Sa asud: Esileht

Prindi

Valga ja Valka piirkondades algab prototüüpimise kursus tootearenduseks

08.10.2017

Connect Latvia ja Eesti Leiutajate Liidu ettepanekul tuuakse Eesti-Läti piirialale keskustega Valkas ja Valgas varasematel aastatel nii Lätis Daugavpilsis kui Eestis Kohtla-Järvel piloottesti läbinud füüsilise toote prototüüpimise rahvusvaheline ettevõtluskursus, mille eesmärgistatud väljund on kiiresti käivituv lisandväärtuse kui konkurentsieelise arendamise õppepraktika rahvusvaheliseks koostööks tootearenduses Stockholm School of Economics in Riga ja Cambridge ülikooli ning Anglia Ruskin ülikooli toetusel ning vahendusel.

Connect Latvia ja Eesti Leiutajate Liidu poolt läbiviidavat füüsilise toote prototüüpimise kursust 16 oktoobrist Jõulueelse detsembrini 2017 juhendavad selleks Valgasse saabuvad Stockholm School in Rigaja teiste ülikoolide rahvusvaheliste erialade õppejõud ja instruktorid ning ettevõtlusplatvormi programmi administreerivad vastavalt Elmars Baltins, Connect Latvia ja Aarne Toomsalu, Eesti Leiutajate Liit. Kursus toimub inglise keeles. Avaüritus toimub 16. oktoobril algusega kell 12.30 Valgamaa Kutseõppe Keskuses. Sinna ootaksime juba konkreetselt neid asjast huvitatud osavõtjaid, kellest kursus koosnema hakkab.

Eelselektsioonid tootearendusidee ja prototüübi väljatöötlusastmega tutvumiseks toimuvad kolmes voorus ja kogu tegevus toimub null-eelarvega isiklike ressursside kulutamisega kõikide asjaosaliste poolt.

Kogu kursuse komplekteerimiseks vajalikeks eelkogunemisteks palume seega kaasabi kuulutamisel Valgamaa meedia kanalites, et jõuda iga võimaliku tootearendusidee kandjani üksikisiku tasandil vanuses alates 15 aastat. Iga 28-40 registreerunud üksikisikutest koosneva tootearendusest huvitatute grupi jaoks viime läbi eraldi eelürituse tootearendusideede korrastamiseks asjatundlikuks prototüüpimiseks ettevalmistamise eesmärgil. Sooviksime läbi viia kokku kolm eelüritust kuna praktika näitab, et kursuse lõpetanute heatasemelise kvaliteedi on kindlustanud just need tootearendusvõimekad inimesed, kes on liitunud küllalt läbimõeldud teostusastet eviva prototüübiga/tootearendusprojektiga alles meie teisel-kolmandal kogunemisel.

Kursus on jaotatud moodulitesse 7 töötoaga, mis toimuvad oktoobri lõpust 2017 veebruari alguseni 2018. Et kursuse eesmärgiks on seatud jõuda reaalelu äris müüdava füüsilise toote inkubatsioonivalmis faasist tootmisvalmis prototüübini- siis on kursuse komplekteerimiseks vajaliku selektsiooni alustamiseks palve kasutada meedialevi kanaleid meie sihtrühmani jõudmiseks, kelleks on kannatlikud ning järjekindlas tööpingutuses hästi vastupidavad inimesed oma tootearendusideega ja oskusega ning püsivusega nii teadmiste omandamisel kui lõpuks ka prototüübi valmis ehitamisel.

Midagi täiesti uut leiutada ei ole ilmtingimata vaja kohe ja paugupealt - seda eeldada lubava avastusliku /leiutusliku plahvatuse tarvis luuakse tingimused juba meeskonnatöö käigus.

Kursus on inglisekeelne kuid tootearendust ning prototüüpi hõlmava terminoloogia ja väljendite ulatuses ei ole inglise keele oskus eelnevalt vajalik - inglise keele valdamist terminoloogilisel ega erialasel tasemel ei eeldata. Kõige elementaarsem üldine suhtlemisoskuse võimekus ning julgus peale hakkamiseks peaks aga olema. Kogu võõrkeelseks suhtlemiseks vajalik sõnavara ja oskused omandatakse kursuse käigus, kusjuures seda ei ole ülemäära palju, kuid enesekindlus, mida seesuguse standardi omandamine pakub - kompenseerib kindlasti meie poolt nõutava pingutuse uuteks eesseisvateks läbimurreteks kogu eluks.

Kuna tootearenduse käigus kipub esialgne prototüübi väärtuspakkumise idee peaaegu alati vähemalt pisut aga tavaliselt pigem radikaalselt teisenema - siis peaks igas kursusest osa võtta soovivas tootearendusidee autoris ja rakendusliku innovatsiooni edendajas leiduma piisavalt valmisolekut tootearenduse muutustega kaasaminekuks ning samuti meeskonnatööks koos konkreetse vastutusala jaotusega meeskonna liikmete eneste poolt sünkroniseeritavasse ühisesse panustamisse.

Meeskonnad koosnevad soovitavalt 2-5 inimesest kuivõrd konkurentsieelisele rajatava tootearenduse eesmärk on selle tugev meeskonnapõhine kommertsialiseerimine, mis esitab väljakutse ettevõtte rajamiseks (kasvõi näiteks tütarettevõtte asutamise ettepaneku vormis spinn-off arengumudeliga) praeguse tööandja juurde. Meeskonna omavaheline sobivus ning sellele rajatav võimekus kipub olema olulisem kui esialgne särav tootearendusidee - järjekindel töökus kipub võitma laisapoolset andekust peaaegu alati.

Sestpeale kui otsustatakse tootearendusidee ning seatakse eesmärk - otsustatakse ka meeskondade juhid ning hakatakse valima meeskonna liikmeid juhul kui oma meeskonda planeeritavaid liikmeid ei olnud kaasas piisaval hulgal juba algusest peale. Meeskonna liikmed niiöelda spetsialiseeruvad inglisekeelsele esitlusele kahes suunas:


I) Toote kirjeldamine

1) suuline esitlus lühikese liftikõne vormis (2 min ppt layout inglise keeles) ja

2) arvutipresentatsiooni klassika (8 min ppt inglise keeles). Kindlad elemendid peavad esitatud saama - omandatakse esitluse kompositsioon detailide rohkuse ja/või täpsuse osas fookusega esituse rütmile ning kiirele haaratavusele jälgimiseks mille tagab arusaadavus ühemõttelise selgusega ilma kiirustamiseta.


II) Prototüübi konstrueerimine - konkurentsieeliste tundmaõppimine tootearenduses ja tehniline lahendus või uudsuse aste innovatsiooniks

Spetsialiseerumine prototüübi valmis ehitamiseks toimub ülesandepüstituse osa läbimise järel kahes faasis:

1) inkubatsioonivalmis faasis (labori prototüüp asjakohaselt sobivast materjalist labori koguses ja/või mõõdus/kaalus) ja

2) tootmisvalmis faasis (optimeeritud tootearendus nii, et omakapitali sisend ei saaks hakata ületama oodatava väljamüügi kasumikonkurentsis püsimiseks vajalikku taset - ehk et õpitakse analüüsima kasumi marginaali jätkusuutlikkust, kuid kui selle jätkusuutlikkuse piir parima võimaliku tehnilise lahenduse otsingute praktika käigus mingil põhjusel ületatakse... siis tuleb ära õppida ka see kuidas uuesti alustada uue toote või sarja põlvkonna uue sisendhinnaga selleks, et säilitada kasumi konkurentsi ökonoomika omandamiseks.)

Lühiüldistuse sõnastuses võib seda nimetada tootearendusinvesteeringu hädapiduri tõmbamiseks vajaliku argumentatsiooni koostamiseks sestpeale kui hakkab selguma, et majanduslik tasuvus ei pea (uudse) tehnilise teostuse jaoks vajalikule investeerimiskulule vastu toote eluea kasvu/tugevusvaru piires oodatava kasumimarginaali lõigus.

Investeerimise plaan (seadmed jms vajalik), tootmise ettevalmistamise plaan, tootmisjuhtimise korralduse plaan ja turunduse- ning müügiplaan

III) SSE in Riga juures ja Cambridge´s jätkub `minimum viable product arendus´ jaanuaris-veebruaris 2018 suunaga niiöelda ära arvata ja katsetada reaalelu olukordades seda, millise toote eest turg tegelikult raha välja annab - mitte ainult ütleb, et a´la `seda ma sooviksin osta et omada´.

Otsustatakse:

1) kas valmistatakse mitu erinevat toodet ja paisatakse need müüki ning kavandatakse hilisem tootevaliku otsus millise toote skaleerimisele panustada või:

2) võetakse kaalutud riskid hakata lihvima skaleerimiskes mõeldud tootearendust tänu olemasolevale kliendibaasile või lepingulisele kattele kohe - eesmärgiga mitte hilineda väljalaske mahuvõimekuse saavutamisega.

Kokkuvõttes seatakse lähituleviku ja keskpika planeerimise eesmärgid 2-3 aasta piires (näiteks tootmisteenuse sisseostu variandi kasutamiseks kuni jõutakse selgusele seadmete hinna ning finantseerimise osas... kuid juba ainuüksi üks täisautomaatne tööstusrobot (mis vastab Industry 4.0 tehnoloogilise taseme standardile) võib endast kujutada väikest vabrikut sõiduauto hinnaga võrreldava investeerimiskulutuste mahu juures.

Loodame osavõtlikule kaasabile kursuse toimumise kuulutamisel kohalikus meediakanalis meile õpperühmade komplekteerimiseks, keda õpetatakse tasuta. Palun leidke käesoleva projekti tutvustamise inglisekeelne versioon lahkeks tutvumiseks lisatud failist.

Lisainfo:

Aarne Toomsalu
Eesti Leiutajate Liit (56602221)
ja Elmars Baltins
Biedrība "CONNECT Latvija"
Tel. (+371) 29100252
www.connectlatvia.lv

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?