Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

17.04.2017-23.04.2017 (16. nädal)

17.04.2017

Esmaspäeval, 17. aprillil

 • kell 9 toimub linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk
 • kell 10 linnapea Kalev Härki ja linnavalitsuse ametite juhtide arutelu maavalitsuse ülesannete ülevõtmise osas
 • kell 11 Valga linna ja lähiümbruse liikuvusuuringu arutelu

Teisipäeval, 18. aprillil

 • kell 9 linnavalitsuse istung. Päevakord http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavalitsus/Istungi-paevakord
 • kell 13.30 linna arengukava juhtrühma nõupidamine arengukava ülevaatamiseks

Kolmapäeval, 19. aprillil

 • kell 11 raadiosaade „Valgalase pooltund"
 • kell 12 linnapea Kalev Härk südamekuu võimlemisel Valga Muuseumis

Neljapäeval, 20. aprillil

 • kell 11.30 esitleb Hendrikson&Co Valga linnavalitsuse tellimusel läbiviidud uuringut „Liikuvusuuring Valga piirkonnas", mis viidi läbi Interreg Läänemere piirkonna programmist rahastatava projekti „TENTacle" raames. Kohtumisel osalevad linnapea Kalev Härk, linnaarhitekt Jiri Tintera, arenguameti juhataja Aira Varblane, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, ühinemise koordinaator Katre Kikkas ja arengunõunik Marika Post
 • kell 12.30 osaleb linnapea Kalev Härk Valgamaa Kutseõppekeskuse jooksul

Reedel, 21. aprillil

 • kell 13 korraldab haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga Muuseumis Valga väärikate ülikooli loengu korrakaitse teemadel. Loengupidajaks on politseimajor Helmer Hallik, kes on Lõuna prefektuuri Kagupolitseijaoskonna juht

Lähetused

 • 18.04 viibivad põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets Tallinnas I õpetajate arenguprogrammi I koolijuhtide kohtumisel. Esimese ühiskohtumise eesmärk on jõuda selgusele programmi konkreetsetes väljundites ja valida programmi kolm õpetajat ning rääkida läbi ühised rahastusvõimalused ja edasine omavaheline kommunikatsioon
 • 18.-19.04 viibib lastekodu Kurepesa juhataja Marika Drenkhan Tallinnas asenduskodude sisehindamise seminaril
 • 19.04 viibivad jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, sekretär-referent Heldi Kaares ja volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango Tartus sekretäride päeva konverentsil
 • 20.04 viibib arengunõunik Marika Post Tartus, Eesti-Vene programmi sekretariaadis nõustamisel ning spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt Tallinnas Noorteseire aastaraamatu esitluskonverentsil
 • 21.04 viibib linnahooldusameti haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre Tartus Eesti Dendroloogia Seltsi töökoosolekul

Puhkused

 • linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre põhipuhkus 03.04-19.04.2017, asendab linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann
 • raamatupidaja Helju Põllumees viibib 11.04-20.04.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Meriliis Patlep
 • sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha viibib 12.04-21.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov
 • aselinnapea Enno Kase viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab linnapea Kalev Härk
 • kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib 10.04-17.04.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap
 • lasteaia Pääsuke direktor Nadežda Amossova viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Natalja Väll
 • muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab õppejuht Merlyn Treial
 • lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 10.04-19.04.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Maarja Viks
 • lastekodu juhataja Marika Drenkhan viibib 21.04-27.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaaltöötaja Triin Risto

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?