Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

19.06.2017-25.06.2017 (25. nädal)

19.06.2017

Esmaspäeval, 19. juunil

 • kell 8.15 toimub linnavalituse infotund, mida juhib linnapea Kalev Härk. Ametite juhatajad teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 9.00 ühinemispiirkonna juhtkomisjoni koosolek. Osalevad linnapea Kalev Härk ja ühinemise koordinaator Katre Kikkas
 • kell 11.00 võidupüha ja maakaitsepäeva korraldustoimkonna nõupidamine, osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht ning koostööpartnerite esindajad
 • 19.06 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi viibib Tallinnas arutlusseminaril „Varajase eestikeelse õppega alustamine - Eesti elanike ootused ja kuidas tegelikkus sellele järele jõuaks"

Teisipäeval, 20. juunil

 • 20.06 viibib linnaarhitekt Jiri Tintera Tallinnas Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni koosolekul seoses Valga linna üldplaneeringu eritingimustega

Kolmapäeval, 21. juunil

 • kell 11.00 linnapea Kalev Härk osaleb Valgamaa Kutseõppekeskuse lõpuaktusel
 • kell 11.00 on raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" külas aselinnapea Enno Kase, kes räägib suvistest teede- ja tänavate remonditöödest
 • kell 13.00 reamees Johannes Mandre hauakivi avamisel Valga linna Tartu tänava kalmistul
 • kell 14.00 linnapea Kalev Härk osaleb Valgamaa Kutseõppekeskuse lõpuaktusel
 • kell 15.00 riigihangete komisjoni koosolek linnavalitsuse II korruse saalis. Päevakorras hangete „Korterelamu lammutamine E. Enno tn 2, Valga linn" ja „Valga vanalinna keskväljaku ja kõrval asuva tänava ehitamine ja rekonstrueerimine" ning „Laen Valga linna 2017. aasta eelarve investeeringute finantseerimiseks" pakkumuste avamine
 • kell 16.00 linnapea Kalev Härk modereerib Valga põhikoolis toimuvat numbrilise ja sõnalise hindamise ümarlaua vestlust
 • 21.06 osaleb puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu Tartus infopäeval, kus tutvustatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimusi
 • 21.06 viibib linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos Rakveres notar Toomas Saaveri vastuvõtul Vaike Meki kinke küsimustes

Neljapäeval, 22. juunil

 • kell 9.00 linnavalitsuse istung
  Päevakord:
  Valga Linnavolikogule otsuse „MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine" eelnõu edastamine; Valga Linnavolikogule otsuse „Audiitori määramine" eelnõu edastamine; Valga Linnavolikogule otsuse „Valga Linnavolikogu 28.08.2015.a otsuse nr 80 „Projekti „Valga linna 8. kvartali (vanalinna) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine" muutmine" eelnõu edastamine; Reservfondist raha eraldamine; Hinnakirja kehtestamine (Valga Sport); Korralduse muutmine; Linnavara kasutusse andmine (Joy); Üürniku üüritasust vabastamine; Kasutusloa väljastamine; Üldhooldusteenusele määramine
 • linnaarhitekt Jiri Tintera 20.06.2017 Tallinnasse Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni koosolekule seoses Valga linna üldplaneeringuga
  eritingimustega

Reedel, 23. juunil

 • Valgamaa Maakaitsepäev Valga Vabadussõja ausamba juures.
  kell 14.00 koerte kuulekusoskust näitavad Pille Lahesoo koerte treeninggrupi koerad, oma tegevust ja tehnikat tutvustavad Valga Militaarteemapark, Lõuna- Eesti Päästekeskuse Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Punase Risti Valgamaa Selts, Kaitseliidu Valgamaa malev ja Kaitseväe allüksused, Naiskodukaitse Valga ringkond, Kodutütarde Valgamaa ringkond, Noorte Kotkaste Valga malev ja Kaitseressursside Amet. Meeleolu loob Valga Piirilinna Bigband, sõdurisuppi pakun naiskodukaitse
  kell 15.00 Valgamaa maleva üksuste sissemarss ja rivistumine. Sõnavõtud ja Vabariigi Presidendi poolt läkitatud Võidutule saabumine. Võidutule viivad Valgamaa linnadesse ja valdadesse kohalike omavalitsuste esindajad

Pühapäeval, 25. juunil

 • kell 13.00 linnapea Kalev Härki vastuvõtt jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis sündinud pisikestele valgalastele ja nende vanematele raekoja saalis. Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad kingitakse 14 poisile ja 17 tüdrukule

Puhkused

 • linnaarst Valli Ramm viibib 01.06-01.07.2017 puhkusel
 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 09.06-26.06.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • sotsiaalpedagoog Reelika Voitk viibib 05.06-25.08.2017 puhkusel
 • raamatupidaja Meriliis Patlep viibib 12.06-22.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Helju Põllumees
 • raamatupidaja Maire Tiivel viibib 14.06-21.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Kaja Tättar
 • lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 14.06-22.06.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Maarja Viks
 • sotsiaalabiameti spetsialist Riina Vares viibib 19.06-07.07.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 19.06-11.08.2017 puhkusel, asendab 19.06-02.07.2017 sotsiaalpedagoog Katrin Indov, 03.07-16.07.2017 sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha, 17.07-28.07.2017 spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, 31.07-11.08.2017 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
 • logopeed Jelena Reinup viibib 19.06-31.07.2017 puhkusel, sellel perioodil õppetööd ei toimu
 • pearaamatupidaja Aita Adrat viibib 19.06-25.06.2017 puhkusel, asendab rahandusameti juahtaja Imbi Rõivassepp
 • vanemraamatupidaja Annely Adrat viibib 19.06-25.06.2017 puhkusel, asendab rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp• Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets põhipuhkus 14.06-22.06.2017 (asendab õppealajuhataja Maarja Viks), 03.07-12.07.2017 (kollektiivpuhkus, vastutava kontakt Maila Rajamets), 18.07-26.07.2017 (kollektiivpuhkus, vastutava kontakt Maila Rajamets, 01.08-11.08.2017 (asendab tervishoiutöötaja Jane Zuppur)
 • lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 19.06-27.06.2017 puhkusel, asendab 19.06-22.06.2017 õppealajuhataja Maike Allik
 • muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 19.06-13.08.2017 puhkusel, 19.06-03.07.2017 ja 31.07-13.08.2017 asendab Kaidi Kuus, 04.07-30.07.2017 kollektiivpuhkus

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?