Sa asud: Esileht

Prindi

Valga linnas registreeriti 2016. aastal varasemast rohkem uusi ettevõtteid

02.01.2017

Valga linnas registreeriti 2016. aastal 8% rohkem uusi ettevõtteid võrreldes 2015. aastaga. Uutest registreeritud ettevõtetest 65% on osaühingud, 23% füüsilisest isikust ettevõtjad ja 7% mittetulundusühinguid. Loodud majandusüksused tegutsevad peamiselt jae- ja hulgikaubanduses ning haldus- ja abitegevuse valdkondades.

„Statistikast põhjal saab öelda, et Valga on muutumas väikeettevõtlusele üha atraktiivsemaks tegutsemiskohaks," selgitas äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate osatähtsuse suurenemist Valga linna ettevõtlusmaastikul linnapea Kalev Härk. Võrreldes 2015. aastaga kasvas osaühingute arv tervikuna 9,2% ning füüsilisest isikutest ettevõtjate arv 9%. Kokku on Äriregistri andmetel Valga linnas 2016. aasta lõpu seisuga registreeritud 1202 majandusüksust (siia kuuluvad kõik ettevõtlusvormid).

„Valga linn peab oluliseks mikro-, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete loomise ja arengu soodustamist Valga linnas, kuid samuti on äärmiselt olulised ka meie linna suurettevõtted, kes on ühtlasi ka suured tööandjad," kinnitas linnapea Kalev Härk ning lisas, et „alustavale ettevõtjale sobiliku keskkonna loomine on üks meie prioriteete, sest nii on võimalik inimestel luua endale töökohti ning kasvada aja jooksul suureks ettevõtjaks, mis looks uusi töökohti ja pakuks tööd piirkonna elanikele. Mul on hea meel näha, et ettevõtjatele linna poolt parema keskkonna loomise töö tulemused kajastuvad ka statistikas."

„Valga linnavalitsus on ellu kutsunud ja kutsumas mitmeid ettevõtlust soodustavaid ja arendavaid projekte, mis võimaldaksid ära kasutada Valga ressursse ja logistiliselt head asukohta," kommenteeris Valga linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa, lisades, et „Valga linnas on võimalik näiteks piirkondade konkurentsi võime tugevdamise meetme investeeringute abil saavutada üsna suur sotsiaalmajanduslik efekt, mis toob piirkonda täiendavalt turiste kui ka loob paremad tingimused just suurettevõtete tegutsemiseks. Meetme raames ehitatakse välja nii Valga ajalooline vanalinna kvartal kui ka parandatakse linna tööstusalade ligipääsuteid, lisaks arendatakse välja Eesti-Läti programmi kaasabil Valga-Valka ühine kesklinna ala."

2016. aastal loodud ettevõtted tegutsevad peamiselt jae- ja hulgikaubanduses ning haldus- ja abitegevuse valdkondades. Valga linnas tervikuna on enim ettevõtteid tegutsemas hulgi- ja jaekaubanduses (sh mootorsõidukite ja mootorrataste remont, EMTAK klassifikaator G), muude teenindavate tegevuste valdkonnas (EMTAK klassifikaator S) ja kinnisvaraalasel tegevusel (EMTAK klassifikaator L). Valga linnas tegutseb kokku 7 ettevõtet, mille töötajate arv on suurem kui 50 töötajat: AS Valga Haigla, AS Atria, AS Valga GOMAB Mööbel, AS Moodul, AS Valga Depoo, Moon TTM OÜ ning TÜ EHA Metalli- ja rauatööd.

Lisainfo:
Sten Otsmaa, Valga Linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist, 766 9953; 5349 8683

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?