Sa asud: Esileht

Prindi

Ettevõtlusuuring: ettevõtjate jaoks on Valga linna maine ja kuvand oluline

06.10.2016

Eile tutvustati augustis Valga linna ettevõtjate seas läbi viidud küsitluse tulemusi Valga linna suurematele ettevõtjatele. Küsitlusega kaardistati ettevõtjate ootused ja soovid üldplaneeringu ja arengukava jaoks, aga ka erinevate projektide sisendi tarbeks.

Küsitluse tulemusel selgus, et Valga linnas tegutsevad ettevõtjad peavad oluliseks oma tegevuse seisukohalt linna mainet ja kuvandit. Nende arvates on peamised linna maine ja atraktiivsuse kujundajad linnaruumi atraktiivsus ja linnas tegutsevad ettevõtted, aga ka linnas toimuvad üritused ja meediakajastus.

Küsitluse raames uuriti lisaks veel ettevõtjate seisukohti erinevates valdkondades - tööjõud, asukoht, laienemisplaanid ja koostöö.

Ettevõtjad tõdesid, et tööjõu kättesaadavusega esineb probleeme, mis on peamiselt seotud just noorte vähesusega tööturul ning tööotsijate kvalifikatsiooni mittevastavusega ettevõtte vajadustele. Oma asukohta peavad enamus ettevõtjad heaks ning majandustegevust soodustavaks, kuid teisalt leitakse, et just ruumikitsikus saab sageli arengu- ja laienemistakistuseks, mis on seotud mitmete teguritega sh seotus asukohaga või finantsvahendite puudumisega, aga ka kesine taristu seisukorraga.

Linna maine ja kuvandi osas peetakse selle arendamisel ja hoidmisel oluliseks nii laiemalt linna mainekujundust läbi ürituse, kuid leitakse, et oluline on pöörata tähelepanu atraktiivse ja meeldiva linnakeskkonna ja -ruumi arendamisel kuni detailideni välja.

„Mul on hea meel tõdeda, et üldiselt on ettevõtjad Valga linna ettevõtluskeskkonnaga rahul ning soovivad üha tihedamat koostööd linnavalitsusega," kommenteeris linnapea Kalev Härk ja lisas, et „uuringu tulemusi saame kasutada Euroopa Liidu vahendite täpsemaks suunamiseks, sest ühelt poolt saime teada millised on ettevõtjate ootused, kuid teisalt saime ka kinnitust, et linnavalitusel ja ettevõtjatel on ühine nägemus Valga arendamisel."

Küsitluse tulemused on leitavad siin

 

Sten Otsmaa
Valga linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist
766 9953; 5349 8683

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?