Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

24.04.2017-30.04.2017 (17. nädal)

24.04.2017

Esmaspäeval, 24. aprillil

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk
 • kell 10 arutelu Valga linnapargi ja Säde pargi kaitsevajaduste ja tuleviku üle, osaleb linnapea Kalev Härk, linnamajandusameti juhataja Arno Uprus ja haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre
 • kell 13 Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise juhtkomisjoni nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Osalevad linnavolikogu esimees Ivar Unt, ühinemise koordinaator Katre Kikkas, arenguameti juhataja Aira Varblane, rahandusameti juhataja ja ühinemise rahanduskomisjoni esimees Imbi Rõivassepp, jurist linnasekretäri ülesannetes ja ühinemise õiguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning juhtkomisjoni liikmed teistest ühinemispiirkonna omavalitsustest
 • kell 15 osaleb linnapea Kalev Härk Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
 • kell 15 Teeme Ära talgupäeva arutelu, osalevad aselinnapea Enno Kase, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann ja vanemspetsialist Pille Meriroos ning avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • kell 17 osaleb linnapea Kalev Härk linnavolikogu SDE fraktsiooni koosolekul

Teisipäeval, 25. aprillil

 • kell 9 Valga põhikoolis ruumiprogrammi ülevaatamine seoses Vabaduse 13 koolihoone planeeritava renoveerimisega. Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš ning hariduse- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
 • kell 11 riigihanke komisjoni koosolek. Päevakorras hanke „Valga Lasteaed Kaseke (Kase 6, Valga) põrandate renoveerimine" avamine, hanke „Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni (VIKP) militaarteemapargi rekonstrueerimise projekteerimistööde teenuse ost" arutelu ja hanke „Valga Linnavalitsusele käidukorralduse teenuse osutamine" menetlemine. Osalevad komisjoni liikmed
 • kell 14 raekoja saalis linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek. Päevakorras otsuse eelnõu „Loa andmine laenu võtmiseks". Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • 25.-26.04 osaleb linnapea Kalev Härk Eesti Linnade Liidu esindajana Brüsselis kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude kohtumisel. Arutelu all on Euroopa kohalike omavalitsuste tegevused ja arengud seoses arengu-, migratsiooni-, idapartnerluse ja koostööküsimustes

Kolmapäeval, 26. aprillil

 • kell 11 raadiosaate „Valgalase pooltund"külaliseks on aselinnapea Enno Kase, kes tutvustab talgupäeval toimuvat
 • kell 14 toimub linnavalitsuses ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek. Osalevad ühinemise koordinaator Katre Kikkas, jurist linnasekretäri ülesannetes ja ühinemise õiguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning õiguskomisjoni liikmed teistest ühinemispiirkonna omavalitsustest
 • kell 17 osaleb aselinnapea Lauri Drubinš Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosolekul

Neljapäeval, 27. aprillil

 • kell 8.30 kohtub linnapea Kalev Härk ettevõtjatega tööstusalade ühendamise projekti kavade tutvustamiseks
 • kell 11-14 Liivimaa Töömess Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, osalevad linnapea Kalev Härk ja linnavalitsuse erinevate valdkondade ametnikud
 • kell 13 osaleb linnapea Kalev Härk kohtumisel Rahandusministeeriumi esindajatega seoses maavalitsuste ülesannete üleandmisega
 • kell 13 spordihallis 42. Eestimaa linnade suvemängude korraldamise koosolek. Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, spordi-ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ning Eestimaa Spordiliidu Jõud esindajad. Suvemängud toimuvad kaksiklinnas Valgas-Valkas 8.-9. juulil
 • kell 15 raekoja saalis linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek, kus antakse ülevaade probleemidest Valga Põhikoolis seoses vandalismiga ja koolikohustuse täitmisega 2016/2017. õppeaastal. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja politseijaoskonna piirkonnavanem Robert Kõvask
 • kell 16 raekoja saalis linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolek. Päevakorras on Valga Linnavolikogu 22.02.2013 otsuse nr 4 muutmine ja Loa andmine laenu võtmiseks ning ülevaade Valga linna 2017. aasta eelarve omalaekumiste kasutamisest I kvartalis. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • kell 18 külastab linnapea Kalev Härk riigikaitselaagrit, kus osalevad Valga linna koolide õpilased
 • kell 19 osaleb linnapea Kalev Härk Valga gümnaasiumis noortekontserdil Tahavaatepeegel

Reedel, 28. aprillil

 • kell 8.30 kohtub linnapea Kalev Härk ettevõtjatega tööstusalade ühendamise projekti kavade tutvustamiseks
 • kell 10 tutvub linnapea Kalev Härk Riia 5 objekti ehitustöödega
 • kell 13 raekoja saalis linnavolikogu korraline istung. Päevakorras Valga Linnavolikogu 22.02.2013 otsuse nr 4 „Valga linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine, Loa andmine laenu võtmiseks ja „Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine" . Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ja avalike suhete spetsialist Hele Heletäht

Lisainformatsioon

Koolitused

 • 28.04 linnahooldusameti haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib Tartus Eesti Maastikuarhitektide Liidu korraldataval seminaril, mis käsitleb mänguväljakute planeerimist ja projekteerimist

Puhkused

 • sotsiaalabiameti spetsialist Reet Mõts viibib 24.04-05.05.2017 puhkusel, asendab spetsialist Kristi Tsarjov
 • sotsiaalabiameti spetsialist Riina Vares viibib 24.04-12.05.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp
 • sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 26.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov
 • Lastekodu Kurepesa juahtaja Marika Drenkhan viibib 21.04-27.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaaltöötaja Triin Ristol

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?