Sa asud: Esileht

Prindi

Valga linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

16.01.2017

Valga Linnavolikogu 29. aprilli 2016 otsusega nr 111 on algatatud Valga linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeerimisprotsess on algusjärgus ning seoses sellega on valminud Valga linna üldplaneeringu 2030+ lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Üldplaneeringu koostamise protsess on avalik. Kõigil huvitatud isikutel on võimalik avaldada arvamust seoses üldplaneeringu koostamisega. Mistõttu kutsume kõiki asjast huvitatuid isikuid osalema avalikul arutelul, mis leiab aset 31.01.2017 Valga Raekojas (Kesk tn 11) I korruse saalis algusega kl 17.30.

Valga linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn)

Lisainfo:

Anni Teetsmann
Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist
766 9913; 5860 1328

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?