Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

27.02.2017-05.03.2017 (9. nädal)

27.02.2017

Esmaspäeval, 27. veebruaril

 • kell 9 aselinnapea Enno Kase juhib linnavalitsuse infotundi, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused. Osalevad aselinnapea, ametite juhatajad ning avalike suhete spetsialist
 • kell 16.30 osaleb kultuurinõunik Merce Mäe Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosolekul

Teisipäeval, 28. veebruaril

 • kell 14 linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek raekoja II korruse saalis. Päevakorras eelnõude arutelu: loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine" korraldamiseks ja Valga linna lasteaedade Buratino ja Walko rekonstrueerimiseks ning Valga linna 2017. aasta lisaeelarve. Osalevad aselinnapea Enno Kase, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ja linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre
 • kell 15 linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek raekoja II korruse saalis. Päevakorras on Valga linna 2017. aasta lisaeelarve eelnõu arutelu. Osalevad sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

Kolmapäeval, 1. märtsil

 • kell 10-15 Valga spordihallis Dumle rahvastepalli EKSL piirkondlik turniir 1.-3. kl õpilastele. Valgamaad esindab põhikooli võistkond
 • kell 10.40 Valga Põhikooli õpilasesindus korraldab 6.-8. klasside õpilastele viktoriini teemal "Kas tunned Valgat?". Lisainfo: Merili Treufeldti e-posti aadressil: merili55555@gmail.com
 • kell 11 raadio Ruutfm saate „Valgalase pooltund" külaliseks on kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht, kes tutvustab kuulajatele Valga-Valka Music Weekendil toimuvat
 • kell 15 linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek raekoja II korruse saalis. Päevakorras on Valga linna 2017. aasta lisaeelarve eelnõu arutelu. Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • kell 15 toimub Valga-Valka kaksiklinnade festivali töönõupidamine.  Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, kultuurinõunik Merce Mäe, spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht ning kultuuri- ja spordivaldkonna allasutuste juhid

Neljapäev, 2. märtsil

 • kell 16 linnavolikogu rahanduskomisjoni ja korrakaitsekomisjoni ühine koosolek raekoja saalis. Päevakorras eelnõude arutelu: Valga linna 2017. aasta lisaeelarve ning loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine" korraldamiseks ja Valga linna lasteaedade Buratino ja Walko rekonstrueerimiseks. Osalevad aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ja Valga politseijuht Tiit Allik
 • 2. märtsil osaleb linnaarhitekt Jiri Tintera Linnalabori arhitektuuriteemalistel mõttetalgutel (Baltic Urban Lab Workshopil) Tallinnas.
  Linnalabor on linnateemade kompetentsuskeskus, mille eesmärgiks on edendada jätkusuutliku ja inimkeskse linnaruumi kujundamist

Reedel, 3. märtsil

 • kell 10 linnapea Kalev Härk teeb ettekande ja osaleb noorte seminar-arutelu "Valgamaa tulevik 20 aasta pärast" paneeldiskussioonil Valga Gümnaasiumis. Üritust korraldab Noorteühing Avatud Vabariik, osalemas on umbes 50 noort vanuses alates 17 eluaastat.
  Seminar-arutelu käigus räägitakse noortega identiteedist, eelkõige kohalikust identiteedist, ehk mis teeb inimesest selle, kes ta täna on, ja kuidas see mõjutab inimestevahelist suhtlemist. Paneeldiskussioonil räägitakse milliseks kujuneb kodulinna ehk Valga tulevik 20 aasta pärast, mis teeb või on potentsiaalselt suuteline tegema temast parima paiga elamiseks, ja kui suur on tõenäosus, et tänapäeva noored jäävad (või tulevad kunagi tagasi) kodukohta elama. Arutelu keskmes on suhtlemine ja suhted: kuidas oma sõnumite edukas kommunikeerimine, inimeste omavaheline koostöö ja head suhted mitmekultuurilises ühiskonnas tõstavad sotsiaalse kapitali. Üritust toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused" vahenditest.
  Lisainfo: Jevgeni Krištafovitš, Noorteühing Avatud Vabariik, tel 552 0975, Jevgeni@or.ee
 • kell 11 linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakorras eelnõude arutelud: käimasolevate revisjonide kulg ja Valga linna 2017. aasta lisaeelarve. Osaleb rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • kell 12 linnavolikogu istung raekoja II korruse saalis. Päevakorras linnapea Kalev Härki kokkuvõte linnavalitsuse olulisematest tegemistest ja linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre tutvustus Valga linna üldplaneeringu 2030+ arengustsenaariumist ning järgmised eelnõud: Valga linna 2017.aasta lisaeelarve; Valga Linnavolikogu 11.12.2015 otsuse nr 90 „Omafinantseeringu tagamine" kehtetuks tunnistamine; Loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine" korraldamiseks; Loa andmine Valga linna lasteaedade Buratino ja Walko rekonstrueerimiseks; Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine. Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ning avalike suhete spetsialist Hele Heletäht

3.-5. märts toimuvad Valgas 13. Eestimaa Talimängud

 • kell 19.30 rongkäik Valga spordihallist kultuuri- ja huvialakeskuseni
 • kell 20.00 avatseremoonia kultuuri- ja huvialakeskuse ees
 • kell 21.00 kultuuri- ja huvialakeskuses pidu koos ansambliga La La Ladies. Tantsuks mängib ansambel Ma&W
 • Talimängude ajakava aadressil joud.ee

Pühapäeval, 5. märtsil

 • kell 13 linnapea Kalev Härki vastuvõtt 2016. aasta oktoobris, novembris ja detsembris sündinud pisikestele valgalastele ja nende vanematele raekoja saalis. Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad kingitakse 16 poisile ja 4 tüdrukule
 • kell 15 13. Eestimaa Talimängude lõpetamine, osalevad linnapea Kalev Härk ja aselinnapea Lauri Drubinš. Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse: parimad maakonnad (kahes grupis, üle 40 000 elaniku ja kuni 40 000 elanikku); parimad linnad (kahes grupis, üle 10 000 elaniku ja kuni 10 000 elanikku) ja parimad vallad (kahes grupis, üle 2 000 elaniku ja kuni 2 000 elanikku).

Lisainformatsioon:

 • 27.-28.02.2017 viibivad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht ja muusikakooli direktor Tiia Parmo III huvihariduskonverentsil „Miks tuuled puhuvad" Kuressaares
 • 01.-02.03.2017 viibivad ühinemise koordinaator Katre Kikkas ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten-Arne Otsmaa arendustöötajate arenguprogrammi II mooduli koolituspäevadel Jõgevamaal
 • 01.-03.03.2017 viibib Priimetsa kooli direktor Marina Krotova hariduskonverentsile „Leading change in a changing world" Tallinnas

Puhkused:

 • Jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas viibib 27.-28.02 ja 02.03.2017 puhkusel
 • Linnapea Kalev Härk viibib 27.02-02.03.2017 puhkusel, asendab aselinnapea Enno Kase
 • Haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants viibib 27.02-10.03.2017 puhkusel, kuni 5. märtsini asendab kultuurinõunik Merce Mäe ja 6.-10. märtsini aselinnapea Lauri Drubinš
 • Lasteaia Pääsuke direktor Nadežda Amossova viibib 28.03-08.03.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Natalja Väll

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?