Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

30.01.2017-05.02.2017 (5. nädal)

30.01.2017

Esmaspäeval, 30. jaanuaril

 • kell 8.30 linnapea Kalev Härk juhib linnavalitsuse infotundi, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused, osalevad aselinnapead ja ametite juhatajad
 • kell 14.30 kultuurinõunik Merce Mäe osaleb lähivaldade kultuurivaldkonna koostööürituste arutelul Kaagjärve mõisas 
 • 30.-31.01 viibib lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets koolitusel „Suhtlemine, konfliktid ja vaimne tervis Euroopa vabatahtlikus teenistuses (EVT)" Harjumaal

Teisipäeval, 31. jaanuaril

 • Paju lahingu ja Valga vabastamise 98. aastapäeva sündmused:
  kell 8.55 asetatakse pärjad Metsa tn kalmistule ja Vabadussõja ausamba juurde
  kell 9.30 Valga Jaani kiriku Põhja Poegade mälestustahvli juures Valga linnapea Kalev Härki sõnavõtt ja mjr Meelis Kivi ajalooline ülevaade Valga vabastamisest ning pärgade ja lillekimpude asetamine
  kell 10 Paju monumendi juures teeb J. Kuperjanovi Seltsi esimees Olev Teder
  lühikokkuvõte Paju lahingust, välijumalateenistuse viib läbi Kaitseliidu Valgamaa maleva kaplan, sõna võtab Valga maavanema Margus Lepik ning J.Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema major Toomas Tõniste
  Pärgade asetamine
 • kell 13 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek Valga Raekojas. Osalevad linnapea Kalev Härk, linnavolikogu esimees Ivar Unt, ühinemise koordinaator Katre Kikkas, arenguameti juhataja Aira Varblane, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp ning linnasekretär Anastasija Kikkas
 • 31.01 viibivad Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja Priimetsa kooli direktor Marina Krotova koolijuhtide ja õppealajuhatajate seminaril Tartus. Seminari eesmärk on lahti mõtestada tegevused riiklike õppekavade rakendamiseks: õppijakeskse tagasiside andmise võimalused, juhendatud ja iseseisva töö osa õppekoormuses ning valikute pakkumine õpilase arengu toetamiseks

Kolmapäeval, 1. veebruaril

 • kell 11 raadio Ruut FM saate "Valgalase pooltund" külaliseks on linnavalitsuse arenguameti juhataja Aira Varblane, kes tutvustab hetkel töös olevaid projekte
 • 01.02 viibivad linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus ja jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas koolitusel „Läbirääkimiste lubatavus hankelepingu sõlmimise eelsetes ja järgsetes suhetes" Tallinnas
 • 01.-2.02 viibib kaugõppegümnaasiumi direktor Helle Ritso täiskasvanud gümnaasiumide juhtkondade seminaril Pärnus

Neljapäeval, 2. veebruaril

 • kell 9 linnavalitsuse istung
 • kell 9.30 auhinna „Valga aastaring" komisjoni koosolek
 • kell 14 linnapea Kalev Härk osaleb Valka Kihelkonnaduumas Valga-Valka kesklinna projekteerimise nõupidamine
 • 02.-03.02 viibib põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus

Reedel, 3. veebruaril

 • kell 16 Valga Avatud Noortekeskuse 15. sünnipäev.Osaleb linnapea Kalev Härk

Lisainformatsioon
Puhkused:

 • spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt viibib 27.01.2017 ja 30.01-31.2017 puhkusel, asendab kultuurinõunik Merce Mäe
 • muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 20.01-30.01.2017 puhkusel
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht viibib 30.01-12.02.2017 puhkusel
 • lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter viibib 01.02-17.02.2017 puhkusel, asendab laste hoolekande spetsialist Iia Konks

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?