Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

22.05.2017-28.05.2017 (21. nädal)

22.05.2017

Esmaspäeval, 22. mail

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk
 • kell 11 kohtuvad aselinnapea Lauri Drubinš ning spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt Otepääl Tartu ujumisklubi esindusega. Teemaks ujumistrennid Valga linnas hooajal 2017/2018
 • kell 13 kaksiklinna Valga-Valka festivali nõupidamine, osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, kultuurinõunik Merce Mäe, spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht, kultuuri- ja huvialakeskusest Ülle Juht ja Kaja Sisask ning politsei ja päästeameti esindajad
 • kell 14 Schengeni  viisaruumiga liitumise 10. aastapäeva tähistamise ettevalmistamine, osaleb linnapea Kalev Härk
 • kell 15 Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse logo konkursitööde hindamine

Teisipäeval, 23. mail

 • kell 10.30 linnapea Kalev Härk avab staadionil eriolümpiamängud
 • kell 13 linnapea Kalev Härk ja arenguameti juhataja Aira Varblane kohtuvad turismiarendajatega, kutsutud Signe Hunt Valga Külastuskeskusest ja Ene Reedi SA Lõuna-Eesti Turism
 • kell 14 linnapea Kalev Härk allkirjastab Valga-Valka mobiilsusprojekti lepingu
 • kell 15 linnapea Kalev Härk osaleb Kaitseliidu juhatuse koosolekul

Kolmapäeval, 24. mail

 • kell 8.30 AS Valga Vesi üldkoosolek
 • kell 9 linnavalitsuse istung
 • kell 10 Võidupüha ja maakaitsepäeva korraldustoimkonna nõupidamine
 • kell 11 linnavalitsuse saalis ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek. Osalevad ühinemise koordinaator Katre Kikkas, jurist linnasekretäri ülesannetes ja ühinemise õiguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning õiguskomisjoni liikmed teistest ühinemispiirkonna omavalitsustest
 • kell 11 on raadiosaates „Valgalase pooltund" külas Valga muusikakooli direktor Tiia Parmo, kes räägib muusikakooli juubelisündmustest
 • kell 13 linnapea Kalev Härk kohtub  Europe Direct esindajaga
 • kell 14 linnapea Kalev Härk osaleb Valga-Valka keskuse projekti arutelu küsimustes
 • kell 16.15 linnapea Kalev Härk õnnitleb eakaid Valga linna juubilare

Neljapäeval, 25. mail 

 • kell 10 linnapea Kalev Härk ja põhikooli lõpetajad kogunevad Säde parki Nipernaadi kuju juurde vande andmiseks
 • kell 15 spordi-ja noorsootöökomisjoni koosolek, osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe ning spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt

Reedel, 26. mail

 • 26.-30.05 viibivad linnapea Kalev Härk, arengunõunik Marika Post, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt Hispaanias, Valgas tutvumas sõpruslinnaga ühise koostöö arendamiseks
 • 26.-28.05 viibivad aselinnapea Lauri Drubinš, kultuurinõunik Merce Mäe, kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht Leedus Marijampoli linnapäevadel

Koolitused

 • 23.05 linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja ehitusjärelevalve spetsialistid Kairid Leks ja Iivika Voode viibivad Tallinnas EAS-i koolitusel „Ebaseaduslikud ehitised -seadustamine või lammutamine"
 • 23.-24.05 viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Priimetsa kooli direktor Marina Krotova, lasteaia Pääsuke direktor Nadežda Amossova, lasteaia Walko direktor Riina Vähi Audru vallas, Pärnu maakonnas toimuval keelekümblusprogrammi juhtide suvekoolis
 • 26.05 viibib muuseumi direktor Pikne Kama Tallinnas autoriõiguse koolitusel

Puhkused

 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus viibib 18.05-26.05.2017 puhkusel, asendab haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre
 • aselinnapea Enno Kase viibib 22.05-29.05.2017 puhkusel, asendab linnapea Kalev Härk
 • linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller viibib 22.05-02.06.2017 puhkusel, asendab maanõunik Mario Pinka
 • lasteakaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter viibib 22.05-02.06.2017 õppepuhkusel, asendab laste hoolekande spetsialist Iia Konks
 • kaugõppegümnaasiumi direktor Helle Ritso viibib 15.05-31.05.2017 puhkusel, asendab sekretär-haldusjuht Kristiina Asi
 • keskraamatukogu direktor Endla Schasmin viibib 22.05-09.06.2017 puhkusel, asendab peaspetsialist Kristi Simson

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?