Sa asud: Esileht

Prindi

Kinnitati Valga linna 2017. aasta põhitegevuste eelarve

27.01.2017

Valga linnavolikogu kinnitas 27. jaanuari istungil ühehäälselt Valga linna 2017. aasta põhitegevuste eelarve kogumahus 13,1 mln eurot.

„Valga linna prioriteetideks on 2017. aastal Valga linna kui tööandja konkurentsivõime jätkuv tõstmine läbi palgafondi suurenemise 4% võrra, valmistumine haldusreformi edukaks läbiviimiseks (ühinemise ettevalmistamine nelja ümberkaudse vallaga), Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi toetusmeetmete kasutamise tagamine, linnaruumi korrastamine ja räämas hoonete linnapildist kaotamine ning tasakaalustatud linna areng ja säästlik majandamine," ütles linnapea Kalev Härk.

Põhitegevuse eelarve tulud 13 146 600 eurot, kulud 12 527 800 eurot ja tulem 618 800 eurot, finantseerimistegevus - 523 089 eurot ja investeerimistegevus - 95 711 eurot. Kulusid on planeeritud arvestusega, et linn oleks ka edaspidi jätkusuutlik - kõik jooksvad kulud kaetakse aasta jooksul laekuvate tuludega ja kaetakse ka see osa finantseerimistehingutest, mis puudutab kohustuste tagasimaksmist. Investeerimistegevuse täiendav osa on kavas linnavolikogule lisaeelarvena kinnitamiseks esitada märtsikuus.

Muu hulgas annab vastu võetud linnaeelarve võimaluse tõsta linna poolt tasustavate lasteaedade, huvikoolide ja üldhariduskooli pedagoogide (sh logopeedid, psühholoogid, abiõpetajad, pikapäevarühma õpetajad ja huvijuhid) töötasu alammäära. Linnapea Kalev Härk lisas, et laste- ja noorteaastale kohaselt toetab linnaeelarve senisest rohkem noorte omaalgatusprojekte, avatud noortekeskuse saamist iseseisvaks asutuseks ja Valga gümnaasiumi parimatele õpilastele stipendiumimaksmist.

 

Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
766 9902; 5347 2255

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?