Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

25.09.2017 -01.10.2017 (39. nädal)

25.09.2017

Esmaspäeval, 25. septembril

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Ametite juhatajad teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 9.00 - 16.30 viibib haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova kolme moodulisel koolitusel „ Kaasava Haridus Valgamaa koolides". Koolitus toimub Tõrva gümnaasiumis ja on sarja esimene moodul, järgnevad koolitused toimuvad Valgas ja Otepääl
 • kell 10 kohtub linnapea Kalev Härk Valga Linna Töötute Aktiveerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürmaniga
 • kell 13 Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise juhtkomisjoni nõupidamine, osaleb linnapea Kalev Härk
 • kell 16 linnapea Kalev Härk õnnitleb Valga linna eakaid juubilare kultuuri- ja huvialakeskuses õnnitlemine
 • kell 17.30 osaleb linnapea Kalev Härk SDE fraktsiooni koosolekul

Teisipäeval, 26. septembril

 • kell 14 raekojas linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni koosolek. Päevakorras otsuse eelnõu „Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.17-31.12.18" ning määruste eelnõud: reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks; huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord; Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla ühine jäätmehoolduseeskiri; Valgamaa Omavalitsuste jäätmekava 2017-2025 vastuvõtmine. Osalevad volikogu liikmed ning aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • 26. septembril osaleb linnapea Kalev Härk Eesti II omavalitsuspäeval Tallinnas. Räägitakse haldusterritoriaalse reformi järgsest omavalitsuskorraldusest Eestis
 • 26. septembril on Valga Lasteaed Buartino koolieelikute rühmad Saadjärve Looduskeskuses õppekäigul "Moosipurgi ja paberirulli mitu elu- koolieelikute õppekäik Jääaja Keskusesse ". Lapsi saadavad õppekäigul rühma õpetajad, lasteaia direktor Merle Kaar ja õppealajuhataja Maike Allik

Kolmapäeval, 27. septembril

 • kell 9 linnavalitsuse erakorraline istung
 • kell 11 raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" tutvustab linnavalitsuse kultuurinõunik Merce Mäe 7. oktoobril Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada tegevusi
 • kell 15 raekojas linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord" ja otsuse eelnõu „Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.17-31.12.18". Osalevad volikogu liikmed ja linnapea Kalev Härk, aselinnapea Lauri Drubinš ning haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

Neljapäeval, 28. septembril

 • kell 10 osaleb linnapea Kalev Härk Liivimaa Töömessil Valka kultuurikeskuses
 • kell 17.30 toimub Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise komisjonide liikmete ühisseminar ja tänuüritus, osaleb linnapea Kalev Härk

Reedel, 29. septembril

 • kell 10 linnapea Kalev Härk avab Valga kultuuri- ja huvialakeskuses eakate terviseseminari
 • kell 11 kohtumine Valga ja Valka ühise piiriala väljaehitamise projekti teemadel Valkas
 • kell 11.30-15.00 organiseerib haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants koostöös Maanteeametiga koolidele ja lasteaedadele liiklusohutuse teabepäeva. Teabepäev toimub Valga Priimetsa Koolis. Liikluskasvatus on üks õppekava läbivatest teemadest
 • kell 13 Valga linnavolikogu istung. Päevakord. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • kell 16 kohtumine ööklubi müra teemadel, osalevad linnapea Kalev Härk ja linnamajandusamet

Laupäeval, 30. septembril

 • kell 15 linnapea Kalev Härk osaleb Eakate päeva tähistamisel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Lisainformatsioon

Lähetused:

 • 25.09 viibib IT-arenguspetsialist Toomas Pai Tallinnas koolitusel „Äri ja IT jätkusuutlikuse (talitluspidevus) planeerimine".
 • 26.09 viibib pearaamatupidaja Aita Adrat ja vanemraamatupidaja Annely Adrat teabepäeval „Raamatupidamine KOV-ide ühinemise tuules - valguses - varjus" Türil
 • 26.09 viibib arenguameti ettevõtluse ja arenguspetsialist Triin Roo Lasva vallas, Võrumaal toimuval Liivimaa Maitsed võrgustiku infopäeval
 • 27.09 viibib linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre Tallinnas riigihangete konverentsil: Uus seadus - kas oodatud või murelaps?
 • 27.09 viibib muuseumi direktor Pikne Kama Tallinnas koolituspäeval „Ennastkehtestava suhtlemise ja käitumise koolitus juhtidele"
 • 27.-29.09 viibivad põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi Kuressaares IX üleriigilistel õppealajuhatajate koostööpäevadel
 • 28.09-01.10 viibib arengunõunik Marika Post Ungari Vabariigis, Szegesisse piirilinnade koostöökonverentsil

Puhkused:

 • spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt viibib 22.09.2017 ja 25.09-01.10.2017 puhkusel, asendab kultuurinõunik Merce Mäe
 • keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 25.09-26.09.2017 puhkusel, asendavad maanõunik Mario Pinka ja ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
 • kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib 18.09-04.10.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?