Sa asud: Esileht    Kodanikule    Sotsiaalhoolekanne    Ametnike töövaldkonnad

Prindi

Ametnike töövaldkonnad

Juhataja Meeli Tuubel
Tel: 766 9943; 511 4554
Ee-post: meeli.tuubel@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 105, teisipäeval 9.00 - 12.00; kolmapäeval 16.00 - 18.00

 • sotsiaaltöö ja sotsiaalhoolekande korraldamine
 • sotsiaalvaldkonna allasutuste ja sotsiaalabiameti töö juhtimine
 • piiratud teovõimega täiskasvanute eestkoste küsimused
 • tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi kooskõlastamine

Vanemspetsialist Sirje Puusepp
Tel: 766 9941
E-post: sirje.puusepp@valgalv.ee

Vastuvõtt: kabinet 109 teisipäeval kell 9-12 ja kell 13-16; kolmapäeval kell 9-12 ja kell 13-18; reedel kell 9-14

 • Lasteaiatasu toetused
 • klientidele perekonnanime algustähega S, Z, T, U, Õ-Ü toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused

Spetsialist Riina Vares
Tel: 766 9942
E-post: riina.vares@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 109 teisipäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00; kolmapäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00; reedel 9.00 - 14.00

 • omasteta linnaelanike matmise korraldamine
 • matusetoetuse maksmine
 • kõigi sotsiaaltoetuste väljamakse korraldamine
 • klientidele perekonnanime algustähega O-R, V toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused

Spetsialist Reet Mõts
Tel: 766 9945
E-post: reet.mots@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 108 teisipäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00; kolmapäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00; reedel 9.00 - 14.00

 • ranitsatoetus ning 3- ja enama kooliskäiva lapse toetused
 • klientidele perekonnanime algustähega K kuni N toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused

Spetsialist Kristi Tsarjov
el: 766 9948
E-post: kristi.tsarjov@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 108 teisipäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00; kolmapäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00; reedel 9.00 - 14.00

 • sotsiaaleluruumide taotlemine
 • klientidele perekonnanime algustähega A kuni J toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused

Puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu
Tel: 766 9957; 5340 8235
E-post: udo.reinsalu@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 107 teisipäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00; kolmapäeval 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00; reedel 9.00 - 14.00

 • hooldajatoetused
 • puudega inimeste toetused
 • sotsiaalteenused (hooldekodusse suunamine, hooldustöötaja määramine)
 • liikumispuudega inimeste parkimiskaardite väljastamine

Lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter
Tel: 766 9947; 514 8049
E-post: ere.arbeiter@valgalv.ee

Vastuvõtt: kabinet 102, teisipäeval 09.00 - 12.00, kolmapäeval 13.00 - 18.00 ja reedel 09.00 - 12.00

 • lastekaitse

Laste hoolekande spetsialist Iia Konks
Tel: 766 9944; 524 7880
E-post: iia.konks@valgalv.ee
Vastuvõtt: kabinet 102, teisipäeval 09.00 - 12.00, kolmapäeval 13.00 - 18.00 ja reedel 09.00 - 12.00

 • sünnitoetused
 • individuaalne töö riskiperedega
 • puudega laste hooldajatoetused
 • soodushinnaga tuusikud lastelaagritesse

 

Linnaarst Valli Ramm
Tel: 766 5169; 766 5120
E-post: valli.ramm@valgahaigla.ee

Vastuvõtt Valga Haiglas (Peetri 2, Valga) kab 218 neljapäeviti kell 12.00 - 16.00

 • ravikindlustuseta ja materiaalselt vähekindlustatud linnaelanikele arstiabi korraldamine

Rahvatervise seaduse § 11 kontrollib valla- või linnaarst  oma teeninduspiirkonna riigi, munitsipaal- ja eraomandis olevate avalik- ja eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute halduses või omandis olevatel territooriumidel, ehitistel ja rajatistel tervisekaitse õigusaktide täitmist ning õigusaktide rikkumise korral teeb ettevõtte, asutuse või organisatsiooni juhtkonnale või füüsilisele isikule ettepaneku rikkumiste kõrvaldamiseks. Valla- või linnaarsti ülesandeks on ettepanekute esitamine kohalikule omavalitsusele või teistele pädevatele organitele elukeskkonna seisundi parandamiseks ja tervise edendamiseks vallas või linnas ning koostöö maakonna tervisekaitsetalitusega.

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?