Sa asud: Esileht

Prindi

Üldplaneeringuga on koostamisel Valga asumite kaart

27.09.2017

Üldplaneeringuga on koostamisel Valga asumite kaart

Tänavune suvi oli vaatamata kehvale ilmale sündmusterohke. Tavaliste spordi- ja kultuuriürituste kõrval toimub iga aastaga järjest rohkem erinevate kohvikute, avatud talude, avatud õue, õunaõue- ja aiamüügipäevi. Nende ürituste eripära seisneb sellest, et neid korraldavad kohalikud inimesed endale ise, seega tekivad need kogukonna eestvedamisel. Kogukondade roll Eestis jätkab kasvamist ja me kuuleme neist järjest enam. Aktiivsete inimeste ja kogukondade eestvedamisel asutatakse tihti erinevaid seltse, näiteks Telliskivi või Supilinna selts, kes seisavad kohalike huvide eest.

Tavaliselt moodustavad kogukonna just lähestikku elavad inimesed (naabruskond). Kogukond peab olema paraja suurusega - ühe pere raames või terve linna territooriumil elavate inimeste kohta me ei saa öelda kogukond. Kogukonna tekkimise eelduseks on kohaliku identiteedi olemasolu, see miski, mis inimesi ühendab. Kohalik identiteet põhineb kahel asjaolul, nimel ja piiridel. Meil on vaja teada, mis on selle koha nimi, kus me elame, ja kus see koht algab ja lõpeb.

Valga linnavalitus on koostamas uut üldplaneeringut, mille abil püütakse suunata Valga linnaruumi arengut aastani 2030. Tahaksime, et kohalikel inimestel oleks suurem roll linna arengus, eeskätt just oma naabruskonnas. Soovime, et kogukonnad seisaksid rohkem oma huvide eest ning osaleksid aktiivsemalt linna arengu protsessis.

Valga linna ajalooline ruumiline areng on keeruline. 19. sajandi lõpul kasvas linn kiiresti, aastal 1920 oli jagatud pooleks, 1925. aastaks oli linnaga liidetud Puraküla. Teise maailmasõja ajal sai linn tugevasti kannatada ning nõukogude ajal lisandus palju uusi hooneid. Selle tulemusena on Valga linna eri osades väga erinev hoonestus. Kesklinna majad ja neid ümbritsev linnaruum (tänavad) näevad välja teistmoodi kui Linnapargi ümbruse või üle raudtee asuv piirkond. Vaatamata sellele ei ole Valga territooriumi ametlikult kuidagi jaotatud. Kohalikel on veel meeles mõned vanad asumite nimed, näiteks Puraküla, Kapstamõisa, Pilpaküla, ja mõned eraldatud asumid eristatakse praegugi nime järgi, nagu näiteks Tambre, Toogipalu ja Priimetsa. Vaatamata sellele ei oska enamik Valga linna inimestest nimetada, et millises linnaosas tema kodu täpselt asub.

Selleks, et seda muuta ja võimaldada kohaliku identiteedi tekkimist, koostasime uue üldplaneeringu raames ka perspektiivsete Valga asumite kaardi. Selle väljatöötamisel oleme lähtunud peamiselt kahest aspektist: ajaloolisest identiteedist ja hoonestuse tüübist. Igale asumile oli vaja leida sobiv nimi ja määrata piirid. Mõned nimed leidsime vanadest allikatest, mõned oli vaja juurde mõelda, võttes arvesse piirkonna iseloomu. Piirid panime paika sedasi, et antud asumi piirides oleks hoonestus võimalikult ühetaoline ja teistest asumitest eristatav.

Asumite väljatöötamisel proovisime kaasata võimalikult palju inimesi, kes oleksid nõus meiega kaasa mõtlema. Möödunud kevadel paigaldasime ka linna erinevatesse kohtadesse, näiteks Rimi, Selver, Siili keskus, raamatukogu, kultuuri- ja huvialakeskus, ka asumite kaardi, kus oli kaks nimeta asumit. Selle tulemusena saime linna elanikult pakkumise, et ühe nimeta asumi nimetus võiks olla Piirimäe. Mille oleme juba ka kasutusse võtnud.
Valga linna asumite kaarti on aja jooksul täiendatud ning nimed on leidnud kõik asumid. Meil on hea meel teatada, et nüüdseks on asumite esmane kaart valmis ja tuleme sellega taaskord inimeste ette, et saada tehtud tööle tagasisidet.

Otsige välja lisatud kaardil oma kodukoht ning vaadake mis asumis ta asub. Kas olete rahul asumite piiritlusega? Kas nimi on Teie arvates sobiv? Selleks võtke linnavalitsusega ühendust keskkonnaspetsialisti e-posti aadressil anni.teetsmann@valgalv.ee või facebooki lehel „Valga linn" ning avaldage arvamust.
Kui kellelgi tuleb veel häid ettepanekuid seoses asumitega oleme valmis neid kaaluma ning viima vajaduse ning hea põhjenduse korral ka muudatusi sisse.

Jiri Tintera
Valga linnaarhitekt

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?