sport ja Eesti Kultuurkapital.</p> <p>Ait&auml;h k&otilde;ikidele osalejatele ning loodetavasti kohtume juba j&auml;rgmisel aasta!</p> <p>Karl Kirt ja Anni Teetsmann<br />Valga Linnavalitsus spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist ning keskkonna vanemspetsialist</p> <ul> <li><a href="/UserFiles/SPORT/&Ouml;&ouml;orienteerumise tulemused 2017.pdf">TULEMUSED</a></li> <li><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Pildigalerii/Ratta-ooorienteerumine">PILDID</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6079Hommikukohv linnajuhtidega2017-06-09<p><strong>Reede hommikul alates poole kaheksast toimub Raekoja ees olevas v&auml;likohvikus j&auml;rjekordne linnakodanikele m&otilde;eldud &uuml;hine hommikukohv linnajuhtidega.&nbsp; Ko</strong><strong>hvikus saab &uuml;hise laua taga juua tass kohvi ning vestelda s&otilde;bralikus atmosf&auml;&auml;ris.</strong></p> <p>V&auml;likohvik on &uuml;les seatud 9. juunil kell 7.30-11.00 linnaelu k&uuml;simuste aruteluks. Kell 11 viivad Valga ja Valka lasteaedade lapsed linnajuhid pidup&auml;evarongk&auml;igus kultuuri- ja huvialakeskuse ette, kus hea soovi &otilde;hupallide &otilde;hkulennutamise ja laste kontserdi ning &uuml;hise pidup&auml;evatordi s&ouml;&ouml;misega p&auml;ev j&auml;tkub.</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sundmused-2017/Valga-Valka-kaksiklinna-festival">Kaksiklinna festivali s&uuml;ndmused</a></p> <p><br />Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6077Valga ettevõtjad kohtusid linnapeaga hommikulauas2017-06-08<p><strong>&bdquo;Valga linna palgad on t&otilde;usuteel, kuid peame koos ettev&otilde;tjatega p&uuml;&uuml;dlema linna positiivse kuvandi loomisele," s&otilde;nas linnpea Kalev H&auml;rk v&otilde;&otilde;rustades Valga ettev&otilde;tjad &uuml;hises hommikulauas.</strong></p> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 7. juunil toimus endises piiripunktis asuvas pererestoranis P&uuml;ha S&ouml;&ouml;maaeg traditsiooniline Valga linna ettev&otilde;tjate hommikus&ouml;&ouml;k &bdquo;Et Valgas oleks hea elada", kus osales ligikaudu 20 ettev&otilde;tjat. Sel korral arutleti peamiselt Valga linna &uuml;ldplaneeringu praegust seisu ja p&otilde;gusalt peatuti piirikaubanduse teemal.</strong></p> <p>Kohtumise juhatas sisse linnapea Kalev H&auml;rk, kes s&otilde;nas, et t&auml;nane hommikus&ouml;&ouml;gi asukoht on valitud seet&otilde;ttu, et meie linnas on t&auml;nu arenevale piirikaubandusele tunduvalt rohkem k&uuml;lastajaid kui muidu lisades, et ettev&otilde;tjad v&otilde;iksid rohkem m&otilde;elda sellele, kuidas neile ka t&auml;iendavaid teenuseid pakkuda. Seej&auml;rel tegi Valga linna &uuml;ldplaneeringu hetkeseisust ja suundadest &uuml;levaate Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, kes tutvustas ka teisi olulisi arendusprojekte, mis praegu t&ouml;&ouml;s on nagu Valga linna t&ouml;&ouml;stusalade arenduse ja vajalike &uuml;hendusteede rekonstrueerimine, Valga vanalinna ehk 8. kvartali rekonstrueerimine ning Valga-Valka kaksiklinna &uuml;hise linnakeskuse arendamine.</p> <p>Ettev&otilde;tjad tundsid huvi mitmete Valga linnas muinsuskaitse all olevate linna omandis hoonete edasise saatuse kohta ning linnapea andis teada, et iga hoonega tegeletakse eraldi, vastavalt v&otilde;imalustele. Samuti kutsus linnapea ettev&otilde;tjaid julgelt panustama ja v&otilde;imalusel ka nendesse investeerima. Arutelu j&otilde;udis v&auml;lja &uuml;ldiste Valga t&ouml;&ouml;turu probleemideni, milleks on n&auml;iteks nii struktuurne t&ouml;&ouml;puudus kui ka palgatase. &Uuml;hiselt leiti, et lahendused n&otilde;uavad k&otilde;igi osapoolte koost&ouml;&ouml;d ning m&uuml;&uuml;tide kummutamist.</p> <p>Kohale tulnud ettev&otilde;tjad osalesid aktiivselt k&uuml;simuste esitamises ning arutelus. Valga Linnapea Kalev H&auml;rk r&otilde;hutas: &bdquo;Sellist laadi &uuml;rituste korraldamise vajadust n&auml;itab ettev&otilde;tjate rohke osalemine ning aktiivsus ja soov kaasa r&auml;&auml;kida Valga linna arengutes. See on suur tunnustus ja usaldus meie vastu."</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Daniel Kullam&auml;<br />Valga linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br /><a href="mailto: daniel.kullama@valgalv.ee">daniel.kullama@valgalv.ee</a>; 766 9953; 5349 8683 </li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6075Valga Muusikakool tähistab 95. aastapäeva 2017-06-08<p><strong>Valga Muusikakool t&auml;histab 2017. aastal pidulike kontsertidega linna erinevates kontserdisaalides kooli 95. aastap&auml;eva. Muusikakoolis on selle aja jooksul &uuml;les kasvanud mitu p&otilde;lvkonda muusikuid ja muusika austajaid.</strong></p> <p>Kool asutati 1922. aastal. &Otilde;ppet&ouml;&ouml;d alustati S&auml;de seltsi (n&uuml;&uuml;d Valga Muuseumi) majas seitsme &otilde;petaja ja 85 &otilde;pilasega kolmel erialal. Aegade jooksul on muusikakool tegutsenud &otilde;ige mitmes kohas. Majas Vabaduse t&auml;naval asus muusikakool alates 1940. aastast. Selle kohta, kas, millal ja kus j&auml;rgnevatel s&otilde;ja-aastatel Valgas muusikaharidust anti, on andmed puudulikud. P&auml;rast s&otilde;da tegutseti Valga G&uuml;mnaasiumis (1949. - 1966. a). Praeguses koolimajas, aadressil Kesk 22, asub muusikakool alates 1966. aastast.</p> <p>Valga muusikakooli aastatepikkused tegemised on j&auml;tnud j&auml;lje nii Valgamaa kui kogu Eesti kultuurilukku. Siin on oma esmase muusikahariduse saanud mitmed tuntud heliloojad, interpreedid ja muusikapedagoogid. Kooli &otilde;pilaste hulka on teiste hulgas kuulunud viiuldaja Alfred Pisuke, laulja Els Vaarman, kontsertmeister Tekla Koha, muusika&otilde;petajad Linda Saul ja Helju Tauk, helilooja Piret Rips Laul, dž&auml;ssmuusikud Raul S&ouml;&ouml;t, Karmen R&otilde;ivassepp ja Kirke Karja, p&auml;rimusmuusik Margus P&otilde;ldsepp. <br />Juubeliaasta raames paigutatakse reedel, 9. juunil Valga Muusikakooli kasvandike, pedagoogi ja pianisti Heljo Sepa ning ERSO kunagise peadirigendi Peeter Lilje kodumajadele Valgas m&auml;lestustahvlid.<br />Valga Muusikakoolis &otilde;pib erinevatel &otilde;ppesuundadel, -tasemetel, -astmetel ja erialadel 223 &otilde;pilast. Personal on 40 liikmeline, neist 32 on &otilde;petajad, kelledest 18 omakorda kooli vilistlased. Kooli juubelipidustused toimuvad l&auml;bi kogu 2017. aasta, neist suuremad toimuvad kaksiklinna Valga-Valka festivali ajal 10.-11.juuni 2017. 10. juunil on koolis alates kella 10st uksed avatud.</p> <h3><strong>Juubeli&uuml;rituste kava:</strong></h3> <p><strong>Laup&auml;ev, 10. juuni</strong></p> <ul> <li><strong>Kell 13.00 </strong>S&Uuml;NNIP&Auml;EVAKONTSERT Valga Jaani kirikus, kus t&auml;histatakse Valga linna 433. ja Valga Muusikakooli 95. s&uuml;nnip&auml;eva ning antakse &uuml;le Valga linna aukodaniku tiitel. Esinevad Valga Muusikakooli endised ja praegused &otilde;pilased ja &otilde;petajad ning k&uuml;lalisesinejad Valka Muusikakoolist</li> <li><strong>Kell 14.00-16.30</strong> muusikakoolis MUUSIKALISTE MAIUSPALADE KOHVIK, kus on v&auml;lja pandud fotomaterjal kooli ajaloost ning vabale lavale on esinema oodatud kooli vilistlased ja &otilde;petajad; samal ajal toimub PILLILAAT muusikakooli hoovis, kuhu on muusikainstrumente ja tarvikuid ostma ja m&uuml;&uuml;ma oodatud k&otilde;ik huvilised;</li> <li><strong>Kell 18.00 </strong>KONTSERT-AKTUS Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Kontserdil esinevad kooli vilistlased, &otilde;pilased ja &otilde;petajad ning tunnustatud eesti t&scaron;ellokvartett C-Jam, kes annab koolile &uuml;le oma kingituse - kaks uut pilli avatava t&scaron;ello eriala toetuseks. Kontserdile j&auml;rgneb meeleolukas s&uuml;nnip&auml;evapidu, kuhu on kutsutud hulk teenekaid &otilde;petajaid, kooli toetajaid, s&otilde;pru ning koost&ouml;&ouml;partnereid.</li> </ul> <p><strong>P&uuml;hap&auml;ev, 11. juuni</strong></p> <ul> <li><strong>Kell 18.00</strong> Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses LIIVIMAA NOORTEORKESTERI kontsert, kus esinevad Valga Muusikakooli &otilde;pilased. Liivimaa Noorteorkestri esinemine paneb punkti ka kaksiklinna Valga-Valka festivalile.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><br />Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6092Kalmistupühad Valga linna kalmistutel2017-06-07<p>KALMISTUP&Uuml;HAD VALGA LINNA KALMISTUTEL:</p> <ul> <li>Priimetsa t&auml;nava kalmistu 23. juuni kell 11.00</li> <li>Tartu maantee kalmistu 24. juuni kell 11.00</li> <li>Toogipalu kalmistu 02. juuli kell 11.30</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6074Ajutistest muudatustest liikluskorralduses ja ühistranspordis kaksiklinna Valga-Valka festivali ajal 7.-11. juuni2017-06-07<h3><strong>Ajutistest muudatustest liikluskorralduses ja &uuml;histranspordis kaksiklinna Valga-Valka festivali ajal 7.-11. juuni.</strong></h3> <p><strong>Neljap&auml;eval, 8. juunil</strong></p> <ul> <li> kell 15.00 kuni 9. juunil kella 14.00 on Valga Jaani kiriku parkla osaliselt suletud.</li> </ul> <p><strong>Reedel, 9. juunil </strong></p> <ul> <li>kell 11.00-11.30 on liiklejatele suletud Kesk t&auml;nav (m&otilde;lemad liiklussuunad). Kohapeal reguleerivad liiklust politseinikud.</li> <li>kell 9.00-24.00 on liikluseks suletud Tartu tn alates Viljandi tn ristmikust kuni Raja ja Riia tn ristmikuni, samuti on suletud Valka linna Riia t&auml;nav (Rigas iela) kuni Valka bussijaamani. Parkimiseks on suletud Rimi kaubanduskeskus taga olev parkla (taarakokkuostu-punkti juures olev parkimisala).</li> <li>9. juunil kell 10.00 kuni 10. juunil kella 03.00 on keelatud parkimine Kesk t&auml;naval.</li> <li>9. juunil kella 17.00 kuni 10. juunil kella 17.00 on suletud Valga muuseumi ja arhiivi hoov (Vabaduse tn 8a); Valga kultuuri- ja huvialakeskuse parkla (Kesk tn 1) ning Vabaduse tn 2/4 parkla.</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 10. juunil </strong></p> <ul> <li>kell 03.00-17.00 on liikluseks suletud Vabaduse tn alates Aia tn kuni Kesk tn, Kesk tn m&otilde;lemal suunal kuni Neulandi t&auml;navani (P&auml;rna pst ei saa Kesk tn keerata).</li> <li>kell 05.00-17.00 on parkimine keelatud Aia t&auml;naval, et tagada ohutu &uuml;histranspordi liiklus.</li> </ul> <p>L&auml;himad kasutatavad parklad on &Auml;rikeskuse esine parkla Vabaduse tn 11, Kaubanduskeskuse Rimi parkla Riia tn 18, Kaubanduskeskuse Selver parkla Raja tn 5, Siili keskuse parkla J. Kuperjanovi tn 3, Valga vanalinna keskuse parkla Riia t&auml;naval.</p> <p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 11. juunil </strong></p> <ul> <li>kell 13.00- 13.50 on liiklemiseks suletud alates Ramsi sillast kuni Tartu ja Viljandi t&auml;nava ristmikuni.</li> </ul> <h3>Muudatused &uuml;histranspordi marsruutides</h3> <p><strong>Reedel, 9. juunil </strong></p> <ul> <li>AS Atko Bussiliinide <strong>liinil nr 2</strong> - Vahele j&auml;&auml;b RAEKOJA ja TURU peatus. Buss s&otilde;idab RAJA (Selveri) peatusest m&ouml;&ouml;da Laia t&auml;navat, teeb vajadusel nn. TURU peatuse Laial t&auml;naval enne Vabaduse t&auml;navat ja sealt edasi tavalist marsruuti m&ouml;&ouml;da.</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 10. juunil </strong></p> <ul> <li>AS Atko Bussiliinide <strong>liinil nr 1</strong> - JAAMA - TURU - (vahele j&auml;&auml;b STAADIONI peatus) - s&otilde;idab m&ouml;&ouml;da Aia ja Puiestee t&auml;navat peatusse MUUSIKAKOOLI - RAJA - (vahele j&auml;&auml;b RAEKOJA peatus), sest buss s&otilde;idab m&ouml;&ouml;da Sepa ja Laia t&auml;navat, ajutine peatus TURU, edasi j&auml;tkab vanal marsruudil JAAMA peatus jne. Tambre poolt tagasi s&otilde;ites peatused ALLIKA - VALGE KOOL - (vahele j&auml;&auml;vad peatused MUUSIKAKOOL ja PUDRUM&Auml;E), sest buss s&otilde;idab Siili keskuse kaudu m&ouml;&ouml;da P&auml;rna puiesteed Tartu maanteele, sealt edasi Viljandi maanteele, kust j&auml;tkab tavap&auml;rast marsruuti.</li> <li>AS Atko Bussiliinide <strong>liinil nr 2</strong> - Alustab R&Uuml;KKELI - TARTU mnt - RAJA - (vahele j&auml;&auml;b RAEKOJA peatus), sest buss s&otilde;idab Sepa t&auml;navalt Laiale t&auml;navale ja edasi V&otilde;ru t&auml;navale.<br />Tagasi tulles m&ouml;&ouml;da V&otilde;ru t&auml;navat on peatus TURU - (vahele j&auml;&auml;b STAADIONI peatus), sest buss s&otilde;idab Aia t&auml;navalt m&ouml;&ouml;da Puiestee t&auml;navat peatusse MUUSIKAKOOLI - RAJA - (vahele j&auml;&auml;vad peatused RAEKOJA ja VALGE KOOL), sest buss s&otilde;idab Sepa t&auml;navalt tagasi Laiale t&auml;navale ning suundub edasi Vabaduse - Kungla - Allika t&auml;navalt J.Kuperjanovi t&auml;navale ja sealt edasi tavap&auml;rasel marsruudil.</li> </ul> <p><strong>Lisainformatsioon:</strong></p> <ul> <li> liikluskorralduse k&uuml;simustes Arno Uprus tel&nbsp;5341 6395</li> <li>&uuml;histranspordi k&uuml;simustes Toomas Turgani tel 5305 2180</li> </ul> <p>Ohutut liiklemist!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6073Kaksiklinn Valga-Valka valmistub Schengeni viisaruumi kümnendaks aastapäevaks2017-06-07<p><strong>2017. aasta detsembris m&ouml;&ouml;dub 10 aastat Schengeni leppe allkirjastamisest, mis tagas vaba liikumise Valga ja Valka kodanike vahel. Kaksiklinn peab plaani aastap&auml;eva t&auml;histamiseks.</strong></p> <p>Aega, mil Valga ja Valka piiri peal veel karm piirikontroll oli, m&auml;letavad paljud. K&uuml;llap meenus see paljudele kaksiklinna elanikele, kui politsei- ja piirivalveamet paar p&auml;eva tagasi harjutas Eesti-L&auml;ti sisepiiril piirkontrolli ajutist taaskehtestamist. Samal ajal aga, kui piiril toimusid &otilde;ppused, valmistasid Valga linnavalitsus ja Valka kihelkonnaduuma ette Schengeni &uuml;htse viisaruumiga &uuml;hinemise k&uuml;mnenda aastap&auml;eva t&auml;histamist.</p> <p>&bdquo;Kaksiklinna Valga-Valka jaoks on oluline teada, m&auml;letada ja meenutada tollaseid tundeid ning r&otilde;hutada, kuiv&otilde;rd t&auml;htis on alal hoida vabad piirid, Euroopa Liidu peamised printsiibid ja v&auml;&auml;rtused," m&auml;rkis Valga linnapea Kalev H&auml;rk. &bdquo;M&auml;letan isegi, et range riigipiir oli m&otilde;lemale poolele pidurdav ning probleemirohke."</p> <p>Seet&otilde;ttu oli liitumine Schengeni viisaruumiga 21. detsembril 2007. aastal Valgale ja Valkale t&otilde;eline pidup&auml;ev, mida siira r&otilde;&otilde;muga t&auml;histas kogu siinne kogukond. Ka seekord on kavas pidup&auml;eva v&auml;&auml;rikalt ning suurejooneliselt t&auml;histada. Linnajuhid Kalev H&auml;rk ja Vents Armands Krauklis allkirjastasid kutsed pidustustel osalemiseks Eesti ja L&auml;ti presidentidele, oodatud on ka k&otilde;ik kaksiklinna kodanikud ning samuti k&otilde;ik Valga-Valka k&uuml;lalised ja s&otilde;brad.</p> <p>Pildil: Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja Valka Kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis allkirjastasid presidentidele p&ouml;&ouml;rdumise</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6069Valga linnavolikogu kinnitas Valga linna arengukava muutmise2017-06-02<p>T&auml;nasel, 2. juuni Valga linnavolikogu istungil kinnitati Valga linna arengukava muutmine. T&auml;htsamatest muudatustest lisati arengukavasse Valga keskstaadioni olmehoone rekonstrueerimine ning uue spordihoone ehitamine, mille valmimist&auml;htaeg on septembris 2019 ning Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kaasajastamiseks arhitektuurikonkursi l&auml;biviimine ja rekonstrueerimine aastatel 2020-2021. T&auml;psemalt m&auml;&auml;ratleti veel arengukavas, et Tambre piirkonna veev&auml;rgi ja kanalisatsiooni lahendamiseks kavandatakse majanduslikult t&otilde;husama lahenduse leidmine. Noorte ettev&otilde;tlikkuse toetamiseks kavandatakse ruumide pakkumist &otilde;pilasfirmadele, kes soovivad ettev&otilde;tlusega edasi tegeleda p&auml;rast &otilde;pilasfirmade perioodi edukat l&otilde;ppu.</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rk s&otilde;nas: "Arengukavas on v&otilde;rdselt olulised linnaruumi ja kaasaegsete vaba aja veetmise v&otilde;imaluste parandamine ning elanike aktiivsuse ja ettev&otilde;tlikkuse toetamine. <br />Valga linn &uuml;hineb sel s&uuml;gisel Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru vallaga, mille j&auml;rel koostatakse uuele &uuml;hisele omavalitsus&uuml;ksusele uus arengukava 2018. aasta jooksul."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6067Valga pärimuspeo „Eesti pulm" kosjaskäik toimus noorkuu esmaspäeval2017-06-01<p><strong>20. augustil toimub Valgas S&auml;de pargis p&auml;rimuspidu &bdquo;Eesti pulm", kus 19. sajandi Hargla kihelkonna kommete j&auml;rgi abielluvad Kristjan ja P&auml;ivi-P&auml;&auml;su. Avalik pulmapidu on p&uuml;hendatud EV100 s&uuml;nnip&auml;evapeole. </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p class="img-left"><strong><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Kultuur/__thumb_-3-Peig ja m&otilde;rsja.jpg');" src="/UserFiles/Kultuur/__thumb_-2-Peig ja m&otilde;rsja.jpg" alt="" /></strong></p> <p><strong> </strong>Pruutpaar valiti v&auml;lja 17 kandideerinud paari seast. Enne pulmade planeerimist, tuleb aga kommete kohaselt kosjas k&auml;ia. Kosjateele l&auml;ks peigmees Kristjan koos kossues&auml; Priit Oksaga, kes r&auml;&auml;kis: &bdquo;Minek v&otilde;eti ette kommete kohaselt hobusega ja ikka laulu ja jutuga." Muuseumi varahoidja Marju Rebane lisas: &bdquo;Kosjas k&auml;idi traditsioonide j&auml;rgi noore kuuga neljap&auml;eval v&otilde;i laup&auml;eval, Kirjandusmuuseumi &uuml;leskirjutiste p&otilde;hjal saime teada, et Harglas on kosja mindud ka esmasp&auml;eval, seet&otilde;ttu sai kosjad l&auml;bi viidud 29. mail P&auml;ivi-P&auml;&auml;su vanemate kodus Harkus."</p> <p class="img-left">Kosjavankri peal olid veel lisaks Kristjanile tema kaks s&otilde;pra ja kossues&auml;, kes kosjades k&otilde;neles tulevase peigmehe nimel. Enne tuppa minekut vaatas kosja seltskond vargsi &uuml;le, kas kodu&otilde;u on korras ja muru niidetud. Kossues&auml; koos peigmehega saabus P&auml;ivi vanemate koju k&uuml;simusega, ega nad ei ole n&auml;inud tema kadunud &bdquo;per&auml;v&otilde;llast". Selline m&otilde;istuk&otilde;ne oli vajalik selleks, et kui peigmees oli vastuv&otilde;etav, anti luba kadunud eset otsida, teisel juhul saadeti kosilased viisakalt tagasi. Meie kosilastele pakuti alguses k&uuml;ll tooli ja kahte teist neidu, aga kui kosjaseltskond tundis &auml;ra valge r&auml;tiku alla peidetud P&auml;ivi, siis oli asi kindel, et &otilde;ige &bdquo;per&auml;v&otilde;llas" on &uuml;les leitud. Seej&auml;rel jagas kossues&auml; punast kosjaviina, kus k&uuml;ljes punase paelaga kihlas&otilde;rmus. Kui pudel oli t&uuml;hjaks joodud, siis kinkis Kirstjan kihlas&otilde;rmuse P&auml;ivile. Koduteele asumisel sai peigmees tagasi t&uuml;hja v&ouml;&ouml;tatud pudeli, mis oli m&auml;rgiks et P&auml;ivi-P&auml;&auml;su v&otilde;ttis kosjad vastu.</p> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Kultuur/__thumb_-3-Kosjas&otilde;it.jpg');" src="/UserFiles/Kultuur/__thumb_-2-Kosjas&otilde;it.jpg" alt="" /> <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Kultuur/__thumb_-3-Kosjaviin.jpg');" src="/UserFiles/Kultuur/__thumb_-2-Kosjaviin.jpg" alt="" /></p> <p>S&ouml;&ouml;gilaua taga lepiti kokku, et tuleb suur pulmapidu, kuhu saabuvad k&uuml;lalised &uuml;le terve Eestimaa. Erinevalt 19. sajandile filmiti kogu s&uuml;ndmust Valga Muuseumi poolt, millest valmib kosjasid tutvustav video.</p> <p><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Kultuur/__thumb_-3-Plaanid paika.jpg');" src="/UserFiles/Kultuur/__thumb_-2-Plaanid paika.jpg" alt="" />&nbsp; <img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Kultuur/__thumb_-3-Kordal&auml;inud.jpg');" src="/UserFiles/Kultuur/__thumb_-2-Kordal&auml;inud.jpg" alt="" /></p> <p>Pulmade eel tuleb noorikul hakata veimevakka t&auml;itma. Sellega seoses toimuvad Valga Muuseumis t&ouml;&ouml;toad, kus &otilde;pitakse traditsioonilist k&auml;sit&ouml;&ouml;d. Lisaks tuleb suvel ka pulmades lauldud regilaulude ja tantsude koolitus, et pulmak&uuml;lalistel oleks v&otilde;imalik ise erinevates tegevustes kaasa l&uuml;&uuml;a. Pulmad toimuvad 20. augustil Valgas S&auml;de pargis. Pidu korraldab Valga Muuseum koost&ouml;&ouml;s Valga Linnavalitsusega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Merili Madissoo, Valga muuseumi juhiabi-varahoidja (merili@valgamuuseum.ee, +732 7668864)</li> <li>Marju Rebane, Valga muuseumi haridus- ja projektijuht (marju@valgamuuseum.ee, +732 55900379)</li> </ul> <p>Fotode autor: Alby Rebane</p> <ul> </ul> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6066Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide üürile andmine eelläbirääkimistega pakkumuse teel2017-05-31<p><strong>Valga Linnavalitsus kuulutab v&auml;lja Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide (Kesk tn 1, Valga linn) &uuml;&uuml;rile andmise eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumuse teel.</strong></p> <p>1. Valga Linnavalitsus korraldab eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumuse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide kasutusse andmiseks j&auml;rgmistel tingimustel:</p> <ul> <li>1.1. &Uuml;&uuml;rnik kohustub j&auml;tkama ja arendama toitlustuskoha tegevust;</li> <li>1.2. kasutusse andmise t&auml;htaeg 5 (viis) aastat alates lepingu s&otilde;lmimisest;</li> <li>1.3. &uuml;&uuml;ri alghind ei ole m&auml;&auml;ratud;</li> <li>1.4. &uuml;&uuml;ritavate ruumide suurus on 186,1 m2;</li> <li>1.5. k&otilde;rvalkulud j&auml;&auml;vad &uuml;&uuml;rniku kanda;</li> <li>1.6. kontsertide ja teatrite toimumise p&auml;evadel teenindatakse k&uuml;lastajaid ka tund peale etenduse l&otilde;ppu;</li> <li>1.7. vastavalt kokkuleppele kultuurikeskusega tagatakse &uuml;rituste ajal t&auml;iendav m&uuml;&uuml;gilaud teatrisaali fuajeesse;</li> <li>1.8. suurs&uuml;ndmuste (festivalid, laadad jms) ajal peab kohvik olema avatud kuni s&uuml;ndmuse l&otilde;puni, tagades piisava sortimendi valiku;</li> <li>1.9. suvisel perioodil (mai - september) tagatakse teenindamine kohviku ees olevas v&auml;likohvikus;</li> <li>1.10. kohviku reklaamsildid peavad olema piisavalt suured ja h&auml;sti n&auml;htavad ning koosk&otilde;lastatud linna disaineriga;</li> </ul> <p>2. Pakkumus peab sisaldama:</p> <ul> <li>2.1. &Auml;riplaani</li> <li>2.2. Andmed pakkuja kohta: <ul> <li>2.2.1. f&uuml;&uuml;silisest isikust ettev&otilde;tja puhul nimi, registrikood, aadress;</li> <li>2.2.2. juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress;</li> <li>2.2.3. n&otilde;usolek kohvikuruumide kasutusse v&otilde;tmiseks eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumuse kehtestatud tingimustel;</li> <li>2.2.4. s&otilde;nade ja numbritega kirjutatud &uuml;&uuml;risumma;</li> <li>2.2.5. pakkuja kinnitus, et pakkujal puuduvad pakkumuse korraldaja ees t&auml;itmata kohustused;</li> <li>2.2.6. pakkuja kinnitus, et pakkuja on t&auml;itnud k&otilde;ik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;</li> <li>2.2.7. pakkumuse tegemise kuup&auml;ev, esindaja puhul esindus&otilde;igust t&otilde;endav dokument;</li> <li>2.2.8. pakkumus peab olema allkirjastatud;</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Pakkumuse esitamise t&auml;htaeg on 16. juuni 2017 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb m&auml;rkida Pakkuja t&auml;pne nimi, kontaktandmed, registrikood ja tekst &bdquo;Eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumid" ja &bdquo;Mitte avada enne 16. juunit 2017 kell 11.15.</p> <p>4. Pakkumuse vastuv&otilde;tmisel teeb vastuv&otilde;tja &uuml;mbrikule m&auml;rke vastuv&otilde;tmise kuup&auml;eva ja kellaaja kohta.</p> <p>5. Pakkumused avatakse linnavarakomisjoni poolt 16. juunil kell 11.15 Valga Linnavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga II korrus, ruum nr 201. Pakkumuste avamisest v&otilde;ivad osa v&otilde;tta k&otilde;ik Pakkujad v&otilde;i nende volitatud esindajad.</p> <p>6. Isikud, kes on teinud mitten&otilde;uetekohase pakkumuse l&auml;bir&auml;&auml;kimistele ei lubata.</p> <p>7. L&auml;bir&auml;&auml;kimistele kutsutakse n&otilde;uetele vastava pakkumuse teinud osalejad p&auml;rast pakkumuste avamist pakkumuse esitamise j&auml;rjekorras. Eell&auml;bir&auml;&auml;kimiste sisu ei avalikustada. P&auml;rast eell&auml;bir&auml;&auml;kimiste l&otilde;ppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma pakkumuse kohvikuruumide &uuml;&uuml;ri ja &uuml;&uuml;rile andmise tingimuste kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumuseks pakkumuse &uuml;&uuml;rile andmise tingimustele vastanud ning &uuml;&uuml;risummas k&otilde;rgeima pakkumuse teinud osav&otilde;tja.</p> <p>8. Linnavalitsus kinnitab haldusaktiga eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumuse v&otilde;itja v&otilde;i tunnistab eell&auml;bir&auml;&auml;kimistega pakkumuse nurjunuks.</p> <p>9. V&otilde;itjaga s&otilde;lmitakse &uuml;&uuml;rileping. &Uuml;&uuml;rilepingu s&otilde;lminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate &otilde;iguste &uuml;leandmine kolmandatele isikutele.</p> <p>10. Kui pakkumuse v&otilde;itja ei ole &uuml;he kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest s&otilde;lminud &uuml;&uuml;rilepingut, t&uuml;histatakse pakkumuse tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.</p> <p>11. T&auml;iendav info:</p> <ul> <li>Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos (Puiestee tn 8, Valga linn III korrus, kabinet 311, telefonid 766 9955, 5237792, e-post: <a href="mailto: pille.meriroos@valgalv.ee">pille.meriroos@valgalv.ee</a>.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6064Raudteejaamas on pühapäeval liikluskorraldus muutunud2017-05-25<p><strong>T&auml;helepanu head Valga raudteejaama k&uuml;lastajad!</strong></p> <p>P&uuml;hap&auml;eval, 28. mail Valga raudteejaamas ja selle &uuml;mbruses korraldab L&auml;ti 100 kultuuritoimkond koost&ouml;&ouml;s Valka Kihelkonnaduumaga suure vaba&otilde;hu&uuml;rituse "T&auml;hed Valka kohal 1917".</p> <p>Seoses vaba&otilde;hu&uuml;ritusega v&otilde;ivad tekkida reisijatel m&otilde;ningad ebamugavused ning busside peatuste asukohad muutuvad j&auml;rgmiselt:</p> <ul> <li>25.- 27. mail toimuvad ettevalmistust&ouml;&ouml;d jaamahoones ja selle esisel ja tagusel alal. Bussiliiklus sellel ajal ei ole h&auml;iritud.</li> <li>28. mail kella 9-17 toimuvad proovid, kell 19 - 22.30 kontsert. Valga jaamahoone ees olev ala on 28. mail kell 9-24 liiklemiseks t&auml;ielikult suletud!<br />Bussid peatuvad Jaama pst oleval linnaliinibussi peatustes.</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6058Valga-Valka piiriülene tööhõive saab hoogu juurde 2017-05-24<p><strong>23. mail 2017 allkirjastasid Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja L&auml;ti T&ouml;&ouml;h&otilde;iveagentuuri direktori aset&auml;itja Aiga Balode Eesti-L&auml;ti programmist rahastuse saanud projekti &bdquo;Piiri&uuml;lese t&ouml;&ouml;turu integratsiooni ja t&ouml;&ouml;h&otilde;ive edendamine" partnerlepingu. Projekti peamiseks eesm&auml;rgiks on edendada piiri&uuml;lest koost&ouml;&ouml;d ning viia kokku t&ouml;&ouml;andjad ja t&ouml;&ouml;otsijad. </strong><br /><strong> </strong></p> <p>&bdquo;T&ouml;&ouml;tajate liikumisvabadus aitab leida suuremal hulgal inimestel t&ouml;&ouml;koht, mis vastab nende oskustele ning &uuml;letada t&ouml;&ouml;turu kitsaskohti ja nende probleemide lahendamisele Valga-Valka piirkonnas aitab oluliselt kaasa antud projekti rakendamine," selgitas Kalev H&auml;rk.<strong><br /></strong></p> <p>Projekt m&otilde;jub positiivselt &uuml;hiskonna sidususele, soodustades ettev&otilde;tete konkurentsiv&otilde;ime- ja tegevuseelduste piirkondlikku v&otilde;rdsust ning suurendades nende sotsiaalmajanduslikku heaolu.</p> <p>Projekti raames viiakse l&auml;bi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks. Lisaks korraldatakse mitmeid erinevaid &uuml;ritusi nii t&ouml;&ouml;otsijatele kui ka ettev&otilde;tjatele. Projekti k&auml;igus soovitakse lihtsustada piiri&uuml;lese t&ouml;&ouml;otsingu ning ettev&otilde;tjatele t&ouml;&ouml;tajate otsingu protsessi, v&otilde;imaldades projekti raames t&otilde;lkida saada olevate t&ouml;&ouml;kohtade info ning lisaks pakkuda n&otilde;ustamist piiri&uuml;lestele t&ouml;&ouml;otsijatele ja t&ouml;&ouml;andjatele. Projekti olulisemaid eesm&auml;rke on tuua kokku t&ouml;&ouml;andjad ja t&ouml;&ouml;otsijad, s&otilde;ltumata nende vahel olevast riigipiirist.</p> <p>Projekti juhtpartneriks on L&auml;ti T&ouml;&ouml;h&otilde;iveagentuur ning partneriteks lisaks Valga Linnavalitsusele Valka Novads ja Eesti T&ouml;&ouml;tukassa. Projekt algab 1. augustist 2017 ja kestab kaks aastat. Projekti kogumaksumuseks on 422 683,98 eurot, millest 85 % on toetus Eesti-L&auml;ti programmist (359 281,38 eurot) ning 15 % moodustab projektis osalevate partnerite omafinantseering.</p> <p><strong>Lisainfo: </strong></p> <ul> <li>Daniel Kullam&auml;<br />Valga linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<a href="mailto: daniel.kullama@valgalv.ee"><br />daniel.kullama@valgalv.ee</a><br />766 9953; 5349 8683</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6057Valga raudteejaamas avatakse suurejoonelise lavastusega Läti 100 ürituste sari2017-05-24<p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 28. mail saab Valga jaamas n&auml;ha muusikalist lavastust "T&auml;hed Valka kohal. 1917" (Zvaigznes pār Valku 1917). Lavastaja Jānis Siliņ&scaron; on loonud ajaloolise muusikalis-tantsulise vaatem&auml;ngu sellest, kuidas vaba L&auml;timaa t&auml;ht Valka kohale t&otilde;usis. See "Latvija 100" programmi osaks olev lavastus on omakorda aval&ouml;&ouml;k L&auml;ti Ajutise Rahvusn&otilde;ukogu 100. aastap&auml;eva &uuml;ritustele, mis l&otilde;pevad 2. detsembril k&otilde;rgetasemelise rahvusvahelise konverentsiga ning m&auml;lestustahvli ja n&auml;ituse avamisega Valkas-Valgas. </strong><br /> <br />Helilooja Mārtiņ&scaron; Brauns on lavastuse tarvis loonud kompositsiooni "Latvijā", mis p&otilde;hineb Jānis Akuratersi luulel. Lavastuses l&ouml;&ouml;vad kaasa lauljad Ieva Sutugova ja Daumants Kalniņ&scaron;, L&auml;ti kultuuriakadeemia segakoor Sōla dirigendi Kaspars Ādamsonsi juhtimisel, Valka muusikalised &uuml;hendused ja instrumentaalansamblid. Lisaks annab oma panuse 300 lauljat ja tantsijat projektist "L&auml;ti sajanda s&uuml;nnip&auml;eva ekspress" (Latvijas ekspresis simtgadei), kes kolm p&auml;eva kestva ja kaheteistk&uuml;mnest kontserdist koosneva kogu L&auml;tit h&otilde;lmava ringreisi l&otilde;petavad Valga jaamas.<br /> <br />Oma loomingulisel viisi tuletab lavastus meelde P&otilde;hja-L&auml;ti ja eriti Valka t&auml;hendust L&auml;ti riigi s&uuml;nniloos. Esimese maailmas&otilde;ja ajal, mil Valkasse saabusid s&otilde;jap&otilde;genikud, sai linnast l&auml;tlaste vaimne ja majanduslik keskus. "Valka t&auml;hendust sel ajal tuleb aina meeles pidada, kui jutuks on L&auml;ti saamislugu. T&auml;htsate rahvuslike ideede elluviimisel l&otilde;i kaasa mitte ainult Riiast saabunud intelligents, vaid ka kohalik rahvas," r&otilde;hutas kirjanik Ādolfs Erss oma raamatus "Vidzeme vabadusv&otilde;itluses" (Vidzeme brīvības cīņās).</p> <p>Tantsustuudio Dzirnas liikmed koreograaf Agris Daņiļēvičsi juhtimisel loovad erilise liikumismustri ja L&auml;ti kultuuriakadeemia &uuml;li&otilde;pilased - tulevased nukuteatri n&auml;itlejad - v&otilde;tavad teatraalsete giidide rolli. Valmiera teatri n&auml;itleja Kārlis Neimanis kehastub kirjanik Kārlis Skalbeks, et tunnetada suurmehe m&otilde;ttemaailma. Lavastuskunstnik Didzis Jaunzems on viiest m&auml;ngupaigast igale loonud oma visuaalse aktsendi. Etenduse produtsent on Asnate Siliņa.</p> <p>Ajaloolise muusikalis-tantsulise lavastuse "T&auml;hed Valka kohal. 1917" korraldab Valka kihelkonnaduuma koost&ouml;&ouml;s L&auml;ti kultuuriministeeriumi juures tegutseva riigi 100. s&uuml;nnip&auml;eva &uuml;rituste koordineerimise b&uuml;rooga, transpordiministeeriumi, dirigendi Ints Teterovskise, Valga linnavalitsuse ja L&auml;ti kultuuriakadeemiaga.<br /> <br />Kahetunnine etendus "T&auml;hed Valka kohal. 2017" toimub p&uuml;hap&auml;eval, 28. mail algusega kell 19 Valga jaamas. Oodatud on k&otilde;ik huvilised, sissep&auml;&auml;s on vaba.<br /> <br />Rohkem infot "Latvija 100" kohta aadressil www.lv100.lv</p> <p>Linda Pastare<br />"Latvija 100" b&uuml;roo avalike suhete spetsialist Kultuuriministeerium</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6078Valga ja Taheva noorte lennukad ideed leidsid toetust2017-05-17<p>Valgamaa 2 koost&ouml;&ouml;grupi piirkonna noored asuvad peagi ellu viima oma tulevikku vaatavaid ja silmaringi avardavaid ideid. Rahastus omaalgatuslike m&otilde;tete realiseerimiseks tuleb Eesti Noorsoot&ouml;&ouml; Keskuselt Valgamaa 2 koost&ouml;&ouml;grupi eelarve kaudu.</p> <p>Toetatud ideed on saanud noorte seas laiap&otilde;hjalise kokkulepe, need on p&otilde;hjalikult kirjeldatud ning &uuml;ksikasjalikult l&auml;bi m&otilde;eldud. Abiks seejuures olid Tallinna &Uuml;likooli &otilde;ppej&otilde;ud Urmo Reitav ning noorsoot&ouml;&ouml;tajad, kes korraldasid ja viisid l&auml;bi aprillis piirkonna noortele suunatud ideeseminari-inspiratsioonikoolituse.<br />Reaalsuseks saavatest unistustest kaks kuuluvad Taheva valla ja kaks Valga linna noortele.</p> <p>N&auml;iteks Rain Leini (16) juhtimisel saab Taheva valla avatud noortekeskus enda kasutusse moodsa k&ouml;&ouml;gitehnika. Ostetakse k&uuml;lmkapp, pliit, mikser, frit&uuml;&uuml;r, popkornimasin jms. Tehnika kasutamiseks viiakse l&auml;bi koolitus, misj&auml;rel maitsvad road v&otilde;ivadki noortekeskuse ruumides valmima hakata. Toetus noortele idee elluviimiseks on 750 eurot.</p> <p>Tormi Rattasepp (11) seevastu hakkab oma meeskonna ja noorsoot&ouml;&ouml;taja kaasabil korraldama Hargla Kooli noorematele &otilde;pilastele reisi Tartusse. K&uuml;lla ootab tr&uuml;kimuuseum ja Ahhaa teaduskeskus ning tarkust t&auml;is p&auml;ev saab oma punkti kino &uuml;hisk&uuml;lastusega. Toetus noortele idee elluviimiseks on 725 eurot.<br />Valga P&otilde;hikooli &otilde;pilane Merili Treufeldt (14) on s&uuml;dameasjaks v&otilde;tnud &otilde;pilasesinduse tegevuse elavdamise ning selle liikmete motivatsiooni t&otilde;stmise. Tema koos meeskonnaga l&auml;heb samuti v&auml;ljas&otilde;idule Ahhaa teaduskeskusesse, kus l&auml;bitakse &otilde;pilasesinduse liikmeid motiveeriv meeskonnakoolitus. Meelt lahutakse hiljem lodjas&otilde;iduga. Toetus noortele idee elluviimiseks on 580 eurot.<br />Valga muusikakultuuri edendamise on enda &uuml;lesandeks v&otilde;tnud Siim Udras (16), Andre Pundonen (16) ja Roland Rosenfeldt (16). Kuna nende hinnangul on Valgas umbes 50 noort, kes tunnevad puudust helisalvestusstuudio j&auml;rele, siis n&uuml;&uuml;d see Valga avatud noortekeskusesse p&uuml;sti pannaksegi. Lisaks noortekeskusele on oma n&otilde;u ja j&otilde;uga abiks Valga Rockiklubi. Kui vajalik soetatud ja seadistatud, siis on ka meeleolukat ava&uuml;ritust oodata. Toetus noortele idee elluviimiseks on 2810 eurot.</p> <p>Noortele suunatud ideeseminar on plaanis korraldada ka tuleval aastal. Kellel veel t&auml;navu j&auml;i oma suurep&auml;rane m&otilde;te v&auml;lja k&auml;imata, sellel on v&otilde;imalus meeskond kokku panna ja j&auml;rgmisel aastal oma ettepanekuga v&auml;lja tulla.</p> <p>Valgamaa 2 koost&ouml;&ouml;gruppi kuuluvad Taheva, Karula, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru vallad ning Valga linn. Koost&ouml;&ouml;d tehakse kaheaastase tegevuskava alusel, milles on kokku lepitud mituk&uuml;mmend p&otilde;nevat ettev&otilde;tmist ja uuenduslikku ideed.</p> <p>Monika Rogenbaum<br />Taheva vald</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6054Valga sündmustel on oma EV100 logo2017-05-16<p><strong>Valga Linnavalitsus kujundas riigi s&uuml;nnip&auml;evaks EV100 Valga logo, millega soovitakse teada anda Eesti vabariigile selleks v&auml;ga eriliseks t&auml;htp&auml;evaks tehtud kingitustest ja s&uuml;nnip&auml;eva auks korraldatud s&uuml;ndmustest. </strong></p> <p>EV100 Valga logo on s&uuml;ndinud s&uuml;mbioosina kahest logost, Valga linna s&uuml;mboolikast ja EV100 logost. Uue logo kujundas Valga linnadisainer Raivo Behrsin.</p> <p>Kaksteist aastat tagasi valminud Valga logo ja muster on kauniks t&auml;ienduseks linna tunnusv&auml;rvides juubelikujundusele, mille kasutamise v&otilde;imalus on k&otilde;igil Valgas toimuvate ettev&otilde;tmiste korraldajatel, kaksiklinna Valga-Valka elanikel ja ettev&otilde;tjatel 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta veebruarini.</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul annab 100. s&uuml;nnip&auml;evalogo kasutamine v&otilde;imaluse eristuda teistest &uuml;ritustest ning loob linnarahvale &auml;ratuntava identiteedi ja &auml;ratundmisr&otilde;&otilde;mu. Meie logo kasutamine annab v&otilde;imaluse j&auml;rjepidevalt ja inspireerivalt r&auml;&auml;kida Valga kui kaksiklinna lugu.</p> <p>Erinevate logo formaatide kasutamise v&otilde;imalustega tutvumiseks<a href="http://www.valgalv.ee/UserFiles/1%20linn%202%20riiki/EV%20100%20VALGA%20LOGO.pdf"> <strong>kliki siia</strong></a>.</p> <p>Allalaadimiseks on EV100 Valga logo k&auml;ttesaadav erinevates formaatides ja graafikates: <strong><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Uldinfo/AA/Sumboolika">Valga veebilehel.</a></strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6053Valga Vabaduse 13 koolihoone ja E. Enno 15 spordihoone arhitektuurivõistlus2017-05-16<p>Valga Vabaduse 13 koolihoone ja E. Enno 15 spordihoone arhitektuuriv&otilde;istlus</p> <ul> <li>Toimumiskoht: <strong>Eesti</strong></li> <li>Osav&otilde;tt: <strong>Rahvusvaheline</strong></li> <li>V&auml;ljakuulutamise kuup&auml;ev: <strong>16. mai 2017</strong></li> <li>K&uuml;simuste esitamise t&auml;htaeg: <strong>7. juuli 2017</strong></li> <li>Registreerimise t&auml;htaeg: <strong>17. juuli 2017 kell 14.00</strong></li> <li>V&otilde;istlust&ouml;&ouml;de esitamise t&auml;htaeg: <strong>17. juuli 2017 kell 14.00</strong></li> </ul> <p>Valga linnavalitsus koost&ouml;&ouml;s EALiga kuulutas v&auml;lja avatud arhitektuuriv&otilde;istluse leidmaks parim arhitektuurne lahendus Valga kesklinnas asuva Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 staadionihoone juurdeehitistele koos neid &uuml;mbritseva linnaruumiga (v&otilde;istlusala pindala 41 316 m&sup2;). Ideekonkursi korraldaja eesm&auml;rgiks on rajada valitud asukohta h&auml;sti- ning koostoimivad spordihoone (olemasoleva staadionihoone juurdeehitisena) ja p&otilde;hikooli &otilde;ppehoone (laiendades olemasolevat Vabaduse 13 koolihoonet) koos neid toetavate v&auml;lialadega.</p> <p>Vabaduse 13 hoone laiendamist rahastatakse SA Innove poolt hallatud meetmest &bdquo;P&otilde;hikooliv&otilde;rgu korrastamine perioodil 2014-2020".</p> <p>Arhitektuuriv&otilde;istlus toimub Eesti v&otilde;i Inglise keeles.</p> <p>Ideekonkursi v&otilde;itjaga asutakse l&auml;bir&auml;&auml;kimistesse teenuste hankelepingu s&otilde;lmimiseks Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 staadionihoone juurdeehitiste (koos neid &uuml;mbritseva linnaruumi projekteerimiseks) eel-, p&otilde;hi- ja t&ouml;&ouml;projekti ja autorij&auml;relevalve mahus.</p> <p>V&otilde;istluse auhinnafondi suurus on 20 000 eurot, mis jaguneb</p> <ul> <li>Esimene koht: 8 000 &euro;</li> <li>Teine koht: 6 000 &euro;</li> <li>Kolmas koht: 4 000 &euro;</li> <li>Ergutuspreemia: 2 000 &euro;</li> </ul> <p>Kavandite hindamiseks on hankija moodustatud konkursi ž&uuml;rii koosseisus:</p> <ul> <li>Kalev H&auml;rk, linnapea, Valga Linnavalitsus;</li> <li>Lauri Drubin&scaron;, Valga aselinnapea, Valga Linnavalitsus;</li> <li>Marina Krotova, Priimetsa kooli direktor;</li> <li>&Uuml;lo Peil, volitatud arhitekt, tase 7, Eesti Arhitektide Liit;</li> <li>Kaido Kepp, volitatud arhitekt, tase 7;</li> <li>Risto Parve, volitatud arhitekt, tase 7, Eesti Arhitektide Liit.</li> <li>Varuliikmed: <br /> <ul> <li>&nbsp;Karl Kirt, spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist, Valga Linnavalitsus;</li> <li>Tiit Sild, volitatud arhitekt, tase 7, Eesti Arhitektide Liit.</li> </ul> </li> </ul> <p>V&otilde;istlustingused ja kutse on avaldatud <a href="https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186778"><strong>riigihangete registris</strong> viitenumbri all 186778</a><br /></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6048Hans Eineri nimeline õpilaskonverents toimub taas2017-05-16<p><strong>Valga P&otilde;hikool t&auml;histab 17. mail Hans Eineri 161. s&uuml;nniaastap&auml;eva &otilde;pilaskonverentsiga. Konverentsil tulevad ettekandmisele parimad &otilde;pilast&ouml;&ouml;d Valga linna ja maakonna &otilde;pilastelt, tutvustatakse Hans Einerist valminud videoloengut ja noorte innustamiseks tuleb kohale inspireerija. </strong></p> <p>P&auml;evakava:</p> <ul> <li><strong>kell 10.00-10.25 </strong>&Otilde;pilaskonverentsi avamine<br />Tervitus Valga P&otilde;hikooli neidudeansamblilt. K&otilde;lavad lood Ben Bram/Pentatonix &bdquo;White Winter Hymnal" ja Tanel Padar &bdquo;&Uuml;ksinda &uuml;ksinduses". Juhendaja Siiri P&otilde;ldsaar.<br />&Otilde;pilaskonverentsi avas&otilde;nav&otilde;tud - Valga maavanem Margus Lepik, Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja Valga P&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov.<br />Videoloengu &bdquo;Hans Einer. Valga koolimees, kirjamees ja seltsitegelane" tutvustamine. Videoloengu koostas SA VIKP projektijuht-pedagoog Esta Mets.</li> <li><strong>kell 10.25-11.20</strong> LOODUS JA KESKKONNAHOID<br />Hullu Teadlase keskkonnaprojekt &bdquo;Olen tragi, sordin pr&uuml;gi!"<br />Valga P&otilde;hikooli 3.d klassi &otilde;pilased. Juhendaja Kairi Voode.<br />Valga P&otilde;hikooli 3.b klassi &otilde;pilased Keiro Ilves, Tristen Koop, Markus Kallas, Alice R&uuml;&uuml;tel, Anette Roop, Kaisa Lill. Juhendaja Inna Kallas.<br />Palupera P&otilde;hikooli &otilde;pilane Sander Soopalu, juhendajad K&uuml;lli Laidva ja Valdis Meos.<br />&bdquo;Kelgutamine - l&otilde;bus talvetegevus" - Palupera P&otilde;hikooli 4. klassi &otilde;pilased Martti Miks ja Andres Kull. Juhendaja Arvet Silk.<br />&bdquo;P&otilde;nevaks kujunenud &otilde;uetund" - Palupera P&otilde;hikooli 5. klassi &otilde;pilased Hendrik Uuemaa ja Andri Aarna. Juhendaja Tiiu Rohtla.<br />&bdquo;Eesti k&otilde;ige linnus&otilde;bralikum klass" - Palupera P&otilde;hikooli 8. klassi &otilde;pilased Karmen Vesso, Caroliis Miks ja Deimo Sarapson. Juhendaja Kairit Leesalu.<br />&bdquo;Hobusele h&auml;&auml;lk&auml;skluste &otilde;petamine k&auml;ek&otilde;rval treeningus" - L&uuml;llem&auml;e P&otilde;hikooli 8. klassi &otilde;pilane Liisa Sachris. Juhendajad Kadri Janson ja Ave Siilak.<br />&bdquo;Hennamaalingute raamat" - T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilane Riin Lepik. Juhendaja Meeri Raide.</li> <li>kell 11.20-11.45 L&Otilde;UNA</li> <li><strong>kell 11.45-12.25 </strong>VALGA LINNA AJALUGU<br />&bdquo;Valga linna teatri &bdquo;S&auml;de" ajalugu. M&auml;lestusi n&auml;itleja Otto-Peeter Raudheidingust." - Valga Priimetsa Kooli &otilde;pilased Viktor Ts&otilde;s ja Vladislav Jefimov. Juhendaja Reet Karbik.<br />&bdquo;Valga Muusikakool" - Valga Priimetsa Kooli &otilde;pilased Angelina &Scaron;abanova ja Jekaterina &Scaron;likarjova. Juhendaja Svetlana Kuzmenko.</li> <li>kell 12.25-12.40 PAUS</li> <li><strong>kell 12.40-13.40</strong> TERVIS JA TEADMISED TERVISEST<br />&bdquo;Toitumisharjumused Valga P&otilde;hikooli 5.- 7. klasside &otilde;pilaste seas" - Valga P&otilde;hikooli 8.d klassi &otilde;pilased Kelly-Anete Koik ja Anette Kahr. Juhendaja Lisel Helbrodt.<br />&bdquo;3. ja 8. klassi &otilde;pilaste teadmised inimese kehast" - Valga P&otilde;hikooli 8.c klassi &otilde;pilased Elis H&otilde;bej&otilde;gi ja Keithy Faster. Juhendaja Tiivi R&uuml;&uuml;tel.<br />Arvutim&auml;ngud ja p&otilde;hikooli &otilde;pilane" - Palupera P&otilde;hikooli 8. klassi &otilde;pilane Kristjan K&otilde;iv. Juhendaja Valdis Meos.<br />Uurimus &bdquo;Depressioon ja stress" - T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilane Annette L&otilde;oke. Juhendaja Maarja Seemen.</li> <li><strong>kell 13.40-14.15</strong> INSPIREERIJA</li> <li>kell 14.15-14.30 Konverentsi l&otilde;petamine</li> </ul> <p>Konverentsi modereerib Valga P&otilde;hikooli 8.e klassi &otilde;pilane Merili Treufeldt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6046Elutöö eest pälvis Valgamaa pärandihoidja sõle Galina Babitš2017-05-13<p>Reedel, 12. mail toimus N&otilde;uni kultuurimajas Valgamaa p&auml;randihoidjate ja aasta ema t&auml;nu&uuml;ritus. H&otilde;bes&otilde;le elut&ouml;&ouml; eest aastate pikkuse rahvakultuuri arendamise eest Valgamaal sai Galina Babit&scaron;. Valgamaa Rahvakultuuri- ja k&auml;sit&ouml;&ouml; keskseltsi annab traditsiooniliselt iga kevad v&auml;lja p&auml;randihoidjate s&otilde;lgesid ning sellel aastal oli s&otilde;lesaajaid kuus.</p> <p>Galina Babit&scaron; on aktiivne seltsielu eestvedaja ja eakatele vaba aja tegevuste organiseerija. Ta korraldab erinevatest rahvustest eakatele suurep&auml;raseid s&uuml;ndmusi Valga linnas. Seisab hea selle eest, et eakad oleksid pidevas arengus ja liikumises. Ta on asutanud ansambli, mille paljurahvuselises peres &otilde;pitakse erinevate rahvuste laule ja tantse ning saadakse teadmisi erinevatest kultuuridest. Selle tunnustuseks premeeriti teda p&auml;randihoidjate s&otilde;lega elut&ouml;&ouml; eest.</p> <p>Rahvatantsu valdkonna pideva arendamise ja v&auml;ga heade loominguliste tulemuste eest Valgamaal sai p&auml;randihoidja s&otilde;le Ain Veebel, kes on rahvatantsur&uuml;hma eestvedaja, juhendaja, tantsude looja ning rahvatantsijate j&auml;relkasvu eest hoolitseja.</p> <p>Rahvamuusika valdkonna pideva arendamise eest Valgamaal sai p&auml;randihoidja s&otilde;le Kalle Raidsalu, kes on rahvapille m&auml;nginud lapsest saati ja &otilde;petanud nendel m&auml;ngimise selgeks ka oma viiele lapsele. Kalle Raidsalu on olnud eestvedajaks vabariiklikul suguv&otilde;saorkestrite kokkutulekutel. Samuti on ta l&otilde;&otilde;tspillip&auml;evade korraldaja.</p> <p>K&auml;sit&ouml;&ouml; valdkonna pideva arendamise ja v&auml;ga heade loominguliste tulemuste eest Valgamaal saab P&auml;randihoidja s&otilde;le Ave Kruusmaa. Ta on Kunstikodu asutaja, Otep&auml;&auml; kooli s&uuml;mboolika ja juubeliraamatu kujundaja. Otep&auml;&auml; g&uuml;mnaasiumi meenete kujundaja ja valmistaja ning koolip&auml;evikute kaante kujundamise konkursi eestvedaja. Otep&auml;&auml; g&uuml;mnaasiumiastme &otilde;ppemooduli LOOVUS v&auml;ljat&ouml;&ouml;taja ja eestvedaja. Samuti on Kruusmaa kujundanud Valgamaa Rahvakunsti ja K&auml;sit&ouml;&ouml; Keskseltsi logo ja s&uuml;mboolika. <br />Ta on p&uuml;hendunud ja p&otilde;hjalik k&auml;sit&ouml;&ouml;&otilde;petaja, kes toetab isikup&auml;raseid lahendusi ja lahenduskeskset eluviisi.</p> <p>P&auml;randihoidja s&otilde;le kultuuri valdkonna pideva arendamise eest Valgamaal sai Kalle Vister, kes on seltskonda alati oodatud, sest kui vaja m&auml;ngib pilli ja laulab. Kui vaja teeb n&auml;item&auml;ngu v&otilde;i l&ouml;&ouml;b tantsu. Lisaks kultuuri t&auml;is vabale ajale on ta ka hinnatud moderaator maakonna &uuml;ritustel ja juba mitmeid aastaid t&ouml;&ouml;&uuml;lesannete t&otilde;ttu kultuuris&uuml;ndmuste korraldajaks maakonnas. Kalle Vister on maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.</p> <p>Lootustandva noore rahvakunstniku p&auml;randihoidja s&otilde;le sai Karl August Soonberg. Ta on aktiivne muusik ja &auml;ra m&auml;rgitud koolis omaloomingulisel v&otilde;istlusel. Ta &otilde;petab ka noorematele lastele pillim&auml;ngu. K&auml;ib orkestritega pidevalt esinemas nii Otep&auml;&auml;l, Valgamaal, &uuml;leriigilistel &uuml;ritustel kui ka Europeadedel.</p> <p>Lisaks andis maavanem Margus Lepik t&auml;nu&uuml;ritusel &uuml;le ka eripreemia imelisele, v&auml;ikesele, kuid tragile ja armsale multitalendile Oliver K&otilde;vaskile. Maavanem kinkis Oliverile Eesti trikoloori kaunistusega puidust kikilipsu. &bdquo;Sa oled vahva poiss ja meil k&otilde;igil on sinult palju &otilde;ppida. &Auml;ra muutu ja ma olen kindel, et me kuuleme sinust veel palju ka edaspidi. Edu ja ole sama vahva ning tragi kogu elu," &uuml;tles maavanem Oliverile.</p> <p>Kaja M&otilde;ts<br />Valga Maavalitsuse avalike suhete juht</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6045Eterniidijäätmete kogumise VI voor2017-05-11<p><strong>Eelregistreerunud Valga linna, Karula valla ning T&otilde;lliste valla elanikud saavad eterniidij&auml;&auml;tmed &uuml;le anda Valga linna j&auml;&auml;tmejaamas (V&otilde;ru tn 109c) j&auml;rgmistel kuup&auml;evadel:</strong></p> <p><strong> </strong></p> <ul> <strong> </strong> <li><strong>16.05.2017-19.05.2017 kell 10.00-18.00</strong></li> <strong> </strong> <li><strong>20.05.2017 kell 08.00-15.00 </strong></li> </ul> <p>J&auml;&auml;tmeid v&otilde;etakse tasuta vastu ainult eelregistreeritud j&auml;&auml;tmevaldajatelt kindlaks m&auml;&auml;ratud kohas ja kellaajal!</p> <p>Eelregistreerimine leidis aset m&ouml;&ouml;dunud aastal, k&otilde;ik j&auml;&auml;tmevaldajad kes soovisid tasuta eterniidij&auml;&auml;tmeid &auml;ra anda esitasid Valga linnavalitsusele registreerimislehe, kuhu peale oli m&auml;rgitud j&auml;&auml;tmevaldaja kontaktandmed ning &auml;ra antava eterniidi kogus. Iga j&auml;&auml;tmevaldaja kohta t&auml;idetakse eterniidij&auml;&auml;tmete &uuml;leandmise registreerimisleht, seega palume kaasa v&otilde;tta isikut t&otilde;endav dokument.</p> <p>Lisainfo: Anni Teetsmann, tel 766 9913; 5860 1328</p> <p>Eterniidikogumine viidi l&auml;bi projekti "Asbesti sisaldavvate ehitusmaterjalide(etreniit)j&auml;&auml;tmete kogumine Valgamaa kohalikes omavalitsustes, VI voor, Keskkonna Investeeringute Keskuse projekt nr.12154" raames.</p> <p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/KIK.png" alt="" width="93" height="110" /></p> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6037Valgas toimus Sprite 3x3 tänavakorvpalli avaetapp2017-05-09<p><strong>Laup&auml;eval, 6. mail toimus Valga spordihallis Sprite 3x3 t&auml;navakorvpalli Eesti meistriv&otilde;istluste avaetapp, kus v&otilde;istlustulle asusid U13, U15, harrastajad ja eliidisarja v&otilde;istkonnad. Enam v&otilde;istkondi osales harrastajate sarjas, kus kolmanda koha saavutas Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse v&otilde;istkond.</strong></p> <p>U13 vanuseklassis v&otilde;istlesid kolm v&otilde;istkonda. Alagrupiturniiri v&otilde;itis m&otilde;lemad m&auml;ngud v&otilde;itnud Erkmaa Korvpallikool. Teiseks tuli Orissaare v&otilde;istkond ja kolmandaks V&auml;rska Vesi. Finaalis m&auml;ngisid omavahel Erkmaa Korvpallikooli ja Orissaare, kus v&otilde;itjaks tuli tulemusega 9:2 Erkmaa Korvpallikool.</p> <p>U15 vanuseklassis v&otilde;istlesid v&otilde;idu nimel neli v&otilde;istkonda. K&uuml;lalisv&otilde;istkond Valmierast v&otilde;ttis alagrupiturniiri v&otilde;idu, v&otilde;ites k&otilde;ik kolm m&auml;ngu. Teiseks j&auml;i Erkmaa KK, kolmandaks V&auml;rska Vesi ning neljandaks P&auml;rnu Poisid. Finaalis l&auml;ksid omavahel vastamisi Valmiera U15 v&otilde;istkond ja Erkmaa KK. Valmiera v&otilde;itis otsustavas finaalm&auml;ngus 8:3.</p> <p>Harrastajate sarjas osales &uuml;htekokku kuus v&otilde;istkonda. Esimeses alagrupis v&otilde;ttis v&otilde;idu Iisaku. Teiseks j&auml;i Valga-Valka segav&otilde;istkond BorderFit ning kolmandaks Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse noorte v&otilde;istkond. Teises alagrupis v&otilde;ttis kindla v&otilde;idu Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse v&otilde;istkond. Teiseks j&auml;id v&otilde;istkond Kiired ja Vigased, kolmandaks j&auml;i L&auml;ti v&otilde;istkond Feniks.</p> <p>Veerandfinaalides l&auml;ksid omavahel vastamisi Kiired ja vigased ning Valgamaa K&Otilde;K noored. Tulise m&auml;ngu v&otilde;itsid Valgamaa K&Otilde;K noored tulemusega 8:6. Teises veerandfinaalm&auml;ngus v&otilde;itis kindlald BorderFit tulemusega 21:8 L&auml;ti v&otilde;istkonda Feniksit.</p> <p>Poolfinaalis kohtusid Iisaku ja Valgamaa K&Otilde;K Noored. Iisau v&otilde;istkond v&otilde;itis tulemusega 16:11. Teises kohtumises v&otilde;itis BorderFit v&otilde;istkond tulemusega 16:12 Valgamaa K&Otilde;K v&otilde;istkonda. Kolmanda koha m&auml;ngus l&auml;ksid seega omavahel vastamisi Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus ja Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse noorte v&otilde;istkond. Heitlusest v&auml;ljus v&otilde;itjana Valgamaa K&Otilde;K tulemusega 12:9. Finaalis v&otilde;itis, aga Iisaku v&otilde;istkond 12:8 BorderFit v&otilde;istkonda.</p> <p>Iisaku v&otilde;istkonna eest m&auml;ngisid Jaanus P&auml;rnpuu, Martin Laaenemets, Peeter Valdre ja Taivo P&auml;llo. BorderFit v&otilde;istkonna eest m&auml;ngisid Arro Vahtra, Davids Vitols, Roberts Larmanis ja Ilmars Baltkajs. Kolmandale kohale tulnud Valgamaa K&Otilde;K v&otilde;istkonna eest m&auml;ngisid Ats Tamm, Erik Kerk, Olver Kaljuvee ja Vidrik Ugur.</p> <p>P&auml;eva k&otilde;ige tugemavas sarjas - eliitklassis - v&otilde;istles neli v&otilde;istkonda. Kolm v&otilde;istkonda naaberriigist Venemaalt ja &uuml;ks kohalik Valga v&otilde;istkond. Alagrupiturniiri tugevamaks osutus v&otilde;istkond Inotec, kes v&otilde;itis k&otilde;ik kolm alagrupim&auml;ngu. Teisele kohale j&auml;i v&otilde;istkond Torpedo, kolmandale kohale Detina ning alagrupi neljandaks j&auml;i Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse v&otilde;istkond.</p> <p>Poolfinaalis l&auml;ksid omavahel vastamisi Inotec ja Valgamaa k&Otilde;K. Inotec v&otilde;itis selle m&auml;ngu 21:9. Teises, v&auml;ga tulises poolfinaalis, l&auml;ksid vastamisi kaks Venemaa klubi. Torpedo ja Detina v&otilde;istkonna vahelises heitluses v&auml;ljus v&otilde;itjana Torpedo, kes v&otilde;itis 20:19. Samuti v&auml;ga emotsionaalses finaalm&auml;ngus v&otilde;ttis oma Inoteci v&otilde;istkond alistades Torpedo 21:16.</p> <p>Inoteci v&otilde;istkond kindlustas sellega p&auml;&auml;su 29. juulil peetavale suurele finaalv&otilde;istlusele, mis toimub Vabaduse V&auml;ljakul. Inoteci v&otilde;istkonnas m&auml;ngisid Alex Abrikosov, Konstantin Nesterov, Ruslan Tumanov ja Shatashvili Shalva. Konstantin Nesterov v&otilde;itis 2014. aasta FIBA 3x3 t&auml;navakorvpalli maailmameistriv&otilde;istlustel kolmanda koha. Teiseks j&auml;&auml;nud Torpedo v&otilde;istkonnas m&auml;ngisid Denis Berg, Gleb Kolyshkin, Mikhail Vershkov ja Nikita Makshev. Kolmanda koha saavutanud Detina v&otilde;istkonna koosseisus m&auml;ngisid Andrei Shtarev, Dmitrii Kriukov, Sergey Prilutski ja Timur Malikov. Eesti v&otilde;istkondade au kaitsesid Ats Tamm, Brendon Paidra, Olver Kaljuvee ja Vidrik Ugur.</p> <p>Soovime t&auml;nada k&otilde;iki korraldajaid ja abistajaid: MT&Uuml; 3x3 T&auml;navakorvpalli Liit, Valga Linnavalitsus, Valga Sport, Maks &amp; Moorits, Marathon Sport, Eesti Kultuurkapital.</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/SPORT/Korvpalli MV avaetapp Valgas.jpg" alt="" width="601" height="415" /></p> <p class="img-left">Karl Kirt<br />Valga linnavalitsuse spordi ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist<br />766 9918; 5919 4744</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6036Valgamaa noortekeskused said üle 10 000 euro projektirahastust2017-05-09<p><strong>Valgamaa noored saavad sel aastal osaleda mitmes huviringis ja s&uuml;ndmustel, mis teostuvad t&auml;nu Eesti Noorsoot&ouml;&ouml; Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursile. Valga Avatud Noortekeskuse projekt "L&auml;bi m&auml;ngu suureks" sai toetust 1671,6 eurot.</strong><br /> <br />&Uuml;htekokku eraldati riigi toetus kuuele projektile kogusummas 10 161,21 eurot. Rahastuse abiga viiakse t&auml;navu Valgamaal ellu mitmeid p&otilde;nevaid noortele suunatud s&uuml;ndmusi ja ettev&otilde;tmisi nagu noorteb&auml;ndide festival ja annete jaht.<br /> <br />Projektikonkursi hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaeksperdi Kuldar Adeli s&otilde;nul olid Valgamaal selgelt eristuvad erinevate piirkondade noortekeskuste ja noorte vajadused. Igas piirkonnas oli taotletud erin&auml;oliste tegevuste ja vahendite jaoks toetust.<br /> <br />Valgamaa projektides olid noored k&otilde;igil puhkudel v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamise eestvedajaks ja saavad olema ka tegevuste elluviijaks," &uuml;tles Adel. "N&auml;iteks teatriring, b&auml;ndide festival, perep&auml;evak, k&uuml;ladevaheline sportm&auml;ngude turniir ja eriteemalised &otilde;pitoad saavad teoks just seet&otilde;ttu, et noored on neid soovinud ja on valmis nende l&auml;biviimise jaoks ka ise panustama."<br /> <br />Valgamaal on &uuml;heks silmapaistvamaks projektiks T&otilde;lliste Avatud Noortekeskuse TANK projekt "Valgamaa noorte annete jaht", milles osaleb 140 noort 14st kohalikust omavalitsusest. Noorte annete jahil korraldatakse noortele erinevaid tegevusi tutvustavad &otilde;pitoad (nt slackline, meedia, sushi jm), mis toetavad noori uute huvitegevuste leidmisel v&otilde;i eneses uute huvide ja annete avastamisel. Tegevused soodustavad noorte panustamist ja &otilde;pitut ning kogetut saab edaspidi iseseisvalt kasutada.<br /> <br />Maakonnale eraldatava toetussumma suurus s&otilde;ltub seal elavate noorte arvust. Nii oli m&otilde;nes maakonnas, kus oli palju taotlejaid, iga euro peale tihe konkurents. M&otilde;nes aga sai k&otilde;iki projekte toetada t&auml;ies mahus.<br /> <br />&Uuml;htekokku esitati avatud noortekeskuste projektikonkursile 222 projekti, mis on 15 v&otilde;rra enam kui eelmisel aastal. Maakondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel eraldatakse selle aasta konkursi raames toetust 178 projektile &uuml;le kogu Eesti kogumahus 236 197 eurot.<br /> <br />Valgamaal avatud noortekeskuste projektikonkursist rahastuse saanud projektid:</p> <ul> <li>MT&Uuml; Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt "Koos on l&otilde;busam" - 1022,4 eurot;</li> <li>MT&Uuml; T&otilde;lliste Avatud Noortekeskuse TANK projekt "Valgamaa noorte annete jaht" - 3090 eurot;</li> <li>Otep&auml;&auml; Avatud Noortekeskuse projekt "Valgamaa Noorteb&auml;ndide Festival" - 1353 eurot;</li> <li>Taheva valla Avatud Noortekeskuse projekt "Taheva ja Helme valla noorte omaalagtuse toetamine koost&ouml;&ouml; ja sportimisv&otilde;imaluste kaudu" - 1624,21 eurot;</li> <li>T&otilde;rva Avatud noortekeskuse projekt "T&otilde;rva noorte vaba aja loovate ja arendavate tegevuste v&otilde;imaluste avardamine" - 1400 eurot;</li> <li>Valga Avatud Noortekeskuse projekt "L&auml;bi m&auml;ngu suureks" - 1671,6 eurot.</li> </ul> <p><br />Lisainfo:</p> <p>Agne Adler <br />Eesti Noorsoot&ouml;&ouml; Keskuse peaekspert<br />Tel 735 0354; 5688 3685<br /><a href="mailto: agne.adler@entk.ee">agne.adler@entk.ee</a><br /><br /> Teate edastas:</p> <p>Lennart Komp<br />Kommunikatsioonib&uuml;roo Dalton<br /><a href="mailto: lennart@dalton.ee">lennart@dalton.ee</a><br />+372 5626 6964</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6025Valga linnas toimuvad nii heakorra- kui mõttetalgud 2017-05-05<p><strong>Valga linnavalitsus on sellel aastal v&otilde;tnud eest vedada kahed &uuml;lelinnalised talgud: 5. mail kella 12st kuni 15ni toimuvad heakorratalgud "Pedeli rannahooajaks vormi" ja 6. mail kella 10st kuni 16ni m&otilde;ttetalgud &bdquo;Paku oma kodulinnale Valgale v&auml;&auml;rt idee". </strong></p> <p>Heakorratalgutel osalejad kogunevad reedel Pedeli rannamaja juurde kell 12, et &uuml;hiselt teha hea tervise ja kauni kodulinna h&uuml;vanguks v&auml;rskes &otilde;hus paar tundi kasulikku t&ouml;&ouml;d. Plaanis on koristada kogu Pedeli j&otilde;e&auml;&auml;rne ja -&uuml;mbrus pr&uuml;gist, viia &auml;ra Pedeli virgestusalal olev liigne ja kasutusk&otilde;lbmatu inventar ning korrastada m&auml;nguv&auml;ljakute ja spordiplatside liivaala.</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul alustatakse seekord heakorratalgutega t&ouml;&ouml;p&auml;eval, sest n&auml;dalavahetusel on kaksiklinnas Valgas-Valkas suur heategevuslik Piirilaat ja selleks ajaks soovime kogu Pedeli virgestusala juba korda saada. &Uuml;htlasi l&auml;heme kaasa t&auml;navuse Teeme &auml;ra talgup&auml;eva m&auml;rks&otilde;naga "valmistumine" ja soovime &uuml;heskoos linnaelanikega valmistuda Eesti Vabariigi 100. s&uuml;nnip&auml;eva t&auml;histamiseks.</p> <p>Teeme &auml;ra talgup&auml;eval, 6. mail saavad k&otilde;ik valgalased ja linna k&uuml;lalised osaleda m&otilde;ttetalgutel ja pakkuda v&auml;lja erinevaid kingiideid. Linnavalitsuse inimesed koondavad k&otilde;igi talguteemaga kursis olevate ja tulemuseni j&otilde;udmisest huvitatud inimeste ideed, et teha Valgas EV100 juubeliks kingitus. Piirilaada k&uuml;lalistel on hea v&otilde;imalus l&auml;bi astuda Valga linnavalitsuse telgi juurest, et mekkida valmivat grilli, m&otilde;nusas seltskonnas pisut juttu puhuda ning toredaid ideid genereerida.</p> <p><br />Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6022Enampakkumise korras pakutakse rendile rohumaad põllumajanduslikuks kasutamiseks2017-05-04<p>Valga Linnavalitsus annab 23. mail 2017 kell 11.00 avaliku suulise enampakkumise korras rendile Baldini talu maa&uuml;ksuselt 4,75 ha looduslikku rohumaad p&otilde;llumajanduslikuks kasutamiseks 5 aastaks j&auml;rgmistel tingimustel:</p> <ul> <li>maat&uuml;ki rendi alghinnaks 25 eurot/ha aastas, tagatisraha 25 eurot ja osav&otilde;tutasu 10 eurot;</li> <li>rendile v&otilde;etava maat&uuml;kki kasutatakse p&otilde;llumajanduslikul eesm&auml;rgil;</li> <li>maat&uuml;kk on moodustatud plaanimaterjali alusel ning piirid on looduses t&auml;histamata ja pindala ligil&auml;hedane.</li> </ul> <p>Avaldus enampakkumisest osav&otilde;tuks esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 22. maiks 2017.<br />Enampakkumisest lubatakse osa v&otilde;tma ainult neid isikuid, kelle osav&otilde;tutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 22.05.2017.<br />Enampakkumine toimub Valga Linnavalitsuses Puiestee tn 8, II korruse saalis kab. 201.<br /> <br />INFO t&ouml;&ouml;p&auml;evadel telefonil 766 9950</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6015Pedeli rannahoone kohvikuruumide enampakkumine2017-04-27<p><strong>Valga Linnavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras kasutusse rannahoone kohvikuruumid asukohaga Perve tn 30, Valga linn.</strong><br /> <br />Kirjaliku enampakkumise tingimused on j&auml;rgmised:</p> <ul> <li>&uuml;&uuml;rnik tagab hoones kohviku avamise ja v&auml;ljaarendamise;</li> <li>&uuml;&uuml;rnik tagab kohviku lahtioleku rannahooajal ja rannahooajal toimuvate &uuml;rituste ajal ajavahemikul 01. juuni - 31. august;</li> <li>&uuml;&uuml;rnik tasub kohvikuga seotud k&otilde;rvalkulud;</li> <li>&uuml;&uuml;ri alghind 1 euro &uuml;he ruutmeetri kohta kuus;</li> <li>kasutusse andmise t&auml;htaeg - t&auml;htajatu.</li> </ul> <p>Pakkumine esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 15. maiks 2017 kella 16.00.<br /> <br />INFO tingimuste kohta telefonil 766 9956</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6014Jäätmevedu kevadpühade ajal2017-04-26<p>AS Eesti Keskkonnateenused tuletab Valgamaa klientidele ja koost&ouml;&ouml;partneritele meelde, et graafikuj&auml;rgset j&auml;&auml;tmete vedu teostatakse ka riiklikel p&uuml;hadel.<br />Vedude tellimised ja loobumised perioodiks 1.-2. mai 2017 tuleb esitada hiljemalt 28. aprillil kella 15.00-ks.</p> <p>Klienditeenindus vastab k&otilde;nedele ja kirjadele ning on avatud p&uuml;hade eelsel t&ouml;&ouml;p&auml;eval 28. aprillil kuni 17.00-ni. 1. mail on kontorid suletud.</p> <p>Lisainfo</p> <p>AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindus<br />Telefon: 435 5025; <a href="mailto: info@keskkonnateenused.ee">info@keskkonnateenused.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6012Valga Põhikooli vajatakse psühholoogi2017-04-21<p>Valga P&otilde;hikool kutsub oma arenevasse meeskonda ja p&auml;ikeselisse majja ps&uuml;hholoogi.<br /><strong>Kandidaadilt ootame: </strong></p> <ul> <li>erialast k&otilde;rgharidust v&otilde;i sellele vastavat kvalifikatsiooni;</li> <li>v&auml;ga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust;</li> <li>s&otilde;bralikkust ja r&otilde;&otilde;msameelsust;</li> <li>usaldusv&auml;&auml;rsust ja algatusv&otilde;imet;</li> <li>otsustus-, koost&ouml;&ouml;- ja anal&uuml;&uuml;siv&otilde;imet;</li> <li>avatust uuendustele;</li> <li>head arvutikasutamise oskust;</li> <li>soovi panustada kooli arengusse.</li> </ul> <p><strong>Omalt poolt pakume: </strong></p> <ul> <li>t&ouml;&ouml;tamisv&otilde;imalust &uuml;hes suurimas Eesti p&otilde;hikoolis;</li> <li>uuendusmeelset ja s&otilde;bralikku meeskonda;</li> <li>enesearengu- ja eneseteostusv&otilde;imalusi;</li> <li>v&otilde;imalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse.</li> </ul> <p>Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust t&otilde;endavate dokumentide koopiatega meiliaadressile <a href="mailto: direktor@valgapk.edu.ee">direktor@valgapk.edu.ee</a>. <strong>Kandideerimise t&auml;htaeg on 31.05.2017. </strong></p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>kooli direktor Hanneli Luik-Stogov, telefon 5883 7042</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6011Ilmus ajalehe Valga Linna Leht uus number2017-04-21<p>Valga Linnavalitsuse poolt tasuta v&auml;ljaantava ajalehe aprillinumbris saab lugeda j&auml;rgmistest teemadest:</p> <ul> <li>15. Heategevuslik Piirilaat</li> <li>Uued linnaliinibussid ja e-kaardi piletis&uuml;steem</li> <li>Mida teha 300 euroga? ehk olulisemad investeeringud</li> <li>Koolide l&otilde;puaktused, haridusteemalised projektitegevused</li> <li>Tankla suvine &otilde;pilasmalev</li> <li>Tasuta koolitus v&auml;&auml;rikas eas autojuhtidele</li> <li>Spordi- ja kultuuris&uuml;ndmuste kalender</li> </ul> <p>Kui m&otilde;ni teema pakub s&uuml;gavamat huvi, siis Valga Linna Lehe elektroonilist versiooni saab lugeda siin:</p> <ul> <li><a href="/UserFiles/1 linn 2 riiki/VLL aprill EST.pdf">eesti keeles</a></li> <li><a href="/UserFiles/1 linn 2 riiki/VLL aprill RUS.pdf">vene keeles</a></li> </ul> <p>Lisainfo:</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6010Ootame ettepanekuid Valga linna arengukava muutmiseks2017-04-19<p>Head linnakodanikud!</p> <p>Valga Linnavalitsus on korraliselt &uuml;le vaadanud Valga linna arengukava 2012 - 2020 koos tegevuskavaga aastateks 2017 -2021 (Lisa 2).</p> <p>Kuni 11. maini 2017 on k&otilde;igil soovijatel v&otilde;imalik saata oma ettepanekuid arengukava t&auml;iendamiseks v&otilde;i muutmiseks e-posti aadressile <a href="mailto: arengukava@valgalv.ee">arengukava@valgalv.ee</a> v&otilde;i aadressile Puiestee 8, 68203 Valga, m&auml;rgus&otilde;naga &bdquo;Arengukava". K&otilde;ik esitaja nime ja kontaktandmetega varustatud ettepanekud vaadatakse l&auml;bi arengukava t&ouml;&ouml;r&uuml;hmade poolt.</p> <ul> <li><a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/406052015021">Valga linna arengukava aastateks 2012-2020</a></li> <li><a href="http://www.valgalv.ee/UserFiles/Arengukavad%20projektid/LISA2%20Valga%20linna%202012-2020%20arengukava%20muutmine_kevad%202017.pdf">Arengukava Lisa 2 - Tegevuskavad</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=6005Valgamaa pärimuspeo Eesti Pulm pruutpaar on valitud2017-04-17<p><strong>Valga Muuseum annab k&otilde;igile huvilistele teada, et 20. augustil toimuva suur&uuml;rituse Eesti Pulm jaoks on pruutpaar valitud. Avalikku pulma, mis tugineb 19. sajandi Eesti pulmatraditsioonidele, kandideeris kokku 17 paari</strong>.</p> <p>Pruutpaariks oli v&otilde;imalik kandideerida Valga Muuseumi kodulehel n&auml;dala jooksul. &bdquo;Meil on hea meel selle &uuml;le, et registreerijaid oli &uuml;le Eesti. See n&auml;itab, et noored soovivad abielluda vanade pulmatraditsioonide kohaselt," r&auml;&auml;kis Marju Rebane &bdquo;Samas aga ei olnud valiku tegemine lihtne ja kaasa aitas 15-liikmeline meeskond. Teise vooru p&auml;&auml;senud kaheksal paaril tuli osaleda vestlusel ning sealt edasi kolmandas voorus kolme viimase paari &uuml;lesandeks sai kirjutada kosjakirjeldus 19. sajandi n&auml;itel," lisas Marju Rebane.</p> <p>&Uuml;htlaselt tugeva tasemega paaridest osutusid Eesti Pulma valituks Nele Ruul ja Janno Harak. Endi tutvustuseks r&auml;&auml;kis Nele: &bdquo;Meid seob peale suure armastuse ka huvi looduse ja maal&auml;hedase elustiili vastu. Oleme maausku ja meid paeluvad vanade eestlaste tarkused ja kombed. Otsime v&otilde;imalust minna koos maale elama, et ajada ka oma juured maasse. Praegu toimetame minu kadunud vanaisa talukohas Emaj&otilde;e &auml;&auml;res Palup&otilde;hjas. Valga muuseumi &uuml;ritus Eesti Pulm on kirjelduste p&otilde;hjal t&auml;pselt see, mida meie soovime, oleme v&auml;ga elevil."</p> <p>Valgamaa p&auml;rimuskultuuri pidu Eesti Pulm saab toimuma 20. augustil, kuid ettevalmistused juba k&auml;ivad. Kosjad plaanime l&auml;bi viia mais, noorkuu ajal. Lisainfo peo, pruutpaari ja pulma kohta aadressil <a href="pulm.valgamuuseum.ee">pulm.valgamuuseum.ee</a>.</p> <p>Merili Madissoo, projektijuht (<a href="mailto: merili@valgamuuseum.ee">merili@valgamuuseum.ee</a>, +732 766 8864) <br />Marju Rebane, programmijuht (<a href="mailto: marju@valgamuuseum.ee">marju@valgamuuseum.ee</a>, +732 766 8861)</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5998Valga ujulakompleks on 14.-16. aprillini suletud2017-04-11<p>14.-16. aprillini t&auml;histatakse &uuml;lest&otilde;usmisp&uuml;hasid. P&uuml;hade ajal on Valga P&otilde;hikoolis asuv ujulakompleks suletud.</p> <p>Teistel p&auml;evadel on ujula avatud vastavalt <a href="http://www.valgapk.edu.ee/uldinfo/spordibaasid/ujula/hinnakiri/">tavap&auml;rasele graafikule</a>.</p> <p>H&auml;id saabuvaid &uuml;lest&otilde;usmisp&uuml;hi!</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5997Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile2017-04-10<p>Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha t&auml;itmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 29.05.2017.</p> <p>Logopeedi t&ouml;&ouml; p&otilde;hieesm&auml;rk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsiooniv&otilde;ime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / v&otilde;i arendamine; lapsevanemate ja lasteaia&otilde;petajate n&otilde;ustamine logopeedilistes k&uuml;simustes.</p> <p><strong>N&otilde;udmised kandidaadile: </strong></p> <ul> <li>erialane magistrikraad v&otilde;i sellele vastav kvalifikatsioon v&otilde;i logopeedi kutse;<br />eesti keele oskus k&otilde;rgtasemel;</li> <li>arvuti kasutamise oskus;</li> <li>hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koost&ouml;&ouml;tahe.</li> </ul> <p><strong>Kasuks tuleb:</strong></p> <ul> <li>eelnev t&ouml;&ouml;kogemus eripedagoogi v&otilde;i logopeedina.</li> </ul> <p><strong>T&ouml;&ouml;le asumise aeg: </strong></p> <ul> <li>esimesel v&otilde;imalusel, hiljemalt 21.08.2017.</li> </ul> <p><strong>Pakume: </strong></p> <ul> <li>meeldivat t&ouml;&ouml;keskkonda;</li> <li>s&otilde;bralikku kollektiivi;</li> <li>eneset&auml;iendamise ja-teostuse v&otilde;imalusi;</li> <li>motiveerivat t&ouml;&ouml;tasu;</li> <li>vajadusel ametikorterit.</li> </ul> <p>Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 29. maiks 2016 avaldus, haridustt&otilde;endavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus<br />Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, v&otilde;i e-posti aadressil: <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a></p> <p><strong>T&auml;iendav info: </strong></p> <ul> <li>haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a> v&otilde;i telefonil 515 1759</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5996Uued jäätmeveo teenushinnad2017-04-10<p>Seoses j&auml;&auml;tmete k&auml;itluskulude kasvuga, esitas AS Eesti Keskkonnateenused p&otilde;hjendatud taotluse Valgamaa Omavalitsuste Liidule segaolmej&auml;&auml;tmete veo teenustasude muutmiseks Valgamaa omavalitsuste &uuml;hises veopiirkonnas. Valgamaa Omavalitsuste Liit rahuldas AS Eesti Keskkonnateenused taotluse 16.02.2017 protokoll nr 2, millega koosk&otilde;lastati uued j&auml;&auml;tmeveo k&auml;itlemise teenustasud Valgamaa omavalitsuste &uuml;hises veopiirkonnas alates 1.05.2017.</p> <p><strong>Uued j&auml;&auml;tmeveo teenushinnad Valgamaa &uuml;hises korraldatud j&auml;&auml;tmeveo piirkonnas rakenduvad alates 01.05.2017.</strong></p> <p class="img-left">&nbsp;</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/Hinnakiri(2).jpg" alt="" width="590" height="252" /></p> <p>Vanapaberi j&auml;&auml;tmete, biolagunevate k&ouml;&ouml;gi- ja s&ouml;&ouml;klaj&auml;&auml;tmete veohinnad, j&auml;&auml;tmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad ei muutu.</p> <ul> <li>T&auml;iendava informatsiooni saamiseks palume v&otilde;tta &uuml;hendust klienditeenindusega<br /> Valgas, Transpordi 1, e-posti teel <a href="mailto: valga@keskkonnateenused.ee">valga@keskkonnateenused.ee</a> v&otilde;i telefonil 435 5025.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5994Oodatakse kandidaate Valga linna aukodaniku tiitlile2017-04-05<p><strong>Aukodaniku nimetus antakse inimesele, kelle t&ouml;&ouml; ja tegevus on p&auml;lvinud kaaskodanike austuse ja lugupidamise Valga linnale osutatud teenete eest. Tiitli andmise otsuse teeb Valga Linnavolikogu maikuu istungil. Aukodaniku tiitliga kaasneb Valga linna raemedal ja rahaline preemia ning aukodaniku nimi kantakse Valga linna auraamatusse.</strong></p> <p>Valga linna aukodaniku tiitel anti esmakordselt v&auml;lja 2005. aastal. Aastate jooksul on aukodaniku nimetuse p&auml;lvinud Aime L&otilde;hmus, Peep Audova, Linda Markus, Vikki Pennonen, Ivan Juhan Mannine, Laine M&auml;nd, Uno Heinla, &Uuml;lo Mere, Meelis Kivi, Aasa P&otilde;der, Sirje P&auml;ss ja Galina Babit&scaron;.</p> <p>Aukodaniku tiitel antakse &uuml;le Valga linna s&uuml;nnip&auml;evakontserdi ajal 10. juunil kell 13 Valga Jaani kirikus toimuval kontserdil.</p> <p>Tee ettepanek Valga linna aukodaniku valimiseks kirjalikult koos kandidaadi elulooliste andmetega ning p&otilde;hjendusega Valga linnavolikogu aadressil Kesk tn 11, 68203 Valga v&otilde;i saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil <a href="mailto: volikogu@valgalv.ee">volikogu@valgalv.ee</a></p> <p>Lisainfo Valga Linnavolikogu telefonil 766 1553; 529 0353</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5992Südamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama2017-04-04<p><strong>Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on taas alanud s&uuml;damekuu. Aprilli jooksul toimuvad &uuml;le Eesti liikumis&uuml;ritused, et meelde tuletada, kui oluline on s&uuml;dametervise hoidmiseks regulaarselt liikuda ning et s&uuml;dame-veresoonkonnahaigusi saab tervisliku elustiiliga ennetada. Sel aastal juhime lisaks t&auml;helepanu ka lisatud suhkru liigsele tarvitamisele. </strong></p> <p>S&uuml;damekuu on v&auml;lja kasvanud s&uuml;damen&auml;dala traditsioonist, mis sai alguse juba 24 aastat tagasi.</p> <p>Kardioloog Margus Viigimaa s&otilde;nul on erinevaid s&uuml;dant kahjustavaid aspekte nagu &uuml;lekaalulisus, k&otilde;rgverer&otilde;hut&otilde;bi, metaboolne s&uuml;ndroom ja 2. t&uuml;&uuml;pi diabeet arvesse v&otilde;ttes, muutunud lisatud suhkrute liigne tarbimine &uuml;heks arvestatavaks terviseriskiks.</p> <p>&bdquo;Liigne saadud energia (olgu see siis liigselt tarbitud lisatud suhkrutest, rasvadest v&otilde;i valkudest) ja v&auml;hene liikumine koos, viivad varem v&otilde;i hiljem kehakaalu t&otilde;usuni. Arvukad uuringud on n&auml;idanud, et kehakaalu t&otilde;us t&otilde;stab verer&otilde;hu v&auml;&auml;rtusi, suurendab nn halva kolesterooli ja v&auml;hendab hea kolesterooli sisaldust veres. Kui suhkru ainevahetus on mingil p&otilde;hjusel h&auml;iritud, n&auml;iteks organism ei suuda enam toota piisavalt insuliini vm ja gl&uuml;koosi tase veres on ka s&ouml;&ouml;gi vaheaegadel soovitusest k&otilde;rgem, siis see omakorda hakkab kahjustama veresoonte seinu ja mitmeid elut&auml;htsaid elundeid," &uuml;tleb Viigimaa.</p> <p>Lisatud suhkrutest saadav energia ei tohiks &uuml;letada 10 protsenti kogu p&auml;evasest soovituslikust toiduenergiast. N&auml;iteks keskmine t&auml;iskasvanud naine, kelle energiavajadus on 2000 kcal, ei tohiks lisatud suhkruid tarbida rohkem kui 50 grammi p&auml;evas. Kuid t&auml;iskasvanud s&ouml;&ouml;vad p&auml;evas keskmiselt kaks ning lapsed ja teismelised 3-4 korda rohkem magusat kui soovituslik. <br />Kuigi s&uuml;dame-veresoonkonnahaigused on Eestis esmane suremuse ning &uuml;ks peamine haigestumise p&otilde;hjustaja, on suremus s&uuml;damehaigustesse, eriti s&uuml;dame isheemiat&otilde;bedesse, pidevalt v&auml;henenud. Tervise Arengu Instituudi surma p&otilde;hjuste registri andmetel oli 2015. aastal &uuml;le poole k&otilde;ikidest surmadest ehk 8055 surma, p&otilde;hjustatud vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3190 meest ja 4865 naist. See teeb 100 000 elaniku kohta 323 juhtu. V&otilde;rdluseks, 2000. aastal oli see 559 juhtu.</p> <p>S&uuml;damekuul korraldatakse igas maakonnas erinevaid liikumis&uuml;ritusi. N&auml;iteks tuleb Valgas Eesti-L&auml;ti jooks, Viljandis fotojaht ning Kakerdaja rabas r&auml;ndlindude tervitus. Liikumisv&otilde;imalustega saab tutvuda terviseinfo.ee kalendris. Praegu on seal info &uuml;le 360 &uuml;rituse kohta, kuid neid lisandub veelgi. S&uuml;damekuust v&otilde;tavad osa ka tervist edendavate t&ouml;&ouml;kohtade v&otilde;rgustikku kuuluvad ettev&otilde;tted, samuti lasteaiad ja koolid, eakate p&auml;evakeskused ja teised asutused.</p> <p>Lisainfo: prof Margus Viigimaa, mob 511 0070, margus.viigimaa@regionaalhaigla.ee <br />Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5990Valga linna 2017. aasta lisaeelarve võeti vastu 15 poolthäälega2017-03-31<p><strong>Valga linnavolikogu kinnitas 2017. aasta lisaeelarve kogumahus 4,4 miljonit eurot. </strong></p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul on lisaeelarves t&auml;helepanu all linna elukeskkonna parandamine ning teede ja t&auml;navate oluline korrastamine. &bdquo;Enim raha, kokku peaaegu 2 mln eurot, suunatakse teede ja t&auml;navate remondiks. P&otilde;hit&auml;navatest rekonstrueeritakse V&otilde;ru t&auml;nav L&otilde;una t&auml;navast kuni Karula valla piirini, Tartu t&auml;navale tehakse uus &uuml;lekate ning remonditakse Pikk ja Petseri t&auml;nava ristmik. Mustkatte alla planeeritakse viia Paju, Vahe, Narva, Siguri, Ploomi, Kevade, Muru, Talve t&auml;navad. Asfaldi freesimisest tekkiva puruga soovitakse parandada Tambre linnaosa mitmete t&auml;navate seisundit. Lisaks sellele remonditakse v&otilde;i ehitatakse k&otilde;nniteid Vabaduse, Aia, Neulandi ja Puiestee t&auml;navatel."</p> <p>T&auml;htsa investeeringuna saab v&auml;lja tuua veel t&auml;navavalgustuse v&auml;ljaehitamist ning oluliste hoonete renoveerimist ja kesklinna v&auml;ljaehitamist. &bdquo;J&auml;tkatakse t&auml;navavalgustuse v&auml;ljaehitamist t&auml;navatele, kus seda siiani pole olnud," selgitas linnapea H&auml;rk. &bdquo;Investeeringuteks hoonetesse suunatakse kokku 750 tuhat eurot, millest l&otilde;viosa l&auml;heb Valga G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilaskodu loomisele J. Kuperjanovi 12 hoonesse (e Valga L&otilde;videga majja) ja Riia 5 hoone taastamiseks. 2017. aasta l&otilde;puks renoveeritakse Euroopa Liidu toetuste kaasabil vanalinna keskv&auml;ljak ning viiakse l&auml;bi Valga Priimetsa kooli ja linna uue spordihoone ala arhitektuurikonkurss koos projekteerimisega. V&auml;iksemaid investeeringuid tehakse Valga raamatukogu, muusikakooli, lasteaedade ja teiste linna asutuste hoonete ja territooriumide korrastamiseks."</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rk lisas et lisaeelarves on j&auml;tkuvalt ette n&auml;htud raha mahaj&auml;etud hoonete lammutamiseks, millega soovitakse aasta jooksul k&otilde;rvaldada linnapildist v&auml;hemalt kolm mahaj&auml;etud kortermaja.</p> <p>Peale lisaeelarve vastuv&otilde;tmist kujuneb Valga linna 2017. aasta eelarve kogumahuks 17 565 881,83 eurot.</p> <p><br />Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5987Avalik suuline enampakkumine2017-03-30<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->Valga Linnavalitsus annab 18. aprillil 2017 kell 11.30 avaliku suulise enampakkumise korras rendile Baldini talu maa&uuml;ksuselt 3,58 ha ja Suure &ndash; Stoke talu maa&uuml;ksuselt 3,58 ha looduslikku rohumaad p&otilde;llumajanduslikuks kasutamiseks 5 aastaks j&auml;rgmistel tingimustel:</p> <ul> <li>maat&uuml;kkide rendi alghinnaks 25 eurot/ha aastas, tagatisraha 25 eurot ja osav&otilde;tutasu 10 eurot;</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">rendile v&otilde;etavat maat&uuml;kki kasutatakse p&otilde;llumajanduslikul eesm&auml;rgil;</li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">maat&uuml;kk on moodustatud plaanimaterjali alusel ning piirid on looduses t&auml;histamata ja pindala ligil&auml;hedane;</li> </ul> <p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Avaldused enampakkumisest osav&otilde;tuks ja muud n&otilde;utavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 17. aprilliks 2017 kell 16.00.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Enampakkumisest lubatakse osa v&otilde;tma ainult neid isikuid, kelle osav&otilde;tutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 17.04.2017.</p> </p> <p>Enampakkumine toimub Valga Linnavalitsuses Puiestee tn 8, I korruse saalis kab 201.</p> <p>Info t&ouml;&ouml;p&auml;evadel telefonil 766 9950</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5986Avalik suuline enampakkumine2017-03-30<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} --> <!--[endif] --></p> <p>Valga Linnavalitsus m&uuml;&uuml;b 18. aprillil 2017 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel:S&otilde;iduauto VAZ 2106 (1983)<span style="mso-tab-count: 2;">&nbsp; </span>alghinnaga 100 eurot,<span style="mso-tab-count: 1;"></span> tagatisraha 10 eurot, osav&otilde;tutasu 3 eurot.</p> <p>Avaldused oksjonist osav&otilde;tuks ja muud n&otilde;utavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 17. aprilliks 2017 kell 16.00.Oksjonist lubatakse osa v&otilde;tma ainult neid isikuid, kelle osav&otilde;tutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 17.04.2017.</p> <p>Info t&ouml;&ouml;p&auml;evadel telefonil 766 9956</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5984Kooliteatrite festival toob kokku maakondlikud näitetrupid2017-03-28<p><strong>Kolmap&auml;eval, 29. m&auml;rtsil toimub Valgas 36. tegutsemisaastat t&auml;histava Eesti Kooliteatrite festivali maakondlik eelvoor. Vabariikliku konkursi maakonna voorus osalevad Valga ja maakonna koolides tegutsevad n&auml;itetrupid, mille seast valitakse v&auml;lja Valgamaa esindaja vabariiklikule konkursile.&nbsp;</strong></p> <p>MT&Uuml; Kungla juhendaja Siiri P&otilde;ldsaare s&otilde;nul toob Valgamaa Kooliteatrite festival kokku maakonnas tegutsevad n&auml;itetrupid, et kogeda &uuml;ksteise m&auml;ngu, saada uhke Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse laval esinemise kogemust ning r&otilde;&otilde;mustada Valga linna publikut.</p> <p>"Kolmeliikmeline ž&uuml;rii valib v&auml;lja kolmest vanuseastmest p&otilde;nevaimad etendused, millel on au esindada Valgamaad vabariiklikul Kooliteatrite festivalil," selgitas P&otilde;ldsaar. Ta lisas, et ž&uuml;riisse kuuluvad Elva Lend Teatri juht Aire Pajur, Eesti Harrastusteatrite Liidu esindaja, lavastaja Marko M&auml;esaar ning ilmselt l&auml;bi aegade suurima Kooliteatri kogemusega t&auml;nane tudeng Hardo Adamson.</p> <p>Kooliteatri maakondlikud voorud viiakse l&auml;bi m&auml;rtsikuu jooksul, aprillis toimuvad riigifestivalid Eestimaa erinevates paigus ja kolmes vanuseastmes:</p> <ul> <li>7.-9. aprillil Tallinnas g&uuml;mnaasiumi astmele;</li> <li>21.-22. aprillil J&otilde;hvis (Ida-Virumaal) keskastmele;</li> <li>5.-6. mail Kolgas (Harjumaal) algklassidele.</li> </ul> <p>Valgamaa Kooliteatrite festivali ajakava:</p> <ul> <li>kell 12.00 festivali avamine</li> <li>kell 12.10 T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi draamaklass etendusega &bdquo;Poelugu"</li> <li>kell 12.30 Valga P&otilde;hikooli n&auml;itering DraamaLaama etendusega &bdquo;Araablane liftis"</li> <li>kell 13.00 T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi n&auml;itetrupp Pigilind etendusega &bdquo;Lohe Ruudi"</li> <li>kell 13.30 Valga Priimetsa kooli n&auml;itetrupp Punane Maa</li> <li>etendusega &bdquo;Kuidas Baaba Jaga oma t&uuml;treid mehele pani"</li> <li>kell 14.20 T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi n&auml;itetrupp Pigilind etendusega &bdquo;Meie Valitsus"</li> <li>kell 15.00 Valga P&otilde;hikooli seltskond Elumehed etendusega &bdquo;Lumivalge prints ja 7 j&otilde;uj&otilde;nni"</li> <li>kell 15.20 T&otilde;rva G&uuml;mnaasiumi n&auml;itering etendusega &bdquo;Toping ehk Puhas sort ehk Presidendivalimised"</li> <li>kell 16.00 T&otilde;rva Avatud Noortekeskuse n&auml;itetrupp Hingev&auml;rvid etendusega &bdquo;Sinatraga kuu peale"</li> <li>kell 17.30 auhinnatseremoonia </li> </ul> <p>K&otilde;ik teatris&otilde;brad on oodatud vaatama!</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5983Seminar „Kiusamisest vabaks!“2017-03-28<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong>Valga Linnavalitsus&nbsp; korraldab neljap&auml;eval, 30.03.2017, kell 10.30 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses &bdquo;Kiusamisest vabaks!&ldquo; metoodika parimate praktikate vahetamise seminari, kus esinevad &otilde;petajad k&otilde;ikidest Valga linna lasteaedadest ja koolidest. Professor Leida Talts Tallinna &Uuml;likoolist annab &uuml;levaate metoodika &bdquo;Kiusamisest vabaks!&ldquo; tulemusuuringust Eesti lasteaedades ja koolides. &Uuml;htlasi on seminaril osalejatel v&otilde;imalus kuulata Tallinna Meelespea lasteaia kogemustest.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Programmi &ldquo;Kiusamisest vaba lasteaed ja kool&rdquo; koordinaatorid lastekaitseliidust Viive Rull ja Marie Tammsaar r&auml;&auml;givad eesootavatest koolitustest ja liitumistest ning jagavad praktilisi n&otilde;uandeid uutele liituda soovijatele. Seminari ilmestavad Valga lasteaedade Kaseke ja P&auml;&auml;suke lapsed oma etteastetega. Parimate praktikate seminarile on juba registreerunud ligi 80 &otilde;petajat Valgast ja Valgamaalt.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Valga linnas on kiusamisest vaba lasteaed ja kool metoodikaga liitunud k&otilde;ik munitsipaallasteaiad ja p&otilde;hikoolid.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong><a href="/UserFiles/Haridus/Kiusamisest vabaks.pdf">Seminari kava</a></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p>&nbsp;</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Lisainfo:</p> <p>Anneli Rants<br />Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja<br />Tel<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> 515 1759</span></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5982Valga Linnavalitsuse arenguamet otsib oma meeskonda ettevõtlus- ja arenguspetsialisti2017-03-28<p>&nbsp;<strong>Pakume: </strong></p> <ul class="unIndentedList"> <li> huvitavat ja mitmekesist t&ouml;&ouml;d; </li> <li> meeldivat t&ouml;&ouml;keskkonda; </li> <li> s&otilde;bralikke kolleege; </li> <li> eneseteostust ja koolitusv&otilde;imalusi; </li> <li> konkurentsiv&otilde;imelist t&ouml;&ouml;tasu; </li> <li> paindlikku t&ouml;&ouml;aega; </li> <li> vajadusel soodustingimustel elamispinda. </li> </ul> <p>&nbsp;<strong>Sina oled:</strong></p> <ul class="unIndentedList"> <li> s&uuml;steemne ja tulemustele orienteeritud;</li> <li> avatud suhtleja ja meeskonnam&auml;ngija;</li> <li> algatusv&otilde;imeline;</li> <li> hea kaasamise ja l&auml;bir&auml;&auml;kimise oskusega. </li> </ul> <p>&nbsp;<strong>Sul on:</strong></p> <ul class="unIndentedList"> <li> k&otilde;rgharidus (soovitavalt majanduses v&otilde;i avalikus halduses);</li> <li> kogemus projektide kirjutamise ja juhtimise alal; </li> <li> k&otilde;rgtasemel eesti keele oskus ja suhtlustasandil inglise keele ning vene keele oskus; </li> <li> teadmised ettev&otilde;tluse p&otilde;hialustest.</li> </ul> <p>Sellisel juhul ootame just sind oma meeskonda ettev&otilde;tluse- ja arenguspetsialistiks, kelle peamisteks t&ouml;&ouml;&uuml;lesanneteks on ettev&otilde;tluskeskkonna strateegiline planeerimine ja arendamine, sealhulgas ettev&otilde;tjate kaasamise ja koost&ouml;&ouml; koordineerimine ning linna turundamisele kaasa aitamine. Samuti osalemine teiste strateegiliste plaanide koostamisel, ajakohastamisel, t&auml;ideviimise korraldamisel ja j&auml;rgimisel ning ettev&otilde;tlusega seotud rahvusvaheliste projektide algatamine ja teostamine.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust t&otilde;endavate dokumentide koopia saata</p> <p align="center">Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) v&otilde;i e-postile <a href="mailto:valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a></p> <p align="center">hiljemalt <strong>10. aprilliks 2017. a.</strong></p> <p>T&auml;iendav info telefonil 766 9964 v&otilde;i 766 9953.</p> <p>&nbsp;</p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5981Eesti üks erilisemaid jookse toimub 15. aprillil Valgas-Valkas2017-03-28<p class="MsoNoSpacing">Kell 13 antakse start p&otilde;hijooksudele Valga keskstaadionilt. Joosta saab nii viiekilomeetrisel kui ka k&uuml;mnekilomeetrisel jooksudistantsil. &Uuml;he ringi pikkuseks on viis kilomeetrit. Jooksma on oodatud igas vanuses jooksus&otilde;brad. Lisaks jooksmisele saavad rajale minna ka kepik&otilde;ndijad.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Rada kulgeb m&ouml;&ouml;da Valga ja Valka linna t&auml;navaid. Jooksurada on v&auml;ga oman&auml;oline erinevate kergemate t&otilde;usude ja langustega. Rada on iga&uuml;hele j&otilde;ukohane.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>II Eesti-L&auml;ti Jooks on Valga Linnajooksusarja II etapp. K&uuml;mnekilomeetrine distants on ka Valgamaa Jooksusarja I etapp.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Jooksule registreerimine toimub Valga Sport kodulehel aadressil </span><a href="http://www.valgasport.ee/sundmused/registreerimine/eesti-lati-jooks/"><span>http://www.valgasport.ee/sundmused/registreerimine/eesti-lati-jooks/</span></a><span>. Kuni 10. aprillini on osav&otilde;tumaks 7 eurot, kepik&otilde;ndijatele 3 eurot. Kohapeal osav&otilde;tutasu 10 eurot ja kepik&otilde;ndijatele 5 eurot. Maksta on v&otilde;imalik k&otilde;ikide Eesti suurimate pankade pangalingi kaudu.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Enne p&otilde;hijookse antakse start lastejooksudele. L&auml;bida tuleb vastavalt vanusele kas 100-, 200-, 400- v&otilde;i 800-meetrine distants Valga keskstaadionil. Lastejooksud on Valgamaa jooksusarja I etapiks. Lastejooksudele toimub registreerimine kohapeal ning osav&otilde;tutasu ei ole. Esimestele jooksudele antakse start kell 11.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>II Eesti-L&auml;ti Jooks on Selveri Linnajooksude sarja kandidaatjooks. Selveri Linnajooksude sarja kuulub muuhulgas Narva Energiajooks, SEB Tallinna Maraton, Tartu Linnamaraton ja paljud teised jooksuv&otilde;istlused.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>K&uuml;mnekilomeetrise distantsi auhinnafond on 1200 eurot, viiekilomeetristele distantsidele on esemelised auhinnad.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Hea inimene, tule jooksma ja v&otilde;ta s&otilde;ber kaasa!</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Uuri t&auml;psemalt: </span><a href="http://www.valgasport.ee/sundmused/sundmused/kalender/2017-04-15/ii-eesti-lati-jooks/"><span>http://www.valgasport.ee/sundmused/sundmused/kalender/2017-04-15/ii-eesti-lati-jooks/</span></a><span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>LISANFO:<br />Meelis Kattai<br />Valga Sport juhataja&nbsp;<br /></span>+372 5347 8170</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5980Valga linn võitis Valgamaa Talimängud2017-03-27<p class="MsoNoSpacing">Laup&auml;eval sai l&otilde;ppakordi j&auml;rjekordsed Valgamaa Talim&auml;ngud, kus Valga linn v&otilde;itis 115 punktiga esikoha. Kokku tuldi seitsmel spordiv&otilde;istlustel v&otilde;itjateks.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Talim&auml;ngud said alguse juba 11. m&auml;rtsil, kui Valga spordihallis toimus saalijalgpalli v&otilde;istlus. Valga linna esimene v&otilde;istkond tuli 13 punktiga v&otilde;itjaks. V&otilde;istkonna koosseisus m&auml;ngisid <span>Daniel Libin, Aleksei Ku&scaron;narjov, Mark Ivanov, Aleksander Ole&scaron;kevits, Dinis Vorobei, Aivo Akkus, Inno Tuhkanen, Maksims Kudinovs. Valga linna teine v&otilde;istkond saavutas neljanda koha.</span></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Keeni noortekeskuses toimusid 14. m&auml;rtsil m&auml;lum&auml;ngu ja turniiribridži v&otilde;istlused. M&auml;lum&auml;ngus saavutas Valga linna v&otilde;istkond 31 punktiga esikoha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Toomas Roosim&auml;e, Raivo Kukk ja Toomas R&auml;tsepp. Samal p&auml;eval turniiribridži v&otilde;istlustel saavutas Valga linna v&otilde;istkond &uuml;heksanda koha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Enno L&otilde;iv ja Andres Kornel.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>14. m&auml;rtsil peeti Tehvandi suusastaadionil murdmaasuusatamise v&otilde;istlus klassikatehnikas. T18 vanuseklassis saavutas esikoha Margaret Peterson, teise koha Merily Pelska ja kolmanda koha Regina Reimaa. N45 vanuseklassis saavutas esikoha Kaja T&auml;ttar, teise koha Heldi Kaares ja kolmanda koha saavutas Ester Peterson. Samal p&auml;eval toimunud klassikasprindi v&otilde;istlusel saavutas naiste arvestuses teise koha Margaret Peterson ja kolmanda koha Kaja T&auml;ttar.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Tehvandi suusastaadionil peeti 16. m&auml;rtsil murdmaasuusatamise v&otilde;istlus vabatehnikas ning toimus vabatehnikastiilis teatesuusatamine. T18 vanuseklassis saavutas esikoha Margaret Peterson, teise koha Merily Pelska ja kolmanda koha Anette Kahr. N45 vanuseklassis tuli teisele kohale Kaja T&auml;ttar ja kolmanda koha Ester Peterson. N klassis saavutas Aveli T&auml;ttar teise koha. M50 vanuseklassis saavutas teise koha Aivars Krastinsh. M40 klassis sai kolmanda koha Vladimir Makutene. Teatesuusatamises saavutas Valga linna v&otilde;istkond kolmanda koha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Aveli T&auml;ttar, Kaja T&auml;ttar, Aivars Krastinsh ja Vladimir Makutene.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>&Uuml;ldkokkuv&otilde;ttes saavutas Valga linn suusatamises 405 punktiga teise koha.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>17. m&auml;rtsil toimunud &otilde;hup&uuml;ssist laskev&otilde;istlustel saavutas Valga linna esimene v&otilde;istkond esimese koha 525 punktiga. Valga linna eest v&otilde;istlesid Aleksandr Voronin, Vjat&scaron;eslav Lepman ja Kirill Lepman. Valga linna teine v&otilde;istkond sai kuuenda koha 463 punktiga.</span>&nbsp;</p> <h3>Finaalp&auml;ev Valga Spordihallis</h3> <p class="MsoNoSpacing"><span>Laup&auml;eval, 25. m&auml;rtsil, oli Valga spordihallis talim&auml;ngude finaalp&auml;ev. Lume puudumise t&otilde;ttu pidid korraldajad &auml;ra j&auml;tma rees&otilde;idu.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Kabes saavutas Valga linna esimene v&otilde;istkond esikoha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Aivars Auzulkalns, Toivo Tiisl&auml;r ja Aime Ilves. Valga linna teine v&otilde;istkond saavutas kolmanda koha. V&otilde;istkonnas m&auml;ngisid Toomas Laul, M&auml;rt L&otilde;hmus ja Alli Mannine. </span></p> <p class="MsoNoSpacing">Lauatennises saavutas Valga linna v&otilde;istkond esikoha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Dmitri Mal&otilde;&scaron;ev, Toivo Kanep ja Nastja Levina.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>T&auml;navakorvpallis saavutas Valga linna v&otilde;istkond kolmanda koha. Valga linna eest v&otilde;istlesid Anari Torp, Eigo Kull, Aigar Asson ja Toomas Maiste.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Juhtide mitmev&otilde;istlusel pidid maakondade omavalitsusjuhid proovile panema enda oskused t&otilde;ukeratta sprindis, petanki t&auml;psusviskes ja teatev&otilde;istluses. Esikoha saavutasid Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja volikogu esimees Ivar Unt.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>V&otilde;rkpallis saavutas esikoha Valga linna esimene v&otilde;istkond koosseisus Sergei Dinis, Viktor Dedovets, Dmitri S&auml;rki, Igor Dodonov, Kirill Balihhin, Anastassia Lomp, Jana Tensberg ja Anastassia Dobrovolskaja. Valga linna teine v&otilde;istkond saavutas 7. koha ja Valga linna kolmas v&otilde;istkond 9. koha.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Males saavutas Valga linna esimene v&otilde;istkond teise koha. Valga linna eest m&auml;ngisid Uldis Muižarajs, Guntars Bondars ja Vera Mikijanska. Valga linna teine v&otilde;istkond tuli teisele kohale.</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span>&Uuml;ldkokkuv&otilde;ttes sai Valga linn 115 punkti ja saavutas &uuml;lekaalukalt esikoha. Valga Linnavalitsus t&auml;nab k&otilde;iki Valga linna eest v&otilde;istelnud spordiklubisid ja sportlasi.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Karl Kirt<br />Spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span>Pilt: Rein Leppik</span></p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5977Valga aastal 20302017-03-20<p>Kuigi aasta 2030 tundub kaugel, siis linna tuleviku seisukohast see nii ei ole. Iga linn on keeruline organism, mille arengu m&otilde;jutamine on aeglane ja keeruline. Meie praegused otsused avaldavad oma m&otilde;ju alles siis, kui enamik otsustajaid on oma t&ouml;&ouml;postilt lahkunud ja ei vastuta enam tehtu eest.</p> <p>&Uuml;ks k&otilde;ige olulisematest linna arengu dokumentidest, mis vaatab nii kaugele tulevikku, on &uuml;ldplaneering. &Uuml;ldplaneering kavandab, kuidas linn aastal 2030 f&uuml;&uuml;siliselt v&auml;lja n&auml;eb - (kus on eluhooned, tootmishooned, poed, pargid, v&auml;ljakud, t&auml;navad, spordirajatised), kuidas inimesed linnas liikuvad, kust saavad &uuml;henduse vee, elektri ja sidega jne. Kuid planeeringu kaudsem m&otilde;ju on veel olulisem. &Uuml;ldplaneeringu kaudu suuname linnaruumi arengut.</p> <p>Atraktiivne linnaruum m&otilde;jutab linna elanike suhtumist linna tervikuna. Iga linna suurim kapital on elanikud. Ps&uuml;hholoogiline side inimese ja tema elukoha vahel m&otilde;jutab oluliselt tema aktiivsust kogukonnas. Kui elukoht on v&auml;he atraktiivne, kahjustab see ka suhtumist linna. Atraktiivne linnaruum tugevdab elanike sidet oma linnaga, suurendab uhkustunnet oma linna &uuml;le ja sellega t&otilde;useb tahe anda oma panus linna arendamisse. Eelpool kirjeldatud suhestumine v&otilde;ib anda n&auml;iteks t&otilde;uke v&auml;ikeettev&otilde;tluse s&uuml;nnile: uued kohvikud, juuksurisalongid, v&auml;ikepoed jne. Linna paremasse tulevikku uskuvad inimesed on aktiivsemad ning panustavad meelsamini linna arengusse.</p> <p>Kevadel 2016 algatas Valga Linnavolikogu Valga &uuml;ldplaneering 2030+ koostamise. &Uuml;ldplaneering koostatakse koost&ouml;&ouml;s Eesti Planeerijate &Uuml;hinguga ja hetkel on tegemist Eestis esimese &uuml;ldplaneeringuga, mille eesm&auml;rk on kahanemisega kohanemine.</p> <p>&Uuml;ldplaneering on seega selline teekaart, mis peaks suunama meie praegused tegevused niimoodi, et Valga aastal 2030 n&auml;eks v&auml;lja just sellisena, nagu me soovime seda praegu. Igal teekonnal on oluline algus- ja l&otilde;pp-punkt. Meie jaoks see t&auml;hendab, et peame v&otilde;imalikult t&auml;pselt kirjeldama praeguse linnaruumi seisu ja visiooni, milline on Valga linnaruum meie jaoks aastal 2030.</p> <p>Praeguse linnaruumi seisu v&otilde;iks kirjeldada l&uuml;hidalt sellisena: Valga linna eluhoonete, kaupluste, avalike hoonete, kuid ka t&auml;navate suurus ja hulk vastab siiani 18 500 inimese vajadustele. Aga tegelikkuses on inimesi hetkel kolmandiku v&otilde;rra v&auml;hem. Selle tulemusena ei leia aktiivset kasutust ligi kolmandik linna territooriumist. K&otilde;ige teravamalt v&auml;ljendub see kortermajade h&otilde;ivatuses. Suur kasutuseta elamispinna ja &auml;ripinna osakaal turul langetab kinnisvara hinda. Madal hind ei anna omanikele v&otilde;imalust oma vara m&uuml;&uuml;a, kinnisvara renoveerimine ei tasu end &auml;ra ja uusi korterelamuid ei ehitata. Tulemuseks on valdavalt madal elamispindade kvaliteet. Puitmajades on olukord kohati v&auml;gagi kriitiline. Valga linnaruum on oma elanike jaoks liiga suur.</p> <p>Visiooni, millist Valga linnaruumi on meil aastal 2030 vaja, on s&otilde;nastada keerulisem. Selleks peame hindama tuleviku rahvastiku protsesse. Valga aastal 2030 peaks olema oma elanike arvult just paraja suurusega ja kvaliteetse elukeskkonnaga, aga keegi meist tulevikku ei n&auml;e. Seet&otilde;ttu alustatakse iga &uuml;ldplaneeringu koostamise protsessi v&otilde;imalike arengu stsenaariumite v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamisega. Sellesse faasi on Valga uus &uuml;ldplaneering j&otilde;udnud. Koostasime v&otilde;imaliku arengu stsenaariumite kavandi ja tahaksime Teile neid tutvustada.</p> <p>Esimene (kasvu) stsenaarium n&auml;eb ette, et k&auml;itume nii, nagu me siiani k&auml;itusime. Praegu kehtiv &uuml;ldplaneering on p&auml;rit aastast 2007 ning kavandab linna &uuml;mber uusi elamu- ja tootmispiirkondi. Eramute ehitamiseks on reserveeritud ligi 90 ha. Samas on linnaruumis veel hinnanguliselt 17% elamumaa sihtotstarbega krunti (pindalaga 57,1 ha), mis on t&uuml;hjad, kasutusest v&auml;ljalangenud v&otilde;i alakasutatud. Esimese stsenaariumi j&auml;rgi on k&otilde;ik need krundid hoonestatud ja kasutusele v&otilde;etud. Selleks peaks Valgas aastal 2030 elama v&auml;hemalt 15 000 inimest. Kui me otsustaksime k&auml;ituda selle stsenaariumi j&auml;rgi, peab meil olema selge plaan, kuidas leida juurde 2 500 puuduvat inimest. Kui see ei &otilde;nnestu, siis need negatiivsed n&auml;htused, mida me praegu kogeme (lagunevad hooned linna s&uuml;dames, alakasutatud ja osaliselt halvas seisus (k&otilde;nni-) teed, madal kinnisvara hind, jne..), veel s&uuml;venevad.</p> <p>Teine (kohanemise) stsenaarium n&auml;eb ette, et elanikkonna kahanemise protsessi &otilde;nnestub peatada ja aastal 2030 elab Valgas umbes sama palju inimesi nagu hetkel. Selleks me peame linna muutma kompaktsemaks ning kesklinna taaselustama. Linna funktsioone ja investeeringud suunama esmaselt kesklinna, v&auml;ljas pool kesklinna j&auml;&auml;b hoonestus h&otilde;redamaks, mitte vajalikud majad lammutatakse ja krundid, kas rohetatakse v&otilde;i liidetakse naaberkruntidega. Linnaruum kohandatakse vananeva elanikkonna vajaduste j&auml;rgi - j&auml;rgitakse universaalse disaini p&otilde;him&otilde;tteid. Nende tegevuste tulemusena muutub linn atraktiivsemaks ning inimestel on v&auml;hem p&otilde;hjust lahkumiseks. Kahanemine peatub.</p> <p>Kolmas (kahanemise) stsenaarium arvestab olukorraga, kus elanikkonna kahanemist ei &otilde;nnestu peatuda. Eesti statistikaameti prognoos n&auml;eb aastal 2030 Valga elanikkonna suuruseks 10 307 inimest, ehk veel 2000 inimeste v&otilde;rra v&auml;hem kui praegu Valgas on. Kui nii peaks j&auml;&auml;ma (me teeme k&otilde;ik, mis on meie v&otilde;imetes, selleks, et nii ei juhtuks), siis linnaruumi tuleb kokku t&otilde;mmata veelgi rohkem. K&otilde;ik teises stsenaariumis mainitud tegevused j&auml;&auml;vad saamaks, aga sellele lisaks tuleb m&otilde;ned linna &auml;&auml;realad &bdquo;tagastada loodusele". See t&auml;hendab, et mahaj&auml;etud ja alakasutatud hooned lammutatakse ja krunte hakatakse kasutama p&otilde;llumajanduses v&otilde;i metsastatakse. Neis piirkondades elavate inimeste elu hakkab sarnanema h&otilde;reasustusega alade eluga. T&auml;navavalgustus puudub, vett saadetakse kaevust, aga naabrid on kaugel ja rohelust palju.</p> <p>M&auml;rtsi l&otilde;pus v&otilde;i aprillis toimuval linnavolikogu istungil valib linnavolikogu kolmest &uuml;he stsenaariumi, millega minnakse edasi ja mille alusel hakatakse v&auml;lja t&ouml;&ouml;tama Valga linna &uuml;ldplaneeringu 2030+ lahendust. Selle valikuga avaldab linnavolikogu oma soovi, kuidas me peame &uuml;ldplaneeringu koostamisel k&auml;ituma, millisena me Valga linna aastal 2030 n&auml;eme. &Uuml;kski nendest stsenaariumidest ei ole veel l&otilde;plik, neid v&otilde;ib kohandada ja samuti uusi stsenaariume juurde lisada. Selleks, et t&ouml;&ouml;tada v&auml;lja ning minna edasi Valga linna jaoks parima variandiga, vajame Teie arvamust ning ettepanekuid.</p> <p>Koostatava &uuml;ldplaneeringuga soovime samuti taastada Valga linna ajaloolised asumid, et s&uuml;vendada kohaidentiteeti. Oleme paika pannud esialgse kava, kuidas linnaasumid v&otilde;iksid linnas paikneda ning mis nime kanda. Hetkel on kaks asumit, millele me ei ole leidnud sobivat nimetust, mist&otilde;ttu kutsumegi k&otilde;iki linnaelanikke &uuml;les tegema oma pakkumisi asumiste nimede m&auml;&auml;ramisel ning avaldama arvamust seoses linnaasumite paiknemisega.</p> <p>Teeme koos nii, et volinikel oleks, mille &uuml;le otsustada. Missugusena n&auml;ete Valgat tulevikus? Millise arengu stsenaariumiga peaks edasi minema? Mida arvate linnaasumitest? V&otilde;tke meiega &uuml;hendust (anni.teetsmann@valgalv.ee) v&otilde;i k&uuml;lastage Valga linna veebilehek&uuml;lge ning Facebookis olevat linna lehek&uuml;lge Valga linn.</p> <p>Tulge meilt aru p&auml;rima ja oma arvamust avaldama teisip&auml;eval, 21.03.2017 kl 18.00 Valga Raekoja saali. Selleks, et teaksime, kui paljud inimesed on huvitatud meiega otse suhtlemisest antud teemal, palume v&otilde;imaluse korral enda tulekust teada anda telefoni: 766 9910 v&otilde;i saata e-mail aadressile anni.teetsmann@valgalv.ee</p> <p>Jiri Tintera<br />Valga linnaarhitekt</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5974Haljastuseteemaline loeng Valgas2017-03-16<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p><strong>Loeng&nbsp; "T&otilde;husa haljastuse ja targa kodu p&otilde;him&otilde;tete juurutamine" toimub neljap&auml;eval, 23. m&auml;rtsil,&nbsp; algusega kell 11 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis. Lektor on MT&Uuml; EKK&Uuml; esimees Arvi Altm&auml;e.</strong></p> <p>MT&Uuml; Eesti Kodukaunistamise &Uuml;hendus (EKK&Uuml;) on alates kodukaunistamise liikumise taasalgatamisest 1997. aastal&nbsp; tegelenud valdavalt esteetilise poolega: edendanud lipukultuuri ning korraldanud konkursse "Eesti kaunis kodu", "Kaunis omavalitsus", "Kaunis&nbsp; t&ouml;&ouml;stusmaastik", "Kaunis tervisespordirajatis". Viimastel aastatel on lisandunud konkurss "Energias&auml;&auml;stlik kaunis kodu". N&uuml;&uuml;d on EKK&Uuml;-l valminud &otilde;ppematerjal t&otilde;husa haljastuse teemal, mis k&auml;sitleb senise v&auml;liselt kauni kodu ja sisult energias&auml;&auml;stliku kodu &uuml;hendamist tervikuks &ndash; targaks koduks. See on seotud Eesti Vabariik 100 s&uuml;ndmustega.</p> <p>Loengu sihtgrupp on Valga piirkonna omavalitsuste ja volikogude haljastuse ja heakorra eest vastutajad, planeerijad, arhitektid, ehituslubade v&auml;ljastajad, asutuste ning korteri&uuml;histute esindajad, samuti k&otilde;ik huvilised.</p> <p>Valga linnavalitsus ostis EKK&Uuml; ettepanekul kahetunnise t&otilde;husa haljastuse teemalise loengu koos &otilde;ppematerjalidega. Loeng on osalejatele tasuta. &Otilde;ppematerjali saadame soovijatele e-postiga. Info ja registreerimine tel 5647 9265; <a href="mailto:anne.vaigre@valgalv.ee">anne.vaigre@valgalv.ee</a>. <span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Palume osalemisest teatada&nbsp; hiljemalt 22. m&auml;rtsiks.</span></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Anne Vaigre</p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Valga linnavalitsuse linnahooldusamet</p> <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">haljastuse vanemspetsialist</p> <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; color: black; mso-ansi-language: ET; mso-fareast-language: ET; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5973Emakeelepäevale pühendatud raadioetteütlus Valga põhikoolis2017-03-14<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal"><strong>Valga p&otilde;hikoolis t&auml;histati emakeelep&auml;eva Hans Einerit tutvustava &uuml;lekoolilise ette&uuml;tluse kirjutamisega. Temaatilise ette&uuml;tluse kirjutamine on &uuml;ks tegevus liikumaks nime muutmise suunas.</strong></p> <p class="MsoNormal">Ette&uuml;tluse teksti aluseks oli&nbsp;Anujelisa Lehtmetsa koostatud raamat &bdquo;Hans Einer (1856-1927). Koolile p&uuml;hendatud elu".</p> <p class="MsoNormal">Hans Einer s&uuml;ndis Valgamaal. Kodus &otilde;petasid ema Leena ja &otilde;de Mari talle lugemist. Hans &otilde;ppis Unik&uuml;la ja Sangaste koolis v&auml;ga usinasti. <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>&Otilde;petajaks &otilde;ppis ta Valkas Cimze Seminaris. L&auml;tlane Janis Cimze &otilde;petas oma koolis v&auml;ga paljusid kooli&otilde;petajaid ja heliloojaidki. 1880. aastal avati Valgas esimene eestikeelne kool ja Hans Einer t&ouml;&ouml;tas selle kooli juhatajana. Selles koolis oli palju kauneid traditsioone: &uuml;hised kevadised jalutusk&auml;igud Koiva j&otilde;e &auml;&auml;rde, pidulikud j&otilde;ulupeod ja kooli l&otilde;pup&auml;evad.</p> <p class="MsoNormal">24. veebruaril 1902. aastal asutati Valgas Hans Eineri poolt S&auml;de Selts, millel on Eesti riigi ja Valga linna kultuurielus olnud v&auml;ga oluline koht. &nbsp;Hans Einer osales ka Eesti Kirjameeste Seltsi tegevuses, l&uuml;&uuml;es kaasa eesti keele uurimisel ja korraldamisel ning uue kirjaviisi propageerimisel.</p> <p class="MsoNormal">Hans Einer kuulus p&otilde;lvkonda, kelle astumine avalikku ellu langes aega, mil rahvuslus oli Eestis muutumas valdavaks ideoloogiaks.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Hannely Luik-Stogov <br />Valga p&otilde;hikooli direktor</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5958Lastefond kutsub Valga Rimisse perepäevale2017-03-10<p><strong>Laup&auml;eval, 11. m&auml;rtsil leiab Valga Rimis aset T&Uuml;K Lastefondi heategevuslik perep&auml;ev, mille raames kogutakse annetusi ravitoitu vajavatele lastele. Tasuta perep&auml;ev on osa Lastefondi kampaaniast "&Uuml;leannetus", mis tipneb samaaegselt k&otilde;igis 15 Eesti maakonnas toimuvate heategevus&uuml;ritustega.</strong></p> <p>Lisaks annetamisv&otilde;imalusele pakutakse Valga perep&auml;eval osalejatele v&otilde;imalust erinevatel viisidel meelt lahutada: kohal on n&auml;omaalijad, &otilde;hupallimeistrid ja Ps&uuml;hhobuss, m&otilde;&otilde;tu saab v&otilde;tta paberlennukite t&auml;psuslennutamises ning kaunistada seina v&auml;rviliste k&auml;ej&auml;lgedega. Perega veedetud toreda p&auml;eva j&auml;&auml;dvustavad &uuml;leannetu fotoseina taustal pildile fotograafid ning h&auml;id inimesi r&otilde;&otilde;mustavad oma etteastetega Gertu Pabbo ja Valgamaa v&auml;ikesed lauljad. P&auml;eva juhib Raiko Allik.</p> <p>Perep&auml;ev saab alguse kell 12.00 ning tegevust jagub kella 15.00ni. Kampaania raames on haigeid lapsi v&otilde;imalik toetada ka spetsiaalses veebikeskkonnas <a href="www.&uuml;leannetus.ee">www.&uuml;leannetus.ee</a> andes oma panuse Eesti kaardi t&auml;itmisse annetustega. Samast keskkonnast leiab ka t&auml;psema info k&otilde;igi 15 perep&auml;eva kohta.</p> <p>Tule &Uuml;leannetuse perep&auml;evale, et m&otilde;nusalt aega veetes teha suur heategu ravitoitu vajavatele haigetele lastele!</p> <p>Lahutame meelt, t&auml;idame meeleolukalt Eesti kaarti annetustega ning naudime tuntud artisti kontserti!</p> <p>Peaesineja Gertu Pabbo!</p> <p>Lisaks:</p> <ul> <li>Valgamaa v&auml;ikesed lauljad</li> <li>n&auml;omaalijad</li> <li>&otilde;hupallimeistrid</li> <li>paberlennukite t&auml;psuslennutamine</li> <li>seina kaunistamine v&auml;rviliste k&auml;ej&auml;lgedega</li> <li>Ps&uuml;hhobuss</li> <li>&otilde;nneloos</li> </ul> <p>Perega veedetud toreda p&auml;eva j&auml;&auml;dvustavad &uuml;leannetu fotoseina taustal pildile fotograafid!</p> <p>Tublimatele osalejatele vahvad auhinnad!</p> <p>P&auml;evakava:</p> <ul> <li>kell 12:00 P&auml;evajuhi avas&otilde;nad</li> <li>kell 13:00 Esinevad Valgamaa v&auml;iksed lauljad</li> <li>kell 14:30 Esineb Gertu Pabbo</li> <li>kell 14:55 P&auml;evajuhi l&otilde;pus&otilde;nad</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5957Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti2017-03-09<p><strong>Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti, kelle &uuml;lesandeks on uue Valga piirkonna &uuml;hineva omavalitsuse infos&uuml;steemi v&auml;ljaehitamine. </strong></p> <h3>Pakume:</h3> <ul> <li>huvitavat ja mitmekesist t&ouml;&ouml;d;</li> <li>meeldivat t&ouml;&ouml;keskkonda;</li> <li>eneseteostust ja koolitusv&otilde;imalusi;</li> <li>konkurentsiv&otilde;imelist t&ouml;&ouml;tasu;</li> <li>vajadusel soodustingimustel elamispinda. </li> </ul> <h3>Sina oled:</h3> <ul> <li>s&uuml;steemne ja tulemustele orienteeritud;</li> <li>avatud suhtleja ja meeskonnam&auml;ngija;</li> <li>hea kaasamise ja l&auml;bir&auml;&auml;kimise oskusega. </li> </ul> <h3>Sul on:</h3> <ul> <li>t&ouml;&ouml;kogemus IT-juhtimise ja -rakendamise valdkonnas;</li> <li>teadmised n&uuml;&uuml;disaegsetest tehnoloogiaiatest ja IT arengusuundadest;</li> <li>k&otilde;rgtasemel eesti keele oskus ja kesktasemel inglise keele oskus;</li> <li>kasuks tulevad avalikus sektoris t&ouml;&ouml;tamise kogemus ning riigihangete l&auml;biviimise kogemus.</li> </ul> <h3>Spetsiifilised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded on:</h3> <ul> <li> infos&uuml;steemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine ning nende toimivuse ja kasutajatoe olemasolu ja toimimise tagamine;</li> <li>infos&uuml;steemide kasutajate v&auml;lja&otilde;petamine, konsulteerimine ja abistamine, vajadusel koolituste l&auml;biviimine;</li> <li>infos&uuml;steemi arengu vajadustest l&auml;htuvalt IT-valdkonna eelarve koostamine ning kinnitatud eelarve t&auml;itmise j&auml;rgimine (sh hallatavate asutuste IT-eelarve koostamise juhendamine ja vajadusel asutuste&uuml;lene koordineerimine); </li> <li>vajalike IT vahendite hankimine vastavalt vajadustele ja eelarvele (sh IT-valdkonna hangete l&auml;biviimisele kaasaaitamine ja sisendi andmine);</li> <li>koost&ouml;&ouml; tegemine linnavalitsuse ametite ja hallatavate asutuste juhtidega, selgitamaks v&otilde;imalusi IT vahendite paremaks rakendamiseks ja t&ouml;&ouml; paremaks korraldamiseks;</li> <li>IT-valdkonna arendusprojektide kavandamine ja juhtimine; infos&uuml;steemide infoturbe p&otilde;him&otilde;tete v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamine, infos&uuml;steemide t&ouml;&ouml;kindluste tagamine ja turvameetmete rakendamise korraldamine. </li> </ul> <h3>T&ouml;&ouml; asukoht:</h3> <ul> <li> Valga linn (vastavalt t&ouml;&ouml; iseloomule ka Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru vallad).</li> </ul> <h3>T&ouml;&ouml;aeg ja t&ouml;&ouml;liik:</h3> <ul> <li> t&auml;iskohaga. </li> </ul> <h3>T&ouml;&ouml;le asumise aeg ja palk:</h3> <ul> <li>kokkuleppel. </li> </ul> <p><strong>Sooviavaldus, elulookirjeldus, kodut&ouml;&ouml; &bdquo;Valga piirkonna &uuml;hineva omavalitsuse &uuml;hise infos&uuml;steemi loomise tegevuskava" ning haridust t&otilde;endavate dokumentide koopia saata Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) v&otilde;i e-postile <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee </a>hiljemalt 27. m&auml;rtsiks 2017. a.</strong></p> <h3>T&auml;iendav info:</h3> <ul> <li>Katre Kikkas (<a href="mailto: katre.kikkas@valgalv.ee">katre.kikkas@valgalv.ee</a>; +372 5855 9593). </li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5953Valminud on Valga linna üldplaneeringu 2030+ arengustsenaariumid2017-03-07<p>Valga linna &uuml;ldplaneeringu 2030+ koostamiseks on kirjeldatud ja visualiseeritud linnaruumi arengustsenaariumid. Stsenaariumitega kirjeldatakse Valga linna v&otilde;imalikke arenguv&otilde;imalusi, mis p&otilde;hinevad peamiselt rahvastiku ja elamufondi statistilistel andmetel ja nende andmete p&otilde;hjal tehtud prognoosidel.<br />Koostatud on kolm stsenaariumit, mis peavad aitama v&auml;lja selgitada parima v&otilde;imaliku suuna Valga linna ruumiliseks arenguks &uuml;ldplaneeringu koostamisel.</p> <p>Stsenaariumid on j&auml;rgmised:</p> <ul> <li>stsenaarium 1 - praeguse trendi j&auml;tkumine;</li> <li>stsenaarium 2 - linnaruumi kohandamine kahanemise tingimustele;</li> <li>stsenaarium 3 - linnaruumi &bdquo;kokkut&otilde;mbamine".</li> </ul> <p><strong><a href="/UserFiles/ehitus planeerimine/Valga &Uuml;P stsenaariumid.pdf">Valminud materjalidega on v&otilde;imalik tutvuda siin</a> </strong>v&otilde;i Valga linnavalitsuses (Puiestee tn 8).</p> <p>Koostatava &uuml;ldplaneeringuga soovime muu hulgas taastada Valga linna ajaloolised asumid, et s&uuml;vendada kohaidentiteeti. Oleme paika pannud esialgse kava, kuidas linnaasumid v&otilde;iksid linnas paikneda ning mis nime kanda. Hetkel on kaks asumit, millele me ei ole leidnud sobivat nimetust, mist&otilde;ttu kutsumegi k&otilde;iki linnaelanikke &uuml;les tegema oma pakkumisi asumite nimede m&auml;&auml;ramisel ning avaldama arvamust seoses linnaasumite paiknemisega.</p> <p>Linnaasumite esialgse kavaga on v&otilde;imalik tutvuda:</p> <ul> <li><strong><a href="/UserFiles/ehitus planeerimine/Valga asumid 2017.pdf">pdf fail</a></strong></li> <li><a href="/UserFiles/ehitus planeerimine/Valga asumid 2017.jpg"><strong>jpg fail</strong></a></li> </ul> <p>Ettepanekud valminud materjalide kohta palume edastada Valga linnavalitsuse meiliaadressile <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i paberkandjal aadressile Puiestee tn 8 68203 Valga</p> <p>Lisainfo: <br />Anni Teetsmann<br /> Valga linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist<br />76699; 5860 1328</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5950Kogupere nutiseiklus jõuab taas Valgamaale2017-03-07<p>Kaks aastat tagasi Valgamaal toimunud Hulkuri karika nime kandva seiklussarja etapp saab ka sel hooajal stardi Valga linnas. Mis peitub siis fraasi &bdquo;nutiseiklus" taga? Sarja korraldajate J&uuml;ri Roosti ja Neeme Ervini s&otilde;nul on see formaat justkui h&uuml;briid auto- ja motoorienteerumisest, geopeitusest ja ajug&uuml;mnastikast. Algust sai tehtud 2014 s&uuml;gisel ja eesm&auml;rk on lihtne ja &uuml;llas - pakkuda seltskondlikku ja/v&otilde;i perekondlikku n&auml;dalavahetuse sisustamist, kus oleks l&otilde;bus, paneks osalejatel m&otilde;tte t&ouml;&ouml;le ja laiendaks silmaringi k&auml;ies kohtades ja paikades kuhu v&otilde;ib-olla niisama ei pruugi kunagi sattuda. S&otilde;it on l&auml;bitav mistahes autoga ja tarvis ei ole mingeid erivahendeid peale kirjutusvahendi ja &uuml;he nutitelefoni, mille abil korraldaja saab infot seiklejate asukohast. Korraldajad on v&otilde;tnud endale tegelikult paraja piruka hammustada, sest tegu ei ole &uuml;ksiku &uuml;ritusega, vaid seitsmest etapist koosneva sarjaga ning sarja osav&otilde;istlused toimuvad &uuml;le Eesti. L&otilde;unapiiri etapp on selle hooaja kalendris j&auml;rjekorras viies.</p> <p>Mis siis tegelikult toimub ja kellele see m&otilde;eldud on? Osaleda v&otilde;ib sisuliselt iga&uuml;ks koos s&otilde;bra, tuttava v&otilde;i lausa terve perega. Vajalik on mistahes t&auml;navalegaalse s&otilde;iduki olemasolu, pastakas ja hea tuju. On k&auml;idud ka 9-liikmelise perega ning s&otilde;iduvahendiks oli tookord Ford Transit. Lapsi on kaasas olnud igal etapil. Seiklus saab alguse tavaliselt iga kuu teisel laup&auml;eval orienteeruvalt kell 10-11, kus osalejatele jagatakse k&auml;tte paberkujul kaardid ning rists&otilde;na ning selgitatakse selle p&auml;eva &uuml;lesanne. Tavaliselt on selleks m&otilde;ne m&otilde;istatuse v&otilde;i rists&otilde;na lahendamine ja vastuseid leiab kaardile m&auml;rgitud asukohtadest. Tihti on k&uuml;simused kiiksuga ja m&otilde;elda tuleb natuke laiemalt. Parimaks osutub see, kes &otilde;igeks ajaks korrektse vastusega kaardil m&auml;rgitud fini&scaron;ipaika saabub. Parimaid premeeritakse unikaalse ja v&auml;&auml;rtusliku meenega, kuid et korraldja motoks on &bdquo;T&auml;htis pole mitte v&otilde;it, vaid osav&otilde;tt", siis loositakse osalejate vahel hulgaliselt auhindu. Nii juhtuski, et eelmisel etapil oli sarja toetajate poolt nii palju kingitusi, et neid jagus k&otilde;ikidele osalenud v&otilde;istkondadele ning osadele lausa teise ringiga topelt. Peale finiseerumist ei minda kohe koju, vaid saab keha kinnitada ning eriliseks maiuspalaks on &otilde;htune viktoriin, mille v&otilde;itjale on j&auml;rgmisel etapil osalemine prii.</p> <p>Valgamaal toimuv etapp leiab aset juba 11. m&auml;rtsil ning kogunemine toimub kell 10.30 Valgas kohalikus Carma motoklubis, Valguse tn 2. Eelregistreerimine seikluslikule laup&auml;evakule on avatud m&auml;rtsi algusest ja lisainfo on leitav aadressilt <a href="www.streetmoto.ee/hulkur">www.streetmoto.ee/hulkur</a></p> <p>Tule Sinagi seiklema!</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5946Eesti keele õppimisvõimalused laienevad2017-03-03<p>Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kutsub k&otilde;iki huvilisi 14. m&auml;rtsil kell 18 Valga Kultuuri-ja huvialakeskuse (Kesk tn 1) ovaalsaali tutvuma eesti keele &otilde;ppimise v&otilde;imalustega. Infotunnil antakse &uuml;levaade eesti keele &otilde;ppimise ja harjutamise v&otilde;imalustest. Samuti n&otilde;ustatakse kasutama keele&otilde;ppe vahendeid ja -materjale, toetatakse n&otilde;uannetega iseseisvalt keele&otilde;ppe alustamiseks ja j&auml;tkamiseks.</p> <p><strong><a href="/UserFiles/Haridus/Kutse_eesti keele teabetunnile.pdf">Vaata teabetunni kava</a></strong></p> <p><br />Olga Žukova<br />Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed<br />Tel: +372 659 9061</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5944Pärimuskultuuri pidu "Eesti pulm" toimub Valgas2017-03-01<p><strong>20. augustil toimub Valgas S&auml;de pargis avalik pulm, mis viiakse l&auml;bi tuginedes 19. sajandi eesti pulmatraditsioonidele. Selleks otsitakse sobivat pruutpaari kuni 9. m&auml;rtsini. Publiku ette tuuakse muidu &uuml;sna privaatne hetk &uuml;he Valgamaa noorpaari elus ning tutvustatakse osalejatele pulmatraditsioone l&auml;htudes Vana-V&otilde;rumaa piirkonna kommetest.</strong></p> <p>Tegemist on p&auml;rimuspeoga, kus kohtuvad k&auml;sit&ouml;&ouml;meistrid ja maheda talukauba m&uuml;&uuml;jad, linnaelanikud ja k&uuml;lalised, noored ja vanad. Peol saab nautida vahvate muusikute ja rahvatantsijate koost&ouml;&ouml;s valmivat pulmakava. Meeleolu loovad M&auml;eotsa kapell, R&otilde;&otilde;mu koor, Koidu T&auml;hed, Отава ё ja teised kollektiivid.</p> <p>&bdquo;Oluline osaks pulma ettevalmistamisel ja l&auml;bi viimisel on viimisel p&auml;rimuse kogumine. Seet&otilde;ttu kutsume k&otilde;iki &uuml;les pulmap&auml;rimust talletama ja edastama. Kui Sinu perekonnas v&otilde;i tutvusringkonnas on keegi, kes v&otilde;iks vanemate jutustuste p&otilde;hjal teada traditsioonilisi 19. saj maarahva pulmakombeid (Hargla kihelkonnas), omada esemeid v&otilde;i fotosid, v&otilde;ta palun meiega &uuml;hendust, et saaksime kaasa aidata pulmap&auml;rimuse kogumisele," selgitas Valga Muuseumi varahoidja-programmijuht Marju Rebane.</p> <p>Valga muuseumi haridus- ja projektijuht Merili Madissoo s&otilde;nul otsitakse sobivat pruutpaari kuni 9. m&auml;rtsini. &bdquo;Vahvate ja julgete soovijatega viime l&auml;bi kohtumised ning vestluse, mille alusel valib korraldusmeeskond v&auml;lja &uuml;he paari. Pruutpaariga koos valmistame ette ka perekonnad: kaasates spetsialiste korraldab Valga Muuseum &otilde;nneliku paari l&auml;hisugulastele infop&auml;evad ja koolituse oma ruumides, eesm&auml;rgiga t&otilde;sta perekondade teadmisi ning valmisolekut suur&uuml;rituse jaoks ja aidata muuta isiklik ning &uuml;snagi privaatne s&uuml;ndmus v&auml;&auml;rikaks ja r&otilde;&otilde;msaks," lisas Madissoo.</p> <p>Programmijuht Marju Rebane lubas: &bdquo;Kindlasti on ka sel aastal avatud lasteala, kus perede k&otilde;ige pisemad saavad m&auml;ngida, meisterdada ja loomi paitada. Toimuvad vankris&otilde;idud &uuml;mber S&auml;de pargi ala ning lisaks lastele saavad ka t&auml;iskasvanud osaleda erinevates p&otilde;nevates t&ouml;&ouml;tubades. Samuti ootame ka sellel aastal k&otilde;iki eheda k&auml;sit&ouml;&ouml; meistreid ja talukauba m&uuml;&uuml;jaid end aegsasti peole registreerima! K&otilde;ikidelt kauplejatelt ootame panust, esemelist annetust, veimevaka t&auml;itmiseks"</p> <p>Valgamaa P&auml;rimuskultuuri pidu toimub 2017. aastal kolmandat korda keskenduses igal aastal erinevale p&auml;rimuslikule teemale. Pidu korraldab Valga Muuseum koost&ouml;&ouml;s Valga Linnavalitsusega.</p> <p>Lisainfo: Marju Rebane, Valga Muuseumi varahoidja-programmijuht, tel 766 8864; 5590 0379</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5943Muudatused liikluskorralduses talimängude avaürituse ajal2017-02-28<p><strong>Reedel, 3. m&auml;rtsil avatakse Valgas 13. Eestimaa talim&auml;ngud ning seet&otilde;ttu suletakse Valga kesklinnas umbes pooleks tunniks s&otilde;idukite liiklus.</strong></p> <p>Talim&auml;ngude rongk&auml;ik hakkab liikuma kell 19.30 Valga spordihalli juurest m&ouml;&ouml;da J. Kuperjanovi t&auml;navat ja suundub kesklinna poole, p&ouml;&ouml;rdudes J. Kuperjanovi-Vabaduse-Kesk ringteelt Kesk t&auml;navale ning sealt Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisele platsile.</p> <p>Liiklus on kesklinnas h&auml;iritud ligikaudu kell 19.30 kuni 20.00. Palume j&auml;lgida liiklust suunavaid m&auml;rgistusi, liikluskorraldajate m&auml;rguandeid ja kasutada v&otilde;imalusel teist marsruuti.</p> <p>Kutsume k&otilde;iki soovijaid rongk&auml;iguga &uuml;hinema ja osa saama Valgas toimuvatest Eestimaa talim&auml;ngudest. Talim&auml;ngud avatakse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel kell 20.00 ning sellele j&auml;rgneb tasuta pidu koos ansambliga La La Ladies. &Otilde;htu j&auml;tkudes m&auml;ngib tantsuks ansambel Ma&amp;W.</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5941Läti tuntud IT-ettevõtte Accenture pakub kaugtöövõimalusi Valka piirkonnas2017-02-27<p><strong>L&auml;ti tuntud IT-ettev&otilde;te Accenture otsib kaugt&ouml;&ouml;st huvitatud IT-spetsialiste Valka ja Valga piirkonnast. Tegemist on esimese sellesarnase pilootprojektiga Valka linnas. </strong></p> <p>Ettev&otilde;tte personalijuht Zanda Arnava s&otilde;nutsi otsivad nad Valga-Valka piirkonnast oma ettev&otilde;ttesse t&ouml;&ouml;tajaid, kes t&ouml;&ouml;taksid oma kodust ettev&otilde;tte heaks. &bdquo;Ootame t&ouml;&ouml;le IT-spetsialiste, kel on v&otilde;imalik ettev&otilde;ttes areneda ning nad saaksid hiljem IT-tudengeid v&auml;lja koolitama hakata." Ta lisas, et Valka omavalitsus on olnud v&auml;ga koost&ouml;&ouml;aldis sellise v&otilde;imaluse loomiseks ning loodab, et pilootprojekt on edukas.</p> <p>Valka kihelkonnaduuma investor-suhete spetsialist Maris Ozols &uuml;tles, et &bdquo;selline ettev&otilde;te on Valkasse olnud v&auml;ga oodatud ning me loodame, et projekt osutub edukaks." Maris Ozols lisas, et &bdquo;Kutsun &uuml;les k&otilde;iki Valga piirkonna spetsialiste huvist teada andma ja kandideerima, sest ettev&otilde;te ootab ka eestimaalastest t&ouml;&ouml;tajaid." Valga linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa n&otilde;ustub oma kolleegiga Valkast ning r&otilde;hutab, et &bdquo;selline v&otilde;imalus on m&auml;rgilise t&auml;hendusega Valga-Valka jaoks, sest v&otilde;imaldab pakkuda haritud spetsialistidele t&ouml;&ouml;d nende kodukohas ja luua eeldused valdkonna edasiseks arenguks piirkonnas." Ta lisas, et loodab pilootprojekti edule ning selliste koost&ouml;&ouml;v&otilde;imaluste avanemisele ka edaspidi .</p> <p>Kandideerimiseks on t&ouml;&ouml;kuulutus avaldatud internetis ning lisainfot on v&otilde;imalik saada nii Valka Kihelkonnaduumast (Maris Ozols, <a href="mailto: maris.ozols@valga.lv">maris.ozols@valga.lv</a>, +371 26449919, vene ja inglise keeles) v&otilde;i Valga linnavalitsusest (Sten Otsmaa, <a href="mailto: sten.otsmaa@valgalv.ee">sten.otsmaa@valgalv.ee</a>, +372 7669953) kui ka ettev&otilde;tte Accenture kodulehelt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5939Valgas tähistatakse Eesti iseseisvuspäeva perepäevaga2017-02-23<p><strong>Eesti iseseisvusp&auml;eva t&auml;histamine Valgas algab kell 12 m&auml;lestustseremooniaga J.Kuperjanovi t&auml;nava Valga Vabaduss&otilde;ja ausamba juures. S&uuml;&uuml;datakse k&uuml;&uuml;nlad, asetatakse p&auml;rjad ja lilled, s&otilde;nav&otilde;tud. Iseseisvusp&auml;ev j&auml;tkub perep&auml;eva ettev&otilde;tmistega SA Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsiooni territooriumil Valgas, Pikk tn 16A.</strong></p> <ul> <li>Kell 12.00 m&auml;lestustseremoonia Vabaduss&otilde;ja ausamba juures Kuperjanovi tn</li> <li>Kell 12.30 perep&auml;eva avamine SA Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsiooni territooriumil Pikk 16a</li> <li>Kell 13.00-13.30 Valga Koerteklubi; tutvustatakse erinevaid koerat&otilde;uge, n&auml;idatakse kuulekust ja trikke. <ul> <li>Kaitseliidu Valgamaa malev, Eesti ja L&auml;ti p&auml;&auml;stjad ja politseinikud n&auml;itavad tehnikat </li> <li>Punase Risti Valgamaa Seltsi esitlus</li> <li>Valga Avatud Noortekeskus pakub tegevusi lastele</li> <li>Naiskodukaitsjad pakuvad s&otilde;durisuppi ja kuuma teed</li> <li>&Otilde;hkrelvadest laskmine (KL Valga &uuml;ksikkompanii)</li> <li>Huvilised saavad k&auml;tt ja silma proovida laskesimulaatoril (tasuline)</li> <li>Avatud SA VIKP muuseum ning muuseumipood V&auml;lk ja Pauk. Hinnad soodsad!</li> </ul> </li> </ul> <p>Meeleolu loovad L&otilde;vi Leo ja Hunt Volli.<br /><br />Toetajad-korraldajad: SA VIKP, Valga linnavalitsus, Valga maavalitsus, Valga politseijaoskond, P&auml;&auml;steamet, Kaitseliidu Valgamaa malev, Valga Avatud Noortekeskus, Punase Risti Valgamaa Selts, kaitseministeerium, siseministeerium, Valga koerteklubi</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=59361. märtsini saab esitada kandidaate Eesti-Läti ja Läti-Eesti keeleauhinnale2017-02-20<p><strong>Eesti ja L&auml;ti v&auml;lisministeerium kuulutasid v&auml;lja konkursi Eesti-L&auml;ti ning L&auml;ti-Eesti keeleauhinnale. Konkursile on v&otilde;imalik esitada kandidaate, kes on m&ouml;&ouml;dunud aastal aidanud oma tegevusega kaasa eesti-l&auml;ti keelekoost&ouml;&ouml; edendamisele eesti-l&auml;ti keelsete t&otilde;lgete, teadust&ouml;&ouml;de v&otilde;i eesti keele &otilde;petamisega L&auml;tis ning l&auml;ti keele &otilde;petamisega Eestis. V&otilde;itja selgub selle aasta kevadel.</strong></p> <p>Keeleauhinna eesm&auml;rk on r&otilde;hutada eesti ja l&auml;ti keele &otilde;ppimise ning oskuse olulisust. Sellega soovitakse tunnustada t&otilde;lkijate, keeleteadlaste ja &otilde;petajate tegevust ning innustada neid oma t&ouml;&ouml;ga j&auml;tkama.</p> <p>2015. aastal laiendasid Eesti ja L&auml;ti v&auml;lisminister varasemalt tuntud Eesti-L&auml;ti ja L&auml;ti-Eesti t&otilde;lkeauhinna konkursi p&otilde;hikirja. Selle alusel on lisaks ilukirjanduslikele t&otilde;lgetele Eesti-L&auml;ti keeleauhinna konkursile v&otilde;imalik piiranguteta esitada t&otilde;lkeid ka teistes valdkondades, n&auml;iteks poliitikas, teaduses, kunstis, ajaloos ja sotsioloogias, jne. Samuti saab konkursile esitada Eesti ja L&auml;ti koolide ning &uuml;likoolide keele&otilde;petajaid ning keeleteadlasi, kes on m&ouml;&ouml;dunud aastal andnud panuse eesti ja l&auml;ti keele edendamisse m&otilde;lemas riigis.</p> <p>Preemia rahaline v&auml;&auml;rtus on 3000 eurot, millesse panustavad Eesti ja L&auml;ti v&auml;lisministeerium v&otilde;rdselt. Ž&uuml;riisse kuuluvad nii m&otilde;lema riigi v&auml;lisministeeriumi esindajad kui ka kirjandusasjatundjad.</p> <p>Varasematel aastatel on auhinna p&auml;lvinud t&otilde;lkijad Maima Grīnberga (2009, 2012), Guntars Godin&scaron; (2010, 2013), Kalev Kalkun (2011) ja Margus Konnula (2014), Valts Ern&scaron;treits (2015).</p> <p>Keelekonkursile on v&otilde;imalik esitada kandidaate 2016. aasta tegevuse ja t&ouml;&ouml;de eest kuni selle aasta 1. m&auml;rtsini. V&auml;lisministeeriumi kodulehel asuvat taotlust saab edastada elektroonselt e-postiga <a href="mailto: vminfo@vm.ee">vminfo@vm.ee</a> v&otilde;i kirja teel aadressil V&auml;lisministeerium, Islandi v&auml;ljak 1, 15049 Tallinn.</p> <p><a href="/UserFiles/.files/Keelekonkursi taotlusvorm.doc">Taotluse vorm ja p&otilde;hikiri</a></p> <p>Lisainfot:<br />Mariann Sudakov<br />v&auml;lisministeeriumi avalike suhete osakond<br />521 6821<br />637 7628<br />press@mfa.ee</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5935Lasteaed Pääsuke võõrustas külalisi 2017-02-17<p>Valga Lasteaed P&auml;&auml;suke v&otilde;&otilde;rustas k&uuml;lalisi Rumeeniast, T&uuml;rgist ja L&auml;tist. N&auml;dala jooksul kohtuti Valga linna haridusasutustega Erasmus+ projekti "Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners" teemade aruteluks, samas toimusid praktilised t&ouml;&ouml;toad.</p> <p>Projekti eesm&auml;rgiks on hakata edaspidi aktiivselt rakendama &otilde;ppemetoodikat, mis l&auml;htub laste erinevate meelte arendamisest. Eriti p&ouml;&ouml;ratakse t&auml;helepanu n&auml;gemis, kuulmis ja kinesteetilise taju arendamisele ning arutletakse, kuidas metoodikat viia lapsevanemateni.</p> <p>Projekti k&auml;igus valmib 400 &otilde;ppekaarti eesti ja inglise keeles ja juhendmaterjal lapsevanematele ning konverentsil augustikuus tutvustatakse laiemale &uuml;ldsusele projekti k&auml;igus valminud materjale. Lasteaed P&auml;&auml;suke kollektiiv on l&auml;bi selle projekti pedagoogiliselt tublisti arenenud ja &uuml;he rahvusvahelise kogemuse v&otilde;rra rikkam.</p> <p>Nadežda Amossova<br />Valga Lasteaed P&auml;&auml;suke</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5918Valgas viiakse läbi teabepäev „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps meie keskel - abi lapsele ja täiskasvanule"2017-02-13<p><strong>Valga Linnavalitsus ja SA Lastefond korraldavad koost&ouml;&ouml;s 14. veebruaril kell 13 Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses info ja teabep&auml;eva aktiivsus- ja t&auml;helepanuh&auml;irega (ATH) lapse toetamiseks kodus, koolis ja lasteaias. Teemap&auml;eva viib l&auml;bi SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot, kes on ATH tugir&uuml;hmajuht 2001. aastast, koolitaja, pereterapeut.</strong></p> <p>Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants s&otilde;nul on eesm&auml;rgiks jagada osalejatele teoreetilisi taustateadmisi aktiivsus- ja t&auml;helepanuh&auml;irest ning anda praktilisi pedagoogilisi oskusi ja erinevaid meetodeid lapse toetamisel nii kodus kui koolis ja lasteaias.</p> <p>&bdquo;Valgas toimuval teabep&auml;evale on end kirja pannud ligi 80 huvilist Valga linnast ja maakonnast, enamasti on aktiivsed registreerujad olnud &otilde;petajad koolidest ja lasteaedadest ning huvilised lapsevanemad. Osalejate arv n&auml;itab, et teabep&auml;eva j&auml;rgi on vajadus ning teabep&auml;eva positiivseks j&auml;tkuks saab olema kohaliku tugir&uuml;hma t&ouml;&ouml; korraldamine," r&auml;&auml;kis Anneli Rants ning lisas, et Valga ATH tugir&uuml;hma t&ouml;&ouml;d on valmis eest vedama kaks tarmukat Valga P&otilde;hikooli &otilde;petajat Merly Tootmaa ja Sirle Veider. "Tugir&uuml;hm v&otilde;imaldab individuaalset l&auml;henemist ning lapsevanemad saavad vajalikku informatsiooni ja tuge, mis oluliselt parandab nii lapse, kui ka terve perekonna toimetulekut ja heaolu. ATH s&uuml;mptomite tundmine annab k&auml;itumisjuhised lapse aitamiseks."</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5911Valga väärikate ülikooli järjekordne loeng toimub 17. veebruaril kell 12 muuseumis2017-02-13<p><strong>Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli veebruarikuu loeng toimub 17. veebruaril kell 12.00 Valga Muuseumis, Vabaduse tn 8. <br /> Professor Mart Raukas peab loengu teemal &bdquo; Miks on hea olla elukogenud". </strong></p> <p>Lisainformatsioon Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhatajalt Anneli Rants, tel 515 1759</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5903Läti-Eesti Instituut kutsub õppima läti keelt2017-02-01<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ET</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ET;">L&auml;ti-Eesti Instituut k&auml;ivitab veebruarist l&auml;ti keele kursuse. &Otilde;petaja on kauaaegne Valka g&uuml;mnaasiumi l&auml;ti keele &otilde;petaja Diāna Magone. Kursus toimub vene keele baasil.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ET;">Tunnid toimuvad &otilde;htuti kaks korda n&auml;dalas. Millistel p&auml;evadel t&auml;psemalt, lepitakse grupis kokku esimesel kohtumisel. Kohtumispaik: Valka, Rīgas iela 25, endine SEB panga hoone, teine korrus.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ET;">Registreerimine kuni 5. veebruarini. Helista +372 5308 0407 v&otilde;i kirjuta <a href="mailto:instituts@valka.lv"><span style="color: blue;">instituts@valka.lv</span></a></span></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5902Valgat külastavad sõjaajaloohuvilised Lätist2017-01-31<p><strong>T&auml;na, 31. jaanuaril t&auml;histatakse Valgas Paju lahingu ja Valga vabastamise 98. aastap&auml;eva. Lisaks aastap&auml;eva&uuml;ritustele, k&uuml;lastavad Valga Militaarteemaparki 2 l&auml;ti s&otilde;jaajaloo klubi: Cesis Battlefield ja L&auml;ti k&uuml;tid.<br /> </strong><br />SA Valga Isamaalise Kasvatuse p&uuml;siekspositsiooni (VIKP) projektijuhi Esta Metsa s&otilde;nul on klubiga Cesis Battlefield militaarteemapargil juba mitmeaastane koost&ouml;&ouml;. Klubi on tegelnud Landeswehri s&otilde;ja s&uuml;ndmuste uurimisega Cesise &uuml;mbruses, samuti organiseerinud langenud eesti s&otilde;durite haudade ja matmiskohtade korrastamist, Veselava kalmistule on nende algatusel paigutatud ka infotahvel toonaste lahingute kohta. SA VIKP on korraldanud riigikaitseklassi &otilde;pilaste ekskursioone Cesise &uuml;mbruse lahingukohtadesse ning klubi esindajad on olnud v&auml;ga asjatundlikeks giidideks. Militaarteemapargi &otilde;ppeklassis on riigikaitsetundides kasutamiseks ka minin&auml;itus Landeswehri s&otilde;ja s&uuml;ndmustest P&otilde;hja-L&auml;tis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5900Kinnitati Valga linna 2017. aasta põhitegevuste eelarve2017-01-27<p><strong>Valga linnavolikogu kinnitas 27. jaanuari istungil &uuml;heh&auml;&auml;lselt Valga linna 2017. aasta p&otilde;hitegevuste eelarve kogumahus 13,1 mln eurot. </strong></p> <p>&bdquo;Valga linna prioriteetideks on 2017. aastal Valga linna kui t&ouml;&ouml;andja konkurentsiv&otilde;ime j&auml;tkuv t&otilde;stmine l&auml;bi palgafondi suurenemise 4% v&otilde;rra, valmistumine haldusreformi edukaks l&auml;biviimiseks (&uuml;hinemise ettevalmistamine nelja &uuml;mberkaudse vallaga), Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi toetusmeetmete kasutamise tagamine, linnaruumi korrastamine ja r&auml;&auml;mas hoonete linnapildist kaotamine ning tasakaalustatud linna areng ja s&auml;&auml;stlik majandamine," &uuml;tles linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>P&otilde;hitegevuse eelarve tulud 13 146 600 eurot, kulud 12 527 800 eurot ja tulem 618 800 eurot, finantseerimistegevus - 523 089 eurot ja investeerimistegevus - 95 711 eurot. Kulusid on planeeritud arvestusega, et linn oleks ka edaspidi j&auml;tkusuutlik - k&otilde;ik jooksvad kulud kaetakse aasta jooksul laekuvate tuludega ja kaetakse ka see osa finantseerimistehingutest, mis puudutab kohustuste tagasimaksmist. Investeerimistegevuse t&auml;iendav osa on kavas linnavolikogule lisaeelarvena kinnitamiseks esitada m&auml;rtsikuus.</p> <p>Muu hulgas annab vastu v&otilde;etud linnaeelarve v&otilde;imaluse t&otilde;sta linna poolt tasustavate lasteaedade, huvikoolide ja &uuml;ldhariduskooli pedagoogide (sh logopeedid, ps&uuml;hholoogid, abi&otilde;petajad, pikap&auml;evar&uuml;hma &otilde;petajad ja huvijuhid) t&ouml;&ouml;tasu alamm&auml;&auml;ra. Linnapea Kalev H&auml;rk lisas, et laste- ja noorteaastale kohaselt toetab linnaeelarve senisest rohkem noorte omaalgatusprojekte, avatud noortekeskuse saamist iseseisvaks asutuseks ja Valga g&uuml;mnaasiumi parimatele &otilde;pilastele stipendiumimaksmist.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5898Ootame ettepanekuid A.Gailiti nimelise novelliauhinna väljaandmiseks2017-01-26<p>Valga Linnavalitsus koost&ouml;&ouml;s Valga Keskraamatukoguga annab 21. aprillil 2017. aastal v&auml;lja j&auml;rjekordse August Gailiti nimelise novelliauhinna. Auhind m&auml;&auml;ratakse eesti autorile k&otilde;ige gailitlikuma novelli eest, kus on kas fantaasiarikkust, seiklushimulisi ja romantilisi tegelasi, maalilist kujutamislaadi v&otilde;i on novellil l&uuml;&uuml;riline alatoon.</p> <p>Sel aastal auhinnatakse 2015. v&otilde;i 2016. aastal esmatr&uuml;kis ilmunud novelli. Esitatud kandidaatide seast teeb valiku 5-liikmeline ž&uuml;rii, mille esimeheks on kirjandusteadlane Janika Kronberg.</p> <p>Ettepanekuid novelliauhinna kandidaatide kohta oodatakse 15. jaanuarist kuni 31. m&auml;rtsini 2017 aadressidel <a href="mailto: info@valgark.ee">info@valgark.ee</a> v&otilde;i Valga Keskraamatukogu, Aia 12, 68203 Valga. Kandidaadi esitamisel palume kirjutada: autor, pealkiri, raamat v&otilde;i ajakiri, kus novell ilmus, kontaktandmed (kui soovite osaleda loosimisel). K&otilde;ikide arvamust avaldanute vahel loositakse v&auml;lja kolm raamatut.</p> <p>Esimene A. Gailti nimeline novelliauhind anti v&auml;lja 2009. aastal. Selle p&auml;lvis Valdur Mikita novelli &bdquo;J&auml;neskapsa teoreem" eest. 2011. aastal valiti k&otilde;ige nipernaadilikumaks Mehis Heinsaare novelli "Kui Herman &otilde;itseb" kogumikust &bdquo;Ebatavaline ja &auml;hvardav loodus". 2013. aastal anti auhind K&auml;rt Hellermale novelli &laquo;M&auml;ngumeri&raquo; eest ja 2015. aastal Ervin &Otilde;unapuule novell "Kui ingel laskus" eest.</p> <p>Lisainfo: <br />Valga Keskraamatukogu direktor, Endla Schasmin <br />Tel 76 69 980, 52 57 246;<br />E-post: <a href="mailto: endla@valgark.ee">endla@valgark.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5899Valga põhikooli ujula on tehnilistel põhjustel suletud!2017-01-25<p>Valga P&otilde;hikooli ujula on tehnilistel p&otilde;hjustel suletud! Hetkeseisuga j&auml;&auml;b ujula suletus kuni n&auml;dala l&otilde;puni, s.o kuni 29. jaanuarini.</p> <p>Uue informatsiooni ilmnemisel v&otilde;i probleemi selgumisel antakse sellest teada.</p> <p>Vabandame ebamugavuste p&auml;rast!</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5888Valgamaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele2017-01-23<p><strong>Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit ootavad taotlusi maakonna teenetem&auml;rkidele 1.veebruariks 2017. Teenetem&auml;rkiga kaasneb rahaline preemia. </strong></p> <p>Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit annab selle aastal juba &uuml;heteistk&uuml;mnendat korda v&auml;lja maakonna teenetem&auml;rke. Traditsiooniliselt autasustatakse nominete maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuv&otilde;tul Eesti Vabariigi aastap&auml;eva t&auml;histamisel. T&auml;navu toimub vastuv&otilde;tt 23.veebruaril Valgas.</p> <p>Valgamaa Vapim&auml;rk on maakonna k&otilde;rgeim autasu, mis antakse elut&ouml;&ouml; eest neile, kes oma t&ouml;&ouml; ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule. Valgamaa Teenetem&auml;rk on m&otilde;eldud kodanikele, kes oma t&ouml;&ouml; ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa arengule v&otilde;i kes on aastal 2016 silma paistnud m&auml;rkimisv&auml;&auml;rse, maakonna jaoks olulise saavutus(t)ega.</p> <p>Teenetem&auml;rkide andmise taotlusi on &otilde;igus esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, &uuml;hingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.</p> <p>Taotlused palutakse esitada kirjalikult v&otilde;i elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12, 68203 Valga, e-post: info@valga.maavalitsus.ee ) hiljemalt 1.veebruar 2017.</p> <p>Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetem&auml;rkide kohta on saadaval Valga maavalitsuse kodulehel, rubriigis &bdquo;Maavanema poolt antavad autasud", mille leiad <a href="https://valga.maavalitsus.ee/valgamaa-vapimark">SIIT</a>. Maavalitsuse kodulehelt on leitavad ka vapi- ja teenetem&auml;rgi saajad l&auml;bi aegade.</p> <p>2016. aastal p&auml;lvis vapim&auml;rgi Tiit V&auml;hi ja teenetem&auml;rgi sai Novella Hanson.</p> <p>Valgamaa Vapi- ja Teenetem&auml;rkide kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallit&ouml;&ouml;d teostas O&Uuml; Sporrong Eesti.</p> <p>Lisainfo: Kaja M&otilde;ts, Valga maavalitsuse avalike suhete juht, tel 5301 0621; e-post kaja.mots@valga.maavalitsus.ee</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5878Valga Põhikooli õpetajate pädevust tõstetakse arendusprojekti abil2017-01-17<p><strong>Valga Linnavalitsuse arendusprojekti Valga P&otilde;hikooli &otilde;petajate p&auml;devuse t&otilde;stmiseks &bdquo;&Otilde;petaja professionaalse arengu toetamine muutunud &otilde;pik&auml;situse rakendamisel" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist riigi kaasfinantseeringu toel </strong></p> <p>Arendusprojekti "&Otilde;petaja professionaalse arengu toetamine muutunud &otilde;pik&auml;situse rakendamisel" tegevused viiakse ellu meetme &bdquo;&Otilde;petajate, haridusasutuste juhtide ja noorsoot&ouml;&ouml;tajate professionaalse arengu toetamine" taotlusvoorust &bdquo;Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 8956,64 eurot.</p> <p>Projekti kaudu taotletakse Valga P&otilde;hikoolis t&ouml;&ouml;tavate &otilde;petajate ja &otilde;pikogukondade juhtide p&auml;devuse t&otilde;stmist, &otilde;petajate orienteeritust pidevale enesereflektsioonile ja -t&auml;iendamisele ning s&uuml;steemset iga &otilde;ppija arengu toetamist ja j&auml;lgimist &otilde;petaja eneseanal&uuml;&uuml;si kaudu. Projekti tegevused on &uuml;ks osa Valga P&otilde;hikooli koolikultuuri &uuml;mberkujundamisel uuenevat &otilde;pik&auml;situst toetava koolikultuuri loomisel. Valga P&otilde;hikooli arengu eesm&auml;rkidest ja p&otilde;hisuundadest l&auml;htuv projekti kaugem eesm&auml;rk ongi &uuml;mber kujundada koolikultuuri nii, et Valga P&otilde;hikoolis k&otilde;ik tegevused ja s&uuml;steemid l&auml;htuksid iga &otilde;ppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, &otilde;pioskusi, loovust ja ettev&otilde;tlikkust arendavast &otilde;pik&auml;sitlusest.</p> <p>Projekti tulemusel paraneb Valga P&otilde;hikooli &otilde;petajate oskus valida erinevate eesm&auml;rkide saavutamiseks sobivaid &otilde;ppemeetodeid, &otilde;petajad on valmis senisest enam uusi meetodeid &otilde;petamises rakendama ja nad on saanud teadlikumaks &otilde;ppemeetodite kasutusest, m&auml;rgates uusi v&otilde;imalusi meetodite sihip&auml;rasemaks rakendamiseks. Samuti t&otilde;useb &otilde;petajate praktiline eesm&auml;rgistamise- ja reflektsioonioskus ning v&otilde;ime n&auml;ha &otilde;pi&uuml;lesandeid &otilde;ppija vaatepunktist, on t&otilde;usnud IKT, koost&ouml;&ouml;- ja emotsioonide kaardistamise oskus. Eesm&auml;rgi saavutamiseks toimus projekti raames 12. detsembril 2016 Valga P&otilde;hikoolis Tartu &Uuml;likooli koolitus &bdquo;&Otilde;ppimist toetavad &otilde;ppemeetodid", lektoriteks Mari Karm (PhD) ja Kristi Mumm. 2017. aasta m&auml;rtsikuusse on planeeritud Tartu &Uuml;likooli Haridusuuenduskeskuses l&auml;biviidav robootikaseminar, kus &otilde;petajad saavad katsetada legorobotite programmeerimist grupit&ouml;&ouml;na ning uue ja tundmatu &otilde;pi&uuml;lesande &uuml;le reflekteerida. Samuti on planeeritud &otilde;ppek&auml;ik Tartu Hansa Kooli, eesm&auml;rgiga tutvuda avatud ehk targa klassiruumi v&otilde;imaluste ja metoodikaga, mis p&otilde;hineb &otilde;ppijakesksel &otilde;pik&auml;situsel, kus kasutatakse uut tehnoloogiat ja avatud &otilde;ppematerjale sellises &otilde;pikeskkonnas, mis vastab iga &otilde;ppija vajadustele. &Otilde;pikeskkonna loomisel on toeks teadmised juba loodud praktikast ja avatud &otilde;pperuumis t&ouml;&ouml;tavate &otilde;petajate kogemused. &Otilde;ppek&auml;igu ja kogemuste vahetamise eesm&auml;rgiks on innustada &otilde;petajaid laiemalt m&otilde;tlema ja &otilde;pikeskkonda &uuml;mber kujundama. Projektitegevustes osalevad k&otilde;ik Valga P&otilde;hikooli 72 &otilde;petajat, sh juhtkonna liikmed, kelle kaasamine projektitegevustesse on oluline s&uuml;steemse, j&auml;rjepideva ja tulemusliku arendustegevuse tagamiseks.</p> <p>&Otilde;pikogukondade juhtide kui kooli arengusuundade v&otilde;tmeisikute arendamisele suunatud projektitegevusena on 2017. aasta veebruarikuusse planeeritud 2-p&auml;evane koolitus "&Otilde;pikogukonna juht kui &otilde;petajate arendaja", mille eesm&auml;rgiks on toetada &otilde;pikogukondade juhte muutunud &otilde;pik&auml;situse elluviimisel &otilde;petajate toetamisel koolis, andes selleks praktilised t&ouml;&ouml;riistad, mille abil &otilde;petajaid kaasata ja innovaatilisi &otilde;ppemeetodeid kasutama innustada. Kuna koolis on &otilde;petajate arv suur, on oluline, et &otilde;petajate arendamine ja juhendamine muutunud &otilde;pik&auml;situse elluviimisel ei j&auml;&auml; vaid koolijuhi ja &otilde;ppejuhtide &uuml;lesandeks, vaid on jagatud ka &otilde;pikogukondade juhtide vahel. Enamusel &otilde;pikogukonna juhtidest puudub varasem t&auml;iskasvanud &otilde;ppijate juhtimis- ja koolitamiskogemus. Seep&auml;rast keskendubki antud koolitus arengut soodustavate juhtimisv&otilde;tete praktiseerimisele, mis v&otilde;imaldaks tulemuslikult j&auml;tkata &otilde;pikogukondade t&ouml;&ouml;d muutunud &otilde;pik&auml;situse rakendamiseks. Koolituse tulemusena oskavad &otilde;pikogukonna juhid &otilde;petajatelt k&uuml;sida m&otilde;jusaid k&uuml;simusi &otilde;ppet&ouml;&ouml; v&auml;&auml;rtustamiseks ja &otilde;pilaste kaasamiseks ning uute vaatenurkade ja lahenduste leidmiseks &otilde;ppet&ouml;&ouml;s. Suureneb &otilde;pikogukonna juhtide oskus suunata &otilde;petajat oma arengu j&auml;rjepidevale hindamisele ning planeerimisele. Tehakse l&auml;bi praktilisi harjutused arendusv&otilde;tete kasutamiseks, harjutatakse coachingu v&otilde;tete kasutamist, m&auml;ngides l&auml;bi erinevaid olukordi. Koolitusfirma Edison koolitaja Imbi Viiroki poolt koolituse "&Otilde;pikogukonna juht kui &otilde;petajate arendaja" l&auml;bivad &otilde;pikogukondade juhid ja &otilde;pikogukonna juhtide juhtgrupp, kokku 12 inimest.</p> <p>Arendusprojekti tegevusi koordineerib Valga P&otilde;hikooli &otilde;ppejuht Aive Aru-Raidsalu, planeeritavad tegevused viiakse ellu 2016/2017. &otilde;a jooksul.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Aive Aru-Raidsalu<br />Valga P&otilde;hikooli &otilde;ppejuht<br />766 3914; 5190 6269</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5862Valga linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu2017-01-16<p><strong>Valga Linnavolikogu 29. aprilli 2016 otsusega nr 111 on algatatud Valga linna &uuml;ldplaneeringu koostamine ja keskkonnam&otilde;ju strateegiline hindamine. </strong></p> <p>Planeerimisprotsess on algusj&auml;rgus ning seoses sellega on valminud Valga linna &uuml;ldplaneeringu 2030+ l&auml;hteseisukohad ja keskkonnam&otilde;ju strateegilise hindamise v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamise kavatsus. &Uuml;ldplaneeringu koostamise protsess on avalik. K&otilde;igil huvitatud isikutel on v&otilde;imalik avaldada arvamust seoses &uuml;ldplaneeringu koostamisega. Mist&otilde;ttu kutsume k&otilde;iki asjast huvitatuid isikuid osalema avalikul arutelul, mis leiab aset 31.01.2017 Valga Raekojas (Kesk tn 11) I korruse saalis algusega kl 17.30.</p> <p><strong><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-ja-planeerimine/Koostatav-uldplaneering">Valga linna &uuml;ldplaneeringu l&auml;hteseisukohtade ning KSH v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamise kavatsusega on v&otilde;imalik tutvuda siin</a> ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn)</strong></p> <p>Lisainfo:</p> <p>Anni Teetsmann<br />Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist<br />766 9913; 5860 1328</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5861Valgamaa Kutseõppekeskuse tasuta koolitused2017-01-13<p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Arengukavad projektid/RKT 2017.jpg" alt="" width="471" height="666" /></p> </p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5860Valga linnavalitsus kutsub puidurafineerimistehast Valga piirkonda2017-01-12<p><strong>Valga linnapea Kalev H&auml;rk saatis sel n&auml;dalal puidurafineerimistehase rajamise kavatsusest teatanud ettev&otilde;ttele O&Uuml; Est-For Invest juhatuse liikmetele &uuml;leskutse rajada tehas Valga piirkonda.</strong></p> <p>&bdquo;Saatsin kirja Margus Kohavale ja Aado Pollile, kus kutsun neid Valgasse tutvuma kohapeal v&otilde;imaluste ja oludega ning kaaluma just Valgat tehase asukohana," r&auml;&auml;kis linnapea Kalev H&auml;rk ja selgitas, et &bdquo;kirjas t&otilde;in v&auml;lja neile Valga mitmed eelised v&otilde;rreldes m&otilde;ne teise Eesti piirkonnaga. Valgal on suurep&auml;rane asukoht nii transpordi kui ka t&ouml;&ouml;j&otilde;u m&otilde;ttes, sest Valgal on raudtee&uuml;hendus nii L&auml;ti kui ka Venemaaga ning samuti on tehasel v&otilde;imalik leida vajadusel t&ouml;&ouml;j&otilde;udu P&otilde;hja-L&auml;tist."</p> <p>&bdquo;Loodan, et ettev&otilde;tjad n&auml;evad Valga piirkonnas potentsiaali. Oleme valmis igak&uuml;lgselt toetama tehase rajamist Valga piirkonda," kinnitas linnapea Kalev H&auml;rk. Linnapea saatis kirja ettev&otilde;tlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palole selleks, et ministeerium toetaks ettev&otilde;tet just Valga piirkonda tehase rajamisel.</p> <p>&bdquo;Valga on t&ouml;&ouml;stuse jaoks tervikuna v&auml;ga hea asukohaga," s&otilde;nas linnapea Kalev H&auml;rk ning lisas, et &bdquo;julgustan ka teisi ettev&otilde;tteid rajama tehaseid Valka. Valga linnavalitsus on valmis toetama t&ouml;&ouml;stuse rajamist ja arendamist vastavalt v&otilde;imalustele."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sten Otsmaa<br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5854Külmad talveilmad annavad võimaluse uisutamiseks2017-01-10<p><strong>Viimaste n&auml;dalate k&uuml;lmad talveilmad on andnud v&otilde;imaluse Valgas j&auml;&auml;v&auml;ljakute valmistamiseks. Valgas tegutsev Hokiklubi Lions koost&ouml;&ouml;s P&auml;&auml;steameti ja vabatahtlikega on valmistanud &uuml;htekokku kolm uisuv&auml;ljakut k&otilde;ikidele kasutamiseks.</strong></p> <p>Uisuv&auml;ljakud asuvad Kungla t&auml;nava korvpalliv&auml;ljakul, Priimetsa kooli spordiv&auml;ljakul ning detsembris uued poordid saanud Soo t&auml;nava hokiv&auml;ljakul.</p> <p>V&auml;ljakud on k&otilde;ikidele soovijatele avatud. Soo t&auml;nava hokiv&auml;ljakul tuleb arvestada, et teisip&auml;eval ja neljap&auml;eval kell 19-21 ja n&auml;dalavahetusel kell 12-15 toimuvad hokiklubi treeningud. Sel ajal saavad kasutada v&auml;ljakut ainult m&auml;ngijad.</p> <p>K&otilde;igil uisutajatel tuleb arvestada ka ilmaoludega. Pluss kraadidega on v&auml;ljakute kasutamine keelatud, kuna see rikub j&auml;&auml; kvaliteeti.</p> <p>Head uisutamist!</p> <p>Lisainfo: Valga Sport, tel 766 1725 v&otilde;i e-posti aadressil info@valgasport.ee</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5853Tööpakkumised: noortekeskuse juht ja noorsootöötaja2017-01-10<p><strong>Valga Avatud Noortekeskus on uus loodav Valga Linnavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegutsemist 1. veebruarist 2017. Asutuse eesm&auml;rgiks on luua Valga linna noortele tingimusi ja v&otilde;imalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks l&auml;bi kultuuri-, spordi-, tervise-, ja sotsiaaltegevuste. </strong></p> <p>Valga Linnavalitsus kuulutab v&auml;lja konkursi Valga Avatud Noortekeskuse juhataja ja noorsoot&ouml;&ouml;ta leidmiseks:</p> <p><strong>VALGA AVATUD NOORTEKESKUSE JUHATAJA</strong></p> <p>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</p> <ul> <li>asutuse t&ouml;&ouml; igap&auml;evane juhtimine;</li> <li>asutuse esindamine ja koost&ouml;&ouml; tegemine teiste organisatsioonidega;</li> <li>'asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning muu tehniline t&ouml;&ouml; ja dokumentatsiooni korrashoid);</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;alaste projektide kirjutamine ja l&auml;biviimine;</li> <li>noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine;</li> <li>noorte&uuml;rituste korraldamine ja l&auml;biviimine.</li> </ul> <p>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised:</p> <ul> <li>k&otilde;rgharidus (soovitatavalt noorsoot&ouml;&ouml; alane);</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;taja kutsetunnistus;</li> <li>v&auml;ga hea eesti keele oskus;</li> <li>v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus k&otilde;nes ja kirjas;</li> <li>hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas t&ouml;&ouml;tada;</li> <li>eelnev juhtimiskogemus;</li> <li>lihtsamate teksti- ja andmet&ouml;&ouml;tlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel).</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li>eelnevalt noorsoot&ouml;&ouml;valdkonnas t&ouml;&ouml;tamise kogemus;</li> <li>varasem projektide kirjutamise kogemus (tuua v&auml;lja viimase kolme aasta n&auml;ited ja toetussummad).</li> </ul> <p>Omalt poolt pakume:</p> <ul> <li>arenguv&otilde;imalusi pakkuvat loomingulist t&ouml;&ouml;d;</li> <li>35 p&auml;eva p&otilde;hipuhkust;</li> <li>paindlikku t&ouml;&ouml;aega.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</p> <ul> <li>alates veebruar 2017</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;suhte kestus:</p> <ul> <li>t&auml;htajatu</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;aeg: t&auml;ist&ouml;&ouml;aeg<br />Kandideerimise t&auml;htaeg:</p> <ul> <li>11. jaanuar 2017</li> </ul> <p>Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, haridust t&otilde;endavad dokumendid, CV ja essee teemal &bdquo;Valga Avatud Noortekeskuse eesm&auml;rgid ja tuleviku arengusuunad". Kandideerimisel esitada dokumendid e-postile valgalv@valgalv.ee v&otilde;i aadressile Valga Linnavalitsus, Puiestee tn 8, 68203, Valga linn.</p> <p>Kontaktisik: Anneli Rants, e-post: <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></p> <p><strong>VALGA AVATUD NOORTEKESKUSE NOORSOOT&Ouml;&Ouml;TAJA</strong></p> <p>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</p> <ul> <li>noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine;</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;alaste projektide kirjutamine ja l&auml;biviimine;</li> <li>vahetu t&ouml;&ouml; noortega noortekeskuses;</li> <li>noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;</li> <li>noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, l&auml;biviimine koost&ouml;&ouml;s noorte ja kolleegidega;</li> <li>noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine ning noorte vastutustunde arendamine.</li> </ul> <p>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised:</p> <ul> <li>k&otilde;rgharidus v&otilde;i selle omandamine noorsoot&ouml;&ouml;, pedagoogika, sotsiaalt&ouml;&ouml;, kultuuri v&otilde;i rekreatsiooni erialal;</li> <li>v&auml;ga hea eesti keele oskus k&otilde;nes ja kirjas;</li> <li>v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus k&otilde;nes ja kirjas.</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li>eelnev noorsoot&ouml;&ouml;valdkonnas t&ouml;&ouml;tamise kogemus;</li> <li>varasem projektide kirjutamise kogemus;</li> <li>lihtsamate teksti- ja andmet&ouml;&ouml;tlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel);</li> <li>autojuhilubade olemasolu;</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;taja kutsetunnistus ja/v&otilde;i osakutsetunnistus.</li> </ul> <p>Omalt poolt pakume:</p> <ul> <li>arenguv&otilde;imalusi pakkuvat loomingulist t&ouml;&ouml;d;</li> <li>paindlikku t&ouml;&ouml;aega;</li> <li>erialaseid t&auml;iendkoolitusi;</li> <li>s&otilde;bralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</p> <ul> <li>veebruar v&otilde;i m&auml;rts 2017</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;suhte kestus:</p> <ul> <li>kuni september 2018</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;aeg:</p> <ul> <li>t&auml;ist&ouml;&ouml;aeg</li> </ul> <p>Kandideerimise t&auml;htaeg:</p> <ul> <li>23. jaanuar 2017</li> </ul> <p>Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:</p> <ul> <li>avaldus, CV ja motivatsioonikiri. Kandideerimisel esitada dokumendid aadressile valgalv@valgalv.ee v&otilde;i postiga Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga linn.</li> </ul> <p>Kontaktisik:</p> <ul> <li> Karl Kirt, e-post: <a href="mailto: karl.kirt@valgalv.ee">karl.kirt@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>Noorsoot&ouml;&ouml;taja tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsoot&ouml;&ouml; Keskus. Tegevusi rahastatakse t&auml;ielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 k&auml;skkirja nr 281 &bdquo;T&otilde;rjutusriskis noorte kaasamine ja noorte t&ouml;&ouml;h&otilde;ivelisuse parandamine" alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5840Valgas avatakse uus ekstreemspordihall2017-01-06<p><strong>T&auml;na, 6. jaanuaril kell 17 avatakse Valgas V&otilde;ru t&auml;nav 114 asuv uus ekstreemspordihall. Varasemalt Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse puidut&ouml;&ouml; &otilde;petamisel praktikabaasina kasutuses olnud kaarhalli &uuml;mberehitamiseks kulus 1000 ruutmeetrit vineeri, 2,5 kilomeetrit prusse ja ligikaudu 25 000 kruvi.</strong></p> <p>&bdquo;Tegu on pikaaegse unistuse t&auml;itumisega. Uues hallis saavad noored olla soojas ja tegeleda sportimisega. Loodan, et sellest saab olema &uuml;ks vinge noorte koosk&auml;imise koht," &uuml;tles aselinnapea Lauri Drubin&scaron;. Piiri t&auml;nav 16 asunud ekstreemspordihallis olid tingimused kehvad ning talvel oli k&uuml;lma t&otilde;ttu halli peaaegu v&otilde;imatu kasutada. Uues hallis on diiselk&uuml;ttega katel, mis hoiab hallis piisavalt sooja ning paremad kohad on ka pealtvaatajatele.</p> <p>Uue ekstreemhallikavandi m&otilde;tles v&auml;lja Valga ekstreemspordi eestvedaja Lauri Lomp. &bdquo;Suured t&auml;nus&otilde;nad Laurile, kes on projekti eestvedanud ning teinud &auml;ra suure t&ouml;&ouml;," lisas aselinnapea. Lisaks sellele aitas pargi kujundamises kaasa Riia ettev&otilde;te Mind Work Ramps, kes ehitas valmis kogu pargi. L&auml;ti ettev&otilde;te on ehitanud parke Tartus, P&auml;rnus, Paides, P&otilde;lvas ja lisaks sellele ehitavad nad Tallinnas peetavale ekstreemspordiv&otilde;istlusele Simple Sessioni v&otilde;istluspargi. Suure osa pargi ehitamiseks kulunud vineerist andis UPM-Kymmene Otep&auml;&auml; vineeritehas.</p> <p>Lisaks pargi ehitamisele v&otilde;eti hallis &auml;ra vahelaed, ehitati uus sein, taastati k&uuml;ttes&uuml;steem, t&otilde;steti &uuml;mber valgustus, ehitati &uuml;mber uksed ja remonditud said aknad.</p> <p>Pargi ehituse kogumaksumus on ligikaudu 30 000 eurot, millest 25 000 eurot, saadi Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna katuserahadest. &Uuml;lej&auml;&auml;nud raha tagas Valga linn.</p> <p>Kaksteist aastat tagasi avati Valgas esimene ekstreemspordihall Piiri t&auml;navale, kus avamise puhul toimus v&otilde;istlus &bdquo;Katkine k&uuml;&uuml;narnukk - Valga 2005". N&uuml;&uuml;d aga vanas hallis olev park utiliseeritakse ning sealt kolitakse v&auml;lja 1. veebruarist 2017.</p> <p>T&auml;na kell 17 algaval ekstreemspordihalli avamisel t&auml;natakse toetajaid, tutvustatakse hoonet ning toimub parima triki v&otilde;istlus. Edaspidi saavad halli kasutada k&otilde;ik soovijad.</p> <p>Lisainfo: Karl Kirt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valga linnavalitsuse spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 9913; 5919 4744</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5839Valga linna tegevust pärjati "Kaasan noort" aumärgiga 2017-01-06<p><strong>Valga linn p&auml;lvis 2016. aasta tegevuse eest aum&auml;rgi &bdquo;Kaasan noort" juba enne laste- ja noortekultuuri aasta v&auml;ljakuulutamist. Eesti Noorte&uuml;henduste Liit ja Valgamaa Noortekogu tunnustas Valga Linnavalitsust noorte kaasamise ja noortele osalusv&otilde;imaluse tagamise eest t&auml;nukirja ja lillekimbuga. </strong></p> <p>Valgamaa Noortekogu juhatuse liikme Sirli Pippari s&otilde;nul on noortele linna toetus v&auml;ga oluline: &bdquo;2016 aastal on Valga linn olnud silmapaistev noorte kaasamises ning toetamises kogu maakonnas. Selleks on hea n&auml;ide noorte omaalgatusprogramm, mis on andnud paljudele noortele v&otilde;imaluse ennast teostada ning loonud positiivset k&otilde;neainet ka teistes Valgamaa omavalitsustes. Samuti on linn noorte jaoks andnud suure panuse vastrajatud ekstreemspordihalli n&auml;ol, mis on nii Valga kui kogu maakonna noortele oluliseks teostusv&otilde;imaluseks. Ka on Valga silma paistnud linnapea Kalev H&auml;rki lahkuse poolest - mees ei pane kunagi noorte ees ust kinni, vaid on alati n&otilde;us noori &auml;ra kuulama ning v&otilde;imalusel lahendusi otsima."</p> <p>Eesti Noorte&uuml;henduse Liit arendab noorte osalusv&otilde;imalusi ja t&otilde;stab osalusmotivatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi toel noortevaldkonna programmi elluviimise raames.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5852Head üheskoos tugevaks saamise aastat!2017-01-05<p><strong>J&auml;rjekordse teguderohke aasta kalendri lehed said otsa. Kirja sai olulisi otsuseid ja astuti j&otilde;ulisi samme, et Valga saaks muutuda &uuml;ha tugevamaks ja paremaks. &Uuml;le 700aastane ajalugu sai v&auml;&auml;rika j&auml;tku.</strong></p> <p>Valge Maja sai tagasi ajaloolise rolli g&uuml;mnaasiumihoonena. Usume, et uuenenud ruumid toovad koolile uue sisu, milleks meid kohustab Valga g&uuml;mnaasiumi kuulsusrikas minevik.</p> <p>Pika v&otilde;itluse tulemusel saime linnale tagasi Valga kreisi ametiasutuste hoone. Palju kannatanud hoone s&uuml;&uuml;dati veel enne l&otilde;plikku p&auml;&auml;stmist, kuid praeguseks on alustatud selle taastamisega. &Uuml;htlasi on see ka Valga vanalinna kvartali taaselustamise algus.</p> <p>Kevadel otsustasime p&auml;rast pikki tuliseid arutelusid koondada linna &uuml;ldhariduskoolid kesklinna. Priimetsa kooli rekonstrueerimise taotlusesse sai uueks asukohaks m&auml;rgitud Vabaduse 13 ajalooline koolimaja. Korrastatud ja kasutusele v&otilde;etud saavad t&uuml;hjade majadega naaberkinnistud ning suur osa Valga kesklinnast saab t&auml;iesti uue elu ja hingamise.</p> <p>Kooli asukoha muutumine n&otilde;uab meilt kogu Vabaduse t&auml;nava liikluskorralduse l&auml;bivaatamist - autokesksest asfaldiv&auml;ljast peab saama inim- ja ettev&otilde;tluss&otilde;bralik linnaruum. Otsustasime, et kesklinna kolm koolimaja vajavad tulevikus uut spordihoonet ja selle asukohaks saab praeguse staadionihoone k&otilde;rval asuv ala.</p> <p>Tegutsesime, et Valga ei oleks kesksuviti unine provintsilinn ja juuli sai t&auml;is kultuurset linnamelu. Menukaks osutus kirikukontsertide sari, milleks esimest korda tegid koost&ouml;&ouml;d k&otilde;ik Valgas tegutsevad kirikud, avades uksed kontserdik&uuml;lastajatele.</p> <p>Linnaelule omast melu t&otilde;id esmakordne Valga kodukohvikute p&auml;ev, rahvusvaheline militaarfestival ning suvel&otilde;pu suurkontserdid Pedeli j&otilde;ek&auml;&auml;rus ja tantsumuusika superstaari Serebro osalusel Valga linnapargis.</p> <p>Panime leivad &uuml;hte kappi Tartu &Uuml;likooli kliinikumiga, et Valga haigla oleks ka tulevikus v&otilde;imeline andma n&uuml;&uuml;disaegset ja kvaliteetset raviteenust. Aasta l&otilde;pu suurtehingu tulemusel investeeritakse haigla hoonetesse &uuml;le miljoni euro ning renoveeritakse perearstikeskus, erakorralise meditsiini osakond ja haigla sissep&auml;&auml;s saab uue lahenduse. Paari&shy;saja tuhande euro eest uuendatakse aparatuuri.</p> <p>2016. aasta k&otilde;ige raskem ja olulisem otsus oli &uuml;hinemine &uuml;mberkaudsete omavalitsustega. Pidasime &uuml;le aasta n&otilde;u Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru vallaga ning j&otilde;udsime arusaamisele, et koos oleme tugevamad. 2017. aasta l&otilde;pus j&otilde;ustuv &uuml;hinemisleping annab kindlust k&otilde;igile. Tasakaal linna ja maapiirkonna arengus saab tagatud.</p> <p>Regionaalses ja globaalses konkurentsis annab suurem ja tugevam omavalitsus eeliseid, meelitamaks siia uusi inimesi ja investeeringuid. Valga tugeva keskusena saab endale tagamaa, mis looduslikult kaunis ja kus elavad aktiivsed inimesed.</p> <p>Muutustest tulenevalt saab Valga muutuda ainult tugevamaks ja meie inimestel minna &uuml;ha paremini. Oleme saanud palju t&auml;helepanu ja peame seda &uuml;ha paremini &auml;ra kasutama. Meid on maailmas m&auml;rgatud, meil l&auml;heb h&auml;sti, kuid &uuml;htlasi sunnib see meid edu nimel rohkem pingutama.</p> <p>2017. aasta tuleb sama tegus. Aasta alguses kogunevad siia tuhanded spordis&otilde;brad, et pidada maha Eestimaa talim&auml;ngud. Avame t&auml;iesti uue ekstreemspordihalli, mis on suurim kogu Liivimaal, ning n&uuml;&uuml;disajastatud j&auml;&auml;v&auml;ljaku. Uueks kooliaastaks saab Valga g&uuml;mnaasium endale &otilde;pilaskodu. Suvi saab olema t&auml;is tegutsemis- ja osalemisr&otilde;&otilde;mu pakkuvaid s&uuml;ndmusi. &Uuml;llatusi ja avastamisr&otilde;&otilde;mu saab olema nii linlastele kui meie k&uuml;lalistele.</p> <p>Uuel aastal hoidkem ja v&auml;&auml;rtustagem saavutatut. Unistagem suurelt ja tegutsegem selle nimel kohe. M&auml;rgakem abivajajaid ka siis, kui ei ole j&otilde;uluaeg. Toetagem inimeste ettev&otilde;tlikkust ja innustagem oma aktiivse kaasal&ouml;&ouml;misega s&auml;deinimesi.</p> <p>Head ja r&otilde;&otilde;msat &uuml;heskoos tugevaks saamise aastat!</p> <p>Kalev H&auml;rk<br />Valga linnapea</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5828Kutsume esitama kandidaate auhinnale „Valga aastaring"!2017-01-04<p><strong>M&auml;rkamatult on m&ouml;&ouml;dunud aasta 2016 ja k&auml;tte on j&otilde;udnud aeg m&ouml;&ouml;dunule tagasi vaadata. Tahame tunnustada ja kiita inimesi, kes on panustanud oma aega ja teadmisi kodulinna h&uuml;vanguks ning kelle tegevus on olnud t&auml;nuv&auml;&auml;rne ja inspireeriv.</strong></p> <p>Valga Linnavalitsus kutsub esitama Valga linna auhinna &bdquo;Valga aastaring" kandidaate - isikuid, organisatsioone ja ettev&otilde;tteid, kelle tegevus on j&auml;tnud toeka j&auml;lje 2016. aastasse ning on m&otilde;jutanud oluliselt Valga linna arengut.</p> <p><a href="/UserFiles/.files/Statuut 2017.doc">Auhinna "Valga aastaring" statuut</a><br /> <a href="/UserFiles/.files/Taotluse vorm auhinna kandidaadi esitamiseks.doc">Taotluse vorm auhinna kandidaadi esitamiseks</a></p> <p>Taotlused tunnustamiseks palume esitada Valga Linnavalitsusele (valgalv@valgalv.ee v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga) hiljemalt 12. jaanuariks 2017.</p> <p>Auhinnad antakse &uuml;le 22. veebruaril toimuval EV 99. aastap&auml;eva kontsertaktusel.</p> <p>Lisainfo:<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht, telefon 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5826Valga linnas registreeriti 2016. aastal varasemast rohkem uusi ettevõtteid2017-01-02<p><strong>Valga linnas registreeriti 2016. aastal 8% rohkem uusi ettev&otilde;tteid v&otilde;rreldes 2015. aastaga. Uutest registreeritud ettev&otilde;tetest 65% on osa&uuml;hingud, 23% f&uuml;&uuml;silisest isikust ettev&otilde;tjad ja 7% mittetulundus&uuml;hinguid. Loodud majandus&uuml;ksused tegutsevad peamiselt jae- ja hulgikaubanduses ning haldus- ja abitegevuse valdkondades. </strong></p> <p>&bdquo;Statistikast p&otilde;hjal saab &ouml;elda, et Valga on muutumas v&auml;ikeettev&otilde;tlusele &uuml;ha atraktiivsemaks tegutsemiskohaks," selgitas &auml;ri&uuml;hingute ja f&uuml;&uuml;silisest isikust ettev&otilde;tjate osat&auml;htsuse suurenemist Valga linna ettev&otilde;tlusmaastikul linnapea Kalev H&auml;rk. V&otilde;rreldes 2015. aastaga kasvas osa&uuml;hingute arv tervikuna 9,2% ning f&uuml;&uuml;silisest isikutest ettev&otilde;tjate arv 9%. Kokku on &Auml;riregistri andmetel Valga linnas 2016. aasta l&otilde;pu seisuga registreeritud 1202 majandus&uuml;ksust (siia kuuluvad k&otilde;ik ettev&otilde;tlusvormid).</p> <p>&bdquo;Valga linn peab oluliseks mikro-, v&auml;ikese- ja keskmise suurusega ettev&otilde;tete loomise ja arengu soodustamist Valga linnas, kuid samuti on &auml;&auml;rmiselt olulised ka meie linna suurettev&otilde;tted, kes on &uuml;htlasi ka suured t&ouml;&ouml;andjad," kinnitas linnapea Kalev H&auml;rk ning lisas, et &bdquo;alustavale ettev&otilde;tjale sobiliku keskkonna loomine on &uuml;ks meie prioriteete, sest nii on v&otilde;imalik inimestel luua endale t&ouml;&ouml;kohti ning kasvada aja jooksul suureks ettev&otilde;tjaks, mis looks uusi t&ouml;&ouml;kohti ja pakuks t&ouml;&ouml;d piirkonna elanikele. Mul on hea meel n&auml;ha, et ettev&otilde;tjatele linna poolt parema keskkonna loomise t&ouml;&ouml; tulemused kajastuvad ka statistikas."</p> <p>&bdquo;Valga linnavalitsus on ellu kutsunud ja kutsumas mitmeid ettev&otilde;tlust soodustavaid ja arendavaid projekte, mis v&otilde;imaldaksid &auml;ra kasutada Valga ressursse ja logistiliselt head asukohta," kommenteeris Valga linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa, lisades, et &bdquo;Valga linnas on v&otilde;imalik n&auml;iteks piirkondade konkurentsi v&otilde;ime tugevdamise meetme investeeringute abil saavutada &uuml;sna suur sotsiaalmajanduslik efekt, mis toob piirkonda t&auml;iendavalt turiste kui ka loob paremad tingimused just suurettev&otilde;tete tegutsemiseks. Meetme raames ehitatakse v&auml;lja nii Valga ajalooline vanalinna kvartal kui ka parandatakse linna t&ouml;&ouml;stusalade ligip&auml;&auml;suteid, lisaks arendatakse v&auml;lja Eesti-L&auml;ti programmi kaasabil Valga-Valka &uuml;hine kesklinna ala."</p> <p>2016. aastal loodud ettev&otilde;tted tegutsevad peamiselt jae- ja hulgikaubanduses ning haldus- ja abitegevuse valdkondades. Valga linnas tervikuna on enim ettev&otilde;tteid tegutsemas hulgi- ja jaekaubanduses (sh mootors&otilde;idukite ja mootorrataste remont, EMTAK klassifikaator G), muude teenindavate tegevuste valdkonnas (EMTAK klassifikaator S) ja kinnisvaraalasel tegevusel (EMTAK klassifikaator L). Valga linnas tegutseb kokku 7 ettev&otilde;tet, mille t&ouml;&ouml;tajate arv on suurem kui 50 t&ouml;&ouml;tajat: AS Valga Haigla, AS Atria, AS Valga GOMAB M&ouml;&ouml;bel, AS Moodul, AS Valga Depoo, Moon TTM O&Uuml; ning T&Uuml; EHA Metalli- ja rauat&ouml;&ouml;d.</p> <p>Lisainfo: <br />Sten Otsmaa, Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist, 766 9953; 5349 8683</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5817Valgas toimub aastavahetuse ilutulestik muusika saatel2016-12-30<p>Valga linna ilutulestik lastakse &otilde;hku aastavahetusel kell 00.00 Pedeli paisj&auml;rve poolsaarelt. Ilutulestik on tellitud O&Uuml;lt Ilutulestiku Keskus Arnika ja muusikaline lahendus firmalt Showtech. S&uuml;da&ouml;&ouml;l algava tuleetenduse korraldab Valga Linnavalitsus koost&ouml;&ouml;s ettev&otilde;tjatega.</p> <p>Valga linna ilutulestik koos muusikalahendusega maksab 4000 eurot, mille korraldamisse panustab linnavalitsus 3 045 eurot, toetajate osalus on 955 eurot. Linnapea Kalev H&auml;rk t&auml;nab ettev&otilde;tjaid koost&ouml;&ouml; eest: &bdquo;Mul on hea meel n&auml;ha, et sel korral on kaheksa ettev&otilde;tet olnud valmis toetama kohalike elanike uue aasta vastuv&otilde;tmise meeleolukamaks muutmist".<br />Ilutulestikku toetavad j&auml;rgmised ettev&otilde;tted:</p> <ul> <li>Atria Eesti AS; </li> <li>Valga Gomab M&ouml;&ouml;bel AS;</li> <li>Valga Haigla Apteek O&Uuml;;</li> <li>Keil M.A. O&Uuml;;</li> <li>Suuniks Auto O&Uuml;;</li> <li>Biltex O&Uuml;;</li> <li>Estreftransservice AS;</li> <li>Iluorhidee O&Uuml;. </li> </ul> <p>Selle aastavahetuse ilutulestik on v&otilde;imsam ja suurem, koosneb kahek&uuml;mnest erinevast osast ning kestab kuni 7 minutit, mille jooksul avanevad taevas s&auml;ravad t&auml;hepommid kuni 180 meetri k&otilde;rgusel. Ilutulestikus on palju uusi ilusaid efekte, mis avanevad erinevatel tasapindadel ja pakuvad linnarahvale v&otilde;imsa vaatem&auml;ngu. Kesk&ouml;ine ilutulestik algab traditsioonilise kolme v&auml;ga tugeva pauguga - iga pauk kolme sekundi j&auml;rel, mida kuuleb kohe terve linn ja seej&auml;rel algab tohutu paukude ja vilede koor, mis annab m&auml;rku uue aasta saabumisest. Lisanduvad erinevate kaliibritega, suured t&auml;hepommid.</p> <p>Hele Helet&auml;ht, Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5816Valga linnavalitsus otsib ideevõistlusega Pedeli virgestusalal olevale tehismäele kasutusotstarvet2016-12-30<p><strong>Valga linnavalitsus kuulutas v&auml;lja ideev&otilde;istluse Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res asuva tehism&auml;e avalikuks kasutusele v&otilde;tmiseks. Ideev&otilde;istluse eesm&auml;rgiks on leida tehism&auml;ele ja seda &uuml;mbritsevale alale linnaruumi sobituv ja keskkonnas&otilde;bralik kasutusotstarve. </strong></p> <p>Ideev&otilde;istluse v&auml;ljakuulutamisega soovitakse leida lahendus, mis pakub Valga linna ning selle l&auml;hi&uuml;mbruse elanikele t&auml;iendavaid v&otilde;imalusi veeta Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res oma vaba aega senisest veelgi mitmekesisemalt. &bdquo;Pedeli virgestusala l&auml;hedusse on tekitatud m&otilde;ne aasta eest kruusast ja liivast koosnev tehism&auml;gi," kommenteerib abilinnapea Enno Kase ja lisab, et &bdquo;ideev&otilde;istlusega soovib linnavalitsus leida keskkonnas&otilde;braliku lahenduse nii, et tehism&auml;gi muutuks loomulikuks osaks Pedeli virgestusalast ja looks uut v&auml;&auml;rtust elanikele."</p> <p>Pakkumised tuleb esitada paberkandjal hiljemalt 9. jaanuariks 2017 Valga linnavalitsusele aadressil Puiestee tn 8 68203 Valga. T&auml;psem informatsioon ideev&otilde;istluse kohta on k&auml;ttesaadav riigihangete registris <a href="mailto: riigihanked.riik.ee">riigihanked.riik.ee</a> viitenumbriga 181238.</p> <p>Lisainformatsioon: Valga linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre telefonil 766 9960 v&otilde;i e-posti aadressil: <a href="mailto: urmas.moldre@valgalv.ee">urmas.moldre@valgalv.ee </a></p> <p><strong>Ideekonkurss tehism&auml;e kasutusotstarbe leidmiseks </strong></p> <p>Eesm&auml;rk</p> <ul> <li>Konkursi eesm&auml;rk on pakkuda Valga linna ning selle l&auml;hi&uuml;mbruse elanikele t&auml;iendavaid v&otilde;imalusi veetmaks Pedeli paisj&auml;rvede &auml;&auml;res kvaliteetselt oma vaba aega. Konkursi k&auml;igus otsitakse parimat ideed ning idee teostajat eesm&auml;rgi saavutamiseks. Pedeli tehism&auml;gi peaks konkursi tulemusena sobituma &uuml;mbritsevasse keskkonda ning pakkuma t&auml;iendavaid rekreatsiooniv&otilde;imalusi.</li> <li>Idee v&otilde;ib olla tegevus, kontseptsioon, rajatis v&otilde;i muu lahendus, mis on oluline Pedeli tehism&auml;e sihtotstarbelise eesm&auml;rgi saavutamiseks.</li> <li>Ideelahendus peaks pakkuma avalikku h&uuml;ve</li> <li>Konkursi tulemusena on v&otilde;imalik anda parima idee pakkujale ja elluviijale kinnistule tasuta hoonestus&otilde;igus teatud perioodiks.</li> </ul> <p>Taust</p> <ul> <li>Pedeli tehism&auml;gi asub Valga linnas Pedeli Virgestusala 2 kinnistul (katastritunnus 85401:003:3022) asub tehislik k&uuml;ngas. Edaspidi nimetame seda Pedeli tehism&auml;eks. Tehism&auml;gi on tekkinud mitmed aastad tagasi ning koosneb teadaolevalt peamiselt kruusast ning liivast.</li> <li>Tehism&auml;e vahetusl&auml;heduses asuvad Pedeli paisj&auml;rved koos seda &uuml;mbritsevate terviseradadega. Samuti asub tehism&auml;e l&auml;heduses allikas. </li> <li>Talvisel perioodil on tehism&auml;gi leidnud kasutust laste kelgum&auml;ena</li> <li>Pedeli tehism&auml;e abs. k&otilde;rgus on 57.42 m. K&otilde;rgus maapinnast ligikaudu 10 m. L&auml;bim&otilde;&otilde;t ca 90 m (piki) 50 m risti. Kinnistu geoalusega tutvumiseks v&otilde;ib p&ouml;&ouml;rduda Valga linnavalitsuse poole. </li> </ul> <p>Ideekavandi maht ja vorm</p> <ul> <li>Esitatava ideekavandi maht peab sisaldama graafilist materjali, kus on n&auml;idatud &uuml;ldine kujundus/kasutusprintsiibid</li> <li>Ehitiste, inventari ja v&auml;ikevormide paiknemine</li> <li>Seletuskiri, kus on esitatud: <ul> <li>Idee l&uuml;hikirjeldus sealhulgas idee elluviimise etapid ja eeldatav ajakava</li> <li>Idee v&otilde;imalik rahastuse allikas (soovi korral).</li> <li>Haljastuse l&uuml;hikirjeldus</li> <li>Liikluse ja liikumiste l&uuml;hikirjeldus, parkimise lahendus (vajadusel)</li> <li>Omapoolsed tingimused idee teostamiseks</li> <li>L&uuml;hikirjeldus kas ja millist abi oodatakse Valga linnavalitsuse poolt selleks, et idee ellu viia.</li> </ul> </li> <li>Ideelahendus ja lisadokumendid tuleb esitada eesti keeles</li> <li>Ideelahendus esitatakse Valga linnavalitsusele paberkandjal aadressil Puiestee tn 8 68203 Valga.</li> </ul> <p>Hindamiskriteeriumid:</p> <ul> <li>Lahenduse linnaruumiline kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus eesm&auml;rgile</li> <li>Lahenduse terviklikkus ja keskkonda sobivus</li> <li>Lahenduse realiseeritavus</li> <li>&Ouml;konoomsus, keskkonnas&otilde;bralikkus</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5815Valga linnavalitsus kuulutas välja hanke Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projekteerimistööde peaprojekteerija leidmiseks2016-12-29<p><strong>Valga linnavalitsus kuulutas 23. detsembril v&auml;lja hanke Valga linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projekteerimist&ouml;&ouml;de peaprojekteerija leidmiseks. Hange kuulutati v&auml;lja seoses kavandatava projektiga, mille raames kaasajastatakse ja rekonstrueeritakse Priimetsa ja V&auml;ike-Laatsi piirkondades asuvate t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avalik tugitaristu. </strong></p> <p>"Hanke v&auml;lja kuulutamine on &uuml;ks esimesi samme valmistamaks ette projekti, mille eesm&auml;rgiks laiemalt on luua senisest paremad tingimused majandustegevuseks linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusaladel nii olemasolevatele ettev&otilde;tetele kui ka uutele investoritele," selgitas linnapea Kalev H&auml;rk projekti vajalikkust ning lisas, et "&uuml;htlasi v&auml;heneb projekti tulemusel ka kesklinna ja elamupiirkondade liikluskoormus ning projekti aitab kaasa seniste t&ouml;&ouml;kohtade s&auml;ilimisele ning uute t&ouml;&ouml;kohtade tekkimisele piirkonnas." Linnapea s&otilde;nutsi on projekti ettevalmistamisega juba alustatud ning kohtutud on ettev&otilde;tjatega, kes asuvad planeeritava projekti m&otilde;jupiirkonnas. &bdquo;Projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel soovime kaasata k&otilde;iki m&otilde;jupiirkonnas tegutsevaid ettev&otilde;tjaid ja teisi huvitatud osapooli selleks, et projekti tulemusel s&uuml;nniks v&otilde;imalikult hea keskkond linna ettev&otilde;tjatele ja elanikele," lisas linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>Projekt &bdquo;Valga linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine" on osa Valgamaa piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise (PKT) meetme tegevuskavast. Projekti esitamise t&auml;htaeg 2017. aastal ei ole veel teada. Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu (85%) ja Valga linna (15%) vahenditest). Eeldatav toetuse suurus on 1 miljon eurot, millele lisandub omaosalus.</p> <p>Projekteerimist&ouml;&ouml;de hanketeade on leitav e-Riigihangete keskkonnast (viitenumber 181526) ja pakkumuste esitamise t&auml;htaeg on 20. jaanuar 2017 kell 11.00.</p> <p>Valga linnavalitsuse veebilehel on projekti ettevalmistamisega kursis hoidmiseks loodud ka eraldi alamleht, <a href="http://www.valgalv.ee/et/Ettevotjale/Ettevotlusalased-projektid/Valga-linna-toostus--ja-ettevotlusalade-avaliku-tugitaristu-kaasajastamine">mis on leitav siit</a></p> <p>Lisainfo: Valga linnavalitsuse arenguameti ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa, tel 766 9953; 5349 8683</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5810Konkurss Valga Avatud Noortekeskuse juhataja ametikohale2016-12-27<p><strong>Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi loodava linna allasutuse Valga Avatud Noortekeskuse juhataja leidmiseks. T&ouml;&ouml;le asumise aeg alates veebruarist 2017.</strong></p> <p>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</p> <ul> <li>asutuse t&ouml;&ouml; igap&auml;evane juhtimine;</li> <li>asutuse esindamine ja koost&ouml;&ouml; tegemine teiste organisatsioonidega;</li> <li>asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning muu tehniline t&ouml;&ouml; ja dokumentatsiooni korrashoid);</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;alaste projektide kirjutamine ja l&auml;biviimine;</li> <li>noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine;</li> <li>noorte&uuml;rituste korraldamine ja l&auml;biviimine.</li> </ul> <p>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised:</p> <ul> <li>k&otilde;rgharidus (soovitatavalt noorsoot&ouml;&ouml; alane);</li> <li>noorsoot&ouml;&ouml;taja kutsetunnistus;</li> <li>v&auml;ga hea eesti keele oskus;</li> <li>v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus k&otilde;nes ja kirjas;</li> <li>hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas t&ouml;&ouml;tada;</li> <li>eelnev juhtimiskogemus;</li> <li>lihtsamate teksti- ja andmet&ouml;&ouml;tlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel).</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li>eelnevalt noorsoot&ouml;&ouml;valdkonnas t&ouml;&ouml;tamise kogemus;</li> <li>varasem projektide kirjutamise kogemus (tuua v&auml;lja viimase kolme aasta n&auml;ited ja toetussummad).</li> </ul> <p>Omalt poolt pakume:</p> <ul> <li>arenguv&otilde;imalusi pakkuvat loomingulist t&ouml;&ouml;d;</li> <li>35 p&auml;eva p&otilde;hipuhkust;</li> <li>paindlikku t&ouml;&ouml;aega.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg: alates veebruar 2017<br />T&ouml;&ouml;suhte kestus: t&auml;htajatu<br />T&ouml;&ouml;aeg: t&auml;ist&ouml;&ouml;aeg<br />Kandideerimise t&auml;htaeg: 11. jaanuar 2017</p> <p>Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, haridust t&otilde;endavad dokumendid, CV ja essee teemal &bdquo;Valga Avatud Noortekeskuse eesm&auml;rgid ja tuleviku arengusuunad". Kandideerimisel esitada dokumendid e-postile <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i aadressile Valga Linnavalitsus, Puiestee tn 8, 68203, Valga linn.</p> <p>Kontaktisik: Anneli Rants, e-post: <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5809Valga Muuseumis vabaneb direktori ametikoht2016-12-27<p><strong>Valga Muuseumi juht on otsustanud oma elus teha muudatuse ja lahkuda direktori ametikohalt omal soovil ning p&uuml;henduda erialasele t&ouml;&ouml;le p&auml;randtehnoloogina, loomingule, kogukonnale ning isikliku talu arendamisele. Valga Linnavalitsus on v&auml;lja kuulutanud konkursi uue direktori leidmiseks.</strong></p> <p>Valga Muuseumi direktor Andres Rattaseppa s&otilde;nul on muuseumis t&ouml;&ouml;tatud kaks aastat olnud huvitavad ja v&auml;ljakutseid pakkuvad. &bdquo;Olen tundnud tuge ning poolehoidu nii isiklikult kui ka muuseumi k&auml;ek&auml;igu vastu. On olnud &uuml;limalt tegus ja kogemusterohke aeg. Mulle l&auml;heb korda muuseumi j&auml;tkuv areng, samas tunnen, et edaspidist arengut peab juhtima keegi teine ja loodetavasti minust veelgi v&otilde;imekam juht. Soovin edaspidi kaasa l&uuml;&uuml;a Valga Muuseumi S&otilde;prade Seltsi t&ouml;&ouml;s."</p> <p>Andres Rattasepp on Valga Muuseumi direktorina tegev kuni 3. veebruarini 2017. Linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul on muuseum Rattaseppa juhtimisel teinud head t&ouml;&ouml;d ning toonud muuseumi linnarahvale ja k&uuml;lastajatele rohkem n&auml;htavaks.</p> <p><strong>Konkurss Valga Muuseumi direktori ametikohale</strong></p> <p>Valga Linnavalitsus v&otilde;tab konkursi korras t&ouml;&ouml;le Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) direktori, kelle &uuml;lesanne on tagada muuseumi tulemuslik t&ouml;&ouml;, vastutada muuseumi &uuml;ldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihip&auml;rase ning otstarbeka kasutamise eest.</p> <p>N&otilde;udmised kandidaadile:</p> <ul> <li>k&otilde;rgharidus;</li> <li>v&auml;hemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;</li> <li>muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;</li> <li>eesti keele oskus k&otilde;rgtasemel ning v&auml;hemalt &uuml;he v&otilde;&otilde;rkeele oskus suhtlustasandil;</li> <li>kogemus projektide kirjutamisel v&otilde;i juhtimisel konkreetsete n&auml;idete p&otilde;hjal viimase viie aasta jooksul.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg: alates 6. veebruarist 2017.</p> <p>Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste t&auml;itmist t&otilde;endavad dokumendid v&otilde;i nende &auml;rakirjad ning essee Valga Muuseumi arendustegevuse eesm&auml;rkide ja loodetavate tulemustega.</p> <p>Dokumentide esitamise t&auml;htaeg 11. jaanuar 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee v&otilde;i Puiestee tn 8, 68203 Valga.</p> <p>Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759.</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5806Linnavalitsus korraldab peale pühi jõulukuuskede äraveo2016-12-22<p>J&otilde;uluaeg l&otilde;peb tavap&auml;raselt 6. jaanuaril, mil on kolmekuningap&auml;ev ning Eestis on kombeks kolmekuningap&auml;eval kuusk toast v&auml;lja viia. Valga linnavalitsus soovib meelde tuletada, et j&otilde;ulukuused on biolagunevad j&auml;&auml;tmed, mis tuleks sorteerida vastavasse konteineritesse. J&otilde;ulukuuske ei tohi visata, ei tervelt ega t&uuml;keldatud kujul, p&auml;rast p&uuml;hi segaolmej&auml;&auml;tmete v&otilde;i pakendikonteinerite k&otilde;rvale.</p> <p>Valga linnavalitsus korraldab k&otilde;ikidele soovijatele vanade j&otilde;ulukuuskede tasuta &auml;raveo. Selleks palume elanikel soovi korral oma kasutatud j&otilde;ulukuused tuua j&auml;rgmistesse t&auml;histatud kogumiskohtadesse:</p> <ul> <li>Raja tn 12 (Rimi vastas oleva parkla) (Raja tn 12)</li> <li>Tuubi tn 2 (Tuubi tn pakendikonteinerite juures) </li> </ul> <p>Korter&uuml;histutel on v&otilde;imalus koguda oma &uuml;histu j&otilde;ulukuused oma pr&uuml;gikastide &uuml;mbrusesse, kus linnahooldusamet need &otilde;igel ajal &auml;ra koristab. <br />Linnahooldusamet korjab kuused tasuta 9. jaanuaril ning 23. jaanuaril kogumiskohtadest kokku ning suunab edasi taaskasutusse, seega palume j&otilde;uludkuused tuua eelpool mainitud kohtadesse 8. jaanuaril v&otilde;i 22. jaanuaril.</p> <p>Kasutatud j&otilde;ulukuuski v&otilde;etakse tasu eest vastu ka Valga linna j&auml;&auml;tmejaamas (V&otilde;ru tn 109c). <br />Palume kogumiskohtadesse tuua ainult kuused. Kuusel ei tohi olla k&uuml;ljes ehteid, plastikut v&otilde;i muud materjali. Plastpakendeid ega muid j&auml;&auml;tmeid ei ole lubatud antud kogumiskohtadesse tuua. Juhime j&auml;tkuvalt teie t&auml;helepanu asjaolule, et Valgas linnas tuleb j&auml;&auml;tmeid k&auml;idelda vastavalt Valga linna j&auml;&auml;tmehoolduseeskirjas s&auml;testatule.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Arno Uprus, linnahooldusameti juhataja, tel 766 9930; 5341 6395<br />Anni Teetsmann, keskkonna vanemspetsialist tel 766 9913; 5860 1328</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5805Valga uisuväljak läbis uuenduskuuri2016-12-21<p>Eelmisel n&auml;dalal j&otilde;udsid Soomest Valga Soo t&auml;nava uisuv&auml;ljakule uued poordid, millega t&auml;itus Hokiklubi Lionsi ja paljude Valga linna inimeste pikaaegne unistus.<br />Poordid ehk uisuv&auml;ljaku piirded, j&otilde;udsid Eestisse Soome firma Ice Pro kaudu. Poordid on olnud eelnevalt kasutuses, kuid nende seisukord on hea. Eelmised v&auml;ljakupiirded olid v&auml;ga kehvas seisus ning rikkusid hokim&auml;ngijate varustust.</p> <p>Sel aastal tasandati hokiv&auml;ljaku pinda ja toodi v&auml;ljakule kruusa, et j&auml;&auml;kihi tekitamiseks v&auml;ljakule kuluks senisest v&auml;hem vett. Remonditud on ka soojakuid.<br />Poordid osteti teadlikult m&otilde;&otilde;tudega 59 x 29 meetrit, et tulevikus saaks hokit m&auml;ngida t&auml;ism&otilde;&otilde;dus v&auml;ljakul. Esialgu m&auml;ngitakse 56 x 26 meetrisel v&auml;ljakul, kuna v&auml;ljaku &auml;&auml;res on valguspostid.</p> <p>V&auml;ljaku uuendamise kulud on olnud sellel aastal ligikaudu 23 000 eurot. Poordide maksumus oli 16 000 eurot ning 1000 eurot kulus paigaldamis- ja ettevalmistust&ouml;&ouml;dele. Ettev&otilde;tmist rahastati Valga linna eelarvest, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Riigikogu fraktsiooni poolt ning sponsorite abil. Lisaks on palju t&ouml;&ouml;d &auml;ra teinud vabatahtlikud. J&auml;rgmisel aastal saab hokiv&auml;ljak katuserahade eest osta uue soojaku ning teha muid t&ouml;id.</p> <p>Valga linn soovib omalt poolt t&auml;nada Hokiklubi Lionsi t&ouml;&ouml;kat meeskonda eesotsas Sergei Ženžarovi ja Vladimir Baranoviga.<br />V&auml;ljak avatakse esimesel v&otilde;imalusel, kui ilmastikutingimused on selleks sobivad.</p> <p>Karl Kirt<br />Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist<br />766 9918; 5919 4744</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5794Valga linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH väljatöötamise kavatsuse valmimine2016-12-15<p>Valga linnavolikogu 29.04.2016 otsusega nr 111 algatati Valga linna &uuml;ldplaneeringu 2030+ koostamine ja keskkonnam&otilde;ju strateegiline hindamine. <br />Uue koostatava &uuml;ldplaneeringu eesm&auml;rgiks on kohandada Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, h&auml;sti funktsioneerivaks ja &ouml;konoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks r&otilde;huasetusega kesklinna taaselustamisele, elamufondi kaasajastamisele ning &auml;ri- ja tootmisalade taaskasutamisele. Linnaruumi planeerimisel t&auml;htsustatakse ettev&otilde;tlust ja ettev&otilde;tlike inimesi, arvestatakse vananeva elanikkonna vajadustega ning suunatakse linna arengut linna tihendamisele ning koondumisele.</p> <p>&Uuml;ldplaneeringu koostamise protsess on avalik. K&otilde;igil huvitatud isikutel on v&otilde;imalik avaldada arvamust seoses &uuml;ldplaneeringu koostamisega. Valminud on Valga linna &uuml;ldplaneeringu 2030+ l&auml;hteseisukohad ja keskkonnam&otilde;ju strateegilise hindamise v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamise kavatsus. <a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-ja-planeerimine/Koostatav-uldplaneering">Valminud materjalidega on v&otilde;imalik tutvuda siin.</a></p> <p>Ettepanekud valminud materjalide kohta palume edastada Valga linnavalitsuse meiliaadressile <a href="valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i paberkandjal aadressile Puiestee tn 8 68203 Valga</p> <p>Anni Teetsmann<br />Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist<br />telefon 766 9913; 5860 1328</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5789Valga linnas muutub pakendite sorteerimine mugavamaks2016-12-14<p><strong>Pakendikott on tasuta ja mugav v&otilde;imalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, v&auml;hendades samas kulutusi olmej&auml;&auml;tmete &auml;raveoks. Valga linnavalitsus s&otilde;lmis lepingu Tootjavastusorganisatsiooniga (TVO), et alates detsembrist hakatakse pakkuma tasuta pakendikotte ka Valga linna eramajadele.</strong></p> <p>Pakendij&auml;&auml;tmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmej&auml;&auml;tmetest. J&auml;&auml;tmete sortimine v&auml;hendab segaolmej&auml;&auml;tmete kogust m&auml;rgatavalt ning v&auml;henevad ka segaj&auml;&auml;tmete k&auml;itlemise kulud. Seega annab j&auml;&auml;tmete sortimine leibkonnale kokkuhoidu. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnas&otilde;bralik k&auml;itumisviis, sest n&otilde;nda kogutud pakendij&auml;&auml;tmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid. TVO-l on praegu 6176 pakendikoti teenuse kasutajat.</p> <p>Tasuta pakendikoti &auml;ravedu toimub &uuml;hel konkreetsel n&auml;dalap&auml;eval iga 28 p&auml;eva tagant ning 2 p&auml;eva enne &auml;ravedu saadetakse klientidele ka tasuta meeldetuletus e-posti. &Auml;raviidava pakendikoti asemele j&auml;etakse uus t&uuml;hi 150-liitrine kollane kilekott. Kui pakendeid tekib rohkem, siis on v&otilde;imalik j&auml;&auml;tmek&auml;itlejalt tellida ka lisakott, mis j&auml;etakse kliendile j&auml;rgmise t&uuml;hjenduse ajal.</p> <p>Teenuse saab tellida aadressilt <a href="http://www.tvo.ee/pakendikott">www.tvo.ee/pakendikott</a> v&otilde;i helistades Ragn-Sellsi klienditeeninduse telefonil 606 0439.</p> <p>Kollasesse pakendikotti v&otilde;ib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendij&auml;&auml;tmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt).</p> <p>T&auml;is pakendikott tuleb j&auml;tta n&auml;htavale kohale, n&auml;iteks olmej&auml;&auml;tmete konteineri k&otilde;rvale ning graafikuj&auml;rgsel kogumisp&auml;eval viib kogumisauto selle &auml;ra.</p> <p><strong>Pakendikoti sorteerimisinfo</strong></p> <h3>Metallpakend</h3> <p>Sobib:</p> <ul> <li> alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.</li> </ul> <p>Ei sobi:</p> <ul> <li> ohtlike ainete pakendid (nt liimi-, v&auml;rvi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolpakendid (nt &otilde;huv&auml;rskendaja, juukselaki v&otilde;i vahukoore pakendid).</li> </ul> <h3>Plastpakend</h3> <p>Sobib:</p> <ul> <li> plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja v&otilde;ikarbid, puhtad &otilde;li-, ket&scaron;upi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt &scaron;ampoonipudelid), puhtad plastkarbid (nt salatikarbid), puhtad ja t&uuml;hjad kilekotid ning muud plastkotid (nt suured suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.</li> </ul> <p>Ei sobi:</p> <ul> <li> plastist m&auml;nguasjad, kummist tooted, ohtlike ainete pakendid ning kasutatud m&auml;rkmikud ja nende kaaned.</li> </ul> <h3>Klaaspakend</h3> <p>Sobib:</p> <ul> <li> v&auml;rvitust ja v&auml;rvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh puhtad siirupi- ja &otilde;lipudelid) ning muud puhtad klaaspakendid.</li> </ul> <p>Ei sobi:</p> <ul> <li> akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja p&auml;evavalguslambid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (nt lahustite pudelid), klaasist ja keraamikast n&otilde;ud ja potid.</li> </ul> <h3>Tetrapakend</h3> <p>Sobib:</p> <ul> <li> t&uuml;hjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning muud t&uuml;hjad ja puhtad tetrapakendid.</li> </ul> <p>Ei sobi:</p> <ul> <li> m&auml;&auml;rdunud ja pooleldi t&auml;idetud tetrapakendid.</li> </ul> <p>Pakendikoti &auml;raveost loobumisest tuleb teavitada j&auml;&auml;tmek&auml;itlejat Ragn-Sellsi kaks t&ouml;&ouml;p&auml;eva ette, nii ei lisandu arvele t&uuml;his&otilde;idu teenustasu 3,84 &euro;.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Anni Teetsmann<br />Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist<br />telefon 766 9913; 5860 1328</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5783Põhikool kuulutab konkursi vene keele õpetaja leidmiseks2016-12-12<p><strong>Valga P&otilde;hikool kutsub oma arenevasse meeskonda ja p&auml;ikselisse majja vene keele &otilde;petajat lapsehoolduspuhkusele mineva &otilde;petaja asendamiseks.</strong></p> <p>Kandidaadilt ootame:</p> <ul> <li>erialast k&otilde;rgharidust v&otilde;i sellele vastavat kvalifikatsiooni;</li> <li>s&otilde;bralikkust ja r&otilde;&otilde;msameelsust;</li> <li>usaldusv&auml;&auml;rsust ja algatusv&otilde;imet;</li> <li>otsustus-, koost&ouml;&ouml;- ja anal&uuml;&uuml;siv&otilde;imet;</li> <li>avatust uuendustele;</li> <li>head arvutikasutamise oskust;</li> <li>soovi panustada kooli arengusse.</li> </ul> <p>Omalt poolt pakume:</p> <ul> <li>t&ouml;&ouml;tamisv&otilde;imalust &uuml;hes suurimas Eesti p&otilde;hikoolis;</li> <li>uuendusmeelset ja s&otilde;bralikku meeskonda;</li> <li>enesearengu- ja eneseteostusv&otilde;imalusi;</li> <li>v&otilde;imalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse.</li> </ul> <p>Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust t&otilde;endavate dokumentide koopiatega meiliaadressile <a href="mailto: direktor@valgapk.edu.ee">direktor@valgapk.edu.ee</a>.</p> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</p> <ul> <li>08.01.2017</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;aeg:</p> <ul> <li>t&auml;htajaline, t&auml;ist&ouml;&ouml;aeg </li> </ul> <p>Kandideerimise t&auml;htaeg:</p> <ul> <li>22.12.2016</li> </ul> <p>Lisainfo telefonil:</p> <ul> <li>5883 7042</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5777Visiidid Soome ja Norra andsid teadmisi juurde energiatõhususe ja tervislike eluviiside valdkonnas2016-12-09<p><strong>Sel s&uuml;gisel said Valga Linnavalitsuse kaheksa ametnikku tutvuda Soome ja Norra omavalitsuste t&ouml;&ouml;ga. K&uuml;las k&auml;idi Soomes Rauma omavalitsusel ja Norras Askimi, Myseni ning Spydebergi omavalitsustel. K&uuml;lastuste eesm&auml;rgiks oli tutvuda energiat&otilde;husate hoonetega ning sporditaristu lahendustega.</strong></p> <p>Esimene &otilde;ppereis viis ametnikud oktoobris Soome Rauma omavalitsusse. Linna k&uuml;lastuse eesm&auml;rgiks oli tutvuda v&otilde;imalikult paljud erinevate spordi- ja kultuuriobjektidega. Rauma Linnavalitsuse kultuurivaldkonna eest vastutav Risto Kupari andis &uuml;levaate Raumast, linna kultuuri- ja spordiobjektidest ning linnavalitsuse struktuurist ja valdkonna eelarvest. Delegatsioon k&uuml;lastas visiidi k&auml;igus mitmeid spordi- ja kultuuriobjekte. Enim tunti huvi j&auml;&auml;hokiv&auml;ljakute ja sellega seotud taristu hooldamiskulude osas. P&otilde;hjalikult tutvuti veel Rauma ujulaga. Lisaks k&uuml;lastati Rauma noortekeskust ning t&ouml;&ouml;tute aktiviseerimiskeskust ja seal juuresolevat ekstreemspordihalli. Visiidi k&auml;igus tutvuti p&otilde;hjalikumalt Rauma spordikalendri programmiga ning taotlusvormidega.</p> <p>Rauma linn osaleb juhtpartnerina Kesk-L&auml;&auml;nemere programmi projektis &bdquo;Liviheri" Projektijuht Laura Puolam&auml;ki tutvustas projekti eesm&auml;rke, milleks on linna vanade puitmajade p&auml;&auml;stmine ning erinevate kultuuri&uuml;rituste korraldamine. Arutelu k&auml;igus j&otilde;uti kokkuleppele, et Valga ja Rauma v&otilde;iksid edaspidi selles valdkonnas koost&ouml;&ouml;d teha.</p> <p>Muusikainstituudi &otilde;petaja Tauno Saviauk tutvustas Valga linnaesindajatele Raumas toimuvaid muusika&uuml;ritusi, nende eelarveid ning esitas koost&ouml;&ouml;ettepaneku linna esindajatele.</p> <p>Teine &otilde;ppereis toimus novembris Norra Kuningriiki, mille k&auml;igus k&uuml;lastati Seljordi, Askimi, Myseni ning Spydebergi omavalitsusi ning seal asuvaid erinevaid asutusi.</p> <p>Spydebergi esindaja Grete Skjelbred tutvustas omavalitsuse tervislike eluviiside rakendamist ning delegatsioon sai tutvuda asulas olevat keskust, kus &uuml;heskoos asuvad spordisaal, noortekeskus ning vanemaealistele m&otilde;eldud p&auml;evakeskus.</p> <p>Askimi omavalitsuses k&uuml;lastas delegatsioon j&auml;&auml;tmejaama, kus anti &uuml;levaade j&auml;&auml;tmete sorteerimisv&otilde;imalustest ja j&auml;&auml;tmejaama igap&auml;eva t&ouml;&ouml;st. Lisaks andsid v&otilde;&otilde;rustajad &uuml;levaate sellest, kuidas nemad t&otilde;stavad noorte hulgas taaskasutamise alast teadlikkust.</p> <p>Norra visiit l&otilde;ppes Myseni omavalitsuses, kus k&uuml;lastati seal asuvad kutse&otilde;ppekeskust. Kutse&otilde;ppekeskuses viikase l&auml;bi noortele suunatud ettev&otilde;tlusprogrammi, mis aitab arendada ettev&otilde;tlusalast koost&ouml;&ouml;d ning annab noortele v&otilde;imaluse luua l&auml;bi koost&ouml;&ouml;projektide &otilde;pilasfirmasid.</p> <p>Enne, kui lahkuti Norrast, tutvuti Oslos ettev&otilde;tte Minienergi AS tegevusega, mille esindaja Gunnar J. Furehaug tutvustas p&auml;ikeseenergia kogumisel saadud energia praktilist kasutamist hoonetele, mis on oma uudse tehnoloogia kasutamisega saavutanud h&auml;id tulemusi energiat&otilde;hususe t&otilde;stmisel.</p> <p>&Otilde;ppereise rahastati P&otilde;hja - ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammist, mille eesm&auml;rgiks on kogemuste ja teadmiste vahetamine, koost&ouml;&ouml;v&otilde;rkude arendamine, t&otilde;husate t&ouml;&ouml;meetodite arendamine ning L&auml;&auml;nemere piirkonna &uuml;leilmse konkurentsiv&otilde;ime suurendamine.</p> <p>Marika Post<br />Valga Linnavalitsuse arengun&otilde;unik<br />Tel 766 9965; 510 9190</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5776Hanketeade: Valga linna lasteaedade pesupesemise teenuse osutamine2016-12-06<p>HANKETEADE</p> <p><strong>Pakkumiskutse: </strong></p> <p>1. Valga linna lasteaedade pesupesemise teenuse osutamine.</p> <p>Valga Linnavalitsus esitab k&auml;esolevaga pakkumuskutse Valga linna lasteaedade pesu pesemiseks j&auml;rgmistel tingimustel:</p> <ul> <li>1.1. teenuse osutamise aeg 01.01.2017 - 31.12.2017;</li> <li>1.2. laste arv lasteaedades 600, pesukogus &uuml;he lapse kohta 1 kg kuus;</li> </ul> <p><strong>N&otilde;uded pakkujale:</strong></p> <ul> <li>1. Pakkujal peab olema &otilde;igus teha hanke sisuks olevaid t&ouml;id </li> <li>2. Pakkumine peab olema lahti kirjutatud (t&ouml;&ouml;mahud, &uuml;hikhinnad)</li> </ul> <p><strong>Pakkumised esitada hiljemalt 19.12.2016 kell 10.45 Valga Linnavalitsuse e-postile <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a>. </strong></p> <p>T&auml;iendav info hanke l&auml;biviimise kohta:</p> <ul> <li>Pille Meriroos, Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti vanemspetsialist<br />Telefon: 766 9955; e-post: <a href="mailto: pille.meriroos@valgalv.ee">pille.meriroos@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5759Valga piirkonna omavalitsused allkirjastasid ühinemislepingu2016-11-25<p><strong>T&auml;na, 25. novembril allkirjastasid Valga piirkonna omavalitsused &uuml;hinemislepingu, mille raames moodustatakse uus omavalitsus&uuml;ksus nimega Valga vald. Valga g&uuml;mnaasiumis h&auml;&auml;letasid viie omavalitsuse volikogud, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste v&auml;ljakuulutamise p&auml;evast moodustatakse &uuml;hine omavalitsus keskusega Valgas. Tulevases vallavolikogus on 27 liiget, kes valitakse &uuml;hes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi p&otilde;hjal. </strong></p> <p>&bdquo;Valga linn on &uuml;hinevatele omavalitsustele ja kogukondadele oluliseks keskuseks ning avalike teenuste pakkujaks. &Uuml;hinemisleping on tehtud heas koost&ouml;&ouml;s ja arvestades k&otilde;igi partnerite huvidega," s&otilde;nas Valga linnavolikogu esimees Ivar Unt.</p> <p>&Uuml;hinemislepinguga lepiti kokku Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla ning Valga linna omavalitsus&uuml;ksuste vabatahtliku &uuml;hinemise eesm&auml;rgid, &otilde;iguslik staatus, nimi, piirid ja &uuml;hinemisega kaasnevad organisatsioonilised &uuml;mberkorraldused. Samuti avalike teenuste osutamise p&otilde;him&otilde;tted, varad ning teiste &otilde;igustega seotud k&uuml;simuste lahendamise p&otilde;him&otilde;tted. Lisaks on kirjas ka muude lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud k&uuml;simuste lahendamine. <br />&Uuml;hinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste j&auml;rgselt ligi 750 ruutkilomeetrine omavalitsus&uuml;ksus Valga vald, kus on ligikaudu 17 000 elanikku. &Uuml;hinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas ning veebilehel uhinemine.valga.ee.</p> <p>Valga Linnavalitsus<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5752Valga piirkonna ühinemisleping on esitatud volikogudele kinnitamiseks2016-11-24<p><strong>Homme, 25. novembril toimub Karula Vallavolikogu, Taheva Vallavolikogu, T&otilde;lliste Vallavolikogu ja &Otilde;ru Vallavolikogu ning Valga Linnavolikogu istung, kus otsustatakse &uuml;hinemislepingu &uuml;le. </strong></p> <p>Valga g&uuml;mnaasiumis kogunevad istungile samaaegselt viis volikogu. Istungite p&auml;evakordades on vaid &uuml;ks punkt: &bdquo;&Uuml;hinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks".</p> <p>Kuna tegemist on suure sammuga &uuml;htsuse poole, otsustati viis istungit paralleelselt l&auml;bi viia. &bdquo;Kehtiv &otilde;igusruum ei v&otilde;imalda volikogude &uuml;hise istungi l&auml;biviimist, kuid pole keeldu, miks volikogude istungid ei v&otilde;iks toimuda &uuml;hel ajal ja &uuml;hes saalis," s&otilde;nas Valga piirkonna &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas. <br />&bdquo;Oleme &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimisi pidanud pikalt ja p&otilde;hjalikult ning n&uuml;&uuml;d on k&auml;es aeg, mil volikogud saavad teha otsuse tuleviku osas," lausus Valga linnapea Kalev H&auml;rk. &bdquo;V&otilde;ime olla kindlad, et Valga piirkonnal on sellest protsessist ja haldusreformist ainult v&otilde;ita, kuna k&otilde;igi suurte &otilde;nnestumiste v&otilde;ti on just koost&ouml;&ouml;," lisas ta.</p> <p>&Uuml;hinemislepingu avalik v&auml;ljapanek toimus perioodil 10. - 30. oktoober 2016. Lisaks lepingu veebiversioonile oli Valga linnas leping avalikustatud Valga Linnavalitsuses ning Valga Keskraamatukogus. Ettepanekute ja vastuv&auml;idete esitamise t&auml;htaeg oli 31. oktoober 2016. T&auml;htaegselt laekus l&auml;bir&auml;&auml;kimiste piirkonnast kokku 40 ettepanekut ja vastuv&auml;idet.</p> <p>Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla, &Otilde;ru valla ja Valga linna volikogude istungid toimuvad 25. novembril 2016 kell 16.00 Valga g&uuml;mnaasiumi aulas ning istungid on avalikud. Istungi materjalidega on v&otilde;imalik tutvuda veebilehel uhinemine.valga.ee.</p> <p>Valga Linnavalitsus<br />766 9902; 5347 2255<br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5750Jõuluajal kajastub lasteaia Buratino akendel meie Valga2016-11-24<p><strong>Valga Lasteaed Buratino on iga-aastaselt kaunistanud j&otilde;ulukuuks lasteaia aknad. Sel aastal oli aknakaunistuste konkursi teemaks &bdquo;J&otilde;ululinn Valga" ja valiku tegijaks Valga linnavalitsus.</strong></p> <p>Lasteaia &otilde;ppealajuhataja Maike Alliku s&otilde;nul on pikki aastaid toimunud lasteaiasisene akende kaunistamise konkurss, mille alusel valitud akna kujundus t&ouml;&ouml;sse l&auml;heb. Sel aastal saime inspiratsiooni teema valikuks Valga linnavalitsuse tegevusest linnaruumi kujundamisel. Konkursi kuulutasime v&auml;lja novembri alguses ning t&ouml;&ouml;d pandi v&auml;lja muusika- ja liikumissaali akendele 18. novembriks. Lasteaed Buratino t&ouml;&ouml;tajate poolt esitati konkursile 12 aknakaunistust.</p> <p>Konkursi ž&uuml;rii oli kaheliikmeline: Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja linnadisainer Raivo Behrsin, valiti v&auml;lja kolm parimat aknakaunistust:</p> <ul> <li><strong>1. koht Marianne Aunapu P&ouml;ial-Liisi r&uuml;hma &otilde;petaja<br /> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-3-1.koht.jpg');" src="/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-2-1.koht.jpg" alt="" /></p> </strong></li> <li><strong>2. koht Liidia Tseier P&ouml;ialpoisi r&uuml;hma &otilde;petaja</strong><br /> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-3-2.koht.jpg');" src="/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-2-2.koht.jpg" alt="" /></p> </li> <li><strong>3. koht Anneli Reidla Kr&otilde;lli r&uuml;hma &otilde;petaja</strong><br /> <p class="img-left"><img class="ico" onclick="tb_show(this.alt, '/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-3-3.koht.jpg');" src="/UserFiles/Pildid 2016/__thumb_-2-3.koht.jpg" alt="" /></p> </li> </ul> <p>Kolme esimest kohta autasustati Valga linn meenetega ning esimese ja teise koha aknakujundustega kaunistatakse lasteaia aknad.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5749Valgas paigaldati linna jõulupuu 2016-11-23<p>Valga linna t&auml;navune j&otilde;ulupuu saadi Valga-Uulu maantee &auml;&auml;rest. Kaunis kuusk oli linnapiiril kasvanud umbes 60 aastat. Hinnanguliselt 20 meetri k&otilde;rguse j&otilde;ulupuu eest midagi maksma ei pea, sest selle annetas linnale Maanteeamet.</p> <p>Valga linnavalitsuse linnahooldusameti vanemspetsialist Anne Vaigre s&otilde;nul on linna j&otilde;ulukujunduses oodata m&otilde;ndagi uut, kuusk saab juurde valgusahelaid, muutub kesklinna ja kultuurikeskuse kujundus ning valgusallikaid lisandub jaama&uuml;mbrusse. Selle aasta linna j&otilde;ulukujunduse maksumus on ca 17 000 eurot.</p> <p>R&otilde;&otilde;msat elevust algavaks advendiajaks toob Valga linna 26. ja 27. novembril toimuv XVI &Uuml;lemaaline J&otilde;uluvanade Konverents. J&otilde;ulukuusel s&uuml;&uuml;datakse tuled p&uuml;hap&auml;eval, 27. novembril kell 13.15 peale Valga Jaani kirikus toimuvat perejumalateenistust.</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/.files/Jaani kirikus 27. dets.jpg" alt="" width="523" height="740" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5748Jõuluvanade XVI ülemaaline konverents toimub Valgas2016-11-22<p><strong>Koost&ouml;&ouml;s Valga Linnavalitsusega korraldab L&otilde;una-Eesti J&otilde;uluvanade &Uuml;hendus 26.-27. novembril Valgas XVI &Uuml;lemaalise J&otilde;uluvanade Konverentsi. J&otilde;uluvanad saabuvad rongiga &uuml;le Eesti Valga linna j&otilde;uluvanade konverentsi pidama. Kokku on tulemas 30-40 j&otilde;ulutaati-memme. </strong></p> <p>Veel tulevad p&auml;kapikk Jannu ja Tingel ning kohale kappab krapsakas p&otilde;der Ruudi. K&otilde;ige kaugemalt saabuvad j&otilde;uluvana Ukko koos oma uhke j&otilde;ulus&otilde;idukiga Soomest ja tulemata ei j&auml;&auml; ka j&otilde;ulutaat naaberriigist Rootsist. Eesti kaugeimast punktist, &uuml;le v&auml;ina Saaremaalt, saabub j&otilde;ulutaat Ote koos oma memmega.</p> <p>J&otilde;uluvanasid v&otilde;tab raudteejaamas vastu Valga linnapea Kalev H&auml;rk. Vaksalihoones antakse pressikonverents ja peetakse n&otilde;u t&auml;htsatel j&otilde;uludega seotud teemadel.</p> <p>L&otilde;una-Eesti J&otilde;uluvanade &Uuml;henduse juhatuse liikme Enn Tobre s&otilde;nul on selle aastal konverentsi &uuml;heks mureteemaks p&otilde;hjap&otilde;trade &uuml;letoitumine ning veel peetakse t&auml;htsat aru, kas ei v&otilde;iks Rail Baltic Eestis rajada hoopis ringteena.</p> <p>J&otilde;uvanad kinnitasid &uuml;hest suust: &bdquo;K&uuml;ll siis taatidel oleks rongiga hea lumevaesel talvel kingitusi Eesti erinevatesse paikkondadesse toimetada."<br />&bdquo;Lapsed soovivad &uuml;ha rohkem kingituseks nutikaid telefone ja tahvelarvuteid. Sellega seoses on laste t&auml;helepanu liikluses liigeldes h&auml;iritud ja kujutab neile ohtu", muretsevad j&otilde;uluvanad. Ettepanek on kaaluda, kas ei v&otilde;iks asendada tahvelarvuti tahvli &scaron;okolaadiga?</p> <p>Peale n&otilde;upidamist liiguvad j&otilde;uluvanad paraad-rongk&auml;igus raudteejaamast Valga kesklinna: Jaama puiesteelt-Vabaduse ja Kesk t&auml;navale kultuuri- ja huvialakeskuse ette.</p> <p>Enn Tobre &uuml;tles: &bdquo;Rongk&auml;igus s&otilde;idab j&otilde;uluvanadega kaasa suur postkontor-lava, kuhu lapsed saavad hiljem j&otilde;uluvanale kirjutatud kirjad j&auml;tta. J&otilde;uluvanad kingivad Valga linnale j&otilde;uluaja valguse, mille kohalik kiriku&otilde;petaja p&uuml;hitseb. S&otilde;na v&otilde;tavad j&otilde;uluvanade delegatsiooni esindajad ja Valga linnapea. Kaasa l&ouml;&ouml;vad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse tantsuringide tantsijad ja kontserdi annab j&otilde;uluvanade orkester. Taadid jagavad maiustusi, patsutavad, kallistavad ja lubavad lahkelt linnarahvaga pilti teha."</p> <p>Kaksiklinnale kohaselt liiguvad j&otilde;uluvanad koos linnarahvaga Eesti-L&auml;ti piirile, kus kohtutakse Valka linnarahva, linnapea ja L&auml;ti j&otilde;uluvanadega.<br />J&otilde;uluvanade s&otilde;nul antakse piiril l&auml;tlastele soojad tervitused ja kingituseks kaasa v&otilde;etud j&otilde;uluaja valgus. Vaadatakse Valka vahvaid tantsulapsi ja uuritakse, kui pikk on L&auml;ti j&otilde;ulutaadi habe. Enne paksus metsas toimuvale salajasele n&otilde;upidamisele suundumist p&otilde;igatakse l&auml;bi ka Tsirguliina laste juurest, kus s&uuml;&uuml;datakse j&otilde;ulukuusel tuled.</p> <p>Konverentsi teisel p&auml;eval osalevad j&otilde;uluvanad koos linnarahvaga Valga Jaani kirikus toimuval I advendi perejumalateenistusel, millest Eesti Televisioon teeb otse&uuml;lekande. Peale teenistuse l&otilde;ppu minnakse &uuml;hiselt Valga j&otilde;ulupuu tulesid s&uuml;&uuml;tama. P&uuml;hitsetud tulest v&otilde;tab linnapea tule v&auml;iksemale laternale, mille asetab kuuse oksale. J&otilde;ulutuled kuusel s&uuml;ttivad. J&otilde;uluvalgusest saavad osa k&otilde;ik, kes on kaasa v&otilde;tnud laterna, et see siis kodustele kaasa viia. <br />Linnarahvas ja j&otilde;uluvanad trallitavad ja v&otilde;tavad osa &uuml;histantsudest koos Valga rahvatantsur&uuml;hmadega &bdquo;S&otilde;sarad" ja &bdquo;Pilleriin". L&otilde;petuseks saavad j&otilde;uluvanad endaga kaasa p&uuml;hitsetud tule, mille iga taat oma maakonda kaasa viib.</p> <p>J&otilde;uluvanad-memmed-p&auml;kapikud lahkuvad ja asuvad oma j&otilde;ulutoimetuste juurde, et peatselt saabuval j&otilde;uluajal saaks taas laste uksele koputada.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5747Kolmapäeval on Valga-Uulu maanteel liiklus häiritud2016-11-22<p><strong>Kolmap&auml;eval, 23. novembril tuuakse Valga linna j&otilde;ulukuusk. Seoses sellega on orienteeruvalt kella 9 -10ni Valga - Uulu maanteel Transpordi t&auml;nava ja Jaanikese tee vahelisel l&otilde;igul liiklus h&auml;iritud. Soovitame sel ajal v&otilde;imaluse korral &uuml;mber s&otilde;ita Transpordi t&auml;nava - Tartu maantee - Jaanikese tee kaudu.</strong></p> <p>J&otilde;ulukuusk tuuakse Valga linna marsruudil Viljandi, Transpordi, Tartu t&auml;nav, P&auml;rna puiestee, Neulandi ja Kesk t&auml;nav ning paigaldatakse kultuuri- ja huvialakeskuse ette. Palume v&otilde;imalusel kella 10 - 16ni nende t&auml;navate &auml;&auml;rde autosid mitte parkida.</p> <p>Valga j&otilde;ulukuuse teekond, <strong><a href="http://kaart.delfi.ee//?bookmark=ef9c8230f39f6e72c5e26381458ed7bf">vaata kaarti!</a></strong></p> <p>Palume j&auml;lgida ajutisi liiklusm&auml;rke ja politsei korraldusi.</p> <p>Lisainfo: haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre, tel 5647 9265</p> <p><br />Valga Linnavalitsus</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5743Kallid hoonete omanikud, haldusfirmad ja liiklejad!2016-11-16<p><strong>K&auml;tte on j&otilde;udnud aeg, mis peaks hoonete omanikud, haldusfirmad ning t&auml;naval liiklejad t&auml;helepanelikuks ja hoolsamaks muutma. &Uuml;hel p&auml;eval katustele langenud lumi v&otilde;ib j&auml;rgmisel p&auml;eval alla variseda.</strong></p> <p>Kui &ouml;&ouml;k&uuml;lmadega moodustusid kaunid j&auml;&auml;purikad ning muutsid katuseservas lume j&auml;iseks, siis n&uuml;&uuml;d, taas soojakraadide saabudes v&otilde;ib see hetkega maha variseda ning kahju tekitada nii jalak&auml;ijatele kui ka katuse all olevatele autodele. Raske m&auml;rg lumekiht m&otilde;jub kahjulikult ka katusekonstruktsioonidele, mis tuleks sealt eemaldada k&otilde;ikide turvalisuse huvides.</p> <p>Kutsume k&otilde;iki liiklejaid &uuml;les olema t&auml;helepanelikud seal, kus te liigute ning hooneomanikke suhtuma vastutustundega oma hoone hetkeseisu, et see ei p&otilde;hjustaks ilmastikust tingituna tagaj&auml;rgi, kus tuleks tegeleda ebameeldivate tagaj&auml;rgede ja kahjuk&auml;sitlustega.</p> <p>Marju Kants<br />Valga Linnavalitsuse heakorravanemspetsialist<br />766 9937; 507 2643</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5739Valga keelekümblustöö sai tunnustuse2016-11-15<p><strong>Keelek&uuml;mbluskonverentsil 10.-11. novembril tunnustati parimaid keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud asutusi. Sel aastal noppis Valga linn mitmeid auhindu, nii lasteaed P&auml;&auml;suke kui Valga Priimetsa Kool said Sihtasutuselt Innove kvaliteediauhinna &bdquo;Keelek&uuml;mblusasutus 2016 personali juhtimise valdkonnas" ning Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi tunnustati keelek&uuml;mbluss&otilde;bra aunimetusega.</strong> <strong>Kvaliteediauhind koosneb tunnistuses ja tunnusmeenest.</strong></p> <p>Keelek&uuml;mblusprogrammi kvaliteediauhindu antakse v&auml;lja &uuml;ks kord aastas ja sellega tunnustatakse Sihtasutuse Innove poolt keelek&uuml;mblusprogrammiga liitunud haridusasutusi ja inimesi m&auml;rkimisv&auml;&auml;rse panuse eest keelek&uuml;mblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.</p> <p>Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi s&otilde;nul saab kvaliteediauhinnale kandideerida asutus, kui ta on rakendanud keelek&uuml;mblusprogrammi v&auml;hemalt kolm j&auml;rjestikku aastat. &bdquo;Kvaliteediauhinna konkursi protsessi k&auml;igus anal&uuml;&uuml;sitakse kandideeriva haridusasutuste esitatud dokumente, k&auml;iakse asutuses visiitidel. Visiidil tehakse koolis, lasteaias intervjuusid personali, &otilde;pilaste ja juhtkonnaga, j&auml;lgitakse ja anal&uuml;&uuml;sitakse &otilde;ppeprotsessi, vesteldakse koolipidaja esindajaga ja hinnatakse asutuse f&uuml;&uuml;silist keskkonda", selgitas Rants.</p> <p>Auhinna v&otilde;itjate puhul arvestatakse k&otilde;iki asjaolusid, valdkondi ja tegevusi, Valga keelek&uuml;mblusmetoodika &otilde;petajad on koolitatud ja innovatiivsed, tundides kasutatakse t&auml;nap&auml;evaseid &otilde;ppevahendeid. Keelek&uuml;mblusmetoodika on h&auml;sti seotud kiusamisest vaba kool ja lasteaed, &otilde;ues &otilde;ppe ja tervist edendavate ning muude arendavate metoodikate ja tegevustega. Valga linna poolt on keelek&uuml;mbluspoliitika edukalt ellu aidanud rakendada haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants.</p> <p>Haridusasutused teevad tihedat koost&ouml;&ouml;d lapsevanemate ja hoolekoguga ning teiste lasteaedade ja koolidega. &Uuml;heskoos korraldatakse p&otilde;nevaid eesti keele &otilde;pet toetavaid &uuml;ritusi ning muid tegevusi. Regulaarselt korraldatakse avatud keelek&uuml;mblustegevusi, alati on k&uuml;lalisi ja &otilde;ppijaid nii Valga linna haridusasutustest kui ka mujalt Eestist.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5724Laupäeval antakse Valgas start ülipikale maratonile „Võimatu jooks"2016-11-10<p><strong>Laup&auml;eval toimub Valgas ja Valkas &uuml;lipikk maraton &bdquo;V&otilde;imatu Jooks 2016" t&auml;histamaks L&auml;ti Ajutise Rahvusn&otilde;ukogu asutamist 1917. aastal Valkas. V&otilde;istlejatel tuleb l&auml;bida k&otilde;ige pikemal distantsil kogunisti 99 kilomeetrit.</strong></p> <p>K&otilde;ik jooksudistantsid algavad Valga Raekoja eest. &Uuml;lipikale maratonile k&otilde;lab stardipauk juba kell 6 hommikul. Start 49,9 kilomeetrile antakse kell 9 ja 29,9 kilomeetrile kell 10 ning 9,9 kilomeetrile kell 10.30. K&otilde;ige l&uuml;hema distantsi, 990 meetri pikkuse raja l&auml;bijad stardivad kell 11.</p> <p>Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt nentis, et seekord on p&otilde;hikorraldajad l&auml;tlased ja kohe p&auml;rast starti liiguvad v&otilde;istlejad Sepa t&auml;nava kaudu Valkasse, L&auml;ti Vabariiki, kus kulgeb kogu &uuml;lej&auml;&auml;nud jooksutrass. 100 kilomeetri pikkune v&otilde;imatuna tunduv jooks toimub j&auml;rgmisel aastal, kui jooksuga t&auml;histatakse Eesti ja L&auml;ti 100. s&uuml;nnip&auml;eva.</p> <p>Vahetult enne starti ja stardi ajal on Sepa t&auml;nav liiklusele suletud. Seet&otilde;ttu tuleb liiklejatel arvestada l&uuml;hikeste seisakutega, v&otilde;imalusel v&auml;ltida startide ajal liiklemist Sepa t&auml;nava suunal.</p> <p><a href="/UserFiles/SPORT/l&auml;ti jooksu liiklusskeem.jpg">Liiklusskeem</a></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5723Reedel toimub Valgas meeleolukas pallimängude kolmevõistlus2016-11-09<p><strong>K&otilde;iki pallim&auml;ngudes&otilde;pru oodatakse reedel, 11. novembril algusega kell 19 Valga spordihalli, kus toimub pallim&auml;ngude kolmev&otilde;istlus &bdquo;&Ouml;&ouml; s&auml;rk". Omavahel v&otilde;tavad m&otilde;&otilde;tu 5-liikmelised v&otilde;istkonnad, m&auml;ngides saalihokit, t&auml;navakorvpalli ja jalgpalli. &Uuml;ldv&otilde;itjad selguvad kolme ala kokkuv&otilde;ttena, kuid tunnustatakse ka iga ala parimaid.</strong><br /> <br />Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt &uuml;tles: &bdquo;Idee taolise &uuml;rituse korraldamiseks tuli Valga Spordi meeskonnal juba selle aasta kevadel, et populariseerida pallim&auml;nge ja tuua Valga linna uuenenud formaadiga v&otilde;istlus. &Uuml;he &otilde;htu jooksul tuleb k&otilde;ikidel v&otilde;istkondadel v&otilde;istelda nii saalihokis, jalgpallis kui ka t&auml;navakorvpallis ja v&otilde;istluste l&otilde;pp v&otilde;ib saabuda alles s&uuml;da&ouml;&ouml;sel, kui tavaliselt ollakse juba kodus &ouml;&ouml;s&auml;rgis", selgitas nimevalikut Kirt. <br /> <br />V&otilde;istluse peaauhinnaks on spetsiaalselt valmistatud meenes&auml;rk.<br /> <br />Enne v&otilde;istkondade m&otilde;&otilde;duv&otilde;tu algust peetakse maha ka <em>show</em>-m&auml;ng Valga linna ja korvpalliklubi Valga-Valka Maks &amp; Mooritsa vahel, kus Valga korvpalliklubi m&auml;ngijad peavad v&otilde;istlema poksikinnastes.<br /> <br />Osalema on oodatud k&otilde;ik alates 16-eluaastast. Osalustasu &uuml;he m&auml;ngija kohta on 2 eurot. Kaasa v&otilde;ib v&otilde;tta ka lapsed. M&auml;ngude vahelisel pausil on v&otilde;istlejatel v&otilde;imalus n&auml;iteks lauatennise saatel aega veeta. T&ouml;&ouml;tab ka spordihalli puhvet.<br /> <br />V&otilde;istluse korraldamisel aitavad kaasa Valga Sport, Valga Saalihokiklubi, BC Valga-Valka Maks &amp; Moorits, Jalgpalliklubi FC Warrior ning Valga Avatud Noortekeskus. V&otilde;istlust rahastavad Valga Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.</p> <p><br />Valga Linnavalitsus</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=572211. november on meie naabrite jaoks oluline päev2016-11-09<p>Reedel, 11. novembril t&auml;histab kogu L&auml;timaa Lāčplēsise (Karutapja) ehk isamaakaitsjate p&auml;eva ning m&auml;lestab Vabaduss&otilde;jas langenuid. Sel p&auml;eval toimuvad naaberlinnas Valkas j&auml;rgmised s&uuml;ndmused:</p> <ul> <li>kell 17.30 jumalateenistus Valka-Lugaži evangeelses luterlikus kirikus;</li> <li>kell 17.55 t&otilde;rvikutega rongk&auml;ik Lugaži v&auml;ljakule</li> <li>kell 18.10 suurem&otilde;&otilde;tmelise (5 &times; 10 m) riigilipu heiskamine<br /><em>Laser show</em> </li> <li>kell 18.30 t&otilde;rvikutega rongk&auml;ik vennaskalmistule</li> <li>kell 18.50 m&auml;lestus&uuml;ritus vennaskalmistul.</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5721Valga Lasteaed Kaseke vajab majandus- ja tervishoiutöötajat2016-11-09<p><strong>Valga lasteaed Kaseke kuulutab v&auml;lja konkursi majandus-tervishoiut&ouml;&ouml;taja ametikohale (t&auml;ist&ouml;&ouml;aeg, t&ouml;&ouml;leasumisega 01.01.2017).</strong></p> <p>Kui oled lapses&otilde;bralik, loov, avatud, valmis meeskonnat&ouml;&ouml;ks ja sul on v&auml;hemalt keskharidus, siis saada oma avaldus, CV ja motivatsioonikiri teele hiljemalt 22.11.2016 aadressil Kase tn 6, 68203 Valga v&otilde;i lasteaia direktori e-postile: maila.rajamets@kaseke.valga.ee.</p> <p>Lisainfo: lasteaia direktor Maila Rajamets, tel 5885 9756</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5715Mardipäevalaadaga avatakse Valka turg2016-11-08<p>&nbsp;</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/LATI STAFF/Turg Valkas.jpg" alt="" width="457" height="651" /></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5710Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikohale2016-11-07<p><strong>Valga G&uuml;mnaasium kuulutab v&auml;lja konkursi eesti keele &otilde;petaja ametikohale</strong></p> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg: esimesel v&otilde;imalusel<br />T&ouml;&ouml;aeg: osaline t&ouml;&ouml;aeg</p> <p>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded:</p> <ul> <li>eesti keele ja kirjanduse tundide andmine g&uuml;mnaasiumis riikliku &otilde;ppekava alusel</li> <li>&otilde;ppeprotsessi juhtimine ja planeerimine</li> <li>&otilde;ppeprotsessi anal&uuml;&uuml;simine, hindamine ja tagasisidestamine</li> <li>&otilde;pilaste juhendamine, arengu toetamine ja motiveerimine</li> </ul> <p>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised:</p> <ul> <li>erialane k&otilde;rgharidus</li> <li>arusaam ja visioon &otilde;ppijakesksest &otilde;ppest ja selle teostamisest</li> <li>soov t&ouml;&ouml;tada noortega</li> <li>avatus uuendustele ning soov panustada loovate ideedega kooli arengusse</li> <li>v&auml;ga hea suhtlemisoskus, meeskonnat&ouml;&ouml; oskus ja koost&ouml;&ouml;valmidus</li> <li>p&uuml;hendumus, j&auml;rjekindlus, p&uuml;sivus, t&auml;psus</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li>koolis t&ouml;&ouml;tamise kogemus</li> <li>soov saada &otilde;petajaks</li> <li>laste- ja noortet&ouml;&ouml; kogemus</li> </ul> <p>Meie pakume:</p> <ul> <li>kaasaegset t&ouml;&ouml;keskkonda ning arenguv&otilde;imalust</li> <li>head ja t&ouml;&ouml;kat kollektiivi</li> </ul> <p>Kandideerimiseks tuleb esitada: <br />avaldus kandideerimissooviga<br />elulookirjeldus <br />motivatsioonikiri<br />haridust t&otilde;endavate dokumentide koopiad<br />Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 22.11.2016, saates need aadressile J.Kuperjanovi 10, Valga 68207 v&otilde;i andrus.murumaa@valgagym.ee.</p> <p>Lisainfo:<br />Valga G&uuml;mnaasiumi direktor Andrus Murumaa<br />E-post: andrus.murumaa@valgagym.ee<br />Tel 5309 4938</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5703Selleaastane Valga ajalookonverents on pühendatud linna esmamainimise 730. aastapäevale2016-11-04<p>730 aastat tagasi mainiti Valgat kui asulat esimest korda kirjalikes allikates (1286. aastal Riia linna v&otilde;laraamatus). Sellest l&auml;htuvalt toimub 8. novembril 2016 teistkordselt Eesti-L&auml;ti ajalookonverents &bdquo;730 aastat Valga/Valka esmamainimisest."</p> <p>Koost&ouml;&ouml;s Valga Linnavalitsusega korraldab Valga Muuseumi Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses (Loode tn 3) ajalookonverentsi, mis algab kell 10. Konverentsi modereerib Valga linnapea Kalev H&auml;rki.</p> <p>&bdquo;See aasta on Valga linna jaoks rikas juubelite ja t&auml;htp&auml;evade poolest. Linna esmamainimisest m&ouml;&ouml;dub 730 aastat, Jaani kiriku valmimisest 200 aastat, Valga tuntud koolimehe ja seltsitegelase Hans Eineri s&uuml;nnist 160 aastat ja seda loetelu saab veel j&auml;tkata ", iseloomustas konverentsi Valga Muuseumi teadur-varahoidja Priit Riemann. &bdquo;Lisaks t&auml;itub sel aastal 70 eluaastat Valgamaalt p&auml;rit ajalooprofessoril Tiit Rosenbergil. L&auml;htuvalt sellest sai koostatud ka selleaastase Valga ajalookonverentsi p&auml;evakava", lisas Riemann.<br />S&uuml;ndmus on suunatud nii kohalikule kogukonnale, kodu-uurijatele, &otilde;pilastele, &uuml;li&otilde;pilastele - k&otilde;igile kes tunnevad huvi Eesti ja L&auml;ti ajaloo vastu. Esinevad tunnustatud lektorid nii Eesti kui L&auml;ti &uuml;likoolidest ja arhiividest.</p> <p>Konverentsi t&ouml;&ouml;keelteks on eesti ja l&auml;ti keel, korraldatud on s&uuml;nkroont&otilde;lge. Konverentsil osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakava:</p> <ul> <li>kell 9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine</li> <li>kell 10.00 - 10.05 Linnapea Kalev H&auml;rk . Avas&otilde;nad, tervitus</li> <li>kell 10.05 - 10.50 Mg.hist. Kerli Kraus ( Tartu &Uuml;likool). &bdquo;Vana Liivimaa maap&auml;evad Valgas"</li> <li>kell 10.55 - 11.40 Dr.hist. Andres Andresen (Tartu &Uuml;likool). &bdquo;Valga Jaani kirik 200"</li> <li>kell 11.45 - 12.15 Anujelisa Lehtmets (Valga Keskraamatukogu). &bdquo;Hans Einer 160"</li> <li>kell 12.15 - 13.00 L&otilde;una</li> <li>kell 13.00 - 13.45 Dr.hist. Vladislavs Malahovskis (Rēzekne &Uuml;likool). &bdquo;K&uuml;la kui elamisviis Ida-L&auml;ti n&auml;ite varal"</li> <li>kell 13.55 - 14.40 Dr.hist. Kersti Lust (Rahvusarhiiv). &bdquo;Valgamaa juurtega ajalooprofessor Tiit Rosenberg 70. Ajaloolase teekond"</li> <li>kell 14.40 - 15.00 - Kokkuv&otilde;tted, diskussioon</li> </ul> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Valga linnapea Kalev H&auml;rk, tel 502 7768</li> <li>Valga Muuseumi teadur-varahoidja Priit Riemann, tel 7668868</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5696Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi füüsikaõpetaja ametikohale2016-11-02<p><strong>Valga G&uuml;mnaasium kuulutab v&auml;lja konkursi f&uuml;&uuml;sika&otilde;petaja ametikohale. T&ouml;&ouml;le asumise aeg alates 12. detsembrist.</strong></p> <p><strong>Peamised t&ouml;&ouml;&uuml;lesanded: </strong></p> <ul> <li>f&uuml;&uuml;sika tundide andmine g&uuml;mnaasiumis riikliku &otilde;ppekava alusel</li> <li>&otilde;ppeprotsessi juhtimine ja planeerimine</li> <li>&otilde;ppeprotsessi anal&uuml;&uuml;simine, hindamine ja tagasisidestamine</li> <li>&otilde;pilaste juhendamine, arengu toetamine ja motiveerimine</li> </ul> <p><strong>Kandidaadile esitatavad n&otilde;udmised: </strong></p> <ul> <li>erialane haridus</li> <li>v&auml;ga hea eesti keele oskus</li> <li>soov t&ouml;&ouml;tada noortega</li> <li>avatus uuendustele ning soov panustada loovate ideedega kooli arengusse</li> <li>v&auml;ga hea suhtlemisoskus, meeskonnat&ouml;&ouml; oskus ja koost&ouml;&ouml;valmidus</li> <li>p&uuml;hendumus</li> <li>j&auml;rjekindlus, p&uuml;sivus, t&auml;psus</li> </ul> <p><strong>Kasuks tuleb:</strong></p> <ul> <li>koolis t&ouml;&ouml;tamise kogemus</li> <li>soov saada &otilde;petajaks</li> <li>laste- ja noortet&ouml;&ouml; kogemus</li> </ul> <p><strong>Meie pakume: </strong></p> <ul> <li>kaasaegset t&ouml;&ouml;keskkonda ning arenguv&otilde;imalust</li> <li>head ja t&ouml;&ouml;kat kollektiivi</li> </ul> <p><strong>Kandideerimiseks tuleb esitada: </strong></p> <ul> <li>avaldus kandideerimissooviga</li> <li>elulookirjeldus</li> <li>motivatsioonikiri</li> <li>haridust t&otilde;endavate dokumentide koopiad</li> </ul> <p>Dokumendid tuleb <span style="text-decoration: underline;">esitada hiljemalt 22.11.2016</span>, saates need aadressile J.Kuperjanovi 10, Valga 68207 v&otilde;i <a href="mailto: andrus.murumaa@valgagym.ee">andrus.murumaa@valgagym.ee</a>.</p> <p><strong>Lisainfo:</strong></p> <ul> <li>Valga G&uuml;mnaasiumi direktor Andrus Murumaa<br />E-post: <a href="mailto: andrus.murumaa@valgagym.ee">andrus.murumaa@valgagym.ee</a><br />Tel 5309 4938</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5692Valga piirkonna rahvaküsitlus toimub juba sel nädalal 2016-10-31<p><strong>Valga linn ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru vallad korraldavad rahvak&uuml;sitluse perioodil 3. - 6. november 2016. Arvamust on v&otilde;imalik avaldada nii elektrooniliselt kui ka paberil. </strong></p> <p>Valga piirkonna &uuml;hinemislepingu avalik v&auml;ljapanek toimus perioodil 10. - 30. oktoober 2016. Sel n&auml;dalal toimub Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valdade elanike arvamuse v&auml;ljaselgitamine.</p> <p>Elektrooniline k&uuml;sitlus toimub veebikeskkonnas <strong><a href="https://www.volis.ee/gvolis/web.options?command=kov_15051&amp;loc=&amp;kid=15051">www.volis.ee</a> </strong>ning algab 3. novembril 2016 kell 9 ja l&otilde;peb 4. novembril 2016 kell 20. K&uuml;sitluspunktides on v&otilde;imalik arvamust avaldada 5. ja 6. novembril 2016 kell 9 - 20.</p> <p>Elanikel, kes soovivad arvamust avaldada k&uuml;sitluspunktis, tuleb minna elukohaj&auml;rgsesse k&uuml;sitluspunkti.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">K&uuml;sitluspunktide asukohad on j&auml;rgmised:</span></p> <ul> <li>Karula valla k&uuml;sitluspunkt: Karula Vallavalitsus, L&uuml;llem&auml;e k&uuml;la (+372 5387 3978);</li> <li>Taheva valla k&uuml;sitluspunkt: Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa k&uuml;la (+372 766 9271);</li> <li>T&otilde;lliste valla k&uuml;sitluspunkt: Tsirguliina Keskkool, Nooruse tn 1, Tsirguliina (+372 5290 835);</li> <li>Valga linna k&uuml;sitluspunkt: Valga Keskraamatukogu, Aia tn 12, Valga (+372 5698 0149) ;</li> <li>&Otilde;ru valla k&uuml;sitluspunkt: &Otilde;ru Vallavalitsus, &Otilde;ru keskus, maja 49-12 (+372 767 9297). </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">K&uuml;sitlus viiakse l&auml;bi &uuml;he h&auml;&auml;letusena allj&auml;rgnevalt:</span></p> <p>K&uuml;simus:</p> <ul> <li><strong>&nbsp;Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valdade &uuml;hinemist &uuml;hiseks omavalitsus&uuml;ksuseks? </strong></li> </ul> <p>Vastusevariandid:</p> <ul> <li><strong>Jah</strong></li> <li><strong>Ei </strong></li> </ul> <p>K&uuml;sitluse k&auml;igus saab vastaja anda &uuml;he h&auml;&auml;le!</p> <p>M&otilde;juval p&otilde;hjusel saab h&auml;&auml;letuskasti koju tellida esitades selleks vastavasisulise taotluse k&uuml;sitluse l&auml;biviimise komisjonile hiljemalt 6. novembril 2016 kell 17.00.</p> <p>Ootame aktiivset osav&otilde;ttu rahvak&uuml;sitlusel!</p> <p><strong>Lisainfo:</strong></p> <p>Hele Helet&auml;ht <br />Valga LV avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5684Avalik suuline enampakkumine2016-10-27<p>Valga Linnavalitsus m&uuml;&uuml;b 16. novembril 2016 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel j&auml;rgmist vara:</p> <ul> <li><strong>Kinnistu Valgas J. Kuperjanovi tn 25 </strong>alghinnaga 17 000 eurot<br />tagatisraha 1700 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot</li> <li><strong>Kinnistu Valgas J. Kuperjanovi tn 101a </strong>alghinnaga 10 000 eurot<br />tagatisraha 1000 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot</li> <li><strong>S&otilde;iduauto Ford Mondeo</strong> (2004) alghinnaga 1000 eurot<br />tagatisraha 100 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot</li> <li><strong>S&otilde;iduauto VAZ 2106</strong> (1983) alghinnaga 600 eurot<br />tagatisraha 60 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot</li> </ul> <p>Avaldused oksjonist osav&otilde;tuks ja muud n&otilde;utavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 15. novembriks 2016 kell 16.00.<br />Oksjonist lubatakse osa v&otilde;tma ainult neid isikuid, kelle osav&otilde;tutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 15.11.2016.<br /> <br />INFO Valga linnavalitsuse linnamajandusameti telefonil 766 9956</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5683Valga alustab uue muusikafestivaliga2016-10-27<p><strong>Valga linnavalitsus kutsub novembris ellu uue muusikafestivali &bdquo;&Uuml;he pilli lugu", millest soovitakse kujundada traditsiooniline Valga-Valka s&uuml;gisene s&uuml;ndmus. Festivali eesm&auml;rgiks on tutvustada publikule &uuml;ht kindlat muusikainstrumenti - k&auml;esoleval aastal langes valik t&scaron;ellole. Lisaks organiseeritakse festivali ajal &otilde;ppep&auml;evi, t&ouml;&ouml;tubasid professionaalsete muusikute juhendamisel.</strong></p> <p>Sel aastal toimub festival 17.-20. novembrini Valgas ja Valkas, tuues publiku ette t&scaron;ello parimad palad ja kuulsamad muusikud Eestist ja L&auml;tist ning korraldatakse huvilistele &otilde;ppep&auml;ev.</p> <p>Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants selgitas, et festivali korraldamisse kaasatakse naabrid Valkast esmajoones kahe linna muusikakoolide pilli&otilde;ppe huve silmas pidades ning igal aastal valitakse koost&ouml;&ouml;s instrumendiks erinev pill v&otilde;i pillir&uuml;hm. &bdquo;Korraldajate eesm&auml;rgiks on n&auml;idata eripalgelistel kontserditel konkreetse instrumendi kasutusv&otilde;imalusi ja populariseerida seda l&auml;bi erinevate žanrite nii kammermuusikas, orkestrimuusikas kui kaasaegses crossover-muusikas," lisas Rants.</p> <p>Hea koost&ouml;&ouml; Eesti Kontserdiga on kaasa aidanud v&otilde;imalusele tuua Valga ja Valka linna Eesti ja L&auml;ti parimaid muusikuid. Tulemas on Kammerorkester Klaasp&auml;rlim&auml;ng Sinfonietta koos t&scaron;ellistidega Silvia Ilves ja Mara Botmane, nende kahega liitub j&auml;rgmisel kontserdil ka sopran Ksenia Kuchukova, kellega antakse &uuml;hine s&uuml;titava kontsert. Silvia Ilves ja Ksenia Kuchukova on meie rahvale eelk&otilde;ige tuntud saatest Klassikat&auml;hed. Festivali l&otilde;puakord tuleb &uuml;hisel kontserdil t&scaron;ellokvartett C-Jam ja t&scaron;ellotrioga Melo-M. Seekordne &otilde;ppep&auml;ev toimub Valga muusikakoolis tuntud t&scaron;elloansambli C-Jam liikmete P&auml;rt Tarvas, Levi-Danel M&auml;gila, Margus Uus ja T&otilde;nu J&otilde;esaar juhendamisel.</p> <p><strong>Valga-Valka muusikafestival &bdquo;&Uuml;he pilli lugu":</strong></p> <ul> <li><strong>17. novembril kell 19</strong> festivali avakontsert kammerorkestrilt Klaasp&auml;rlim&auml;ng Sinfonietta, solistid t&scaron;ellistid Silvia Ilves ja Mara Botmane (L&auml;ti), kontsertmeister Maano M&auml;nni Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses. Festivali avavad kaksiklinna Valga ja Valka linnapead ning Eesti Kontserdi esindaja;</li> <li><strong>19. novembril kell 11.30 - 14</strong> &otilde;ppep&auml;ev t&scaron;elloansambliga C-Jam Valga Muusikakoolis. Tasuta &otilde;ppep&auml;evale oodatakse k&otilde;iki huvilisi;</li> <li><strong>19. novembril kell 16</strong> kammerkontsert &bdquo; Sa meeldid mulle v&auml;ga", esinevad sopran Ksenia Kuchukova, t&scaron;ellistid Mara Botmane (L&auml;ti) ja Silvia Ilves Valga Muusikakoolis. Kontserdil osaleb Itaalia helilooja Alessandro Viale, kelle loomingut esitatakse;</li> <li><strong>20. novembril kell 17 </strong>Eesti ja L&auml;ti t&scaron;elloansamblite kontsert &bdquo;Black Cello Sabbath" Valka kultuurikeskuses (L&auml;ti). &Uuml;hiskontserdil esinevad t&scaron;ellokvartett C-Jam ja t&scaron;ellotrio Melo-M (L&auml;ti). Kavas pop- ja rockiklassika.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5672Pika ja Tartu tänava ristmikul algavad ümberkorraldustööd2016-10-25<p>Neljap&auml;eval, 27. novembril alustatakse Pika ja Tartu t&auml;nava ristmikule ringtee moodustamiseks moodulite paigaldamist. Seoses liikluskorralduse muudatusega palume olla t&auml;helepanelikud.</p> <p>&Uuml;mberkorralduste eesm&auml;rk on muuta ristmiku &uuml;letamine nii autodele kui jalak&auml;ijatele sujuvamaks ja loogilisemaks, eriti mootors&otilde;iduki juhtidele Tartu maanteelt kui ka Pikalt t&auml;navalt vaskp&ouml;&ouml;rete lihtsustamiseks.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Arno Uprus<br />Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja<br />766 9930; 5341 6395</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5657Täna toimub Valga piirkonna visioonikonverents „Üheskoos tugevaks" 2016-10-21<p><strong>Valga piirkonna visioonikonverentsil &bdquo;&Uuml;heskoos tugevaks" arutatakse uue v&otilde;imaliku omavalitsus&uuml;ksuse tulevikuplaanide &uuml;le. R&auml;&auml;gitakse haldusreformist ja riigireformist, &uuml;hinemise m&otilde;judest ning Valga piirkonna v&otilde;imalustest tulevikus. </strong></p> <p>Visioonikonverentsi eesm&auml;rkideks on &uuml;htsustunde tekitamine ning Valga piirkonna tulevikuvaate andmine. Kutsetega konverents toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning kutsutute seas on Valga piirkonna volikogude liikmed, omavalitsuste teenistujad, allasutuste juhid ning olulisemad omavalitsuste partnerid. Konverentsi avab Valga linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>&bdquo;V&otilde;iksime juba praegu harjuda &uuml;hiselt arutamise ning igap&auml;evaselt koost&ouml;&ouml; tegemisega," s&otilde;nas Valga linnapea Kalev H&auml;rk. &bdquo;Arvestades riiklikke suundi, ei taha me olla lihtsalt kaasaminejad. Meie eesm&auml;rgiks on terviklik, tugev ja t&otilde;hus kohalik omavalitsus. Me ei saa p&auml;eva pealt m&otilde;jutada s&uuml;ndivust ega riigi regionaalpoliitikat, kuid kohaliku elu k&uuml;simused ning elukvaliteedi tagamine kohalikele inimestele, on meie k&auml;tes," lisas H&auml;rk.</p> <p>Visioonikonverentsil teevad ettekandeid rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja V&auml;ino T&otilde;emets, Valga piirkonna &uuml;hinemise konsultant Rivo Noork&otilde;iv ning haldusreformi ekspert Mikk L&otilde;hmus. Konverentsi l&otilde;petab omavalitsusjuhtide paneeldiskussioon. P&auml;eva juhib ja modereerib Mihkel Raud.</p> <p>Katre Kikkas<br />&Uuml;hinemise koordinaator<br />Tel 5855 9593, <a href="mailto: katre.kikkas@valgalv.ee">katre.kikkas@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5656Valga Põhikool kutsub osalema mälumängus "Öökull"2016-10-20<p><strong>Head Valgamaa koolid, kutsume teie kooli esindusi osalema Valga P&otilde;hikooli m&auml;lum&auml;ngus &bdquo;&Ouml;&ouml;kull". </strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Eesm&auml;rk: </span></p> <ul> <li>1. Tekitada &otilde;pilastes huvi m&auml;lum&auml;ngu vastu.</li> <li>2. Anda andekatele &otilde;pilastele v&otilde;imalus end teostada.</li> <li>3. Laiendada &otilde;pilaste silmaringi.</li> <li>4. Selgitada parimad klassikollektiivid.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">V&otilde;istlusgrupid: </span></p> <ul> <li>V&otilde;istlevad 5. - 9. klasside &otilde;pilased. Igas v&otilde;istkonnas on 4 &otilde;pilast, kes panevad oma v&otilde;istkonnale ka nime. Eraldi arvestus on 5., 6., 7., 8., ja 9. klassidele. Kui v&otilde;istkonnas on liikmeid erinevatest klassidest, siis v&otilde;istkond osaleb k&otilde;ige vanema liikme klassi arvestuses. Vooru k&auml;igus v&otilde;istkonna koosseisu muuta ei tohi. </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Aeg ja koht: </span></p> <ul> <li>V&otilde;istlus koosneb viiest voorust, mis toimuvad 8. novembril, 6. detsembril, 7. veebruaril. 7. m&auml;rtsil ja 4. aprillil. M&auml;lum&auml;ng toimub Valga P&otilde;hikooli aulas algusega kell 14.30.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Kava ja paremusj&auml;rjestuse selgitamine:</span></p> <ul> <li>Igas voorus esitatakse 20 k&uuml;simust. K&uuml;simused on jaotatud 4 teemaplokiks, igal teemal esitatakse 5 k&uuml;simust.</li> <li>J&auml;rgmise vooru teemad antakse teada Valga P&otilde;hikooli kodulehel v&auml;hemalt 2 n&auml;dalat enne m&auml;ngu.</li> <li>Teemade valikul arvestavad m&auml;lum&auml;ngu k&uuml;simuste koostajad ka &otilde;pilaste ettepanekuid.</li> <li>K&uuml;simused antakse klassi v&otilde;istkonnale lauda kirjalikult teemade kaupa, st. 5 k&uuml;simust korraga. M&otilde;tlemisaeg 7 minutit.</li> <li>Iga vastuse eest on v&otilde;imalik saada (vastavalt vastuse t&auml;psusele) 2, 1 v&otilde;i 0 punkti.</li> <li>Iga vooru klasside parimad saavad v&auml;ikese auhinna.</li> <li>L&otilde;pliku paremusj&auml;rjestuse selgitamiseks liidetakse iga v&otilde;istkonna kogutud punktid. Arvesse l&auml;hevad neli paremat vooru. V&otilde;rdse punktisumma korral arvestatakse k&otilde;ikides voorudes saavutatud kohti.</li> </ul> <p><strong>Tublidele m&auml;lum&auml;nguritele auhinnad!</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">V&otilde;istluste korraldus: </span></p> <ul> <li>1. V&otilde;istlused viivad l&auml;bi peakohtunik Lisel Helbrodt ja kohtunikekogu koosseisus &otilde;petajad Ulvi Karu, Merike Madal, Harry Zilensk, Margit Tiisl&auml;r, Tiina Tiisl&auml;r ja Raili Jahtmaa.</li> <li>2. V&otilde;istkonnal on tarvis kaasa v&otilde;tta pastapliiats.</li> <li>3. K&uuml;simused ja pretensioonid v&otilde;ib v&otilde;istkond esitada kuni 5 minutit peale &otilde;igete vastuste esitamist.</li> </ul> <p>Eelregistreerumine 4. novembriks aadressil <a href="mailto: lisel.helbrodt@valgapk.edu.ee">lisel.helbrodt@valgapk.edu.ee</a><br />Igast koolist ootame osalema kuni 3 v&otilde;istkonda.</p> <p>Sel &otilde;ppeaastal ei ole kahjuks v&otilde;imalik viia l&auml;bi netip&otilde;hist m&auml;ngu, kuid sellegipoolest oodatakse k&otilde;iki maakonna koole turniirist osa v&otilde;tma. <br />Kohtumiseni m&auml;lum&auml;ngul!</p> <p>V&otilde;istluse korraldajatega saab &uuml;hendust v&otilde;tta:</p> <ul> <li>Lisel Helbrodt: <a href="mailto: lisel.helbrodt@valgapk.edu.ee">lisel.helbrodt@valgapk.edu.ee;</a> +372 525 5461</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5655Linnavalitsuse 19. oktoobri istungi kokkuvõte2016-10-20<p><strong>Valga Linnavalitsuse 19. oktoobri istungil oli arutlusel 19 eeln&otilde;ud.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavara valdkonnas otsustati </span></p> <ul> <li>Avaliku suulise enampakkumise korras v&otilde;&otilde;randada kinnistu J. Kuperjanovi tn 25, Valga linn, alghinnaga 17 000 eurot, tagatisraha 1700 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot; s&otilde;iduauto Ford Mondeo, riikliku registreerimisnumbriga 135 ATM alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot; s&otilde;iduauto VAZ 2106, riikliku registreerimisnumbriga 811 AKD alghinnaga 600 eurot, tagatisraha 60 eurot, osav&otilde;tutasu 10 eurot;</li> <li>Otsustuskorras anda kasutusse kaks eluruumi.</li> <li>Kinkena v&otilde;tta vastu korteriomand Maleva t&auml;naval.<br />Lisainfo: linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre, 766 9960, <a href="mailto: urmas.moldre@valgalv.ee">urmas.moldre@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Haridusvaldkonnas otsustati </span></p> <ul> <li>lubada Valga p&otilde;hikoolis 2016/2017. &otilde;ppeaastal suurendada &otilde;pilaste piirnormi 1.a, 1.b, 9.a ja 9.c klassis &uuml;he &otilde;pilase v&otilde;rra; 2.b klassis kahe &otilde;pilase v&otilde;rra; 2.a klassis kolme &otilde;pilase v&otilde;rra;</li> <li>lubada Valga p&otilde;hikoolil ja Valga Priimetsa koolil avada 2016/2017. &otilde;ppeaastal pikap&auml;evar&uuml;hmad;</li> <li>kinnitada Valga linna munitsipaallasteasutuste hoolekogude koosseisud 2016/2017. &otilde;ppeaastaks ja nimetati Valga Linnavalitsuse esindajad hoolekogudesse;</li> <li>eraldada reservfondist Valga p&otilde;hikoolile spordikompleksi ventilatsiooni tsirkulatsioonipumba ja ujula ATS s&uuml;steemi termokaabli vahetamise kulude katteks 2563 eurot.<br />Lisainfo: aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, tel 766 9909, <a href="mailto: lauri.drubins@valgalv.ee">lauri.drubins@valgalv.ee</a>; haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Projektide omaosaluse realt otsustas linnavalitsus eraldada j&auml;rgmised summad: </span></p> <ul> <li>Arenguametile Norden mobiilsusprogrammi projekti &bdquo;Learning about healthy lifestyle and energy effiency through International cooperation" omaosaluse kulude katteks 4000 eurot ning Norden mobiilsusprogrammi projekti &bdquo;Learning about regionaal and municipal reform through international cooperation" Valga linnavalitsusest osalejate omaosaluse katteks 2000 eurot.</li> <li>Valga Muusikakoolile projektide &bdquo;Varaait" ja &bdquo;Igal lapsel oma pill" omaosaluse katteks kokku 940 eurot.<br />Lisainfo: arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 766 9964, <a href="mailto: aira.varblane@valgalv.ee">aira.varblane@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Investeeringuteks otsustati eraldada j&auml;rgmised summad: </span></p> <ul> <li>Valga T&ouml;&ouml;tute Aktiviseerimiskeskuse katuse remondiks 31 440 eurot;</li> <li>Valga lasteaedadele n&otilde;udepesumasinate soetamiseks, paigaldamiseks ja sellega kaasnevateks elektrit&ouml;&ouml;deks 12 000 eurot.<br />Lisainfo: linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre, 766 9960, <a href="mailto: urmas.moldre@valgalv.ee">urmas.moldre@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas</span></p> <ul> <li>viia l&auml;bi rahvak&uuml;sitlus perioodil 3. kuni 6. november 2016, selgitamaks v&auml;lja elanike arvamus Valga linna, Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla ja &Otilde;ru valla kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuste &uuml;hinemise kohta. Elektrooniline k&uuml;sitlus toimub veebikeskkonnas aadressil <a href="www.volis.ee">www.volis.ee</a> ning algab esimesel k&uuml;sitlusp&auml;eval, s.o 3. novembril 2016 kell 9 ja l&otilde;peb 4. novembril 2016 kell 20. Valga linnas on &uuml;ks k&uuml;sitluspunkt, mis asub Valga Keskraamatukogus, Aia tn 1, ja kus toimub k&uuml;sitlus 5. ja 6. novembril 2016 kell 9 kuni 20.<br />Lisainfo: jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, tel 766 9901, <a href="mailto: anastasya.kikkas@valgalv.ee">anastasya.kikkas@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Sotsiaalvaldkonnas otsustas linnavalitsus </span></p> <ul> <li>Suunata &uuml;ldhooldusteenusele AS Valga Haigla hoolekande osakonda &uuml;ks vanur.<br />Lisainfo: sotsiaalabiameti puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, tel 766 9957, <a href="mailto: udo.reinsalu@valgalv.ee">udo.reinsalu@valgalv.ee</a> </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas Valga Linnavolikogule edastada: </span></p> <ul> <li>otsuse &bdquo;Projekti &bdquo;Valga linnas kergliiklustee rajamine Toogipalu kalmistuni" II etapi t&auml;iendava omafinantseeringu garanteerimine" eeln&otilde;u,</li> <li>otsuse &bdquo;Valga Linnavolikogu 01.04.2016 otsuse nr 109 &bdquo;Esindajate nimetamine ajutistesse &uuml;hinemiskomisjonidesse" muutmine" eeln&otilde;u,</li> <li>otsuse &bdquo;Maamaksum&auml;&auml;ra kehtestamine 2017. aastaks" eeln&otilde;u.<br />Lisainfo: arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 766 9964, aira.varblane@valgalv.ee, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, 766 9953, katre.kikkas@valgalv.ee; linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre, 766 9960, <a href="mailto: urmas.moldre@valgalv.ee">urmas.moldre@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>J&auml;rgmine Valga Linnavalitsuse korraline istung toimub 2. novembril.</p> <p>Valga Linnavalitsus</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5654Juba homme, 21. oktoobril 2016, toimub Valga piirkonna visioonikonverents „Üheskoos tugevaks" 2016-10-20<p><strong>Valga piirkonna &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimised on j&otilde;udnud l&otilde;pusirgele. &Uuml;hinemislepingu avalikustamise perioodil toimub Valga piirkonna visioonikonverents &bdquo;&Uuml;heskoos tugevaks".</strong></p> <p>Visioonikonverentsi eesm&auml;rkideks on &uuml;htsustunde tekitamine ning Valga piirkonna tulevikuvaate andmine. Kutsetega konverents toimub 21. oktoobril 2016 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning kutsutute seas on Valga piirkonna volikogude liikmed, omavalitsuste teenistujad, allasutuste juhid ning olulisemad omavalitsuste partnerid. Konverentsi avab Valga linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>Visioonikonverentsil teevad ettekandeid rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja V&auml;ino T&otilde;emets, Valga piirkonna &uuml;hinemise konsultant Rivo Noork&otilde;iv ning haldusreformi ekspert Mikk L&otilde;hmus. P&auml;eva juhib ja modereerib Mihkel Raud.</p> <p>Katre Kikkas <br />&Uuml;hinemise koordinaator<br />Tel 5855 9593, <a href="mailto: katre.kikkas@valgalv.ee">katre.kikkas@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5653Valga Linnavalitsus sai maakondlikul tunnustamisüritusel aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitli2016-10-19<p><strong>XIX t&auml;iskasvanud &otilde;ppija n&auml;dala raames toimunud maakondlikul tunnustamis&uuml;ritusel jagati Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses austust aasta &otilde;ppijale, aasta koolitajale, aasta &otilde;piteole, aasta organisatsioonile, aasta koolituss&otilde;bralikumale omavalitsusele ja aasta raamatukogule.</strong></p> <p>T&auml;iskasvanud &otilde;ppija n&auml;dala &bdquo;&Otilde;ige aeg on &otilde;ppida" raames t&auml;histati elukestvas &otilde;ppes osalemist ja tunnustati inimeste ja organisatsioonide &otilde;ppimisalaseid saavutusi. Haridus- ja Teadusministri t&auml;nukirja ja vabariikliku aasta koolitaja tiitli sai t&auml;iskasvanud &otilde;ppija n&auml;dala ava&uuml;ritusel valgalane Jane Talvik, eilsel maakondlikul tunnustamis&uuml;ritusel Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses jagati Valgale kuuest tiitlist viis:</p> <ul> <li>aasta koolituss&otilde;bralik omavalitsus - Valga Linnavalitsus</li> <li>aasta raamatukogu - Valga Keskraamatukogu</li> <li>aasta organisatsioon - Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus</li> <li>aasta &otilde;pitegu - Tiina Loomemaja</li> <li>aasta koolitaja - Jane Talvik</li> <li>aasta &otilde;ppija - Jaak Mae</li> </ul> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Haridus/Endla oppija nadal.JPG" alt="" width="550" height="368" /><br />Fotol: Valga Keskraamatukogu direktor Endla Schasmin tunnustust vastu v&otilde;tmas</p> <p class="img-left"> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Haridus/Jane Talvik.JPG" alt="" width="550" height="367" /></p> </p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Haridus/Tiina Loomemaja.JPG" alt="" width="550" height="367" /></p> <p class="img-left">Fotode autor: Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskus, Eva T&scaron;epurko</p> <p class="img-left">&nbsp;</p> <p class="img-left">Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5646Ajutiselt suletakse Tehnika tänava äärsed kõnniteed2016-10-14<p><strong>Seoses ehitust&ouml;&ouml;ga &bdquo;Valga raudteejaama &uuml;mbruse parkimisv&otilde;imaluste laiendamise ning juurdep&auml;&auml;suv&otilde;imaluste parendamise lisat&ouml;&ouml;d" suletakse 17.10-11.11 jalak&auml;ijatele Tehnika t&auml;nava &auml;&auml;rsed k&otilde;nniteed. </strong><br />Pikal t&auml;naval teostatakse t&ouml;id olemasoleva tee k&otilde;rval ning liiklus nii autodele kui jalak&auml;ijatele on tagatud.</p> <p><a href="/UserFiles/Liiklusskeem/Rdtj proj ehitus asendiplaan.pdf">Vaata t&auml;psemalt asendiplaanil</a></p> <p>Vabandame v&otilde;imalike ebamugavuste p&auml;rast!</p> <p>Lisainfo: <br />Siim Peetris, O&Uuml; TAVT objektijuht<br />Tel 5362 7418</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5645Homme toimub esimene Valga X Jooks2016-10-14<p><strong>Homme, 15. veebruaril algusega kell 12, toimub esimene Valga X Jooks. Tavap&auml;rasest teistsugune jooksuv&otilde;istlus peaks huvi pakkuma just ekstreemspordis&otilde;pradele. </strong></p> <p>Jooksu start antakse Tambres, Valguse t&auml;nav 2 asuva MT&Uuml; Carma Motoklubile kuuluva klubihoone juures. L&auml;bida saab nii p&otilde;hirada kui ka pererada. P&otilde;hiraja pikkuseks on ligikaudu 7 kuni 8 kilomeetrit. Rajal on mitmeid looduslikke takistusi ning spetsiaalselt valmistatud takistusradasid. Kokku peavad v&otilde;istlejad l&auml;bima viis erineva raskusastmega &uuml;lesannet. Raja teekonna valivad v&otilde;istlejad endale ise, kuid korraldajad on ette andnud ka soovitusliku raja. Punktide l&auml;bimine on k&otilde;igile v&otilde;istlejatele, aga kohustuslik.</p> <p>Parimad selgitatakse v&auml;lja nii individuaalses arvestuses kui ka v&otilde;istkondlikkus arvestuses. Auhinnad saavad iga vanusegrupi kolm paremat.</p> <p>Pererada on lihtne m&otilde;nus jalutusk&auml;ik. Rajal tuleb l&auml;bida m&otilde;ned &uuml;lesanded ning eraldi v&otilde;istlusarvestust ei peeta. Korraldajad soovivad, et k&otilde;igil oleks v&otilde;imalik veeta m&otilde;nus laup&auml;evane p&auml;ev looduses koos oma s&otilde;pruskonnaga v&otilde;i perega.</p> <p>K&otilde;igil on v&otilde;imalus registreeruda ka kohapeal pool tundi enne v&otilde;istluse algust.</p> <p>V&otilde;istlust korraldavad Valga Linnavalitsus, Valga Sport, Kaitseliidu Valgamaa Malev, MT&Uuml; Carma Motoklubi, P&auml;&auml;steamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Karl Kirt<br />Valga Linnavalitsuse spordi ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist<br /> Tel 766 9918; 5919 4744</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5637Ettevõtjate sügisene meelelahustuslik spordipäeva toimub 22. oktoobril2016-10-11<p><strong>Valga Linnavalitsus ja Valka Kihelkonnaduuma kutsuvad Valga piirkonnas ja Valka kihelkonnas tegutsevaid ettev&otilde;tteid 22. oktoobril toimuvale traditsioonilisele s&uuml;gisesele meelelahustuslikule spordip&auml;evale. </strong></p> <p>Spordip&auml;ev toimub sel aastal Valga spordihallis ning lisaks hallis toimuvatele meeskondlikele tegevustele tutvustatakse osalejatele ka vastavatud disc-golfi v&auml;ljakut ning korraldatakse orienteerumisv&otilde;istlus linnapargis. &Uuml;ritusel osalejatest moodustatakse meeskonnad ning parimaid autasustatakse.</p> <p>&bdquo;Mul on hea meel taaskord kutsuda ettev&otilde;tjaid traditsioonilisele s&uuml;gisesele spordip&auml;evale," &uuml;tles linnapea Kalev H&auml;rk. &bdquo;Eelmisel n&auml;dalal toimunud Ettev&otilde;tlusn&auml;dalal saime selge signaali, et meie ettev&otilde;tjad soovivad panustada linna arengusse ning m&otilde;elda kaasa olulistel teemadel," selgitas linnapea ja lisas, et &bdquo;just seet&otilde;ttu on seekordne &uuml;ritus varasemast tihedama programmiga ja fookusega meeskondlikel v&otilde;istlustel selleks, et vabas &otilde;hkkonnas saaksid nii Valga piirkonna ettev&otilde;tjad omavahel suhelda ja m&otilde;tteid vahetada ning samuti tutvuda Valka piirkonna ettev&otilde;tjatega."</p> <p>&Uuml;ritusele on oodatud k&otilde;ik Valga ja Valka piirkondades tegutsevad ettev&otilde;tjad koos peredega. &Uuml;hest ettev&otilde;ttest on oodatud osalema kuni kolm ettev&otilde;tte t&ouml;&ouml;tajat. Osalemisesoovist tuleb teada anda Valga linnavalitsusele hiljemalt 17. oktoobriks (aadressil <a href="mailto: sten.otsmaa@valgalv.ee">sten.otsmaa@valgalv.ee</a> v&otilde;i telefonil +372 766 9953).</p> <p>Spordip&auml;eva n&auml;ol on tegemist traditsioonilise kakslinnade &uuml;hise &uuml;ritusega, kus on osalejatel v&otilde;imalik veeta sportlik p&auml;ev koos teiste ettev&otilde;tjate ja kohaliku omavalitsuse esindajatega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sten Otsmaa<br /> Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=563521. oktoobril 2016 toimub Valga piirkonna visioonikonverents „Üheskoos tugevaks" 2016-10-10<p><strong>Valga piirkonna &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimised on j&otilde;udnud l&otilde;pusirgele. &Uuml;hinemislepingu avalikustamise perioodil toimub Valga piirkonna visioonikonverents &bdquo;&Uuml;heskoos tugevaks". </strong></p> <p>Visioonikonverentsi eesm&auml;rkideks on &uuml;htsustunde tekitamine ning Valga piirkonna tulevikuvaate andmine. Kutsetega konverents toimub 21. oktoobril 2016 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning kutsutute seas on Valga piirkonna volikogude liikmed, omavalitsuste teenistujad, allasutuste juhid ning olulisemad omavalitsuste partnerid. Konverentsi avab Valga linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>Visioonikonverentsil teevad ettekandeid rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja V&auml;ino T&otilde;emets, Valga piirkonna &uuml;hinemise konsultant Rivo Noork&otilde;iv ning haldusreformi ekspert Mikk L&otilde;hmus. P&auml;eva juhib ja modereerib Mihkel Raud.</p> <p><strong><br />Lisainfo:</strong></p> <ul> <li>Kalev H&auml;rk, Valga linnapea, tel 502 7768, <a href="mailto: kalev.hark@valgalv.ee">kalev.hark@valgalv.ee</a></li> <li>Katre Kikkas, &uuml;hinemise koordinaator, tel 5855 9593, <a href="mailto: katre.kikkas@valgalv.ee">katre.kikkas@valgalv.ee</a> </li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5631Jaapani suursaatkonna kultuuriatašee Takashi Ato külastas Valgat2016-10-07<p>Vahetult enne &otilde;petajate p&auml;eva k&uuml;lastasid Valga linna Jaapani suursaatkonna kultuuriata&scaron;ee Takashi Ato, saatkonna kultuuri- ja infoassistent Marion Karro ning Jaapanis aasta vahetus&uuml;li&otilde;pilasena veetnud Taavi Soorm, et tutvuda linnaga ja tutvustada &otilde;pilastele Jaapani keelt ja kultuuri ning igap&auml;evaelu.</p> <p>Kultuuriata&scaron;ee kohtus Valga raekojas linnapea Kalev H&auml;rkiga, kes andis k&uuml;lalistele &uuml;levaate kaksiklinnast Valga-Valka. Edasi suunduti juba Valga P&otilde;hikooli ja Valga G&uuml;mnaasiumi, kus Takashi Ato kohtus kooliperega ning tutvustas &otilde;pilastele Jaapani kultuuri ja sealseid kombeid. Oma Jaapani kogemustest eestlase pilgu l&auml;bi r&auml;&auml;kis aasta Jaapanis vahetus&uuml;li&otilde;pilasena veetnud Taavi Soorm, kes n&uuml;&uuml;d puidufirma juhina saab sealseid teadmisi &auml;ra kasutada oma t&ouml;&ouml;s.</p> <p>Lisaks maailma &uuml;he p&otilde;nevaima riigi eluviiside tutvustamisele, said p&otilde;hikooli kolmandate klasside lapsed video vahendusel suurep&auml;rase &uuml;levaate sealsete &otilde;pilaste tegevustest ja kohustustest nii koolis kui koolivaheajal ning n&auml;ha k&otilde;ike seda, mis iseloomustab Jaapani kultuuri. G&uuml;mnasistid said aga aimu Jaapani riigi tugevustest ja kindlust uute sihtide seadmiseks.<br />Linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul on linnavalitsuse sooviks teha koost&ouml;&ouml;d Eestis asuvate v&auml;lissaatkondadega - see rikastab linna kultuurielu ja toetab ettev&otilde;tete v&auml;lissuhtlust. Sellised olulised kohtumised v&otilde;imaldavad &uuml;htlasi tutvustada Valgat hea investeeringu- ja turismi sihtkohana.</p> <p>Takashi Ato pidas kaksiklinna unikaalseks linnaks ja loodab, et valgalastel tekkis suurem huvi Jaapani vastu, ta &uuml;tles: &bdquo;Valga k&uuml;lastus oli hea kogemus nii mulle kui ka minu meeskonnale. K&uuml;lastada piiri, mis asub kahe riigi vahel oli mulle, kui saareriigi Jaapani kodanikule, &auml;&auml;rmiselt huvitav. Vestluses linnapeaga sain aru, et piirilinn peab leidma lahenduse &otilde;ige mitmele probleemile, teiste seas inimeste sotsiaalne heaolu ning haridus. Sarnaste muude maade piirilinade kogemused aitavad kindlasti leida h&auml;id lahendusi, mida Valgas rakendada."<br />Loodetavasti j&auml;tkub Jaapani saatkonna ja Valga linnavalitsuse vaheline koost&ouml;&ouml; ka tulevikus. "Kuna Valga asub Tallinnast kaugel, on keeruline korraldada regulaarseid kohtumisi. Siiski, v&otilde;imalik, et edaspidi v&otilde;iks koost&ouml;&ouml; j&auml;tkuda Jaapani ja Jaapani-Eesti majandussuhete tutvustamise teemadel."</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Pildigalerii/Jaapani-suursaatkonna-visiit">Pildigalerii</a></p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5629Valga Linnavalitsuse 5. oktoobri istungil oli arutlusel 29 eelnõud2016-10-07<p><strong>Valga Linnavalitsuse 5. oktoobri istungil oli arutlusel 29 eeln&otilde;ud.</strong></p> <p>Linnaplaneerimise k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</p> <ul> <li>seada Valga linna omandis olevale kinnistu Viljandi t&auml;nav T1 osale isikliku kasutus&otilde;igus Elektrilevi O&Uuml; kasuks.<br />Lisainfo: maan&otilde;unik Mario Pinka, tel 766 9950, <a href="mailto: mario.pinka@valgalv.ee">mario.pinka@valgalv.ee</a></li> <li>Keskkonnakaitse valdkonnas otsustati, et keskkonna vanemspetsialistil ja linnamajandusameti juhatajal on keskkonnakaitse j&auml;relevalve seaduse &sect; 6, looduskaitse seaduse &sect; 702 l&otilde;ike 2, pakendiseaduse &sect; 26 l&otilde;igete 1 ja 3, j&auml;&auml;tmeseaduse &sect; 119 l&otilde;ike 1, korrakaitseseaduse ja Valga Linnavolikogu 27. aprilli 2012 m&auml;&auml;ruse nr 7 &bdquo;Valga linna j&auml;&auml;tmehoolduseeskiri" alusel &otilde;igus teostada riikliku j&auml;relevalvet.<br />Lisainfo linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann, tel 766 9913. <a href="mailto: anni.teetsmann@valgalv.ee">anni.teetsmann@valgalv.ee</a></li> <li>Haridusvaldkonnas otsustas linnavalitsus suurendada &otilde;pilaste piirnormi Valga Priimetsa Kooli 2.a ja 5.a klassis 2016/2017. &otilde;ppeaastaks &uuml;he &otilde;pilase v&otilde;rra.<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></li> <li>Personalivaldkonnas otsustati kompenseerida Valga Linnavalitsuse sekret&auml;r-referendi Heldi Kaarese t&ouml;&ouml;alane personalispetsialisti t&auml;iend&otilde;ppe koolitus, mis toimub perioodil 03.10.2016 kuni 11.10.2016 Tartus, summas 292 eurot.<br />Lisainfo: jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, tel 766 9901, <a href="mailto: anastasya.kikkas@valgalv.ee">Anastasya.Kikkas@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>Projektide omaosaluse realt otsustas linnavalitsus eraldada j&auml;rgmised summad:</p> <ul> <li>arenguametile projekti &bdquo;Valga raudteejaama &uuml;mbruse parkimisv&otilde;imaluste laiendamine ning juurdep&auml;&auml;suv&otilde;imaluste parendamine" omaosaluse kulude katteks 40 000 eurot;</li> <li>arenguametile projekti "Valga vanalinna (8. kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" omaosaluse kulude katteks 50 000 eurot;</li> <li>arenguametile projektitaotluse "Valga-Valka kaksiklinna kesklinna arendamine" omaosaluse kulude katteks 6000 eurot;</li> <li>haridus- ja kultuuriametile projekti "Valga linna lasteaed Buratino m&auml;nguv&auml;ljakute rekonstrueerimine" omaosaluse kulude katteks 5652 eurot.<br />Lisainfo: arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 766 9964, <a href="mailto: aira.varblane@valgalv.ee">aira.varblane@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>Ehitusvaldkonnas otsustati v&auml;ljastada kasutusluba Valga linnas Sepa tn 7a kinnistul asuvatele &uuml;mberehitatud katlamaja-pesumajale ja hoonev&auml;lisele vedelgaasimahutile.<br />Lisainfo: ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Iivika Voode, tel 766 9962, <a href="mailto: iivika.voode@valgalv.ee">iivika.voode@valgalv.ee</a></p> <p>Spordit&ouml;&ouml; valdkonnas otsustati, et lubatakse Valga Spordil s&otilde;lmida Valga G&uuml;mnaasiumiga spordirajatiste kasutamiseks leping t&auml;htajaga 1. september 2016 kuni 1. juuni 2017 maksumusega 350 eurot kuus.<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></p> <p>Investeeringuteks otsustati eraldada j&auml;rgmised summad:</p> <ul> <li>linnat&auml;navate aukude parandamiseks 17 042 eurot;</li> <li>k&otilde;nniteede rekonstrueerimiseks 52000 eurot; t&auml;navate pindamiseks 22 000 eurot;</li> <li>Aia tn teekatte rekonstrueerimiseks 16 000 eurot.<br />Lisainfo: linnahooldusameti juhata Arno Uprus, tel 766 9930, <a href="mailto: arno.uprus@valgalv.ee">arno.uprus@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>Sotsiaalvaldkonnas otsustas linnavalitsus</p> <ul> <li>Anda &uuml;&uuml;rile 18 sotsiaaleluruumi</li> <li>V&otilde;imaldatakse AS Valga Haigla hoolekande osakonnas koht kolmele isikule.<br />Lisainfo: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel, 766 9943, <a href="mailto: meeli.tuubel@valgalv.ee">meeli.tuubel@valgalv.ee</a><br />sotsiaalabiameti puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, tel 766 9957, <a href="mailto: udo.reinsalu@valgalv.ee">udo.reinsalu@valgalv.ee</a> </li> </ul> <p>J&auml;rgmine korraline linnavalitsuse istung toimub teisip&auml;eval, 20. oktoobril 2016, kell 9.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Valga Linnavalitsus</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5630Ettevõtjate hommikusöögil arutati Valga tuleviku üle2016-10-06<p><strong>Kolmap&auml;eval toimunud traditsioonilisel ettev&otilde;tjate hommikus&ouml;&ouml;gil arutleti Valga tuleviku &uuml;le m&otilde;eldes nii sellele kuidas kasutada paremini linnaruumi kui ka linna tulevaste arendusplaanide &uuml;le. &Uuml;ritusel esinesid Valga linnapea Kalev H&auml;rk ning Swedbanki AS esindus. </strong></p> <p>Valga linnapea tutvustas ettev&otilde;tjatele augustis l&auml;bi viidud k&uuml;sitluse tulemusi ning r&auml;&auml;kis linna l&auml;hiaastate arenguplaanidest. &bdquo;K&otilde;ige olulisemad ja suuremad arendust&ouml;&ouml;d on Valga vanalinna kvartali ja Valga-Valka piiriala arendamisega seotud uued projektid, millega muudetakse kesklinn elanikele ja ettev&otilde;tjatele atraktiivsemaks," r&auml;&auml;kis linnapea Kalev H&auml;rk. &bdquo;Lisaks on j&auml;rgmisel aastal on plaanis rekonstrueerida t&auml;ielikult V&otilde;ru t&auml;nav ning plaanime korrastada Tartu t&auml;nava. Kindlasti j&auml;tkame k&otilde;nniteede olukorra parandamist ja soovime leida p&uuml;siva lahenduse ka Tartu ja Pika t&auml;nava ristmikule selliselt, et see oleks ohutu k&otilde;igile liiklejatele."</p> <p>Ettev&otilde;tjate &uuml;heks murekohaks on ka lisavahendite kaasamine oma ettev&otilde;tte laiendus- ja arendustegevustele, sest &uuml;helt poolt on Valga piirkonnas raske saada laenu, aga teisalt on v&auml;henemas ka isiklik kontakt pankadega. &Uuml;ritusel osalenud Swedbank AS esindajad kinnitasid osalejatele, et panga eesm&auml;rgiks on muuta elu Tallinnast v&auml;ljaspool paremaks ning oma soovi olla ettev&otilde;tjatele partneriks nende tegevuste ja eesm&auml;rkide t&auml;itmisel.</p> <p>Ettev&otilde;tjate ja hommikus&ouml;&ouml;gi n&auml;ol on tegemist traditsioonilise &uuml;ritusega, mis on ellu kutsutud linnavalitsuse poolt sooviga kaasata kohalikke ettev&otilde;tjaid linna arendamisse.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sten Otsmaa<br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5627Ettevõtlusuuring: ettevõtjate jaoks on Valga linna maine ja kuvand oluline2016-10-06<p><strong>Eile tutvustati augustis Valga linna ettev&otilde;tjate seas l&auml;bi viidud k&uuml;sitluse tulemusi Valga linna suurematele ettev&otilde;tjatele. K&uuml;sitlusega kaardistati ettev&otilde;tjate ootused ja soovid &uuml;ldplaneeringu ja arengukava jaoks, aga ka erinevate projektide sisendi tarbeks. </strong></p> <p>K&uuml;sitluse tulemusel selgus, et Valga linnas tegutsevad ettev&otilde;tjad peavad oluliseks oma tegevuse seisukohalt linna mainet ja kuvandit. Nende arvates on peamised linna maine ja atraktiivsuse kujundajad linnaruumi atraktiivsus ja linnas tegutsevad ettev&otilde;tted, aga ka linnas toimuvad &uuml;ritused ja meediakajastus.</p> <p>K&uuml;sitluse raames uuriti lisaks veel ettev&otilde;tjate seisukohti erinevates valdkondades - t&ouml;&ouml;j&otilde;ud, asukoht, laienemisplaanid ja koost&ouml;&ouml;.</p> <p>Ettev&otilde;tjad t&otilde;desid, et t&ouml;&ouml;j&otilde;u k&auml;ttesaadavusega esineb probleeme, mis on peamiselt seotud just noorte v&auml;hesusega t&ouml;&ouml;turul ning t&ouml;&ouml;otsijate kvalifikatsiooni mittevastavusega ettev&otilde;tte vajadustele. Oma asukohta peavad enamus ettev&otilde;tjad heaks ning majandustegevust soodustavaks, kuid teisalt leitakse, et just ruumikitsikus saab sageli arengu- ja laienemistakistuseks, mis on seotud mitmete teguritega sh seotus asukohaga v&otilde;i finantsvahendite puudumisega, aga ka kesine taristu seisukorraga.</p> <p>Linna maine ja kuvandi osas peetakse selle arendamisel ja hoidmisel oluliseks nii laiemalt linna mainekujundust l&auml;bi &uuml;rituse, kuid leitakse, et oluline on p&ouml;&ouml;rata t&auml;helepanu atraktiivse ja meeldiva linnakeskkonna ja -ruumi arendamisel kuni detailideni v&auml;lja.</p> <p>&bdquo;Mul on hea meel t&otilde;deda, et &uuml;ldiselt on ettev&otilde;tjad Valga linna ettev&otilde;tluskeskkonnaga rahul ning soovivad &uuml;ha tihedamat koost&ouml;&ouml;d linnavalitsusega," kommenteeris linnapea Kalev H&auml;rk ja lisas, et &bdquo;uuringu tulemusi saame kasutada Euroopa Liidu vahendite t&auml;psemaks suunamiseks, sest &uuml;helt poolt saime teada millised on ettev&otilde;tjate ootused, kuid teisalt saime ka kinnitust, et linnavalitusel ja ettev&otilde;tjatel on &uuml;hine n&auml;gemus Valga arendamisel."</p> <p><strong><a href="http://www.valgalv.ee/UserFiles/ettev%C3%B5tlusuuring_2016.pdf">K&uuml;sitluse tulemused on leitavad siin</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Sten Otsmaa<br />Valga linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5625Valga õpetajaid tänatakse kontserdiga2016-10-05<p><strong>T&auml;na &otilde;htul, 5. oktoobril on Valga linna &otilde;petajad oodatud Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse t&auml;histama pidup&auml;eva, kus tervitusk&otilde;ne peab Valga linnapea Kalev H&auml;rk ning kontserdil esineb Vanemuise teatri esisopran Karmen Puis. Saateks m&auml;ngivad Lembit saarsalu saksofonil, Jaak Lutsoja akordionil ja Merle Kollom klahvpillidel. Peale kontserti on k&otilde;ik oodatud seltskondlikule koosviibimisele, kus meeleoluks m&auml;ngib ansambel N&ouml;&ouml;p. </strong></p> <p>Valga Linnavalitsus valis t&auml;navuse aasta &otilde;petaja lasteaia pedagoogide hulgast ning esitas Valga Lasteaia Buratino &otilde;petaja Valgamaa aasta &otilde;petaja tiitlile - Tiiu Hain osutuski valituks.<br />&bdquo;Tiiu Hain on &otilde;petaja, kes panustab aktiivselt lasteaia arendus- ja juhtimistegevusse ning on aktiivne ka linna tasandil, olles nii eeskujuks ja ka mentoriks teistele &otilde;petajatele," tutvustas Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning lisas, et ta on Valga linnas ainuke lasteaias t&ouml;&ouml;tav &otilde;petaja, kellele on omistatud vanempedagoogi ametij&auml;rk.</p> <p>Tiiu Hain on kuulunud ning kuulub erinevatesse haridusvaldkonna t&ouml;&ouml;gruppidesse ja tema ideed on alati uuenduslikud ning l&auml;bim&otilde;eldud. Ta on esinenud Valga linna korraldatud metoodikap&auml;evadel ja koolitanud ka teisi Valga Maakonna lasteaia&otilde;petajaid erinevatel teemadel: kiusamisest vaba lasteaed metoodika, laste &otilde;igused jne. Tegemist on &otilde;petajaga, kes on valmis uuendustega alati kaasa minema- kui Valga linn alustas Kiusamisest vaba lasteaia metoodika tutvustamist koost&ouml;&ouml;s Eesti Lastekaitseliiduga, siis oli Tiiu oli valmis kohe kaasa tulema ja n&uuml;&uuml;d on ta juba tutvustanud omi kogemusi selles metoodikas nii Valgamaal kui ka v&auml;ljaspool maakonda.</p> <p>Lasteaed Buratino juhtkonna s&otilde;nul teeb &otilde;petaja Tiiu v&auml;ga head koost&ouml;&ouml;d lapsevanematega ja on nende seas hinnatud pedagoog. Tiiu Hain on kirjutanud Keskkonna Investeeringute Keskusele keskkonnaharidusliku projekti, mis sai ka rahastuse ning selle p&otilde;hjal on ta t&ouml;&ouml;tanud v&auml;lja loodusharidusliku &otilde;ppematerjali, mida jagati ka teistele Valga linna lasteaedadele.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5624Valga linn otsib jõulukuuske2016-10-05<p>Valga Linnavalitsus otsib j&otilde;ulupuud, mis oleks kesklinna ehteks kogu j&otilde;uluaja. Kuusk peab olema sirge, &uuml;htlase kahara v&otilde;raga, v&auml;hemalt 17 meetri k&otilde;rgune ja &uuml;he ladvaga. Kuusele peab olema v&otilde;imalik juurdep&auml;&auml;s suurem&otilde;&otilde;tmelise tehnikaga.</p> <p>J&otilde;ulukuusk p&uuml;stitatakse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisele platsile 22. novembril ning 26. novembril s&uuml;&uuml;datakse pidulikult kuusetuled.</p> <p>Pakkumised esitada hiljemalt 8. novembriks Valga Linnavalitsuse aadressil Puiestee t&auml;nav 8, Valga 68203 v&otilde;i helistada linnavalitsuse kantselei telefonil 766 9900.</p> <ul> <li>Lisainfo:<br />haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre<br />telefon 5647 9265; e-post: anne.vaigre@valgalv.ee </li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5622Valga linnavolikogu otsustas garanteerida ettevõtlusalade tugitaristu kaasajastamise projekti omafinantseeringu2016-09-30<p><strong>Valga linnavolikogu otsustas t&auml;nasel istungil garanteerida ettev&otilde;tlusalade tugitaristu kaasajastamise projekti jaoks omafinantseeringu, mis aitab kaasa Valga linna ettev&otilde;tlusalade arengule ja ettev&otilde;tluskeskkonna parendamisele.</strong></p> <p>30. septembril toimunud Valga Linnavolikogu istungil toetati Valga linnavalitsuse poolt esitatud volikogu otsuse &bdquo;Projekti &bdquo;Valga linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine" omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine" eeln&otilde;ud, millega tagatakse omafinantseering 2017 ja 2018. aastate eelarvest kuni 500 000 euro ulatuses. Projektitaotlus esitatakse j&auml;rgmisel aastal piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise toetusmeetme taotlusvooru. Projekti kogumaksumuseks planeeritakse 1,5 miljonit eurot, millest 1 miljon eurot moodustab toetus, mis on koosk&otilde;lastatud Valga maakonna piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise tegevuskavas ning kuni 500 000 eurot planeeritakse omafinantseeringuks.</p> <p>&bdquo;Ettev&otilde;tlusalade vajavad kaasajastamist ning l&auml;htudes ettev&otilde;tjate vajadustest soovime parandada nende ligip&auml;&auml;sutingimusi. Loome seel&auml;bi nii juba olemasolevatele ettev&otilde;tjatele paremad tingimused nende tegevusele kui ka muudame t&ouml;&ouml;stusalad atraktiivsemaks uutele investoritele, mis v&otilde;imaldab kastavata ettev&otilde;tjaid ja luua uusi t&ouml;&ouml;kohti," s&otilde;nas linnapea Kalev H&auml;rk. Projekti k&auml;igus soovitakse renoveerida t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusaladele ligip&auml;&auml;suteed V&auml;ike-Laatsi t&ouml;&ouml;stusalal Saviaugu t&auml;nav ja v&auml;lja ehitada Viadukti ja Pika t&auml;nava ristmik, Priimetsa t&ouml;&ouml;stusalal Petseri t&auml;nav ja Metsa t&auml;nav ning v&otilde;imalusel panustatakse R&uuml;kkeli t&ouml;&ouml;stusala ligip&auml;&auml;suv&otilde;imaluste parandamisse.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Lisainfo:</span></p> <ul> <li>Valga linnapea Kalev H&auml;rk, tel 502 7768</li> <li>Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 5750 3525</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5611Valga linn kutsub taas väärikaid õppima2016-09-28<p><strong>Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likool alustab oma kolmandat hooaega 7. oktoobril kell 12 Valga Muuseumi ruumides, Vabaduse tn 8. Kaks eelmist hooaega on kulgenud v&auml;ga edukalt, eakatele &otilde;ppijatele on r&auml;&auml;gitud erinevatel huvitavatel teemadel ning k&auml;idud &otilde;ppek&auml;igul Riigikogus ja Tartu &Uuml;likoolis. Huviliste arv on j&auml;tkuvalt kasvanud.</strong></p> <p>&bdquo; Eakaid &otilde;ppijaid tuleb uue &otilde;ppeaasta puhul tervitama linnapea Kalev H&auml;rk, millele j&auml;rgnevalt juhatatakse uus loenguperiood sisse tervisliku toitumise teemadega. Eelpool nimetatud teemat k&auml;sitleb Tallinna Tehnika&uuml;likooli emeriitprofessor Raivo Vokk. 14. oktoobril kell 12.15 esineb eakatele Valga Muuseumis politoloog Viljar Veebel, arutlusele tuleb kaks teemat: &bdquo;Euroopa pagulas- ja migratsioonipoliitika" ja &bdquo;Eesti Euroopa Liidu eesistumine", r&auml;&auml;kis Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kes on &uuml;htlasi Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli eestvedaja.</p> <p>V&auml;&auml;rikate &uuml;likooli loengule ootame endisi kui ka uusi &otilde;ppijaid, registreerimine toimub kohal. V&auml;&auml;rikate &uuml;likool alustas tegevust Valga Linnavalitsuse initsiatiivil koost&ouml;&ouml;s Tartu &Uuml;likooliga 2015. aasta veebruaris. &Otilde;ppima oodatakse j&auml;tkuvalt valgalasi, kes soovivad uusi teadmisi, ja kel on vanust 60 v&otilde;i rohkem.</p> <p>Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli tegevust organiseerib Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning rahastatakse Valga linna eelarvest.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />7669902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5608Veeda nädalalõpp koos perega Valga Liivimaa Mihklilaadal2016-09-23<p><strong>Liivimaa Mihklilaat pakub v&otilde;imalust veeta perekeskne n&auml;dalal&otilde;pp Valgas ja soetada piirkonnale omap&auml;raseid kaupu. Laadamelule annab oman&auml;olisust &otilde;pilaste laadaala ning konkursid ja j&otilde;ukatsumised. &Otilde;htut sisustab retromuusika ansambel Regatt. </strong></p> <p>Liivimaa Mihklilaat ja pidu toimub Valga kesklinnas 1. oktoobril kell 8-16, &otilde;htune tantsupidu koos ansambliga Regatt algab kell 19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ees olevas peotelgis.</p> <p>&Uuml;heksandat aastat Valgas toimuv mihklilaat on k&uuml;lastajate poolt h&auml;sti vastu v&otilde;etud ning saanud Eesti ja L&auml;ti kauplejate lemmikpaigaks: pakutakse s&uuml;gisesi aiasaadusi ja m&otilde;lema riigi traditsioonilisi laadakaupu.</p> <p>Koduleiva ja koduveini konkursil on v&otilde;imalik degusteerida ja hinnata parimaid tooteid ning saada uusi retsepte. Hoogu on juurde saanud kalap&uuml;&uuml;giv&otilde;istlus &bdquo;Valga vingem kalamees", mis sellel aastal kulmineerub kalameeste ja linnaesinduse vahelise k&ouml;ieveoga &uuml;le S&auml;de pargi tiigi. N&auml;ha saab rekordm&otilde;&otilde;dus arbuusi ja pikimat p&auml;evalille, avatud on rohevahetusala. Kohal on Ranna Rant&scaron;o loomapark ja lustida saab erinevatel atraktsioonidel.</p> <p>Lisaks laadale on rahvusvahelise muusikap&auml;eva raames Jaani kirikus ja Valga jaamahoones huvitavad kontserdid, kus esinevad ajaloolase ja religiooniuurijana tuntud kontratenor Ivo Posti, teda saadab teorbil Kristo K&auml;o ning kaksiklinna muusikakoolide paremik. Mihklilaadale paneb punkti &otilde;htul peotelgis toimuv tantsu&otilde;htu ansambliga Regatt, kes esitab 70.-80.aastate levimuusika parimaid palasid t&auml;nap&auml;evases v&otilde;tmes.</p> <p>Valga linna k&uuml;lastab ja linnajuhtidega kohtub Imatra linna delegatsioon koos linnapea Pertti Lintuneniga. K&uuml;lalised on soovinud tutvuda linna korraldatud mihklilaada ja kultuuriprogrammiga.</p> <p><strong><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Tahtsundmused-2016/Liivimaa-Mihklilaat-ja-pidu ">Tutvu laadakavaga </a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga LV avalike suhete spetsialist<br />7669902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5607Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile2016-09-22<p><strong>Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha t&auml;itmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 21. oktoobriks 2016.</strong></p> <p>Logopeedi t&ouml;&ouml; p&otilde;hieesm&auml;rk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsiooniv&otilde;ime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / v&otilde;i arendamine; lapsevanemate ja lasteaia&otilde;petajate n&otilde;ustamine logopeedilistes k&uuml;simustes.</p> <p>N&otilde;udmised kandidaadile:</p> <ul> <li>erialane magistrikraad v&otilde;i sellele vastav kvalifikatsioon v&otilde;i logopeedi kutse;</li> <li>eesti keele oskus k&otilde;rgtasemel;</li> <li>arvuti kasutamise oskus;</li> <li>hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koost&ouml;&ouml;tahe.</li> </ul> <p>Kasuks tuleb:</p> <ul> <li> eelnev t&ouml;&ouml;kogemus eripedagoogi v&otilde;i logopeedina.</li> </ul> <p>T&ouml;&ouml;le asumise aeg:</p> <ul> <li> esimesel v&otilde;imalusel.</li> </ul> <p>Pakume:</p> <ul> <li>meeldivat t&ouml;&ouml;keskkonda;</li> <li>s&otilde;bralikku kollektiivi;</li> <li>eneset&auml;iendamise ja-teostuse v&otilde;imalusi;</li> <li>motiveerivat t&ouml;&ouml;tasu;</li> <li>vajadusel ametikorterit.</li> </ul> <p>Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 21. oktoobriks 2016 avaldus, haridustt&otilde;endavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus<br />Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, v&otilde;i e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee</p> <p>T&auml;iendav info:</p> <ul> <li> haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee v&otilde;i telefonil 515 1759.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5606Valga linnavalitsus tunnustab kesklinnas tegutsevaid ettevõtteid2016-09-22<p>6. oktoobril toimuval &uuml;marlaual tunnustatakse esmakordselt viimase aasta jooksul kesklinna arengusse, s&auml;ravamaks ja ilusamaks tegemisse panustanud ettev&otilde;tteid. "Tahame avaldada oma t&auml;nu ja tunnustada ettev&otilde;tjate ponnistusi selle nimel, et nende ettev&otilde;te oleks linnas n&auml;htav ja muudab seel&auml;bi ka linnakeskkonna atraktiivsemaks," s&otilde;nas linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>K&auml;esoleval aastal tunnustatakse kuni kolme ettev&otilde;tet, kes on oma ettev&otilde;tte arendamisel linnapildi parendamisse panustanud. Tunnustamise jaoks on oodatud kandidatuuri esitama k&otilde;ik linnaelanikud, organisatsioonid, ettev&otilde;tted ja ka ettev&otilde;tte t&ouml;&ouml;tajad ise.</p> <p>Tunnustamiseks saab kandidaate esitada kuni 29.09.2016 siin: https://goo.gl/dUIwDv</p> <p>Ettev&otilde;tjaid tunnustatakse 6. oktoobril kell 17.00 kuni 18.30 toimuval &uuml;marlaual, mis toimub Valga endises Postijaamas (Raja 6).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Sten Otsmaa<br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5605Rakvere Teater tuleb Valka komöödiapõnevikuga2016-09-22<p><strong>Rakvere Teatri kom&ouml;&ouml;diap&otilde;nevik &bdquo;Sinatraga kuu peale" Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses juba kolmap&auml;eval, 28. septembril kell 19.</strong></p> <p>Loretta ja Davies on pealtn&auml;ha kaks tavalist naist oma igap&auml;evaste murede ja r&otilde;&otilde;mudega. &Uuml;hel p&auml;eval juhtub 84-aastast vanah&auml;rrat hooldavate &otilde;dedega midagi ootamatut. Lavastus alapealkirjaga &bdquo;kaks naist ja head kavatsused" paneb proovile s&uuml;dametunnistuse ning pingetaluvuse.</p> <p>Kui kaugele on valmis minema kaks &uuml;ldiselt heatahtlikku ja moraalset naist, kui neid ahvatleb v&otilde;imalus natuke teenida? Risk on ju v&auml;ike ja midagi eriti hullu nad ei tee. Pealegi on see raha peaaegu nende oma. Eriti kui neil on seda raha ka h&auml;dasti tarvis...</p> <p>Alguses on paar head ideed, kuidas seda valutult korraldada, nii et k&otilde;ik on &otilde;nnelikud. T&otilde;esti - lenda v&otilde;i kuu peale. Seej&auml;rel l&auml;heb vaja vaid kahe piisavalt meeleheitliku koduperenaise fantaasiat, et end l&otilde;plikult sisse m&auml;ssida. Ja siis p&auml;&auml;stab ainult jumal... v&otilde;i oli see Sinatra?</p> <p><strong>Osades </strong></p> <ul> <li><strong>&Uuml;lle Lichtfeldt ja Tiina M&auml;lberg</strong></li> </ul> <p>Lavastaja</p> <ul> <li>Ivo Eensalu</li> </ul> <p>Kunstnik</p> <ul> <li>Mae Kivilo</li> </ul> <p>T&otilde;lkija</p> <ul> <li>Andra Aaloe</li> </ul> <p><strong>Piletiinfo </strong></p> <ul> <li>Pilet 14 &euro;</li> <li>Osta pilet <a href="https://www.piletimaailm.com/performances/63780/buy"><strong>Piletimaailmast</strong></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5604Valga kesklinnas tegutsevaid ettevõtteid oodatakse ümarlauale2016-09-21<p><strong>Valga linnavalitsus korraldab 6. oktoobril taas Valga kesklinna ettev&otilde;tjatele suunatud &uuml;marlaua "Kesklinn s&auml;rama", kus arutatakse v&otilde;imalusi kesklinnapiirkonda atraktiivsemaks muuta ning tunnustatakse viimase aasta jooksul kesklinna arengusse panustanud ettev&otilde;tjaid.</strong><br /> <br />"Eelmisel aastal esimesest korda toiminud &uuml;ritus oli hoolimata v&auml;hesest osav&otilde;tust konstruktiivne, mist&otilde;ttu otsustasime selle ka sel aastal korraldada, sest Valga kesklinnal on suur arengupotentsiaal ning kohalikul omavalitsusel ja ettev&otilde;tjatel on v&otilde;imalik koost&ouml;&ouml;s selle arengut edukalt m&otilde;jutada," selgitas linnapea Kalev H&auml;rk &uuml;marlaua kokku kutsumise vajalikkust. "Sel korral ootame suuremat osav&otilde;ttu, sest &uuml;helt poolt on kesklinna piirkonnas plaanis l&auml;hiaastatel suured arendust&ouml;&ouml;d ja on lisandunud uusi ettev&otilde;tjaid, kuid teiselt poolt on n&auml;ha suurenenud ettev&otilde;tjate huvi r&auml;&auml;kida kaasa linna arengusse," lisas linnapea.<br /> <br />&bdquo;Koostamisel on uus &uuml;ldplaneering, mille jaoks oleme juba m&otilde;nda aega erinevatelt huvigruppidelt tagasisidet kogunud," r&auml;&auml;kis linnaarhitekt Jiri Tintera ja selgitas kohtumise olulist sellega, et &bdquo;soovime leida ettev&otilde;tjate, elanike ja kohaliku omavalitsuse huvide ja soovide &uuml;hise osa ning l&auml;htuda oma edasises tegevuses selliselt, et see rahuldab v&otilde;imalikult paljude huvigruppide erinevaid soove ja ootuseid."</p> <p>&Uuml;marlaual tunnustatakse esmakordselt ka viimase aasta jooksul kesklinna arengusse, s&auml;ravamaks ja ilusamaks tegemisse panustanud ettev&otilde;tteid. "Tahame avaldada oma t&auml;nu ja tunnustada ettev&otilde;tjate ponnistusi selle nimel, et nende ettev&otilde;te oleks linnas n&auml;htav ja muudab seel&auml;bi ka linnakeskkonna atraktiivsemaks," s&otilde;nas linnapea Kalev H&auml;rk.</p> <p>K&auml;esoleval aastal tunnustatakse kuni kolme ettev&otilde;tet, kes on oma ettev&otilde;tte arendamisel linnapildi parendamisse panustanud. Tunnustamise jaoks on oodatud kandidatuuri esitama k&otilde;ik linnaelanikud, organisatsioonid, ettev&otilde;tted ja ka ettev&otilde;tte t&ouml;&ouml;tajad ise. Tunnustamiseks saab esitada kandidaate <strong><a href="https://goo.gl/dUIwDv">klikkides siin </a></strong>kuni 29. septembrini 2016.</p> <p>&Uuml;marlaud toimub 6. oktoobril kell 17.00-18.30 endises Valga postijaamas (Raja tn 6). &Uuml;marlaual osalemiseks tuleb enda osalemisest teada anda hiljemalt 3. oktoobriks 2016 kas linnavalitsuse telefonil 766 9910, meiliaadressil <a href="mailto: valgalv@valgalv.ee">valgalv@valgalv.ee</a> v&otilde;i <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElLo_FlAvFsQGI5d09Y2ejXFlWjefvbew4hnjS-mwZU71sA/viewform"><strong>registreerides end siin</strong>.</a></p> <p>Lisainfo:</p> <p>Sten Otsmaa <br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5603Linnavalitsuse 20. septembri istungi kokkuvõte2016-09-20<p><strong>Valga Linnavalitsuse 20. septembri istungil oli arutlusel 15 eeln&otilde;ud.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Haridusvaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>Kinnitada Valga G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilasstipendiumi statuudi.<br /><br />Statuudis s&auml;testatakse tingimused, millega Valga Linnavalitsus j&auml;tkab stipendiumide maksmist Valga G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilastele, kellel on v&auml;ga head v&otilde;i head ja v&auml;ga head kursusehinded v&otilde;i silmapaistvaid saavutusi spordis, kunstis, muusikas, erinevatel konkurssidel v&otilde;i vabariiklikel ol&uuml;mpiaadidel.<br />Stipendiumi suuruseks on v&auml;ga hea &otilde;ppeedukuse korral 70 eurot kuus, heade ja v&auml;ga heade &otilde;ppetulemuste v&otilde;i silmapaistvate saavutuste korral 50 eurot kuus.<br />&Otilde;pilasel on &otilde;igus taotleda &otilde;pilasstipendiumi kaks korda &otilde;ppeaastas: septembris (septembrist kuni jaanuarini makstav &otilde;pilasstipendium) ja veebruaris (veebruarist kuni maini makstav &otilde;pilasstipendium).<br />Nimetada Valga G&uuml;mnaasiumi hoolekogusse Valga Linnavalitsuse esindajana haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants.<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, anneli.rants@valgalv.ee</li> </ul> <p><br /><span style="text-decoration: underline;">Kultuurivaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>V&otilde;imaldada Valga Maavalitsusele Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide rendisummast soodustuse 50% j&auml;rgnevate &uuml;rituste korraldamisel:<br />- 30. september 2016 eakate terviseseminar;<br />- 11. november 2016 abielupaaride austamisgala ja Valgamaa aasta isa t&auml;nu&uuml;ritus;<br />- 18. november 2016 Valgamaa kultuurikonverents koost&ouml;&ouml;s Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusega;<br />- 9. detsember 2016 Valgamaa viie ja enamalapseliste perede j&otilde;ulupidu;<br />- 16. detsember 2016 Valgamaa t&auml;nugala.<br />Lisainfo: kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, tel 766 9914, merce.mae@valgalv.ee </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Spordivaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>Eraldada spordieelarve reservist MT&Uuml;-le Valga Spordiklubi 100 eurot klubi sportlase osalemiseks Soome veteranide maadluse maailmameistriv&otilde;istlustel.<br />Lisainfo: spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, tel 766 9918, karl.kirt@valgalv.ee</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnaplaneerimise k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>Korrastada viie Valga linna maa&uuml;ksuse aadressid, mis ei vasta &otilde;igusaktidega kehtestatud n&otilde;uetele.<br />L&otilde;petada V&otilde;ru tn 103 maa ostuees&otilde;igusega erastamise eeltoimingud, n&otilde;ustuda Valga linnas maa&uuml;ksuse V&otilde;ru tn 103 suurusega 1834 m&sup2; j&auml;tmisega riigi omandisse ja m&auml;&auml;rata maa&uuml;ksuse koha-aadressiks Valga maakond, Valga linn, V&otilde;ru tn 103 ja maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.<br />N&otilde;ustuda Valga linnas piiriettepaneku AT0803060265 suurusega 999 m&sup2; j&auml;tmisega riigi omandisse ning m&auml;&auml;rata maa&uuml;ksuse koha-aadressiks Valga maakond, Valga linn, V&otilde;ru tn 105a ja maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.<br />N&otilde;ustuda Valga linnas piiriettepaneku AT1608030002 suurusega 1023 m&sup2; j&auml;tmisega riigi omandisse ning m&auml;&auml;rata maa&uuml;ksuse koha-aadressiks Valga maakond, Valga linn, V&otilde;ru tn 107a ja maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.<br />Muuta Valga linnas Vabaduse tn 13, Vabaduse tn 15, Vabaduse tn 15a, Vabaduse tn 17 ja Vabaduse tn 17a kinnistute &uuml;hendamisel moodustatud reaalosa pindala suurust ja m&auml;&auml;rata pindala uueks suuruseks 4936 m2.<br />Lisainfo: maan&otilde;unik Mario Pinka, tel 766 9950, mario.pinka@valgalv.ee</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Ehitusvaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>V&auml;ljastada kasutusload Valga linnas Tartu tn 101 kinnistul asuvale elumajale ja abihoonele.<br />Lisainfo: ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Iivika Voode, tel 766 9962, iivika.voode@valgalv.ee</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Omavalitsuste &uuml;hinemise k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>Viia l&auml;bi rahvak&uuml;sitluse perioodil 3. kuni 6. november 2016, selgitamaks v&auml;lja elanike arvamuse Valga linna, Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla ja &Otilde;ru valla kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuste &uuml;hinemise kohta ning m&auml;&auml;rata k&uuml;sitluse l&auml;biviimise komisjoni, kuhu kuulub esimees ja kuus komisjoniliiget.<br />K&uuml;sitlus viiakse l&auml;bi elektrooniliselt veebikeskkonna www.volis.ee vahendusel 3. novembril kell 9.00 kuni 4. novembrini kell 21.00 ning k&uuml;sitluspunktis, mis asub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses aadressil Kesk tn 1, Valgas, 5. ja 6. novembril kell 9.00 kuni 20.00.<br />K&uuml;sitlus sisaldab k&uuml;simust: "Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valdade &uuml;hinemist &uuml;hiseks omavalitsus&uuml;ksuseks?" ning kahte vastusevarianti: &bdquo;Jah" ja &bdquo;Ei".<br />K&uuml;sitlusest saavad osa v&otilde;tta k&uuml;sitluse algusp&auml;evaks v&auml;hemalt 16-aastaseks saanud isikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad p&uuml;sivalt Valga linnas.<br />Lisainfo: linnasekret&auml;r Ragne Ts&auml;kko, tel 766 9901, ragne.tsakko@valgalv.ee </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsuse t&ouml;&ouml;korralduslikes k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span></p> <ul> <li>Kinnitada linnavalitsuse alatise komisjonina tegutseva riigihangete komisjoni koosseisu, kuhu kuuluvad:<br />- komisjoni esimees: linnavalitsuse jurist;<br />- komisjoni aseesimees: linnamajandusameti juhataja;<br />- komisjoni liikmed linnahooldusameti juhataja, rahandusameti juhataja, arenguameti juhataja ja volikogu poolt m&auml;&auml;ratud isik.<br />Komisjoni muudetud koosseis alustab tegevust 3. oktoobrist 2016.<br />Lisainfo: linnasekret&auml;r Ragne Ts&auml;kko, tel 766 9901, ragne.tsakko@valgalv.ee </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist j&auml;rgmised summad: </span></p> <ul> <li>SA-le Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsioon Milfesti kulude katteks 10 150 eurot;</li> <li>Valga Jaani kirikule 200. aastap&auml;eva puhul 200 eurot.<br />Lisainfo: kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, tel 766 9914, merce.mae@valgalv.ee </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas eraldada investeeringuteks j&auml;rgmise summa: </span></p> <ul> <li>Valga Muuseumi vaateaknale v&auml;liekraani paigaldamiseks ja vajaliku tarkvara arendamiseks 1337 eurot.<br />Lisainfo: kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, tel 766 9914, merce.mae@valgalv.ee </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Valga Linnavolikogule otsustati edastada kinnitamiseks j&auml;rgmised eeln&otilde;ud: </span></p> <ul> <li>Valga Linnavolikogu otsuse &bdquo;&Uuml;hinemislepingu ja lepingu lisade avaliku v&auml;ljapaneku korraldamine" eeln&otilde;u<br /><br />K&auml;esoleva otsuse eeln&otilde;uga soovitakse korraldada Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla, Valga linna ning &Otilde;ru valla &uuml;hinemislepingu ja lepingu lisade avalik v&auml;ljapanek perioodil 10. - 30. oktoober 2016 a.<br />Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse kohaselt korraldatakse &uuml;hinemislepingu ja selle lisade avalik v&auml;ljapanek, tagades avalikkusele dokumentidega tutvumise v&otilde;imaluse ning m&auml;&auml;rates ettepanekute ja vastuv&auml;idete esitamise t&auml;htaja, mis ei v&otilde;i olla l&uuml;hem kui kolm n&auml;dalat v&auml;ljapaneku algusest arvates.<br />&Uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimiste valdkondlike komisjonide, juhtkomisjoni alakomisjonide ning juhtkomisjoni l&auml;bir&auml;&auml;kimiste tulemusel on valminud &uuml;hinemislepingu ja lepingu lisade eeln&otilde;u.<br />&Uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimiste juhtkomisjon vaatas 2016. aasta septembri alguses &uuml;le &uuml;hinemislepingu eeln&otilde;u ning kiitis heaks &uuml;hinemislepingu ja selle lisade esitamise avalikule v&auml;ljapanekule. Selleks, et avalik v&auml;ljapanek saaks teoks, on tarvis, et k&otilde;ik &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimisi pidavad volikogud selle oma otsustega avalikule v&auml;ljapanekule esitaksid.<br />&Uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimiste juhtkomisjoni koosolekul lepiti selleks t&auml;htajaks kokku 7. oktoober 2016.<br />Lisainfo: &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, tel 766 9953, katre.kikkas@valgalv.ee</li> </ul> <ul> <li>Valga Linnavolikogu otsuse &bdquo;Projekti &bdquo;Valga linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine" omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine" eeln&otilde;u <br /><br />K&auml;esoleva eeln&otilde;uga soovitakse tagada meetme &bdquo;Piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamine" alusel koostatud maakonna konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise tegevuskavas toodud tegevuse &bdquo;Valga linna t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine" projekti omafinantseering kuni 500 000 euro ulatuses 2017. kuni 2019. aasta linna eelarvest. Projekti teostamiseks on projekti ettevalmistamise ja elluviimise protsessis tarvis kasutada Valga linna arveldusarvel olevaid vabu rahalisi vahendeid v&otilde;i vajadusel s&otilde;lmida sildfinantseerimise laenuleping kuni 1 500 000 euro ulatuses.<br /><br />Planeeritava projekti eeldatav kogumaksumus on 1 500 000 eurot, millest 1 miljon eurot moodustab toetus, mis on koosk&otilde;lastatud Valga maakonna piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise tegevuskavas ning kuni 500 000 eurot planeeritakse omafinantseeringuks, sest vastavalt kokkuleppele ei ole v&otilde;imalik suuremat toetussummat taotleda.<br />Projekti k&auml;igus soovitakse renoveerida t&ouml;&ouml;stus- ja ettev&otilde;tlusaladele ligip&auml;&auml;suteed V&auml;ike-Laatsi t&ouml;&ouml;stusalal Saviaugu t&auml;nav ja v&auml;lja ehitada Viadukti ja Pika t&auml;nava ristmik, Priimetsa t&ouml;&ouml;stusalal Petseri t&auml;nav ja Metsa t&auml;nav ning v&otilde;imalusel panustame R&uuml;kkeli t&ouml;&ouml;stusala ligip&auml;&auml;suv&otilde;imaluste parandamisse.<br />Lisainfo: arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 766 9964, aira.varblane@valgalv.ee</li> </ul> <ul> <li>Valga Linnavolikogu m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2021" eeln&otilde;u<br /><br />Eeln&otilde;uga soovitakse kinnitada Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2021.<br /><br />Valga linna 2016 - 2021 aastate eelarvestrateegia koostamisel on aluseks v&otilde;etud:<br />- omavalitsuse tegevust reguleerivad &otilde;igusaktid, s.h Valga linna poolt vastuv&otilde;etud kehtivad &otilde;igusaktid;<br />- riigi eelarvestrateegia 2016-2020;<br />- 2016. aasta riigieelarve seadus ja seaduse seletuskiri;<br />- Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos.<br /><br />Eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuse majandusliku olukorra anal&uuml;&uuml;s ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad eelarveandmed ja selgitused. Eraldi tuuakse v&auml;lja olulisemad investeeringuobjektid koos kogumaksumuse prognoosi ja v&otilde;imalike finantseerimisallikatega. Tegevused ja investeeringud, mis arengukavaliselt on olulised, aga mis &uuml;letavad eelarvev&otilde;imalusi j&auml;&auml;vad reservnimekirja ja neid tegevusi tehakse, kui kavandatud tulud &uuml;letatakse.<br />Lisainfo: rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp, tel 766 9920, imbi.roivassepp@valgalv.ee</li> </ul> <p><br />Linnavalitsus koguneb j&auml;rgmisele korralisele istungile kolmap&auml;eval, 5. oktoobril 2016 kell 13.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ragne Ts&auml;kko<br />linnasekret&auml;r<br />Tel 76 69 901<br />ragne.tsakko@valgalv.ee</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5602Ohtlike puude langetamine Laatsi tänaval2016-09-19<p>20. - 21. septembril langetatakse Laatsi t&auml;naval nr 11 kinnistu naabruses ohtlikke puid.<br />Raiet&ouml;&ouml;de ajal on Laatsi t&auml;naval liiklus &uuml;mber korraldatud. Palume j&auml;lgida ajutisi liiklusm&auml;rke.<br />T&otilde;id teostab O&Uuml; Artepuu, tel 55517919.</p> <p>Vabandame ebameeldivust p&auml;rast.</p> <p>Lisainfo: haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre, tel 5647 9265, e-post <a href="mailto: anne.vaigre@valgalv.ee"> anne.vaigre@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5595Valga linna eelarvestrateegia 2016-2021 avalikustamine2016-09-16<p><strong>Valga linnavalitsus on koostanud ja avalikustab eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2021" ajavahemikus 16. september kuni 30. september. Peale avalikustamist suunab linnavalitsus eeln&otilde;u otsustamiseks volikogusse.</strong></p> <ul> <li><strong><a href="/UserFiles/eelarve2009/VLV eelarvestrateegia aastateks 2016 kuni 2021 eeln&otilde;u .doc">Valga Linnavolikogu m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u ja seletuskiri</a></strong></li> <strong> </strong> <li><strong><a href="/UserFiles/eelarve2009/Valga linna eelarvestrateegia 2016 - 2021.doc">Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021</a></strong></li> <li><strong><a href="/UserFiles/eelarve2009/Eelarvestrateegia 2016 m&auml;&auml;ruse lisa.xls">Eelarvestrateegia 2016 m&auml;&auml;ruse lisa</a><br /></strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lisainfo:</strong><br />Valga Linnavalitsuse rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp<br />766 9920; 5343 0710</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5588Reedel avatakse esimene Valga discgolfirada2016-09-14<p><strong>Reedel, 16. septembril kell 15 avatakse linnapargis Valga esimene discgolfirada. Valga Sport ootab k&otilde;iki huvilisi osalema ja oma osavust proovile panema. </strong></p> <p>Discgolf on &uuml;ha enam populaarsust koguv, hasarti tekitav sportm&auml;ng, kus m&auml;ngijad peavad v&otilde;imalikult v&auml;heste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Discgolf on viimastel aastatel kogu Eestis l&auml;bi teinud plahvatusliku kasvu nii m&auml;ngijate kui ka uute radade arvu poolest. Senini pole Valga linnas selle spordiala harrastamiseks v&otilde;imalusi olnud, mille puuduse uus linnapargis avatav spordirajatis k&otilde;rvaldab. Koos ava&uuml;ritusega on plaanis korraldada ka m&auml;ngu reeglite l&uuml;hitutvustus ning n&auml;idisv&otilde;istlus algajatest huvilistele.</p> <p>Discgolfirada on huvilised juba oodanud, n&uuml;&uuml;d on siis viie pesaga rada m&auml;ngimiseks valmis. &bdquo;Raja valmimisel on suureks abiliseks olnud Aleksei Me&scaron;t&scaron;erjakov, kes on oma vabast ajast aidanud nii j&otilde;u, kui n&otilde;uga. Raja konfiguratsioon, pesade ja tiialade paigutus, &uuml;ksikradade pikkused jms autoriks on olnud Aleksei," r&auml;&auml;kis Valga Sport juhataja Meelis Kattai. &bdquo;Meie rada on k&uuml;ll ainult viie pesaga, kuid selle paigutamisel on v&auml;ga h&auml;sti kasutatud &auml;ra linnapargi reljeefi ja kindlasti annab sellele oma v&auml;&auml;rtuse asukoht linna s&uuml;dames," t&auml;psustas Kattai.</p> <p>Huvilistel on v&otilde;imalus rentida ka m&auml;ngukettaid spordihalli administraatori lauast. Kettaid saab laenutada tasuta, kuid selle tagatisrahaks peab maksma 15 eurot, mille saab vahendi tagastamisel tagasi.</p> <p>Rada on k&otilde;igile tasuta kasutamiseks, j&auml;lgida tuleb kindlasti ohutusreegleid, kuna park on avalik koht ning jalak&auml;ijaid palju. K&otilde;ik m&auml;ngijad peaksid eelnevalt l&auml;bi lugema raja p&otilde;hikaardil olevad k&auml;itumissoovitused. Kaart asub spordihalli sissep&auml;&auml;su esise platsi ees, lipuvarraste k&otilde;rval. Samuti on iga pesa kaart eraldi tiiala alguses.</p> <p>Lisainfot saab k&uuml;sida aadressil <a href="meelis@valgasport.ee">meelis@valgasport.ee</a>, telefonil 5347 8170 v&otilde;i spordihalli administraatorilt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Valga Sport</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5587Valga linn kutsub taas väärikaid õppima2016-09-14<p><strong>Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likool alustab oma kolmandat hooaega 7. oktoobril kell 12 Valga Muuseumi ruumides, Vabaduse tn 8. Kaks eelmist hooaega on kulgenud v&auml;ga edukalt, eakatele &otilde;ppijatele on r&auml;&auml;gitud erinevatel huvitavatel teemadel ning k&auml;idud &otilde;ppek&auml;igul Riigikogus ja Tartu &Uuml;likoolis. Huviliste arv on j&auml;tkuvalt kasvanud.</strong></p> <p>&bdquo; Eakaid &otilde;ppijaid tuleb uue &otilde;ppeaasta puhul tervitama linnapea Kalev H&auml;rk, millele j&auml;rgnevalt juhatatakse uus loenguperiood sisse tervisliku toitumise teemadega. Eelpool nimetatud teemat k&auml;sitleb Tallinna Tehnika&uuml;likooli emeriitprofessor Raivo Vokk. 14. oktoobril kell 12.15 esineb eakatele Valga Muuseumis politoloog Viljar Veebel, arutlusele tuleb kaks teemat: &bdquo;Euroopa pagulas- ja migratsioonipoliitika" ja &bdquo;Eesti Euroopa Liidu eesistumine", r&auml;&auml;kis Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kes on &uuml;htlasi Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli eestvedaja.</p> <p>V&auml;&auml;rikate &uuml;likooli loengule ootame endisi kui ka uusi &otilde;ppijaid, registreerimine toimub kohal. V&auml;&auml;rikate &uuml;likool alustas tegevust Valga Linnavalitsuse initsiatiivil koost&ouml;&ouml;s Tartu &Uuml;likooliga 2015. aasta veebruaris. &Otilde;ppima oodatakse j&auml;tkuvalt valgalasi, kes soovivad uusi teadmisi, ja kel on vanust 60 v&otilde;i rohkem.</p> <p>Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli tegevust organiseerib Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning rahastatakse Valga linna eelarvest.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />7669902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5586Avalike pakendikonteinerite reostamine2016-09-14<p><strong>Valga linna on paigutatud avalikud pakendikonteinerid (paber/papp, sega- ning klaaspakend), kuhu on k&otilde;igil v&otilde;imalik oma eelnevalt sorteeritud j&auml;&auml;tmeid panna. Kahjuks tuleb j&auml;tkuvalt t&otilde;deda, et avalikus kasutuses pakendikonteineritesse tuuakse pr&uuml;gi (j&auml;&auml;tmeid, mis ei kuulu eelpool nimetatud konteineritesse).</strong></p> <p>Soovime meelde tuletada, et antud konteineritesse on KEELATUD panna sinna mittesobivaid j&auml;&auml;tmeid, samuti on KEELATUD j&auml;&auml;tmete maha panemine konteineri peale v&otilde;i &uuml;mbrusesse. Seega palume mitte viia pakendikonteineritesse ega j&auml;tta sinna k&otilde;rvale toidu- ja bioj&auml;&auml;tmeid, riideid, ehitus- ja lammutusj&auml;&auml;tmeid, m&ouml;&ouml;blit, elektroonikaj&auml;&auml;tmeid jne. Kui pakendikonteinerisse pannakse j&auml;&auml;tmeid, mis seal olla ei tohi rikutakse kogu konteineri sisu &auml;ra, korralikult j&auml;&auml;tmeid sorteerinud inimeste vaev on asjatu ning lisaks j&auml;etakse konteiner t&uuml;hjendamata.</p> <p>Oleme pakendikonteinerite juurde paigutanud j&auml;relevalve eesm&auml;rgil ka kaamerad ning j&auml;lgime konteinerite reostamist. Kodanikke, kes ei t&auml;ida Valga linna j&auml;&auml;tmehoolduseeskirjas s&auml;testatud v&otilde;ib karistada rahatrahviga kuni 200 trahvi&uuml;hikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik v&otilde;ib karistada rahatrahviga kuni 20 000 eurot.</p> <p>Pildigaleriis on v&otilde;imalus j&auml;lgida pr&uuml;gistajate toimingut</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/AMAG2301.jpg" alt="" width="550" height="399" /><br />Rattur s&otilde;idab pr&uuml;gikott rattal pakendikonteineri juurde...</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/BMAG6109.jpg" alt="" width="550" height="361" /><br />poetab selle maha...</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/CMAG6110.jpg" alt="" width="550" height="415" /><br />ja lahkub s&uuml;ndmuskohalt. Kontrollimisel selgus, et mustas kotis oli olmepr&uuml;gi.</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/IMAG3432.jpg" alt="" width="550" height="373" /><br />Auto on pargitud mugavalt pakendikonteinerite ette...</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/IMAG3434.jpg" alt="" width="550" height="326" /><br />autost v&otilde;etakse pr&uuml;gikott ja...</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/IMAG3435.jpg" alt="" width="551" height="350" /><br />paigutatakse see vanapaberi konteineri ette ning...</p> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Jaatmemajandus/IMAG3438.jpg" alt="" width="550" height="289" /></p> <p>lahkutakse s&uuml;ndmuskohalt. Ka selle koti kontrollimisel selgus, et tegemist on olmepr&uuml;giga.</p> <p><a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Jaatmemajandus/Avalike-pakendikonteinerite-reostamine">Veel pilte ebaseaduslikest pr&uuml;gistajatest</a></p> <p>Valga Linnavalitsusele on teada pr&uuml;gistajate isikud ja autode numbrid ning antud juhtumid on edastatud Keskkonnainspektsioonile v&auml;&auml;rteomenetluse alustamiseks.</p> <p class="img-left">Lisainfo: <br />Anni Teetsmann<br /> Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist<br />766 9913; 5860 1328</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5585Valga Spordihalli kohvikuruumide üürile andmine avaliku kirjaliku pakkumuse tee2016-09-13<p>Valga Linnavalitsus kuulutab v&auml;lja Valga Spordihalli kohvikuruumide (J.Kuperjanovi tn 36, Valga linn) &uuml;&uuml;rile andmise avaliku kirjaliku enampakkumise teel.</p> <p><strong>Enampakkumise tingimused:&nbsp; </strong></p> <ul> <li>1. &uuml;&uuml;rnik tagab kohvikuruumide avamise ja v&auml;ljaarendamise hiljemalt 1 kuu jooksul arvates lepingu s&otilde;lmimisest;</li> <li>2. &uuml;&uuml;rnik tagab kohviku lahtioleku spordihallis toimuvate &uuml;rituste ajal ja k&uuml;lastajate toitlustuse nende toimumise v&auml;ltel ajavahemikul september-mai;</li> <li>3. &uuml;&uuml;rnik toitlustab &uuml;ritusi v&otilde;i korraldab &uuml;rituste toitlustamist ettevalmistusajaga 24 tundi;</li> <li>4. &uuml;&uuml;rnik esitab &uuml;&uuml;ripakkumise, mille sisse on arvestatud kohvikuga seotud k&otilde;rvalkulud;</li> <li>5. kasutusse andmise t&auml;htaeg 3 aastat arvates lepingu s&otilde;lmimisest;</li> </ul> <p>Pakkumised esitada Valga linnavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga linn hiljemalt 03.10.2016 kell 10.55 kinnises &uuml;mbrikus, millele on peale m&auml;rgitud kiri &bdquo;Valga spordihalli kohvikuruumide &uuml;&uuml;rile andmine, mitte avada enne 03.10.2016 kell 11.00". Pakkumused avatakse enampakkumise komisjoni poolt 03.10.2016 kell 11.00 Valga linnavalitsuses, Puiestee tn 8, Valga linn, II korrus, kabinet 201.</p> <p>Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud v&otilde;i viseeritud. <br />Pakkumine peab sisaldama:</p> <ul> <li>pakkuja nimi ja elukoht v&otilde;i asukoht ning isikukood v&otilde;i registrikood;</li> <li>n&otilde;usolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;</li> <li>s&otilde;nadega v&auml;ljendatud pakkumise summa;</li> <li>pakkumise esitaja allkiri;</li> <li>esindaja volitusi t&otilde;endav dokument.</li> </ul> <p>Enampakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise j&auml;rjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.</p> <p>Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised v&otilde;rdsed, annab enampakkumise komisjon v&otilde;rdse pakkumise teinud pakkujatele &otilde;iguse esitada uus kirjalik pakkumine 5 t&ouml;&ouml;p&auml;eva jooksul. Uus pakkumine ei v&otilde;i olla v&auml;iksem juba tehtud pakkumisest. Kui pakkujad ei esita kindlaksm&auml;&auml;ratud ajaks uut pakkumist, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.</p> <p><br />Varaga on v&otilde;imalik tutvuda kohapeal t&ouml;&ouml;p&auml;evadel ajavahemikul 9.00-16.00.</p> <p>Enampakkumisest v&otilde;ivad osa v&otilde;tta k&otilde;ik f&uuml;&uuml;silised v&otilde;i juriidilised isikud, kellel on &otilde;igus s&otilde;lmida vastavat lepingut.</p> <ul> <li>6. T&auml;iendav info: Valga Linnavalitsuse linnamajandusamet.</li> </ul> <p>Kontaktisik Pille Meriroos (Puiestee 8, Valga linn III korrus, kabinet 311, telefonid 766 9955, 5237792, e-post: <a href="mailto: pille.meriroos@valgalv.ee">pille.meriroos@valgalv.ee. </a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5583Valga ujulakompleks on suvepuhkuselt tagasi ning külastajatele taas avatud2016-09-13<p><strong>T&auml;nasest on Valga P&otilde;hikoolis asuv ujulakompleks k&uuml;lastajatele taas avatud ning k&otilde;ik on oodatud nautima sealseid sportimis- ja l&otilde;&otilde;gastumisv&otilde;imalusi. Ujulas on kolme rajaga 25-meetrine bassein, lastebassein, leili- ja aurusaun ning mullivann, milles on hea m&otilde;nuleda nii endal kui ka pere v&auml;iksematel liikmetel. </strong></p> <p>Lisaks tavap&auml;rastele aegadele on 13. septembrist kuni 28. oktoobrini ujula avatud hommikuti: t&ouml;&ouml;p&auml;evadel kella 7-13ni ja p&uuml;hap&auml;eval kella 11-19ni.</p> <p>J&auml;tkuvalt on ujulakompleks avatud tavap&auml;rastel aegadel, teisip&auml;eviti ja neljap&auml;eviti kell 16.30-22 ning esmasp&auml;eval kell 20-22 ja p&uuml;hap&auml;eval kell 11-19 koos saunade kasutamise v&otilde;imalusega. Kollektiividele on ajad broneeritud esmasp&auml;eviti kell 16-20, kolmap&auml;eviti kell 16.30-21 ja reedeti kell 15-21.</p> <p>Ujula hinnakiri (teenus ja teenuse &uuml;he tunni hind)<br /><strong>Ujula </strong></p> <ul> <li>kuni 7-aastane laps - tasuta</li> <li>&otilde;pilane, &uuml;li&otilde;pilane, pension&auml;r - 2 eurot</li> <li>tavapilet - 3 eurot</li> <li>perepilet (ema, isa, kuni 3 last) - 8 eurot</li> <li>grupihind tavapilet - 60 eurot</li> <li>grupihind sooduspilet - 40 eurot </li> </ul> <p><strong>Ujula + saun </strong></p> <ul> <li>kuni 7-aastane laps - tasuta</li> <li>&otilde;pilane, &uuml;li&otilde;pilane, pension&auml;r - 4 eurot</li> <li>tavapilet - 5 eurot</li> <li>perepilet (ema, isa, kuni 3 last) - 12 eurot</li> <li>grupihind tavapilet - 80 eurot</li> <li>grupihind sooduspilet - 60 eurot</li> </ul> <p>Perepilet kehtib kuni kahele t&auml;iskasvanule ja kuni kolmele alla 16- aastasele lapsele. <br />Grupi suurus on maksimaalselt 30 inimest. Sooduspileti hind kehtib &otilde;pilaste, pension&auml;ride v&otilde;i puuetega inimeste gruppidele.</p> <p>Ootame k&otilde;iki veem&otilde;nusid nautima Valga P&otilde;hikooli ujulakompleksi aadressil Kungla tn 16, Valga</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5582Neulandi tänaval toimuvad teetööd võtavad oodatust rohkem aega 2016-09-13<p><strong>Valga Linnavalitsusel on 2016. aasta plaanis teha kapitaalremont Neulandi t&auml;naval. Tegemist on &uuml;he olulisema kesklinna t&auml;navaga, mis oli aastaid v&auml;ga halvas seisundis. Rahalises m&otilde;ttes on tegemist raudteejaama &uuml;hendusteede ja V&otilde;ru t&auml;nava kergliiklustee projekti j&auml;rel &uuml;he suurema objektiga. Uuenduse k&auml;igus ehitatakse Neulandi t&auml;navale v&auml;lja sadevete &auml;ravoolu s&uuml;steem, k&otilde;nniteed, uus teekatend ja &uuml;hendustee P&auml;rna puiesteega. </strong></p> <p>T&ouml;&ouml;de teostamiseks kuulutati v&auml;lja hange, mille tulemusena selgunud odavaima pakkumuse teinud ettev&otilde;te O&Uuml; Roadwest koos allt&ouml;&ouml;v&otilde;tja O&Uuml; Sanbrunoga oli valmis alustama t&ouml;&ouml;dega juunikuus. Alustati kiiresti, vana teekate freesiti &uuml;les, kuid sadeveekanalisatsiooni v&auml;ljaehitamisega tekkisid probleemid ja t&ouml;&ouml;d j&auml;id venima.</p> <p>Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja Arno Upruse s&otilde;nul on saadud &uuml;le takistustest ning sadeveekanalisatsioonit&ouml;&ouml;dega j&auml;tkati eelmisel n&auml;dalal: &bdquo;AS Roadwest koos allt&ouml;&ouml;v&otilde;tjaga toimetas 5. septembril sadeveekanalisatsioonitrassi ehituseks vajalikud materjalid objektile. J&auml;rgmisel p&auml;eval alustati kaevet&ouml;&ouml;dega objektil ja sadeveekanalisatsioonitrassi v&auml;ljaehitamisega ning kaevude paigaldamisega."</p> <p>&bdquo;Keerukatel ja suurematel teeehitusobjektidel on meie k&otilde;igi meeleh&auml;rmiks m&otilde;nikord v&auml;ltimatud ootamatused," &uuml;tles Uprus ning lisas, et teadaolevale betoonk&uuml;nades soojatrassile asub teekatendi all piki teed ka mittekasutatav soojatrass, mida sinna j&auml;tta ei saa, sest see j&auml;&auml;b sadeveetrassile ette ning v&otilde;ib edaspidi p&otilde;hjustada maaalust pinnaseerosiooni, kui vesi sinna k&uuml;nadesse voolama peaks. Vana trass koos betoonk&uuml;nadega likvideeritakse tee maa-alalt vastavalt ASi Erak&uuml;te soovitatud tehnoloogiale."</p> <p>T&ouml;&ouml;d on kavas l&otilde;petada oktoobrikuus. Loodetavasti kompenseerivad uue rekonstrueeritud t&auml;navaga kaasnevad meeldivad emotsioonid ja kasud t&auml;nased ebamugavused.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5572Linnapea arutas Hiina Rahvavabariigi suursaadikuga Eestis koostöövõimaluste üle2016-09-09<p><strong>T&auml;na, 9. septembril, Tallinnas kohtunud Valga linnapea Kalev H&auml;rk ja Hiina Rahvavabariigi suursaadik Eestis h&auml;rra Qu Zhe arutasid linna ja saatkonna vahelise koost&ouml;&ouml; arendamist ja tugevdamist.</strong></p> <p>Hiina suursaadiku kutsel toimunud kohtumisel tutvustas linnapea suursaadikule Valga linna tervikuna ning selle erinevaid v&otilde;imalusi ettev&otilde;tluse- ja kultuurialase koost&ouml;&ouml; arendamiseks. &Uuml;hiselt diskuteeriti mitmesuguste konkreetsemate koost&ouml;&ouml;vormide &uuml;le. Samuti arutati erinevatel kontakt&uuml;ritustel osalemise &uuml;le selleks, et tihendada Eesti ja Hiina ettev&otilde;tjate omavahelisi kontakte. &bdquo;Koost&ouml;&ouml; Hiinaga annab v&otilde;imaluse linna ettev&otilde;tetel laiendada oma tegevust nii importides kui ka eksportides ning tuua kaks erinevat kultuuri teineteisele l&auml;hemale, mist&otilde;ttu on kahepoolsete suhete arendamine v&auml;ga oluline," s&otilde;nas linnapea Kalev H&auml;rk. Lisaks arutleti ka teistel laiematel teemadel, mis omavahelisi suhteid ning Hiina v&otilde;i Valga arengut m&otilde;jutavad.</p> <p>Kohtumine oli j&auml;tk suvel toimunud Valga ettev&otilde;tjate ja linna esindajate delegatsiooni k&uuml;lastusele Tangshani linna Hiinas. Linnapea Kalev H&auml;rk kutsus suursaadikut Qu Zhe visiidile Valgasse selleks, et tutvustada l&auml;hemalt linna ning kohtuda ettev&otilde;tjatega. Kohtumise t&auml;pne aeg on veel selgumisel.</p> <p>Sten Otsmaa<br />Valga Linnavalitsuse ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br />766 9953; 5349 8683</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5571Linnavalitsuse 7. septembri istungi kokkuvõte2016-09-09<p><strong>Valga Linnavalitsuse 7. septembri korralisel istungil oli arutlusel 12 eeln&otilde;ud.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Spordivaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus: </span></p> <ul> <li>Eraldada spordi&uuml;rituste korraldustoetust 2016. aasta IV kvartali eest &uuml;heksale spordiklubile kokku summas 1275 eurot.</li> <li>Eraldada toetust noorte omaalgatusliku projekti &bdquo;Kino&ouml;&ouml; noortele" l&auml;biviimiseks 140 eurot.</li> <li>Eraldada spordieelarve reservist MT&Uuml;-le Sumotori 300 eurot kahe noorsportlase osalemiseks sumo Euroopa Meistriv&otilde;istlustel Brandenburgis ning MT&Uuml;-le Valga Petanque Klubi 300 eurot kahe noorsportlase osalemiseks petanque Euroopa Meistriv&otilde;istlustel Monacos.<br />Lisainfo: spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, tel 766 9918, <a href="mailto: karl.kirt@valgalv.ee">karl.kirt@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnaplaneerimise k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus: </span></p> <ul> <li>M&auml;&auml;rata Valga linnas Piiri tn 34 elukondliku hoone teenindamiseks vajaliku maa&uuml;ksuse l&auml;hiaadressiks Piiri tn 34. Samas n&otilde;ustub linnavalitsus nimetatud maa&uuml;ksuse, pindalaga 2147 m&sup2; erastamisega kahele isikule.<br />Lisainfo: maan&otilde;unik Mario Pinka, tel 766 9950, <a href="mailto: mario.pinka@valgalv.ee">mario.pinka@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnamajanduse k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus: </span></p> <ul> <li>V&otilde;tta vastu &uuml;he surnud isiku p&auml;randvara.</li> <li>V&otilde;tta vastu kinkena kaks korteriomandit Valga linnas Kesk tn 20 ning J. Kuperjanovi tn 66 asuvates hoonetes.</li> <li>Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras kasutusse linnale kuuluvad Valga spordihoone kohvikuruumid asukohaga J. Kuperjanovi tn 36 Valga linnas <span style="text-decoration: underline;">j&auml;rgmistel tingimustel:</span> <ul> <li>&uuml;&uuml;rnik tagab hoones kohviku avamise ja v&auml;ljaarendamise;</li> <li>&uuml;&uuml;rnik tagab kohviku lahtioleku spordihallis toimuvate &uuml;rituste ajal ja k&uuml;lastajate toitlustamise nende toimumise v&auml;ltel ajavahemikul september-mai;</li> <li>&uuml;&uuml;rnik toitlustab &uuml;ritusi v&otilde;i korraldab &uuml;rituste toitlustamist ettevalmistusajaga 24 tundi;</li> <li>&uuml;&uuml;rniku poolt esitatav &uuml;&uuml;ripakkumine peab sisaldama kohvikuga seotud k&otilde;rvalkulusid;</li> <li>kasutusse andmise t&auml;htaeg 3 aastat alates lepingu s&otilde;lmimisest.</li> </ul> </li> <li>Anda otsustuskorras t&ouml;&ouml;andja eluruumina kasutusse kaks eluruumi Valga linnas Allika tn 4 ning Sepa tn 9 asuvates hoonetes.<br />Lisainfo: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos, tel 766 9955, <a href="mailto: pille.meriroos@valgalv.ee">pille.meriroos@valgalv.ee</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Sotsiaalvaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus: </span></p> <ul> <li>V&otilde;imaldada koha &uuml;hele isikule AS Valga Haigla hoolekande osakonnas.<br />Lisainfo: sotsiaalabiameti puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, tel 766 9957, <a href="mailto: udo.reinsalu@valgalv.ee ">udo.reinsalu@valgalv.ee </a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas eraldada reservfondist j&auml;rgmise summa: </span></p> <ul> <li>Valga linna lasteaia Kaseke 50. juubelis&uuml;nnip&auml;eva kingituse soetamiseks 600 eurot.<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a> </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Valga Linnavolikogule otsustati edastada kinnitamiseks j&auml;rgmised eeln&otilde;ud: </span></p> <ul> <li>Valga Linnavolikogu otsuse &bdquo;Eluruumi v&auml;ljaarvamine sotsiaaleluruumide hulgast" eeln&otilde;u<br />Valga linnale kuulub korteriomand P&auml;rna pst 3-22 Valga linnas. Korteri sanitaarne seisukord ei taga normaalseid elamistingimusi, seet&otilde;ttu seisab korter hetkel t&uuml;hjana.<br />Eluruumi v&auml;ljaarvamisel sotsiaaleluruumide hulgast vaadatakse t&auml;psemalt &uuml;le sanitaarse olukorra halvenemise p&otilde;hjused ja korter remonditakse.<br />Tulenevalt asjaolust, et linnavalitsusel on tekkinud vajadus 3-toalise t&ouml;&ouml;andja eluruumi j&auml;rele, muudetakse korter t&ouml;&ouml;andja eluruumiks.<br />Lisainfo: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos, tel 766 9955, <a href="mailto: pille.meriroos@valgalv.ee">pille.meriroos@valgalv.ee</a></li> </ul> <p>Linnavalitsus koguneb j&auml;rgmisele korralisele istungile teisip&auml;eval, 20. septembril 2016 kell 9.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ragne Ts&auml;kko<br />linnasekret&auml;r<br />Tel 76 69 901<br /><a href="mailto: ragne.tsakko@valgalv.ee">ragne.tsakko@valgalv.ee</a></p> <ul> </ul> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5570Jooksusõpru oodatakse Valga-Valka rahvajooksule 2016-09-08<p>Sel reedel korraldatakse juba &uuml;heksateistk&uuml;mnendat korda Valga-Valka kesklinnas toimuv eestlasi ja l&auml;tlasi &uuml;hendav rahvajooks ja kepik&otilde;nd. Lisaks t&auml;iskasvanutele saavad jooksur&otilde;&otilde;mu nautida ka lapsed.</p> <p>Reedel, 9. septembril toimub traditsiooniline Valga-Valka rahvajooks - lastejooks ja kepik&otilde;nd. K&otilde;iki jooksus&otilde;pru oodatakse Valga Pedeli rannamaja juurde, kus algusega kell 15 antakse start 1,25 km pikkuse raja l&auml;bimiseks lastejooksudele ja kell 18 p&otilde;hidistantsi 4,5 km jooksjatele ja kepik&otilde;ndijatele.</p> <p>Lastejooksudele antakse kaheksa eraldi starti vastavalt vanusegruppidele ja poiste ning t&uuml;drukute jooksudele. P&otilde;hijooksule oodatakse noori alates 7. klassist ja t&auml;iskasvanuid.</p> <p>Lastejooksudele registreeritakse koolides ja v&otilde;istluspaigas tund enne jooksude algust. P&otilde;hidistantsile osalejate eelregistreerimine aadressil rein.leppik@valgalv.ee l&otilde;peb v&otilde;istlusp&auml;eval kell 15. Samuti saab registreeruda ka v&otilde;istlusp&auml;eval stardipaigas enne jooksu algust, kuid siis on osalustasu 3 eurot.</p> <p>Tutvu t&auml;psemalt v&otilde;istlusjuhendiga:</p> <p><strong>Aeg ja koht </strong></p> <ul> <li> <strong>9. septembril 2016 kell 15</strong> <strong>Valgas Pedeli rannamaja ees</strong> antakse start lastejooksudele: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass t&uuml;drukud ja poisid.<br />Lastejooksud raja pikkusega 1250 m toimuvad Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res. <br /> <ul> <li>kell 15.00 - kuni 3.klass, t&uuml;drukud </li> <li>Kell 15.10 - kuni 3.klass, poisid </li> <li>kell 15.20 - 4.klass, t&uuml;drukud </li> <li>kell 15.30 - 4.klass, poisid </li> <li>kell 15.40 -&nbsp; 5.klass, t&uuml;drukud </li> <li>kell 15.50 - 5.klass, poisid </li> <li>kell 16.00 - 6.klass, t&uuml;drukud </li> <li>kell 16.10 - 6.klass, poisid</li> </ul> </li> <li><strong>9. septembril 2016 kell 18</strong> <strong>Valgas Pedeli rannamaja juures </strong>antakse start p&otilde;hijooksule: naised, mehed, t&uuml;drukud, poisid (alates 7.klassist). <br />Starditakse &uuml;hes stardigrupis rannavalve maja l&auml;histel (Perve t&auml;nav), joostakse (k&otilde;nnitakse keppidega) Pedele paisj&auml;rve parempoolsel kergliiklusteel, Tartu mnt. sillani &uuml;le Tartu mnt, edasi Valka &uuml;mber Paisj&auml;rve kuni esimese sillani sealt tagasi m&ouml;&ouml;da Riia mnt. &uuml;le Raja tn ja uuesti Pedeli &auml;&auml;rsele kergliiklusteele - teisel kaldal - kuni Pika tn sillani ja sealt fini&scaron;isse Rannavalve maja ees. Rada on pikk 4,5 km.</li> </ul> <p><strong>Registreerimine osav&otilde;tuks</strong></p> <ul> <li>Lastejooksudele kirjapanek toimub koolides, kehalise kasvatuse &otilde;petajate ja klassijuhatajate juures vastavatel registreerimislehtedel (Iga klass ja t&uuml;drukud poisid eraldi registreerimislehtedele) kuhu m&auml;rgitakse osav&otilde;tja eesnimi, nimi, s&uuml;nniaasta. Registreerimislehed tuleb saata 8. septembri kella 16-ks e-posti aadressile: rein.leppik@valgamv.ee v&otilde;i Kesk tn 12 valvelauda.<br /><br />Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri, mis kantakse registreerimislehele stardipaigas. P&otilde;hijooksule registreerumine e-postitsi kuni 9. septembri kella 15-ni aadressil rein.leppik@valgamv.ee, rinnanumbri saavad eelregistreerunud stardipaigas.<br /><br />V&otilde;istlusp&auml;eval, 9.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli rannamajas kella 14.00-15.00<br />V&otilde;istlusp&auml;eval, 9.septembril saab p&otilde;hijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30-17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot</li> </ul> <p><br /><strong>Autasustamine</strong></p> <ul> <li> Lastejooksul autasustatakse (kohe jooksu l&otilde;pus) iga vanuseklassi I - III koha v&otilde;itjaid (logoga T-s&auml;rk, medal), 4. - 6.koht logoga T-s&auml;rk. K&otilde;ikidele jooksu l&otilde;petajatele osav&otilde;tuauhind. </li> <li>Absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.- 12. koht saavad jooksu logoga T-s&auml;rgi. K&otilde;ikide osav&otilde;tjate vahel loositakse v&auml;lja 60 T S&auml;rki Rahvajooksu logoga. Kepik&otilde;ndijate vahel loositakse lisaks 10 T-s&auml;rki.</li> </ul> <p><strong>Korraldus</strong></p> <ul> <li>Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. V&otilde;istluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja fini&scaron;is kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside t&auml;histuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus, liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad m&otilde;lemad pooled omal territooriumil. K&otilde;ik osav&otilde;tjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!</li> </ul> <p><strong>XIX Valga - Valka rahvajooksu korraldamist toetavad </strong></p> <ul> <li>Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Hasartm&auml;ngumaksu N&otilde;ukogu, Valga Maavalitsus, Valga Linnavalitsus, MT&Uuml; Valgamaa Omavalitsuste Liit, Raadio Ruut FM, Valkas Novaz</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5553Valga linna külastab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus2016-09-02<p><strong>Valga linna k&uuml;lastab 2. septembrist 4. septembrini Eesti Apostlik-&Otilde;igeusu Kiriku metropoliit Stefanus. K&otilde;rgestip&uuml;hitsetud metropoliit osaleb t&auml;nasel Jaani kiriku 200. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud pidulikul kontserdil ja kohtub linnapea Kalev H&auml;rkiga. Peale p&uuml;hap&auml;evase jumalateenistuse l&auml;biviimist Valga Issidori kirikus naaseb ta tagasi Tallinna.</strong></p> <p>Tallinna ja kogu Eesti metropoliiti saadab Valga visiidil munkpreester Justinus ja kiriku kantsler Martin Toon.</p> <p>Eesti Apostlik-&Otilde;igeusu Kiriku pea, metropoliit Stefanus k&uuml;lastas Valga linna viimati 2013. aasta septembris, kui ta pidas Valga Issidori peakiriku endise &uuml;lempreestri Valentin Savini 100. s&uuml;nniaastap&auml;evale p&uuml;hendatud m&auml;lestusliturgia ning avas Tartu t&auml;nava kalmistul hauat&auml;hise.</p> <p><strong>Valga Jaani kiriku valmimise 200. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud s&uuml;ndmused: </strong></p> <ul> <li><strong>2. septembril kell 19</strong> PLMF kirikuklassika kontsert. Esinevad Pille Lill (sopran), Tiia Tenno (orel). Kontsert on tasuta</li> <li><strong>3. septembril kell 15</strong> Valga Jaani kiriku 200. aastap&auml;eva jumalateenistus piiskop Joel Luhametsa ja k&uuml;lalisvaimulike osav&otilde;tul. T&otilde;rva Kammernaiskoor esitab Max Filke Missa in honorem St. Caroli Boromaei. Orelil J&uuml;ri Goltsov. J&auml;rgnevad s&otilde;nav&otilde;tud, t&auml;nuavaldused ja kirikukohv</li> <li><strong>4. septembril kell 10</strong> armulauaga jumalateenistus. Jutlustab Jarmo Happonen Soome Ylistaro kogudusest ja laulab Valga segakoor R&otilde;&otilde;m. Orelil J&uuml;ri Goltsov. J&auml;rgnevad s&otilde;nav&otilde;tud, t&auml;nuavaldused ja kirikukohv.</li> </ul> <p>Kirikus on avatud Linnakiriku valmimise 200. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud r&auml;ndn&auml;itus "Valga Jaani kirik 200". N&auml;itust esitletakse koos Valga Muuseumi r&auml;ndn&auml;itusega "Hans Einer 160 ja Valga Eesti Peetri Kirikukool 135."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5549Valga gümnasistid alustavad õppeaastat värskel renoveeritud majas2016-08-31<p>T&auml;na, 31. augustil avatakse Valga G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilastele v&auml;rskelt renoveeritud Valga linna k&otilde;ige v&auml;&auml;rikam koolihoone - Valge maja. Koolimaja on saanud korraliku uuenduskuuri, kus on loodud t&auml;nap&auml;evased &otilde;ppimis- ja &otilde;petamistingimused. Valga G&uuml;mnaasium alustab 1. septembril 2016 t&ouml;&ouml;d riigig&uuml;mnaasiumina.</p> <p>Valga linnapea Kalev H&auml;rki s&otilde;nul on kool ka p&auml;rast riigile &uuml;leandmist Valga kooliv&otilde;rgu osaks ja kaasatakse linna haridusvaldkonna k&uuml;simuste aruteludesse ning otsuste tegemistesse ning muudesse sellega seonduvatesse protsessidesse.</p> <p>Koolipidajaks on 1. septembrist 2016 Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja kooli hakkab haldama Riigi Kinnisvara AS. Kooli renoveerimist rahastas samuti HTM ja t&ouml;&ouml;d tellis Riigi Kinnisvara AS.</p> <p>Valga G&uuml;mnaasiumi renoveerimist&ouml;&ouml;dest suuremad summad kulusid ehitust&ouml;&ouml;dele maksumusega 2,8 mlj eurot, t&ouml;&ouml;v&otilde;tjaks oli AS Semuehitus. Projekteerimisele kulus 85,3 tuhat eurot, t&ouml;id teostas AS Amhold / ARC Projekt O&Uuml;; projekti ekspertiisiks kulus 7,8 tuhat eurot, teostaja AS Telora-E / O&Uuml; Pakrum; omaniku j&auml;relevalve l&auml;ks maksma 47,1 tuhat eurot, teenust osutas P.P Ehitusj&auml;relevalve O&Uuml;.<br />Koolihoone sisustus l&auml;ks maksma kokku 322,1 tuhat eurot, IT seadmetele kulus 161,2 tuhat eurot ja labori sisseseadeteks kulutati 108 tuhat eurot.</p> <p>Linnapea Kalev H&auml;rk on rahul tellijate t&ouml;&ouml;ga: &bdquo;Kooli renoveerimisel kasutati algup&auml;raseid v&auml;rvitoone ja projekteerija on arhitektuurselt osanud h&auml;sti sulandada k&otilde;ik vajaliku, et see vastaks ka muinsuskaitse n&otilde;uetele. N&auml;iteks t&auml;nap&auml;eval peab koolil olema erivajadustega &otilde;pilaste tarbeks lift, muinsuskaitse n&otilde;uded seda koolihoonesse ei lubanud, projekteerija suutis selle n&otilde;ude t&auml;ita &uuml;ldmuljet rikkumata."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5548Valga väärikas vanalinn saab peatselt uue ilme2016-08-31<p><strong>Valga Linnavalitsuse projekt &bdquo;Valga vanalinna (8.kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" sai piirkondade konkurentsiv&otilde;ime tugevdamise meetmest rahastuse. Projekti kogumaksumuseks on 1,7 miljonit eurot, millest Ettev&otilde;tluse Arendamise Sihtasutuse poolt on toetus 1,5 miljonit ja 0,2 miljonit on omaosalus.</strong></p> <p>Valga kesklinna arengu s&uuml;dameasjaks v&otilde;tnud Valga linnapea Kalev H&auml;rk kinnitas: &bdquo;Rekonstrueerimise j&auml;rgselt tuleb Valga vanalinna tagasi Liivimaa hing - taastub ajalooliselt v&auml;&auml;rikas ja s&uuml;ndmustest pidevalt tukslev linnas&uuml;da."</p> <p>Valga vanalinna projektiga on algust tehtud juba 2015 aastal, kui koost&ouml;&ouml;s Eesti Arhitektide Liiduga korraldati arhitektuurikonkurss, mille raames tunnistati parimaks ideekavand m&auml;rgus&otilde;naga &bdquo;Tootem", mille autorid on Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping Itaalia arhitektuurib&uuml;roost FRANCHI ASSOCIATI. <br />&bdquo;Uuenenud Valga vanalinnas saavad kokku t&auml;nap&auml;evane ja vana: ajaloolised hooned s&auml;ilitatakse ja renoveeritakse, linnas&uuml;damesse rajatakse juurde uus ja modernne keskv&auml;ljak, mis saab s&uuml;ndmuste toimumise ja inimeste kohtumispaigaks," lisas linnapea H&auml;rk.</p> <p>Valga vanalinna rekonstrueerimist&ouml;&ouml;de k&auml;igus on plaanis k&otilde;igepealt taastada Valga kreisihoone katus ja lammutada hilisem juurdeehitus ning nende t&ouml;&ouml;dega tahetakse j&otilde;uda valmis juba k&auml;esoleva aasta l&otilde;puks. Vanalinna keskv&auml;ljaku rajamise t&ouml;&ouml;dega on plaanis alustada 2017. aasta kevadel ning valmis peaks keskv&auml;ljak saama Eesti Vabariigi 100. s&uuml;nnip&auml;evaks.</p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=0B0_COaRToY1CbUVHRTdUS2YzRGM">Vaata Valga vanalinna tulevikuvisiooni videoklipilt</a></p> <p>Lisainfo:</p> <ul> <li>Valga linnapea Kalev H&auml;rk<br />5347 2255</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5545Linnavalitsuse erakorraliste istungite kokkuvõte2016-08-30<p><strong>Valga Linnavalitsuse erakorralistel istungitel 18., 24. ja 30. augustil oli arutlusel kokku neli eeln&otilde;ud.</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Kultuurivaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus 18. augusti 2016 istungil: </span></p> <ul> <li>Anda loa Kaitseliidu Valgamaa malevale Valga linnas Pedeli j&otilde;e puhkealal naiskodukaitsjate vabariiklike spordiv&otilde;istluste korraldamiseks.<br />Lisainfo: kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, tel 766 9914, merce.mae@valgalv.ee</li> </ul> <p>Linnamajanduse k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus 24. augusti 2016 istungil:</p> <ul> <li>V&otilde;&otilde;randada otsustuskorras tasuta linnavara Haridus- ja Teadusministeeriumile, mille seas on bilansiv&auml;line v&auml;hev&auml;&auml;rtuslik vara ning p&otilde;hivara. Suurematest esemetest on vara hulgas arvuti, kohvimasin ja &otilde;mblusmasin. Valdavalt on tegemist tavap&auml;rast koolitarvetega nagu tahvlid, keemiatarbed jmt.<br />Lisainfo: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos, tel 766 9950, pille.meriroos@valgalv.ee</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Ehitusk&uuml;simustes otsustas linnavalitsus 30. augusti 2016 istungil: </span></p> <ul> <li>V&auml;ljastada kasutusloa Valga linnas J. Kuperjanovi tn 10 kinnistul asuvale koolimajale. Objekti t&auml;itedokumentatsioon on esitatud ning riigil&otilde;iv tasutud.<br />Lisainfo: linnamajandusameti juhataja Urma M&ouml;ldre, tel 7669 960, urmas.moldre@valgalv.ee</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas eraldada investeeringuteks 30. augusti 2016 istungil: </span></p> <ul> <li>Valga lasteaiale Kaseke v&auml;li&otilde;ppeklassi ehituseks 4000 eurot.<br />Lisainfo: aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, tel 766 9909, lauri.drubins@valgalv.ee</li> </ul> <p><br />Linnavalitsus koguneb j&auml;rgmisele korralisele istungile kolmap&auml;eval, 7. septembril 2016 kell 11.00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ragne Ts&auml;kko<br />linnasekret&auml;r<br />Tel 76 69 901<br />ragne.tsakko@valgalv.ee</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5543Valga linnavalitsus ootab linna ettevõtlusuuringule vastama kuni 31.082016-08-29<p><strong>Valga linnavalitsus viib augustis l&auml;bi Valga linna ettev&otilde;tjate seas uuringu, mille eesm&auml;rgiks on v&auml;lja selgitada ettev&otilde;tjate vajadused ja ootused linna arengule. K&auml;esolev uuring keskendub Valga linna ettev&otilde;tjatele selleks, et saada sisend linna &uuml;ldplaneeringusse. </strong></p> <p>Ettev&otilde;tjate tagasisidet oodatakse kuni 31.08.2016. <a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/hetkel-oluline/Valga-linna-ettevotlusuuring-2016"><strong>Ankeet ja lisainfo on leitav siit</strong></a></p> <p>Lisainfo:</p> <p>Sten Otsmaa<br /> Valga LV ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist<br /> <a href="mailto: sten.otsmaa@valgalv.ee">sten.otsmaa@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5541Valga Põhikool jätkab tavapärase tundide algusajaga2016-08-26<p><strong>Valga P&otilde;hikoolis j&auml;tkatakse algaval &otilde;ppeaastal &otilde;ppet&ouml;&ouml;d harjumusp&auml;rase ajakavaga ning k&otilde;ikidel klassidel algavad &otilde;ppetunnid kell 8.00: 1.-2. klassidel Vabaduse tn 13 ja 3.-9. klassidel Kungla tn 16 koolimajas. </strong></p> <p>Algselt plaanis p&otilde;hikool uuest &otilde;ppeaastast nihutada &otilde;ppetundide algust poole tunni v&otilde;rra edasi, kuid vanematelt saadud tagasiside n&auml;itas, et koolip&auml;eva alguse kellaaja edasil&uuml;kkamine paneb paljud pered keerulisse olukorda. P&otilde;hjusena toodi v&auml;lja ka koolip&auml;eva &uuml;ldine pikenemine, mis omakorda raskendab huvitegevuses osalemist. Eelpool toodud argumentidele tuginedes ei ole ka kooli hoolekogu &otilde;ppetundide alguse kellaaja muudatusele oma heakskiitu andnud.</p> <p>Valga P&otilde;hikooli direktori Hannely Luik-Stogov &uuml;tles: &bdquo;Valga P&otilde;hikooli 16. augustil avaldatud info koolitundide algusaja muutmiseks oli ennatlik ja osapooltega piisavalt l&auml;bi arutamata. Kool kinnitab, et muud &otilde;pilaste arengu tagamiseks planeeritavad sisulised muudatused saavad uuel &otilde;ppeaastal siiski teoks koost&ouml;&ouml;s &otilde;petajate, &otilde;pilaste, hoolekogu ja lapsevanematega. Kooli eesm&auml;rgiks on olla oma lastele ja nende vanematele usaldusv&auml;&auml;rseks partneriks, mist&otilde;ttu p&uuml;&uuml;ame oma tegevuses l&auml;htuda eelk&otilde;ige kogukonna huvidest."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5538Valgas lükatakse uus haridusaasta käima konverentsiga2016-08-24<p><strong>25. augustil, just enne uue &otilde;ppeaasta algust, toob Valga hariduskonverents "Haridus kui v&otilde;imalus" kultuuri- ja huvialakeskussesse kokku Valga linna ja maakonna haridusinimesed. Osalema on ennast registreerinud juba ligi 400 huvilist. Konverentsi tuntus on &uuml;letanud maakonna piirid ja juba mitmendat aastat on osalejaid ka Tartu- ja V&otilde;rumaalt. </strong></p> <p>Konverentsi peakorraldaja ja Valga Linnavalitsuse hariduse- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants s&otilde;nul r&auml;&auml;gitakse konverentsil muutunud &otilde;pik&auml;situsest; lasteaia ja kooli&otilde;petajate hindamisest, tagasisidestamisest; v&auml;&auml;rtustest; lugemisest; haritusest ja &otilde;nnelikust koolielust.</p> <p>&bdquo;Eesti elukestva &otilde;ppe strateegia suunab liikuma muutunud &otilde;pik&auml;situse suunas eesm&auml;rgiga toetada iga &otilde;ppija individuaalset ja sotsiaalset arengut , arendada &otilde;pioskusi, loovust ja ettev&otilde;tlikkust ning rakendada arendavaid &otilde;ppemetoodikaid k&otilde;igil haridustasemetel", &uuml;tles Anneli Rants, kes peab t&auml;htsaks muutunud &otilde;pik&auml;situse teemat, sest elu meie &uuml;mber on pidevas muutuses ja muutustega peavad kaasa minema ka koolid.</p> <p>Konverentsil saab kuulata Haridus- ja teadusministeeriumi esindajalt mida uut on 2016/2017 &otilde;ppeaastaks plaanis ning konverentsi l&otilde;pus arutletakse teemal "Mida ootab &uuml;hiskond koolilt t&auml;na, homme".</p> <p>Igaaastane Valga hariduskonverents on heaks alustuseks uuele &otilde;ppeaastale. Siin on hea v&otilde;imalus h&auml;&auml;lestada end peale pikka suvepuhkust taas koolilainele, kuulates h&auml;id lektoreid, arutleda haridusteemadel ning kohata h&auml;id kolleege ja vahetada muljeid.</p> <p>Konverentsi kava</p> <ul> <li>kell 10.00-10.30 Tervituskohv, registreerumine</li> <li>kell 10.30-10.35 Konverentsi avamine, tervitus Margus Lepikult - Valga maavanem</li> <li>kell 10.40-10.50 Avak&otilde;ne, Lauri Drubin&scaron; - Valga aselinnapea linnapea &uuml;lesannetes</li> <li>kell 10.55-11.30 &bdquo; Muutunud &otilde;pik&auml;situs - p&uuml;&uuml;d ideest teostumiseni", Kristi Vinter - Tallinna &Uuml;likooli Haridusteaduste instituudi direktor</li> <li>kell 11.35-12.15 &bdquo;Kuidas hinnata &otilde;petaja t&ouml;&ouml;d nii, et see toetab iga &otilde;petaja professionaalset arengut?", Mait Raava - juhtimiskonsultant, Pro Konsultatsioonid</li> <li>kell 12.20-.12.50 &bdquo;V&auml;&auml;rtusp&otilde;hisest juhtimisest FCR Media n&auml;itel", Kristiina Tukk - FCR Media tegevjuht</li> <li>kell 13.40-14.20 "Oleme need, mida/keda loeme!", Rein Veidemann - eesti kirjandusteadlane, ajakirjanik, kirjanik ja &otilde;ppej&otilde;ud</li> <li>kell 14.25-.14.45 &bdquo;Uus &otilde;ppeaasta, uued v&auml;ljakutsed", Pille Liblik- Haridus- ja Teadusministeeriumi &uuml;ldharidusosakonna asejuhataja</li> <li>kell 14.50-15.15 "&Otilde;nneliku &otilde;petaja valem", Tiina J&otilde;geda - eesti ajakirjanik ja ps&uuml;hholoogiline n&otilde;ustaja</li> <li>kell 15.20- 15.50 Arutelu " Mida ootab &uuml;hiskond koolilt t&auml;na, homme" <ul> <li>Pille Liblik - Haridus- ja Teadusministeeriumi &uuml;ldharidusosakonna asejuhataja</li> <li>Tiina J&otilde;geda - eesti ajakirjanik ja ps&uuml;hholoogiline n&otilde;ustaja</li> <li>Andrus Murumaa - Valga G&uuml;mnaasiumi direktor</li> </ul> </li> <li>kell 15.50 -16.00 Konverentsi l&otilde;petamine</li> </ul> <p>Konverentsi modereerib M&auml;rt Treier</p> <p>Hele Helet&auml;ht<br />Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist<br />766 9902; 5347 2255</p>http://www.valgalv.ee/et/Uudised&nID=5537Linnavalitsuse 23. augusti istungi kokkuvõte2016-08-24<p><strong>Valga Linnavalitsuse 23. augusti korralisel istungil oli arutlusel 11 eeln&otilde;ud.</strong></p> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Kultuurivaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus: </span><br />Anda loa Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 27. augustil 2016 kell 17-23 Pedeli paisj&auml;rve saarel kontserdi &bdquo;Muinastulede &ouml;&ouml;" korraldamiseks. <br /><br />Anda loa Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 1. septembril 2016 kell 14-17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel platsil kogupere&uuml;rituse &bdquo;Tere kool" korraldamiseks.<br /><br />Anda soodustuse Valgamaa Lasterikaste Perede &Uuml;hingule Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide &uuml;&uuml;ri eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 26. augustil 2016 kella 17-20 korraldatava tarkusep&auml;eva &uuml;ritusega "Lapsed kooli".<br />Lisainfo: kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, tel 766 9914, merce.mae@valgalv.ee</li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Haridusk&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span><br /><br />Kinnitada alates 1. septembrist 2016 toidup&auml;eva maksumuse Valga linna lasteaedades Buratino, Kaseke, P&auml;&auml;suke ja Walko j&auml;rgmiselt:<br /><br />1) aiar&uuml;hmas 3,20 eurot p&auml;eva kohta, millest Valga linna osalus on kuni 0,95 eurot (hommikus&ouml;&ouml;k 0,29 eurot, l&otilde;una 0,47 eurot ja oode 0,19 eurot) ja lapsevanema osalus 2,25 eurot (hommikus&ouml;&ouml;k 0,67 eurot, l&otilde;una 1,13 eurot ja oode 0,45 eurot);<br /><br />2) s&otilde;imer&uuml;hmas 2,88 eurot p&auml;eva kohta, millest Valga linna osalus on kuni 0,85 eurot (hommikus&ouml;&ouml;k 0,26 eurot, l&otilde;una 0,42 eurot ja oode 0,17 eurot) ja lapsevanema osalus s&otilde;imer&uuml;hmas 2,03 eurot (hommikus&ouml;&ouml;k 0,60 eurot, l&otilde;una 1,02 eurot, oode 0,41 eurot).<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, anneli.rants@valgalv.ee</li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Sotsiaalvaldkonna k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span><br /><br />T&otilde;sta alates 1. septembrist 2016 Valga linna poolt t&auml;iendava sotsiaaltoetusena makstavat lasteaiatasu toetust seniselt 25 eurolt 30 eurole.<br /><br />V&otilde;imaldada koha kahele isikule AS Valga Haigla hoolekande osakonnas.<br />Lisainfo: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel, tel 766 9943, meeli.tuubel@valgalv.ee; sotsiaalabiameti puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, tel 766 9957, udo.reinsalu@valgalv.ee</li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsuse t&ouml;&ouml;korralduslikes k&uuml;simustes otsustas linnavalitsus:</span><br /><br />Kinnitada haridus- ja kultuuriameti p&otilde;him&auml;&auml;ruse uues redaktsioonis. Muudetud p&otilde;him&auml;&auml;ruses annab linnavalitsus haridus- ja kultuuriameti p&auml;devusse lisaks avaliku &uuml;rituse korraldamise lubade ja ilutulestiku korraldamise lubade menetlemisele ka nimetatud lubade v&auml;ljaandmise.<br />Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 766 9912, anneli.rants@valgalv.ee</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Linnavalitsus otsustas eraldada projektide omaosaluse realt:</span> <ul> <li>sihtasutusele Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsioon projektitaotluse "Valga Militaarteemapargi arendamine" omaosaluse kulude katteks 1 260 eurot.<br />Lisainfo: arenguameti juhataja Aira Varblane, tel 766 9964, aira.varblane@valgalv.ee </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Valga Linnavolikogule otsustati edastada kinnitamiseks j&auml;rgmised eeln&otilde;ud: <br /></span> <ul> <li>Valga Linnavolikogu m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Sport p&otilde;him&auml;&auml;rus" eeln&otilde;u<br /><br />Valga Linnavalitsuse allasutuse Valga Sport p&otilde;him&auml;&auml;rus kinnitati Valga Linnavolikogu 30. oktoobri 2015 m&auml;&auml;rusega nr 36. Eeln&otilde;uga soovitakse p&otilde;him&auml;&auml;ruses teha j&auml;rgmised muudatused:<br />1) spordikeskuse postiaadressiks s&auml;testatakse J. Kuperjanovi t&auml;nav 36, Valga linn, sihtnumber 68207. Nimetatud muudatus on tingitud linnakodanike ja Valga Spordihalli k&uuml;lastajate kaebustest, mille kohaselt k&uuml;lastajate jaoks on senise aadressi Kungla tn 31 j&auml;rgi spordihall raskesti leitav. Kuiv&otilde;rd ligip&auml;&auml;s spordihalli parklale toimub J. Kuperjanovi t&auml;nava kaudu, on otstarbekas muuta spordihalli l&auml;hiaadress J. Kuperjanovi t&auml;nava j&auml;rgi.<br />2) Valga Spordile antakse &otilde;igus tegelda kaubandusliku tegevusega spordihalli kohvikuruumides. Spordihalli kohvikuruum on sisustatud vajaliku m&ouml;&ouml;bli ja k&ouml;&ouml;gitehnikaga, et pakkuda toitlustamist halli k&uuml;lastajatele. Suuremate &uuml;rituste ajal on n&otilde;udlus pealtvaatajate poolt jookide ja suupistete j&auml;rele. Samuti soovitakse karastus- ja spordijooke treeningute ajal ning toitlustast pikematel v&otilde;istlustel. Selleks, et osutada paremat teenust spordihalli kasutajatele ja k&uuml;lastajatele, on vajalik hoida t&ouml;&ouml;s halli kohvik ning omada selleks seaduslik luba.<br />3) P&otilde;him&auml;&auml;rusest eemaldat