Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

01.05.2017-07.05.2017 (18. nädal)

02.05.2017

Esmaspäeval, 1. mail

 • 01.-06.05.2017 viibib haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Gruusias SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse korraldataval õppereisil
 • 01.-07.05.2017 viibivad aselinnapea Enno Kase, sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel ja ühinemise koordinaator Katre Kikkas Hispaanias, Sevillas.
  Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava õppereisi eesmärgiks on külastada Manilva omavalitsust ning koos Eesti ettevõtjate delegatsiooniga osaleda Sevillas toimuval turismi- ja toidufestivalil Feria de Abril. Delegatsiooni kuulub kokku 56 vastava valdkonna ettevõtjat, võrgustiku esindajat, turismiarendajat ja omavalitsustegelast. Kohtutakse Eesti aukonsul Fernando Franco Fernandez´ega ja Manilva omavalitsusjuhtidega

Teisipäeval, 2. mail

 • kell 9 toimub spordihallis linna asutuste ja linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Ametite juhatajad ja allasutuste juhid teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 15 toimub riigihangete komisjoni koosolek, avatakse hangete „Valga vanalinna keskväljaku ja ümbritsevate tänavate (8. kvartal) ehitamine ja rekonstrueerimine" ning „Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni (VIKP) militaarteemapargi rekonstrueerimise projekteerimistööde teenuse ost" pakkumused
 • kell 18 Valga põhikooli neidude ansambli kontsert kultuuri- ja huvialakeskuses, osaleb linnapea Kalev Härk

Kolmapäeval, 3. mail

 • kell 8.15 linnavalitsuse istung. Päevakordaadressil http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavalitsus/Istungi-paevakord
 • kell 11 raadiosaade „Valgalase pooltund" külaliseks on Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes tutvustab Valga-Valka heategevusliku piirilaada tegevusi 
 • kell 11 kohtumine Siseministeeriumiga rahvastikutoimingute ülevõtmise teemadel
 • kell 13 üldplaneeringu koostamise arutelu

Neljapäeval, 4. mail

 • kell 10 osaleb linnapea Kalev Härk Eesti Planeerijate ühingu poolt korraldatud seminaril koos Rahandusministeeriumiga ja teeb ettekande ettepanekutest planeerimiskorralduse muutmiseks pärast kohalike omavalitsuste reformi
 • kell 13 kohtub linnapea Kalev Härk Euroopa Komisjoni esindusega Eestis juhi Keit Kasemetsaga koostöö teemadel
 • kell 18.30 esineb linnaarhitekt Jiri Tintera Viljandis arhitektuuri välkloengul „Väikelinn - kuidas liigud, kuhu liigud"

Reedel, 5. mail

 • kell 12-15 Teeme ära Valga linna talgupäev „Pedeli rannahooajaks vormi"
 • kell 18 Kungla muusikalitrupi hooaja lõpuetendusel kultuuri- ja huvialakeskuses, osaleb linnapea Kalev Härk


6.-7. mail

 • Valga-Valka rahvusvaheline heategevuslik piirilaat mõlemal pool Eesti-Läti piiri.Laat toimub sel aastal juba 15. korda ja on eriline toimumispaiga tõttu - tegevus toimub mõlemal pool piiri, kahe linna Valga ja Valka vahel. Osalemissoovi on registreerinud üle 400 kaupleja, mitte ainult Eestist ja Lätist, vaid ka Leedust, Valgevenest ja Ukrainast. Tänavuse laada tulu kasutatakse jalgrataste soetamiseks, mida saavad laenutada kaksiklinna külastavad turistid

Koolitused

 • 02.05.2017 viibib jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkase Tallinnas Rahvastikuregistri valimiste kaardirakenduse koolitusel
 • 04.05.2017 viibivad rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, pearaamatupidaja Aita Adrat ning raamatupidajad Annely Adrat, Meriliis Patlep, Helju Põllumees, Maire Tiivel ja Kaja Tättar Tallinnas koolitusel „Avaliku sektori raamatupidajate päev 2017"
 • 05.05.2017 viibivad linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja linnaarhitekt Jiri Tintera Tallinnas Tartu Regiooni Energiaagentuuri, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ja SA KredEx poolt korraldataval ümarlaual, kus arutletakse avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel
 • 05.05.2017 viibib lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets Tallinnas HITSA poolt korraldataval lõpuseminaril "Haridusasutuse digitaristu arendamine"

Puhkused

 • sotsiaalabiameti spetsialist Reet Mõts viibib 24.04-05.05.2017 puhkusel, asendab spetsialist Kristi Tsarjov
 • sotsiaalabiameti spetsialist Riina Vares viibib 24.04-12.05.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • heakorra vanemspetsialist Marju Kants viibib 02.05-05.05.2017 puhkusel
 • raamatupidaja Maire Tiivel viibib 02.-03.05.2017 ja 05.-12.05.2017 puhkusel
 • arvutispetsialist Villar Sikk viibib 04.-12.05.2017 puhkusel
 • Lasteaia Pääsuke direktor Nadežda Amossova viibib 02.-08.05.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Natalja Väll
 • Priimetsa kooli direktor Marina Krotova viibib 02.-08.05.2017 puhkusel

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?