Pressiteated http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine en-us Pressiteatedhttp://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=6363Maavalitsuste kaotamine viib abielu sõlmimise maakonnakeskuste omavalitsustesse2017-06-15<p><strong>Maavalitsuste tegevuse l&otilde;ppemisega hakatakse 2018. aasta algusest abielusid s&otilde;lmima maavalitsuste asemel maakonnakeskuste kohalikes omavalitsustes.</strong></p> <p>Maakonnakeskuste omavalitsused saavad perekonnaseisuasutuste &uuml;lesanded ja hakkavad lisaks abielude s&otilde;lmimisele ka s&uuml;nde, surmi ja lahutusi registreerima, rahvastikuregistrist andmeid ja t&otilde;endeid v&auml;ljastama jne. &bdquo;Muudatused puudutavad maakonnakeskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, &uuml;lej&auml;&auml;nud valdade ja linnade jaoks j&auml;&auml;vad &uuml;lesanded samaks," r&auml;&auml;kis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. &bdquo;Oleme kohtunud k&otilde;ikide maakonnakeskuseks olevate omavalitsuste esindajatega ja pakume neile kindlasti ka edaspidi igak&uuml;lgset tuge maavalitsuste &uuml;lesannete &uuml;le v&otilde;tmisel."</p> <p>Maakonnakeskusteks on Valga, Tartu, Viljandi, V&otilde;ru, P&otilde;lva, Rapla, K&auml;rdla, Kuressaare, Haapsalu, P&auml;rnu, J&otilde;hvi, Narva, Rakvere, Tallinn, Paide ja J&otilde;geva. Tallinna perekonnaseisuamet saab endale t&auml;nastele &uuml;lesannetele lisaks Harju maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse &uuml;lesandeid. Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui praegu saab nime vahetada k&otilde;ikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha Tartus, J&otilde;hvis, P&auml;rnus ja Tallinnas.</p> <p>Nii nagu praegugi, saab ka edaspidi s&uuml;ndi, surma ja elukohta registreerida k&otilde;ikides kohalikes omavalitsustes. Samuti antakse seal Euroopa Liidu kodanikule elukoha registreerimisel isikukood ja v&auml;ljastatakse rahvastikuregistri v&auml;ljav&otilde;tteid.</p> <p>Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond v&otilde;tab seoses maavalitsuste kaotamisega &uuml;le rahvastikuregistri kvaliteedit&ouml;&ouml;de korraldamise, haldusj&auml;relevalve ning kannete kogumise ja arhiveerimise. Samuti vastutab osakond edaspidi perekonnaseisuametnike koolituste ja eksamite l&auml;biviimise ning perekonnaseisuametnike &otilde;iguste andmise eest.</p> <p>Riigikogu v&otilde;ttis eile vastu kaks seadust, mis reguleerivad maavalitsuste tegevuse l&otilde;petamist ja kohaliku omavalitsuse &uuml;ksuste koost&ouml;&ouml; korraldust. Maavalitsused l&otilde;petavad tegevuse 1. jaanuaril 2018. Maavalitsuste &uuml;lesanded jagatakse kohalike omavalitsuste, ministeeriumide ja teiste riigiasutuste vahel.</p> <p>#perekonnaseisukanded #h&otilde;issapulmad</p> <p><br />Merje Klopets<br />Siseministeeriumi kommunikatsioonin&otilde;unik<br />Tel +372 612 5033, mob +372 5212 892<br /><a href="mailto: merje.klopets@siseministeerium.ee">merje.klopets@siseministeerium.ee</a></p> <p>&nbsp;</p>