Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ühinemine    Rahvaküsitluse tulemused

Prindi

Rahvaküsitluse tulemused

Valga piirkonna rahvaküsitluse tulemused ja hääletusaktiivsus

Rahvaküsitluse koondtulemused

Siin on liidetud kokku e-hääled ja sedelhääled. Esialgsed tulemused avalikustatakse esimesel võimalusel pärast valimistoimingute lõppu.

Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 50% 53,1% 54,2% 55,7% 61,4%
Ei 50% 46,9% 4,8% 44,3% 38,6%
Valimisaktiivsus 5.11 kl 20.00 0,68% 6,51% 6,46% 2,43% 9,07%
Valimisaktiivsus kokku 0,79% 7,71% 9,08% 4,35% 18,4%
Nimekirja kantud hääletajate arv 10909 830 650
1401 386
Jah Ei
Valga linn 43 43
Karula vald 34 30
Taheva vald 32 27
Tõlliste vald 34 27
Õru vald 43 27
Kokku 186 154
54,7% 45,3%

Rahvaküsitluse tulemused kinnitavad iga omavalitsusüksuse volikogud vastavalt seaduses sätestatud tingimustel kahe nädala jooksul alates küsitluse läbiviimisest.

E-hääletus (3.11-4.11)

E-hääletuse esialgsed tulemused avalikustatakse aadressil volis.ee reaalajas ning siin e-hääletuse pärast lõppemist esimesel võimalusel.

Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 42,6% 50% 
45,2% 63,6% 83,3%
EI 57,4% 50% 54,8% 36,4% 16,7%
Valimisaktiivsus 3.11 0,21% 1,81% 2,46% 1,14% 1,04%
Valimisaktiivsus kokku 0,42% 4,81% 4,76% 1,57% 1,56%

Sedelhääletus (5.11-6.11)

Sedelhääletuse esialgsed tulemused avalikustatakse siin esimesel võimalusel pärast hääletuspunktide sulgemist 6.11 kell 20.00.

Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 59% 58,3% 
54,2% 51,3% 58,5%
Ei 41% 41,7% 
45,8% 48,7% 40%
Kehtetuid 0 0 0 0 1,5%
Valimisaktiivsus 5.11 0,25% 1,69% 1,69% 0,85% 7,51%
Valimisaktiivsus kokku 0,36% 2,89% 4,31% 2,78% 16,84%

 

 

 

Viimati uuendatud: 7.11.2016 09:25

Siin avaldatakse Valga piirkonna rahvaküsitluse esialgsed tulemused ja hääletusaktiivsus.

Rahvaküsitluse esialgsed koondtulemused

Siin on liidetud kokku e-hääled ja sedelhääled. Esialgsed tulemused avalikustatakse esimesel võimalusel pärast valimistoimingute lõppu.

Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 50% 53,1% 54,2% 55,7% 61,4%
Ei 50% 46,9% 45,8% 44,3% 38,6%
Valimisaktiivsus 5.11 20.00 0,68% 6,51% 6,46% 2,43% 9,07%
Valimisaktiivsus kokku 0,79% 7,71% 9,08% 4,35% 18,4%
Nimekirja kantud hääletajate arv 10909 830 650 1401 386

 

Jah Ei
Valga linn 43 43
Karula vald 34 30
Taheva vald 32 27
Tõlliste vald 34 27
Õru vald 43 27
Kokku 186 154
54,7% 45,3%

 

Rahvaküsitluse tulemused kinnitavad iga omavalitsusüksuse volikogud vastavalt seaduses sätestatud tingimustel kahe nädala jooksul alates küsitluse läbiviimisest.

 

E-hääletus (3.11-4.11)

E-hääletuse esialgsed tulemused avalikustatakse aadressil volis.ee reaalajas ning siin e-hääletuse pärast lõppemist esimesel võimalusel.

Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 42,6% 50% 45,2% 63,6% 83,3%
Ei 57,4% 50% 54,8% 36,4% 16,7%
Valimisaktiivsus 3.11 0,21% 1,81% 2,46% 1,14% 1,04%
Valimisaktiivsus kokku 0,42% 4,81% 4,76% 1,57% 1,56%

 

Sedelhääletus (5.11-6.11)

Sedelhääletuse esialgsed tulemused avalikustatakse siin esimesel võimalusel pärast hääletuspunktide sulgemist 6.11 kell 20.00.


Valga linn Karula vald Taheva vald Tõlliste vald Õru vald
Jah 59% 58,3% 54,2% 51,3% 58,5%
Ei 41% 41,7% 45,8% 48,7% 40%
Kehtetuid 0 0 0 0 1,5%
Valimisaktiivsus 5.11 0,25% 1,69% 1,69% 0,85% 7,51%
Valimisaktiivsus kokku 0,36% 2,89% 4,31% 2,78% 16,84%

 

Valga linn ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad korraldasid rahvaküsitluse perioodil 3. - 6. november 2016. Arvamust oli võimalik avaldada nii elektrooniliselt kui ka paberil.

Valga piirkonna ühinemislepingu avalik väljapanek toimus perioodil 10. - 30. oktoober 2016. 3. - 6. novembril 2016 toimus Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade elanike arvamuse väljaselgitamine.

Elektrooniline küsitlus toimus veebikeskkonnas www.volis.ee ning algas 3. novembril 2016 kell 9 ja lõpes 4. novembril 2016 kell 20. Küsitluspunktides oli võimalik arvamust avaldada 5. ja 6. novembril 2016 kell 9 - 20.

Elanikel, kes soovisid arvamust avaldada küsitluspunktis, tuli minna elukohajärgsesse küsitluspunkti.

Küsitluspunktide asukohad olid järgmised:

  • Karula valla küsitluspunkt: Karula Vallavalitsus, Lüllemäe küla (+372 5387 3978);
  • Taheva valla küsitluspunkt: Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla (+372 766 9271);
  • Tõlliste valla küsitluspunkt: Tsirguliina Keskkool, Nooruse tn 1, Tsirguliina (+372 5290 835);
  • Valga linna küsitluspunkt: Valga Keskraamatukogu, Aia tn 12, Valga (+372 5698 0149) ;
  • Õru valla küsitluspunkt: Õru Vallavalitsus, Õru keskus, maja 49-12 (+372 767 9297).

Küsitlus viidi läbi ühe hääletusena alljärgnevalt:

Küsimus:

  • Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?

Vastusevariandid:

  • Jah
  • Ei

Mõjuval põhjusel sai hääletuskasti koju tellida esitades selleks vastavasisulise taotluse küsitluse läbiviimise komisjonile hiljemalt 6. novembril 2016 kell 17.00.

Rahvaküsitlusel said osaleda piirkonna elanikud, kes on osalemise päevaks vähemalt 16-aastased.

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?