Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

20.02.2017-26.02.2017 (8. nädal)

20.02.2017

Esmaspäeval, 20. veebruaril

 • kell 9 linnapea Kalev Härk juhib linnavalitsuse infotundi, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused. Osalevad aselinnapead ja ametite juhatajad
 • kell 10 linnapea Kalev Härk kohtub lasteaed Walko koolieelikute rühma õpetajate ja lastega, et riigi sünnipäeva eel rääkida kodulinna tegevustest ja juhtimisest
 • kell 11 linnavalitsuse II korruse saalis riigihangete komisjoni koosolek. Päevakorras hanke „Puude pügamine" hankedokumentide kinnitamine ja hanke väljakuulutamine ning raudteejaama lisatööde hinnapakkumiste menetlemine
 • kell 15 linnavalitsuse II korruse saalis kultuurikomisjoni koosolek
 • kell 15 linna koalitsiooninõukogus koosolek, osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš ning sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Teisipäeval, 21. veebruaril

 • kell 13 linnapea Kalev Härk osaleb AS Valga haigla nõukogu koosolekul
 • kell 14 relvaekspositsiooni avamine.
  21.veebruaril, Eesti riigi sünnipäeva eel, avatakse Valga Militaarteemapargi muuseumis üks ainulaadsemaid ja omapärasemaid relvaekspositsioone terves Baltikumis. Teoks on see saanud tänu SA Valga Isamaalise Kasvatuse püsiekspositsioonimuuseumi koostööpartneritele jõustruktuuridele ning valminud paljude vabatahtlike kaasabil ning on üles ehitatud teemanurkadena erinevatest ajastutest.

Kolmapäeval, 22. veebruaril

 • kell 12 linnapea Kalev Härk osaleb rahandusministeeriumis Eesti-Läti valitsuskomisjoni eelkohtumisel, et arutada 10. märtsi ühisistungi agendat ja nii Eesti kui Läti tegevuste kokkuvõtteid ja valitsuskomisjonile tehtud ettepanekuid
 • kell 13 Valga Avatud Noortekeskuses Valgamaa tervisenõukogu koosolek
 • kell 15 Sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuube kohtub Valga lastekodus Kurepesa Otepää Rehabilitatsioonikeskusega, et arutada seniselt osutatava raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenuse jätkamiseks Sotsiaalkindlustusameti hankes osalemist ja rehabilitatsiooniteenusega alustamist
 • kell 19 võõrustavad linnvolikogu esimees Ivar Unt ja linnapea Kalev Härk Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul vastuvõtul külalisi Valga gümnaasiumi aulas
 • 22. veebruaril viibivad sotsiaalabiameti spetsialistid Iia Konks ja Sirje Puusepp ning teenust osutavate asutuste tugiisikutega Tallinnas ohvriabi aastakonverentsil „Tugiisiku roll ühiskonnas"

Neljapäev, 23. veebruar

 • kell 8.15 linnavalitsuse istung.
  Päevakord:
  • Pärandi vastuvõtmine;
   Soodustuse andmine;
   Toetuse eraldamine;
   Treenerite tasustamise toetuse eraldamine;
   Sisehindamiste kooskõlastamine;
   Korralduse muutmine;
   Valga linna omandis olevale kinnistu Jaama puiestee osale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks;
   Kasutusloa väljastamine;
   Lasteaedade töökorralduse kinnitamine;
   KHK soodustuse andmine;
   Kultuurialastele mittetulundusühingutele toetuse eraldamine;
   Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine;
   Lootusetute nõuete bilansist välja kandmine;
   Valga Linnavolikogule otsuse „„Loa andmine riigihanke „Käidukorralduse teenuse ostmine" korraldamiseks" eelnõu edastamine;
   Valga Linnavolikogule määruse „Valga linna 2017. aasta lisaeelarve" eelnõu edastamine;
   Valga Linnavolikogule otsuse „Valga Linnavolikogu 11.12.2015 otsuse nr 90 „Omafinantseeringu tagamine" kehtetuks tunnistamine" eelnõu edastamine;
   Üldhooldusteenusele määramine.
 • kell 11.15 linnapea Kalev Härk osaleb Valga Priimetsa Kooli EV 99. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel
 • kell 12.35 aselinnapea lauri Drubinšosaleb Valga Gü,mnaasiumi aastapäeva aktusel
 • kell 12 Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek linnavalitsuse 2. korruse saalis
 • kell 16 linnapea Kalev Härk osaleb Valga Muusikakooli vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil
 • kell 19 osaleb Valga linnapea Kalev Härk maavanema Margus Lepiku ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Agu Kabritsa Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul vastuvõtul Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Reedel, 24. veebruaril Iseseisvuspäevale pühendatud perepäev

 • kell 12.00 mälestustseremoonia Vabadussõja ausamba juures J.Kuperjanovi tänaval
 • kell 12.30 perepäeva avamine SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil Pikk 16a
 • kell 13.00-13.30 Valga Koerteklubi; tutvustatakse erinevaid koeratõuge, näidatakse kuulekust ja trikke
  • Kaitseliidu Valgamaa malev, Eesti ja Läti päästjad ja politseinikud näitavad tehnikat Punase Risti Valgamaa Seltsi esitlus
  • Valga Avatud Noortekeskus pakub tegevusi lastele
  • Naiskodukaitsjad pakuvad sõdurisuppi ja kuuma teed
  • Õhkrelvadest laskmine (KL Valga üksikkompanii)
  • Huvilised saavad kätt ja silma proovida laskesimulaatoril (tasuline)
  • Avatud SA VIKP muuseum ning muuseumipood Välk ja Pauk. Hinnad soodsad! Meeleolu loovad Lõvi Leo ja Hunt Volli

Lisainformatsioon:
Puhkused:
• Jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas viibib 21.- 22.02.2017 puhkusel
• Lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 20.-22.02.2017 puhkusel, asendab õppealajuhataja Maike Allik

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?