Sa asud: Esileht

Prindi

Valga-Valka piiriülene tööhõive saab hoogu juurde

24.05.2017

Valga-Valka piiriülene tööhõive saab hoogu juurde

23. mail 2017 allkirjastasid Valga linnapea Kalev Härk ja Läti Tööhõiveagentuuri direktori asetäitja Aiga Balode Eesti-Läti programmist rahastuse saanud projekti „Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine" partnerlepingu. Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada piiriülest koostööd ning viia kokku tööandjad ja tööotsijad.

„Töötajate liikumisvabadus aitab leida suuremal hulgal inimestel töökoht, mis vastab nende oskustele ning ületada tööturu kitsaskohti ja nende probleemide lahendamisele Valga-Valka piirkonnas aitab oluliselt kaasa antud projekti rakendamine," selgitas Kalev Härk.

Projekt mõjub positiivselt ühiskonna sidususele, soodustades ettevõtete konkurentsivõime- ja tegevuseelduste piirkondlikku võrdsust ning suurendades nende sotsiaalmajanduslikku heaolu.

Projekti raames viiakse läbi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks. Lisaks korraldatakse mitmeid erinevaid üritusi nii tööotsijatele kui ka ettevõtjatele. Projekti käigus soovitakse lihtsustada piiriülese tööotsingu ning ettevõtjatele töötajate otsingu protsessi, võimaldades projekti raames tõlkida saada olevate töökohtade info ning lisaks pakkuda nõustamist piiriülestele tööotsijatele ja tööandjatele. Projekti olulisemaid eesmärke on tuua kokku tööandjad ja tööotsijad, sõltumata nende vahel olevast riigipiirist.

Projekti juhtpartneriks on Läti Tööhõiveagentuur ning partneriteks lisaks Valga Linnavalitsusele Valka Novads ja Eesti Töötukassa. Projekt algab 1. augustist 2017 ja kestab kaks aastat. Projekti kogumaksumuseks on 422 683,98 eurot, millest 85 % on toetus Eesti-Läti programmist (359 281,38 eurot) ning 15 % moodustab projektis osalevate partnerite omafinantseering.

Lisainfo:

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?