Sa asud: Esileht    Kodanikule    Hetkel oluline

Prindi

Ideekonkurss tehismäe kasutusotstarbe leidmiseks

Valga Linnavalitsus kuulutas välja ideekonkursi Pedeli virgestusalal oleva tehismäele kasutusotstarbe leidmiseks.

Konkursi eesmärk

 • Konkursi eesmärk on pakkuda Valga linna ning selle lähiümbruse elanikele täiendavaid võimalusi veetmaks Pedeli paisjärvede ääres kvaliteetselt oma vaba aega. Konkursi käigus otsitakse parimat ideed ning idee teostajat eesmärgi saavutamiseks. Pedeli tehismägi peaks konkursi tulemusena sobituma ümbritsevasse keskkonda ning pakkuma täiendavaid rekreatsioonivõimalusi.
 • Idee võib olla tegevus, kontseptsioon, rajatis või muu lahendus mis on oluline leidmaks Pedeli tehismäele sihtotstarbeline eesmärk.
 • Ideelahendus peaks pakkuma avalikku hüve
 • Konkursi tulemusena on võimalik anda parima idee pakkujale ja elluviijale kinnistule tasuta hoonestusõigus teatud perioodiks.

Taust

 

 

 • Pedeli tehismägi asub Valga linnas Pedeli Virgestusala 2 kinnistul (katastritunnus 85401:003:3022) asub tehislik küngas. Edaspidi nimetame seda Pedeli tehismäeks. Tehismägi on tekkinud mitmed aastad tagasi ning koosneb teadaolevalt peamiselt kruusast ning liivast.
 • Tehismäe vahetusläheduses asuvad Pedeli paisjärved koos seda ümbritsevate terviseradadega. Samuti asub tehismäe läheduses allikas.
 • Talvisel perioodil on tehismägi leidnud kasutust laste kelgumäena
 • Pedeli tehismäe abs. kõrgus on 57.42 m. Kõrgus maapinnast ligikaudu 10 m. Läbimõõt ca 90 m (piki) 50 m risti. Kinnistu geoalusega tutvumiseks võib pöörduda Valga linnavalitsuse poole.

Ideekavandi maht ja vorm

 • Esitatava ideekavandi maht peab sisaldama graafilist materjali, kus on näidatud üldine kujundus/kasutusprintsiibid
 • Ehitiste, inventari ja väikevormide paiknemine
 • Seletuskiri, kus on esitatud:
  • Idee lühikirjeldus sealhulgas idee elluviimise etapid ja eeldatav ajakava
  • Idee võimalik rahastuse allikas (soovi korral).
  • Haljastuse lühikirjeldus
  • Liikluse ja liikumiste lühikirjeldus, parkimise lahendus (vajadusel)
  • Omapoolsed tingimused idee teostamiseks
  • Lühikirjeldus kas ja millist abi oodatakse Valga linnavalitsuse poolt selleks, et idee ellu viia.
 • Ideelahendus ja lisadokumendid tuleb esitada eesti keeles
 • Ideelahendus esitatakse Valga linnavalitsusele paberkandjal aadressil Puiestee tn 8 68203 Valga.

Hindamiskriteeriumid:

 • Lahenduse linnaruumiline kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus eesmärgile
 • Lahenduse terviklikkus ja keskkonda sobivus
 • Lahenduse realiseeritavus
 • Ökonoomsus, keskkonnasõbralikkus

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?