Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

03.04.2017–09.04.2017 (14. nädal)

03.04.2017

Esmaspäeval, 3. aprillil

 • kell 9 toimub Valga põhikoolis linna asutuste ja linnavalituse ametite juhtide nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Ühiselt alustatakse kooli terviseraja läbimisega, seejärel teeb ühinemise koordinaator Katre Kikkas ülevaate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühinemise käigust. Ametite juhatajad ja allasutuste juhid teevad ülevaate olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 11 Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise juhtrühma nõupidamine linnavalitsuses. Osalevad linnapea Kalev Härk, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • kell 14 kohtub linnapea Kalev Härk Erasmus programmi raames Valgamaa Kutseõppekeskusele Euroopast külla saabunud delegatsioonidega Valga raekojas ja tutvustab külalistele Valga linna
 • kell 16.30 osaleb linnapea Kalev Härk "Eesti parim minifirma 2017" ja Valgamaa noorte ettevõtluskonkursi "Nupp Nokib" finaalüritusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning tänab parimaid Valga linna koolide õpilasfirmasid ja nende juhendajaid

Teisipäeval, 4. aprillil

 • linnapea Kalev Härk osaleb Limbažis Eesti-Läti projekti Green Railway avakonverentsil ja teeb avaettekande
 • kell 9 linnavalitsuse korraline istung. Päevakord
 • kell 10 toimub maavalitsuses Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Valgamaa piirkonna infopäev. Osaleb haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre
 • kell 14 VIKP riigiabi teemaline nõupidamine. Osalevad, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten Otsma
 • kell 16.30 osaleb aselinnapea Lauri Drubinš lasteaed Kaseke hoolekogu koosolekul
 • kell 18 osaleb linnapea Kalev Härk Valga linna kunstniku Viktor Fjodorovi 80. sünnipäevale pühendatud näituse avamisel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
 • kell 18 osaleb aselinnapea Lauri Drubinš Valga Priimetsa kooli hoolekogu koosolekul. Teemaks on kooli renoveerimise projekti hetkeseis

Kolmapäeval, 5. aprillil

 • kell 11 raadio Ruutfm saate "Valgalse pooltund" külaliseks on Valga linnapea Kalev Härk, kes annab ülevaate Valga linna 2017. aasta eelarves planeeritud tegevustest
 • kell 13 kohtub linnapea Kalev Härk Tõlliste valla juhtidega
 • kell 16 osaleb linnapea Kalev Härk Kaitseliidu Valga ÜK juhatuse koosolekul

Neljapäeval, 6. aprillil

 • kell 11 linnapea Kalev Härk osaleb kohtumisel ASi Eesti Liinirongid juhatuse ja nõukoguga

Laupäeval, 8. aprillil

 • kell 12 osalevad linnapea Kalev Härk ja aselinnapea Lauri Drubinš noorte heategevuslikul jooksul Valgas Pedeli virgestusalal
 • kell 14 Valga Keskraamatukogus ja Valga Priimetsa koolis on kõigil vene keele huvilistel võimalus kirjutada etteütlust "Totalny Diktant" ehk "Totaalne etteütlus". Tegemist on ülemaailmse aktsiooniga, mille eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu vene keele õigekeelsusele

Lisainformatsioon:

Lähetused

 • 3. aprillil viibib Valga Sport juhataja Meelis Katta EV 100 rahvamatka maakondade matkajuhtide koosolekul Tallinnas
 • 3.-4. aprillil viibib arengunõunik Marika Post Eesti-Läti programmi projekti „Green Railway" avakoosolekul Läti Vabariigis, Limbazis
 • 3. aprillil viibib linnaarhitekt Jiri Tintera Muinsuskaitseameti ehitismälestiste ekspertnõukogu koosolekul Tallinnas, et esitleda Kesk tn 20, laiemalt hoonete lammutamise küsimust Valga vanalinna üldplaneeringu eritingimuste valguses
 • 5. aprillil viibivad Valga Lasteaed Buratino direktor Merle Kaar ja õppealajuhataja Maike Allik Tartus SA Innove korraldataval haridusasutustele suunatud taotlusvoorude infopäeval. Asendab tervishoiu- ja majandustöötaja Leili Järve
 • 5.-8. aprillil viibib kaugõppegümnaasiumi direktor Helle Ritso täiskasvanute gümnaasiumi personali õppekäigul Hollandis
 • 5.-9. aprillil viibivad arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettevõtluse- ja arenguspetsialisti Sten- Arne Otsmaa Valgevenes toimuval kontaktseminaril ja messil
 • 6. aprillil viibib arengunõunik Marika Post Eesti-Läti programmi hankeseminaril Tartus
 • 6. aprillil viibib jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas ühinevate omavalitsuste infopäeval Tartus
 • 6.-7. aprillil viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets HITSA poolt korraldatavale koolitusele "Haridusasutuse digitaristu arendamine" Tartus

Puhkused
• Ehitusjärelevalve vanemspetsialist Kairid Leks põhipuhkus 06.03-06.04.2017
• Linnadisainer Raivo Behrsin põhipuhkus 27.03-06.04.2017, asendab ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
• Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre põhipuhkus 03.04-18.04.2017, asendab linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann
• Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos põhipuhkus 03.04-13.04.2017, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu
• Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov 05.04-07.04.2017, asendab arendus- ja noorsootööjuht Maria Sikk

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?