Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

11.12.2017 - 17.12.2017 (50. nädal)

10.12.2017

Esmaspäeval, 11. detsembril

 • kell 9 vallavalitsuse infotund, osalevad asevallavanemad ja ametite juhatajad. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
 • kell 14 vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor Mägi kohtuvad Valgamaa Partnerluskoguga
 • 11. dets osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ning haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamiseosakonna poolt korraldataval omavalitsustele suunatud teabepäeval Tallinnas. Teabepäeva eesmärk on anda õppeasutuste pidajatele ülevaade muudatustest hariduskorralduses seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega ning pidaja ülesannetest haridusvaldkonnas
 • 11. dets maanõunik Mario Pinka osaleb Maamaksu infosüsteemi võimalusi tutvustaval kasutajakoolitusel Tartus

Teisipäeval, 12. detsembril

 • kell 15.30 spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ja Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja Kristo Jesse
 • kell 16 vallavanem Margus Lepik õnnitleb eakaid juubilare kultuuri- ja huvialakeskuse
 • asevallavanem Kalmer Sarv kohtub Valga Põhikooli projekteerijatega

Kolmapäeval, 13. detsembril

 • kell 11 vallavolikogu aseesimees Allain Karuse, vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor Mägi osalevad Kagu Eesti piirkonna transpordiuuringu esitlusel Greete motellis. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada Põlva, Valga ja Võru maakonnas reisijate ja kaupade liikuvus- ja ühendusvajadused nii Eesti kui ka rahvusvaheliste transpordikoridoridega
 • kell 11 räägib linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre raadio Ruutfm saates "Valgalase pooltund" pooleliolevatest ehitustöödest Valga linnas
 • kell 14 vallavalitsuse erakorraline istung, päevakorras põhimäärus
 • 13.-14. dets osalevad arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel Ida-Virumaal
 • 13.-15. dets osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ja Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova SA Innove korraldataval õppereisil Pihkvasse

Reedel, 15. detsembril

 • kell 13 Valga vallavolikogu istung raekoja saalis.
  Päevakord:
  Valga Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine;
  Valga Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine;
  Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks;
  Kinnisasja omandamise loa taotluse kohta arvamuse andmine;
  Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa hoonestusõigusega koormamiseks;
  Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine;
  Taheva Vallavolikogu 09.05.2013 otsuse nr 11 „Taheva Vallavalitsuse palgajuhend" kehtetuks tunnistamine;
  Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmine;
  Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine;
  Esindajate ja esindajate asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse;
  Muud küsimused ja informatsioon: vallavanem Margus Lepik teeb ülevaate olulisemast Valga vallas ja vallavalitsuses november-detsember 2017
 • kell 19 vallavanem Margus Lepik osaleb tänuüritusel "Valgamaa tänab", kus antakse üle Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi preemiad, tunnustatakse noori ja noorte laulu- ja tantsupoe kollektiivide juhte. Samuti maakonna sotsiaaltöötajaid ja tervisedendajaid ning selgitatakse välja Valgamaa aasta tegu

Puhkused:

 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 07.12-10.12.2017 ja 12.12-22.12.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu viibib 11.12-17.12.2017 puhkusel, asendab juhataja Meeli Tuubel
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht viibib 11.12-19.12.2017 puhkusel
 • keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 11.12-14.12.2017 puhkusel
 • haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib 11.12-20.12.2017 puhkusel, asendab linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
 • sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 7., 8., 11., 19., 28. ja 29. dets (24.11, 07.12 ja 11.12 asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov, 19.12 ja 28.12-29.12 asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha)
 • linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 11.12-13.12.2017 puhkusel
 • noortekeskuse juhataja Maarja Mägi viibib 05.12-17.12.2017 puhkusel

 .

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?