Sa asud: Esileht    Kodanikule    Välissuhted ja koostöö

Prindi

Valka

Valka, Läti Vabariik


Sõprussidemed ja koostöö kaksiklinna vahel ulatub kaugele minevikku, varieerudes intensiivsuse ja valdkondade poolest erinevatel ajaperioodidel. Esmane koostööleping Valga ja Valka linnade vahel sõlmiti 1995.a. detsembris, mille allkirjastasid Valga linnapea Meelis Atonen ja Valka Linnaduuma esimees Inta Laganovska. Koostöövaldkondadeks: linnajuhtimine, linnamajandus, keskkond, turism, üldplaneering. Kahe linna vaheline koostööleping uuendati ning allkirjastati juunis 2007.a. Valga linnapea Ivar Undi, Valga Linnavolikogu aseesimehe Tarmo Posti ja Valka Linnaduuma esimehe Unda Ozolina poolt.
Tänaseks toimub koostöö Valga ja Valka vahel pea kõigis linna arengut puudutavates valdkondades, nagu linnajuhtimine ja -majandus, haridus, kultuur, sport, turism, päästeteenistus, linna üldplaneering, ühiseid jõupingutusi tehakse aktiivsema meditsiinialase koostöö edendamiseks.
Kahe piirilinna terviklikuks arendamiseks on koostöös ellu viidud, teostamisel ja jätkuvalt kavandamisel mitmed Euroopa Liidu programmide poolt toetatud projektid.
EL Interreg III A programmi projekti „Valga-Valka: 1 linna 2 riiki" raames on asutatud 2005.aastal kahe linna vahelise koostöö koordineerimiseks Valga-Valka ühissekretariaat, kus töötab üks Valga Linnavalitsuse ja üks Valka Linnaduuma töötaja.
Valgat ja Valkat seob ka sõpruslinnade koostööleping, mis sõlmitud 2007.aasta septembris Koscieliskos (Poola), kuhu nüüdseks kuulub kümme linna kaheksast erinevatest EL riigist. Prioriteetseteks koostöövaldkondadeks noorsootöö, haridus, linnajuhtimine ja ettevõtlus.
Leping sõlmitud kolmeks aastaks.
Koostöö kahe piirilinna vahel toimub samuti Kaksiklinnade Assotsiatsiooni (City Twins Association) raames, mis asutati ja vastav koostööleping sõlmiti 2006.aasta detsembris Imatras (Soome) eesmärgiga edendada kohalike omavalitsuste piiriülest koostööd. Koostööleping on tähtajatu.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?