Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

06.02.2017-12.02.2017 (6. nädal)

06.02.2017

Esmaspäev, 6. veebruar

 • kell 8.15 Valga linna lehe toimetuse nõupidamine
 • kell 9 aselinnapea Enno Kase juhib linnavalitsuse ametite ja linna allasutuste ning linna osalusega sihtasutuste ja AS-de juhtide nõupidamist, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 12 spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt osaleb ettevõtmise Valgamaa haridusmess "Vali nutikalt 2017" korraldamise nõupidamisel Valgamaa kutseõppekeskuses
 • kell 13 osaleb aselinnapea Lauri Drubinš Valga maavalitsuses igakuisel Valga-Valka linnajuhtide nõupidamisel. Teemadeks on: ühise piirilaada, linnapäevade ja talimängude korraldamine
 • kell 14 linnavalitsuses lasterikaste perede jõulude tähistamise variantide arutelu. Osalevad sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, laste hoolekande spetsialist Iia Konks, kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht
 • kell 14 riigihangete komisjoni koosolek. Päevakorras LHA meeskonnaauto hanke dokumentide läbivaatamine ja kinnitamine

Teisipäev, 7. veebruar

 • kell 9 osaleb aselinnapea Lauri Drubinš SA VIKP perepäeva korraldamise koosolekul
 • linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre osaleb Tartus seminaril „Sademevee käitlemise innovatiivsed lahendused“
 • ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten-Arne Otsmaa osaleb Tartus digiturunduse koolitusel.
 • linnaarhitekt Jiri Tintera osaleb Tallinnas Valga linnas Kesk tn 20 asuva kortermaja lammutamise arutelul.
 • 7.-8. veebruaril viibib Valga põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov Harjumaal alustavate koolijuhtide arenguprogrammist sündinud koolijuhtide koostöövõrgustiku kogemuskoolitusel

Kolmapäev, 8. veebruar

 • kell 10.30 toimub Valga linnavalitsuse nõupidamiste ruumis töökoosolek Valga linnas liikuvusuuringu teostava firma Hendrikson&Ko esindajatega. Osalevad aselinnapea Enno Kase, arenguameti juhataja Aira Varblane, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre
 • kell 11 raadio Ruut FM saate "Valgalase pooltund" külaliseks on Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi rääkimas keskuse veebruarikuu tegemistest, ja kuna  alates 1. veebruarist on ANK iseseisev asutus, siis üldisemalt uue asutuse tulevikuplaanidest.
 • kell 13 linnavalitsuse saalis arutavad aselinnapea Lauri Drubinš, arenguameti juhataja Aira Varblane, ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa koos Valgamaa Arenguagentuuri esindaja Anneli Kattaiga projektitaotluse esitamist „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse toetamise“ meetmesse.
 • kell 14 osaleb aselinnapea Enno Kase maavalitsuses nõupidamisel, kus arutatakse  maakondliku ühistranspordi korraldamist tulevikus ja maakondliku ühistranspordikeskuse loomise ideed.

 

Neljapäev, 9. veebruar

 • linnaarhitekt Jiri Tintera osaleb Tallinnas seminaril „Miljööväärtus planeeringutes uues planeerimisseaduses“.
 • Valgamaad külastavad Moldova noored. Noortega kohtumisel osaleb spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, kes tutvustab neile noortevolikogu töö põhimõtteid

Re    Reede, 10. veebruar

 • kell 10  haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants osaleb maavalitsuses alaealiste komisjoni istungil
 • kell 10.15 meisterdab aselinnapea Lauri Drubinš Walko lasteaia Mõmmi rühma lastega. Tegemist on Walko lasteaia kunstinäituse programmi osaga, mille raames kutsutakse iga lasteaia rühma juurde üks Valga linna tuntud isik, kellega koos lapsed meisterdavad. Näituse avamine toimub Valga kultuuri- ja huvialakeskuses märtsikuus
 • kell 19 osaleb linnapea Kalev Härk Valga linna kultuuri- ja spordiühingute aastaalguse peol

Lisainformatsioon:

 • Linnahooldusameti tegemised: kõrghaljastuse seire ja murdumisohtlike, kuivanud ning vigastustega puude langetamise korraldamine

Puhkused:

 • linnapea Kalev Härk viibib 06.02–12.02 puhkusel, asendab aselinnapea Enno Kase
 • lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter viibib 01.02–17.02.2017 puhkusel, asendab laste hoolekande spetsialist Iia Konks
 • logopeed Jelena Reinup viibib 03.02–10.02.2017 puhkusel
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht viibib 30.01–12.02.2017 puhkusel
 • rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp viibib 07.02–10.02.2017 puhkusel, asendab pearaamatupidaja Aita Adrat

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?