Sa asud: Esileht    Kodanikule    Sport ja noorsootöö    Huvitegevuse toetusfond

Prindi

Huvitegevuse toetusfond

29. septembril 2017 võttis Valga Linnavolikogu vastu määruse nr 71 "Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord." Määrusega kehtestati huvitegevuse ringide edasiarendamise ja uute huvitegevuse ringide käivitamiseks toetuste taotlemise ja aruandluse esitamise kord.

Fondist on võimalik taotleda Valga linnas tegutsevatel mittetulundusühingutel ja Valga linna haridusasutustel ja teistel asutusel, kes tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat.

Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingut järgmistel tingimustel:

1) mittetulundusühing tegutseb Valga linnas;
2) mittetulundusühingul on esitatud majandusaasta aruanne ja ei ole äriregistri andmetel kustutamishoiatust;
3) mittetulundusühingul ei ole riiklike maksude võlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga;
4) mittetulundusühingul ei ole Valga linna ees võlgnevusi;
5) ei ole saanud Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 rahastust muude tegevuste alt.

Taotlusi saavad esitada haridusasutused ja teised asutused, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:

1) põhimääruse järgi tegelevad nad noortega või noortevaldkonnas;
2) ei ole saanud Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast perioodiks  01.09.2017-31.12.2018 rahastust muude tegevuste alt.

Mille peale saab rahastust taotleda?

1) Olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamiseks:

* osalustasude vähendamiseks s.h vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
* vajalike õppevahendite soetamiseks;
* huvialaringi laiendamiseks s.h teenuse mahu kasvatamiseks;
* juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
*
huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;
* juhendajate tasude katmiseks.

2) Uue huvitegevuse ringi käivitamiseks:

* juhendajate tasude katmiseks;
* juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
* huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;
* vajalike õppevahendite soetamiseks.

Raha ei saa taotleda järgmistele tegevustele:

1) ehitustegevuseks;
2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
3) sõiduvahendite ostuks;
4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Taotluste taotlemine

Taotlust saab esitada linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks. 2017. aastal on taotlustähtaeg 24. oktoobril 2017.

Taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus. Taotlusvormi leiab lehe allpool osas. Taotlust menetleb Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöökomisjon. Taotluse eraldamise otsuse teeb linnavalitsus ühe kuu jooksul, arvestades komisjoni ettepanekut.

Raha eraldamise korral sõlmitakse taotlejaga leping, kus määratakse raha kasutamise kord ja aruande tegemise kord. Aruanne tuleb esitada vormikohasele blanketile.

Taotlus- ja aruandevorm

Taotlusvorm

Aruandevorm

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise korra leiab siit.

Lisainfo

Karl Kirt
Spordi- ja noorsootöö spetsialist
5919 4744; karl.kirt@valga.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?