Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

20.03.2017-26.03.2017 (12. nädal)

20.03.2017

Esmaspäeval, 20. märtsil

 • kell 9 linnapea Kalev Härk juhib linnavalitsuse infotundi, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 14 linnapea Kalev Härk ja sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel arutavad töötuse teemade üle
 • kell 15 linnavalitsuse saalis toimub kultuurialastele MTÜ-dele toetuste andmise komisjoni koosolek. Laekunud on 12 ühekordse kultuuriprojekti taotlust, toimub arutelu ja toetuste määramine. Osalevad komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, volikogu esindaja Milvi Karuse, mittetulundusühingute esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje Päss
 • kell 15.30 toimub Valgamaa Haridusmessi kokkuvõtete tegemine kohvikus Conspirator. Osaleb spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt

Teisipäeval, 21. märtsil

 • kell 9 linnavalitsuse istung
 • kell 16 Valga linna eakate juubilaride õnnitlemine Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
 • kell 18 toimub Valga reakojas, Kesk tn 11, Valga linna üldplaneeringu 2030+ arengustsenaariumite avalik arutelu

Kolmapäeval, 22. märtsil

 • kell 10.30 toimub Eesti Noorsootöö Keskuse Valgamaa II koostöögrupi töökoosolek Hargla maakultuurimajas. Osaleb spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt ja Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi
 • kell 13 kohtub linnapea Kalev Härk Läänemaa arengutöötajatega
 • kell 14 osaleb arenguameti juhataja Aira Varblane maakonna arendusorganisatsioonide ümarlaua kohtumisel Sangaste lossis, kus antakse ülevaade SA Valgamaa Arenguagentuuri poolt Valgamaa majandusest
 • kell 18.30 osaleb linnapea Kalev Härk linnavalitsuse võrkpallimeeskonna koosseisu Valgamaa karikavõistluste mängus

Neljapäeval, 23. märtsil

 • kell 11 toimub Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis loeng "Tõhusa haljastuse ja targa kodu põhimõtete juurutamine". Lektor on MTÜ EKKÜ esimees, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor emeeritus Arvi Altmäe.

Reedel, 24. märtsil

 • kell 16 osaleb linnapea Kalev Härk Kaitseliidu Valgamaa maleva esindajatekogu koosolekul

Laupäeval, 25. märtsil

 • kell 10 võistleb linnapea Kalev Härk Valgamaa talimängudel mitmetel aladel Valga linna võistkonna eest

Lähetused:

 • Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 20.03-21.03.2017 Läti Vabariigis Ozolniekis seoses rahvusvahelise koostööprojekti Nordplus Junior 2016 projektiga „Attractive Basic nature study"
 • Valga keskraamatukogu direktor Endla Schasmin osaleb 21.03.2017 Pärnus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu korraldusel toimuval koolitusel raamatukogutööga seonduvatest kaasaegsetest arengutest
 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel osaleb 22.03.2017 Tallinnas Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolekul
 • kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht osaleb 22.03.2017 Läti Vabariigis Balvises Eesti, Läti, Vene piirialade kultuurijuhtide töökoosolekul
 • laste hoolekande spetsialist Iia Konks ja lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter osalevad 23. ja 24. märtsil  lastekaitsealasel koolitusel „Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine"

Puhkused:

 • ehitusjärelevalve vanemspetsialist Kairid Leks viibib 06.03-06.04.2017 puhkusel
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht viibib 14.03-30.03.2017 puhkusel
 • puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu viibib 13.03-22.03.2017 puhkusel, asendab sotsiaalabiameti juhtaja Meeli Tuubel
 • sotsiaalpedagoog Katrin Indov viibib 13.03-23.03.2017 puhkusel
 • arengunõunik Marika Post viibib 17.03-24.03.2017 puhkusel, asendab arenguameti juhataja Aira Varblane
 • aselinnapea Enno Kase viibib 18.03-24.03.3017 puhkusel, asendab linnapea Kalev Härk
 • keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 16.03-31.03.2017 puhkusel
 • raamatupidaja Kaja Tättar viibib 20.03-31.03.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Maire Tiivel
 • kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib puhkusel 13.03-21.03.2017 ja 23.03-24.03.2017, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap
 • Lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib puhkusel 15.03-24.03.2017, asendab õppealajuhataja Maike Allik

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?