Sa asud: Esileht

Prindi

Konkurss kaugõppegümnaasiumi direktori ametikohale

27.06.2017

Konkurss kaugõppegümnaasiumi direktori ametikohale

Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Kaugõppegümnaasiumi ( Uus tn 35, VALGA) direktori,
kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
  • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Tööle asumise aeg:

  • esimesel võimalusel kokkuleppel, kuid hiljemalt 1. septembrist 2017

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Kaugõppegümnaasiumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 24. juuli 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo:
haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759, e.post: anneli.rants@valgalv.ee

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?