Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

29.05.2017-04.06.2017 (22. nädal)

29.05.2017

Esmaspäeval, 29. mail

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib aselinnapea Lauri Drubinš
 • kell 10.47 Valga Muusikakool 95 - heliinstallatsioon Vabaduse tn 15
 • kell 15 toimub linnavalitsus saalis kultuurialaste mittetulundusühingute rahastamise komisjoni koosolek. Päevakorras 2017. aasta ühekordsete kultuuriprojektide II jaotuse toetuste määramine kultuurialastele MTÜdele. Osalevad komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, volikogu esindaja Milvi Karuse, mittetulundusühingute esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje Päss

Teisipäeval, 30. mail

 • kell 14 raekojas linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad aselinnapea Enno Kase, ühinemise koordinaator Katre Kikkas
 • kell 15 raekojas linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel ja ühinemise koordinaator Katre Kikkas
 • kell 17 Valga muusikakool 95 - koolipere suur sünnipäevapidu

Kolmapäeval, 31. mail

 • kell 10 toimub Valga Avatud Noortekeskuses ühinemispiirkonna noorsootöötajate arutelupäev. Osalevad spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, ühinemise koordinaator Katre Kikkas ning ühinemispiirkonna noorsootöötajad
 • kell 11 osalevad raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" kultuurinõunik Merce Mäe ning spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, kes tutvustavad kaksiklinna festivalil kavas olevaid sündmusi
 • kell 13 toimub Valga linnavalitsuses Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek. Osalevad linnapea Kalev Härk, linnavolikogu esimees Ivar Unt, ühinemise koordinaator Katre Kikkas, arenguameti juhataja Aira Varblane, rahandusameti juhataja ja ühinemise rahanduskomisjoni esimees Imbi Rõivassepp, jurist linnasekretäri ülesannetes ja ühinemise õiguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning juhtkomisjoni liikmed teistest ühinemispiirkonna omavalitsustest
 • kell 15 raekojas linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad linnapea Kalev Härk ja aselinnapea Lauri Drubinš

Neljapäeval, 1. juunil

 • kell 8.30 SA Valgamaa Arenguagentuur nõukogu koosolek, osaleb linnapea Kalev Härk
 • kell 11 Valga Priimetsa Kooli kooliolümpia tule süütamisel osaleb linnapea Kalev Härk
 • kell 14 Riigihanke komisjoni koosolek. Päevakorras hanke „J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu õpilaskoduks rekonstrueerimise projekteerimistööd" pakkumuste avamine ning hangete „Valga linnas tänavate pindamine 2017" ja „Valga linna Tartu tänava taastusremont" pakkumuste menetlemine
 • kell 10 linnapea Kalev Härk ja põhikooli lõpetajad kogunevad Säde parki Nipernaadi kuju juurde vande andmiseks
 • kell 15 raekojas linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ning linnamajandusameti ülevaade ohtlikest/räämas hoonetest Valga linnas. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja politseijaoskonna piirkonnavanem Robert Kõvask
 • kell 16 raekojas linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolek. Päevakorras määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ja otsuse eelnõu „Valga linna 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine". Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • kell 17 Lastekaitsepäeva puhul toimub Pedeli jõe poolsaarel koguperepidu „Päikeseratas", avab linnapea Kalev Härk

Reedel, 2. juunil

 • kell 11.30 raekojas linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. Päevakorras otsuse eelnõu „Valga linna 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine" ja määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad linnapea Kalev Härk ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • kell 13 raekojas linnavolikogu korraline istung. Päevakorras otsuse eelnõu „Valga linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" ja määruse eelnõu „Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ning otsuste „Valga linna aukodaniku nimetamine" ja „Vara omandamine ja võõrandamine Valga linnavalitsuse poolt 2015.- 2016. aastatel", lisaks kokkuvõte Valga linnavalitsuse maikuu olulisematest tulemustest ja tegemistest. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ning avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • kell 18 Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu, osaleb linnapea Kalev Härk

Laupäeval, 3. juunil

 • kell 17 Stuudio Joy suvekontsert kultuuri- ja huvialakeskuses, osaleb linnapea Kalev Härk

Lisainformatsioon

Koolitused

 • 02.06 viibib kantseleispetsialist Piret Villemson arhiivindusalasel koolitusel Tartus

Puhkused

 • Aselinnapea Enno Kase põhipuhkus 22.05-29.05.2017 ,asendab linnapea Kalev Härk
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller põhipuhkus 22.05-02.06.2017, asendab maanõunik Mario Pinka
 • Lasteakaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter õppepuhkus 22.05-02.06.2017, asendab laste hoolekande spetsialist Iia Konks
 • Arenguameti juahtaja Aira Varblane 29.05-05.06.2017, asendab arengunõunik Marika Post
 • Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann põhipuhkus 29.05-04.06.2017, asendab maanõunik Mario Pinka ja ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
 • Kantseleispetsialist Piret Villemson põhipuhkus 29.05-01.06.2017 ja 03.06-12.06.2017, asendab sekretär-asjaajaja Liina Pettai
 • Heakorravanemspetsialist Marju Kants 29.06-01.06.2017, küsimuste korral asendab tööl olev spetsialist
 • Kaugõppegümnaasiumi direktor Helle Ritso põhipuhkus 15.05-31.05.2017, asendab sekretär-haldusjuht Kristiina Asi
 • Raamatukogu juahtaja Endla Schasmin põhipuhkus 22.05-09.06.2017, asendab peaspetsialist Kristi Simson

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?