Sa asud: Esileht

Prindi

Tööpakkumised: noortekeskuse juht ja noorsootöötaja

10.01.2017

Valga Avatud Noortekeskus on uus loodav Valga Linnavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegutsemist 1. veebruarist 2017. Asutuse eesmärgiks on luua Valga linna noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, ja sotsiaaltegevuste.

Valga Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Valga Avatud Noortekeskuse juhataja ja noorsootööta leidmiseks:

VALGA AVATUD NOORTEKESKUSE JUHATAJA

Peamised tööülesanded:

 • asutuse töö igapäevane juhtimine;
 • asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega;
 • 'asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning muu tehniline töö ja dokumentatsiooni korrashoid);
 • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorteürituste korraldamine ja läbiviimine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • kõrgharidus (soovitatavalt noorsootöö alane);
 • noorsootöötaja kutsetunnistus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas;
 • hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel).

Kasuks tuleb:

 • eelnevalt noorsootöövaldkonnas töötamise kogemus;
 • varasem projektide kirjutamise kogemus (tuua välja viimase kolme aasta näited ja toetussummad).

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi pakkuvat loomingulist tööd;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

Tööle asumise aeg:

 • alates veebruar 2017

Töösuhte kestus:

 • tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg
Kandideerimise tähtaeg:

 • 11. jaanuar 2017

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, haridust tõendavad dokumendid, CV ja essee teemal „Valga Avatud Noortekeskuse eesmärgid ja tuleviku arengusuunad". Kandideerimisel esitada dokumendid e-postile valgalv@valgalv.ee või aadressile Valga Linnavalitsus, Puiestee tn 8, 68203, Valga linn.

Kontaktisik: Anneli Rants, e-post: anneli.rants@valgalv.ee

VALGA AVATUD NOORTEKESKUSE NOORSOOTÖÖTAJA

Peamised tööülesanded:

 • noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine;
 • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
 • vahetu töö noortega noortekeskuses;
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
 • noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine koostöös noorte ja kolleegidega;
 • noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine ning noorte vastutustunde arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas.

Kasuks tuleb:

 • eelnev noorsootöövaldkonnas töötamise kogemus;
 • varasem projektide kirjutamise kogemus;
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel);
 • autojuhilubade olemasolu;
 • noorsootöötaja kutsetunnistus ja/või osakutsetunnistus.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi pakkuvat loomingulist tööd;
 • paindlikku tööaega;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis.

Tööle asumise aeg:

 • veebruar või märts 2017

Töösuhte kestus:

 • kuni september 2018

Tööaeg:

 • täistööaeg

Kandideerimise tähtaeg:

 • 23. jaanuar 2017

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • avaldus, CV ja motivatsioonikiri. Kandideerimisel esitada dokumendid aadressile valgalv@valgalv.ee või postiga Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga linn.

Kontaktisik:

Noorsootöötaja tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?