Sa asud: Esileht

Prindi

Avalike pakendikonteinerite reostamisest

19.06.2017

Avalike pakendikonteinerite reostamisest

Valga linnas Võru ja Narva tn ristmikul asuvad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioonile (ETO) kuuluvad avalikud pakendikonteinerid, kuhu on võimalik linna elanikel tuua oma eelnevalt sorteeritud paberi/papi, segapakendi ning klaaspakendi jäätmeid. Kahjuks on antud pakendikogumise kohast saanud „heade" kodanike tõttu taaskord linna avalikku ruumi reostav prügila.

Inimesed toovad pidevalt antud konteineritesse ja vahetusse lähedusse erinevaid jäätmeid, mis sinna ei kuulu ning reostavad ümbruskonda. Toodud on nii olmejäätmeid, vanu külmikuid, mööblit ja muid jäätmeid. Tegemist on kohaga, kuhu pidevalt tuuakse olmejäätmeid ning muud prügi. Enamus sellisest kraamist nagu näiteks: kodutehnika, vanamööbel saab jäätmejaamas (Võru tn 109c) ära anda tasuta. Enamuste pakendikonteinerite juurde on paigutatud koostöös ETOga infotahvlid, kus on kirjas jäätmejaama asukoht, lahtioleku ajad ning jäätmeliigid, mida saab tasuta ära anda. Kogu selle kraami, mis pakendikonteinerisse ei sobi, ning olmeprügi likvideerimise eest peab Valga linn laskma maksumaksja raha eest ära koristada ning see ei ole odav.

Kahjuks on väga keeruline tuvastada inimesi, kes toovad avalikesse konteineritesse sobimatut prügi, kuid tuleb jätkata nende inimeste otsimist ning alustada trahvimist seni, kuni reostamine lõpeb. Valga linna jäätmehoolduseeskirja rikkumise eest on võimalik teha rahatrahvi eraisikule kuni 800 eurot ning juriidilisele isikule kuni 20 000 eurot. Suulistest hoiatustest ning info jagamisest kahjuks lihtsalt ei piisa. Lähipäevil saab töökorda ka Võru tänavale paigaldatud statsionaarne videokaamera, mis loodetavasti aitab prügistajaid tuvastada. Juhul kui keegi teab kedagi või on näinud kedagi avalikke pakendikonteinereid reostamas ning omab selle kohta ka tõendeid palume ühendust võtta Valga linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanniga (tel, 5860 1328 või e-post: anni.teetsmann@valgalv.ee).

Tuletaksin siinkohal veelkord meelde, et avalikesse pakendikonteineritesse sobivad järgmist liiki pakendid:

  • Paberi ja papi konteiner (sinine)- Konteinerisse sobivad paberi ning papi jäätmeid (nt: pappkastid/karbid, jõupaber, puhtad paberpakendid, ajalehed, raamatud paberkotid jms)
  • Klaaspakendi konteiner (roheline)- Konteinerisse sobivad värvitust ning värvilisest klaasist pudelid/purgid ja muu puhas klaaspakend. Kui klaaspakendi konteinerit eraldi ei ole, tuleb klaaspakend panna segapakendi konteinerisse
  • Segapakendi konteiner (kollane)- Segapakendi konteinerisse sobivad plastpakend (nt: jogurtitopsid, võikarbid, ketšupipudelid jms). Samuti plastiknõud/karbid ning metallpakend (nt. toidu ja joogipakendi metallkaaned, korgi konservikarbid.

Täpsemat info jäätmemajanduse kohta leiate keskkonnainfo rubriigist.

Anni Teetsmann
Keskkonna vanemspetsialist
Valga linnavalitsus
Tel. 766 9913; 5860 1328
E-post: anni.teetsmann@valgalv.ee

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?