Sa asud: Esileht

Prindi

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide üürile andmine eelläbirääkimistega pakkumuse teel

31.05.2017

Valga Linnavalitsus kuulutab välja Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide (Kesk tn 1, Valga linn) üürile andmise eelläbirääkimistega pakkumuse teel.

1. Valga Linnavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumuse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel:

 • 1.1. Üürnik kohustub jätkama ja arendama toitlustuskoha tegevust;
 • 1.2. kasutusse andmise tähtaeg 5 (viis) aastat alates lepingu sõlmimisest;
 • 1.3. üüri alghind ei ole määratud;
 • 1.4. üüritavate ruumide suurus on 186,1 m2;
 • 1.5. kõrvalkulud jäävad üürniku kanda;
 • 1.6. kontsertide ja teatrite toimumise päevadel teenindatakse külastajaid ka tund peale etenduse lõppu;
 • 1.7. vastavalt kokkuleppele kultuurikeskusega tagatakse ürituste ajal täiendav müügilaud teatrisaali fuajeesse;
 • 1.8. suursündmuste (festivalid, laadad jms) ajal peab kohvik olema avatud kuni sündmuse lõpuni, tagades piisava sortimendi valiku;
 • 1.9. suvisel perioodil (mai - september) tagatakse teenindamine kohviku ees olevas välikohvikus;
 • 1.10. kohviku reklaamsildid peavad olema piisavalt suured ja hästi nähtavad ning kooskõlastatud linna disaineriga;

2. Pakkumus peab sisaldama:

 • 2.1. Äriplaani
 • 2.2. Andmed pakkuja kohta:
  • 2.2.1. füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress;
  • 2.2.2. juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress;
  • 2.2.3. nõusolek kohvikuruumide kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumuse kehtestatud tingimustel;
  • 2.2.4. sõnade ja numbritega kirjutatud üürisumma;
  • 2.2.5. pakkuja kinnitus, et pakkujal puuduvad pakkumuse korraldaja ees täitmata kohustused;
  • 2.2.6. pakkuja kinnitus, et pakkuja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
  • 2.2.7. pakkumuse tegemise kuupäev, esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument;
  • 2.2.8. pakkumus peab olema allkirjastatud;

3. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16. juuni 2017 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida Pakkuja täpne nimi, kontaktandmed, registrikood ja tekst „Eelläbirääkimistega pakkumus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumid" ja „Mitte avada enne 16. juunit 2017 kell 11.15.

4. Pakkumuse vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta.

5. Pakkumused avatakse linnavarakomisjoni poolt 16. juunil kell 11.15 Valga Linnavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga II korrus, ruum nr 201. Pakkumuste avamisest võivad osa võtta kõik Pakkujad või nende volitatud esindajad.

6. Isikud, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumuse läbirääkimistele ei lubata.

7. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad pärast pakkumuste avamist pakkumuse esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustada. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma pakkumuse kohvikuruumide üüri ja üürile andmise tingimuste kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumuseks pakkumuse üürile andmise tingimustele vastanud ning üürisummas kõrgeima pakkumuse teinud osavõtja.

8. Linnavalitsus kinnitab haldusaktiga eelläbirääkimistega pakkumuse võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumuse nurjunuks.

9. Võitjaga sõlmitakse üürileping. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

10. Kui pakkumuse võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumuse tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

11. Täiendav info:

 • Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos (Puiestee tn 8, Valga linn III korrus, kabinet 311, telefonid 766 9955, 5237792, e-post: pille.meriroos@valgalv.ee.

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?