Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Sport ja noorsootöö    Noortekeskus

Prindi

Noortekeskus

Valga Avatud Noortekeskus avati 1.veebruaril 2002.a. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse tegevusharuna. Ruumide remondi teostasid Valga noorteklubid X-Generatsioon ja Active Attack – kokku 12 noort. Alates 1. veebruarist 2017 tegutseb Valga Avatud Noortekeskus eraldiseisva Valga Linnavalitsuse hallatava asutusena.

Noortekeskuse tegevuse eesmärgid:

  • Tingimuste loomine erinevate noorte huvigruppide tegevusteks;
  • Noorte tegevuste koordineerimine;
  • Noorte vaba aja ürituste ja tegevuste korraldamine ning kaasaaitamine;
  • Koostöö erinevate laste- ja noorteorganisatsioonidega;
  • Koostöö linna kultuuri- ja haridusasutustega ning teiste asutustega;
  • Noorsooinfo- ja teenuste koordineerimine ning vahendamine;
  • Tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja mitteformaalseks õppeks;
  • Noorte- ja projektlaagrite korraldamine;
  • Noorsootööalane nõustamine.

Tänasel päeval on noortekeskus jätkuvalt populaarne kokku saamise koht Valga linna ja ümberkaudsete valdade noorte seas. Noortekeskus viib läbi erinevaid noortesündmusi, koolitusi ja tegevusi.

Loe täpsemalt http://noored.valgakultuurikeskus.ee.

Kontakt:

juhataja Maarja Mägi
Tel 5332 7629; e-post: valgaank@gmail.com

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?