Sa asud: Esileht

Prindi

Valga linna 2017. aasta lisaeelarve võeti vastu 15 poolthäälega

31.03.2017

Valga linna 2017. aasta lisaeelarve võeti vastu 15 poolthäälega

Valga linnavolikogu kinnitas 2017. aasta lisaeelarve kogumahus 4,4 miljonit eurot.

Valga linnapea Kalev Härki sõnul on lisaeelarves tähelepanu all linna elukeskkonna parandamine ning teede ja tänavate oluline korrastamine. „Enim raha, kokku peaaegu 2 mln eurot, suunatakse teede ja tänavate remondiks. Põhitänavatest rekonstrueeritakse Võru tänav Lõuna tänavast kuni Karula valla piirini, Tartu tänavale tehakse uus ülekate ning remonditakse Pikk ja Petseri tänava ristmik. Mustkatte alla planeeritakse viia Paju, Vahe, Narva, Siguri, Ploomi, Kevade, Muru, Talve tänavad. Asfaldi freesimisest tekkiva puruga soovitakse parandada Tambre linnaosa mitmete tänavate seisundit. Lisaks sellele remonditakse või ehitatakse kõnniteid Vabaduse, Aia, Neulandi ja Puiestee tänavatel."

Tähtsa investeeringuna saab välja tuua veel tänavavalgustuse väljaehitamist ning oluliste hoonete renoveerimist ja kesklinna väljaehitamist. „Jätkatakse tänavavalgustuse väljaehitamist tänavatele, kus seda siiani pole olnud," selgitas linnapea Härk. „Investeeringuteks hoonetesse suunatakse kokku 750 tuhat eurot, millest lõviosa läheb Valga Gümnaasiumi õpilaskodu loomisele J. Kuperjanovi 12 hoonesse (e Valga Lõvidega majja) ja Riia 5 hoone taastamiseks. 2017. aasta lõpuks renoveeritakse Euroopa Liidu toetuste kaasabil vanalinna keskväljak ning viiakse läbi Valga Priimetsa kooli ja linna uue spordihoone ala arhitektuurikonkurss koos projekteerimisega. Väiksemaid investeeringuid tehakse Valga raamatukogu, muusikakooli, lasteaedade ja teiste linna asutuste hoonete ja territooriumide korrastamiseks."

Linnapea Kalev Härk lisas et lisaeelarves on jätkuvalt ette nähtud raha mahajäetud hoonete lammutamiseks, millega soovitakse aasta jooksul kõrvaldada linnapildist vähemalt kolm mahajäetud kortermaja.

Peale lisaeelarve vastuvõtmist kujuneb Valga linna 2017. aasta eelarve kogumahuks 17 565 881,83 eurot.


Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
766 9902; 5347 2255

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?