Sa asud: Esileht    Kodanikule    Sport ja noorsootöö    Noorteprojektid

Prindi

Noorteprojektid

30. oktoobril 2015 võttis Valga Linnavolikogu vastu määruse "Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord".

Selle alusel on võimalik 12-26 aastastest noortest koosneval grupil või noortega tegeleval mittetulundusühingul (taotlejad ja läbiviijad peavad olema noored) taotleda toetust. Toetus antakse sündmuste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks ning noorte ja noorteühingute poolt läbiviidatavate projektide kaasrahastamiseks.

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks on vajalik täita taotlusvormid, mis on leitavad allpool. Toetust saab taotleda neli korda aastas. Tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
Seejärel vaatab Valga Vallavalitsuse juures tegutsev spordi- ja noorsootöökomisjon esitatud taotlused üle. Komisjon võib vajadusel küsida täiendavat informatsiooni ja võib paluda taotluses ilmnenud puuduste parandamist. Seejärel teeb komisjon projekti toetamise või mittetoetamise osas oma ettepaneku vallavalitsusele, kus otsustatakse kas eraldada toetust või mitte.

Toetuste taotlemise tähtajad 2018

I taotlusvoor - 20. veebruar 2018

II taotlusvoor - 21. mai 2018

III taotlusvoor - 20. september 2018

IV taotlusvoor - 20. november 2018

Toetuse eraldamine

Kui Valga Vallavalitsus on otsustanud toetuse eraldada, siis tuleb sõlmida leping toetuse saaja ja andja vahel. Lepingusse pannakse kirja toetuse suurus, toetuse kasutamise tingimused, poolte õigused ja kohustused, Valga valla sümboolika kasutamise tingimused, aruande esitamise aeg ja kord, vastutus lepingu rikkumise korral ja vajadusel ka muud andmed. Kui leping on allkirjastatud, saab toetust hakata kasutama.

Mittetulundusühingu korral kantakse toetussumma mittetulundusühingu pangaarvele. Noortegrupi korral on toetust võimalik kasutada, kas esitades arved Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö vanemspetsialistile, kes kontrollib ka arvete ja dokumentide õigsust, hüvitades kuludokumentide alusel tehtud maksed või toetussumma kandmine lepingu allkirjastaja isiklikule pangakontole.

Aruandlus

Pärast projekti lõppu, tuleb esitada linnavalitsusele aruanne. See tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast projekti lõppu. Ka aruande jaoks on allpool olemas  vastav vorm.

Taotlus- ja aruandevorm

Noorte omaalgatuslike projektide taotlusvorm (tähelepanu, uuenenud vorm)

Noorte omaalgatuslike projektide aruandlusvorm (tähelepanu, uuenenud vorm)

Avaliku ürituse loa taotluse vorm

Loe lisaks

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord (vastu võetud Valga Linnavolikogu poolt 30.10.2015)

Kontakt

Kõikide küsimuste korral võib pöörduda spordi- ja noorsootöö spetsialisti Karl Kirti poole e-posti teel karl.kirt@valga.ee või helistades 5919 4744.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?