Sa asud: Esileht

Prindi

Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti

09.03.2017

Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti

Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti, kelle ülesandeks on uue Valga piirkonna ühineva omavalitsuse infosüsteemi väljaehitamine.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • eneseteostust ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • vajadusel soodustingimustel elamispinda.

Sina oled:

 • süsteemne ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja meeskonnamängija;
 • hea kaasamise ja läbirääkimise oskusega.

Sul on:

 • töökogemus IT-juhtimise ja -rakendamise valdkonnas;
 • teadmised nüüdisaegsetest tehnoloogiaiatest ja IT arengusuundadest;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus ja kesktasemel inglise keele oskus;
 • kasuks tulevad avalikus sektoris töötamise kogemus ning riigihangete läbiviimise kogemus.

Spetsiifilised tööülesanded on:

 • infosüsteemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine ning nende toimivuse ja kasutajatoe olemasolu ja toimimise tagamine;
 • infosüsteemide kasutajate väljaõpetamine, konsulteerimine ja abistamine, vajadusel koolituste läbiviimine;
 • infosüsteemi arengu vajadustest lähtuvalt IT-valdkonna eelarve koostamine ning kinnitatud eelarve täitmise järgimine (sh hallatavate asutuste IT-eelarve koostamise juhendamine ja vajadusel asutusteülene koordineerimine);
 • vajalike IT vahendite hankimine vastavalt vajadustele ja eelarvele (sh IT-valdkonna hangete läbiviimisele kaasaaitamine ja sisendi andmine);
 • koostöö tegemine linnavalitsuse ametite ja hallatavate asutuste juhtidega, selgitamaks võimalusi IT vahendite paremaks rakendamiseks ja töö paremaks korraldamiseks;
 • IT-valdkonna arendusprojektide kavandamine ja juhtimine; infosüsteemide infoturbe põhimõtete väljatöötamine, infosüsteemide töökindluste tagamine ja turvameetmete rakendamise korraldamine.

Töö asukoht:

 • Valga linn (vastavalt töö iseloomule ka Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad).

Tööaeg ja tööliik:

 • täiskohaga.

Tööle asumise aeg ja palk:

 • kokkuleppel.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kodutöö „Valga piirkonna ühineva omavalitsuse ühise infosüsteemi loomise tegevuskava" ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) või e-postile valgalv@valgalv.ee hiljemalt 27. märtsiks 2017. a.

Täiendav info:

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?