Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

18.09.2017 -24.09.2017 (38. nädal)

18.09.2017

Esmaspäeval, 18. septembril

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib aselinnapea Enno Kase. Ametite juhatajad teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 13-15 linnapea Kalev Härk osaleb Eesti Linnade Liidu büroos kohalike omavalitsuste koostöökogu nõupidamisel
 • kell 13.30 toimub ruumis 200 DHS Delta tutvustus seoses Valga vallale sobivaima DHS-i otsingutega
 • kell 15.30-17 linnapea Kalev Härk osaleb Valitsuskomisjoni ja omavalitsuste koostöökogu läbirääkimistel Tallinnas
 • kell 16.30 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants osaleb Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul

Teisipäeval, 19. septembril

 • kell 9 linnavalitsuse istung. Päevakorras Valga Linnavolikogule määruste „Valga linna, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühine jäätmehoolduseeskiri", „Valgamaa Omavalitsuste Jäätmekava 2017-2025", „Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks" ja „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord" ning otsuse „Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018 kinnitamine" eelnõude edastamine; Hankekord Valga linnas; Investeeringuteks raha eraldamine; Linnavara võõrandamine; Reservfondist raha eraldamine; Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ja riikliku järelevalve teostamise ülesannete täitmine; Spordiürituste korraldustoetuse eraldamine; Soodustuse andmine; Maa riigiomandisse jätmine
 • kell 11 linnavalitsuse osalemine 28. septembril Liivimaa töömessil Valkas (Lätis)
 • kell 13 Valga-Valka vanalinna projekti arutelu, osalevad linnapea kalev Härk, linnaarhitekt Jiri Tintera
 • kell 14 toimub ühinemise majanduskomisjoni koosolek. Osalevad majanduskomisjoni esimees Enno Kase, linnavolikogu esindaja Viljar Schmidt ning ühinemise koordinaator Katre Kikkas ning linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann
 • 19. septembril viibib linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre Kohtla-Järvel, kus toimuval ümarlaual arutletakse avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel. Ümarlaua korraldab Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ja SA-ga KredEx

Kolmapäeval, 20. septembril

 • kell 11 tutvustab raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" muusikakooli tegemisi direktor Tiia Parmo ning kultuuri- ja huvialakeskuse huviringidest räägib kultuuri- ja haridustööjuht Kaja Sisask
 • kell 15 õiguskomisjoni koosolek
 • kell 16.30 valimiskomisjoni koosolek

Neljapäeval, 21. septembril

 • kell 10 Võru tänava ehituskoosolek
 • kell 17 raamatukogu korraldab kohvikus „Carl" raamatuesitluse. Raamatut „Minu Norra" esitleb autor Tanel Saimre

Reedel, 22. septembril

 • kell 11.30 linnapea Kalev Härk avab kultuuri- ja huvialakeskuses Valga väärikate ülikooli hooaja. Esimeses loengus käsitletakse tuleohutuse teemasid, häid soovitusi ja praktilisi nõuandeid annab Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist Merle Liba. Täiendav info haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi telefonil 515 1759
 • kell 13 riigihankekomisjoni koosolek, osalevad komisjoni liikmed
 • 22. septembril osaleb linnaarhitekt Jiri Tintera Tallinnas Muinsuskaitseametis Valga üldplaneeringu komisjoni eritingimuste arutelul

Lisainformatsioon
Puhkuse:

 • IT-arendusjuht Toomas Pai viibib 06.09-19.09.2017 puhkusel
 • Heakorra vanemspetsialist Marju Kants viibib 18.09-22.09.2017 puhkusel, asendab Andres Radsin
 • Kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib 18.09-04.10.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap
 • Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürman viibib 18.09-24.09.2017, asendab majandusjuhataja Kaie Tuubel

Lähetused:

 • 19.09-20.09.2017 viibib noortekeskuse juhataja Maarja Mägi Mooste mõisas noortekeskuse juhti strateegilise juhtimise arenguprogrammi koolitusel

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?