Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

16.01.2017-22.01.2017 (3. nädal)

16.01.2017

Esmaspäeval, 16. jaanuaril

 • kell 9 linnapea Kalev Härk viib läbi linnavalitsuse infotunni, milles antakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused, osalevad aselinnapead ja ametite juhatajad
 • kell 13 linnaeelarve muudatusettepanekute arutelu, osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase ja rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • 16.-19.01 viibivad aselinnapea Lauri Drubinš ja arengunõunik Marika Post Islandil Reykjavikki projekti „Õppiv ühiskond" töökoosolekul

Teisipäeval, 17. jaanuaril

 • kell 10 Valga Avatud Noortekeskuses noorte suvekooli koosolek korraldusmeeskonna liikmetele, osaleb spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • kell 12 osaleb kultuurinõunik Merce Mäe maavalitsuses toimuval EV 100 maakondlike ürituste nõupidamisel. Arutletakse milline võiks olla Eesti olulisema juubeli tähistamine Valgamaal
 • kell 13 Eesti Linnade Liidu koosolek, osaleb linnapea Kalev Härk
 • kell 15 riigihangete komisjoni koosolekud, päevakorras liikuvusuuringu ja ekspertiisi hangete avamine

Kolmapäeval, 18. jaanuaril

 • kell 11 raadio Ruutfm saate „Valgalase Pooltund" külalisteks on haridus- ja kultuuriameti kultuurinõunik Merce Mäe ning spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, kes räägivad 2017. aastal planeeritud sündmustest
 • kell 15 ja kell 16 linnapea Kalev Härk osaleb Kaitseliidu üksikjalaväe kompanii juhatuse ja Valgamaa juhatuse koosolekul
 • kell 16.45 lasteaed Walko hoolekogu koosolek, osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
 • 18. jaanuaril viibib muusikakooli direktor Tiia Parmo Pärnu Muusikakooli muusikaloo ja rütmimuusika arendustegevuse eesmärgiga õppekäigul

Neljapäeval, 19. jaanuaril

 • kell 11 linnavalitsuse korraline istung.
  Päevakord:
  - Viktoria Farkhullina, Anton Volodin avaldus korteri E. Enno 2, vahetamiseks kinnistus J. Kuperjanovi 25 vastu ja vahe kompenseerimisest 5000 euro ulatuses;
  - Maria Valge avaldus korteri Vahtra 7-6 vahetamisest korteri Pikk 10-14 vastu;
  - Pikk tn 16 asuva kinnistu üleandmine VIKP- le;
  - Õpilaste piirnormi suurendamine Valga Priimetsa Kooli klassides;
  - Valga Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2016-2020;
  - Kasutusloa väljastamine 4 tk;
  - Reservfondist raha eraldamine;
  - Volituste andmine;
  - Valga Linnavolikogule materjalide „2017 aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine" edastamine;
  - Valga Linnavolikogule määruse „Valga linna 2016. aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine" eelnõu edastamine;
  - Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine.
 • kell 16 toimub Valga Spordihallis kohtumine Eesti Jalgpalliliidu esindajatega, kus arutluse alla tulevad Valgamaa jalgpalli infrastruktuur ja selle arendamine. EJL poolt osalevad president Aivar Pohlak, peadirektor Tõnu Sirel ja infrastruktuuri juht Targo Kaldoja. Valga linna esindavad linnapea Kalev Härk, spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt ning Valga Sport juhataja Meelis Kattai

Reedel, 20. jaanuaril

 • kell 11 riigihangete komisjoni koosolek. Päevakorras hanke „Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projekteerimistööde peaprojekteerija teenus" avamine ning hangete „Liikuvusuuring Valga piirkonnas" ja „Valga ajaloolise kvartali ehituprojekti ekspertiis" hindamine
 • kell 12 muuseumis Valga väärikate ülikooli loeng. Linna arenguplaanidest räägib linnapea Kalev Härk
 • kell 15 Valga muuseumis kohtumisõhtu Tiit Vähiga, tervitussõnavõtt linnapea Kalev Härkilt. Kohtumisõhtu on pühendatud endise Valga Autobaasi direktori, Eesti Vabariigi peaministri ja praeguse majandustegelase 70. sünnipäevale

Lisainformatsioon

Puhkused:

 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 09.-22.01.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp;
 • sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha viibib 16.-20.01.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov;
 • muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 20.-30.01.2017 puhkusel

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?