Sa asud: Esileht    Kodanikule    Välissuhted ja koostöö    Kaksiklinnade Assotsiatsioon

Prindi

Kaksiklinnade Assotsiatsioon

Kaksiklinnade Assotsiatsioon (City Twins Association) asutati 13.detsembril 2006. aastal Imatras Soomes. Selle üheks asutajaliikmeks oli ka Valga linn.

Kaksiklinnade Assotsiatsiooni loomise eesmärgiks oli parimate lahendusviiside leidmine ühistele probleemidele ning piirilinnade edukas tasakaalustatud areng, mis saavutatakse kogemuste vahetamise ning hea tava põhimõtete rakendamise teel. Kaksiklinnade Assotsiatsioonile pandi alus 2006. aasta detsembris Kaksiklinnade Koostöövõrgustiku projekti 2004-2006 (City Twins Cooperation Network project 2004 – 2006) raames, mida aitas kaasfinantseerida Interreg IIIC programm.

Assotsiatsioon keskendub kaksiklinnadevahelise koostöö arendamisele järgmistes valdkondades:
Linnavalitsustevaheline koostöö

Kohalik tööstusareng
Tööjõuliikuvuse edendamine
Sotsiaalsed ja tervishoiualased küsimused
Piiriületamine
Haridus ja koolitus
Kultuuriline koostöö
Koostöö kolmanda sektoriga / kodanikega
Kaksiklinnade huvide edendamine erinevatel poliitilistel tasanditel (riiklik tasand, Euroopa Liit)

 

Assotsiatsiooni eesmärgiks on:
- kaksiklinnade piiriülese koostöö edendamine ning arendamine
- aidata luua koostöökontakte kogemuste vahetamise eesmärgil piirilinnade administratsioonide ja ametkondade vahel
- leida ideid ja parimaid lahendusi kohalike omavalitsuste koostööks kaksiklinnade arendamise eesmärgil
- koostööprojektide välja töötamine ning ellu viimine.

Assotsiatsiooni liikmeslinnad 2006.aastast on:
Imatra (Soome) - Svetogorsk (Vene)
Valga (Eesti) - Valka (Läti)
Haparanda (Rootsi) - Tornio (Soome)
Narva (Eesti) - Ivangorod (Vene)
Görlitz (Saksa)
Frankfurt (Order) (Saksa) - Slubice (Poola)
Cieszyn (Poola)

Kaksiklinna tähenduse all on antud juhul silmas peetud kaht linna, mis inimasustuselt ja geograafiliselt on üks tervik, kuid ajalooliselt jaotatud riigipiiriga kaheks.

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?