Sa asud: Esileht

Prindi

Valga linna Vabaduse tn 13 ja E.Enno tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine

20.09.2017

Valga linna Vabaduse tn 13 ja E.Enno tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine

Valga Linnavalitsuse 06.09.2017 a korraldusega nr 168 algatati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,1 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" elluviimiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitusõiguste määramine.

Ajavahemikul 2017. a maist kuni juulini korraldati arhitektuurivõistlus Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks. 6. septembril 2017. a Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 166 kinnitati võistluse tulemused. Võitjaks kinnitati ideekavand märksõnaga "ÜKS JA ÜKS" (autorid Rita Laudere, Karlis Lauders, Vadis Linde, Harijs Vucens, Betia Balode, Anna Liva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva).

Lähtuvalt planeerimisseaduse § 140 lõikest 8 muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. aprilli 2003. a otsusega nr 15 kehtestatud Valga linna Vabaduse tn 17 detailplaneering.

Valga Linnavalitsuse korraldusega, detailplaneeringu lähteseisukohtadega ning ideekavandiga on võimalik tutvuda Valga Linnavalitsuse II korrusel kabinet 202 (Puiestee tn 8, Valga).

Mario Pinka
Valga Linnavalitsus, maanõunik
Tel 766 9950; 5309 3826
e-post: mario.pinka@valgalv.ee

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?