Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ühinemine    ÜHINEMISLEPING

Prindi

ÜHINEMISLEPING

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla ning Valga linna

ÜHINEMISLEPING (kinnitatud 25. novembril 2016. aastal)

Ühinemisleping jõustub 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ning kehtib järgmise kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.

 

Ühinemisleping on kinnitatud järgmiste volikogude otsustega:

Volikogude otsuste lisad on samased.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ühinemislepingu avalik väljapanek

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. september 2016 otsusega, oli ühinemisleping suunatud volikogudesse, mis omakorda suunasid selle avalikule väljapanekule oma järgmiste otsustega:

  • Karula Vallavolikogu 05.10.2016 otsus nr 17
  • Taheva Vallavolikogu 03.10.2016 otsus nr 22
  • Tõlliste Vallavolikogu 07.10.2016 otsus nr 18
  • Valga Linnavolikogu 30.09.2016 otsus nr 127
  • Õru Vallavolikogu 07.10.2016 otsus nr 41

Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemislepingu ja lepingu lisade avalik väljapanek oli korraldatud perioodil 10. - 30. oktoober 2016.

Ühinemislepinguga oli lisaks veebiversioonile võimalik tutvuda: Valga Linnavalitsuses, Valga Keskraamatukogus, Karula Vallavalitsuses, Lüllemäe raamatukogus, Kaagjärve raamatukogus, Taheva Vallavalitsuses, Koikküla raamatukogus, Hargla raamatukogus, Hargla Maakultuurimajas, Tõlliste Vallavalitsuses, Tsirguliina raamatukogus, Laatre raamatukogus, Sooru raamatukogus, Tagula raamatukogus, Õru Vallavalitsuses ning Õru raamatukogus.

Ettepanekuid ja vastuväiteid sai esitada kirjalikult: e-posti aadressidel: valgalv@valgalv.ee, vald@tolliste.ee, karula@karula.ee, info@taheva.ee ning info@oeruvv.ee.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg oli 31. oktoober 2016. Kokku laekus tähtaegselt 40 ettepanekut ja vastuväidet. Ettepanekuid ja vastuväiteid menetles ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon 14. novembril 2016.

Siinkohal täname omaltpoolt kõiki ettepanekute esitajaid! Tagasiside kõigile laekunud ettepanekutele on ühinemislepingu Lisa 11 - ÕIEND_Laekunud ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu kohta.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?