Sa asud: Esileht

Prindi

20.11.2017 - 26.11.2017 (47. nädal)

20.11.2017

Esmaspäeval, 20. novembril

 • kell 9 raekojas asevallavanemate ja ametite juhatajate ning linna asutuste direktorite nõupidamine, mida juhib vallavanem Margus Lepik. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused

Teisipäeval, 21. novembril

 • kell 9 Valga linna tuuakse Jõhvi - Tartu - Valga maantee ääres, Valga valla kinnistul kasvav jõulukuusk
 • kell 10 koalitsiooninõupidamine
 • kell 12 Shengen 10 korraldusmeeskonna töönõupidamine. Osalevad aselinnapea Kalmer Sarv, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, lavastaja Lennart Peep, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht ja kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht ning haridus- ja kultuuritöö juht Kaja Sisask
 • kell 15 vallavalitsuse erakorraline istung.
  Päevakord:
  Valga Vallavolikogule määruse „Valga valla põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavalitsuse töökord" eelnõu edastamine; Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavolikogu töökord" eelnõu edastamine; Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavolikogu kantselei põhimäärus" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" eelnõu kinnitamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Valga valla ametiasutuste palgajuhendi kinnitamine" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Teenistujate värbamise ja valiku kord" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule otsuse „Loa andmine lepingu sõlmimiseks (ArcGIS)" eenõu edastamine;
  Valga Vallavolikogu määruse „Valga Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „ Valga Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad" eelnõu edastamine;
  Valga Vallavolikogule määruse „Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise kord" eelnõu edastamine;
  Valga Linnavalitsuse 7. aprilli 2016 määruse nr 3 kehtetuks tunnistamine;
  Valga Vallavolikogule Informatiivne punkt omalaekumised III kvartal;
  MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmeõiguste teostaja nimetamine;
  Kasutusloa väljastamine (2 tk);
  Sotsiaaleluruumide üürileandmine (5 tk).

Kolmapäeval, 22. novembril

 • kell 11 raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" külaliseks on asevallavanem Enno Kase, kes annab ülevaate Võru tänava renoveerimistöödest
 • kell 15 suurkujudele mälestuspinkide paigaldamine Valga linna. Osalevad linnaarhitekt Iiri Tintera, linnadisainer Raivo Behrsin, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht ja MTÜde Sõsarad ja Valga Muuseumisõprade Seltsi esindajad.

Neljapäeval, 23. novembril

 • kell 9.30 toimub Valga Gümnaasiumi aulas Valgamaa Rajaleidja 4. konverents „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda", osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
 • kell 17.15 linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet korraldab koostöös lasteaiaga Pääsuke lastevanematele keelekümbluse ümarlaua, osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, lasteaia direktor Nadežda Amossova, Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova ja õp Eneli Värnik

Lisainformatsioon

Puhkused

 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 21.11-22.11.2017 puhkusel
 • Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre viibib 15.11-24.11.2017 puhkusel, asendab keskkonna vanmspetsialist Anni Teetsmann
 • Spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt viibib 20.11-27.11.2017 puhkusel, asendab kultuurinõunik Merce Mäe
 • Arengunõunik Marika Post viibib 23.11-01.12.2017 puhkusel, asendab arenguameti juhataja Aira Varblane
 • Logopeed Reeliak Voitk viibib 20.11-24.11.2017 ja 27.11-01.12.2017 õppepuhkusel
 • Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi viibib 07.11-20.11.2017 puhkusel, asendab noorsootöötaja Dea Margus
 • Lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 16.11-22.11.2017 puhkusel, asendab tervishoiu- ja majandustöötaja Leili Järve
 • Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 20.11-27.11.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Maarja Viks
 • Muuseumi direktor Pikne Kama viibib 29.11-05.12.2017 puhkusel, asendab juhiabi Marju Rebane

Lähetused

 • arengunõunik Marika Post ja keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibivad 20.11-22.11.2017 Itaalias, Vicenzas, projekt EPICURO partnerkoosolekul
 • arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo viibivad 20.11-21.11.2017 Valgamaa Arenguagentuuri korraldataval õppereisil Ida-Virumaale
 • asevallavanemad Viktor Mägi ja Jüri Konrad viibivad 21.11-22.11.2017 Tallinnas koolitusel „Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus"
 • muuseumi direktor Pikne Kama viibib 22.11.2017 Tallinnas koolitusel. Teemad, mida koolitusel käsitletakse: vastuvõtu ja väljaarvamise protsess muuseumiseaduse ja määruste vaatevinklist; objekti registreerimisest vastuvõtuni MuISis; objektide kirjeldamine, tulmelegendi ja hinnangu kirjutamine ning objektidega seotud õiguste fikseerimine vastuvõtuprotsessis; väljaarvamine MuISis
 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus ja jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas viibivad 22.11-23.11.2017 Tartus koolitusel „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused"
 • linnaarhitekt Jiri Tintera viibib 24.11.2017 Tallinnas, et osaleda Muinsuskaitseameti Valga ÜP eritingimuste komisjoni töös

 

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?