Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

09.10.2017 -15.10.2017 (41. nädal)

09.10.2017

Esmaspäeval, 9. oktoobril

 • kell 9 linnavalitsuses aselinnapeade ja ametite juhatajate nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • 9. - 11. oktoober kell 12-20 eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Toimub ka hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
  • kell 12 - 16 viibivad valimisjaoskonnas nr 1, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, valimisjaoskonna esimees Annely Adrat ja liikmed Aili Linap, Meelis Saavel, Kaja Tättar, Ene Kõiv, Ester Peterson, Helju Näppi või asendusliikmed Katrin Indov ja Merike Müller
 • kell 13 osaleb linnapea Kalev Härk igakuisel Valga-Valka nõupidamisel Kesk tn 12 I korruse suures saalis

Teisipäeval, 10. oktoobril

 • kell 8.30 linnapea Kalev Härk osaleb Piirkonna konkurentsivõime tõstmise meetmesse projektide esitamiseks valmistumise nõupidamisel
 • kell 10 osaleb linnapea Kalev Härk ajalehe Valgamaalane korraldatud debatil

Kolmapäeval, 11. oktoobril

 • kell 11 raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" on Valga valla valimiskomisjoni esimees Anastasija Kikkas, kes teeb ülevaate KOV valimiste Valga valimisjaoskondade asukohtadest ja piiridest ning lahtiolekuaegadest
 • kell 12.30 linnapea Kalev Härk kohtub Tallinnas AS Eesti Liinirongid juhtkonnaga
 • kell 16 linnavalitsuse ja Swedbanki Valga kontori rahvas korrastavad ühiselt Valga Pedeli puhkeala

Neljapäeval, 12. oktoobril

 • kell 10 osaleb linnapea Kalev Härk Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
 • kell 18 osaleb linnapea Kalev Härk Säde Seltsi 115. aastapäeva tähistamisel Valga Muuseumis
 • kell 19.30 osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul

Reedel, 13. oktoobril

 • kell 9-13 osaleb linnapea Kalev Härk koos arenguagentuuri töötajatega Turismiettevõtjate Kogemusklubi kokkusaamisel Ugandi Restos
 • kell 14 linnavalitsus istutab Pedeli poolsaarele puud

Pühapäeval, 15. oktoobril

 • kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäev: hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00 - 20.00, mõjuva põhjuse tõttu ka kodus hääletamine (eelnevalt esitatud kirjaliku taotluse alusel)

Lisainformatsioon

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimine

 • 5. - 11. oktoobrini toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18. E-hääletamine toimub veebikeskkonnas www.valimised.ee 
 • 9. - 11. oktoobrini eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12 - 20. Toimub ka hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Kell 12 - 16 viibivad valimisjaoskonnas nr 1, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Puhkused

 • ühinemise koordinaator Katre Kikkas viibib 02.10-20.10.2017 puhkusel, arenguameti juhataja Aira Varblane
 • maanõunik Mario Pinka viibib 09.10-20.10.2017 puhkusel, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller
 • Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova viibib 09.10-15.10.2017 puhkusel

Lähetused

 • 9. ja 10. oktoobril viibib lasteaia Kaseke direktori Maila Rajamets SA Innove korraldatavas sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustel „Täiskasvanukoolitaja suhtlemisalane kompetentsus" Pärnus
 • 10. ja 11. oktoobril viibib põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov täiendkoolitusel „Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana" Tallinnas
 • 12. oktoobril viibib linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre infopäeval "Hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamine" Tallinnas

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?