Sa asud: Esileht    Kodanikule    Üldinfo    Leia vajalik    Linna aukodanikud

Prindi

Linna aukodanikud

AIME LÕHMUS  

Raemedali nr 1 omanik,  Valga linna aukodanik aastast 2005.

Aime Lõhmus on sündinud Valgas 2. oktoobril 1938. aastal, õppinud Valga I Keskkoolis, lõpetanud Tartu Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi klaveri erialal. Tunnustatud muusikapedagoog, linna kultuurielu edendaja, Valgas toimuva rahvusvahelise laste klaveriansamblite festivali traditsiooni looja. Töötas muusikakoolis 1958-2004, sealhulgas alates 1970. aastast direktorina.. Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 27. mai 2005 otsusega nr. 27

PEEP AUDOVA 

Raemedali nr 2 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2006.

Peep Audova on sündinud Valgas 2. septembril 1943. aastal, lõpetanud Valga I Kskkooli ja EELK Usuteaduste Instituudi. Valga Jaani kiriku Peetri Luke koguduse õpetaja, vaimulikuna teeninud nelikümmend aastat.
Kaheksakümnendate aastate lõpul, kui tekkis muinsuskaitseliikumine, oli Peep Audova selle liikumise eesotsas, aidates kaasa Eesti taasiseseisvumisele. Osales aktiivselt Kodanike Komiteede moodustamisel, kogudes delegaadina arvestatava arvu hääli Eesti kongressi valimistel. Valga Linnavolikogu liige aastatel 1993-1996.
Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 26. mai 2006 otsusega nr 27

LINDA MARKUS

(05.04.1922-04.07.2010)

Raemedali nr 3 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2007.

Linda Markus sündis Tartumaal Palupera vallas 5. aprillil 1922. aastal. Kunstiõpingud Tartu Pallases ja Tallinna Riigi Rakenduskunstikoolis. 1966. aastal lõpetas graafiku diplomiga Tartu Riikliku Kunstimuuseumi kaugõppekursused. Tunnustatud pedagoog, töötas kunstiõpetajana Valga I Keskkoolis ja Hummuli koolis. Vesitrüki-tehnika tegi Linda Markusest uue tähe graafikamaailmas, tuntud eksliibrise valmistaja.
Toimunud on 82 isikunäitust maailma eri paigus. Aukodaniku7 tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 25. mai 2007 otsusega nr 33.

VIKKI PENNONEN 

(25.11.1933-10.07.2012)

Raemedali nr 4 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2008.

Kõrgema pedagoogilise haridusega ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja, hinnatud pedagoog. Õpetaja Valga Gümnaasiumis alates 1957.aastast, sealhulgas aastatel 1965-1999 õppealajuhataja. Pikki aastaid maakonna ajalooõpetajate ainekomisjoni esimees. Vabariigis tuntud kui kodu-uurijate juhendaja. 1972.aastal omistati talle ENSV teenelise õpetaja ning 1993. aastal Aasta Õpetaja tiitel.
Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 30.mai 2008 otsusega nr 35.

IVAN JUHAN MANNINE

(19.07.1923-22.09.2010)

Raemedali nr 5 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2009.

Ivan Juhan Mannine on andnud suure panuse Valga linna arengusse-töötades pikki aastaid Valga Remondi- ja Ehitusvalitsuse, samuti Projekteerimisbüroo juhatajana. Tema juhtimisel on Valgas rajatud ning renoveeritud kümneid väga vajalikke elukondklikke hooneid.
Juhan Mannise tulemusrikas töö on leidnud tunnustamist:
panuse eest maakonna arengusse pikaajalise ehitustegevuse läbi omistati 2009.aastal Valgamaa Teenetemärk.
Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 29.mai 2009 otsusega nr 26.

LAINE HELGA MÄND

Raemedali nr 6 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2010.

Laine Mänd on tuntud Valga haiglas arst - anestesioloog, keda võib pidada üheks esimeseks selle eriala rajajaks nii Valgas kui ka Eestis. Valga haiglas on ta arstina töötanud 40 aastat, alustas 1960. aastal oma tegevust narkoosiarsti ja nina-kõrva- kurguarstina.

 

UNO HEINLA 

Raemedali nr 7 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2011.

Aastaid Valgamaa ja Valga linna juhina töötanud Uno Heinla on vabariigi algusaastatel andnud oma panuse maakonna ja linna arengusse.
Uno Heinla on sündinud 21. detsembril 1951. aastal Pärnus. Inseneri haridusega Uno Heinla on töötanud erinevatel töökohtadel, alustanud Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsusest, kust Valga linna tõi Uno Heinlat tõus karjääriredelil. Valga Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse juhatajana töötas ta kuus aastat, alates 1989. aastast juhtis Uno Heinla Valga maakonda ja hiljem ka linnavalitsust ning linnavolikogu. Aastast 1999 suundus ta eraettevõtlusesse, kus praegugi on valgalastele tööandjaks.

ÜLO MERE

Raemedali nr 8 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2012.

Ülo Mere (11.07.1937) on aastakümnete jooksul olnud aktiivne noortespordi eestvedaja. Tema käe alt on sirgunud 34 noorte ja 11 täiskasvanute Eesti käsipallikoondise liiget. Tema juhendamisel on Valga käsipallurid tulnud Eesti täiskasvanute meistriks 1992.a. ja 2. kohale 1991.aastal.
Eesti tiitlivõistlustelt on tema juhendatavad noorte võistkonnad saavutanud 1. kohti 41, 2.-3.kohti 149.
Ülo Mere on olnud korduvalt Eesti noorte käsipallikoondiste treener. Kuus Ülo Mere kasvandikku on omandanud käsipallitreeneri kutse Tartu Ülikoolis. Ta on käsipalliklubi Käval juhatuse liige.
Ülo Mere on aktiivne sporditegelane ja kehakultuuri propageerija. Tema koostatud on kaks spordiajaloolist kogumikku- 2009.a. "Valgamaa pallimängude ajaloost" ja 20I1.a. "Valgamaa Spordiveteranide Selts 25". Tegutseb aktiivselt Valga bridžiklubis, on aktiivne kergejdustiku
kohtunik ja Valgamaa spordiveteranide Seltsi juhatuse liige. Tema algatatud on tänavu 6. korda toimunud spordiveteranide spordipäevad.
Ülo Mere on aktiivne Valgamaa Spordiliidu juhatuse liige.
Ülo Mere on autasustatud Valgamaa Teenetemärgiga 2007.a., Eesti Spordiveteranide Liidu
teenetemedaliga 2007.a. Valga maavanema tänukirjaga 1997.a. ja kolmel korral Eesti Käsipalliliidu teeneteplaadiga.

MEELIS KIVI

Raemedali nr 9 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2013.

Meelis Kivi on siindinud 4. oktoobril 1958. aastal Tartu linnas. Pärast kõrgkooli lõpetamist on seotud 1981. aastast tööalaselt Valgamaaga. Aastatel 1992- 1996 teenis Valgamaa riigikaitseosakonnas kutsealuste jaoskonna ülemana. Seejärel jätkas teenistust ohvitserina Eesti Piirivalves.
2008. aasta suvest on major Meelis Kivi SA Valga lsamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni juhatuse liige- tegevjuht.
Major Meelis Kivi eestvedamisel on toimunud Valga Vabadussamba taastamiseks raha kogumine
ja toode eestvedamisele kaasa aitamine. Ta on Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali mõtte algatajaks ja läbiviijaks.

AASA PÕDER

Raemedali nr 10 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2014

Aasa Põder on sündinud 27.07.1941 Käina vallas Hiiumaal. Lõpetanud 1965.a TRÜ arstiteaduskonna arst-pediaatrina, suunati dr Põder tööle Valga rajooni haiglasse mikropediaatriks ja jaoskonna pediaatriks, kus dr Aasa Põder pani aluse lasteosakonnale ja -polikliinikule, olles ühtlasi selle kauaaegne juhataja ja hiljem Valga rajooni/maakonna peapediaater. Käesoleval aastal täitub dr Põdral 49 aastat tööd Valga haiglas.
Peale kitsama erialase töö hõlmab tema teenistuskäik laialdast laste sotsiaalhoolekandele, tervishoiule ja terviseedendusele suunatud ühiskondlikku tegevust.
Aastatel 1996-2013 oli Aasa Põder Valga Linnavolikogu liige, neist mitme koosseisu ajal sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.

Varasematel aastatel on dr Põder pälvinud Eesti NSV teenelise arsti aunimetuse ja ordeni „Austuse märk". On pälvinud 1999.aastal Eesti Punase Risti medali, 2014.aastal Eesti Punase Risti Aumärgi, 2006.aastal UNICEFi Sinilinnu aastapreemia. Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 30.mai 2014.aasta otsusega nr 41.

SIRJE PÄSS

Raemedali nr 11 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2015

Sirje Päss on sündinud 08.12.1948 Tapal, kus lõpetas keskkooli ja ka viiuli erialal kohaliku muusikakooli. 1972. aastal lõpetas ta Georg Otsa nimelise muusikakooli, mille järel asus tööle Valga Muusikakooli solfedžo- ja viiuliõpetajaks olles tänaseni ametis. 1981. aastal lõpetas Sirje Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimise erialal. Alates 1972. aastast on ta juhatanud Valga Kultuurimaja segakoori ja tema algatusel loodi 1983. aastal segakoor „Rõõm", kelle dirigendiks on ta olnud üle kolmekümne aasta. Sirje Päss oli üks nendest, kes kutsus 1986. aastal ellu üleriigilise noortekooride festivali „Valga kevad", mida korraldati 1995. aastani.

S. Pässa algatusel alustati 2008. aastal Valgas Mihklilaada korraldamist. Olles SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juhatuse esimees, kirjutab ta rahastamiseks projekte ja korraldab heategevuskontserte. Varasemalt on S. Pässa tunnustatud 2004. aastal Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi aastapreemiaga ja pälvinud 2007. aastal kultuurkapitali kultuuripreemia - Valgamaa Kultuuripärl. Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 29.mai 2015.aasta otsusega nr 78.

Galina Babitš

Raemedali nr 12 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2016

Galina Babitš, sündis 2. juulil 1936. a Venemaal Tambovi oblastis. 1945.a tuli perekond elama Eestisse Tapale, kolme aasta pärast suunduti Valka.

1954. aastal lõpetas ta Valgas keskkooli ja läks edasi õppima Leningradi Ametiühingute Kõrgkooli kultuurimetoodiku erialale. Pärast kõrgkooli lõpetamist tuli ta tagasi kodulinna ja asus tööle Valga külmvagunite depoos, esmalt kaadriosakonna inspektorina ning alates aastast 1959 Valga raudteelaste klubi juhatajana. Aastatel 1972-1988.a töötas ta Valga raudteesõlme raamatukogu juhatajana, tegeledes edasi ka ürituste korraldamisega raudteelastele. 1988-1990.a oli Valga raudteesõlme partorg.

Pensioniea saabudes jätkas ta tööd tehnilise hoolduse punktis brigadirina, 2001.a jäi nautima pensionipõlve ning koondades enda ümber aktiivseid inimesi asutas ta aastal 2002 MTÜ Oduvantšiki, mis tegutseb siiani. Peagi usaldati talle ka Valga Linna Pensionäride Liidu vene osakonna eestvedaja roll. Galina Babitš on võtnud südameasjaks ürituste korraldamise Valga linna eri rahvusest eakamatele kodanikele. Peale peoõhtute saavad tema eestvedamisel teoks kohtumisõhtud huvitavate inimestega, ekskursioonid, kunstinäitused, ballid, konkursid ja teatrikülastused.

Varasemalt on teda tunnustatud paljude aukirjadega ning aastal 2010 pälvis G. Babitš Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi aastapreemia kultuuri alal. Aukodaniku tiitel omistatud Valga Linnavolikogu 27. mai 2016. aasta otsusega nr 118.

Ragnar Kond 

Raemedali nr 13 omanik, Valga linna aukodanik aastast 2017

Kauaaegne ajakirjanik Ragnar Kond on sündinud 12. jaanuaril 1966. aastal Valgas. Ta on lõpetanud 1984. aastal Valga 1. Keskkooli  ja 1991. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal.

Ta töötab Eesti Rahvusringhäälingu Valga korrespondendipunktis Valgamaa korrespondent-operaatorina ja tegi oma esimese uudisloo ETV-s «Aktuaalsele kaamerale» juba 1981. aastal.

Ragnari professionaalsust ja pühendumust ajakirjanikuna on hinnatud 2013. aastal auhinnaga "Valga aastaring" pikaajalise ja järjepideva Valga linnaga seotud uudiste kajastamise eest. Teiste tunnustute seas on Kondi pärjatud Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?