Sa asud: Esileht    Kodanikule    Välireklaam

Prindi

Välireklaam

Üldine info

Igasugune Valga linna haldusterritooriumil paigaldatud välireklaam (sh Valga linna ühissõidukitele paigaldatud reklaam) kuulub maksustamisele, välja arvatud nt teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam ning ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja-ettevõtte kohta antud info. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri.

Reklaami paigaldamiseks peab huviline esitama Valga Linnavalitsuse linnamajandusametile vormikohase taotluse (vorm linna kodulehel) millele lisatakse:

 • reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
 • reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 • territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht;
 • Valga Linnavalitsuse linnahooldusameti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta teele või teekaitsevööndisse;
 • tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 • Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks.

Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest:

 • Vabaduse tänaval ja Kesk tänaval ning nende ääres - 4,79 € kuus
 • Aia tn, Kungla tn, J. Kuperjanovi tn, Pikk tn, Puiestee tn, Raja tn, Sepa tn, Tartu tn, Viljandi tn ja Võru tänaval ning Jaama ja Pärna puiesteel - 3,83 € kuus
 • Ülejäänud linna territooriumil on maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 3,20 € kuus

Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud linnas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

 • Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 12,78 € kuus
 • Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära

Kuulutuste paigaldamine

Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele. Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama

KONTAKT
Kogu vajalik info koos taotlusvormidega ehituse, planeerimise ja reklaaminduse kohta on leitav Valga linna kodulehelt www.valga.ee

Välireklaami puudutavates küsimustes pöörduda:

 • Linnadisainer Raivo Behrsin, tel 766 9963, e-post: raivo.behrsin@valgalv.ee
 • Vastuvõtuajad: teisipäev 9-12, kolmapäev 16-18

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?