Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

18.12.2017 - 24.12.2017 (51. nädal)

16.12.2017

Esmaspäeval, 18. detsembril

 • kell 9 vallavalitsuse infotund, osalevad asevallavanemad ja ametite juhatajad. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
 • kell 10 vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Kalmer Sarv osalevad Valgamaa Omavalitsute Liidu üldkoosolekul
 • sotsiaalabiameti lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter viibib Tallinnas Kentmanni kohtumajas orvuks jäänud lastele eestkoste määramise küsimuses.

Teisipäeval, 19. detsembril

 • kell 13 vallavanem Margus Lepik kohtub Rahandusministeeriumis riigihalduse minister Jaak Aabiga
 • kell 15 jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp osalevas vallavolikogu rahandus- ja sotsiaalkomisjoni koosolekul
 • kell 15.30 viibib vallavanem Margus Lepik peaministri vastuvõtul

Kolmapäeval, 20. detsembril

 • kell 9 vallavalitsuse liikmed Margus Lepik, Enno Kase, Kalmer Sarv, Viktor Mägi, Jüri Konrad, Arno Uprus, Mati Kikkas, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, linnamajandusameti vanemspetsialist Pille meriroos, ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt osalevad vallavalitsuse istungil.
  Päevakord:
  Reservfonist raha eraldamine;
  Hajaasustuse programmi aruande heaks kiitmine;
  Korralduse muutmine;
  Toetuse määramine;
  Kasutuslubade väljastamine;
  Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine;
  Huvitegevuse toetusfondist toetuse eraldamine;
  Katastriüksuse piiride muutmine;
  Spordiürituste korraldustoetuse eraldamine Valga linnas tegutsevatele spordiklubidele 2018. aasta I kvartaliks;
  Kinnisasja jagamine.
 • kell 15 vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, Valga Muuseumi direktor Pikne Kama osalevad vallavolikogu kultuuri-, spordi ja noorsootöökomisjoni koosolekul
 • kell 16 asevallavanem Kalmer Sarv, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ja Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja Kristo Jesse osalevad spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolekul
 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ja kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi osalevad Tartus infopäeval „Tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ning riigieksamite korraldus koolis“

Neljapäeval, 21. detsembril

 • kell 10 asevallavanem Kalmer Sarv kohtub Valga Gümnaasiumis president Kersti Kaljulaidiga
 • kell 10 IT-arendusjuht Toomas Pai, arvutispetsialist Villar Sikk, sekretär-asjaajaja Liina Pettai, sekretär-referent Heldi Kaares osalevad linnavalitsuse saalis dokumendihalduse programmi Amphora peakasutajate koolitusel
 • kell 13.30 vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, kultuurinõunik Merce Mäe, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt osalevad Raja ja Rigas tänavate ristmikul, endise II piiripunkti juures Schengen 10 pidustustel
 • kell 16 vallavanem Margus Lepik, jurist linnasekretäri ülesannetes, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre osalevad vallavaolikogu arengu- ja majanduskomisjoni, revisjonikomisjoni, korrakaitsekomisjoni ühisel koosolekul
 • kell 16 Konkursikomisjoni koosolek Valga valla ametisasutuste teenistujate värbamsieks ja valikuks. Osalevad komisjoni esimees Viktor Mägi, liikmed Enno Kase, Jüri Konrad, Kalmer Sarv
 • kell 18 vallavanem Margus Lepik viibib Talvepealinna avamisel

Reedel, 22. detsembril

 • kell 13 Valga vallavolikogu istung kultuuri- ja huvialakeskuse saalis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi, Kalmer Sarv, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
  Päevakord:
  Valga valla põhimäärus. (I lugemine);
  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad;
  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise kord;
  Loa andmine riigihanke „Elektrienergia ost" korraldamiseks;
  Karula valla 2017. aasta V lisaeelarve;
  Taheva valla 2017. aasta IV lisaeelarve;
  Tõlliste valla 2017. aasta IV lisaeelarve;
  Valga valla põhimäärus. (II lugemine);
  Valga Vallavolikogu töökord;
  Valga Vallavalitsuse töökord.

Puhkused:

 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 07.12-10.12.2017 ja 12.12-22.12.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht viibib 11.12-19.12.2017 puhkusel
 • haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib 11.12-20.12.2017 puhkusel, asendab linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
 • kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib 11.12-18.12.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap
 • sotsiaalpedagoog Katrin indov viibib puhkusel 18.12-29.12.2017, asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
 • sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 19.12.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
 • linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 19.12-20.12.2017 puhkusel, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu
 • maanõunik Mario Pinka viibib puhkusel 20.12-29.12.2017, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu
 • töötute aktiviseerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürman viibib põhipuhkusel 21.12-30.12.2017, asendab majandusjuhataja Kaie Tuubel

 

 

 .

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?