Sa asud: Esileht    Kodanikule    Välissuhted ja koostöö

Prindi

Durby

Durby, Belgia Kuningriik


Esmane koostööleping sõlmitud 26. mail 2001.aastal Rootsis, Östhammaris.
Lepingu allkirjastanud sõpruslinnad koostöövõrgustikus veel Östhammar Rootsist, Uusikapunki ja Orimattila Soomest, Kobylnica Poolast, Novgorod Venemaalt.
Prioriteetseteks koostöövaldkondadeks on noorsootöö, kultuur, ettevõtlus, linnajuhtimine. Uuendatud koostööleping kolmeks aastaks sõlmiti 2004.aastal Kobylnicas, Poolas. 2007.aasta septembris Koscieliskos, Poolas sõlmitud kolmeaastane leping hõlmab kaheksast riigist kümne linna koostööd.
Alates 2001.aastast toimub vähemalt kord aastas kõigi osapoolte ühine kokkusaamine mõnes partnerlinnas, kes koostöölepinguga liitunud, et vahetada kogemusi, sõlmida uusi kontakte, omandada uusi teadmisi, arutada ning hinnata aasta jooksul toimunut, seada uued eesmärgid ja plaanid järgnevaks koostöö aastaks. Kohtumistel osalevad alati nii linnaametnike, koolinoorte kui ka erinevate valdkondade esindajad.
Nii on kõigi parterite kohtumised toimunud - 2001.aastal Östhammaris (Rootsi), 2002.aastal Durby`s (Belgia), 2003.aastal Orimattilas (Soome), 2004.aastal Kobylnicas (Poola), 2005.aastal Uusikaupunkis (Soome) ning Durby`s (Belgia), 2006.aastal Valgas ja Valkas. 2007.aasta kohtumispaik oli Koścelisko (Poola), 2008.aastal Durby (Belgia), 2009.aastal Östhammar (Rootsi).
Ühisürituste ja kohtumiste läbiviimiseks püütakse leida alati täiendavaid vahendeid fondidelt.
2010.aasta kohtumine on kavandatud toimuma Weissenburg-Gunzenhausenis (Saksamaa).

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?